Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Türk Dili ve Edebiyatı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
1990-1991 eğitim-öğretim yılında öğretime başlayan Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, ilk mezunlarını 1994 yılında vermiştir. Bölümde 7 profesör, 2 doçent, 5 doktor öğretim üyesi, 2 araştırma görevlisi doktor, 1 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi ile birlikte gece ve gündüz olmak üzere eğitim verilmektedir.
2
Verilen Derece
Bu bölüm, yükseköğretimde Türk Dili ve Edebiyatı Bilimi alanında toplam 240 AKTS birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Türk Dili ve Edebiyatı Bilim alanında lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans eğitimi için, adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve ÖSYM tarafından yapılan sınavdan yeterli puanı almış olması gerekir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Türk Dili ve Edebiyatı alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.
7
Program Profili
Türk dili ve edebiyatı ile ilişkili temel kavram, terimleri ve alan metodolojisini benimsetmek. Türk dili ve edebiyatı hakkında araştırma yapmak. Alanla ilgili verileri değerlendirecek, analiz edecek ve yapılandıracak gerekli bilgiyi öğretmek.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Geçmişten günümüze uzanan Türk dili ve edebiyatı metinlerini öğrencilere sunmak ve bu metinleri edebi ve filolojik bağlamda analiz etmek, akademik seviyede Türk kültürünü şekillendiren ve geliştiren vazgeçilmez etkenleri öğretmek, ülkenin ihtiyacı olan Türk dili ve edebiyatı alanına eğitim bilimci, profesyonel ve öğretmen yetiştirmek.
2. Alanla ilgili bilgileri analiz, yorumlama ve değerlendirme yeterliliği edindirmek.
3. Tarihî ve coğrafî perspektiften Türk Dili ve Edebiyatının aktarımı yeteneğini edindirmek.
4. Çeşitli projelere katılabilme, bilgiyi kullanabilme ve üretebilme yeteneği edindirmek.
5. Uzmanlaşılan alanda bilginin değerlendirilebilmesi amacıyla karar alabilme, onları yorumlayabilmek ve tepkileri tanımlayabilmek.
6. Teknolojik materyalleri kullanma ve bilgiyi sunma yeterliliği edindirmek.
7. Toplanan ve üretilen verilerin sunulması ve bildirilmesi yeterliliğini edindirmek.
8. Alanın, diğer özgün sahalarıyla bir çalışma bağlantısı saptayabilmek.
9. En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisi edindirmek.
10. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yeterliliğini edindirmek.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Teknolojik materyalleri kullanma ve bilgiyi sunma yeterliliği edindirmek.
 • Alanla ilgili bilgileri analiz, yorumlama ve değerlendirme yeterliliği edindirmek.
 • Uzmanlaşılan alanda bilginin değerlendirilebilmesi amacıyla karar alabilme, onları yorumlayabilmek ve tepkileri tanımlayabilmek.
 • Toplanan ve üretilen verilerin sunulması ve bildirilmesi yeterliliğini edindirmek.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yeterliliğini edindirmek.
 • Çeşitli projelere katılabilme, bilgiyi kullanabilme ve üretebilme yeteneği edindirmek.
 • Geçmişten günümüze uzanan Türk dili ve edebiyatı metinlerini öğrencilere sunmak ve bu metinleri edebi ve filolojik bağlamda analiz etmek, akademik seviyede Türk kültürünü şekillendiren ve geliştiren vazgeçilmez etkenleri öğretmek, ülkenin ihtiyacı olan Türk dili ve edebiyatı alanına eğitim bilimci, profesyonel ve öğretmen yetiştirmek.
 • En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisi edindirmek.
 • Alanın, diğer özgün sahalarıyla bir çalışma bağlantısı saptayabilmek.
 • Tarihî ve coğrafî perspektiften Türk Dili ve Edebiyatının aktarımı yeteneğini edindirmek.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Toplanan ve üretilen verilerin sunulması ve bildirilmesi yeterliliğini edindirmek.
 • Çeşitli projelere katılabilme, bilgiyi kullanabilme ve üretebilme yeteneği edindirmek.
 • Geçmişten günümüze uzanan Türk dili ve edebiyatı metinlerini öğrencilere sunmak ve bu metinleri edebi ve filolojik bağlamda analiz etmek, akademik seviyede Türk kültürünü şekillendiren ve geliştiren vazgeçilmez etkenleri öğretmek, ülkenin ihtiyacı olan Türk dili ve edebiyatı alanına eğitim bilimci, profesyonel ve öğretmen yetiştirmek.
 • Alanla ilgili bilgileri analiz, yorumlama ve değerlendirme yeterliliği edindirmek.
 • Alanın, diğer özgün sahalarıyla bir çalışma bağlantısı saptayabilmek.
 • Tarihî ve coğrafî perspektiften Türk Dili ve Edebiyatının aktarımı yeteneğini edindirmek.
 • Teknolojik materyalleri kullanma ve bilgiyi sunma yeterliliği edindirmek.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yeterliliğini edindirmek.
 • En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisi edindirmek.
 • Uzmanlaşılan alanda bilginin değerlendirilebilmesi amacıyla karar alabilme, onları yorumlayabilmek ve tepkileri tanımlayabilmek.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Tarihî ve coğrafî perspektiften Türk Dili ve Edebiyatının aktarımı yeteneğini edindirmek.
 • Teknolojik materyalleri kullanma ve bilgiyi sunma yeterliliği edindirmek.
 • Çeşitli projelere katılabilme, bilgiyi kullanabilme ve üretebilme yeteneği edindirmek.
 • Toplanan ve üretilen verilerin sunulması ve bildirilmesi yeterliliğini edindirmek.
 • Alanın, diğer özgün sahalarıyla bir çalışma bağlantısı saptayabilmek.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yeterliliğini edindirmek.
 • En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisi edindirmek.
 • Alanla ilgili bilgileri analiz, yorumlama ve değerlendirme yeterliliği edindirmek.
 • Uzmanlaşılan alanda bilginin değerlendirilebilmesi amacıyla karar alabilme, onları yorumlayabilmek ve tepkileri tanımlayabilmek.
 • Geçmişten günümüze uzanan Türk dili ve edebiyatı metinlerini öğrencilere sunmak ve bu metinleri edebi ve filolojik bağlamda analiz etmek, akademik seviyede Türk kültürünü şekillendiren ve geliştiren vazgeçilmez etkenleri öğretmek, ülkenin ihtiyacı olan Türk dili ve edebiyatı alanına eğitim bilimci, profesyonel ve öğretmen yetiştirmek.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Toplanan ve üretilen verilerin sunulması ve bildirilmesi yeterliliğini edindirmek.
 • Uzmanlaşılan alanda bilginin değerlendirilebilmesi amacıyla karar alabilme, onları yorumlayabilmek ve tepkileri tanımlayabilmek.
 • Alanın, diğer özgün sahalarıyla bir çalışma bağlantısı saptayabilmek.
 • Teknolojik materyalleri kullanma ve bilgiyi sunma yeterliliği edindirmek.
 • Alanla ilgili bilgileri analiz, yorumlama ve değerlendirme yeterliliği edindirmek.
 • Geçmişten günümüze uzanan Türk dili ve edebiyatı metinlerini öğrencilere sunmak ve bu metinleri edebi ve filolojik bağlamda analiz etmek, akademik seviyede Türk kültürünü şekillendiren ve geliştiren vazgeçilmez etkenleri öğretmek, ülkenin ihtiyacı olan Türk dili ve edebiyatı alanına eğitim bilimci, profesyonel ve öğretmen yetiştirmek.
 • En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisi edindirmek.
 • Çeşitli projelere katılabilme, bilgiyi kullanabilme ve üretebilme yeteneği edindirmek.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yeterliliğini edindirmek.
 • Tarihî ve coğrafî perspektiften Türk Dili ve Edebiyatının aktarımı yeteneğini edindirmek.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Toplanan ve üretilen verilerin sunulması ve bildirilmesi yeterliliğini edindirmek.
 • Tarihî ve coğrafî perspektiften Türk Dili ve Edebiyatının aktarımı yeteneğini edindirmek.
 • Teknolojik materyalleri kullanma ve bilgiyi sunma yeterliliği edindirmek.
 • Alanla ilgili bilgileri analiz, yorumlama ve değerlendirme yeterliliği edindirmek.
 • Alanın, diğer özgün sahalarıyla bir çalışma bağlantısı saptayabilmek.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yeterliliğini edindirmek.
 • En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisi edindirmek.
 • Uzmanlaşılan alanda bilginin değerlendirilebilmesi amacıyla karar alabilme, onları yorumlayabilmek ve tepkileri tanımlayabilmek.
 • Çeşitli projelere katılabilme, bilgiyi kullanabilme ve üretebilme yeteneği edindirmek.
 • Geçmişten günümüze uzanan Türk dili ve edebiyatı metinlerini öğrencilere sunmak ve bu metinleri edebi ve filolojik bağlamda analiz etmek, akademik seviyede Türk kültürünü şekillendiren ve geliştiren vazgeçilmez etkenleri öğretmek, ülkenin ihtiyacı olan Türk dili ve edebiyatı alanına eğitim bilimci, profesyonel ve öğretmen yetiştirmek.
Öğrenme Yetkinliği
 • Toplanan ve üretilen verilerin sunulması ve bildirilmesi yeterliliğini edindirmek.
 • Çeşitli projelere katılabilme, bilgiyi kullanabilme ve üretebilme yeteneği edindirmek.
 • Tarihî ve coğrafî perspektiften Türk Dili ve Edebiyatının aktarımı yeteneğini edindirmek.
 • Teknolojik materyalleri kullanma ve bilgiyi sunma yeterliliği edindirmek.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yeterliliğini edindirmek.
 • Alanla ilgili bilgileri analiz, yorumlama ve değerlendirme yeterliliği edindirmek.
 • En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisi edindirmek.
 • Alanın, diğer özgün sahalarıyla bir çalışma bağlantısı saptayabilmek.
 • Uzmanlaşılan alanda bilginin değerlendirilebilmesi amacıyla karar alabilme, onları yorumlayabilmek ve tepkileri tanımlayabilmek.
 • Geçmişten günümüze uzanan Türk dili ve edebiyatı metinlerini öğrencilere sunmak ve bu metinleri edebi ve filolojik bağlamda analiz etmek, akademik seviyede Türk kültürünü şekillendiren ve geliştiren vazgeçilmez etkenleri öğretmek, ülkenin ihtiyacı olan Türk dili ve edebiyatı alanına eğitim bilimci, profesyonel ve öğretmen yetiştirmek.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanın, diğer özgün sahalarıyla bir çalışma bağlantısı saptayabilmek. 1 4
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yeterliliğini edindirmek. 3 3
Alanla ilgili bilgileri analiz, yorumlama ve değerlendirme yeterliliği edindirmek. 4 4
Çeşitli projelere katılabilme, bilgiyi kullanabilme ve üretebilme yeteneği edindirmek. 4 6
En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisi edindirmek. 1 3
Geçmişten günümüze uzanan Türk dili ve edebiyatı metinlerini öğrencilere sunmak ve bu metinleri edebi ve filolojik bağlamda analiz etmek, akademik seviyede Türk kültürünü şekillendiren ve geliştiren vazgeçilmez etkenleri öğretmek, ülkenin ihtiyacı olan Türk dili ve edebiyatı alanına eğitim bilimci, profesyonel ve öğretmen yetiştirmek. 4 4
Tarihî ve coğrafî perspektiften Türk Dili ve Edebiyatının aktarımı yeteneğini edindirmek. 1 2
Teknolojik materyalleri kullanma ve bilgiyi sunma yeterliliği edindirmek. 1 5
Toplanan ve üretilen verilerin sunulması ve bildirilmesi yeterliliğini edindirmek. 4 4
Uzmanlaşılan alanda bilginin değerlendirilebilmesi amacıyla karar alabilme, onları yorumlayabilmek ve tepkileri tanımlayabilmek. 4 5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Beşeri bilimler alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
2-Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanın, diğer özgün sahalarıyla bir çalışma bağlantısı saptayabilmek. 1 4
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yeterliliğini edindirmek. 3 4
Alanla ilgili bilgileri analiz, yorumlama ve değerlendirme yeterliliği edindirmek. 3 5
Çeşitli projelere katılabilme, bilgiyi kullanabilme ve üretebilme yeteneği edindirmek. 4 6
En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisi edindirmek. 1 2
Geçmişten günümüze uzanan Türk dili ve edebiyatı metinlerini öğrencilere sunmak ve bu metinleri edebi ve filolojik bağlamda analiz etmek, akademik seviyede Türk kültürünü şekillendiren ve geliştiren vazgeçilmez etkenleri öğretmek, ülkenin ihtiyacı olan Türk dili ve edebiyatı alanına eğitim bilimci, profesyonel ve öğretmen yetiştirmek. 4 1
Tarihî ve coğrafî perspektiften Türk Dili ve Edebiyatının aktarımı yeteneğini edindirmek. 1 4
Teknolojik materyalleri kullanma ve bilgiyi sunma yeterliliği edindirmek. 5 6
Toplanan ve üretilen verilerin sunulması ve bildirilmesi yeterliliğini edindirmek. 4 4
Uzmanlaşılan alanda bilginin değerlendirilebilmesi amacıyla karar alabilme, onları yorumlayabilmek ve tepkileri tanımlayabilmek. 4 6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Beşeri bilimler alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki ku
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanın, diğer özgün sahalarıyla bir çalışma bağlantısı saptayabilmek. 3 5
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yeterliliğini edindirmek. 2 4
Alanla ilgili bilgileri analiz, yorumlama ve değerlendirme yeterliliği edindirmek. 4 4
Çeşitli projelere katılabilme, bilgiyi kullanabilme ve üretebilme yeteneği edindirmek. 4 4
En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisi edindirmek. 1 4
Geçmişten günümüze uzanan Türk dili ve edebiyatı metinlerini öğrencilere sunmak ve bu metinleri edebi ve filolojik bağlamda analiz etmek, akademik seviyede Türk kültürünü şekillendiren ve geliştiren vazgeçilmez etkenleri öğretmek, ülkenin ihtiyacı olan Türk dili ve edebiyatı alanına eğitim bilimci, profesyonel ve öğretmen yetiştirmek. 2 2
Tarihî ve coğrafî perspektiften Türk Dili ve Edebiyatının aktarımı yeteneğini edindirmek. 3 4
Teknolojik materyalleri kullanma ve bilgiyi sunma yeterliliği edindirmek. 1 3
Toplanan ve üretilen verilerin sunulması ve bildirilmesi yeterliliğini edindirmek. 3 5
Uzmanlaşılan alanda bilginin değerlendirilebilmesi amacıyla karar alabilme, onları yorumlayabilmek ve tepkileri tanımlayabilmek. 4 4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
2-Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir.
3-Beşeri bilimler alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.
4-Beşeri bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar.
5-Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanın, diğer özgün sahalarıyla bir çalışma bağlantısı saptayabilmek. 3 3
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yeterliliğini edindirmek. 2 2
Alanla ilgili bilgileri analiz, yorumlama ve değerlendirme yeterliliği edindirmek. 3 5
Çeşitli projelere katılabilme, bilgiyi kullanabilme ve üretebilme yeteneği edindirmek. 5 6
En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisi edindirmek. 1 4
Geçmişten günümüze uzanan Türk dili ve edebiyatı metinlerini öğrencilere sunmak ve bu metinleri edebi ve filolojik bağlamda analiz etmek, akademik seviyede Türk kültürünü şekillendiren ve geliştiren vazgeçilmez etkenleri öğretmek, ülkenin ihtiyacı olan Türk dili ve edebiyatı alanına eğitim bilimci, profesyonel ve öğretmen yetiştirmek. 3 2
Tarihî ve coğrafî perspektiften Türk Dili ve Edebiyatının aktarımı yeteneğini edindirmek. 3 5
Teknolojik materyalleri kullanma ve bilgiyi sunma yeterliliği edindirmek. 1 4
Toplanan ve üretilen verilerin sunulması ve bildirilmesi yeterliliğini edindirmek. 4 6
Uzmanlaşılan alanda bilginin değerlendirilebilmesi amacıyla karar alabilme, onları yorumlayabilmek ve tepkileri tanımlayabilmek. 5 6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Beşeri bilimler alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
2-Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.
3-Beşeri bilimler alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanın, diğer özgün sahalarıyla bir çalışma bağlantısı saptayabilmek. 1 5
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yeterliliğini edindirmek. 2 6
Alanla ilgili bilgileri analiz, yorumlama ve değerlendirme yeterliliği edindirmek. 2 4
Çeşitli projelere katılabilme, bilgiyi kullanabilme ve üretebilme yeteneği edindirmek. 4 6
En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisi edindirmek. 1 6
Geçmişten günümüze uzanan Türk dili ve edebiyatı metinlerini öğrencilere sunmak ve bu metinleri edebi ve filolojik bağlamda analiz etmek, akademik seviyede Türk kültürünü şekillendiren ve geliştiren vazgeçilmez etkenleri öğretmek, ülkenin ihtiyacı olan Türk dili ve edebiyatı alanına eğitim bilimci, profesyonel ve öğretmen yetiştirmek. 1 2
Tarihî ve coğrafî perspektiften Türk Dili ve Edebiyatının aktarımı yeteneğini edindirmek. 4 2
Teknolojik materyalleri kullanma ve bilgiyi sunma yeterliliği edindirmek. 1 5
Toplanan ve üretilen verilerin sunulması ve bildirilmesi yeterliliğini edindirmek. 4 5
Uzmanlaşılan alanda bilginin değerlendirilebilmesi amacıyla karar alabilme, onları yorumlayabilmek ve tepkileri tanımlayabilmek. 4 6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Beşeri bilimler alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.
2-Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır.
3-Beşeri bilimler alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.
4-Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde).
5-Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanın, diğer özgün sahalarıyla bir çalışma bağlantısı saptayabilmek. 3 3
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yeterliliğini edindirmek. 2 4
Alanla ilgili bilgileri analiz, yorumlama ve değerlendirme yeterliliği edindirmek. 4 4
Çeşitli projelere katılabilme, bilgiyi kullanabilme ve üretebilme yeteneği edindirmek. 5 4
En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisi edindirmek. 1 4
Geçmişten günümüze uzanan Türk dili ve edebiyatı metinlerini öğrencilere sunmak ve bu metinleri edebi ve filolojik bağlamda analiz etmek, akademik seviyede Türk kültürünü şekillendiren ve geliştiren vazgeçilmez etkenleri öğretmek, ülkenin ihtiyacı olan Türk dili ve edebiyatı alanına eğitim bilimci, profesyonel ve öğretmen yetiştirmek. 4 6
Tarihî ve coğrafî perspektiften Türk Dili ve Edebiyatının aktarımı yeteneğini edindirmek. 2 6
Teknolojik materyalleri kullanma ve bilgiyi sunma yeterliliği edindirmek. 1 3
Toplanan ve üretilen verilerin sunulması ve bildirilmesi yeterliliğini edindirmek. 4 4
Uzmanlaşılan alanda bilginin değerlendirilebilmesi amacıyla karar alabilme, onları yorumlayabilmek ve tepkileri tanımlayabilmek. 5 5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Beşeri bilimler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2-Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir.
3-Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlarımız, Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı ortaöğretim ve liselerde, özel okullarda ve dershanelerde öğretmenlik yapabilmektedirler. Bunun dışında öğretim üyesi olarak akademik yaşamlarına devam edebilmekte veya üniversitelerde Türk dili okutmanı olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca Kültür Bakanlığı´nda, TRT´de, basın-yayın organlarında, yayınevlerinde, çeşitli bakanlıklarda, yurt dışı eğitim ve kültür kurumlarında, arşivlerde görev alabilmektedirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olma ve ALES, ÜDS sınavlarından yeterli puana sahip olma şartı aranır.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70´ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için 1 ara sınav ve 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünün başarıyla tamamlanması gerekir. Ortalaması 2.00/4.00 olan ve en az 240 AKTS´yi tamamlayan öğrenci başarılı sayılır.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Başkanı: Prof. Dr. Hülya Taş
E-posta: htas@uludag.edu.tr
Tel: +90 29 41 817
Program Koordinatörü: Prof. Dr. Özlem Ercan
E-posta: ozlemercan@uludag.edu.tr
Tel: +90 2941811
B.U.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi
TDE Bölümü
16059 Nilüfer/Bursa/TÜRKİYE
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bölümümüzün akademik kadrosu 7 profesör, 1 doçent, 3 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi, 4 araştırma görevlisinden oluşmaktadır. Öğrenim süremiz 4 yıl / 8 yarıyıldan oluşur. Lisans öğretimi I. ve II. Öğretim olmak üzere tam zamanlı yürütülmektedir. Lisans öğretimine ek olarak yüksek lisans ve doktora programları da bulunmaktadır. Bölümde 6 derslik yer almaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TDE1011 TÜRKÇE KOMPOZİSYON I Zorunlu 2 0 0 3
TDE1021 TÜRKİYE TÜRKÇESİ I Zorunlu 2 0 0 4
TDE1023 HALK BİLİMİ TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 3
TDE1025 OSMANLI TÜRKÇESİ I Zorunlu 3 0 0 5
TDE1027 ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 3
TDE1029 TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI I Zorunlu 2 0 0 5
TDE1033 EDEBİYAT BİLGİ VE KURAMLARI I Zorunlu 2 0 0 3
TDE1035 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 1
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
YABANCI DİL 2
Toplam 31
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TDE1012 TÜRKÇE KOMPOZİSYON II Zorunlu 2 0 0 3
TDE1022 TÜRKİYE TÜRKÇESİ II Zorunlu 2 0 0 4
TDE1024 HALK BİLİMİ TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 3
TDE1026 OSMANLI TÜRKÇESİ II Zorunlu 3 0 0 5
TDE1028 ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 3
TDE1032 TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI II Zorunlu 2 0 0 5
TDE1034 EDEBİYAT BİLGİ VE KURAMLARI II Zorunlu 2 0 0 3
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
YABANCI DİL 2
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TDE2005 ESKİ TÜRK EDEBİYATI I Zorunlu 2 0 0 4
TDE2009 TÜRKİYE TÜRKÇESİ III Zorunlu 2 0 0 3
TDE2017 EDEBİYAT-I CEDİDE: NAZIM Zorunlu 2 0 0 4
TDE2025 OSMANLI TÜRKÇESİ III Zorunlu 3 0 0 4
TDE2027 ESKİ TÜRKÇE I Zorunlu 2 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 11
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TDE2010 TÜRKİYE TÜRKÇESİ IV Zorunlu 2 0 0 4
TDE2022 ESKİ TÜRK EDEBİYATI II Zorunlu 2 0 0 5
TDE2026 EDEBİYAT-I CEDİDE: NESİR Zorunlu 2 0 0 4
TDE2028 OSMANLI TÜRKÇESİ IV Zorunlu 3 0 0 5
TDE2030 ESKİ TÜRKÇE II Zorunlu 2 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 8
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TDE3001 SÖZ DİZİMİ I Zorunlu 3 0 0 5
TDE3007 ESKİ TÜRK EDEBİYATI XV.YÜZYIL METİNLERİ Zorunlu 3 0 0 5
TDE3019 II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI I Zorunlu 2 0 0 4
TDE3021 ORTA TÜRKÇE I Zorunlu 2 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TDE3002 SÖZ DİZİMİ II Zorunlu 2 0 0 4
TDE3008 ESKİ TÜRK EDEBİYATI XVI. YÜZYIL METİNLERİ Zorunlu 2 0 0 4
TDE3020 II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI II Zorunlu 2 0 0 4
TDE3022 ORTA TÜRKÇE II Zorunlu 2 0 0 4
TDE3024 ESKİ OĞUZ TÜRKÇESİ Zorunlu 2 0 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 11
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TDE4001 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI Zorunlu 2 0 0 4
TDE4003 BATI EDEBİYATI Zorunlu 2 0 0 4
TDE4005 ÇAĞDAŞ TÜRK DİLLERİ I Zorunlu 2 0 0 4
TDE4009 ESKİ TÜRK EDEBİYATI XVII.YÜZYIL METİNLERİ Zorunlu 2 0 0 5
TDE4015 TÜRK HALK BİLİMİ I Zorunlu 2 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 9
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TDE4002 ŞİİR TAHLİLLERİ Zorunlu 2 0 0 4
TDE4004 TÜRK TİYATROSU Zorunlu 2 0 0 4
TDE4006 ÇAĞDAŞ TÜRK DİLLERİ II Zorunlu 2 0 0 4
TDE4010 ESKİ TÜRK EDEBİYATI XVIII.YÜZYIL METİNLERİ Zorunlu 2 0 0 5
TDE4016 TÜRK HALK BİLİMİ II Zorunlu 2 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 9
Toplam 30
1. Yarıyıl Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YAD101 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
YAD111 ALMANCA I Zorunlu 2 0 0 2
YAD121 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 0 2
2. Yarıyıl Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YAD102 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
YAD112 ALMANCA II Zorunlu 2 0 0 2
YAD122 FRANSIZCA II Zorunlu 2 0 0 2
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ARK0505 MİTOLOJİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0507 ANADOLU UYGARLIKLARI (GENEL SEC.) Seçmeli 3 0 0 4
ARK0508 ANTİK ÇAĞDA GÜNLÜK YAŞAM Seçmeli 3 0 0 4
ARK0509 ANTİK ÇAĞ MİMARİSİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0514 ANTİK ÇAĞDA BURSA Seçmeli 3 0 0 4
ARK0516 ANTİK ÇAĞDA ANITSAL YAPILAR Seçmeli 3 0 0 4
ARK0517 ARKEOLOJİ’NİN GİZEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0518 ANTİK DÖNEMDE TEKNOLOJİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0519 ANTİK DÖNEMDE MÜHENDİSLİK Seçmeli 3 0 0 4
ARK0520 ANTİK PARANIN ÖYKÜSÜ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0521 ANTİK ÇAĞDA EKONOMİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0524 ROMA MİTOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0525 YUNAN MİTOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0526 BİLGİNİN ARKEOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0527 ROMA İMPARATORLARI Seçmeli 3 0 0 4
ARK0529 ROMA ARKEOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
BYL0502 ÇEVRE BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
BYL0510 GÖLLERDE YAŞAM Seçmeli 3 0 0 5
BYL0512 ENDÜSTRİYEL ENZİMOLOJİ Seçmeli 3 0 0 5
BYL0514 GENETİK VE TOPLUM Seçmeli 3 0 0 5
BYL0515 BİYOLOJİK VE KÜLTÜREL EVRİM Seçmeli 3 0 0 5
BYL0516 BİYOKİMYA UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 5
BYL0517 DAVRANIŞ GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 5
BYL0518 GENETİK VE EVCİLLEŞTİRMENİN KÖKENİ Seçmeli 3 0 0 5
BYL0521 SAĞLIĞIMIZ VE BİYOKİMYA Seçmeli 3 0 0 5
BYL0524 AĞAÇ BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
BYL0525 PARK VE ORMAN AĞAÇLARI Seçmeli 3 0 0 5
BYL0526 BİYOLOJİ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
BYL0527 İNSAN DAVRANIŞ BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
BYL0528 CANLI BİTKİ MÜZELERİ Seçmeli 2 0 0 4
BYL0529 PALEOBOTANİK Seçmeli 3 0 0 5
BYL0531 DOKU BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
BYL0533 İNSAN BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 5
BYL0535 TOKSİK MADDELER VE CANLILARA ETKİLERİ Seçmeli 2 0 0 4
BYL0537 TOZLAŞMA BİYOLOJİSİNE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 4
BYL0539 DENİZ BİYOLOJİSİNE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 5
COG0501 TÜRK DÜNYASI COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 4
COG0502 SİYASİ COĞRAFYA Seçmeli 2 0 0 5
COG0503 ÇEVRE SORUNLARI VE COĞRAFYA Seçmeli 2 0 0 4
COG0504 ORTADOĞU COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 5
FLS0501 FELSEFEYE BAŞLANGIÇ Seçmeli 3 0 0 4
FLS0511 CAGDAS FELSEFE AKIMLARI Seçmeli 3 0 0 4
FLS0512 İNSAN HAKLARI VE ETİK Seçmeli 3 0 0 4
FLS0515 İNSAN HAKLARI VE ETİK I Seçmeli 3 0 0 4
FLS0516 FELSEFEYE BAŞLANGIÇ II Seçmeli 3 0 0 4
FLS0528 BİLİM VE FELSEFE II Seçmeli 2 0 0 4
FLS0532 EKOLOJİ FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 4
FLS0534 BİLİM FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 4
FZK0508 DOĞA FELSEFESİ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
FZK0509 DOĞANIN SIRLARI Seçmeli 2 0 0 4
GSB0503 MÜZİK KÜLTÜRÜNE GİRİŞ I Seçmeli 1 2 0 4
GSB0505 TÜRK SANAT MÜZİĞİNE GİRİŞ I Seçmeli 1 2 0 4
KIM0501 KİMYA VE TOPLUM Seçmeli 3 0 0 4
KIM0502 ÇEVRE BİLİMLERİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 4
KIM0504 KİMYA TARİH Seçmeli 3 0 0 4
KIM0505 TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ Seçmeli 3 0 0 4
KIM0508 BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ Seçmeli 3 0 0 4
KIM0510 KİMYASAL RİSKLER Seçmeli 3 0 0 4
MAT0503 LİNEER CEBİR I Seçmeli 3 0 0 4
MAT0504 LİNEER CEBİR II Seçmeli 3 0 0 4
MAT0505 SOYUT MATEMATİK I Seçmeli 3 0 0 4
MAT0506 SOYUT MATEMATİK II Seçmeli 3 0 0 4
MAT0535 MATEMATİK TARİHİ Seçmeli 3 0 0 4
MAT0538 VEKTÖREL ANALİZ Seçmeli 3 0 0 4
MBG0503 MOLEKÜLER BİYOLOJİ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 5
MBG0504 GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR Seçmeli 3 0 0 5
MBG0505 İNSAN GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
MBG0506 PSİKİYATRİK HASTALIKLAR GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
MBG0507 LİPOPROTEİN METABOLİZMASI Seçmeli 3 0 0 4
MBG0508 OBEZİTE VE GENLER Seçmeli 3 0 0 4
MBG0509 KANSER BİYOLOJİSİ VE GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
MBG0510 GEN TEDAVİSİ Seçmeli 3 0 0 4
PSİ0502 PSİKOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 4
PSİ0503 GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 6
PSİ0508 ÇEVRESEL PSİKOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 4
PSİ0509 SOSYAL PSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
SAT0501 ANADOLU SANATI I Seçmeli 2 0 0 4
SAT0504 ANADOLU SANATI II Seçmeli 2 0 0 4
SAT0505 ÇAĞLAR BOYU İSTANBUL Seçmeli 2 0 0 4
SAT0508 BARINAKTAN KENTE YERLEŞİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
SAT0509 ANADOLU OSMANLI MİMARİSİ I Seçmeli 2 0 0 4
SAT0510 ANADOLU'DA OSMANLI MİMARİSİ II Seçmeli 2 0 0 4
SAT0511 MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ Seçmeli 2 0 0 4
SAT0512 ORTA ÇAĞDAN GÜNÜMÜZE AVRUPA RESİM SANATI Seçmeli 2 0 0 4
SAT0517 NÜMİZMATİĞE GİRİŞ I Seçmeli 2 0 0 4
SAT0518 NÜMİZMATİĞE GİRİŞ II Seçmeli 2 0 0 4
TRH0501 KÜLTÜR TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
TRH0502 ÇAĞDAŞ ORTA ASYA TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
TRH0503 TÜRK TASAVVUF KÜLTÜRÜ Seçmeli 2 0 0 4
TRH0505 ORTADOĞU TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
TRH0506 UYGARLIK TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
TRH0509 LATİNCE (GRAMER) Seçmeli 3 0 0 4
TRH0510 LATİNCE (METİNLER) Seçmeli 2 0 0 4
TRH0512 TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ Seçmeli 2 0 0 4
TDE 2055 TÜRKLÜK BİLİMİ KAYNAKLARI Seçmeli 2 0 0 4
TDE 2057 DÜNYA ÇOCUK EDEBİYATI Seçmeli 2 0 0 4
TDE2041 EDEBİ AKIMLAR Seçmeli 2 0 0 4
TDE2043 FARSÇA I Seçmeli 2 0 0 4
TDE2049 TANZİMAT EDEBİYATI METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 4
TDE2051 HALK EDEBİYATI I Seçmeli 2 0 0 4
TDE2053 GENEL DİLBİLİM I Seçmeli 2 0 0 4
TDE2059 METİN İNCELEMELERİ I Seçmeli 2 0 0 4
TDE2061 EDEBİYAT VE KADIN Seçmeli 2 0 0 4
TDE2063 KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA TÜRLER Seçmeli 2 0 0 4
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TDE 2056 YENİ TÜRK EDEBİYATI KAYNAKLARI Seçmeli 2 0 0 4
TDE 2058 TÜRK ÇOCUK EDEBİYATI Seçmeli 2 0 0 4
TDE2042 GÜNÜMÜZ DİL SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 4
TDE2044 FARSÇA II Seçmeli 2 0 0 4
TDE2050 EDEBİYAT-I CEDİDE METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 4
TDE2052 HALK EDEBİYATI II Seçmeli 2 0 0 4
TDE2054 GENEL DİLBİLİM II Seçmeli 2 0 0 4
TDE2060 METİN İNCELEMELERİ II Seçmeli 2 0 0 4
TDE2062 TÜRK EDEBİYATINDA KADIN YAZARLAR Seçmeli 2 0 0 4
TDE2064 KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA EDEBÎ MUHİTLER VE MEKTEPLER Seçmeli 2 0 0 4
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FLS 0525 BİLİM TARİHİ I Seçmeli 2 0 0 4
TDE 3051 DİL TARTIŞMALARI I Seçmeli 2 0 0 4
TDE 3057 TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARI I Seçmeli 2 0 0 4
TDE3031 FECR-İ ATİ DÖNEMİ METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 4
TDE3037 DİVAN ŞİİRİNDE MAZMUNLAR Seçmeli 2 0 0 4
TDE3039 TÜRK TASAVVUF EDEBİYATI I Seçmeli 2 0 0 4
TDE3045 MİTOLOJİ I Seçmeli 2 0 0 4
TDE3047 GENEL DİLBİLİM III Seçmeli 2 0 0 4
TDE3049 ÇOCUK EDEBİYATI I Seçmeli 2 0 0 4
TDE3053 AŞIK EDEBİYATI Seçmeli 2 0 0 4
TDE3055 TÜRK EDEBİYATINDA HİKAYE Seçmeli 2 0 0 4
TDE3059 TÜRK EDEBİYATINDA TARİHİ ROMAN Seçmeli 2 0 0 4
TDE3061 TÜRKÇENİN KAVRAMLARI İŞARETLEME YOLLARI Seçmeli 2 0 0 4
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TDE 3052 DİL TARTIŞMALARI II Seçmeli 2 0 0 4
TDE 3054 HALK BİLİMİ KAYNAKLARI Seçmeli 2 0 0 4
TDE 3056 TÜRK EDEBİYATINDA ELEŞTİRİ Seçmeli 2 0 0 4
TDE 3058 TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARI II Seçmeli 2 0 0 4
TDE3032 MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 4
TDE3038 AZERİ DİLİ VE EDEBİYATI Seçmeli 2 0 0 4
TDE3040 TÜRK TASAVVUF EDEBİYATI II Seçmeli 2 0 0 4
TDE3046 MİTOLOJİ II Seçmeli 2 0 0 4
TDE3048 GENEL DİLBİLİM IV Seçmeli 2 0 0 4
TDE3050 ÇOCUK EDEBİYATI II Seçmeli 2 0 0 4
TDE3060 TÜRK EDEBİYATINDA POLİSİYE ROMAN Seçmeli 2 0 0 4
TDE3062 KLASİK TÜRK EDEBİYATI METİN İNCELEMELERİ Seçmeli 2 0 0 4
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TDE 4055 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ I Seçmeli 2 0 0 3
TDE 4057 ÇAĞDAŞ EDEBİYAT I Seçmeli 2 0 0 3
TDE4031 YENİ TÜRK EDEBİYATI METİN İNCELEMELERİ I Seçmeli 2 0 0 3
TDE4033 SÖZCÜK BİLGİSİ I Seçmeli 2 0 0 3
TDE4035 KAZAK DİLİ VE EDEBİYATI Seçmeli 2 0 0 3
TDE4037 DİVAN EDEBİYATINDA NESİR Seçmeli 2 0 0 3
TDE4047 ANTİK ÇAĞ YUNAN EDEBİYATI Seçmeli 2 0 0 3
TDE4051 ÇEVRE FOLKLOR ARAŞTIRMALARI I Seçmeli 2 0 0 3
TDE4053 ETKİLİ KONUŞMA YÖNTEMLERİ I Seçmeli 2 0 0 3
TDE4059 TÜRK DİLİ TARİHİ I Seçmeli 2 0 0 3
TDE4061 TÜRKÇE ÖĞRETİMİ I Seçmeli 2 0 0 3
TDE4063 ROMAN TAHLİLLERİ Seçmeli 2 0 0 3
TDE4065 KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA KAVRAMLAR Seçmeli 2 0 0 3
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TDE 4054 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA MESNEVİ Seçmeli 2 0 0 3
TDE 4056 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ II Seçmeli 2 0 0 3
TDE 4058 ÇAĞDAŞ EDEBİYAT II Seçmeli 2 0 0 3
TDE4032 YENİ TÜRK EDEBİYATI METİN İNCELEMELERİ II Seçmeli 2 0 0 3
TDE4034 SÖZCÜK BİLGİSİ II Seçmeli 2 0 0 3
TDE4036 ÖZBEK DİLİ VE EDEBİYATI Seçmeli 2 0 0 3
TDE4038 ESKİ TÜRK METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 3
TDE4048 ANTİK ÇAĞ ROMA EDEBİYATI Seçmeli 2 0 0 3
TDE4052 ÇEVRE FOLKLOR ARAŞTIRMALARI II Seçmeli 2 0 0 3
TDE4060 ETKİLİ KONUŞMA YÖNTEMLERİ II Seçmeli 2 0 0 3
TDE4062 TÜRK DİLİ TARİHİ II Seçmeli 2 0 0 3
TDE4064 TÜRKÇE ÖĞRETİMİ II Seçmeli 2 0 0 3
TDE4066 EDEBİYAT VE BİYOGRAFİ Seçmeli 2 0 0 3
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr