Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, üniversitemiz bünyesinde yer alan Bursa Meslek Yüksek Okulunda 1987-1988 yılında iki yıllık ön lisans düzeyinde kurulmuştur.
YÖK/DÜNYA BANKASI II.Endüstriyel Eğitim Projesi kapsamında bulunan Bursa Meslek Yüksek Okulu Teknik Programlar ve İktisadi İdari Programlar olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlere bağlı bazı programlarda 1992-1993 Akademik yılında II.Öğretime başlanmıştır. Daha sonra 1995 yılında Bursa Meslek Yüksek Okulu Rektörlüğe bağlı olarak U.Ü. Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu ve U.Ü. Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu olmak üzere iki ayrı meslek yüksek okuluna dönüştürülmüştür.
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı 25 yılı aşkın bir süredir sektörün her alanına ara kademe yönetici adaylarını kazandırmaktadır.
2
Verilen Derece
120 ECTS kredilik program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Dış Ticaret Ön Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında Ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili
İnsan kaynaklarının mesleki eğitim yoluyla geliştirilmesi projesi (İKMEP), beşinci seviye meslek standartlarına dayalı olan bu program, Turizm Otel İşletmeciliği ve Seyahat Sektörünün ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve donanıma sahip olan öğrencilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, lise öğrenimi sonrasında iki yıllık önlisans eğitimi vermektedir. Bu süreçte, teorik ve işyeri uygulamasına dayalı pratik eğitim verilmektedir. Programın I. ve II. Öğretiminin her birine yaklaşık 30 öğrenci alınmaktadır. Öğrenciler, ikinci sınıfta, zorunlu derslerinin yanında ayrıca 8 kredilik İşyeri Eğitimi yada mesleki anlamda bilgilerini arttıracak seçimlik dersler alabilmektedir. Öğrencilerin mesleği ile ilgili alanlarda 30 işgününü kapsayan bir stajı tamamlaması zorunludur. Öğrencilerin mezun olabilmesi için en az 2.00 ortalamaya sahip olması şartı aranmaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Turizm sektörü hakkında genel bilgi sahibi olabilmek ve bu temel bilgileri çalışma hayatında kullanma becerisine sahip olabilmek.
2. Gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisine sahip olabilmek.
3. Turizm sektöründe yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilmek.
4. Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte otel ve seyahat işletmeciliği alanındaki yazılım ve donanımı kullanabilmek.
5. Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine ve yüksek ikna gücüne sahip olabilmek.
6. Toplumsal ve mesleki etik değerlerin farkında olabilmek.
7. Disipliniçi ve disiplinlerarası takımlarda uyum ve çalışma becerisi sahibi olabilmek.
8. Otel işletmelerinin temel faaliyet konularıyla ilgili bilgi ve beceriye sahip olabilmek.
9. Turizm pazarlaması, seyahat acentacılığı ve tur operatörlüğü konusunda organizasyon bilgisine sahip olabilmek.
10. Turizm rehberliği mesleğininin temel esaslarını kavrayabilmek.
11. Mesleki yasal mevzuatı anlama ve uygulama becerisine sahip olabilmek.
12. Mesleki özgüven becerisine sahip olabilmek.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Mesleki özgüven becerisine sahip olabilmek.
 • Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte otel ve seyahat işletmeciliği alanındaki yazılım ve donanımı kullanabilmek.
 • Turizm sektöründe yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilmek.
 • Disipliniçi ve disiplinlerarası takımlarda uyum ve çalışma becerisi sahibi olabilmek.
 • Turizm rehberliği mesleğininin temel esaslarını kavrayabilmek.
 • Toplumsal ve mesleki etik değerlerin farkında olabilmek.
 • Turizm sektörü hakkında genel bilgi sahibi olabilmek ve bu temel bilgileri çalışma hayatında kullanma becerisine sahip olabilmek.
 • Gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisine sahip olabilmek.
 • Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine ve yüksek ikna gücüne sahip olabilmek.
 • Mesleki yasal mevzuatı anlama ve uygulama becerisine sahip olabilmek.
 • Otel işletmelerinin temel faaliyet konularıyla ilgili bilgi ve beceriye sahip olabilmek.
 • Turizm pazarlaması, seyahat acentacılığı ve tur operatörlüğü konusunda organizasyon bilgisine sahip olabilmek.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine ve yüksek ikna gücüne sahip olabilmek.
 • Turizm rehberliği mesleğininin temel esaslarını kavrayabilmek.
 • Mesleki yasal mevzuatı anlama ve uygulama becerisine sahip olabilmek.
 • Otel işletmelerinin temel faaliyet konularıyla ilgili bilgi ve beceriye sahip olabilmek.
 • Gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisine sahip olabilmek.
 • Turizm pazarlaması, seyahat acentacılığı ve tur operatörlüğü konusunda organizasyon bilgisine sahip olabilmek.
 • Turizm sektöründe yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilmek.
 • Toplumsal ve mesleki etik değerlerin farkında olabilmek.
 • Mesleki özgüven becerisine sahip olabilmek.
 • Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte otel ve seyahat işletmeciliği alanındaki yazılım ve donanımı kullanabilmek.
 • Disipliniçi ve disiplinlerarası takımlarda uyum ve çalışma becerisi sahibi olabilmek.
 • Turizm sektörü hakkında genel bilgi sahibi olabilmek ve bu temel bilgileri çalışma hayatında kullanma becerisine sahip olabilmek.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Otel işletmelerinin temel faaliyet konularıyla ilgili bilgi ve beceriye sahip olabilmek.
 • Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte otel ve seyahat işletmeciliği alanındaki yazılım ve donanımı kullanabilmek.
 • Turizm sektörü hakkında genel bilgi sahibi olabilmek ve bu temel bilgileri çalışma hayatında kullanma becerisine sahip olabilmek.
 • Mesleki özgüven becerisine sahip olabilmek.
 • Toplumsal ve mesleki etik değerlerin farkında olabilmek.
 • Mesleki yasal mevzuatı anlama ve uygulama becerisine sahip olabilmek.
 • Gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisine sahip olabilmek.
 • Turizm rehberliği mesleğininin temel esaslarını kavrayabilmek.
 • Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine ve yüksek ikna gücüne sahip olabilmek.
 • Disipliniçi ve disiplinlerarası takımlarda uyum ve çalışma becerisi sahibi olabilmek.
 • Turizm pazarlaması, seyahat acentacılığı ve tur operatörlüğü konusunda organizasyon bilgisine sahip olabilmek.
 • Turizm sektöründe yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilmek.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Mesleki yasal mevzuatı anlama ve uygulama becerisine sahip olabilmek.
 • Disipliniçi ve disiplinlerarası takımlarda uyum ve çalışma becerisi sahibi olabilmek.
 • Gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisine sahip olabilmek.
 • Turizm sektöründe yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilmek.
 • Turizm rehberliği mesleğininin temel esaslarını kavrayabilmek.
 • Mesleki özgüven becerisine sahip olabilmek.
 • Otel işletmelerinin temel faaliyet konularıyla ilgili bilgi ve beceriye sahip olabilmek.
 • Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine ve yüksek ikna gücüne sahip olabilmek.
 • Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte otel ve seyahat işletmeciliği alanındaki yazılım ve donanımı kullanabilmek.
 • Toplumsal ve mesleki etik değerlerin farkında olabilmek.
 • Turizm pazarlaması, seyahat acentacılığı ve tur operatörlüğü konusunda organizasyon bilgisine sahip olabilmek.
 • Turizm sektörü hakkında genel bilgi sahibi olabilmek ve bu temel bilgileri çalışma hayatında kullanma becerisine sahip olabilmek.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Mesleki yasal mevzuatı anlama ve uygulama becerisine sahip olabilmek.
 • Toplumsal ve mesleki etik değerlerin farkında olabilmek.
 • Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine ve yüksek ikna gücüne sahip olabilmek.
 • Gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisine sahip olabilmek.
 • Turizm pazarlaması, seyahat acentacılığı ve tur operatörlüğü konusunda organizasyon bilgisine sahip olabilmek.
 • Turizm rehberliği mesleğininin temel esaslarını kavrayabilmek.
 • Turizm sektöründe yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilmek.
 • Mesleki özgüven becerisine sahip olabilmek.
 • Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte otel ve seyahat işletmeciliği alanındaki yazılım ve donanımı kullanabilmek.
 • Disipliniçi ve disiplinlerarası takımlarda uyum ve çalışma becerisi sahibi olabilmek.
 • Otel işletmelerinin temel faaliyet konularıyla ilgili bilgi ve beceriye sahip olabilmek.
 • Turizm sektörü hakkında genel bilgi sahibi olabilmek ve bu temel bilgileri çalışma hayatında kullanma becerisine sahip olabilmek.
Öğrenme Yetkinliği
 • Otel işletmelerinin temel faaliyet konularıyla ilgili bilgi ve beceriye sahip olabilmek.
 • Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte otel ve seyahat işletmeciliği alanındaki yazılım ve donanımı kullanabilmek.
 • Mesleki özgüven becerisine sahip olabilmek.
 • Gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisine sahip olabilmek.
 • Turizm rehberliği mesleğininin temel esaslarını kavrayabilmek.
 • Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine ve yüksek ikna gücüne sahip olabilmek.
 • Mesleki yasal mevzuatı anlama ve uygulama becerisine sahip olabilmek.
 • Turizm sektörü hakkında genel bilgi sahibi olabilmek ve bu temel bilgileri çalışma hayatında kullanma becerisine sahip olabilmek.
 • Toplumsal ve mesleki etik değerlerin farkında olabilmek.
 • Disipliniçi ve disiplinlerarası takımlarda uyum ve çalışma becerisi sahibi olabilmek.
 • Turizm pazarlaması, seyahat acentacılığı ve tur operatörlüğü konusunda organizasyon bilgisine sahip olabilmek.
 • Turizm sektöründe yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilmek.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Disipliniçi ve disiplinlerarası takımlarda uyum ve çalışma becerisi sahibi olabilmek. 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6
Gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisine sahip olabilmek. 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6
Mesleki özgüven becerisine sahip olabilmek. 2,3,5,6 2,3,5,6
Mesleki yasal mevzuatı anlama ve uygulama becerisine sahip olabilmek. 1,6 1,6
Otel işletmelerinin temel faaliyet konularıyla ilgili bilgi ve beceriye sahip olabilmek. 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6
Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte otel ve seyahat işletmeciliği alanındaki yazılım ve donanımı kullanabilmek. 1,3,4 1,3,4
Toplumsal ve mesleki etik değerlerin farkında olabilmek. 5,6 5,6
Turizm pazarlaması, seyahat acentacılığı ve tur operatörlüğü konusunda organizasyon bilgisine sahip olabilmek. 1,4 1,4
Turizm rehberliği mesleğininin temel esaslarını kavrayabilmek. 1,4 1,4
Turizm sektörü hakkında genel bilgi sahibi olabilmek ve bu temel bilgileri çalışma hayatında kullanma becerisine sahip olabilmek. 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6
Turizm sektöründe yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilmek. 1,3 1,3
Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine ve yüksek ikna gücüne sahip olabilmek. 3,5 3,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
2-Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Disipliniçi ve disiplinlerarası takımlarda uyum ve çalışma becerisi sahibi olabilmek. 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6
Gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisine sahip olabilmek. 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6
Mesleki özgüven becerisine sahip olabilmek. 2,3,5,6 2,3,5,6
Mesleki yasal mevzuatı anlama ve uygulama becerisine sahip olabilmek. 1,6 1,6
Otel işletmelerinin temel faaliyet konularıyla ilgili bilgi ve beceriye sahip olabilmek. 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6
Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte otel ve seyahat işletmeciliği alanındaki yazılım ve donanımı kullanabilmek. 1,3,4 1,3,4
Toplumsal ve mesleki etik değerlerin farkında olabilmek. 5,6 5,6
Turizm pazarlaması, seyahat acentacılığı ve tur operatörlüğü konusunda organizasyon bilgisine sahip olabilmek. 1,4 1,4
Turizm rehberliği mesleğininin temel esaslarını kavrayabilmek. 1,4 1,4
Turizm sektörü hakkında genel bilgi sahibi olabilmek ve bu temel bilgileri çalışma hayatında kullanma becerisine sahip olabilmek. 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6
Turizm sektöründe yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilmek. 1,3 1,3
Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine ve yüksek ikna gücüne sahip olabilmek. 3,5 3,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Disipliniçi ve disiplinlerarası takımlarda uyum ve çalışma becerisi sahibi olabilmek. 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6
Gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisine sahip olabilmek. 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6
Mesleki özgüven becerisine sahip olabilmek. 2,3,5,6 2,3,5,6
Mesleki yasal mevzuatı anlama ve uygulama becerisine sahip olabilmek. 1,6 1,6
Otel işletmelerinin temel faaliyet konularıyla ilgili bilgi ve beceriye sahip olabilmek. 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6
Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte otel ve seyahat işletmeciliği alanındaki yazılım ve donanımı kullanabilmek. 1,3,4 1,3,4
Toplumsal ve mesleki etik değerlerin farkında olabilmek. 5,6 5,6
Turizm pazarlaması, seyahat acentacılığı ve tur operatörlüğü konusunda organizasyon bilgisine sahip olabilmek. 1,4 1,4
Turizm rehberliği mesleğininin temel esaslarını kavrayabilmek. 1,4 1,4
Turizm sektörü hakkında genel bilgi sahibi olabilmek ve bu temel bilgileri çalışma hayatında kullanma becerisine sahip olabilmek. 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6
Turizm sektöründe yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilmek. 1,3 1,3
Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine ve yüksek ikna gücüne sahip olabilmek. 3,5 3,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
2-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
3-Değişime ve yeniliğe açıktır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Disipliniçi ve disiplinlerarası takımlarda uyum ve çalışma becerisi sahibi olabilmek. 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6
Gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisine sahip olabilmek. 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6
Mesleki özgüven becerisine sahip olabilmek. 2,3,5,6 2,3,5,6
Mesleki yasal mevzuatı anlama ve uygulama becerisine sahip olabilmek. 1,6 1,6
Otel işletmelerinin temel faaliyet konularıyla ilgili bilgi ve beceriye sahip olabilmek. 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6
Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte otel ve seyahat işletmeciliği alanındaki yazılım ve donanımı kullanabilmek. 1,3,4 1,3,4
Toplumsal ve mesleki etik değerlerin farkında olabilmek. 5,6 5,6
Turizm pazarlaması, seyahat acentacılığı ve tur operatörlüğü konusunda organizasyon bilgisine sahip olabilmek. 1,4 1,4
Turizm rehberliği mesleğininin temel esaslarını kavrayabilmek. 1,4 1,4
Turizm sektörü hakkında genel bilgi sahibi olabilmek ve bu temel bilgileri çalışma hayatında kullanma becerisine sahip olabilmek. 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6
Turizm sektöründe yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilmek. 1,3 1,3
Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine ve yüksek ikna gücüne sahip olabilmek. 3,5 3,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

1-Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
2-Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Disipliniçi ve disiplinlerarası takımlarda uyum ve çalışma becerisi sahibi olabilmek. 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6
Gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisine sahip olabilmek. 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6
Mesleki özgüven becerisine sahip olabilmek. 2,3,5,6 2,3,5,6
Mesleki yasal mevzuatı anlama ve uygulama becerisine sahip olabilmek. 1,6 1,6
Otel işletmelerinin temel faaliyet konularıyla ilgili bilgi ve beceriye sahip olabilmek. 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6
Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte otel ve seyahat işletmeciliği alanındaki yazılım ve donanımı kullanabilmek. 1,3,4 1,3,4
Toplumsal ve mesleki etik değerlerin farkında olabilmek. 5,6 5,6
Turizm pazarlaması, seyahat acentacılığı ve tur operatörlüğü konusunda organizasyon bilgisine sahip olabilmek. 1,4 1,4
Turizm rehberliği mesleğininin temel esaslarını kavrayabilmek. 1,4 1,4
Turizm sektörü hakkında genel bilgi sahibi olabilmek ve bu temel bilgileri çalışma hayatında kullanma becerisine sahip olabilmek. 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6
Turizm sektöründe yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilmek. 1,3 1,3
Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine ve yüksek ikna gücüne sahip olabilmek. 3,5 3,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2-Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
3-Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
4-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Disipliniçi ve disiplinlerarası takımlarda uyum ve çalışma becerisi sahibi olabilmek. 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6
Gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisine sahip olabilmek. 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6
Mesleki özgüven becerisine sahip olabilmek. 2,3,5,6 2,3,5,6
Mesleki yasal mevzuatı anlama ve uygulama becerisine sahip olabilmek. 1,6 1,6
Otel işletmelerinin temel faaliyet konularıyla ilgili bilgi ve beceriye sahip olabilmek. 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6
Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte otel ve seyahat işletmeciliği alanındaki yazılım ve donanımı kullanabilmek. 1,3,4 1,3,4
Toplumsal ve mesleki etik değerlerin farkında olabilmek. 5,6 5,6
Turizm pazarlaması, seyahat acentacılığı ve tur operatörlüğü konusunda organizasyon bilgisine sahip olabilmek. 1,4 1,4
Turizm rehberliği mesleğininin temel esaslarını kavrayabilmek. 1,4 1,4
Turizm sektörü hakkında genel bilgi sahibi olabilmek ve bu temel bilgileri çalışma hayatında kullanma becerisine sahip olabilmek. 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6
Turizm sektöründe yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilmek. 1,3 1,3
Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine ve yüksek ikna gücüne sahip olabilmek. 3,5 3,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
2-Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
3-Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Turizm ve Otel İşletmeciliği programından mezun olan öğrenciler, konaklama işletmeleri, tur operatörleri ve seyahat acentaları ile yiyecek-içecek işletmeleri ve ağırlama hizmeti veren kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmektedirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş sınavından geçerli not almaları koşuluyla lisans programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`i, uygulamaların ise en az %80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuar sınavı, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 50 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 30 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
BUÜ SBMYO Ali Osman Sönmez Kampüsü
Telefon: (224) 296 05 32
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı
Program Başkanı: Öğr. Gör. Bilge GÖKIRMAK
e-posta: gbilge@uludag.edu.tr
Bologna Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet SERDAR
e-posta: ahmetserdar@uludag.edu.tr
Erasmus Koordinatörü: Prof.Dr. Sema AY
e-posta: semay@uludag.edu.tr
Mevlana Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Gürsu Galip GÜRSAKAL
e-posta: gursugalip@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Programda kadrolu 1 öğretim görevlisi, turizm programlarında kadrolu toplam 4 öğretim görevlisi görev yapmaktadır.
Eğitimler, konferans salonu, kütüphane, internet bağlantılı bilgisayar laboratuarı ve teknolojik donanıma sahip (projeksiyon, akıllı tahta, internet bağlantısı) sınıflarda verilmektedir.
Bununla birlikte, iş dünyasından çeşitli düzeylerde uzmanlar ve yöneticilerin bilgi ve deneyimlerini aktardığı çeşitli seminerler düzenlenmektedir. İşletmelerdeki uygulamaları yerinde görmek ve öğrenmek amacıyla teknik geziler yapılmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TOTZ129 TURİZM EKONOMİSİ Zorunlu 3 0 0 5
TOTZ131 KAT HİZMETLERİ Zorunlu 3 0 0 5
TOTZ133 OTEL İŞLETMECİLİĞİ Zorunlu 3 0 0 5
TSEZ008 TURİZM COĞRAFYASI Zorunlu 3 0 0 5
TSEZ105 GENEL TURİZM Zorunlu 3 0 0 4
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 YABANCI DİL Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MVUZ019 GENEL MUHASEBE Zorunlu 3 0 0 4
TOTZ120 ÖN BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 5
TOTZ122 GIDA TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 4
TSEZ011 TUR OPERATÖRLÜĞÜ VE SEYAHAT ACENTACILIĞI Zorunlu 3 0 0 5
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 YABANCI DİL Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 6
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ISYZ239 HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM Zorunlu 1 2 0 3
STJ1 STAJ I Zorunlu 0 0 0 4
TOTZ231 GIDA VE PERSONEL HİJYENİ Zorunlu 3 0 0 3
TOTZ233 TURİZM İŞLETMELERİNDE MALİYET ANALİZİ Zorunlu 3 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 16
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
STJ2 STAJ II Zorunlu 0 0 0 4
TOTZ025 TURİZM PAZARLAMASI Zorunlu 3 0 0 4
TOTZ232 TURİZM MEVZUATI Zorunlu 3 0 0 3
TOTZ234 YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 16
Toplam 30
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TOTS017 TURİSTİK ÜRÜN ÇEŞİTLERİ Seçmeli 2 0 0 3
TOTS018 ÜLKELER VE KÜLTÜRLERİ Seçmeli 2 0 0 3
TOTS019 OTELCİLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
TOTS020 ODALAR BÖLÜMÜ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ASLS011 BESLENME İLKELERİ Seçmeli 1 2 0 3
ISYS015 İLETİŞİM Seçmeli 1 2 0 3
OTPS010 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 1 2 0 3
TOTS021 MUTFAK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 1 2 0 3
TOTS022 ÖN BÜRODA ODA İŞLEMLERİ Seçmeli 1 2 0 3
TOTS023 TURİZMDE TANITIM Seçmeli 1 2 0 3
TOTS024 TÜRK VE DÜNYA MUTFAK KÜLTÜRÜ Seçmeli 1 2 0 3
TOTS209 İŞYERİ EĞİTİMİ I Seçmeli 0 16 0 12
TSES019 ALTERNATİF TURİZM Seçmeli 1 2 0 3
OSPZ003 MESLEKİ YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Seçmeli 3 0 0 4
OSPZ052 MESLEKİ YABANCI DİL I (ALMANCA) Seçmeli 3 0 0 4
OSPZ054 MESLEKİ YABANCI DİL I (FRANSIZCA) Seçmeli 3 0 0 4
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OSPZ002 MESLEKİ YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Seçmeli 3 0 0 4
OSPZ053 MESLEKİ YABANCI DİL II (ALMANCA) Seçmeli 3 0 0 4
OSPZ055 MESLEKİ YABANCI DİL II (FRANSIZCA) Seçmeli 3 0 0 4
TOTS025 MENÜ YÖNETİMİ Seçmeli 1 2 0 3
TOTS026 ÖN BÜRODA RAPORLAMA İŞLEMLERİ Seçmeli 1 2 0 3
TOTS027 TURİZMDE ÜRÜN GELİŞTİRME Seçmeli 1 2 0 3
TOTS028 ZİYAFET SERVİS YÖNETİMİ Seçmeli 1 2 0 3
TOTS029 TÜRKİYE'NİN DOĞAL TURİZM KAYNAKLARI Seçmeli 1 2 0 3
TOTS210 İŞYERİ EĞİTİMİ II Seçmeli 0 16 0 12
TRBS002 AVRUPA BİRLİĞİ VE TURİZM Seçmeli 1 2 0 3
TRBS003 ULUSLARARASI TURİZM HAREKETLERİ Seçmeli 1 2 0 3
TSES003 HOST VE HOSTESLİK Seçmeli 1 2 0 3
TSES006 GÜNCEL TURİZM SORUNLARI Seçmeli 1 2 0 3
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr