Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Matematik
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Matematik Bölümü, 1983 yılında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora seviyelerinde öğretim vermeye başlamıştır. 1992 yılından itibaren ikili eğitime geçilmiştir.
Bölüm, altı Anabilim Dalından oluşmaktadır, bunlar; Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Geometri, Uygulamalı Matematik, Cebir ve Sayılar Teorisi, Matematiğin Temelleri ve Lojik, Topoloji Anabilim dallarıdır.
2
Verilen Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde Matematik Bilimi alanında 240 ECTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Matematik Bilim alanında Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans programına kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan süreçleri tamamlamak, sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları (örneğin Erasmus) kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler Matematik Bölümünde İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planı`nda belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir. Bu kapsamda Üniversitemize gelmek isteyen öğrenciler programa başvuru ve kayıt işlemlerini Erasmus Ofisine yapmaktadırlar. Başvuru süreci ve işlemler ile ilgili detaylı bilgiler Erasmus Ofisi`nin internet adresinde mevcuttur.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Matematik alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili
Matematik bölümünün amacı; kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, çevresine önderlik edebilecek yapıda, yurtsever bireyler yetiştiren nitelikli bir eğitim vermek, yaptığı araştırmalarla ulusunun ve insanlığın sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişimi için gerekli matematiksel altyapıyı hazırlamak ve ürettiği bilgiyi uygulamak ve yaymaktır.
Matematik bölümünün vizyonu ise temel matematik anlayışına sahip, güncel sorunlara çözümler getirebilen, sürekli gelişime açık mezunlar yetiştirmek; yaptığı araştırmalarla bilim dünyasının günümüzde ve gelecekte karşılaşabileceği problemleri çözebilmelerine imkan verecek altyapıyı hazırlamak ve sunduğu program ile dünya çapında tercih edilen bir bölüm olmaktır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Ortaöğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan matematik ile ilgili materyalleri kullanarak, ileri düzeyde bilgi donanımına sahiptir.
2. Matematik bilimindeki kavramları, teoremleri ve karşılaşılan problemleri analiz ederek kanıta dayalı bilimsel yöntemlerle değerlendirmek öneriler geliştirebilir.
3. Matematik biliminin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı bilgisine sahiptir.
4. Matematik lisans konularında ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak veya paydaşlarıyla ortaklaşa yürütebilecek yeterliliğe sahiptir.
5. Soyut düşünme yeteneğini geliştirir.
6. Matematik bilimindeki konuları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahiptir.
7. Güncel problemlerin matematiksel modellerini oluşturabilir.
8. Objektif ve analitik düşünme yeteneğine sahiptir.
9. Matematik bilimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahiptir.
10. Yazılı, sözlü ve görsel araçlarla etkin iletişim kurma yeteneği kazanır.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Güncel problemlerin matematiksel modellerini oluşturabilir.
 • Matematik bilimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahiptir.
 • Matematik bilimindeki kavramları, teoremleri ve karşılaşılan problemleri analiz ederek kanıta dayalı bilimsel yöntemlerle değerlendirmek öneriler geliştirebilir.
 • Ortaöğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan matematik ile ilgili materyalleri kullanarak, ileri düzeyde bilgi donanımına sahiptir.
 • Yazılı, sözlü ve görsel araçlarla etkin iletişim kurma yeteneği kazanır.
 • Objektif ve analitik düşünme yeteneğine sahiptir.
 • Soyut düşünme yeteneğini geliştirir.
 • Matematik biliminin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı bilgisine sahiptir.
 • Matematik lisans konularında ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak veya paydaşlarıyla ortaklaşa yürütebilecek yeterliliğe sahiptir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Matematik biliminin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı bilgisine sahiptir.
 • Ortaöğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan matematik ile ilgili materyalleri kullanarak, ileri düzeyde bilgi donanımına sahiptir.
 • Soyut düşünme yeteneğini geliştirir.
 • Matematik lisans konularında ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak veya paydaşlarıyla ortaklaşa yürütebilecek yeterliliğe sahiptir.
 • Matematik bilimindeki kavramları, teoremleri ve karşılaşılan problemleri analiz ederek kanıta dayalı bilimsel yöntemlerle değerlendirmek öneriler geliştirebilir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Ortaöğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan matematik ile ilgili materyalleri kullanarak, ileri düzeyde bilgi donanımına sahiptir.
 • Matematik bilimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahiptir.
 • Güncel problemlerin matematiksel modellerini oluşturabilir.
 • Objektif ve analitik düşünme yeteneğine sahiptir.
 • Matematik lisans konularında ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak veya paydaşlarıyla ortaklaşa yürütebilecek yeterliliğe sahiptir.
 • Matematik bilimindeki kavramları, teoremleri ve karşılaşılan problemleri analiz ederek kanıta dayalı bilimsel yöntemlerle değerlendirmek öneriler geliştirebilir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Güncel problemlerin matematiksel modellerini oluşturabilir.
 • Matematik bilimindeki kavramları, teoremleri ve karşılaşılan problemleri analiz ederek kanıta dayalı bilimsel yöntemlerle değerlendirmek öneriler geliştirebilir.
 • Matematik biliminin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı bilgisine sahiptir.
 • Ortaöğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan matematik ile ilgili materyalleri kullanarak, ileri düzeyde bilgi donanımına sahiptir.
 • Objektif ve analitik düşünme yeteneğine sahiptir.
 • Soyut düşünme yeteneğini geliştirir.
 • Matematik bilimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahiptir.
 • Matematik lisans konularında ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak veya paydaşlarıyla ortaklaşa yürütebilecek yeterliliğe sahiptir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Objektif ve analitik düşünme yeteneğine sahiptir.
 • Matematik bilimindeki konuları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahiptir.
 • Matematik lisans konularında ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak veya paydaşlarıyla ortaklaşa yürütebilecek yeterliliğe sahiptir.
 • Güncel problemlerin matematiksel modellerini oluşturabilir.
 • Yazılı, sözlü ve görsel araçlarla etkin iletişim kurma yeteneği kazanır.
 • Matematik bilimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahiptir.
 • Matematik biliminin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı bilgisine sahiptir.
 • Ortaöğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan matematik ile ilgili materyalleri kullanarak, ileri düzeyde bilgi donanımına sahiptir.
 • Matematik bilimindeki kavramları, teoremleri ve karşılaşılan problemleri analiz ederek kanıta dayalı bilimsel yöntemlerle değerlendirmek öneriler geliştirebilir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Ortaöğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan matematik ile ilgili materyalleri kullanarak, ileri düzeyde bilgi donanımına sahiptir.
 • Objektif ve analitik düşünme yeteneğine sahiptir.
 • Soyut düşünme yeteneğini geliştirir.
 • Güncel problemlerin matematiksel modellerini oluşturabilir.
 • Matematik bilimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahiptir.
 • Matematik bilimindeki kavramları, teoremleri ve karşılaşılan problemleri analiz ederek kanıta dayalı bilimsel yöntemlerle değerlendirmek öneriler geliştirebilir.
 • Matematik lisans konularında ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak veya paydaşlarıyla ortaklaşa yürütebilecek yeterliliğe sahiptir.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Güncel problemlerin matematiksel modellerini oluşturabilir. 1,2 1,2,3
Matematik bilimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahiptir. 1,2 1,2,6
Matematik bilimindeki kavramları, teoremleri ve karşılaşılan problemleri analiz ederek kanıta dayalı bilimsel yöntemlerle değerlendirmek öneriler geliştirebilir. 1,2 1,2,5
Matematik biliminin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı bilgisine sahiptir. 1,2 1,2
Matematik lisans konularında ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak veya paydaşlarıyla ortaklaşa yürütebilecek yeterliliğe sahiptir. 1,2 1,2
Objektif ve analitik düşünme yeteneğine sahiptir. 1,2 1,2
Ortaöğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan matematik ile ilgili materyalleri kullanarak, ileri düzeyde bilgi donanımına sahiptir. 1,2 1,2,4
Soyut düşünme yeteneğini geliştirir. 1,2 1,2
Yazılı, sözlü ve görsel araçlarla etkin iletişim kurma yeteneği kazanır. 1,2 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Alanında edindiği bilgileri ortaöğretime uyarlar ve aktarır.
2-Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
3-Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler.
4-Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
5-Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.
6-Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Matematik bilimindeki kavramları, teoremleri ve karşılaşılan problemleri analiz ederek kanıta dayalı bilimsel yöntemlerle değerlendirmek öneriler geliştirebilir. 1 1
Matematik biliminin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı bilgisine sahiptir. 1 1
Matematik lisans konularında ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak veya paydaşlarıyla ortaklaşa yürütebilecek yeterliliğe sahiptir. 1 1
Ortaöğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan matematik ile ilgili materyalleri kullanarak, ileri düzeyde bilgi donanımına sahiptir. 1 1
Soyut düşünme yeteneğini geliştirir. 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Güncel problemlerin matematiksel modellerini oluşturabilir. 1,2 1,2
Matematik bilimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahiptir. 1,2 1,2
Matematik bilimindeki kavramları, teoremleri ve karşılaşılan problemleri analiz ederek kanıta dayalı bilimsel yöntemlerle değerlendirmek öneriler geliştirebilir. 1,2 1,2
Matematik lisans konularında ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak veya paydaşlarıyla ortaklaşa yürütebilecek yeterliliğe sahiptir. 1,2 1,2
Objektif ve analitik düşünme yeteneğine sahiptir. 1,2 1,2
Ortaöğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan matematik ile ilgili materyalleri kullanarak, ileri düzeyde bilgi donanımına sahiptir. 1,2 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranma ve katılma (Kalite kültürünün yerine) ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Güncel problemlerin matematiksel modellerini oluşturabilir. 1,2,3 1,2,3,4
Matematik bilimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahiptir. 1,2,3 1,2,3
Matematik bilimindeki kavramları, teoremleri ve karşılaşılan problemleri analiz ederek kanıta dayalı bilimsel yöntemlerle değerlendirmek öneriler geliştirebilir. 1,2,3 1,2,3
Matematik biliminin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı bilgisine sahiptir. 1,2,3 1,2,3
Matematik lisans konularında ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak veya paydaşlarıyla ortaklaşa yürütebilecek yeterliliğe sahiptir. 1,2,3 1,2,3
Objektif ve analitik düşünme yeteneğine sahiptir. 1,2,3 1,2,3,5
Ortaöğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan matematik ile ilgili materyalleri kullanarak, ileri düzeyde bilgi donanımına sahiptir. 1,2,3 1,2,3
Soyut düşünme yeteneğini geliştirir. 1,2,3 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
2-Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
3-Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
4-Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar.
5-Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Güncel problemlerin matematiksel modellerini oluşturabilir. 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5
Matematik bilimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahiptir. 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6
Matematik bilimindeki kavramları, teoremleri ve karşılaşılan problemleri analiz ederek kanıta dayalı bilimsel yöntemlerle değerlendirmek öneriler geliştirebilir. 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5
Matematik bilimindeki konuları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahiptir. 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5
Matematik biliminin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı bilgisine sahiptir. 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5
Matematik lisans konularında ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak veya paydaşlarıyla ortaklaşa yürütebilecek yeterliliğe sahiptir. 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5
Objektif ve analitik düşünme yeteneğine sahiptir. 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5
Ortaöğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan matematik ile ilgili materyalleri kullanarak, ileri düzeyde bilgi donanımına sahiptir. 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5
Yazılı, sözlü ve görsel araçlarla etkin iletişim kurma yeteneği kazanır. 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2-Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
3-Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
4-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
5-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
6-Alanı ile ilgili sahip olduğu insan sağlığı ve çevre bilinci konularındaki bilgi birikimini toplum yararına kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Güncel problemlerin matematiksel modellerini oluşturabilir. 1,2,3 1,2,3,4
Matematik bilimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahiptir. 1,2,3 1,2,3
Matematik bilimindeki kavramları, teoremleri ve karşılaşılan problemleri analiz ederek kanıta dayalı bilimsel yöntemlerle değerlendirmek öneriler geliştirebilir. 1,2,3 1,2,3
Matematik lisans konularında ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak veya paydaşlarıyla ortaklaşa yürütebilecek yeterliliğe sahiptir. 1,2,3 1,2,3
Objektif ve analitik düşünme yeteneğine sahiptir. 1,2,3 1,2,3
Ortaöğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan matematik ile ilgili materyalleri kullanarak, ileri düzeyde bilgi donanımına sahiptir. 1,2,3 1,2,3
Soyut düşünme yeteneğini geliştirir. 1,2,3 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2-Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
3-Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
4-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Bölümden mezun olan öğrenciler genellikle üniversite, eğitim, devlet kuruluşlarında ( Devlet İstatistik Enstitüsü, v.b. ) , özel sektörde ve bankacılık sektörlerinde iş bulabilmektedirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Matematik bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans derecesine başvuruda bulunabilir.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler derslere ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencinin devamı öğretim üyesi tarafından takip edilir. Her yarıyılda her ders için bir ara sınav ve bir final sınavı yapılır. Ara sınav ve final sınavının yapıldığı derslerde başarı notu ara sınav notunun %40´ı ile final sınavının %60´ı alınarak hesaplanır.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Başkanı: Prof.Dr. İ.Naci CANGÜL
E-posta: cangul@uludag.edu.tr
Tel.: +90 224 2941756
Program Koordinatörü: Doç. Dr. Yeliz KARA ŞEN
E-posta: yelizkara@uludag.edu.tr
Tel.: +90 224 2941775
Adres: Bursa Uludağ Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü
16059 Bursa/TÜRKİYE
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bölümümüzde 14 Profesör, 7 Doçent, 3 Doktor Öğretim Üyesi ve 3 Öğretim Görevlisi bulunmaktadır.
Bölümümüzde 7 derslik, 1 bilgisayar laboratuarı ve 1 lisansüstü derslik bulunmaktadır.
Matematik Bölümünde 1. örgün eğitim yapılmaktadır. Lisans eğitimi dört yıldır. Lisans eğitimine ek olarak, yüksek lisans ve doktora programları da mevcuttur. Yüksek Lisans ve doktora programları U.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsünün organizasyonu altında yapılmaktadır.
Bölümümüz Erasmus ve Farabi değişim programlarıyla öğrenci kabul etmektedir.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BMB1002 BİLGİSAYARA GİRİŞ Zorunlu 2 0 2 6
MAT1001 ANALİZ I Zorunlu 4 2 0 8
MAT1003 LİNEER CEBİR I Zorunlu 3 2 0 7
MAT1005 SOYUT MATEMATİK I Zorunlu 3 0 0 5
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 YABANCI DİL Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 32
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BMM1008 MATEMATİKSEL PROGRAMLAMA Zorunlu 2 2 0 4
MAT1002 ANALİZ II Zorunlu 4 2 0 8
MAT1004 LİNEER CEBİR II Zorunlu 3 2 0 7
MAT1006 SOYUT MATEMATİK II Zorunlu 3 0 0 5
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 YABANCI DİL Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FZK2073 FİZİĞE GİRİŞ I Zorunlu 3 0 0 4
MAT2001 ANALİZ III Zorunlu 4 2 0 10
MAT2013 ANALİTİK GEOMETRİ I Zorunlu 2 2 0 4
MAT2015 DİFERANSİYEL DENKLEMLER I Zorunlu 2 2 0 4
MAT2017 OLASILIK VE İSTATİSTİK Zorunlu 2 2 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 4
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FZK2074 FİZİĞE GİRİŞ II Zorunlu 3 0 0 4
MAT2002 ANALİZ IV Zorunlu 4 2 0 10
MAT2014 ANALİTİK GEOMETRİ II Zorunlu 2 2 0 4
MAT2016 DİFERANSİYEL DENKLEMLER II Zorunlu 2 2 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 8
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAT3011 KOMPLEKS FONKSİYONLAR TEORİSİ I Zorunlu 2 2 0 7
MAT3015 DİFERENSİYEL GEOMETRİ I Zorunlu 2 2 0 6
MAT3017 KISMİ TÜREVLİ DİF.DENKLEMLER Zorunlu 2 2 0 6
MAT3019 SAYILAR TEORİSİ Zorunlu 2 2 0 6
Seçmeli dersler için tıklayınız. 5
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAT3012 KOMPLEKS FONKSİYONLAR TEORİSİ II Zorunlu 2 2 0 7
MAT3016 DİFERENSİYEL GEOMETRİ II Zorunlu 2 2 0 6
MAT3018 TOPOLOJİ Zorunlu 2 2 0 6
MAT3020 SOYUT CEBİR Zorunlu 2 2 0 6
Seçmeli dersler için tıklayınız. 5
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAT4003 AKSİYOMATİK GEOMETRİ Zorunlu 2 2 0 7
MAT4021 FONKSİYONEL ANALİZ Zorunlu 2 2 0 8
Seçmeli dersler için tıklayınız. 15
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
Seçmeli dersler için tıklayınız. 30
Toplam 30
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
ARK0505 MİTOLOJİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0507 ANADOLU UYGARLIKLARI (GENEL SEC.) Seçmeli 3 0 0 4
ARK0508 ANTİK ÇAĞDA GÜNLÜK YAŞAM Seçmeli 3 0 0 4
ARK0509 ANTİK ÇAĞ MİMARİSİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0512 ROMA MİMARİSİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0514 ANTİK ÇAĞDA BURSA Seçmeli 3 0 0 4
ARK0516 ANTİK ÇAĞDA ANITSAL YAPILAR Seçmeli 3 0 0 4
ARK0517 ARKEOLOJİ’NİN GİZEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0518 ANTİK DÖNEMDE TEKNOLOJİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0519 ANTİK DÖNEMDE MÜHENDİSLİK Seçmeli 3 0 0 4
ARK0520 ANTİK PARANIN ÖYKÜSÜ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0521 ANTİK ÇAĞDA EKONOMİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0524 ROMA MİTOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0525 YUNAN MİTOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0526 BİLGİNİN ARKEOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0527 ROMA İMPARATORLARI Seçmeli 3 0 0 4
ARK0529 ROMA ARKEOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0541 ANTİK KENTLER Seçmeli 3 0 0 4
BEB4009 KAYAK YENİ BAŞLAYAN-I Seçmeli 2 0 0 4
BYL0502 ÇEVRE BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
BYL0510 GÖLLERDE YAŞAM Seçmeli 3 0 0 5
BYL0512 ENDÜSTRİYEL ENZİMOLOJİ Seçmeli 3 0 0 5
BYL0514 GENETİK VE TOPLUM Seçmeli 3 0 0 5
BYL0515 BİYOLOJİK VE KÜLTÜREL EVRİM Seçmeli 3 0 0 5
BYL0516 BİYOKİMYA UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 5
BYL0517 DAVRANIŞ GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 5
BYL0518 GENETİK VE EVCİLLEŞTİRMENİN KÖKENİ Seçmeli 3 0 0 5
BYL0521 SAĞLIĞIMIZ VE BİYOKİMYA Seçmeli 3 0 0 5
BYL0525 PARK VE ORMAN AĞAÇLARI Seçmeli 3 0 0 5
BYL0527 İNSAN DAVRANIŞ BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
BYL0529 PALEOBOTANİK Seçmeli 3 0 0 5
BYL0531 DOKU BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
BYL0535 TOKSİK MADDELER VE CANLILARA ETKİLERİ Seçmeli 2 0 0 4
COG0501 TÜRK DÜNYASI COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 4
COG0502 SİYASİ COĞRAFYA Seçmeli 2 0 0 5
COG0503 ÇEVRE SORUNLARI VE COĞRAFYA Seçmeli 2 0 0 4
COG0504 ORTADOĞU COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 5
FLS0501 FELSEFEYE BAŞLANGIÇ Seçmeli 3 0 0 4
FLS0511 CAGDAS FELSEFE AKIMLARI Seçmeli 3 0 0 4
FLS0512 İNSAN HAKLARI VE ETİK Seçmeli 3 0 0 4
FLS0515 İNSAN HAKLARI VE ETİK I Seçmeli 3 0 0 4
FLS0516 FELSEFEYE BAŞLANGIÇ II Seçmeli 3 0 0 4
GSB0501 KÜLTÜREL ÇEVRE BİLİNCİ VE SOSYAL SORUMLULUK Seçmeli 3 0 0 5
ISL3008 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 4
KIM0501 KİMYA VE TOPLUM Seçmeli 3 0 0 4
KIM0502 ÇEVRE BİLİMLERİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 4
KIM0503 ENERJİ VE ÇEVRE Seçmeli 3 0 0 4
KIM0504 KİMYA TARİHİ Seçmeli 3 0 0 4
KIM0505 TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ Seçmeli 3 0 0 4
KIM0508 BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ Seçmeli 3 0 0 4
KIM0510 KİMYASAL RİSKLER Seçmeli 3 0 0 4
MBG0501 ENDÜSTRİYEL BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 3 0 0 4
MBG0502 MİKROBİYAL ÇEŞİTLİLİK Seçmeli 3 0 0 4
MBG0503 MOLEKÜLER BİYOLOJİ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 5
MBG0504 GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR Seçmeli 3 0 0 5
MBG0505 İNSAN GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
MBG0506 PSİKİYATRİK HASTALIKLAR GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
MBG0507 LİPOPROTEİN METABOLİZMASI Seçmeli 3 0 0 4
MBG0508 OBEZİTE VE GENLER Seçmeli 3 0 0 4
MBG0509 KANSER BİYOLOJİSİ VE GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
MBG0510 GEN TEDAVİSİ Seçmeli 3 0 0 4
PSİ0503 GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 6
PSİ0509 SOSYAL PSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
SAT0517 NÜMİZMATİĞE GİRİŞ I Seçmeli 2 0 0 4
SAT0518 NÜMİZMATİĞE GİRİŞ II Seçmeli 2 0 0 4
TDE0509 EDEBİYAT VE HAYAT Seçmeli 2 0 0 4
TDE0512 EDEBİYAT VE İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 4
TRH0504 TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ Seçmeli 3 0 0 5
TRH0508 I. VE II DÜNYA SAVAŞLARININ TÜRKİYE BOYUTU Seçmeli 3 0 0 4
TRH0509 LATİNCE (GRAMER) Seçmeli 3 0 0 4
TRH0511 ÇAĞDAŞ YUNANCA (GRAMER) Seçmeli 3 0 0 4
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BMB2022 MAPLE İLE ÖZEL KONULAR Seçmeli 3 0 0 4
MAT2018 MATRİS TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 4
MAT2020 KÜMELER TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 4
MAT2024 GENEL TOPOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 4
MAT2026 KRİPTOLOJİ Seçmeli 3 0 0 4
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BMB3047 MAPLE İLE LİNEER CEBİR VE DİFERENSİYEL DENKLEMLER Seçmeli 3 0 0 5
BMB3051 YAZILIM GELİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 5
MAT3037 VEKTÖREL ANALİZ Seçmeli 3 0 0 5
MAT3039 MATEMATİK İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 5
MAT3041 DİFERENSİYEL DENKLEM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 5
MAT3043 MATEMATİKTE ÖZEL FONKSİYONLAR Seçmeli 3 0 0 5
MAT3043 MATEMATİKTE ÖZEL KONULAR Seçmeli 3 0 0 5
MAT3053 GEOMETRİNİN VEKTÖREL TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 5
MAT3057 DÖNÜŞÜMLER VE GEOMETRİLER I Seçmeli 3 0 0 5
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BMB3056 İLERİ NESNEL PROGRAMLAMA Seçmeli 3 0 0 5
MAT3036 MATEMATİK TARİHİ Seçmeli 3 0 0 5
MAT3044 NÜMERİK ANALİZ Seçmeli 3 0 0 5
MAT3050 İNTEGRAL DÖNÜŞÜMLER Seçmeli 3 0 0 5
MAT3052 ANALİTİK SAYILAR TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 5
MAT3054 FOURİER SERİLERİ VE İNTEGRALLERİ Seçmeli 3 0 0 5
MAT3058 DÖNÜŞÜMLER VE GEOMETRİLER II Seçmeli 3 0 0 5
MAT3060 LİNEER OLMAYAN KISMÎ DİFERENSİYEL DENKLEMLER Seçmeli 3 0 0 5
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BMB4087 BİLGİSAYAR DESTEKLİ GEOMETRİK TASARIM Seçmeli 3 0 0 5
MAT4033 GEOMETRİLER Seçmeli 3 0 0 5
MAT4035 ANALİTİK FONKSİYONLAR Seçmeli 3 0 0 5
MAT4041 UYGULAMALI MATEMATİĞİN METODLARI I Seçmeli 3 0 0 5
MAT4043 FOURİER ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 5
MAT4047 ALGORİTMA GELİŞTİRME Seçmeli 3 0 0 5
MAT4063 DİFERENSİYEL DENKLEMLERDE SAYISAL ÇÖZÜMLER Seçmeli 3 0 0 5
MAT4077 CEBİRSEL TOPOLOJİ I Seçmeli 3 0 0 5
MAT4081 ELİPTİK EĞRİLER TEORİSİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 5
MAT4083 MATLAB İLE MATEMATİK Seçmeli 3 0 0 5
MAT4085 FRAKTAL GEOMETRİ Seçmeli 3 0 0 5
MAT4089 UYGULAMALI LİNEER CEBİR Seçmeli 3 0 0 5
MAT4091 MANİFOLDLAR ÜZERİNDE TENSÖR ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 5
MAT4093 ÖZEL FONKSİYONLAR Seçmeli 3 0 0 5
MAT4095 GRAF TEORİYE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 5
MAT4097 UYGULAMALI GEOMETRİYE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 5
MAT4099 HALKA TEORİSİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 5
MAT4107 ÖZEL SAYILAR TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 5
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BMB4076 WEB TASARIMI Seçmeli 3 0 0 6
MAT4030 LİNEER PROGRAMLAMA Seçmeli 3 0 0 6
MAT4032 İNTEGRAL DENKLEMLER Seçmeli 3 0 0 6
MAT4036 DİFERENSİYEL MANİFOLDLARA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 6
MAT4040 KONFORM DÖNÜŞÜMLER Seçmeli 3 0 0 6
MAT4042 RİEMANN YÜZEYLERİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 6
MAT4044 DİZAYN GEOMETRİSİ Seçmeli 3 0 0 6
MAT4046 CİSİM TEORİSİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 6
MAT4048 PROJEKTİF GEOMETRİ Seçmeli 3 0 0 6
MAT4050 ÖLÇÜM TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 6
MAT4062 SINIR DEĞER PROBLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
MAT4066 UYGULAMALI MATEMATİĞİN METODLARI II Seçmeli 3 0 0 6
MAT4068 FARK DENKLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
MAT4070 KUADRATİK FORMLAR Seçmeli 3 0 0 6
MAT4072 FONKSİYONEL ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
MAT4078 CEBİRSEL TOPOLOJİ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT4082 ELİPTİK EĞRİLER TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 6
MAT4084 HİPERBOLİK MANİFOLDLARIN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 6
MAT4086 EŞİTSİZLİKLER Seçmeli 3 0 0 6
MAT4088 SONSUZ SERİLER Seçmeli 3 0 0 6
MAT4090 İLERİ GRUP TEORİ Seçmeli 3 0 0 6
MAT4094 MOLEKÜLER GRAF TEORİSİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 6
MAT4096 TENSÖR UZAYLARI VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
MAT4098 UYGULAMALI GEOMETRİ Seçmeli 3 0 0 6
MAT4100 GALOİS TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 6
MAT4108 CEBİRSEL SAYILAR TEORİSİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 6
MAT4110 PYTHON İLE MATEMATİK Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr