Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Tıp-Biyoistatistik
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
1991 tarihinden itibaren yüksek lisans eğitimi verilmektedir.
2
Verilen Derece
Bilim uzmanı ünvanı verilmektedir.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Enstitü yönetmeliği geçerlidir
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Enstitü yönetmeliği geçerlidir
7
Program Profili
Yüksek lisans programı öğrencilerine araştırmalardaki kompleks problemleri çözümleyerek basit bir şekilde yorumlama becerisi kazandırılması, sağlık alanında yapılan gözlemlerdeki gizemli bilgiyi yöntem kullanarak ortaya çıkarması, yöntemsel beceri kazandırılması, sağlık alanı verileri arasındaki örüntüyü ortaya çıkarması, olasılık ve şansa bağlılığı anlaması, istatistiksel düşünceyi kavramak ve yorumsal beceriyi geliştirmesi, istatistiksel iletişim sağlayabilmek için terminolojide beceri geliştirmesi amaçlanmaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Biyoistatistiğin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
2. Uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
3. Bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
4. Karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
5. Uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
6. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
7. Sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
8. Uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
9. Güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
10. Bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
11. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
 • Bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Biyoistatistiğin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
 • Sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
 • Bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Biyoistatistiğin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
 • Sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
 • Bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Biyoistatistiğin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
 • Sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
 • Bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Biyoistatistiğin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
 • Sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
 • Bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Biyoistatistiğin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
 • Sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
 • Bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Biyoistatistiğin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
 • Sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Araştırma merkezleri, Özel ve Kamu Hastaneleri, Sağlık Bakanlığı
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Enstitü yönetmeliği geçerlidir
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Enstitü yönetmeliği geçerlidir
12
Mezuniyet Koşulları
Enstitü yönetmeliği geçerlidir
13
Çalışma Şekli
Yarı Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Prof.Dr. İlker ERCAN
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Biyoistastistik Anabilim Dalı
Bursa
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik AD. Görevli öğretim üyesi sayısı 2’dir. Biyoistatistik AD. araştırmacılar ve öğrenciler için iki ayrı istatistiksel Analiz Laboratuarı bulunmaktadır. Araştırma laboratuvarında 1 adet iş istasyonu, 8 bilgisayar, 3 yazıcı, 1 tarayıcı ve istatistiksel programlar bulunmaktadır. Öğrenciler laboratuarında 32 bilgisayar bulunmaktadır.
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr