Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Uluslararası İlişkiler
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 1982 yılında kurularak lisans öğrencisi almaya başlayan Uluslararası İlişkiler Bölümü, günümüzde binlerce mezuna sahiptir. Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Hukuk ve Siyasi Tarih olmak üzere üç anabilim dalından oluşan Uluslararası İlişkiler Bölümünün amacı, başta Türk dış politikası olmak üzere uluslararası politikanın temel sorunlarını anlamak, Türkiye´nin çıkarlarını kavramak ve bu konularda bilim dünyasını ve kamuoyunu aydınlatmaktır.
Küreselleşme süreci ile birlikte "uluslararası ilişkiler" kavramının anlamındaki genişlemeye paralel olarak, Bölüm programı sürekli bir şekilde kendini yenilemektedir. Bu bağlamda uluslar arası ilişkiler bölümü programında yer alan zorunlu derslerin yanı sıra bölüm içi ve bölüm dışı seçimlik derslerle öğrencilerin kendi kariyer hedefleri doğrultusunda gereken donanıma sahip olmaları sağlanmaktadır.
2
Verilen Derece
Uluslararası İlişkiler Bölümü, yüksek öğretimde Uluslararası İlişkiler Bilimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Uluslararası İlişkiler Bilimi alanında Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Uluslararası İlişkiler lisans derecesi alabilmek için, bölüm eğitim programında belirtilen biçimde 240 AKTS karşılığı zorunlu ve seçimlik derslerin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Bu koşula ek olarak genel akademik not ortalamasının en az 2.00 olması şarttır.
7
Program Profili
Uluslararası İlişkiler Bölümü, çağdaş bilgi ve kültür ile donanmış, iletişim becerisine sahip, araştırma, analiz ve sorunların üstesinden gelebilme becerisi olan, çevresine önderlik edebilecek yapıda olan, araştırma yapan ve bulguları topluma aktarma yükümlülüğünü evrensel standartlarda en ideal şekilde yürütmeyi görev edinen uluslararası standartlara uygun yurtsever bireyler yetiştirmeyi, amaç olarak belirlemiştir. Bu bağlamda bölüm programında yer alan zorunlu derslerin yanı sıra bölüm içi ve bölüm dışı seçimlik derslerle öğrencilerin kendi kariyer hedefleri doğrultusunda gereken donanıma sahip olmaları sağlanmaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Uluslararası İlişkiler alanında temel kavramlar ile teorik bilgileri anlayabilme ve bunların detaylarına hakim olabilme.
2. Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; uluslararası ilişkiler, siyasi tarih, hukuk, uluslararası hukuk, iktisat, kamu yönetimi, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma ve bunları kullanabilme.
3. Uluslararası ilişkiler alanında kuramsal bilgileri analiz etme, değerlendirebilme ve çözüm önerileri üretebilme.
4. Uluslararası ilişkiler alanı ile ilgili çalışmalarda sorumluluk alarak, bunları planlayabilme ve bağımsız olarak yürütebilme.
5. Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci ile uluslararası ilişkiler alanında alternatif çözümler üretebilme ve paylaşabilme.
6. Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme.
7. Uluslararası ilişkiler alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme.
8. Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma; alanıyla ilgili iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dili kullanabilme.
9. Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma, değişime ve yeniliğe açık olma.
10. Uluslararası İlişkiler alanında güncel gelişmelere dair görüşlerini ortaya koyabilme, geliştirebilme ve olayları yorumlamada kullanabilme.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Uluslararası ilişkiler alanında kuramsal bilgileri analiz etme, değerlendirebilme ve çözüm önerileri üretebilme.
 • Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; uluslararası ilişkiler, siyasi tarih, hukuk, uluslararası hukuk, iktisat, kamu yönetimi, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma ve bunları kullanabilme.
 • Uluslararası ilişkiler alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Uluslararası İlişkiler alanında temel kavramlar ile teorik bilgileri anlayabilme ve bunların detaylarına hakim olabilme.
 • Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; uluslararası ilişkiler, siyasi tarih, hukuk, uluslararası hukuk, iktisat, kamu yönetimi, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma ve bunları kullanabilme.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma, değişime ve yeniliğe açık olma.
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme.
 • Uluslararası İlişkiler alanında güncel gelişmelere dair görüşlerini ortaya koyabilme, geliştirebilme ve olayları yorumlamada kullanabilme.
 • Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci ile uluslararası ilişkiler alanında alternatif çözümler üretebilme ve paylaşabilme.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Uluslararası ilişkiler alanı ile ilgili çalışmalarda sorumluluk alarak, bunları planlayabilme ve bağımsız olarak yürütebilme.
 • Uluslararası ilişkiler alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma; alanıyla ilgili iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dili kullanabilme.
 • Uluslararası ilişkiler alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci ile uluslararası ilişkiler alanında alternatif çözümler üretebilme ve paylaşabilme.
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme.
 • Uluslararası ilişkiler alanında kuramsal bilgileri analiz etme, değerlendirebilme ve çözüm önerileri üretebilme.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; uluslararası ilişkiler, siyasi tarih, hukuk, uluslararası hukuk, iktisat, kamu yönetimi, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma ve bunları kullanabilme. 1 1,4,5
Uluslararası ilişkiler alanında kuramsal bilgileri analiz etme, değerlendirebilme ve çözüm önerileri üretebilme. 2 1,4,5
Uluslararası ilişkiler alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme. 1 2,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
2-Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır.
3-Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyerek bilgi elde eder ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) rapor haline getirip sunma becerisine sahiptir.
4-Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.
5-Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; uluslararası ilişkiler, siyasi tarih, hukuk, uluslararası hukuk, iktisat, kamu yönetimi, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma ve bunları kullanabilme. 1 1,3
Uluslararası İlişkiler alanında temel kavramlar ile teorik bilgileri anlayabilme ve bunların detaylarına hakim olabilme. 1 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde ileri düzeyde sahiptir.
2-Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrayabilme, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
3-İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
4-Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
5-Sosyal Araştırma ve Planlama bilgisine sahiptir
6-İleri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme. 1 3,4
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma, değişime ve yeniliğe açık olma. 1,2 1,3
Uluslararası İlişkiler alanında güncel gelişmelere dair görüşlerini ortaya koyabilme, geliştirebilme ve olayları yorumlamada kullanabilme. 1,2 1,4
Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci ile uluslararası ilişkiler alanında alternatif çözümler üretebilme ve paylaşabilme. 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
3-Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
4-Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibidir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Uluslararası ilişkiler alanı ile ilgili çalışmalarda sorumluluk alarak, bunları planlayabilme ve bağımsız olarak yürütebilme. 1,2 1,2,3,4
Uluslararası ilişkiler alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme. 2 2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahiptir.
2-Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.
3-Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerektiğinde inisiyatif alır.
4-Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenildiği ölçüde ve zamanında yerine getirir.
5-Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda davranır, tutum ve tavırlarıyla topluma örnek olur.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma; alanıyla ilgili iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dili kullanabilme. 1,4 1,3,6
Uluslararası ilişkiler alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme. 2 1,2
Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci ile uluslararası ilişkiler alanında alternatif çözümler üretebilme ve paylaşabilme. 1,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2-Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirir ve uygulama yetkinliğine sahiptir.
3-İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
4-Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanır.
5-Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
6-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7-Alanının gerektirdiği ölçüde Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme. 1,2 1,2,6
Uluslararası ilişkiler alanında kuramsal bilgileri analiz etme, değerlendirebilme ve çözüm önerileri üretebilme. 1 1,4,6
Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci ile uluslararası ilişkiler alanında alternatif çözümler üretebilme ve paylaşabilme. 3 1,4,7
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden ? sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir.
2-Neyi nasıl öğreneceğini bilir.
3-Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
4-Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyede olduğunu gösterir.
5-Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.
6-Bilgiyi paylaşma ve birlikte öğrenme yetkinliğine sahiptir.
7-Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanmıştır.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlarımız kamu sektöründe başta Dışişleri Bakanlığı´nın ve ilgili diğer Bakanlıkların ve kurumların uzman personel kadrolarında, özel sektörde otomotiv, gıda, lojistik, bankacılık ve bunlar gibi çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteren firmaların özellikle dış ticaret ve dış ilişkiler departmanlarında yönetici pozisyonunda istihdam edilmektedirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlarımız, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla ulusal ve uluslararası yüksek öğrenim kurumlarında yüksek lisans ve doktora öğrenimlerine yönelebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması, dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, kısa sınav vb. ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bağıl Değerlendirme Katma Sınırı 20 puan, Yarıyıl Sonu Sınav Limiti 50 puan ve Ham Başarı Notu Alt Sınırı 50 puandır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler, o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bursa Uludağ Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
16 059 Görükle Kampüsü, Nilüfer-BURSA
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Tayyar ARI
Tel: 0 224 294 10 52
Faks: 0 224 294 11 72
E-posta: atayyar@uludag.edu.tr
Bologna Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Samet YILMAZ
E-posta: sametyilmaz@uludag.edu.tr
Erasmus Koordinatörü: Doç.Dr. Kader ÖZLEM
E-posta: kaderozlem@uludag.edu.tr
Farabi Koordinatörü: Doç. Dr. Mehmet Halil M. BEKTAŞ
E-posta: mhmbektas@uludag.edu.tr
Mevlana Koordinatörü: Doç. Dr. Mehmet Halil M. BEKTAŞ
E-posta: mhmbektas@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bölümümüz Türkçe eğitim vermektedir. Öğrencilerin kullanımına açık bir kütüphane, bir okuma salonu ve bir bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Öğrenciler, Erasmus ve Farabi programları çerçevesinde en fazla iki dönem anlaşmalı üniversitelere gidebilmektedirler.
Bölümümüzde halen yedi Profesör, dört Doçent ve bir Doktor Öğretim Üyesi düzeyinde olmak üzere toplam on iki Öğretim Üyesi, üç Araştırma Görevlisi ve üç Proje Asistanı görev yapmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
IKT1201 İKTİSAT I Zorunlu 3 0 0 5
ISL1203 MUHASEBE Zorunlu 3 0 0 5
KAM1107 SİYASET BİLİMİ Zorunlu 3 0 0 5
KAM1201 HUKUKA GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
ULU1101 ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER I Zorunlu 3 0 0 5
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 YABANCI DİL Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EKO1004 MATEMATİK Zorunlu 3 0 0 5
IKT1202 İKTİSAT II Zorunlu 3 0 0 5
KAM1406 ANAYASA HUKUKU Zorunlu 3 0 0 4
ULU1102 ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER II Zorunlu 3 0 0 5
ULU1202 OSMANLI DİPLOMASI TARİHİ Zorunlu 3 0 0 5
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 YABANCI DİL Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ULU2101 ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ I Zorunlu 3 0 0 7
ULU2301 ULUSLARARASI HUKUK I Zorunlu 3 0 0 7
EKO2203 BETİMSEL İSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 5
ULU2201 DİPLOMASİ TARİHİ I Zorunlu 3 0 0 6
Seçmeli dersler için tıklayınız. 5
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KAM2208 İDARE HUKUKU Zorunlu 3 0 0 6
ULU2102 ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ II Zorunlu 3 0 0 6
ULU2202 DİPLOMASİ TARİHİ II Zorunlu 3 0 0 6
ULU2302 ULUSLARARASI HUKUK II Zorunlu 3 0 0 7
Seçmeli dersler için tıklayınız. 5
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ULU3101 TÜRK DIŞ POLİTİKASI I Zorunlu 3 0 0 6
ULU3301 ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK Zorunlu 3 0 0 7
ULU3303 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER Zorunlu 3 0 0 7
Seçmeli dersler için tıklayınız. 10
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ULU3002 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 5
ULU3102 TÜRK DIŞ POLİTİKASI II Zorunlu 3 0 0 5
ULU3104 ORTA ASYA VE KAFKASYA Zorunlu 3 0 0 5
ULU3106 ORTADOĞU POLİTİKALARI Zorunlu 3 0 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 10
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ULU4003 GÜNCEL KONULAR Zorunlu 3 0 0 5
ULU4101 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE ÜÇÜNCÜ DÜNYA Zorunlu 3 0 0 5
ULU4301 AVRUPA BİRLİĞİ HUKUK I Zorunlu 3 0 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 15
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ULU4302 AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU II Zorunlu 3 0 0 7
ULU4304 ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI Zorunlu 3 0 0 8
Seçmeli dersler için tıklayınız. 15
Toplam 30
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EKO2003 OFİS PROGRAMLARI -KELİME İŞLEM Seçmeli 3 0 0 5
IKT2401 OSMANLI IKTISAT TARİHİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL2201 MUHASEBEDE DÖNEM SONU İŞLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 5
KAM2401 CEZA HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
KAM2403 BORÇLAR HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
MAL2107 KAMU MALİYESİ Seçmeli 3 0 0 5
MAL2401 VERGİ HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
ULU2107 ULUSLARARASI SİSTEMİN ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 5
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EKO2004 OFİS PROGRAMLARI HESAP TABLOLARI Seçmeli 3 0 0 5
IKT2307 İKTİSADİ SİSTEMLER Seçmeli 3 0 0 5
ISL2205 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL2504 TİCARET HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
KAM2104 SİYASET SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
KAM2106 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ Seçmeli 3 0 0 5
KAM2402 MEDENİ HUKUK Seçmeli 3 0 0 5
ULU2104 ULUSLARARASI GÜVENLİK STRATEJİLERİ Seçmeli 3 0 0 5
ULU2106 BALKANLAR Seçmeli 3 0 0 5
ULU2107 SİLAHLANMA VE GÜVENLİK SORUNLARI Seçmeli 3 0 0 5
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ISL3211 BANKA MUHASEBESİ Seçmeli 3 0 0 5
IKT3103 PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 5
IKT3305 DÜNYA EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
IKT3307 ULUSLARARASI İKTİSAT TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL3105 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL3211 İHTİSAS MUHASEBELERİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL3303 PAZARLAMA YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
KAM3109 SİYASET FELSEFESİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 5
MAL3303 KAMU EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
MAL3403 DIŞ TİC.İŞLEM VE VERGİLERİ Seçmeli 3 0 0 5
ULU3103 DIŞ POLİTİKADA KRİZ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
ULU3105 KARŞILAŞTIRMALI DIŞ POLİTİKA Seçmeli 3 0 0 5
ULU3201 ULUSLARARASI GÖÇ VE NÜFUS HAREKETLERİ Seçmeli 3 0 0 5
ULU3305 DİPLOMASİ HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EKO3010 İLERİ EXCEL Seçmeli 3 0 0 5
IKT3206 REFAH EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
IKT3304 İKTİSADİ PLANLAMA Seçmeli 3 0 0 5
IKT3308 ULUSLARARASI İKTİSAT POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 5
ISL3206 MALİYET MUHASEBESİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL3210 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL3216 MENKUL KIYMET ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL3310 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI Seçmeli 3 0 0 5
MAL3404 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Seçmeli 3 0 0 5
ULU3108 RUS DIŞ POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 5
ULU3110 AB'NİN DIŞ İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 5
ULU3302 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÖRGÜTÜ VE BARIŞIN KORUNMASI Seçmeli 3 0 0 5
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EKO4303 KALİTE YÖNETİMİ VE PLANLAMASI Seçmeli 3 0 0 5
IKT4109 TÜRKİYE EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
IKT4303 ULUSLARARASI İKTİSADİ BİRLEŞMELER Seçmeli 3 0 0 5
ISL4105 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 5
ISL4107 ÇOK ULUSLU İŞLETMELERDE YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 5
ISL4107 ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERDE YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 5
ISL4201 MUHASEBE DENETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL4301 REKLAMCILIK Seçmeli 3 0 0 5
ISL4303 TEDARİK ZİNRİCİ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL4303 ÜRETİM PLANLAMASI Seçmeli 3 0 0 5
MAL4305 MALİYE POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 5
MAL4403 VERGİ YARGILAMA HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
ULU4103 ULUSLARARASI TERÖRİZM VE GÜVENLİK Seçmeli 3 0 0 5
ULU4105 ABD DIŞ POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 5
ULU4107 ALMANYA'NIN DIŞ POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 5
ULU4109 AZINLIKLAR VE ETNİK SORUNLAR Seçmeli 3 0 0 5
ULU4201 TÜRKİYE ERMENİSTAN İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 5
ULU4303 DENİZ HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
IKT4302 ULUSLAR ARASI FİNANS Seçmeli 3 0 0 5
ISL4108 TOPL.KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL4212 MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL4302 ULUSLARARASI PAZARLAMA Seçmeli 3 0 0 5
KAM4112 TÜRK SİYASAL HAYATI Seçmeli 3 0 0 5
KAM4404 İDARİ YARGI Seçmeli 3 0 0 5
MAL4102 MALİ TEŞVİK SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 5
MAL4305 KÜRESELLEŞME VE MALİ YAPI Seçmeli 3 0 0 5
MAL4404 VERGİ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 5
ULU4102 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE FEMİNİST YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 0 5
ULU4104 DÜNYA POLİTİKASINDA AVRASYA Seçmeli 3 0 0 5
ULU4106 TÜRKİYE-ORTA DOĞU İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 5
ULU4202 AVRUPA BİRLİĞİNDE GÜVENLİK VE SAVUNMA Seçmeli 3 0 0 5
ULU4204 TÜRKİYE-YUNANİSTAN İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 5
ULU4306 TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 5
ULU4310 ÇATIŞMA YÖNETİMİ VE BARIŞIN İNŞASI Seçmeli 3 0 0 5
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr