Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Psikoloji
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
1994 yılında kurulmuş olan Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, ilk öğrencilerini aldığı 2000 yılına dek Fen-Edebiyat Fakültesi´ne bağlı diğer bölümlerin ders programlarına katkı sağlamıştır. 2001 yılında Üniversitemizin İngilizce hazırlık programı uygulamasına geçen ilk birkaç bölümü arasında yer alan Psikoloji bölümü, ilk lisans mezunlarını 2004 yılında vermiştir. Ayrıca, Bursa Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü %30 İngilizce eğitimi vermektedir.
2
Verilen Derece
Psikoloji Bölümü, yükseköğretimde Psikoloji Bilimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Psikoloji Bilim alanında Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve ÖSYM tarafından gerçekleştirilen merkezi sınavlardan (YKS) yeterli puanı almış olması gerekir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Psikoloji alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencinin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.
7
Program Profili
Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü´nün temel amacı, psikoloji alanındaki evrensel bilgi birikimine ulaşabilen, bu birikimi paylaşma, sorgulama ve çoğaltma yetkinliğine sahip, mesleki etik değerlerini özümsemiş ve evrensel olana erişme sürecinde yerel gerçekleri gözden kaçırmayacak bilinçte mezunların yetiştirileceği bir bilim ortamı yaratmaktır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak gelişimini, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığını ve hangi yöntemlerle incelediğini bilmek.
2. Psikoloji alanındaki temel akım, kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının ana vurgularını bilmek, karşılaştırma yapabilmek; benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını tanımak.
3. Psikoloji ile diğer disiplinlerin varsayım ve yöntemlerini, temel çözümleme düzeylerini karşılaştırabilmek; Psikolojinin diğer disiplinlere ve disiplinlerarası bakış açılarına olan katkılarını tanımlayabilmek.
4. Davranış ve zihinsel süreçlerle ilgili soruları bilimsel bir yaklaşım ve yaratıcı bir düşünceyle irdeleyerek araştırma sorusu ve denence formuna dönüştürebilmek; bunların incelenmesine uygun yöntem ve araştırma desenine karar verebilmek.
5. Farklı ölçme teknikleri kullanarak veri toplamak, uygun istatistik yöntemlerini kullanarak analiz etmek, bulguları yorumlama ve raporlaştırma becerilerine sahip olmak.
6. Alan bilgisini ve araştırma bulgularını, etkin dil ve anlatım becerileriyle aktarabilmek.
7. Psikolojik değerlendirmenin temel ilkelerini bilmek; değerlendirme sürecinin katkı ve sınırlılıklarının farkında olmak; alanda sık kullanılan ölçüm araçlarına ilişkin temel düzey bilgilere sahip olmak
8. Psikolojinin farklı alt dallarındaki uygulamaların yürütülmesi açısından temel düzey görüşme becerilerine sahip olmak.
9. Alanla ilgili farklı konularda ikna edici nitelikte argümanlar sunabilmek için bilimsel ürün ve veri tabanlarından bilgilere ulaşıp değerlendirebilmek.
10. Türkiye'de psikoloji alanındaki gelişmeler, araştırmalar, sorunlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi birikimine ve duyarlılığa sahip olmak.
11. Psikoloji uygulamalarında yaş, cinsiyet, ırk, etnik grup, ulusal kimlik, din, cinsel eğilim ve sosyoekonomik statüler gibi farklılıkların bir önyargı nedeni olmaması gerektiği anlayışını kazanmak.
12. Psikoloji disiplininin yerleşik etik ilke ve değerlerini bilmek; tüm mesleki kararları, toplumsal değerleri de göz önünde tutarak, bu ilke ve değerler temelinde alarak uygulamaya dökebilmek.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Psikolojinin farklı alt dallarındaki uygulamaların yürütülmesi açısından temel düzey görüşme becerilerine sahip olmak.
 • Alanla ilgili farklı konularda ikna edici nitelikte argümanlar sunabilmek için bilimsel ürün ve veri tabanlarından bilgilere ulaşıp değerlendirebilmek.
 • Davranış ve zihinsel süreçlerle ilgili soruları bilimsel bir yaklaşım ve yaratıcı bir düşünceyle irdeleyerek araştırma sorusu ve denence formuna dönüştürebilmek; bunların incelenmesine uygun yöntem ve araştırma desenine karar verebilmek.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Psikoloji ile diğer disiplinlerin varsayım ve yöntemlerini, temel çözümleme düzeylerini karşılaştırabilmek; Psikolojinin diğer disiplinlere ve disiplinlerarası bakış açılarına olan katkılarını tanımlayabilmek.
 • Alanla ilgili farklı konularda ikna edici nitelikte argümanlar sunabilmek için bilimsel ürün ve veri tabanlarından bilgilere ulaşıp değerlendirebilmek.
 • Psikolojik değerlendirmenin temel ilkelerini bilmek; değerlendirme sürecinin katkı ve sınırlılıklarının farkında olmak; alanda sık kullanılan ölçüm araçlarına ilişkin temel düzey bilgilere sahip olmak
 • Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak gelişimini, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığını ve hangi yöntemlerle incelediğini bilmek.
 • Psikoloji alanındaki temel akım, kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının ana vurgularını bilmek, karşılaştırma yapabilmek; benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını tanımak.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Psikoloji disiplininin yerleşik etik ilke ve değerlerini bilmek; tüm mesleki kararları, toplumsal değerleri de göz önünde tutarak, bu ilke ve değerler temelinde alarak uygulamaya dökebilmek.
 • Psikoloji uygulamalarında yaş, cinsiyet, ırk, etnik grup, ulusal kimlik, din, cinsel eğilim ve sosyoekonomik statüler gibi farklılıkların bir önyargı nedeni olmaması gerektiği anlayışını kazanmak.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Farklı ölçme teknikleri kullanarak veri toplamak, uygun istatistik yöntemlerini kullanarak analiz etmek, bulguları yorumlama ve raporlaştırma becerilerine sahip olmak.
 • Alanla ilgili farklı konularda ikna edici nitelikte argümanlar sunabilmek için bilimsel ürün ve veri tabanlarından bilgilere ulaşıp değerlendirebilmek.
 • Türkiye'de psikoloji alanındaki gelişmeler, araştırmalar, sorunlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi birikimine ve duyarlılığa sahip olmak.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Türkiye'de psikoloji alanındaki gelişmeler, araştırmalar, sorunlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi birikimine ve duyarlılığa sahip olmak.
 • Alan bilgisini ve araştırma bulgularını, etkin dil ve anlatım becerileriyle aktarabilmek.
 • Psikoloji uygulamalarında yaş, cinsiyet, ırk, etnik grup, ulusal kimlik, din, cinsel eğilim ve sosyoekonomik statüler gibi farklılıkların bir önyargı nedeni olmaması gerektiği anlayışını kazanmak.
 • Alanla ilgili farklı konularda ikna edici nitelikte argümanlar sunabilmek için bilimsel ürün ve veri tabanlarından bilgilere ulaşıp değerlendirebilmek.
 • Psikolojinin farklı alt dallarındaki uygulamaların yürütülmesi açısından temel düzey görüşme becerilerine sahip olmak.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanla ilgili farklı konularda ikna edici nitelikte argümanlar sunabilmek için bilimsel ürün ve veri tabanlarından bilgilere ulaşıp değerlendirebilmek.
 • Psikoloji alanındaki temel akım, kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının ana vurgularını bilmek, karşılaştırma yapabilmek; benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını tanımak.
 • Davranış ve zihinsel süreçlerle ilgili soruları bilimsel bir yaklaşım ve yaratıcı bir düşünceyle irdeleyerek araştırma sorusu ve denence formuna dönüştürebilmek; bunların incelenmesine uygun yöntem ve araştırma desenine karar verebilmek.
 • Psikoloji ile diğer disiplinlerin varsayım ve yöntemlerini, temel çözümleme düzeylerini karşılaştırabilmek; Psikolojinin diğer disiplinlere ve disiplinlerarası bakış açılarına olan katkılarını tanımlayabilmek.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alan bilgisini ve araştırma bulgularını, etkin dil ve anlatım becerileriyle aktarabilmek. 3
Alanla ilgili farklı konularda ikna edici nitelikte argümanlar sunabilmek için bilimsel ürün ve veri tabanlarından bilgilere ulaşıp değerlendirebilmek. 1,2 1,2
Davranış ve zihinsel süreçlerle ilgili soruları bilimsel bir yaklaşım ve yaratıcı bir düşünceyle irdeleyerek araştırma sorusu ve denence formuna dönüştürebilmek; bunların incelenmesine uygun yöntem ve araştırma desenine karar verebilmek. 1,2 2,3
Farklı ölçme teknikleri kullanarak veri toplamak, uygun istatistik yöntemlerini kullanarak analiz etmek, bulguları yorumlama ve raporlaştırma becerilerine sahip olmak. 1,2,3
Psikoloji alanındaki temel akım, kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının ana vurgularını bilmek, karşılaştırma yapabilmek; benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını tanımak. 1,5
Psikoloji ile diğer disiplinlerin varsayım ve yöntemlerini, temel çözümleme düzeylerini karşılaştırabilmek; Psikolojinin diğer disiplinlere ve disiplinlerarası bakış açılarına olan katkılarını tanımlayabilmek. 1,5
Psikolojik değerlendirmenin temel ilkelerini bilmek; değerlendirme sürecinin katkı ve sınırlılıklarının farkında olmak; alanda sık kullanılan ölçüm araçlarına ilişkin temel düzey bilgilere sahip olmak 1,2,4
Psikolojinin farklı alt dallarındaki uygulamaların yürütülmesi açısından temel düzey görüşme becerilerine sahip olmak. 1,2 1,4
Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak gelişimini, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığını ve hangi yöntemlerle incelediğini bilmek. 1,5
Türkiye'de psikoloji alanındaki gelişmeler, araştırmalar, sorunlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi birikimine ve duyarlılığa sahip olmak. 1,2,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
2-Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır.
3-Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyerek bilgi elde eder ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) rapor haline getirip sunma becerisine sahiptir.
4-Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.
5-Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanla ilgili farklı konularda ikna edici nitelikte argümanlar sunabilmek için bilimsel ürün ve veri tabanlarından bilgilere ulaşıp değerlendirebilmek. 1 1,2,5,6
Davranış ve zihinsel süreçlerle ilgili soruları bilimsel bir yaklaşım ve yaratıcı bir düşünceyle irdeleyerek araştırma sorusu ve denence formuna dönüştürebilmek; bunların incelenmesine uygun yöntem ve araştırma desenine karar verebilmek. 5
Farklı ölçme teknikleri kullanarak veri toplamak, uygun istatistik yöntemlerini kullanarak analiz etmek, bulguları yorumlama ve raporlaştırma becerilerine sahip olmak. 5,6
Psikoloji alanındaki temel akım, kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının ana vurgularını bilmek, karşılaştırma yapabilmek; benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını tanımak. 1 1,2,3,4,5
Psikoloji disiplininin yerleşik etik ilke ve değerlerini bilmek; tüm mesleki kararları, toplumsal değerleri de göz önünde tutarak, bu ilke ve değerler temelinde alarak uygulamaya dökebilmek. 1
Psikoloji ile diğer disiplinlerin varsayım ve yöntemlerini, temel çözümleme düzeylerini karşılaştırabilmek; Psikolojinin diğer disiplinlere ve disiplinlerarası bakış açılarına olan katkılarını tanımlayabilmek. 1 1,2
Psikoloji uygulamalarında yaş, cinsiyet, ırk, etnik grup, ulusal kimlik, din, cinsel eğilim ve sosyoekonomik statüler gibi farklılıkların bir önyargı nedeni olmaması gerektiği anlayışını kazanmak. 3,4
Psikolojik değerlendirmenin temel ilkelerini bilmek; değerlendirme sürecinin katkı ve sınırlılıklarının farkında olmak; alanda sık kullanılan ölçüm araçlarına ilişkin temel düzey bilgilere sahip olmak 1 1
Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak gelişimini, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığını ve hangi yöntemlerle incelediğini bilmek. 1 1,2,3,4
Türkiye'de psikoloji alanındaki gelişmeler, araştırmalar, sorunlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi birikimine ve duyarlılığa sahip olmak. 3,4,5,6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde ileri düzeyde sahiptir.
2-Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrayabilme, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
3-İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
4-Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
5-Sosyal Araştırma ve Planlama bilgisine sahiptir
6-İleri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alan bilgisini ve araştırma bulgularını, etkin dil ve anlatım becerileriyle aktarabilmek. 1,4
Alanla ilgili farklı konularda ikna edici nitelikte argümanlar sunabilmek için bilimsel ürün ve veri tabanlarından bilgilere ulaşıp değerlendirebilmek. 1,3,4
Davranış ve zihinsel süreçlerle ilgili soruları bilimsel bir yaklaşım ve yaratıcı bir düşünceyle irdeleyerek araştırma sorusu ve denence formuna dönüştürebilmek; bunların incelenmesine uygun yöntem ve araştırma desenine karar verebilmek. 4
Farklı ölçme teknikleri kullanarak veri toplamak, uygun istatistik yöntemlerini kullanarak analiz etmek, bulguları yorumlama ve raporlaştırma becerilerine sahip olmak. 1,2,3,4
Psikoloji alanındaki temel akım, kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının ana vurgularını bilmek, karşılaştırma yapabilmek; benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını tanımak. 3,4
Psikoloji disiplininin yerleşik etik ilke ve değerlerini bilmek; tüm mesleki kararları, toplumsal değerleri de göz önünde tutarak, bu ilke ve değerler temelinde alarak uygulamaya dökebilmek. 1,2 1,2,3,4
Psikoloji ile diğer disiplinlerin varsayım ve yöntemlerini, temel çözümleme düzeylerini karşılaştırabilmek; Psikolojinin diğer disiplinlere ve disiplinlerarası bakış açılarına olan katkılarını tanımlayabilmek. 3
Psikoloji uygulamalarında yaş, cinsiyet, ırk, etnik grup, ulusal kimlik, din, cinsel eğilim ve sosyoekonomik statüler gibi farklılıkların bir önyargı nedeni olmaması gerektiği anlayışını kazanmak. 1,2 1,2,3,4
Psikolojik değerlendirmenin temel ilkelerini bilmek; değerlendirme sürecinin katkı ve sınırlılıklarının farkında olmak; alanda sık kullanılan ölçüm araçlarına ilişkin temel düzey bilgilere sahip olmak 1,2
Psikolojinin farklı alt dallarındaki uygulamaların yürütülmesi açısından temel düzey görüşme becerilerine sahip olmak. 1,2,4
Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak gelişimini, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığını ve hangi yöntemlerle incelediğini bilmek. 3,4
Türkiye'de psikoloji alanındaki gelişmeler, araştırmalar, sorunlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi birikimine ve duyarlılığa sahip olmak. 1,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
3-Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
4-Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibidir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alan bilgisini ve araştırma bulgularını, etkin dil ve anlatım becerileriyle aktarabilmek. 1,5
Alanla ilgili farklı konularda ikna edici nitelikte argümanlar sunabilmek için bilimsel ürün ve veri tabanlarından bilgilere ulaşıp değerlendirebilmek. 1,2,3 1
Farklı ölçme teknikleri kullanarak veri toplamak, uygun istatistik yöntemlerini kullanarak analiz etmek, bulguları yorumlama ve raporlaştırma becerilerine sahip olmak. 1,2,3 1,2,3
Psikoloji disiplininin yerleşik etik ilke ve değerlerini bilmek; tüm mesleki kararları, toplumsal değerleri de göz önünde tutarak, bu ilke ve değerler temelinde alarak uygulamaya dökebilmek. 5
Psikoloji uygulamalarında yaş, cinsiyet, ırk, etnik grup, ulusal kimlik, din, cinsel eğilim ve sosyoekonomik statüler gibi farklılıkların bir önyargı nedeni olmaması gerektiği anlayışını kazanmak. 5
Psikolojik değerlendirmenin temel ilkelerini bilmek; değerlendirme sürecinin katkı ve sınırlılıklarının farkında olmak; alanda sık kullanılan ölçüm araçlarına ilişkin temel düzey bilgilere sahip olmak 1,2,3,4,5
Psikolojinin farklı alt dallarındaki uygulamaların yürütülmesi açısından temel düzey görüşme becerilerine sahip olmak. 1,2,3,5
Türkiye'de psikoloji alanındaki gelişmeler, araştırmalar, sorunlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi birikimine ve duyarlılığa sahip olmak. 1,2,3 1,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahiptir.
2-Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.
3-Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerektiğinde inisiyatif alır.
4-Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenildiği ölçüde ve zamanında yerine getirir.
5-Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda davranır, tutum ve tavırlarıyla topluma örnek olur.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alan bilgisini ve araştırma bulgularını, etkin dil ve anlatım becerileriyle aktarabilmek. 1,2,3,4,5 1,2,3,4,6,7
Alanla ilgili farklı konularda ikna edici nitelikte argümanlar sunabilmek için bilimsel ürün ve veri tabanlarından bilgilere ulaşıp değerlendirebilmek. 1,2,3,4,5 2,3,6,7
Davranış ve zihinsel süreçlerle ilgili soruları bilimsel bir yaklaşım ve yaratıcı bir düşünceyle irdeleyerek araştırma sorusu ve denence formuna dönüştürebilmek; bunların incelenmesine uygun yöntem ve araştırma desenine karar verebilmek. 1
Farklı ölçme teknikleri kullanarak veri toplamak, uygun istatistik yöntemlerini kullanarak analiz etmek, bulguları yorumlama ve raporlaştırma becerilerine sahip olmak. 1,2,3,4,5,6,7
Psikoloji disiplininin yerleşik etik ilke ve değerlerini bilmek; tüm mesleki kararları, toplumsal değerleri de göz önünde tutarak, bu ilke ve değerler temelinde alarak uygulamaya dökebilmek. 2,3,4,5
Psikoloji uygulamalarında yaş, cinsiyet, ırk, etnik grup, ulusal kimlik, din, cinsel eğilim ve sosyoekonomik statüler gibi farklılıkların bir önyargı nedeni olmaması gerektiği anlayışını kazanmak. 1,2,3,4,5 4,5,6
Psikolojik değerlendirmenin temel ilkelerini bilmek; değerlendirme sürecinin katkı ve sınırlılıklarının farkında olmak; alanda sık kullanılan ölçüm araçlarına ilişkin temel düzey bilgilere sahip olmak 2,3,4,5,6,7
Psikolojinin farklı alt dallarındaki uygulamaların yürütülmesi açısından temel düzey görüşme becerilerine sahip olmak. 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5
Türkiye'de psikoloji alanındaki gelişmeler, araştırmalar, sorunlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi birikimine ve duyarlılığa sahip olmak. 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6,7
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2-Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirir ve uygulama yetkinliğine sahiptir.
3-İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
4-Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanır.
5-Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
6-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7-Alanının gerektirdiği ölçüde Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alan bilgisini ve araştırma bulgularını, etkin dil ve anlatım becerileriyle aktarabilmek. 1,6,7
Alanla ilgili farklı konularda ikna edici nitelikte argümanlar sunabilmek için bilimsel ürün ve veri tabanlarından bilgilere ulaşıp değerlendirebilmek. 1,2,3 1,2,3,4,5,6,7
Davranış ve zihinsel süreçlerle ilgili soruları bilimsel bir yaklaşım ve yaratıcı bir düşünceyle irdeleyerek araştırma sorusu ve denence formuna dönüştürebilmek; bunların incelenmesine uygun yöntem ve araştırma desenine karar verebilmek. 1,2,3 1
Farklı ölçme teknikleri kullanarak veri toplamak, uygun istatistik yöntemlerini kullanarak analiz etmek, bulguları yorumlama ve raporlaştırma becerilerine sahip olmak. 1,2,4,6,7
Psikoloji alanındaki temel akım, kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının ana vurgularını bilmek, karşılaştırma yapabilmek; benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını tanımak. 1,2,3 1
Psikoloji disiplininin yerleşik etik ilke ve değerlerini bilmek; tüm mesleki kararları, toplumsal değerleri de göz önünde tutarak, bu ilke ve değerler temelinde alarak uygulamaya dökebilmek. 4,5,6,7
Psikoloji ile diğer disiplinlerin varsayım ve yöntemlerini, temel çözümleme düzeylerini karşılaştırabilmek; Psikolojinin diğer disiplinlere ve disiplinlerarası bakış açılarına olan katkılarını tanımlayabilmek. 1,2,3
Psikoloji uygulamalarında yaş, cinsiyet, ırk, etnik grup, ulusal kimlik, din, cinsel eğilim ve sosyoekonomik statüler gibi farklılıkların bir önyargı nedeni olmaması gerektiği anlayışını kazanmak. 1,3,7
Psikolojik değerlendirmenin temel ilkelerini bilmek; değerlendirme sürecinin katkı ve sınırlılıklarının farkında olmak; alanda sık kullanılan ölçüm araçlarına ilişkin temel düzey bilgilere sahip olmak 2,3,5,6,7
Psikolojinin farklı alt dallarındaki uygulamaların yürütülmesi açısından temel düzey görüşme becerilerine sahip olmak. 3,5,7
Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak gelişimini, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığını ve hangi yöntemlerle incelediğini bilmek. 1
Türkiye'de psikoloji alanındaki gelişmeler, araştırmalar, sorunlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi birikimine ve duyarlılığa sahip olmak. 1,2,3,4,7
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden ? sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir.
2-Neyi nasıl öğreneceğini bilir.
3-Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
4-Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyede olduğunu gösterir.
5-Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.
6-Bilgiyi paylaşma ve birlikte öğrenme yetkinliğine sahiptir.
7-Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanmıştır.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Psikoloji Bölümü mezunları "Psikoloji Lisans" derecesiyle diploma almaktadırlar. Bu diplomaya sahip olanlar resmi ve özel hastanelerde, kreş ve anaokullarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, sanayi ve endüstri kuruluşlarında, rehberlik merkezlerinde, Emniyet müdürlüklerinde, adli kurumlarda (aile mahkemeleri, ceza ve tevkif evleri), psikoteknik laboratuarlarında "psikolog" unvanıyla görev yapabilmektedir. Bazı koşullar yerine getirildiğinde Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı kurumlarda da çalışma olanakları bulunmaktadır. Öte yandan, psikoloji lisans mezunlarının psikolojinin alt alanlarında (klinik psikoloji, sosyal psikoloji, gelişim psikolojisi, endüstri/örgüt psikolojisi, nöropsikoloji gibi) uzman olarak sorumluluk alabilmeleri için yüksek lisans ve doktora yapmaları hem meslek etiği hem de kişisel ve bilimsel gelişim açısından özellikle önerilmektedir.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt yaptırabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrencinin bir derse ve ilgili değerlendirmelere katılabilmesi için dönem başında danışman onayını da alarak o derse kayıt yaptırmış olması gerekir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Ders sorumlusu, gerekli gördüğü durumlarda ödev, kısa sınav, sunuş ve rapor yazma gibi ek değerlendirmeler uygulayabilir. Tüm bu değerlendirmelerin dönem sonu ders başarı notuna etki oranları dönemin ilk haftalarında öğrencilere bildirilir. Yönetmelik gereği, yarıyıl sonu sınavının dönem sonu başarı notuna etki oranı % 50 olmak zorundadır. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az % 70`ine devam etmiş olması gerekir. Tüm değerlendirmeler 100 puan üzerinden gerçekleştirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. FD ve FF notlarından birini alan öğrenci, eğer ders programın zorunlu dersleri arasında ise aynı derse açıldığı ilk dönemde tekrar kaydolmak zorundadır. Eğer başarısız olunan ders seçmeli ders ise, öğrenci eşdeğer bir başka seçmeli ders alarak başarısız olduğu dersin yerine saydırabilir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Leman Pınar TOSUN
Bursa Uludağ Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü
16059 Görükle/Bursa
Tel: +90 224 2941874
Fax: +90 224 2941897
E-mail: pinart@uludag.edu.tr
Bologna Koordinatörü: Doç. Dr. Fatih ÖZDEMİR
Bursa Uludağ Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü
16059 Görükle/Bursa
Tel: +90 224 2955072
Fax: +90 224 2941897
E-mail: fatihozdemir@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Deneysel Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Sosyal Psikoloji ve Uygulamalı Psikoloji olmak üzere dört Anabilim Dalı içinde yapılanmış olan Psikoloji Bölümü´nün kadrosu tam-zamanlı olarak görev yapan 3 profesör, 1 doçent, 4 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi doktor ve 11 araştırma görevlisinden oluşmaktadır. Duygusal, bilişsel ve davranışsal süreçler ile bu süreçlerin bilimsel analizinde geçerli olan yöntemlerin tanıtılmasını içeren zorunlu ve seçimlik alan derslerinin yanı sıra, felsefe, sosyoloji, tarih, ekonomi ve biyoloji gibi bilim dallarından öğrencilerin bakış açılarını genişletecek dersler lisans programında yer almaktadır. Eğitim-öğretim ve araştırma etkinliklerinde kullanılmak üzere hazırlanmış olan bir Uygulamalı Psikoloji Laboratuarı´na da sahip olan Bölüm, öğrencileri için Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi değişim programları kapsamında yurtiçinde veya yurtdışında bir ya da iki dönem eğitim görme olanağı da sunmaktadır. İsteğe bağlı staj uygulamasından yararlanan öğrenciler bu etkinliği transkriptlerine işletebilmektedirler.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FLS1001 FELSEFEYE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 5
PSI1001 INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY I Zorunlu 3 0 0 5
PSİ1003 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 1
SSY1003 ANTROPOLOJİYE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 5
SSY1071 SOSYOLOJİYE BAŞLANGIÇ Zorunlu 3 0 0 5
TRH1073 KÜLTÜR TARİHİ I Zorunlu 3 0 0 4
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YABANCI DİL 2
Toplam 31
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BYL1188 MODERN BİYOLOJİ Zorunlu 3 0 0 5
IKT1004 EKONOMİYE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 5
PSI1002 INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY II Zorunlu 3 0 0 5
PSİ1004 INTRODUCTION TO RESEARCH METHODS Zorunlu 3 0 0 5
TRH1074 KÜLTÜR TARİHİ II Zorunlu 3 0 0 4
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YABANCI DİL 2
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EKO2209 İSTATİSTİK I Zorunlu 3 0 0 6
PSİ2001 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I Zorunlu 3 0 0 6
PSİ2003 SOSYAL PSİKOLOJİ I Zorunlu 3 0 0 6
PSİ2007 RESEARCH METHODS İN BEHAVIORAL SCIENCES Zorunlu 3 0 0 6
PSİ2009 BIOLOGICAL PSYCHOLOGY Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EKO2210 İSTATİSTİK II Zorunlu 3 2 0 7
PSİ2004D SOSYAL PSİKOLOJİ II Zorunlu 3 0 0 6
PSİ2006D ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 6
PSİ2012 ERGENLİK VE YETİŞKİNLİKTE GELİŞİM Zorunlu 3 0 0 6
PSİ2014 READINGS İN PSYCHOLOGY Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PSİ3001 KİŞİLİK KURAMLARI Zorunlu 3 0 0 6
PSİ3003 ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 6
PSİ3005 PSİKOLOJİK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 0 0 6
PSİ3007 PSYCHOPATHOLOGY I Zorunlu 3 0 0 6
Seçmeli dersler için tıklayınız. 6
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PSİ 3006 DUYUM VE ALGI Zorunlu 3 0 0 6
PSİ3004 PSİKOLOJİ TARİHİ Zorunlu 3 0 0 6
PSİ3008 PSYCHOPATHOLOGY II Zorunlu 3 0 0 6
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PSİ4001 KLİNİK PSİKOLOJİ Zorunlu 3 0 0 6
Seçmeli dersler için tıklayınız. 24
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PSI4004 PSİKOLOJİDE MESLEKİ ETİK Zorunlu 3 0 0 8
Seçmeli dersler için tıklayınız. 22
Toplam 30
1. Yarıyıl Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YAD111 ALMANCA Zorunlu 2 0 0 2
YAD121 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 0 2
2. Yarıyıl Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YAD112 ALMANCA II Zorunlu 2 0 0 2
YAD122 FRANSIZCA II Zorunlu 2 0 0 2
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FLS3083 PHILOSOPHY OF MIND Seçmeli 3 0 0 6
FLS3083 ZİHİN FELSEFESİ Seçmeli 3 0 0 6
PSI3065 MEMORY AND MEMORY PROCESSES Seçmeli 3 0 0 6
PSI3067 THEORIES İN SOCIAL PSYCHOLOGY Seçmeli 3 0 0 6
PSİ3061 DEVELOPMENTAL SOCIAL PSYCHOLOGY Seçmeli 3 0 0 6
PSİ3063 STRESS MANAGEMENT and ADJUSTMENT Seçmeli 3 0 0 6
SSY3079 CITY AND SOCIETY Seçmeli 3 0 0 6
SSY3079 KENT VE TOPLUM Seçmeli 3 0 0 6
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PSI3052 INTRODUCTION TO NEUROPSYCHOLOGY Seçmeli 3 0 0 6
PSI3054 COMMUNITY MENTAL HEALTH Seçmeli 3 0 0 6
PSI3056 SELECTED TOPICS İN SOCIAL PSYCHOLOGY Seçmeli 3 0 0 6
PSI3060 COGNITIVE PROCESSES Seçmeli 3 0 0 6
PSI3068 EXERCISE PSYCHOLOGY Seçmeli 3 0 0 6
PSI3090 DISASTER AND TRAUMA PSYCHOLOGY Seçmeli 3 0 0 6
PSI3092 TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 3 0 0 6
PSİ3054 TOPLUMSAL RUH SAĞLIĞI Seçmeli 3 0 0 6
PSİ3056 SOSYAL PSİKOLOJİDE SEÇME KONULAR Seçmeli 3 0 0 6
PSİ3064 EVOLUTIONARY PSYCHOLOGY Seçmeli 3 0 0 6
PSİ3090 AFET VE TRAVMA PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
SSY3080 TOPLUMSAL CİNSİYET VE İKTİDAR Seçmeli 3 0 0 6
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ARK0505 MİTOLOJİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0507 ANADOLU UYGARLIKLARI (GENEL SEC.) Seçmeli 3 0 0 4
ARK0508 ANTİK ÇAĞDA GÜNLÜK YAŞAM Seçmeli 3 0 0 4
ARK0509 ANTİK ÇAĞ MİMARİSİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0512 ROMA MİMARİSİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0514 ANTİK ÇAĞDA BURSA Seçmeli 3 0 0 4
ARK0516 ANTİK ÇAĞDA ANITSAL YAPILAR Seçmeli 3 0 0 4
ARK0517 ARKEOLOJİ’NİN GİZEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0518 ANTİK DÖNEMDE TEKNOLOJİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0519 ANTİK DÖNEMDE MÜHENDİSLİK Seçmeli 3 0 0 4
ARK0520 ANTİK PARANIN ÖYKÜSÜ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0521 ANTİK ÇAĞDA EKONOMİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0541 ANTİK KENTLER Seçmeli 3 0 0 4
BYL0510 GÖLLERDE YAŞAM Seçmeli 3 0 0 5
BYL0512 ENDÜSTRİYEL ENZİMOLOJİ Seçmeli 3 0 0 5
BYL0514 GENETİK VE TOPLUM Seçmeli 3 0 0 5
BYL0515 BİYOLOJİK VE KÜLTÜREL EVRİM Seçmeli 3 0 0 5
BYL0516 BİYOKİMYA UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 5
BYL0517 DAVRANIŞ GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 5
BYL0518 GENETİK VE EVCİLLEŞTİRMENİN KÖKENİ Seçmeli 3 0 0 5
BYL0521 SAĞLIĞIMIZ VE BİYOKİMYA Seçmeli 3 0 0 5
BYL0525 PARK VE ORMAN AĞAÇLARI Seçmeli 3 0 0 5
BYL0526 BİYOLOJİ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
BYL0527 İNSAN DAVRANIŞ BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
BYL0528 CANLI BİTKİ MÜZELERİ Seçmeli 2 0 0 4
BYL0529 PALEOBOTANİK Seçmeli 3 0 0 5
BYL0531 DOKU BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
BYL0537 TOZLAŞMA BİYOLOJİSİNE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 4
BYL0539 DENİZ BİYOLOJİSİNE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 5
COG0501 TÜRK DÜNYASI COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 4
COG0502 SİYASİ COĞRAFYA Seçmeli 2 0 0 5
COG0503 ÇEVRE SORUNLARI VE COĞRAFYA Seçmeli 2 0 0 4
COG0504 ORTADOĞU COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 5
FLS 0525 BİLİM TARİHİ I Seçmeli 2 0 0 4
FLS0501 FELSEFEYE BAŞLANGIÇ Seçmeli 3 0 0 4
FLS0511 CAGDAS FELSEFE AKIMLARI Seçmeli 3 0 0 4
FLS0512 İNSAN HAKLARI VE ETİK Seçmeli 3 0 0 4
FLS0515 İNSAN HAKLARI VE ETİK I Seçmeli 3 0 0 4
FLS0516 FELSEFEYE BAŞLANGIÇ II Seçmeli 3 0 0 4
FLS0528 BİLİM VE FELSEFE II Seçmeli 2 0 0 4
FLS0532 EKOLOJİ FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 4
FLS0534 BİLİM FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 4
FZK0508 DOĞA FELSEFESİ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
FZK0509 DOĞANIN SIRLARI Seçmeli 2 0 0 4
GSB0503 MÜZİK KÜLTÜRÜNE GİRİŞ I Seçmeli 1 2 0 4
GSB0505 TÜRK SANAT MÜZİĞİNE GİRİŞ I Seçmeli 1 2 0 4
KIM0501 KİMYA VE TOPLUM Seçmeli 3 0 0 4
KIM0504 KİMYA TARİH Seçmeli 3 0 0 4
KIM0505 TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ Seçmeli 3 0 0 4
KIM0510 KİMYASAL RİSKLER Seçmeli 3 0 0 4
KMY0502 ÇEVRE BİLİMLERİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 4
KMY0504 KİMYA TARİHİ Seçmeli 3 0 0 5
KMY0508 BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ Seçmeli 3 0 0 4
MAT0503 LİNEER CEBİR I Seçmeli 3 0 0 4
MAT0504 LİNEER CEBİR II Seçmeli 3 0 0 4
MAT0505 SOYUT MATEMATİK I Seçmeli 3 0 0 4
MAT0506 SOYUT MATEMATİK II Seçmeli 3 0 0 4
MAT0535 MATEMATİK TARİHİ Seçmeli 3 0 0 4
MAT0538 VEKTÖREL ANALİZ Seçmeli 3 0 0 4
MBG0503 MOLEKÜLER BİYOLOJİ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 5
MBG0504 GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR Seçmeli 3 0 0 5
MBG0505 İNSAN GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
MBG0506 PSİKİYATRİK HASTALIKLAR GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
MBG0507 LİPOPROTEİN METABOLİZMASI Seçmeli 3 0 0 4
MBG0508 OBEZİTE VE GENLER Seçmeli 3 0 0 4
MBG0509 KANSER BİYOLOJİSİ VE GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
MBG0510 GEN TEDAVİSİ Seçmeli 3 0 0 4
SAT0501 ANADOLU SANATI I Seçmeli 2 0 0 4
SAT0504 ANADOLU SANATI II Seçmeli 2 0 0 4
SAT0505 ÇAĞLAR BOYU İSTANBUL Seçmeli 2 0 0 4
SAT0508 BARINAKTAN KENTE YERLEŞİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
SAT0509 ANADOLU OSMANLI MİMARİSİ I Seçmeli 2 0 0 4
SAT0510 ANADOLU'DA OSMANLI MİMARİSİ II Seçmeli 2 0 0 4
SAT0511 MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ Seçmeli 2 0 0 4
SAT0512 ORTA ÇAĞDAN GÜNÜMÜZE AVRUPA RESİM SANATI Seçmeli 2 0 0 4
TDE0501 GÜNÜMÜZ DİL SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 4
TDE0503 TÜRK TİYATROSU Seçmeli 2 0 0 4
TDE0504 BATI EDEBİYATI Seçmeli 2 0 0 4
TDE0505 ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATINDA ROMAN VE ÖYKÜ Seçmeli 2 0 0 4
TDE0506 ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATINDA ŞİİR Seçmeli 2 0 0 4
TDE0509 EDEBİYAT VE HAYAT Seçmeli 2 0 0 4
TDE0510 ETKİLİ KONUŞMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
TDE0511 TEMEL OSMANLI TÜRKÇESİ Seçmeli 2 0 0 4
TDE0512 EDEBİYAT VE İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 4
TDE0514 OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 4
TRH0502 ÇAĞDAŞ ORTA ASYA TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
TRH0503 TÜRK TASAVVUF KÜLTÜRÜ Seçmeli 2 0 0 4
TRH0505 ORTADOĞU TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
TRH0506 UYGARLIK TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
TRH0510 LATİNCE (METİNLER) Seçmeli 2 0 0 4
TRH0512 TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ Seçmeli 2 0 0 4
FLS4075 CURRENT PHILOSOPHICAL PROBLEMS Seçmeli 3 0 0 6
PSI4059 SELECTED TOPICS IN DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY Seçmeli 3 0 0 6
PSI4061 PSİKOLOJİK TESTLER Seçmeli 0 3 0 6
PSI4063 CONTEMPORARY ISSUES İN COGNITIVE PSYCHOLOGY Seçmeli 3 0 0 6
PSI4085 HUMAN RIGHTS Seçmeli 3 0 0 6
PSI4089 SPOR PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
PSI4089 SPORT PSYCHOLOGY Seçmeli 3 0 0 6
PSI4101 INDIVIDUAL RESEARCH PROJECT İN PSYCHOLOGY I Seçmeli 0 3 0 6
PSİ4059 GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE SEÇME KONULAR Seçmeli 3 0 0 6
PSİ4063 BİLİŞSEL PSİKOLOJİDE ÇAĞDAŞ KONULAR Seçmeli 3 0 0 6
PSİ4065 PSİKOTERAPİ KURAMLARI I Seçmeli 3 0 0 6
PSİ4065 THEORIES OF PSYCHOTHERAPY I Seçmeli 3 0 0 6
PSİ4067 SELECTED TOPICST İN INDUSTRIAL/ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY Seçmeli 3 0 0 6
PSİ4069 THOUGHT AND DECISION PROCESSES Seçmeli 3 0 0 6
PSİ4071 NEUROPSYCHOLOGICAL TESTING Seçmeli 0 3 0 6
PSİ4073 ALAN UYGULAMASI I Seçmeli 0 3 0 6
PSİ4073 FIELD PRACTICE I Seçmeli 0 3 0 6
PSİ4075 CONTEMPORARY ISSUES İN SOCIAL PSYCHOLOGY Seçmeli 3 0 0 6
PSİ4075 SOSYAL PSİKOLOJİDE ÇAĞDAŞ KONULAR Seçmeli 3 0 0 6
PSİ4081 HEALTH PSYCHOLOGY Seçmeli 3 0 0 6
PSİ4081 SAĞLIK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
PSİ4083 PHYSIOLOGY OF PSYCHOPATHOLOGY Seçmeli 3 0 0 6
PSİ4083 PSİKOPATOLOJİNİN FİZYOLOJİK TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 6
SSY4051 MODERN DÜNYADA KADIN Seçmeli 3 0 0 6
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KMY0501 KİMYA VE TOPLUM Seçmeli 3 0 0 4
KMY0503 ENERJİ VE ÇEVRE Seçmeli 3 0 0 4
KMY0505 TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ Seçmeli 3 0 0 4
PSİ0502 PSİKOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 4
PSİ0503 GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 6
PSİ0508 ÇEVRESEL PSİKOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 4
PSİ0509 SOSYAL PSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
PSI4002 CULTURE AND PSYCHOLOGY Seçmeli 3 0 0 6
PSI4060 ENVIRONMENTAL PSYCHOLOGY Seçmeli 3 0 0 6
PSI4062 SELECTED TOPICS İN CLINICAL PSYCHOLOGY Seçmeli 3 0 0 6
PSI4064 CONTEMPORARY TOPICS İN DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY Seçmeli 3 0 0 6
PSI4066 SELECTED TOPICS İN COGNITIVE PSYCHOLOGY Seçmeli 3 0 0 6
PSI4090 PSİKOTERAPİ KURAMLARI II Seçmeli 3 0 0 6
PSI4090 THEORIES OF PSYCHOTHERAPY II Seçmeli 3 0 0 6
PSI4102 INDIVIDUAL RESEARCH PROJECT İN PSYCHOLOGY II Seçmeli 0 3 0 6
PSİ4002 KÜLTÜR VE PSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
PSİ4060 ÇEVRESEL PSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
PSİ4062 KLİNİK PSİKOLOJİDE SEÇME KONULAR Seçmeli 3 0 0 6
PSİ4064 GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE ÇAĞDAŞ KONULAR Seçmeli 3 0 0 6
PSİ4066 BİLİŞSEL PSİKOLOJİDE SEÇME KONULAR Seçmeli 3 0 0 6
PSİ4068 ÇOCUK VE ERGEN PSİKOPATOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
PSİ4068 PSYCHOPATHOLOGY OF CHILDHOOD AND ADOLESCENCE Seçmeli 3 0 0 6
PSİ4070 DUYGULAR PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
PSİ4070 PSYCHOLOGY OF EMOTIONS Seçmeli 3 0 0 6
PSİ4072 BELLEK VE BELLEK BOZUKLUKLARI Seçmeli 3 0 0 6
PSİ4072 MEMORY AND MEMORY DISORDERS Seçmeli 3 0 0 6
PSİ4076 PSİKOLOJİK TESTLER II Seçmeli 0 3 0 6
PSİ4080 GÖRÜŞME TEKNİKLERİ Seçmeli 0 3 0 6
PSİ4082 PSİKOFARMAKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
PSİ4082 PSYCHOPHARMACOLOGY Seçmeli 3 0 0 6
PSİ4084 DİN PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
PSİ4088 ALAN UYGULAMASI II Seçmeli 0 3 0 6
PSİ4088 FIELD PRACTICE II Seçmeli 0 3 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr