Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Arkeoloji
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü 2005 yılında kurulmuştur. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programları aktif durumdadır. Bölümde 3 Profesör, 2 Dr. Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 6 Araştırma Görevlisi çalışmaktadır. Bölümümüzde 1 yıl Almanca zorunlu hazırlık eğitimi verilmektedir.
Bölümümüz bünyesinde ¨Mozaik Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (UMAM)¨ ve ¨Arkeoloji Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARAM)¨ olmak üzere 2 adet araştırma merkezi mevcuttur.
Bölümün halen devam ettirdiği önemli projeler mevcuttur;
Türkiye Mozaikleri Korpusu, Bursa ve Çevresi Arkeolojik Yüzey Araştırması ve İznik Gölü Bazilikası Sualtı Kazısı (Prof.Dr. Mustafa ŞAHİN)
Apollonia a.R. Kazıları (Prof.Dr. Derya ŞAHİN)
Priene Kazısı (Prof. Dr. İ. Hakan Mert)
Yalova İli Kıyıları Antik Liman ve Sualtı Yüzey Araştırması (Dr. Öğr. Üyesi Serkan GÜNDÜZ)
Ayanis Kalesi Sualtı Araştırmaları (Dr. Öğr. Üyesi Serkan GÜNDÜZ danışmanlığında, Prof. Dr. Mehmet IŞIKLI başkanlığında)
2
Verilen Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar arkeoloji alanında Lisans Diploması derecesi alırlar.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve ÖSYM sınavlarından yeterli puanı almış olması gerekir
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
7
Program Profili
Bölgesel Uygarlıklar, Klasik Arkeoloji, Sualtı Arkeolojisi ve Antik Çağ Mozaik Sanatı konularında yoğunlaşmaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Kültür varlıklarını ikonografi, stil ve kronoloji açılarından irdeleyebilme.
2. Kültür varlıklarını koruma bilincine sahip olma.
3. Arkeolojik verileri belgeleme becerisi öğrenme
4. Fotoğraf makinesini görsel dokümanların düzenlenmesinde doğru ve yerinde kullanabilme
5. Disiplinler arası çalışmalarda yer alma ve proje üretebilme becerisi kazanma.
6. Arkeolojik projelerde sorumluluk alabilme.
7. Disiplin içi ve disiplinler arası ekip çalışması yapabilme.
8. Çalışma alanıyla ilgili Türkçe ve yabancı kaynakları kullanabilme.
9. Mesleki etik bilincini kazanma.
10. Mimari ve seramik çizimlerini teknik olarak yapabilme.
11. Mimari çizimleri anlayabilme ve değerlendirebilme.
12. Office, photoshop, autoCAD, freehand, netCAD vb. programları kullanabilme
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Arkeolojik projelerde sorumluluk alabilme.
 • Arkeolojik verileri belgeleme becerisi öğrenme
 • Çalışma alanıyla ilgili Türkçe ve yabancı kaynakları kullanabilme.
 • Disiplin içi ve disiplinler arası ekip çalışması yapabilme.
 • Disiplinler arası çalışmalarda yer alma ve proje üretebilme becerisi kazanma.
 • Fotoğraf makinesini görsel dokümanların düzenlenmesinde doğru ve yerinde kullanabilme
 • Kültür varlıklarını ikonografi, stil ve kronoloji açılarından irdeleyebilme.
 • Kültür varlıklarını koruma bilincine sahip olma.
 • Mesleki etik bilincini kazanma.
 • Mimari çizimleri anlayabilme ve değerlendirebilme.
 • Mimari ve seramik çizimlerini teknik olarak yapabilme.
 • Office, photoshop, autoCAD, freehand, netCAD vb. programları kullanabilme
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Arkeolojik projelerde sorumluluk alabilme.
 • Arkeolojik verileri belgeleme becerisi öğrenme
 • Çalışma alanıyla ilgili Türkçe ve yabancı kaynakları kullanabilme.
 • Disiplinler arası çalışmalarda yer alma ve proje üretebilme becerisi kazanma.
 • Fotoğraf makinesini görsel dokümanların düzenlenmesinde doğru ve yerinde kullanabilme
 • Kültür varlıklarını ikonografi, stil ve kronoloji açılarından irdeleyebilme.
 • Kültür varlıklarını koruma bilincine sahip olma.
 • Mesleki etik bilincini kazanma.
 • Mimari çizimleri anlayabilme ve değerlendirebilme.
 • Mimari ve seramik çizimlerini teknik olarak yapabilme.
 • Office, photoshop, autoCAD, freehand, netCAD vb. programları kullanabilme
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Arkeolojik projelerde sorumluluk alabilme.
 • Arkeolojik verileri belgeleme becerisi öğrenme
 • Çalışma alanıyla ilgili Türkçe ve yabancı kaynakları kullanabilme.
 • Disiplin içi ve disiplinler arası ekip çalışması yapabilme.
 • Disiplinler arası çalışmalarda yer alma ve proje üretebilme becerisi kazanma.
 • Fotoğraf makinesini görsel dokümanların düzenlenmesinde doğru ve yerinde kullanabilme
 • Kültür varlıklarını ikonografi, stil ve kronoloji açılarından irdeleyebilme.
 • Kültür varlıklarını koruma bilincine sahip olma.
 • Mesleki etik bilincini kazanma.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Arkeolojik projelerde sorumluluk alabilme.
 • Arkeolojik verileri belgeleme becerisi öğrenme
 • Çalışma alanıyla ilgili Türkçe ve yabancı kaynakları kullanabilme.
 • Disiplin içi ve disiplinler arası ekip çalışması yapabilme.
 • Disiplinler arası çalışmalarda yer alma ve proje üretebilme becerisi kazanma.
 • Kültür varlıklarını ikonografi, stil ve kronoloji açılarından irdeleyebilme.
 • Kültür varlıklarını koruma bilincine sahip olma.
 • Mesleki etik bilincini kazanma.
 • Mimari çizimleri anlayabilme ve değerlendirebilme.
 • Office, photoshop, autoCAD, freehand, netCAD vb. programları kullanabilme
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Arkeolojik projelerde sorumluluk alabilme.
 • Arkeolojik verileri belgeleme becerisi öğrenme
 • Çalışma alanıyla ilgili Türkçe ve yabancı kaynakları kullanabilme.
 • Disiplin içi ve disiplinler arası ekip çalışması yapabilme.
 • Disiplinler arası çalışmalarda yer alma ve proje üretebilme becerisi kazanma.
 • Fotoğraf makinesini görsel dokümanların düzenlenmesinde doğru ve yerinde kullanabilme
 • Kültür varlıklarını ikonografi, stil ve kronoloji açılarından irdeleyebilme.
 • Kültür varlıklarını koruma bilincine sahip olma.
 • Mesleki etik bilincini kazanma.
 • Mimari çizimleri anlayabilme ve değerlendirebilme.
 • Mimari ve seramik çizimlerini teknik olarak yapabilme.
 • Office, photoshop, autoCAD, freehand, netCAD vb. programları kullanabilme
Öğrenme Yetkinliği
 • Arkeolojik projelerde sorumluluk alabilme.
 • Arkeolojik verileri belgeleme becerisi öğrenme
 • Çalışma alanıyla ilgili Türkçe ve yabancı kaynakları kullanabilme.
 • Disiplin içi ve disiplinler arası ekip çalışması yapabilme.
 • Disiplinler arası çalışmalarda yer alma ve proje üretebilme becerisi kazanma.
 • Fotoğraf makinesini görsel dokümanların düzenlenmesinde doğru ve yerinde kullanabilme
 • Kültür varlıklarını ikonografi, stil ve kronoloji açılarından irdeleyebilme.
 • Kültür varlıklarını koruma bilincine sahip olma.
 • Mesleki etik bilincini kazanma.
 • Mimari çizimleri anlayabilme ve değerlendirebilme.
 • Mimari ve seramik çizimlerini teknik olarak yapabilme.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Arkeolojik projelerde sorumluluk alabilme. 1,2 1,2
Mesleki etik bilincini kazanma. 1,2 1,2
Mimari ve seramik çizimlerini teknik olarak yapabilme. 1,2 1,2
Office, photoshop, autoCAD, freehand, netCAD vb. programları kullanabilme 1,2 1,2
Çalışma alanıyla ilgili Türkçe ve yabancı kaynakları kullanabilme. 1,2 1,2
Disiplin içi ve disiplinler arası ekip çalışması yapabilme. 1,2 1,2
Kültür varlıklarını koruma bilincine sahip olma. 1,2 1,2
Arkeolojik verileri belgeleme becerisi öğrenme 1,2 1,2
Disiplinler arası çalışmalarda yer alma ve proje üretebilme becerisi kazanma. 1,2 1,2
Fotoğraf makinesini görsel dokümanların düzenlenmesinde doğru ve yerinde kullanabilme 1,2 1,2
Kültür varlıklarını ikonografi, stil ve kronoloji açılarından irdeleyebilme. 1,2 1,2
Mimari çizimleri anlayabilme ve değerlendirebilme. 1,2 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Beşeri bilimler alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
2-Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Office, photoshop, autoCAD, freehand, netCAD vb. programları kullanabilme 1 1
Mesleki etik bilincini kazanma. 1 1
Fotoğraf makinesini görsel dokümanların düzenlenmesinde doğru ve yerinde kullanabilme 1 1
Mimari ve seramik çizimlerini teknik olarak yapabilme. 1 1
Arkeolojik verileri belgeleme becerisi öğrenme 1 1
Disiplinler arası çalışmalarda yer alma ve proje üretebilme becerisi kazanma. 1 1
Kültür varlıklarını ikonografi, stil ve kronoloji açılarından irdeleyebilme. 1 1
Çalışma alanıyla ilgili Türkçe ve yabancı kaynakları kullanabilme. 1 1
Kültür varlıklarını koruma bilincine sahip olma. 1
Arkeolojik projelerde sorumluluk alabilme. 1 1
Mimari çizimleri anlayabilme ve değerlendirebilme. 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Beşeri bilimler alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki ku
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Arkeolojik verileri belgeleme becerisi öğrenme 1,2 1,2,3
Çalışma alanıyla ilgili Türkçe ve yabancı kaynakları kullanabilme. 1 1
Disiplinler arası çalışmalarda yer alma ve proje üretebilme becerisi kazanma. 1,2 4,5
Arkeolojik projelerde sorumluluk alabilme. 1,2 4,5
Disiplin içi ve disiplinler arası ekip çalışması yapabilme. 1,2 1,3,4,5
Fotoğraf makinesini görsel dokümanların düzenlenmesinde doğru ve yerinde kullanabilme 1,2 1,4
Office, photoshop, autoCAD, freehand, netCAD vb. programları kullanabilme 4
Kültür varlıklarını koruma bilincine sahip olma. 1,2 1,2,3,5
Mesleki etik bilincini kazanma. 1,2 1,2,3,5
Mimari çizimleri anlayabilme ve değerlendirebilme. 4
Mimari ve seramik çizimlerini teknik olarak yapabilme. 4
Kültür varlıklarını ikonografi, stil ve kronoloji açılarından irdeleyebilme. 1,2 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
2-Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir.
3-Beşeri bilimler alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.
4-Beşeri bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar.
5-Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Arkeolojik verileri belgeleme becerisi öğrenme 1,2 3
Mimari çizimleri anlayabilme ve değerlendirebilme. 1 3
Arkeolojik projelerde sorumluluk alabilme. 1,2,3 1,2,3
Disiplin içi ve disiplinler arası ekip çalışması yapabilme. 2,3 1,2,3
Kültür varlıklarını koruma bilincine sahip olma. 1,2 1,3
Çalışma alanıyla ilgili Türkçe ve yabancı kaynakları kullanabilme. 1
Fotoğraf makinesini görsel dokümanların düzenlenmesinde doğru ve yerinde kullanabilme 3
Kültür varlıklarını ikonografi, stil ve kronoloji açılarından irdeleyebilme. 1 1,3
Disiplinler arası çalışmalarda yer alma ve proje üretebilme becerisi kazanma. 1,2,3 1,2,3
Mesleki etik bilincini kazanma. 1,2,3 1,2,3
Mimari ve seramik çizimlerini teknik olarak yapabilme. 3
Office, photoshop, autoCAD, freehand, netCAD vb. programları kullanabilme 1 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Beşeri bilimler alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
2-Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.
3-Beşeri bilimler alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Kültür varlıklarını ikonografi, stil ve kronoloji açılarından irdeleyebilme. 1,2,4 1,2,3,4
Disiplinler arası çalışmalarda yer alma ve proje üretebilme becerisi kazanma. 1,2,3 1,2,3
Arkeolojik verileri belgeleme becerisi öğrenme 1,2,5 1,2,5
Mimari çizimleri anlayabilme ve değerlendirebilme. 4,5 4,5
Mimari ve seramik çizimlerini teknik olarak yapabilme. 5 5
Disiplin içi ve disiplinler arası ekip çalışması yapabilme. 1,2,3 1,2
Mesleki etik bilincini kazanma. 1,2 1,2
Fotoğraf makinesini görsel dokümanların düzenlenmesinde doğru ve yerinde kullanabilme 1,5 1,5
Kültür varlıklarını koruma bilincine sahip olma. 1,2,3 1,2,3
Office, photoshop, autoCAD, freehand, netCAD vb. programları kullanabilme 4,5 4,5
Arkeolojik projelerde sorumluluk alabilme. 1,2,3 1,2,3
Çalışma alanıyla ilgili Türkçe ve yabancı kaynakları kullanabilme. 4 4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Beşeri bilimler alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.
2-Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır.
3-Beşeri bilimler alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.
4-Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde).
5-Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Disiplinler arası çalışmalarda yer alma ve proje üretebilme becerisi kazanma. 1,2,3 1,3
Arkeolojik verileri belgeleme becerisi öğrenme 1 1
Fotoğraf makinesini görsel dokümanların düzenlenmesinde doğru ve yerinde kullanabilme 1,2 1,2
Kültür varlıklarını ikonografi, stil ve kronoloji açılarından irdeleyebilme. 1,2,3 1
Kültür varlıklarını koruma bilincine sahip olma. 1,2 1,3
Mimari çizimleri anlayabilme ve değerlendirebilme. 1,2 1
Çalışma alanıyla ilgili Türkçe ve yabancı kaynakları kullanabilme. 1,2,3 1,3
Disiplin içi ve disiplinler arası ekip çalışması yapabilme. 1,2,3 1,2
Mesleki etik bilincini kazanma. 1 1,2,3
Mimari ve seramik çizimlerini teknik olarak yapabilme. 1
Arkeolojik projelerde sorumluluk alabilme. 1,2,3 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Beşeri bilimler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2-Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir.
3-Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Lisans eğitimini başarıyla tamamlayanlar üniversitelerde lisansüstü eğitimine devam edebilirler, bununla birlikte Kültür Bakanlığı´na veya Belediyelere ait resmi veya özel müzelerde, yerel belediyelerde, arkeolojik kazılarda arkeolog olarak çalışabilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler derslere ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencinin devamı öğretim üyesi tarafından takip edilir. Her yarıyılda her ders için bir ara sınav ve bir final sınavı yapılır. Ara sınav ve final sınavının yapıldığı derslerde başarı notu ara sınav notunun %40´ı ile final sınavının %60´ı alınarak hesaplanır.
12
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN
E-posta: mustafasahin@uludag.edu.tr
Tel: +90 224 2941891
Program Koordinatörü:Dr. Öğr. Üyesi Serkan GÜNDÜZ
E-mail: sgunduz@uludag.edu.tr
Tel: +90 224 2942849
Adres: Bursa Uludağ Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi,
Arkeoloji Bölümü
16240 Görükle/Nilüfer/BURSA
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Öğrencilerin Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinin yürüttükleri kazılarda, yüzey araştırmalarında ve ayrıca çeşitli araştırma projelerinde çalışma imkânları ve derslerde öğrendikleri bilgileri pratikte uygulama fırsatları bulunmaktadır.
Bölümün yürütmüş olduğu kazı ve yüzey araştırması aşağıda belirtilmiştir:
İznik Bazilika Sualtı Kazıları (Prof.Dr. Mustafa ŞAHİN bilimsel danışmanlığında)
Bursa ve Çevresi Yüzey Araştırması (Prof.Dr. Mustafa ŞAHİN başkanlığında)
Apollonia a.R. (Gölyazı) Kazıları (Prof.Dr. Derya ŞAHİN bilimsel danışmanlığında)
Priene Antik Kenti Kazıları (Prof. Dr. İ. Hakan MERT başkanlığında)
Yalova İli Kıyıları Antik Liman ve Sualtı Yüzey Araştırması (Dr. Öğr. Üyesi Serkan GÜNDÜZ başkanlığında)
Ayanis Kalesi Sualtı Araştırmaları (Dr. Öğr. Üyesi Serkan GÜNDÜZ danışmanlığında, Prof. Dr. Mehmet IŞIKLI başkanlığında)
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr