Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Sanat Tarihi
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Fen Edebiyat Fakültesi - Sanat Tarihi Bölümü 1993 yılında kurulmuş ve ilk kez 1999-2000 Öğretim yılında öğrenci alarak eğitim vermeye başlamıştır. İlk mezunlarını 2003 yılında veren Sanat Tarihi Bölümü kadrosunda Türk ve İslam Sanatı Anabilim Dalı, Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Anabilim Dalı ve Bizans Sanatı Anabilim Dallarında uzmanlaşmış akademisyenlerle eğitim hayatını sürdürmektedir. Lisans programında yaklaşık 300 öğrencinin bulunduğu bölümümüzde 1 Profesör, 1 Doçent, 3 Yardımcı Doçent, 3 Öğretim Görevlisi görev yapmaktadır.
2
Verilen Derece
Programın tüm şartlarını (örneğin ön görülen ders kredi toplamını sağlayan) yerine getirerek başarı ile tamamlayan öğrenciler Sanat Tarihi alanında Lisans Diploması derecesi alarak mezun olurlar.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından ön görülen puan türünden yeterli puanı almış olması gerekmektedir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
7
Program Profili
Bölümümüz Anadolu ve Avrupa’daki uygarlıklar ile Anadolu ve Avrupa’da çağlar boyunca üretilmiş olan ve günümüzde üretilen sanat eserlerinin tarihsel ve toplumsal süreçleri içinde değerlendirilmesine yoğunlaşmaktadır.
Bunların yanında Anadolu uygarlıklarına ağırlık verilerek Osmanlıca dersleri arttırılmıştır.
Öğrencilerimiz lisans eğitimleri sırasında isteğe bağlı olarak müze ve arkeolojik kazılarda staj yapabilmekte, teknik çizim ve röleve çalışmalarına katılarak becerilerini geliştirme olanağına sahiptir.
Öğretim elemanları, Türk – İslam Sanatı, Batı ve Çağdaş Sanat ve Bizans Sanatı alanlarında dersler vererek müze ve sahada (örnek yapılarda ve ören yerlerinde) uygulamalar da yaptırmaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Derste ve ders dışında öğrendiği bilgileri, yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme
2. Sanat eserleri hakkında analiz ve yorum yapabilme
3. Her tür sanat eserini tanıma ve tarihlendirebilme
4. Müze, arşiv, kazı gibi yerlerde nasıl çalışılacağına dair bilgi edinme
5. Kütüphane, arşiv, internet gibi kaynaklardan yararlanma biçimini öğrenme
6. Teknik resim, fotoğraf ve dia çekimi, bilgisayar kullanımı ile teknik beceriye sahip olma
7. Sanat eserlerine sosyolojik ve felsefi açılardan bakma ve farklı diğer disiplinler açısından değerlendirme yeteneğini geliştirme
8. Osmanlıca, Farsça, Yunanca, Latince gibi dilleri temel düzeyde bilme
9. Sahne sanatları ve sinema gibi diğer sanat dallarıyla bağlantı kurabilme
10. Çeşitli coğrafyaların uygarlık ve kültürleri arasında paralellik kurma
11. Restorasyon, rölöve, kazı teknikleri hakkında bilgi sahibi olma
12. Sanat eserlerine dini, mitolojik, ikonografik açıdan bakabilme
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Teknik resim, fotoğraf ve dia çekimi, bilgisayar kullanımı ile teknik beceriye sahip olma
 • Sanat eserleri hakkında analiz ve yorum yapabilme
 • Kütüphane, arşiv, internet gibi kaynaklardan yararlanma biçimini öğrenme
 • Sahne sanatları ve sinema gibi diğer sanat dallarıyla bağlantı kurabilme
 • Derste ve ders dışında öğrendiği bilgileri, yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme
 • Restorasyon, rölöve, kazı teknikleri hakkında bilgi sahibi olma
 • Sanat eserlerine dini, mitolojik, ikonografik açıdan bakabilme
 • Sanat eserlerine sosyolojik ve felsefi açılardan bakma ve farklı diğer disiplinler açısından değerlendirme yeteneğini geliştirme
 • Müze, arşiv, kazı gibi yerlerde nasıl çalışılacağına dair bilgi edinme
 • Çeşitli coğrafyaların uygarlık ve kültürleri arasında paralellik kurma
 • Her tür sanat eserini tanıma ve tarihlendirebilme
 • Osmanlıca, Farsça, Yunanca, Latince gibi dilleri temel düzeyde bilme
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Kütüphane, arşiv, internet gibi kaynaklardan yararlanma biçimini öğrenme
 • Sahne sanatları ve sinema gibi diğer sanat dallarıyla bağlantı kurabilme
 • Sanat eserlerine sosyolojik ve felsefi açılardan bakma ve farklı diğer disiplinler açısından değerlendirme yeteneğini geliştirme
 • Müze, arşiv, kazı gibi yerlerde nasıl çalışılacağına dair bilgi edinme
 • Sanat eserlerine dini, mitolojik, ikonografik açıdan bakabilme
 • Teknik resim, fotoğraf ve dia çekimi, bilgisayar kullanımı ile teknik beceriye sahip olma
 • Derste ve ders dışında öğrendiği bilgileri, yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme
 • Sanat eserleri hakkında analiz ve yorum yapabilme
 • Çeşitli coğrafyaların uygarlık ve kültürleri arasında paralellik kurma
 • Her tür sanat eserini tanıma ve tarihlendirebilme
 • Osmanlıca, Farsça, Yunanca, Latince gibi dilleri temel düzeyde bilme
 • Restorasyon, rölöve, kazı teknikleri hakkında bilgi sahibi olma
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Her tür sanat eserini tanıma ve tarihlendirebilme
 • Derste ve ders dışında öğrendiği bilgileri, yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme
 • Kütüphane, arşiv, internet gibi kaynaklardan yararlanma biçimini öğrenme
 • Osmanlıca, Farsça, Yunanca, Latince gibi dilleri temel düzeyde bilme
 • Sanat eserlerine dini, mitolojik, ikonografik açıdan bakabilme
 • Çeşitli coğrafyaların uygarlık ve kültürleri arasında paralellik kurma
 • Sanat eserleri hakkında analiz ve yorum yapabilme
 • Restorasyon, rölöve, kazı teknikleri hakkında bilgi sahibi olma
 • Sanat eserlerine sosyolojik ve felsefi açılardan bakma ve farklı diğer disiplinler açısından değerlendirme yeteneğini geliştirme
 • Müze, arşiv, kazı gibi yerlerde nasıl çalışılacağına dair bilgi edinme
 • Sahne sanatları ve sinema gibi diğer sanat dallarıyla bağlantı kurabilme
 • Teknik resim, fotoğraf ve dia çekimi, bilgisayar kullanımı ile teknik beceriye sahip olma
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Sanat eserlerine sosyolojik ve felsefi açılardan bakma ve farklı diğer disiplinler açısından değerlendirme yeteneğini geliştirme
 • Sahne sanatları ve sinema gibi diğer sanat dallarıyla bağlantı kurabilme
 • Derste ve ders dışında öğrendiği bilgileri, yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme
 • Restorasyon, rölöve, kazı teknikleri hakkında bilgi sahibi olma
 • Sanat eserlerine dini, mitolojik, ikonografik açıdan bakabilme
 • Teknik resim, fotoğraf ve dia çekimi, bilgisayar kullanımı ile teknik beceriye sahip olma
 • Çeşitli coğrafyaların uygarlık ve kültürleri arasında paralellik kurma
 • Kütüphane, arşiv, internet gibi kaynaklardan yararlanma biçimini öğrenme
 • Müze, arşiv, kazı gibi yerlerde nasıl çalışılacağına dair bilgi edinme
 • Osmanlıca, Farsça, Yunanca, Latince gibi dilleri temel düzeyde bilme
 • Sanat eserleri hakkında analiz ve yorum yapabilme
 • Her tür sanat eserini tanıma ve tarihlendirebilme
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Müze, arşiv, kazı gibi yerlerde nasıl çalışılacağına dair bilgi edinme
 • Osmanlıca, Farsça, Yunanca, Latince gibi dilleri temel düzeyde bilme
 • Derste ve ders dışında öğrendiği bilgileri, yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme
 • Her tür sanat eserini tanıma ve tarihlendirebilme
 • Sanat eserleri hakkında analiz ve yorum yapabilme
 • Sanat eserlerine sosyolojik ve felsefi açılardan bakma ve farklı diğer disiplinler açısından değerlendirme yeteneğini geliştirme
 • Çeşitli coğrafyaların uygarlık ve kültürleri arasında paralellik kurma
 • Restorasyon, rölöve, kazı teknikleri hakkında bilgi sahibi olma
 • Kütüphane, arşiv, internet gibi kaynaklardan yararlanma biçimini öğrenme
 • Sanat eserlerine dini, mitolojik, ikonografik açıdan bakabilme
 • Sahne sanatları ve sinema gibi diğer sanat dallarıyla bağlantı kurabilme
 • Teknik resim, fotoğraf ve dia çekimi, bilgisayar kullanımı ile teknik beceriye sahip olma
Öğrenme Yetkinliği
 • Sanat eserleri hakkında analiz ve yorum yapabilme
 • Kütüphane, arşiv, internet gibi kaynaklardan yararlanma biçimini öğrenme
 • Osmanlıca, Farsça, Yunanca, Latince gibi dilleri temel düzeyde bilme
 • Çeşitli coğrafyaların uygarlık ve kültürleri arasında paralellik kurma
 • Derste ve ders dışında öğrendiği bilgileri, yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme
 • Her tür sanat eserini tanıma ve tarihlendirebilme
 • Restorasyon, rölöve, kazı teknikleri hakkında bilgi sahibi olma
 • Sanat eserlerine dini, mitolojik, ikonografik açıdan bakabilme
 • Sanat eserlerine sosyolojik ve felsefi açılardan bakma ve farklı diğer disiplinler açısından değerlendirme yeteneğini geliştirme
 • Müze, arşiv, kazı gibi yerlerde nasıl çalışılacağına dair bilgi edinme
 • Sahne sanatları ve sinema gibi diğer sanat dallarıyla bağlantı kurabilme
 • Teknik resim, fotoğraf ve dia çekimi, bilgisayar kullanımı ile teknik beceriye sahip olma
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Çeşitli coğrafyaların uygarlık ve kültürleri arasında paralellik kurma 1, 2 1, 5
Derste ve ders dışında öğrendiği bilgileri, yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme 1, 2 1, 4
Her tür sanat eserini tanıma ve tarihlendirebilme 1, 2 1, 4, 5
Kütüphane, arşiv, internet gibi kaynaklardan yararlanma biçimini öğrenme 1, 2 1, 2, 5
Müze, arşiv, kazı gibi yerlerde nasıl çalışılacağına dair bilgi edinme 1, 2 1, 2, 3, 5
Osmanlıca, Farsça, Yunanca, Latince gibi dilleri temel düzeyde bilme 1, 2 1, 2, 3, 4, 5
Restorasyon, rölöve, kazı teknikleri hakkında bilgi sahibi olma 1, 2 1, 2, 3, 5
Sahne sanatları ve sinema gibi diğer sanat dallarıyla bağlantı kurabilme 1, 2 1, 2, 3, 5
Sanat eserleri hakkında analiz ve yorum yapabilme 1, 2 1, 5
Sanat eserlerine dini, mitolojik, ikonografik açıdan bakabilme 1, 2 1, 2, 3, 5
Sanat eserlerine sosyolojik ve felsefi açılardan bakma ve farklı diğer disiplinler açısından değerlendirme yeteneğini geliştirme 1, 2 1, 2, 5
Teknik resim, fotoğraf ve dia çekimi, bilgisayar kullanımı ile teknik beceriye sahip olma 1, 2 1, 2, 3, 4, 5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
2-Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır.
3-Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyerek bilgi elde eder ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) rapor haline getirip sunma becerisine sahiptir.
4-Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.
5-Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Sahne sanatları ve sinema gibi diğer sanat dallarıyla bağlantı kurabilme 1 1
Sanat eserleri hakkında analiz ve yorum yapabilme 1 1,3, 4
Sanat eserlerine dini, mitolojik, ikonografik açıdan bakabilme 1 1, 3, 4
Sanat eserlerine sosyolojik ve felsefi açılardan bakma ve farklı diğer disiplinler açısından değerlendirme yeteneğini geliştirme 1 1, 3, 4
Teknik resim, fotoğraf ve dia çekimi, bilgisayar kullanımı ile teknik beceriye sahip olma 1 1
Çeşitli coğrafyaların uygarlık ve kültürleri arasında paralellik kurma 1 1,3, 4
Derste ve ders dışında öğrendiği bilgileri, yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme 1 1, 2, 3
Her tür sanat eserini tanıma ve tarihlendirebilme 1 1
Kütüphane, arşiv, internet gibi kaynaklardan yararlanma biçimini öğrenme 1 1
Müze, arşiv, kazı gibi yerlerde nasıl çalışılacağına dair bilgi edinme 1 1, 4
Osmanlıca, Farsça, Yunanca, Latince gibi dilleri temel düzeyde bilme 1 1,
Restorasyon, rölöve, kazı teknikleri hakkında bilgi sahibi olma 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde ileri düzeyde sahiptir.
2-Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrayabilme, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
3-İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
4-Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
5-Sosyal Araştırma ve Planlama bilgisine sahiptir
6-İleri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Çeşitli coğrafyaların uygarlık ve kültürleri arasında paralellik kurma 1, 2 1, 2, 3
Derste ve ders dışında öğrendiği bilgileri, yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme 1, 2 1, 2, 3
Her tür sanat eserini tanıma ve tarihlendirebilme 1, 2 1, 2, 3
Kütüphane, arşiv, internet gibi kaynaklardan yararlanma biçimini öğrenme 1, 2 1, 2, 3, 4
Müze, arşiv, kazı gibi yerlerde nasıl çalışılacağına dair bilgi edinme 1, 2 1, 3, 4
Osmanlıca, Farsça, Yunanca, Latince gibi dilleri temel düzeyde bilme 1, 2 2,3
Restorasyon, rölöve, kazı teknikleri hakkında bilgi sahibi olma 1, 2 1, 2, 3
Sahne sanatları ve sinema gibi diğer sanat dallarıyla bağlantı kurabilme 1, 2 1, 2, 3, 4
Sanat eserleri hakkında analiz ve yorum yapabilme 1, 2 1, 2, 3
Sanat eserlerine dini, mitolojik, ikonografik açıdan bakabilme 1, 2 1, 2, 3, 4
Sanat eserlerine sosyolojik ve felsefi açılardan bakma ve farklı diğer disiplinler açısından değerlendirme yeteneğini geliştirme 1, 2 1, 2, 3
Teknik resim, fotoğraf ve dia çekimi, bilgisayar kullanımı ile teknik beceriye sahip olma 1, 2 1, 2, 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
3-Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
4-Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibidir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Çeşitli coğrafyaların uygarlık ve kültürleri arasında paralellik kurma 1, 2, 3 3, 4
Derste ve ders dışında öğrendiği bilgileri, yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme 2,3 1, 2
Her tür sanat eserini tanıma ve tarihlendirebilme 1, 2, 3 1, 2, 3, 4
Kütüphane, arşiv, internet gibi kaynaklardan yararlanma biçimini öğrenme 1, 2, 3 1, 2, 3, 4
Müze, arşiv, kazı gibi yerlerde nasıl çalışılacağına dair bilgi edinme 2, 3 1, 2, 3, 4
Osmanlıca, Farsça, Yunanca, Latince gibi dilleri temel düzeyde bilme 1, 2, 3 3, 4
Restorasyon, rölöve, kazı teknikleri hakkında bilgi sahibi olma 1, 2, 3 1, 2, 3, 4
Sahne sanatları ve sinema gibi diğer sanat dallarıyla bağlantı kurabilme 1, 2, 3 1, 2, 3, 4
Sanat eserleri hakkında analiz ve yorum yapabilme 2, 3 2, 3, 4
Sanat eserlerine dini, mitolojik, ikonografik açıdan bakabilme 1, 2, 3 1, 2, 3, 4
Sanat eserlerine sosyolojik ve felsefi açılardan bakma ve farklı diğer disiplinler açısından değerlendirme yeteneğini geliştirme 2, 3 1, 2, 3, 4
Teknik resim, fotoğraf ve dia çekimi, bilgisayar kullanımı ile teknik beceriye sahip olma 1, 2, 3 1, 2, 3, 4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahiptir.
2-Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.
3-Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerektiğinde inisiyatif alır.
4-Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenildiği ölçüde ve zamanında yerine getirir.
5-Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda davranır, tutum ve tavırlarıyla topluma örnek olur.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Çeşitli coğrafyaların uygarlık ve kültürleri arasında paralellik kurma 1, 2, 3 2, 3
Derste ve ders dışında öğrendiği bilgileri, yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme 1, 3 1, 2, 4, 5
Her tür sanat eserini tanıma ve tarihlendirebilme 1, 2, 3 1, 2, 4, 5
Kütüphane, arşiv, internet gibi kaynaklardan yararlanma biçimini öğrenme 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5
Müze, arşiv, kazı gibi yerlerde nasıl çalışılacağına dair bilgi edinme 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5
Osmanlıca, Farsça, Yunanca, Latince gibi dilleri temel düzeyde bilme 1, 2, 3 1, 4
Restorasyon, rölöve, kazı teknikleri hakkında bilgi sahibi olma 1, 2, 3 1, 2, 4, 5
Sahne sanatları ve sinema gibi diğer sanat dallarıyla bağlantı kurabilme 1, 2, 3 1, 3, 5
Sanat eserleri hakkında analiz ve yorum yapabilme 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5
Sanat eserlerine dini, mitolojik, ikonografik açıdan bakabilme 1, 2, 3 1, 3,
Sanat eserlerine sosyolojik ve felsefi açılardan bakma ve farklı diğer disiplinler açısından değerlendirme yeteneğini geliştirme 1, 2, 3 1, 3, 4, 5
Teknik resim, fotoğraf ve dia çekimi, bilgisayar kullanımı ile teknik beceriye sahip olma 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2-Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirir ve uygulama yetkinliğine sahiptir.
3-İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
4-Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanır.
5-Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
6-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7-Alanının gerektirdiği ölçüde Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Çeşitli coğrafyaların uygarlık ve kültürleri arasında paralellik kurma 1, 2, 3 1, 2, 3, 5, 7
Derste ve ders dışında öğrendiği bilgileri, yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme 3 1, 5, 6, 7
Her tür sanat eserini tanıma ve tarihlendirebilme 1, 3 1, 2, 5, 7
Kütüphane, arşiv, internet gibi kaynaklardan yararlanma biçimini öğrenme 1, 2, 3 1, 2, 3, 5, 7
Müze, arşiv, kazı gibi yerlerde nasıl çalışılacağına dair bilgi edinme 1, 2, 3 1, 2, 3, 5, 7
Osmanlıca, Farsça, Yunanca, Latince gibi dilleri temel düzeyde bilme 1, 2, 3 2, 3, 5, 7
Restorasyon, rölöve, kazı teknikleri hakkında bilgi sahibi olma 1, 2, 3 1, 2, 3, 5, 7
Sahne sanatları ve sinema gibi diğer sanat dallarıyla bağlantı kurabilme 1, 2, 3 1, 2, 3, 5, 7
Sanat eserleri hakkında analiz ve yorum yapabilme 1, 3 1, 2, 4, 5
Sanat eserlerine dini, mitolojik, ikonografik açıdan bakabilme 1, 2, 3 1, 2, 4, 5, 7
Sanat eserlerine sosyolojik ve felsefi açılardan bakma ve farklı diğer disiplinler açısından değerlendirme yeteneğini geliştirme 2, 3 1, 5, 7
Teknik resim, fotoğraf ve dia çekimi, bilgisayar kullanımı ile teknik beceriye sahip olma 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 7
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden ? sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir.
2-Neyi nasıl öğreneceğini bilir.
3-Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
4-Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyede olduğunu gösterir.
5-Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.
6-Bilgiyi paylaşma ve birlikte öğrenme yetkinliğine sahiptir.
7-Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanmıştır.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlarımız üniversitelerde akademisyen olarak görev yapabilir. Kültür ve Turizm Bakanlığına, yerel yönetimlere, özel kişi ve kuruluşlara bağlı müzelerde, İl Özel İdaresi’nde, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurullarında, Vakıflar Bölge Müdürlükleri’nde, Kütüphane ve Arşivlerde, Yazılı ve Sözlü Basın ve Turizm ile ilgili alanlarda, Yerel yönetimlerin veya özel sektörün sanat ve kültür ile ilgili birimlerinde, KUDEB (Koruma Uygulama ve Denetim Büroları)’de Sanat Tarihçi olarak çalışma imkanına da sahip olurlar.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler derslere ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencinin devamı öğretim üyesi tarafından takip edilir. Her yarıyılda her ders için bir ara sınav ile bir final sınavı yapılır. Ara sınav ve final sınavının yapıldığı derslerde başarı notu ara sınav notunun %40´i ile final sınavının %60´ı alınarak hesaplanır.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Başkanı: Prof. Dr. Bülent Nuri Kılavuz
Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,
Sanat Tarihi Bölümü, Görükle-Bursa
Oda tel.: 294 18 15
Program Koordinatörü: Öğr. Gör. Dr. Belgin AKSOY
Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,
Sanat Tarihi Bölümü, Görükle-Bursa
Oda tel.: 294 1880
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Sanat Tarihi Bölümü´nde akademik personel tarafından dersler verilmektedir. Bölümde başarı yüzdesine göre seçilmiş öğrencilerin, öğrenim yaşamları boyunca, bilgi ve deneyimlerini artırmak/pekiştirmek için, bölümde yapılan/yapılacak olan kazı ve yüzey araştırmaları, yerinde inceleme ve uygulama gezileri, çeşitli proje ve restorasyon çalışmaları gibi imkanlar sunulmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SAT1087 OSMANLI TÜRKÇESİ I Zorunlu 3 0 0 5
SAT1101 SANAT TARİHİ TERMİNOLOJİSİ I Zorunlu 2 0 0 3
SAT1103 SANAT TARİHİNE GİRİŞ I Zorunlu 3 0 0 3
SAT1105 ANADOLU ÖNCESİ TÜRK İSLAM SANATI I Zorunlu 2 0 0 5
SAT1107 ERKEN İSLAM SANATI I Zorunlu 2 0 0 5
SAT1109 MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ I Zorunlu 2 0 0 3
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YABANCI DİL 2
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SAT1088 OSMANLI TÜRKÇESİ II Zorunlu 3 0 0 5
SAT1102 SANAT TARİHİ TERMİNOLOJİSİ II Zorunlu 2 0 0 3
SAT1104 SANAT TARİHİNE GİRİŞ II Zorunlu 3 0 0 3
SAT1106 ANADOLU ÖNCESİ TÜRK İSLAM SANATI II Zorunlu 2 0 0 5
SAT1108 ERKEN İSLAM SANATI II Zorunlu 2 0 0 5
SAT1110 MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ II Zorunlu 2 0 0 3
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YABANCI DİL 2
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SAT2011 BİZANS MİMARİSİ I Zorunlu 3 0 0 5
SAT2087 OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLER I Zorunlu 3 0 0 5
SAT2101 ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİ I Zorunlu 3 0 0 5
SAT2103 SELÇUKLU DÖNEMİ SÜSLEME EL SANATLARI I Zorunlu 2 0 0 4
SAT2105 AVRUPA SANATI I Zorunlu 3 0 0 4
SAT2107 ORTAÇAĞ ARKEOLOJİSİ VE KAZI TEKNİKLERİ I Zorunlu 2 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 3
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SAT2012 BİZANS MİMARİSİ II Zorunlu 3 0 0 5
SAT2088 OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLER II Zorunlu 3 0 0 5
SAT2102 ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİ II Zorunlu 3 0 0 5
SAT2104 SELÇUKLU DÖNEMİ SÜSLEME EL SANATLARI II Zorunlu 2 0 0 4
SAT2106 AVRUPA SANATI II Zorunlu 3 0 0 4
SAT2108 ORTAÇAĞ ARKEOLOJİSİ VE KAZI TEKNİKLERİ II Zorunlu 2 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 3
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SAT3061 BİZANS RESİM SANATI I Zorunlu 2 0 0 3
SAT3101 BEYLİKLER DÖNEMİ SANATI I Zorunlu 3 0 0 4
SAT3103 SANAT TARİHİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ I Zorunlu 2 0 0 4
SAT3105 TEKNİK RESİM I Zorunlu 3 0 0 3
SAT3107 MÜZEOLOJİ I Zorunlu 2 0 0 3
SAT3109 RESİM SANATI TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 10
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SAT3062 BİZANS RESİM SANATI II Zorunlu 2 0 0 3
SAT3102 BEYLİKLER DÖNEMİ SANATI II Zorunlu 3 0 0 4
SAT3104 SANAT TARİHİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ II Zorunlu 2 0 0 4
SAT3106 TEKNİK RESİM II Zorunlu 3 0 0 3
SAT3108 MÜZEOLOJİ II Zorunlu 2 0 0 3
SAT3110 RESİM SANATI TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 10
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SAT4111 KLASİK OSMANLI MİMARİSİ I Zorunlu 3 0 0 5
SAT4113 TÜRK SİVİL MİMARİSİ I Zorunlu 2 0 0 4
SAT4115 TÜRK İSLAM RESİM SANATI I Zorunlu 2 0 0 4
SAT4117 MEZUNİYET ÇALIŞMASI I Zorunlu 0 2 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SAT4112 KLASİK OSMANLI MİMARİSİ II Zorunlu 3 0 0 5
SAT4114 TÜRK SİVİL MİMARİSİ II Zorunlu 2 0 0 4
SAT4116 TÜRK İSLAM RESİM SANATI II Zorunlu 2 0 0 4
SAT4118 MEZUNİYET ÇALIŞMASI II Zorunlu 0 2 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
1. Yarıyıl Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YAD101 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
YAD111 ALMANCA Zorunlu 2 0 0 2
YAD121 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 0 2
2. Yarıyıl Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YAD102 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
YAD112 ALMANCA II Zorunlu 2 0 0 2
YAD122 FRANSIZCA II Zorunlu 2 0 0 2
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SAT2053 ŞEHİR VE MİMARLIK TARİHİ I Seçmeli 2 0 0 3
SAT2203 İSLAM ÖNCESİ TÜRK SANATI I Seçmeli 2 0 0 3
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SAT2054 ŞEHİR VE MİMARLIK TARİHİ II Seçmeli 2 0 0 3
SAT2204 İSLAM ÖNCESİ TÜRK SANATI II Seçmeli 2 0 0 3
SAT2206 18.YY. OSMANLI KÜLTÜR VE SANAT ORTAMI II Seçmeli 2 0 0 4
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ARK0505 MİTOLOJİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0507 ANADOLU UYGARLIKLARI (GENEL SEC.) Seçmeli 3 0 0 4
ARK0508 ANTİK ÇAĞDA GÜNLÜK YAŞAM Seçmeli 3 0 0 4
ARK0509 ANTİK ÇAĞ MİMARİSİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0512 ROMA MİMARİSİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0514 ANTİK ÇAĞDA BURSA Seçmeli 3 0 0 4
ARK0516 ANTİK ÇAĞDA ANITSAL YAPILAR Seçmeli 3 0 0 4
ARK0517 ARKEOLOJİ’NİN GİZEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0518 ANTİK DÖNEMDE TEKNOLOJİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0519 ANTİK DÖNEMDE MÜHENDİSLİK Seçmeli 3 0 0 4
ARK0520 ANTİK PARANIN ÖYKÜSÜ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0521 ANTİK ÇAĞDA EKONOMİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0524 ROMA MİTOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0525 YUNAN MİTOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0526 BİLGİNİN ARKEOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0527 ROMA İMPARATORLARI Seçmeli 3 0 0 4
ARK0529 ROMA ARKEOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0541 ANTİK KENTLER Seçmeli 3 0 0 4
BMB0516 MATEMATİKSEL PROGRAMLAMA Seçmeli 3 0 0 4
BYL0502 ÇEVRE BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
BYL0510 GÖLLERDE YAŞAM Seçmeli 3 0 0 5
BYL0512 ENDÜSTRİYEL ENZİMOLOJİ Seçmeli 3 0 0 5
BYL0514 GENETİK VE TOPLUM Seçmeli 3 0 0 5
BYL0515 BİYOLOJİK VE KÜLTÜREL EVRİM Seçmeli 3 0 0 5
BYL0516 BİYOKİMYA UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 5
BYL0517 DAVRANIŞ GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 5
BYL0518 GENETİK VE EVCİLLEŞTİRMENİN KÖKENİ Seçmeli 3 0 0 5
BYL0521 SAĞLIĞIMIZ VE BİYOKİMYA Seçmeli 3 0 0 5
BYL0524 AĞAÇ BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
BYL0525 PARK VE ORMAN AĞAÇLARI Seçmeli 3 0 0 5
BYL0526 BİYOLOJİ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
BYL0527 İNSAN DAVRANIŞ BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
BYL0528 CANLI BİTKİ MÜZELERİ Seçmeli 2 0 0 4
BYL0529 PALEOBOTANİK Seçmeli 3 0 0 5
BYL0531 DOKU BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
BYL0533 İNSAN BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 5
BYL0535 TOKSİK MADDELER VE CANLILARA ETKİLERİ Seçmeli 2 0 0 4
BYL0537 TOZLAŞMA BİYOLOJİSİNE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 4
BYL0539 DENİZ BİYOLOJİSİNE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 5
COG0501 TÜRK DÜNYASI COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 4
COG0502 SİYASİ COĞRAFYA Seçmeli 2 0 0 5
COG0503 ÇEVRE SORUNLARI VE COĞRAFYA Seçmeli 2 0 0 4
COG0504 ORTADOĞU COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 5
FLS0501 FELSEFEYE BAŞLANGIÇ Seçmeli 3 0 0 4
FLS0511 CAGDAS FELSEFE AKIMLARI Seçmeli 3 0 0 4
FLS0512 İNSAN HAKLARI VE ETİK Seçmeli 3 0 0 4
FLS0515 İNSAN HAKLARI VE ETİK I Seçmeli 3 0 0 4
FLS0516 FELSEFEYE BAŞLANGIÇ II Seçmeli 3 0 0 4
FLS0528 BİLİM VE FELSEFE II Seçmeli 2 0 0 4
FZK0508 DOĞA FELSEFESİ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
FZK0509 DOĞANIN SIRLARI Seçmeli 2 0 0 4
GSB0501 KÜLTÜREL ÇEVRE BİLİNCİ VE SOSYAL SORUMLULUK Seçmeli 3 0 0 5
KIM0501 KİMYA VE TOPLUM Seçmeli 3 0 0 4
KIM0502 ÇEVRE BİLİMLERİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 4
KIM0504 KİMYA TARİH Seçmeli 3 0 0 4
KIM0505 TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ Seçmeli 3 0 0 4
KIM0508 BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ Seçmeli 3 0 0 4
KIM0510 KİMYASAL RİSKLER Seçmeli 3 0 0 4
MAT0503 LİNEER CEBİR I Seçmeli 3 0 0 4
MAT0504 LİNEER CEBİR II Seçmeli 3 0 0 4
MAT0505 SOYUT MATEMATİK I Seçmeli 3 0 0 4
MAT0535 MATEMATİK TARİHİ Seçmeli 3 0 0 4
MAT0538 VEKTÖREL ANALİZ Seçmeli 3 0 0 4
MBG0503 MOLEKÜLER BİYOLOJİ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 5
MBG0504 GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR Seçmeli 3 0 0 5
MBG0505 İNSAN GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
MBG0506 PSİKİYATRİK HASTALIKLAR GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
MBG0507 LİPOPROTEİN METABOLİZMASI Seçmeli 3 0 0 4
MBG0508 OBEZİTE VE GENLER Seçmeli 3 0 0 4
MBG0509 KANSER BİYOLOJİSİ VE GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
MBG0510 GEN TEDAVİSİ Seçmeli 3 0 0 4
PSİ0502 PSİKOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 4
PSİ0503 GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 6
PSİ0508 ÇEVRESEL PSİKOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 4
PSİ0509 SOSYAL PSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
TDE0501 GÜNÜMÜZ DİL SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 4
TDE0503 TÜRK TİYATROSU Seçmeli 2 0 0 4
TDE0504 BATI EDEBİYATI Seçmeli 2 0 0 4
TDE0506 ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATINDA ŞİİR Seçmeli 2 0 0 4
TDE0509 EDEBİYAT VE HAYAT Seçmeli 2 0 0 4
TDE0510 ETKİLİ KONUŞMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
TDE0511 TEMEL OSMANLI TÜRKÇESİ Seçmeli 2 0 0 4
TDE0512 EDEBİYAT VE İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 4
TDE0514 OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 4
TRH0501 KÜLTÜR TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
TRH0502 ÇAĞDAŞ ORTA ASYA TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
TRH0503 TÜRK TASAVVUF KÜLTÜRÜ Seçmeli 2 0 0 4
TRH0505 ORTADOĞU TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
TRH0506 UYGARLIK TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
TRH0510 LATİNCE (METİNLER) Seçmeli 2 0 0 4
TRH0512 TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ Seçmeli 2 0 0 4
SAT3067 YARATICILIĞIN TARİHİ I Seçmeli 2 0 0 3
SAT3097 NÜMİZMATİK I Seçmeli 2 0 0 3
SAT3201 ORTAÇAĞ KÜLTÜR TARİHİ I Seçmeli 2 0 0 3
SAT3203 OSMANLI SÜSLEME SANATI I Seçmeli 2 0 0 3
SAT3207 OSMANLI TÜRKÇESİ EPİGRAFİ I Seçmeli 2 0 0 3
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SAT3068 YARATICILIĞIN TARİHİ II Seçmeli 2 0 0 3
SAT3098 NÜMİZMATİK II Seçmeli 2 0 0 3
SAT3202 ORTAÇAĞ KÜLTÜR TARİHİ II Seçmeli 2 0 0 3
SAT3204 OSMANLI SÜSLEME SANATI II Seçmeli 2 0 0 3
SAT3208 OSMANLI TÜRKÇESİ EPİGRAFİ II Seçmeli 2 0 0 3
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SAT4101 BİZANS EL SANATLARI I Seçmeli 2 0 0 4
SAT4201 ANADOLU ESKİ KENTLERİ I Seçmeli 2 0 0 4
SAT4203 GEÇ DÖNEM OSMANLI MİMARİSİ I Seçmeli 2 0 0 4
SAT4205 TARİHİ ÇEVRE KORUMA-RESTORASYON I Seçmeli 2 0 0 4
SAT4207 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK SANATI I Seçmeli 2 0 0 4
SAT4209 SANAT FELSEFESİ VE ESTETİK I Seçmeli 2 0 0 3
SAT4211 ÇAĞDAŞ SANAT I Seçmeli 2 0 0 4
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SAT4102 BİZANS EL SANATLARI II Seçmeli 2 0 0 4
SAT4202 ANADOLU ESKİ KENTLERİ II Seçmeli 2 0 0 4
SAT4204 GEÇ DÖNEM OSMANLI MİMARİSİ II Seçmeli 2 0 0 4
SAT4206 TARİHİ ÇEVRE KORUMA-RESTORASYON II Seçmeli 2 0 0 4
SAT4208 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK SANATI II Seçmeli 2 0 0 4
SAT4210 SANAT FELSEFESİ VE ESTETİK II Seçmeli 2 0 0 3
SAT4212 ÇAĞDAŞ SANAT II Seçmeli 2 0 0 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr