Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Tıp-Biyoistatistik
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
1991 tarihinden itibaren yüksek lisans eğitimi verilmektedir.
2
Verilen Derece
Bilim uzmanı ünvanı verilmektedir.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Enstitü yönetmeliği geçerlidir
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Enstitü yönetmeliği geçerlidir
7
Program Profili
Yüksek lisans programı öğrencilerine araştırmalardaki kompleks problemleri çözümleyerek basit bir şekilde yorumlama becerisi kazandırılması, sağlık alanında yapılan gözlemlerdeki gizemli bilgiyi yöntem kullanarak ortaya çıkarması, yöntemsel beceri kazandırılması, sağlık alanı verileri arasındaki örüntüyü ortaya çıkarması, olasılık ve şansa bağlılığı anlaması, istatistiksel düşünceyi kavramak ve yorumsal beceriyi geliştirmesi, istatistiksel iletişim sağlayabilmek için terminolojide beceri geliştirmesi amaçlanmaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Biyoistatistiğin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
2. Uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
3. Bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
4. Karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
5. Uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
6. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
7. Sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
8. Uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
9. Güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
10. Bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
11. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
 • Karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
 • Uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Biyoistatistiğin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
 • Biyoistatistiğin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
 • Bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
 • Uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
 • Biyoistatistiğin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
 • Uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
 • Biyoistatistiğin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Biyoistatistiğin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
 • Karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
 • Sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
 • Güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
 • Biyoistatistiğin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme. 1,2,3 3,4,5,6
Bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme 1,2,3 1,2,6
Bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme. 1,2,3 4,5
Biyoistatistiğin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme. 1,2,3
Güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme. 1,2,3 5
Karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme 1,2,3 1,2,6
Sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme. 1,2,3
Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme. 1,2,3 6
Uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme. 1,2,3 5
Uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. 1,2,3
Uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. 1,2,3 1,2,6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
2-Sağlık alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirir.
3-Yaptığı araştırmanın raporunu yazar.
4-Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemleri ve sorunları çözümler.
5-Alanındaki istatistik yazılımlarını etkin kullanır, istatistiksel yöntemleri doğru seçer, doğru hesaplar ve doğru yorumlar.
6-Deneysel araştırma planlar, yapar.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme. 1,2 3,4
Bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme 1,2
Bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme. 1,2 3,4
Biyoistatistiğin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme. 1,2 2
Güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme. 1,2
Karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme 1,2
Sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme. 1,2 1
Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme. 1,2 1
Uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme. 1,2
Uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. 1,2 2
Uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. 1,2 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak sağlık alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
2-Sağlık alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır.
3-Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
4-Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme. 1,2,3 2,5,6,7
Bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme 1,2,3 1,3
Bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme. 1,2,3
Biyoistatistiğin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme. 1,2,3 3
Güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme. 1,2,3 4
Karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme 1,2,3 1,3
Sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme. 1,2,3 4
Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme. 1,2,3 4,5
Uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme. 1,2,3
Uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. 1,2,3 1
Uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. 1,2,3 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirebilme ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.
2-Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
3-Sağlık alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
4-Sağlık alanındaki güncel gelişmeleri toplumun temel birimi olan çocuk ve aileyi de kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
5-Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
6-Sağlığın daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur.
7-Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir, etik davranır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme. 1,2,3 3
Bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme 1,2,3 1
Bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme. 1,2,3
Biyoistatistiğin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme. 1,2,3
Güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme. 1,2,3 4,5
Karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme 1,2,3 1
Sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme. 1,2,3 2,3
Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme. 1,2,3 2,3
Uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme. 1,2,3 5
Uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. 1,2,3
Uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. 1,2,3 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Sağlık alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
2-Sağlık alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
3-Sağlık alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür.
4-Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
5-Alanı ve toplum sağlığı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik ve/veya tanımlayıcı araştırma/sunum/yayın yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme. 1,2,3,4
Bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme 1,2,3,4 2
Bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme. 1,2,3,4
Biyoistatistiğin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme. 1,2,3,4
Güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme. 1,2,3,4
Karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme 1,2,3,4 2
Sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme. 1,2,3,4
Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme. 1,2,3,4
Uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme. 1,2,3,4 1,3
Uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. 1,2,3,4
Uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. 1,2,3,4 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

1-Sağlık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.
2-Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme. 1 3
Bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme 1
Bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme. 1
Biyoistatistiğin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme. 1 2
Güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme. 1
Karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme 1
Sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme. 1
Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme. 1
Uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme. 1 1
Uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. 1
Uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Sağlık alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
2-Sağlık alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
3-İstatistiksel analiz konusunda, bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar ve kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Araştırma merkezleri, Özel ve Kamu Hastaneleri, Sağlık Bakanlığı
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Enstitü yönetmeliği geçerlidir
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Enstitü yönetmeliği geçerlidir
12
Mezuniyet Koşulları
Enstitü yönetmeliği geçerlidir
13
Çalışma Şekli
Yarı Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Prof.Dr. İlker ERCAN
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Biyoistastistik Anabilim Dalı
Bursa
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik AD. Görevli öğretim üyesi sayısı 2’dir. Biyoistatistik AD. araştırmacılar ve öğrenciler için iki ayrı istatistiksel Analiz Laboratuarı bulunmaktadır. Araştırma laboratuvarında 1 adet iş istasyonu, 8 bilgisayar, 3 yazıcı, 1 tarayıcı ve istatistiksel programlar bulunmaktadır. Öğrenciler laboratuarında 32 bilgisayar bulunmaktadır.
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr