Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 1975 yılında kurulmuştur ve Bursa İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesinin kurucu 4 bölümünden bir tanesidir. Sosyal Siyaset ve Kooperatifçilik olarak kurulan bölüm 1982 yılından itibaren Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri adını almıştır. Çalışma Ekonomisi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi ve Yönetim ve Çalışma Psikolojisi olmak üzere dört anabilim dalında eğitim vermekte olan bölümde, ayrıca Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi de verilmektedir.
2
Verilen Derece
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, yüksek öğretimde Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında 240 ECTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bilimi alanında Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkilerinde lisans derecesi alabilmek için, bölüm eğitim programında belirtilen biçimde 240 ECTS karşılığı zorunlu ve seçimlik derslerin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Bu koşula ek olarak akademik not ortalamasının en az 2.00 olması şarttır.
7
Program Profili
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü lisans programı, temelde sosyal politika alanında güncel ve evrensel bilgi birikimine destek sağlayacak bir eğitim planına sahiptir. Temel amaç, alana ilişkin disiplinler arası bilginin bütün yönleriyle özümsenmesini sağlamaktır. Bu amaca uygun olarak dört anabilim dalının yanı sıra, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi´ndeki diğer programlardan da destek derslere yer verilmiştir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Sosyal bilimlerde ve özel olarak sosyal politikada temel kavramları anlayabilme ve bunların gündelik hayattaki karşılıklarını değerlendirebilmeli;
2. İktisadi, sosyal, siyasal, hukuksal, sosyolojik ve psikolojik olgularla alanı içeren bilgileri bağdaştırabilme; toplum-içi ilişkilerin yapısını analiz edebilme; bu sayede güncel gelişmeleri etkin biçimde takip edebilmeli;
3. Toplumsal olaylarda ve özel olarak çalışma yaşamında sosyal adalet ilkesini temel değer olarak benimseme ve toplumsal sorunlara duyarlı olabilmeli;
4. Eğitimde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri paralelinde değerlendirerek, toplumun ihtiyaç duyabileceği alanlarda bunları kullanabilmeli;
5. Sosyal sorunların çözümüne yönelik proje geliştirebilme; sosyal bilimlerdeki nicel ve nitel yöntemlere haiz olma ve bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilmeli;
6. Sosyal politika ve çalışma yaşamını içeren hukuksal metinlerin ve düzenlemelerin niteliklerini kavrayabilme ve bunlar hakkında eleştiriler geliştirebilmeli;
7. Türkçe'nin yazılı ve sözlü kurallarına uygun bir biçimde düşüncelerini ifade edecek ve bunları konunun uzmanları dışındaki genel kitleye iletebilecek dil ve yorumlama yeteneğine sahip olabilme; aynı zamanda ilgili evrensel-bilimsel gelişmeleri takip edebilmenin yanında kendini bu düzeyde ifade edebilmeyi sağlayacak yabancı dil bilgisine sahip olabilmeli;
8. Siyasal ve iktisadi gelişmelerin sonuçlarını kavrayabilme ve bunların gelecek yönelimleri hakkında bilgi sahibi olabilmeli;
9. Takım çalışmasına yatkınlık ve mesleğine ilişkin bilimsel ve etik ilkelerin bilincinde olabilmeli;
10. Eleştirel düşünce, farklılıklara saygı ve küresel gerekliliklere uygun bir biçimde bilgi-becerilerini, ülkesi ve tüm insanlık yararına kullanabilme duyarlılığına sahip olma ve yaşam boyu öğrenmenin önemine inanmalı.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Bölüm mezunları, işletmelerin İnsan Kaynakları veya Personel Yönetimi Departmanlarında Yönetici olarak, İşçi ve İşveren Kuruluşlarında Eğitim ve Toplu İş Sözleşmesi Uzmanı olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bağlı Kuruluşlarla, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kurumlarda denetim elemanı (Müfettiş), çalışma ve sosyal güvenlik uzmanı olarak,Türkiye İş Kurumu, DPT, Milli Prodüktivite Merkezi gibi Kurumlarda İstihdam ve Meslek Uzmanı olarak,Dışişleri Bakanlığının -Çalışma Ataşeliği- Kadrolarında Uzman olarak,Bağımsız danışmanlık ve eğitim veren kurumlarda iş ve sosyal güvenlik uzmanı olarak,İ.İ.B. Fakültelerinin diğer bölüm mezunlarının çalıştığı tüm alanlarda istihdam şansı bulabilmektedir.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlarımız, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla ulusal ve uluslararası yüksek öğrenim kurumlarında yüksek lisans ve doktora öğrenimlerine yönelebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
BUÜ senato kararı ile alınan Önlisans ve Lisans Ogretim Yönetmeliğinin 32.maddesi gereği uygulanır.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Serpil AYTAÇ
Adres: Uludağ Üniversitesi İİBF Çalışma Eko. ve End. İliş. Bölümü Görükle Kampus 16059 Nilüfer Bursa
Telefon: 0.224.294 11 31
e-posta: saytac@uludag.edu.tr
Erasmus Koordinatörü: Prof. Dr. Serpil AYTAÇ
Adres: Uludağ Üniversitesi İİBF Çalışma Eko. ve End. İliş. Bölümü Görükle Kampus 16059 Nilüfer Bursa
Telefon: 0.224.294 11 31
e-posta: saytac@uludag.edu.tr
Bologna Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Şenol Baştürk
Adres: Uludağ Üniversitesi İİBF Çalışma Eko. ve End. İliş. Bölümü Görükle Kampus 16059 Nilüfer - BURSA
Telefon: 0.224. 294 11 39
e-posta: sbasturk@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümden eğitim dili Türkçe´dir. Bölüm, sekiz profesör, dört yardımcı doçent, bir öğretim görevlisi ve on beş araştırma görevlisinden oluşan akademik kadroya sahiptir. Öğrenciler Uludağ Üniversitesinin Merkez Kütüphanesi´ndeki tüm olanaklardan yararlanmaktadır. Ayrıca fakülte içerisindeki okuma salonunu da kullanabilmektedirler. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi´ne ait iki ayrı bilgisayar laboratuarı mevcuttur. Bunun yanı sıra bölümün Erasmus programı çerçevesinde ESTGF - Portekiz, Granda- İspanya ve Varna Üniversitesi - Bulgaristan´la öğrenci değişim anlaşması vardır. 2009 yılında RMIT - Avustralya ile akademik destek anlaşması imzalanmıştır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL1301 ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 5
EKO1001 MATEMATİK Zorunlu 3 0 0 5
IKT1203 İKTİSADA GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 5
ISL1203 GENEL MUHASEBE Zorunlu 3 0 0 5
KAM1401 HUKUKA GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 YABANCI DİL Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL1102Y SOSYAL POLİTİKA Zorunlu 3 0 0 5
EKO1202 BETİMSEL İSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 5
IKT1201 MİKRO İKTİSAT Zorunlu 3 0 0 5
ISL1004 İŞLETME Zorunlu 3 0 0 5
KAM1406 ANAYASA HUKUKU Zorunlu 3 0 0 4
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 YABANCI DİL Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL2301 TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI Zorunlu 3 0 0 7
CAL2401 SOSYAL PSİKOLOJİ Zorunlu 3 0 0 7
IKT2109 MAKRO İKTİSAT Zorunlu 3 0 0 6
Seçmeli dersler için tıklayınız. 10
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL2302 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 7
CAL2404 ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 7
KAM2410 BORÇLAR HUKUKU Zorunlu 3 0 0 6
Seçmeli dersler için tıklayınız. 10
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL3101 ÇALIŞMA EKONOMİSİ Zorunlu 3 0 0 5
CAL3101 ÇALIŞMA EKONOMİSİ I Zorunlu 3 0 0 5
CAL3103 SOSYAL GÜVENLİK TEORİSİ Zorunlu 3 0 0 5
CAL3109 ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA Zorunlu 3 0 0 5
CAL3201 BİREYSEL İŞ HUKUKU Zorunlu 3 0 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 5
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL3002 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 5
CAL3102 ÇALIŞMA EKONOMİSİ II Zorunlu 3 0 0 5
CAL3104 ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ Zorunlu 3 0 0 5
CAL3202 TOPLU İŞ HUKUKU Zorunlu 3 0 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 10
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL4001 GÜNCEL KONULAR Zorunlu 3 0 0 5
CAL4101 KARŞILAŞTIRMALI ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ Zorunlu 3 0 0 7
CAL4103 İSTİHDAM VE İŞSİZLİK Zorunlu 3 0 0 8
Seçmeli dersler için tıklayınız. 10
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL4102 GELİR DAĞILIMI POLİTİKALARI Zorunlu 3 0 0 7
CAL4202 SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Zorunlu 3 0 0 5
CAL4402 İNSAN KAYNAKLARI Zorunlu 3 0 0 8
Seçmeli dersler için tıklayınız. 10
Toplam 30
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL2101 TÜRKİYE'DE SOSYAL POLİTİKA Seçmeli 3 0 0 5
CAL2303 SOSYAL DÜŞÜNCELER TARİHİ Seçmeli 3 0 0 5
CAL2403 ÇALIŞMA YAŞAMINDA İLETİŞİM Seçmeli 3 0 0 5
EKO2003 OFİS PROGRAMLARI -KELİME İŞLEM Seçmeli 3 0 0 5
EKO2215 NÜFUS BİLİMİ Seçmeli 3 0 0 5
IKT2301 HİZMET EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL2103 İŞLETME YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL2203 FİNANS MATEMATİĞİ Seçmeli 3 0 0 5
KAM2107 KARŞILAŞTIRMALI SİYASET Seçmeli 3 0 0 5
KAM2203 KAMU YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
KAM2303 DOĞA-İNSAN-BİLİM Seçmeli 3 0 0 5
KAM2409 MEDENİ HUKUK Seçmeli 3 0 0 5
MAL2107 KAMU MALİYESİ Seçmeli 3 0 0 5
ULU2103 ULUSLARARASI SİSTEMİN ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 5
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL2104 ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ TARİHİ Seçmeli 3 0 0 5
EKO2006 OFİS PROGRAMLARI HESAP TABLOLARI Seçmeli 3 0 0 5
EKO2102 MODEL KURMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 5
EKO2204 ÇIKARIMSAL İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 5
EKO2206 NİCEL VERİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 5
IKT2304 DOGAL KAYNAKLAR EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
IKT2306 SANAYİ EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
IKT2402 İKTİSADİ SİSTEMLER Seçmeli 3 0 0 5
ISL2202 MUHASEBEDE DÖNEM SONU İŞLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL2504 TİCARET HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
KAM2104 SİYASET SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
KAM2308 KENT ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 5
MAL2104 VERGİ PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
MAL2404 VERGİ HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
ULU2108 ULUSLARARASI İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 5
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL3105 YOKSULLUK VE REFAH POLİTİKALARI Seçmeli 3 0 0 5
CAL3301 ÖRGÜT SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
CAL3307 KAYIT DIŞI SEKTÖR VE İSTİHDAM Seçmeli 3 0 0 5
CAL3403 ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
EKO3203 İSTATİSTİKSEL PAKET PROGRAMLARI Seçmeli 3 0 0 5
EKO3205 NİTEL VERİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 5
EKO3207 PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 5
IKT3103 PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 5
IKT3305 DÜNYA EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
IKT3307 ULUSLAR ARASI İKTİSAT TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 5
IKT3401 İKTİSAT VE ZİHNİYET Seçmeli 3 0 0 5
ISL3215 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL3303 PAZARLAMA YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
KAM3109 SİYASET FELSEFESİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 5
KAM3205 BİLGİ TOPLUMU VE E-DEVLET Seçmeli 3 0 0 5
MAL3405 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Seçmeli 3 0 0 5
ULU3105 KARŞILAŞTIRMALI DIŞ POLİTİKA Seçmeli 3 0 0 5
ULU3201 ULUSLARARASI GÖÇ VE NÜFUS HAREKETLERİ Seçmeli 3 0 0 5
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL3106 TÜRKİYE'DE SOSYAL GÜVENLİK Seçmeli 3 0 0 5
CAL3108 YENİ DÜNYA DÜZENİNDE SOSYAL SORUNLAR Seçmeli 3 0 0 5
CAL3110 ÖZEL GRUPLARA YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR Seçmeli 3 0 0 5
CAL3302 AİLE SOSYOLOJİSİ VE POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 5
CAL3404 YÖNETİM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
EKO3010 İLERİ EXCEL Seçmeli 3 0 0 5
EKO3206 İSTATİSTİKSEL KALİTE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 5
IKT3102 POLİTİK İKTİSAT Seçmeli 3 0 0 5
IKT3206 REFAH EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
IKT3304 İKTİSADİ BÜYÜME Seçmeli 3 0 0 5
IKT3308 ULUSLARARASI İKTİSAT POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 5
ISL3102 KRİZ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
KAM3104 MODERN SİYASAL AKIMLAR Seçmeli 3 0 0 5
KAM3106 DEVLET TEORİLERİ Seçmeli 3 0 0 5
KAM3302 KENTLEŞME VE KONUT POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 5
KAM3304 ÇEVRE POLİTİKALARI Seçmeli 3 0 0 5
KAM3404 İDARE HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
MAL3202 DEVLET MUHASEBESİ Seçmeli 3 0 0 5
ULU3306 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER Seçmeli 3 0 0 5
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL4105 AB VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 5
CAL4107 ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK Seçmeli 3 0 0 5
CAL4201 BİREYSEL İŞ HUKUKU ÖZEL KONULAR Seçmeli 3 0 0 5
CAL4203 KARŞILAŞTIRMALI ÇALIŞMA HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
CAL4301 NÜFUS POLİTİKASI VE SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
CAL4403 İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI Seçmeli 3 0 0 5
CAL4405 KARİYER PLANLAMASI Seçmeli 3 0 0 5
EKO4107 TAHMİN TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 5
EKO4201 ALTI SİGMA Seçmeli 3 0 0 5
IKT4109 TÜRKİYE EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
IKT4305 AB EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
IKT4307 KALKINMA EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
IKT4401 İKTİSADİ DÜŞÜNCELER Seçmeli 3 0 0 5
ISL4105 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 5
ISL4201 MUHASEBE DENETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL4307 GİRİŞİMCİLİK TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 5
KAM4109 DEMOKRASİ TEORİLERİ Seçmeli 3 0 0 5
KAM4307 MEKAN VE KÜLTÜR Seçmeli 3 0 0 5
MAL4305 MALİYE POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 5
ULU4103 ULUSLARARASI TERÖRİZM VE GÜVENLİK Seçmeli 3 0 0 5
ULU4109 AZINLIKLAR VE ETNİK SORUNLAR Seçmeli 3 0 0 5
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL4103 İSTİHDAM VE İŞSİZLİK Seçmeli 3 0 0 5
IKT4108 İKTİSADİ GÖSTERGELER VE YORUMLANMASI Seçmeli 3 0 0 5
CAL4106 SOSYAL DİYALOG Seçmeli 3 0 0 5
CAL4106 SOSYAL DİYALOG VE YÖNETİME KATILMA Seçmeli 3 0 0 5
CAL4108 TÜRKİYEDE SENDİKAL HAREKETLER Seçmeli 3 0 0 5
CAL4206 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
CAL4302 KÜRESELLEŞME SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
CAL4406 ÇALIŞMA HAYATINDA KADIN Seçmeli 3 0 0 5
IKT4108 İKTİSADİ GÖSTERGELER VE YORUMLANMASI Seçmeli 3 0 0 5
ISL4108 TOPL.KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL4314 GİRİŞİMCİLİK PROJELERİ Seçmeli 3 0 0 5
KAM4106 SİYASAL GÜÇLER Seçmeli 3 0 0 5
KAM4108 SİYASAL İLETİŞİM Seçmeli 3 0 0 5
KAM4110 SİYASAL ETİK Seçmeli 3 0 0 5
KAM4112 TÜRK SİYASAL HAYATI Seçmeli 3 0 0 5
MAL4302 KÜRESELLEŞME VE MALİ YAPI Seçmeli 3 0 0 5
ULU4102 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE FEMİNİST YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 0 5
ULU4306 TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 5
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr