Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Tekstil Mühendisliği
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü, 1976-1977 Eğitim-Öğretim yılında Türkiye´nin ikinci tekstil mühendisliği bölümü olarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Bugüne dek 3000´in üzerinde lisans, 250´nin üzerinde yüksek lisans ve doktora öğrencisini mezun vermiştir.
2
Verilen Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde tekstil mühendisliği alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında tekstil mühendisliği alanında Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı´ndan yeterli puanı almış olması gerekir. Tekstil mühendisliği öğrenim süresi 4 yıl, puan türü mf4´dür. Bölümde bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanmaktadır. İngilizce yeterlik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Tekstil mühendisliği bölümü 2022 yılı üniversiteye giriş sınavında 342,941 taban puanla öğrenci almıştır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Tekstil mühendisliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamaları ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.
7
Program Profili
Tekstil Mühendisliği Bölümü´nün eğitim amaçları aşağıda verilmiştir:
1.Mezunlarımız temel mühendislik alt yapısı ile tekstil üretim süreçlerinde görev alır, tekstil mühendisliği problemlerine çözüm üretir.
2.Mezunlarımız ekonomik, teknolojik ve çevresel kısıtlamaları dikkate alarak tekstil ürün, proses veya sistemlerini tasarlar ve uygular.
3.Mezunlarımız sanayi kuruluşları, Ar-Ge merkezleri veya akademik kuruluşlarda toplum ve sanayi gereksinimleri doğrultusunda çalışır, başarılı bir kariyer hedefler.
Tekstil mühendisliği bölümünün eğitim planında, ilk dört yarıyılda temel fen ve mühendislik dersleri, mesleki bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlayan çeşitli mesleki dersler verilmektedir. Öğrencilerin meslekte ilgi duydukları alanda daha iyi bir şekilde gelişebilmeleri için 2011 yılından itibaren bölümümüzde modül sistemine geçilmiştir. Bu sistemde öğrenciler “Lif Teknolojisi ve Teknik Tekstil Uygulamaları”, “İplik-kumaş Teknolojisi ve Tasarımı”, “Tekstil Terbiyesi, Biyoteknoloji ve Ekoloji” veya “Konfeksiyon Teknolojisi” isimli modüllerden ilgilerini çeken ve uzmanlaşmak istedikleri birini dördüncü yarıyılın sonunda seçmektedirler. Beşinci yarıyıldan itiraren de her yarıyıl seçmiş oldukları modülden iki adet ders almaktadırlar. Öğrenciler modül derslerinin dışında da 6. yarıyıldan itibaren seçmeli dersler almaktadır. Yedinci yarıyıldan itibaren ise programa, öğrencilerin kişisel gelişimleri için sosyal seçmeli dersler eklenmiştir. Ayrıca 6., 7. ve 8. yarıyıllarda öğrencilerin ilgi duydukları alanlardaki öğretim üyelerinin danışmanlığında çalışabilecekleri proje dersleri de bulunmaktadır.
2014 yılından itibaren bölümümüzdeki derslerin %30’u İngilizce olarak verilmeye başlanmıştır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Matematik, fen bilimleri ve tekstil mühendisliğine özgü konularda yeterli bilgi birikimi, elde ettiği teorik ve uygulamalı bilgileri karmaşık Tekstil Mühendisliği problemlerinin tanımlanması ve çözümlenmesinde kullanabilme becerisi
2. Tekstil Mühendisliği alanıyla ilgili karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama ve çözümünde uygun analiz metotlarını belirleme ve uygulama becerisi
3. Belirli ihtiyaçlara yönelik olarak karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında tasarlama becerisi, modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4. Mühendislik uygulamalarına yönelik karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli modern mühendislik tekniklerini, araçlarını ve bilişim teknolojilerini izleme ve etkin bir şekilde kullanma becerisi
5. Tekstil Mühendisliği ile ilgili alanlarda deney tasarlayıp yürütebilme, istenilen sonuca ulaşmak için verileri analiz etme ve yorumlama becerisi
6. Bireysel ve takım çalışması yürütme ve/veya disiplinler arası çalışma becerisi
7. Türkçe ve en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurma, etkin rapor yazma ve sunma becerisi, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme, kendini sürekli yenileme becerisi.
9. Mesleki etik değerleri ve sorumlulukları kavrama ve benimseme, etik değerlere uygun davranma, mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10. Yönetsel becerilerde (liderlik, organizasyon, zaman ve risk yönetimi, proje yönetimi, kalite bilinci, verimlilik vb.) bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11. Mühendislik çözümlerinin iktisadi ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık; mühendisliğin küresel, çevresel ve toplumsal etkileri ile çağın sorunları (çevre, sağlık, iş güvenliği, enerji tasarrufu vb) hakkında bilgi
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Matematik, fen bilimleri ve tekstil mühendisliğine özgü konularda yeterli bilgi birikimi, elde ettiği teorik ve uygulamalı bilgileri karmaşık Tekstil Mühendisliği problemlerinin tanımlanması ve çözümlenmesinde kullanabilme becerisi
 • Tekstil Mühendisliği alanıyla ilgili karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama ve çözümünde uygun analiz metotlarını belirleme ve uygulama becerisi
 • Belirli ihtiyaçlara yönelik olarak karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında tasarlama becerisi, modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
 • Tekstil Mühendisliği ile ilgili alanlarda deney tasarlayıp yürütebilme, istenilen sonuca ulaşmak için verileri analiz etme ve yorumlama becerisi
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Matematik, fen bilimleri ve tekstil mühendisliğine özgü konularda yeterli bilgi birikimi, elde ettiği teorik ve uygulamalı bilgileri karmaşık Tekstil Mühendisliği problemlerinin tanımlanması ve çözümlenmesinde kullanabilme becerisi
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Bireysel ve takım çalışması yürütme ve/veya disiplinler arası çalışma becerisi
 • Mühendislik çözümlerinin iktisadi ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık; mühendisliğin küresel, çevresel ve toplumsal etkileri ile çağın sorunları (çevre, sağlık, iş güvenliği, enerji tasarrufu vb) hakkında bilgi
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Tekstil Mühendisliği alanıyla ilgili karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama ve çözümünde uygun analiz metotlarını belirleme ve uygulama becerisi
 • Tekstil Mühendisliği ile ilgili alanlarda deney tasarlayıp yürütebilme, istenilen sonuca ulaşmak için verileri analiz etme ve yorumlama becerisi
 • Türkçe ve en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurma, etkin rapor yazma ve sunma becerisi, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Mesleki etik değerleri ve sorumlulukları kavrama ve benimseme, etik değerlere uygun davranma, mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
 • Mühendislik uygulamalarına yönelik karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli modern mühendislik tekniklerini, araçlarını ve bilişim teknolojilerini izleme ve etkin bir şekilde kullanma becerisi
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme, kendini sürekli yenileme becerisi.
 • Bireysel ve takım çalışması yürütme ve/veya disiplinler arası çalışma becerisi
Öğrenme Yetkinliği
 • Mühendislik uygulamalarına yönelik karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli modern mühendislik tekniklerini, araçlarını ve bilişim teknolojilerini izleme ve etkin bir şekilde kullanma becerisi
 • Yönetsel becerilerde (liderlik, organizasyon, zaman ve risk yönetimi, proje yönetimi, kalite bilinci, verimlilik vb.) bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
1,2
Belirli ihtiyaçlara yönelik olarak karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında tasarlama becerisi, modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 1,2 3
Matematik, fen bilimleri ve tekstil mühendisliğine özgü konularda yeterli bilgi birikimi, elde ettiği teorik ve uygulamalı bilgileri karmaşık Tekstil Mühendisliği problemlerinin tanımlanması ve çözümlenmesinde kullanabilme becerisi 1,2 1
Mühendislik uygulamalarına yönelik karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli modern mühendislik tekniklerini, araçlarını ve bilişim teknolojilerini izleme ve etkin bir şekilde kullanma becerisi 4
Tekstil Mühendisliği alanıyla ilgili karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama ve çözümünde uygun analiz metotlarını belirleme ve uygulama becerisi 1,2 2
Tekstil Mühendisliği ile ilgili alanlarda deney tasarlayıp yürütebilme, istenilen sonuca ulaşmak için verileri analiz etme ve yorumlama becerisi 1,2 5
Yönetsel becerilerde (liderlik, organizasyon, zaman ve risk yönetimi, proje yönetimi, kalite bilinci, verimlilik vb.) bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
2-Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
3-Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
4-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
5-Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
1 1
Matematik, fen bilimleri ve tekstil mühendisliğine özgü konularda yeterli bilgi birikimi, elde ettiği teorik ve uygulamalı bilgileri karmaşık Tekstil Mühendisliği problemlerinin tanımlanması ve çözümlenmesinde kullanabilme becerisi 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
1,2
1,2 2
1,2 3
Bireysel ve takım çalışması yürütme ve/veya disiplinler arası çalışma becerisi 1,2 3
Mühendislik çözümlerinin iktisadi ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık; mühendisliğin küresel, çevresel ve toplumsal etkileri ile çağın sorunları (çevre, sağlık, iş güvenliği, enerji tasarrufu vb) hakkında bilgi 1,2 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
2-Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
3-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Mühendislik uygulamalarına yönelik karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli modern mühendislik tekniklerini, araçlarını ve bilişim teknolojilerini izleme ve etkin bir şekilde kullanma becerisi 2
Tekstil Mühendisliği alanıyla ilgili karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama ve çözümünde uygun analiz metotlarını belirleme ve uygulama becerisi 1,2,3
Tekstil Mühendisliği ile ilgili alanlarda deney tasarlayıp yürütebilme, istenilen sonuca ulaşmak için verileri analiz etme ve yorumlama becerisi 1,2,3
Türkçe ve en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurma, etkin rapor yazma ve sunma becerisi, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi 1,2,3 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
2-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
3
5
1,2,3,4,5 5
Bireysel ve takım çalışması yürütme ve/veya disiplinler arası çalışma becerisi 1,2,3,4,5 5
Mesleki etik değerleri ve sorumlulukları kavrama ve benimseme, etik değerlere uygun davranma, mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi 1,2,3,4,5 1
Mühendislik uygulamalarına yönelik karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli modern mühendislik tekniklerini, araçlarını ve bilişim teknolojilerini izleme ve etkin bir şekilde kullanma becerisi 1,2,3,4,5 3,4
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme, kendini sürekli yenileme becerisi. 1,2,3,4,5 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
2-Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
3-Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
4-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
5-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
1,2,3
Belirli ihtiyaçlara yönelik olarak karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında tasarlama becerisi, modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 5
Matematik, fen bilimleri ve tekstil mühendisliğine özgü konularda yeterli bilgi birikimi, elde ettiği teorik ve uygulamalı bilgileri karmaşık Tekstil Mühendisliği problemlerinin tanımlanması ve çözümlenmesinde kullanabilme becerisi 3
Mühendislik uygulamalarına yönelik karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli modern mühendislik tekniklerini, araçlarını ve bilişim teknolojilerini izleme ve etkin bir şekilde kullanma becerisi 1,2,3 1,6
Tekstil Mühendisliği alanıyla ilgili karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama ve çözümünde uygun analiz metotlarını belirleme ve uygulama becerisi 4
Türkçe ve en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurma, etkin rapor yazma ve sunma becerisi, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi 7
Yönetsel becerilerde (liderlik, organizasyon, zaman ve risk yönetimi, proje yönetimi, kalite bilinci, verimlilik vb.) bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi 1,2,3 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
2-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
3-Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
4-Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
5-Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
6-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
7-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Bölümümüz mezunlarının başlıca çalışma alanları üretim sektörü, danışmanlık şirketleri, firma temsilcilikleri, çeşitli kamu kurumları olarak sıralanabilir.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları koşulu ile yüksek lisans programında öğrenim görebilirler. Yüksek lisans ve doktora programı için yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma koşulu aranmaktadır. GANO´su 3.00´ün üzerinde olan öğrenciler bütünleşik doktora programına dahil olabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine, uygulamaların ise en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, bitirme projesi ve stajları başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Y. Dilek KUT
Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Görükle Kampüsü 16059 Görükle/Bursa
Tel: 0090 224 2942041
Faks: 0090 224 2941903
eposta: dilek@uludag.edu.tr
Program ve Bologna Koordinatörü Doç. Dr. Serpil KORAL KOÇ
Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Görükle Kampüsü 16059 Görükle/Bursa
Tel: 0090 224 2942065
Faks: 0090 224 2941903
eposta: skoral@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü 17 profesör, 6 doçent, 3 doktor öğretim üyesi, 1 doktor araştırma görevlisi ve 4 araştırma görevlisi ile 1 teknik personelden oluşan kadro ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.
Üniversitemizin Görükle yerleşkesinde yer alan bölümümüz, derslikler ve ofislerin yer aldığı Mühendislik Fakültesi Binası ve Tekstil laboratuvarı binasında çalışmalarını sürdürmektedir. Tekstil laboratuvarı binasında araştırma görevlilerine ait ofisler yanında donanım, cihaz ve yazılımları kapsayan Elyaf, Tekstil Kimyası, Fiziksel Analiz, Kimyasal Analiz, İplik Teknolojisi, Dokuma Teknolojisi, Örme Teknolojisi, Terbiye Teknolojisi ve Konfeksiyon Teknolojisi laboratuvarları mevcuttur.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FZK1071E BASIC PHYSICS I Zorunlu 3 0 2 6
MAT1071E CALCULUS I Zorunlu 3 2 0 6
TEK1001 GENEL KİMYA Zorunlu 3 0 1 4
TEK1003 TECHNICAL ENGLISH I Zorunlu 2 0 0 2
TEK1005 TEKNİK RESİM Zorunlu 1 2 0 3
TEK1007 DOĞAL LİFLER Zorunlu 2 1 0 3
TEK1011 TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 2
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FZK1072E BASIC PHYSICS II Zorunlu 3 0 2 6
MAT1072E CALCULUS II Zorunlu 3 2 0 6
TEK1004 TECHNICAL ENGLISH II Zorunlu 2 0 0 2
TEK1008 MALZEME Zorunlu 2 0 0 2
TEK1010 KİMYASAL LİFLER Zorunlu 3 1 0 4
TEK1014 ORGANİK KİMYA Zorunlu 3 0 0 3
TEK1016E MECHANICS Zorunlu 2 1 0 3
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ISG201 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I Zorunlu 2 0 0 2
MAT2083 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Zorunlu 3 2 0 6
TEK2005 İPLİKÇİLİK ESASLARI Zorunlu 2 0 0 3
TEK2007 DOKUMACILIK ESASLARI Zorunlu 2 0 0 3
TEK2011E ELECTROTECHNOLOGY Zorunlu 2 0 1 5
TEK2013E TEXTILE CHEMISTRY Zorunlu 2 0 1 4
TEK2017E TEXTILE PHYSICS Zorunlu 2 0 0 3
TEK2019 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Zorunlu 2 1 0 4
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ISG202 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II Zorunlu 2 0 0 2
TEK2002 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ Zorunlu 4 0 0 5
TEK2004 TERMODİNAMİK Zorunlu 2 0 0 4
TEK2008 ÖRMECİLİK ESASLARI Zorunlu 2 0 0 4
TEK2012 KONFEKSİYONA GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 4
TEK2016 TEKSTİL TERBİYESİNE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 4
TEK2020E STATISTICS Zorunlu 2 0 0 4
TEK2024 DİNAMİK Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TEK3007E FLUID MECHANICS Zorunlu 2 0 0 3
TEK3071 ÖRME TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 1 0 4
TEK3073 İPLİK TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 1 0 4
TEK3085 KONFEKSİYON TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 1 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 15
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TEK3002E HEAT TRANSFER Zorunlu 2 0 0 3
TEK3062 TERBİYE TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 0 1 4
TEK3064 TEKSTİLDE KALİTE KONTROL I Zorunlu 2 0 1 3
TEK3066 DOKUMA TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 1 0 4
TEK3072E MECHANISMS Zorunlu 2 1 0 3
TEK3074 TEKSTİLDE TASARIM YÖNTEMLERİ I Zorunlu 2 2 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 9
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TEK4001 DOKUSUZ YÜZEYLER Zorunlu 2 0 0 2
TEK4003E QUALITY CONTROL IN TEXTILES II Zorunlu 2 0 1 3
TEK4069 SEMİNER I Zorunlu 0 1 0 1
TEK4075 TEKSTİLDE TASARIM YÖNTEMLERİ II Zorunlu 2 2 0 4
TEK4101 STAJ I Zorunlu 0 0 0 4
TEK4103 TEKSTİL LABORATUAR UYGULAMALARI I Zorunlu 0 0 2 3
TEK4105 BİTİRME PROJESİ HAZIRLIK DERSİ Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TEK4002 BİTİRME PROJESİ Zorunlu 0 2 0 4
TEK4070 SEMİNER II Zorunlu 0 1 0 1
TEK4074 MÜHENDİSLİK ETİĞİ Zorunlu 1 0 0 2
TEK4102 STAJ II Zorunlu 0 0 0 4
TEK4104 TEKSTİL LABORATUAR UYGULAMALARI II Zorunlu 0 0 2 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 16
Toplam 30
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TEK3015E TECHNICAL TEXTILES Seçmeli 2 0 0 3
TEK3033 YÜN İPLİKÇİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
TEK3035 POLYESTER LİFLERİNİN ÜRETİMİ VE ÖZELLİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
TEK3037 TEKSTİLDE ÖLÇME SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
TEK3039 DOĞAL VE REJENERE LİF TERBİYESİ VE BOYANMASI Seçmeli 2 0 0 3
TEK3055 TEKSTİL MÜHENDİSLERİ İÇİN ORGANİK KİMYA Seçmeli 2 0 0 3
TEK3055 TEKSTÜRE İPLİK TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
TEK3057 POLİMER BİLİMİ VE TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
TEK3077 NANOLİF ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE UYGULAMA ALANLARI Seçmeli 2 0 0 3
TEK3089 MODA TASARIMI I Seçmeli 2 0 0 3
TEK3093 ORGANİK TEKSTİL ÜRETİMİ VE SERTİFİKASYONU Seçmeli 2 0 0 3
TEK3095 TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Seçmeli 2 0 0 3
TEK3097 TEKSTİLLER İÇİN STANDART TEST YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
TEK3099 TASARIM SİSTEMİ Seçmeli 2 0 0 3
TEK3099 TASARIM SİSTEMİ VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
TEK3101E POLYMER SCIENCE AND TECHNOLOGIES Seçmeli 2 0 0 3
TEK3103 SELÜLOZİK LİFLERİN ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 3
TEK3003 MAKİNE ELEMANLARI Seçmeli 2 0 0 4
TEK3079 MEKATRONİK Seçmeli 2 0 0 4
TEK3081 SAYISAL ANALİZ Seçmeli 2 0 0 4
TEK3091 OTOMATİK KONTROL Seçmeli 2 0 0 4
TEK3075 ÖN TERBİYE Seçmeli 2 0 0 4
TEK3401 LİF OLUŞTURAN POLİMERLERİN YAPI VE ÖZEL. Seçmeli 2 0 0 4
TEK3403 YÜKSEK PER.LİF.ÜRETİM VE ÖZEL. Seçmeli 2 0 0 4
TEK3405 BİLGİSAYARLI KUMAŞ TASARIMI Seçmeli 2 0 0 4
TEK3407 DOKUMA KONDTRÜKSİYONU Seçmeli 2 0 0 4
TEK3409 KAPLAMA VE LAMİNASYON Seçmeli 2 0 0 4
TEK3413 KONFEKSİYON MAKİNALARI Seçmeli 2 0 0 4
TEK3415 KONFEKSİYONDA MALZEME BİLGİSİ Seçmeli 2 0 0 4
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TEK3022 KAPLAMA VE LAMİNASYONLA ÜRETİLEN TEK.TEKSTİLLER Seçmeli 2 0 0 3
TEK3028E BASIC CONCEPTS IN TEXTILE WET PROCESSING Seçmeli 2 0 0 3
TEK3034 POLİPROPİLEN LİFLERİNİN ÜRE.VE ÖZEL. Seçmeli 2 0 0 3
TEK3036 TEKSTİLDE BİL.KONTROLLÜ SİSTEMLER Seçmeli 2 0 0 3
TEK3038 SENTETİK LİFLERİN TERBİYESİ VE BOYANMASI Seçmeli 2 0 0 3
TEK3046 ENZİMLER VE TERBİYE İŞLETMELERİNDE KULLANIMI Seçmeli 2 0 0 3
TEK3050 YUVARLAK ÖRME TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
TEK3056 POLİMER KİMYASINA GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
TEK3078 MEKATRONİK Seçmeli 2 0 0 3
TEK3086 TASARIM İLKELERİ Seçmeli 2 0 0 3
TEK3086 TASARIM İLKELERİ VE METOTLARI Seçmeli 2 0 0 3
TEK3090 MODA TASARIMI II Seçmeli 2 0 0 3
TEK3092 NANOTEKNOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
TEK3096 TEKSTİLLER İÇİN MODERN KARAKTERİZASYON YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
TEK3098E INTRODUCTION TO NANOTECHNOLOGY Seçmeli 2 0 0 3
TEK3106 ÇOK KOMPONENTLİ LİF TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
TEK3418 BOYAHANE LABORATUVARI VE BOYAHANE OTOMASYON SİS. Seçmeli 2 0 0 3
TEK3420 OTOMOTİV TEKSTİLLERİ Seçmeli 2 0 0 3
TEK3018 YENİ İPLİKÇİLİK SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
TEK3042 İŞ VE ZAMAN ETÜDÜ Seçmeli 2 0 0 3
TEK3068 BOYAMA TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
TEK3402 YENİ LİF ÜRETİM TEKNİKLERİ VE TEKSTÜRE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
TEK3404 TEKSTİL LİFLERİNE UYGULANAN MODİFİKASYON YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
TEK3406 ATKI ÖRMECİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
TEK3408 DİKİŞ İPLİĞİ ÜRETİM VE ÖZELLİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
TEK3412 TEKSTİL TERBİYESİNDE YARDIMCI KİMYASALLAR Seçmeli 2 0 0 3
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TEK4027 İPLİKÇİLİKTE KALİTE İYİLEŞTİRME VE OPTİMİZASYON Seçmeli 2 0 0 3
TEK4033 BİOAKTİF LİFLER VE UYGULAMA ALANLARI Seçmeli 2 0 0 3
TEK4045 ÇEVRE DOSTU ÜRETİM (TEMİZ ÜRETİM) Seçmeli 2 0 0 3
TEK4047 AKILLI TEKSTİLLER Seçmeli 2 0 0 3
TEK4057 RENK ÖLÇÜM SİS.VE STANDARTLARI Seçmeli 2 0 0 3
TEK4061 TEKSTİL LİFLERİNİN YAPI VE ANALİZİ Seçmeli 2 0 0 3
TEK4063 TEKSTİL TERBİYE PROSESLERİNDE HESAPLAMALAR Seçmeli 2 0 0 3
TEK4065 AÇIK UÇ ROTOR İPLİKÇİLİK SİSTEMİ Seçmeli 2 0 0 3
TEK4073 MÜHENDİSLİK TASARIMI Seçmeli 2 0 0 3
TEK4073 ELEKTRONİK TEKSTİLLER Seçmeli 2 0 0 3
TEK4085 TASARIM METOTLARI Seçmeli 2 0 0 3
TEK4085 ARMÜRLÜ DOKUMA KUMAŞ TASARIMI Seçmeli 1 2 0 3
TEK4093 DOKUMA KUMAŞLARIN OLUŞUMU Seçmeli 2 0 0 3
TEK4095 TEKSTİLDE FONKSİYONEL POLİMERLER Seçmeli 2 0 0 3
TEK4095 DÜZ ÖRME TEKNOLOJİSİ (Y) Seçmeli 2 0 0 3
TEK4095SİL DÜZ ÖRME TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
TEK4097E FUNCTIONAL POLYMERS IN TEXTILE Seçmeli 2 0 0 3
TEK4099E TEXTILE PREPERATION Seçmeli 2 0 0 3
TEK4107 TEKSTİL TERBİYESİNDE YENİLİKÇİ PROSESLER VE LİF ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Seçmeli 2 0 0 3
BEB4007 TENİS YENİ BAŞLAYAN-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4013 ESKRİM EPE-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4025 TENİS ORTA SEVİYE-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4029 VOLEYBOL YENİ BAŞLAYAN-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4035 SPOR TIRMANIŞ Seçmeli 2 0 0 3
GSB0507 GELENEKSEL TÜRK BEZEME SANATI: KAAT'I I Seçmeli 1 2 0 3
IIB1003 TÜRKİYE EKONOMİSİ Seçmeli 2 0 0 3
IIB2001 KAMU MALİYESİ Seçmeli 2 0 0 3
IIB3002 İŞ HUKUKU Seçmeli 2 0 0 3
IIB4001 GENEL İŞLETME Seçmeli 2 0 0 3
IIB4003 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
IIB4004 GENEL PAZARLAMA Seçmeli 2 0 0 3
IIB4005 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
IIB4006 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 0 3
IIB4008 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 3
IIB4009 GENEL MUHASEBE Seçmeli 2 0 0 3
IIB5004 KAMU YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
IIB5005 ÇEVRE YÖNETİMİ ISO14000 Seçmeli 2 0 0 3
IIB6001 AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI Seçmeli 2 0 0 3
IIB7003 ALTI SİGMA Seçmeli 2 0 0 3
MAK2081 READİNG AND SPEAKİNG İN ENGLİSH Seçmeli 2 0 0 3
MAK2084 BUSİNESS ENGLİSH Seçmeli 2 0 0 3
MAK3022 İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
MAK3023 BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
MAK3028 PATENT VE ENDÜSTRİYEL TASARIM Seçmeli 2 0 0 3
TEK4301 BRİÇ Seçmeli 2 0 0 3
TEK4303 TEKSTİLDE YENİLİK (İNOVASYON) YAKLAŞIMI Seçmeli 2 0 0 3
TEK4305 BİLİMSEL ARAŞTIRMA İLKE VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
TEK4307 TEKSTİL ENSDÜSTRİSİNDE İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 0 3
TEK4309 TEMEL TASARIM Seçmeli 2 0 0 3
TEK4311 TEKSTİL TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
TEK4007 BASKI TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
TEK4043 DOKUMA MAKİNALARI Seçmeli 2 0 0 3
TEK4049 KONFEKSİYONDA ORGANİZASYON VE PLANLAMA Seçmeli 2 0 0 3
TEK4091 KONFEKSİYONDA MALİYET HESAPLARI Seçmeli 2 0 0 3
TEK4401 LİF TAKVİYELİ KOMPOZİT MALZEMELER Seçmeli 2 0 0 3
TEK4403 TIBBI TEKSTİLLER Seçmeli 2 0 0 3
TEK4405 KİMYASAL LİFLERİN RİNG İPLİKÇİLİĞİNDE İŞLEMESİ Seçmeli 2 0 0 3
TEK4411 TEKSTİL TERBİYESİNDE BİYOTEKNOLOJİK VE BİOMİMETİK UYGULAMALAR Seçmeli 2 0 0 3
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAK4412 GENEL METROLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
TEK4016 İSTATİSTİK ANALİZ METODLARI Seçmeli 2 0 0 3
TEK4034 JAKARLI DOKUMA KUMAŞ TASARIMI Seçmeli 1 2 0 3
TEK4044 DOKUMA TEKNİKLERİ VE MAKİNELERİ Seçmeli 2 0 0 3
TEK4046 TEKSTİL İŞLETMELERİNDE ENERJİ VE SU TASARRUFU Seçmeli 2 0 0 3
TEK4048 LİF TEKNOLOJİSİNDE SON GELİŞMELER Seçmeli 2 0 0 3
TEK4052 DOKUSUZ YÜZEY ÜRÜN GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 3
TEK4058 MİKROLİF MATERYALLERİNİN BOYANMASI Seçmeli 2 0 0 3
TEK4062 TEKSTİLDE KOMPOZİTLER Seçmeli 2 0 0 3
TEK4064 TEKSTİL İŞLETMELERİNDE SÜREÇ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
TEK4068 TEKSTİL INK-JET BASKICILIĞI Seçmeli 2 0 0 3
TEK4082 TEKSTİL LİFLERİNİN ANALİZ METODLARI Seçmeli 2 0 0 3
TEK4084 TEKSTİLLERE ANTİMİKROBİYEL UYGULAMALAR Seçmeli 2 0 0 3
TEK4086 TASARIM YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
TEK4088 KORUMA VE SAVUNMA AMAÇLI KULLANILAN TEKNİK TEKSTİLLER VE AKILLI TEKSTİLLER Seçmeli 2 0 0 3
TEK4092 TEMEL İPLİK GEOMETRİSİ Seçmeli 2 0 0 3
TEK4094 KROŞE MAKİNALARINDA İPLİK VE YÜZEY OLUŞTURMA TEK. Seçmeli 2 0 0 3
TEK4096 TEKNİK DİKİŞ İPLİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
TEK4098 TEKSTİLDE BİOMİMETİK UYGULAMALAR Seçmeli 2 0 0 3
TEK4202E NONWOVEN PRODUCT DEVELOPMENT Seçmeli 2 0 0 3
TEK4204E WEAVING MACHINERY AND TECHNIQUES Seçmeli 2 0 0 3
TEK4206E DYEING OF MICROFIBER MATERIALS Seçmeli 2 0 0 3
TEK4408 KESİKLİ LİF İPLİK İŞLETMELERİNDE ÜRETİM PLANLAMASI Seçmeli 2 0 0 3
TEK4410 İLETKEN POLİMERLER Seçmeli 2 0 0 3
TEK4302 PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ Seçmeli 2 0 0 3
TEK4304 TÜRKİYE'DE AR-GE DESTEKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
TEK4306 TEKNİK YAZIM VE SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
TEK4308 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE TEKSTİL END. UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 3
TEK4310 MODA TASARIMI Seçmeli 2 0 0 3
TEK4004 DOKUMA ANALİZ VE TASARIMI Seçmeli 1 1 0 2
TEK4012 KİMYASAL TEKSTİL MUAYENELERİ Seçmeli 1 1 0 2
TEK4032 ÖRME ANALİZİ VE TASARIMI Seçmeli 1 1 0 2
BEB4067 ORYANTASYON I Seçmeli 2 0 0 2
TEK4006 BİTİM İŞLEMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
TEK4026 FANTAZİ İPLİK ÜRETİMİ VE ÖZELLİKLERİ Seçmeli 2 0 0 4
TEK4050 KONFEKSİYON İŞLETMELERİNDE KALİTE KONTROL Seçmeli 2 0 0 4
TEK4066 ÖZEL AMAÇLI KONF. ÜRÜNLERİNİN TASARIMI VE ÜRETİM ÖZELLİKLERİ Seçmeli 2 0 0 4
TEK4402 ENDÜSTRİYEL TEKSTİLLER Seçmeli 2 0 0 4
TEK4404 JEOTEKSTİLLER Seçmeli 2 0 0 4
TEK4412 TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 0 4
TEK4414 ÇÖZGÜLÜ ÖRME TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr