Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, üniversitemiz bünyesinde yer alan Bursa Meslek Yüksek Okulunda 1987-1988 yılında iki yıllık ön lisans düzeyinde kurulmuştur.
YÖK/DÜNYA BANKASI II.Endüstriyel Eğitim Projesi kapsamında bulunan Bursa Meslek Yüksek Okulu Teknik Programlar ve İktisadi İdari Programlar olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlere bağlı bazı programlarda 1992-1993 Akademik yılında II.Öğretime başlanmıştır. Daha sonra 1995 yılında Bursa Meslek Yüksek Okulu Rektörlüğe bağlı olarak U.Ü. Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu ve U.Ü. Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu olmak üzere iki ayrı meslek yüksek okuluna dönüştürülmüştür.
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı 25 yılı aşkın bir süredir sektörün her alanına ara kademe yönetici adaylarını kazandırmaktadır.
2
Verilen Derece
120 ECTS kredilik program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Dış Ticaret Ön Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında Ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili
İnsan kaynaklarının mesleki eğitim yoluyla geliştirilmesi projesi (İKMEP), beşinci seviye meslek standartlarına dayalı olan bu program, Turizm Otel İşletmeciliği ve Seyahat Sektörünün ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve donanıma sahip olan öğrencilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, lise öğrenimi sonrasında iki yıllık önlisans eğitimi vermektedir. Bu süreçte, teorik ve işyeri uygulamasına dayalı pratik eğitim verilmektedir. Programın I. ve II. Öğretiminin her birine yaklaşık 30 öğrenci alınmaktadır. Öğrenciler, ikinci sınıfta, zorunlu derslerinin yanında ayrıca 8 kredilik İşyeri Eğitimi yada mesleki anlamda bilgilerini arttıracak seçimlik dersler alabilmektedir. Öğrencilerin mesleği ile ilgili alanlarda 30 işgününü kapsayan bir stajı tamamlaması zorunludur. Öğrencilerin mezun olabilmesi için en az 2.00 ortalamaya sahip olması şartı aranmaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Turizm sektörü hakkında genel bilgi sahibi olabilmek ve bu temel bilgileri çalışma hayatında kullanma becerisine sahip olabilmek.
2. Gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisine sahip olabilmek.
3. Turizm sektöründe yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilmek.
4. Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte otel ve seyahat işletmeciliği alanındaki yazılım ve donanımı kullanabilmek.
5. Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine ve yüksek ikna gücüne sahip olabilmek.
6. Toplumsal ve mesleki etik değerlerin farkında olabilmek.
7. Disipliniçi ve disiplinlerarası takımlarda uyum ve çalışma becerisi sahibi olabilmek.
8. Otel işletmelerinin temel faaliyet konularıyla ilgili bilgi ve beceriye sahip olabilmek.
9. Turizm pazarlaması, seyahat acentacılığı ve tur operatörlüğü konusunda organizasyon bilgisine sahip olabilmek.
10. Turizm rehberliği mesleğininin temel esaslarını kavrayabilmek.
11. Mesleki yasal mevzuatı anlama ve uygulama becerisine sahip olabilmek.
12. Mesleki özgüven becerisine sahip olabilmek.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Disipliniçi ve disiplinlerarası takımlarda uyum ve çalışma becerisi sahibi olabilmek.
 • Gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisine sahip olabilmek.
 • Mesleki özgüven becerisine sahip olabilmek.
 • Mesleki yasal mevzuatı anlama ve uygulama becerisine sahip olabilmek.
 • Otel işletmelerinin temel faaliyet konularıyla ilgili bilgi ve beceriye sahip olabilmek.
 • Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte otel ve seyahat işletmeciliği alanındaki yazılım ve donanımı kullanabilmek.
 • Toplumsal ve mesleki etik değerlerin farkında olabilmek.
 • Turizm pazarlaması, seyahat acentacılığı ve tur operatörlüğü konusunda organizasyon bilgisine sahip olabilmek.
 • Turizm rehberliği mesleğininin temel esaslarını kavrayabilmek.
 • Turizm sektörü hakkında genel bilgi sahibi olabilmek ve bu temel bilgileri çalışma hayatında kullanma becerisine sahip olabilmek.
 • Turizm sektöründe yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilmek.
 • Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine ve yüksek ikna gücüne sahip olabilmek.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Disipliniçi ve disiplinlerarası takımlarda uyum ve çalışma becerisi sahibi olabilmek.
 • Gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisine sahip olabilmek.
 • Mesleki özgüven becerisine sahip olabilmek.
 • Mesleki yasal mevzuatı anlama ve uygulama becerisine sahip olabilmek.
 • Otel işletmelerinin temel faaliyet konularıyla ilgili bilgi ve beceriye sahip olabilmek.
 • Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte otel ve seyahat işletmeciliği alanındaki yazılım ve donanımı kullanabilmek.
 • Toplumsal ve mesleki etik değerlerin farkında olabilmek.
 • Turizm pazarlaması, seyahat acentacılığı ve tur operatörlüğü konusunda organizasyon bilgisine sahip olabilmek.
 • Turizm rehberliği mesleğininin temel esaslarını kavrayabilmek.
 • Turizm sektörü hakkında genel bilgi sahibi olabilmek ve bu temel bilgileri çalışma hayatında kullanma becerisine sahip olabilmek.
 • Turizm sektöründe yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilmek.
 • Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine ve yüksek ikna gücüne sahip olabilmek.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Disipliniçi ve disiplinlerarası takımlarda uyum ve çalışma becerisi sahibi olabilmek.
 • Gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisine sahip olabilmek.
 • Mesleki özgüven becerisine sahip olabilmek.
 • Mesleki yasal mevzuatı anlama ve uygulama becerisine sahip olabilmek.
 • Otel işletmelerinin temel faaliyet konularıyla ilgili bilgi ve beceriye sahip olabilmek.
 • Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte otel ve seyahat işletmeciliği alanındaki yazılım ve donanımı kullanabilmek.
 • Toplumsal ve mesleki etik değerlerin farkında olabilmek.
 • Turizm pazarlaması, seyahat acentacılığı ve tur operatörlüğü konusunda organizasyon bilgisine sahip olabilmek.
 • Turizm rehberliği mesleğininin temel esaslarını kavrayabilmek.
 • Turizm sektörü hakkında genel bilgi sahibi olabilmek ve bu temel bilgileri çalışma hayatında kullanma becerisine sahip olabilmek.
 • Turizm sektöründe yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilmek.
 • Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine ve yüksek ikna gücüne sahip olabilmek.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Disipliniçi ve disiplinlerarası takımlarda uyum ve çalışma becerisi sahibi olabilmek.
 • Gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisine sahip olabilmek.
 • Mesleki özgüven becerisine sahip olabilmek.
 • Mesleki yasal mevzuatı anlama ve uygulama becerisine sahip olabilmek.
 • Otel işletmelerinin temel faaliyet konularıyla ilgili bilgi ve beceriye sahip olabilmek.
 • Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte otel ve seyahat işletmeciliği alanındaki yazılım ve donanımı kullanabilmek.
 • Toplumsal ve mesleki etik değerlerin farkında olabilmek.
 • Turizm pazarlaması, seyahat acentacılığı ve tur operatörlüğü konusunda organizasyon bilgisine sahip olabilmek.
 • Turizm rehberliği mesleğininin temel esaslarını kavrayabilmek.
 • Turizm sektörü hakkında genel bilgi sahibi olabilmek ve bu temel bilgileri çalışma hayatında kullanma becerisine sahip olabilmek.
 • Turizm sektöründe yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilmek.
 • Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine ve yüksek ikna gücüne sahip olabilmek.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Disipliniçi ve disiplinlerarası takımlarda uyum ve çalışma becerisi sahibi olabilmek.
 • Gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisine sahip olabilmek.
 • Mesleki özgüven becerisine sahip olabilmek.
 • Mesleki yasal mevzuatı anlama ve uygulama becerisine sahip olabilmek.
 • Otel işletmelerinin temel faaliyet konularıyla ilgili bilgi ve beceriye sahip olabilmek.
 • Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte otel ve seyahat işletmeciliği alanındaki yazılım ve donanımı kullanabilmek.
 • Toplumsal ve mesleki etik değerlerin farkında olabilmek.
 • Turizm pazarlaması, seyahat acentacılığı ve tur operatörlüğü konusunda organizasyon bilgisine sahip olabilmek.
 • Turizm rehberliği mesleğininin temel esaslarını kavrayabilmek.
 • Turizm sektörü hakkında genel bilgi sahibi olabilmek ve bu temel bilgileri çalışma hayatında kullanma becerisine sahip olabilmek.
 • Turizm sektöründe yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilmek.
 • Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine ve yüksek ikna gücüne sahip olabilmek.
Öğrenme Yetkinliği
 • Disipliniçi ve disiplinlerarası takımlarda uyum ve çalışma becerisi sahibi olabilmek.
 • Gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisine sahip olabilmek.
 • Mesleki özgüven becerisine sahip olabilmek.
 • Mesleki yasal mevzuatı anlama ve uygulama becerisine sahip olabilmek.
 • Otel işletmelerinin temel faaliyet konularıyla ilgili bilgi ve beceriye sahip olabilmek.
 • Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte otel ve seyahat işletmeciliği alanındaki yazılım ve donanımı kullanabilmek.
 • Toplumsal ve mesleki etik değerlerin farkında olabilmek.
 • Turizm pazarlaması, seyahat acentacılığı ve tur operatörlüğü konusunda organizasyon bilgisine sahip olabilmek.
 • Turizm rehberliği mesleğininin temel esaslarını kavrayabilmek.
 • Turizm sektörü hakkında genel bilgi sahibi olabilmek ve bu temel bilgileri çalışma hayatında kullanma becerisine sahip olabilmek.
 • Turizm sektöründe yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilmek.
 • Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine ve yüksek ikna gücüne sahip olabilmek.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Turizm ve Otel İşletmeciliği programından mezun olan öğrenciler, konaklama işletmeleri, tur operatörleri ve seyahat acentaları ile yiyecek-içecek işletmeleri ve ağırlama hizmeti veren kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmektedirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş sınavından geçerli not almaları koşuluyla lisans programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`i, uygulamaların ise en az %80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuar sınavı, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 50 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 30 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
BUÜ SBMYO Ali Osman Sönmez Kampüsü
Telefon: (224) 296 05 32
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı
Program Başkanı: Öğr. Gör. Bilge GÖKIRMAK
e-posta: gbilge@uludag.edu.tr
Bologna Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet SERDAR
e-posta: ahmetserdar@uludag.edu.tr
Erasmus Koordinatörü: Prof.Dr. Sema AY
e-posta: semay@uludag.edu.tr
Mevlana Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Gürsu Galip GÜRSAKAL
e-posta: gursugalip@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Programda kadrolu 1 öğretim görevlisi, turizm programlarında kadrolu toplam 4 öğretim görevlisi görev yapmaktadır.
Eğitimler, konferans salonu, kütüphane, internet bağlantılı bilgisayar laboratuarı ve teknolojik donanıma sahip (projeksiyon, akıllı tahta, internet bağlantısı) sınıflarda verilmektedir.
Bununla birlikte, iş dünyasından çeşitli düzeylerde uzmanlar ve yöneticilerin bilgi ve deneyimlerini aktardığı çeşitli seminerler düzenlenmektedir. İşletmelerdeki uygulamaları yerinde görmek ve öğrenmek amacıyla teknik geziler yapılmaktadır.
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr