Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Biyoteknoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 2011 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuş bir bölümdür. Lisans programına ise 2014 yılında öğrenci alınarak öğretime başlanmıştır. Yüksek lisans öğretimine ise 2013 yılında başlamıştır. Moleküle Biyoloji ve Genetik bölümü lisans ve yüksek lisans programlarının ders dağılımları ve ders içerikleri bu alanda Dünya’da önde gelen üniversitelerin programları örnek alınarak hazırlanmıştır. Bölüm öğrencilerine alanlarında iyi bir araştırmacı olabilmeleri için moleküler biyoloji ve genetik alanındaki güncel bilgilere ek olarak bu alandaki teknikleri de başarı ile uygulayabilecek şekilde uygulamalı eğitim verilmektedir. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde yaygın öğrenci ve akademisyen değişimi programları ile yurtiçi ve yurt dışındaki Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri ile de eğitim ve araştırma alanında ortak projeler yürütülmektedir.
2
Verilen Derece
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü yüksek öğretimde Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama sistemine tabidir. Lisans programı başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında lisans derecesine ve biyolog unvanına sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı’ndan yeterli puan alması gerekir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili
Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programı 4 yıllık eğitim-öğretim programı içermektedir. Programın birinci yılında temel fen dersleri (Temel Moleküler biyoloji, Fizik, Genel Kimya, Matematik gibi) bulunmaktadır. İkinci ve üçüncü yıllar ise, moleküler biyoloji ve genetik alanında zorunlu ve seçimlik dersler bulunmaktadır. Lisans programındaki ders dağılımında uluslararası standartlar dikkate alınmıştır. Dördüncü yıldaki derslerin tamamı seçmeli derslerdir. Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü lisans programından mezun öğrenciler Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında Lisans derecesi ve “Biyolog” unvanı alırlar. Moleküler biyoloji ve genetik bölümü lisans programı mezunları yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerin ilgili enstitülerinde moleküler biyoloji ve genetik alanında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimine hak kazanırlar. Programın amacı “Moleküler Biyoloji ve Genetik” alanında güncel bilgi ve teknikleri kavramış, araştırma deneyimi olan, alanındaki bilgileri kullanarak güncel sorunlara kalıcı çözümler üretebilen ve farklı sektörlere hizmet edecek uzman moleküler biyologlar yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Matematik, fen, istatistik ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi.
2. İstenen gereksinimleri/ürünleri karşılayacak biçimde biyolojik bir sistemi, işlemi ya da süreci tasarlama becerisi.
3. Biyoteknoloji konularındaki mühendislik problemlerini saptama, tanımlama ve en güncel teknik ve bilişim araçları kullanarak çözme becerisi.
4. Disiplinlerarası takımlarda verimli çalışabilme ve sorumluluk alarak karar almada belirleyici olma becerisi.
5. Biyoteknoloji alanında etkin iletişim kurabilme ve kendini sosyal ve bilimsel arenalarda ifade edebilme becerisi.
6. Mesleki ahlak ve sosyal sorumluluk bilinci kazanmış, güncel konularda meslek etiğine uygun söz, beyan ve uygulamalarda bulunma becerisi
7. Mesleki ve etik sorumluluk bilincinde toplumsal, hukuksal ve ekonomik konularda farkındalık.
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi.
9. Genetik ve biyoteknoloji ürün ve çözümlerinin, çevresel, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlama becerisi
10. Kendini global alanda ingilizce olarak yeterli seviyede yazılı ve sözlü olarak ifade becerisi.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Disiplinlerarası takımlarda verimli çalışabilme ve sorumluluk alarak karar almada belirleyici olma becerisi.
 • İstenen gereksinimleri/ürünleri karşılayacak biçimde biyolojik bir sistemi, işlemi ya da süreci tasarlama becerisi.
 • Kendini global alanda ingilizce olarak yeterli seviyede yazılı ve sözlü olarak ifade becerisi.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi.
 • Biyoteknoloji konularındaki mühendislik problemlerini saptama, tanımlama ve en güncel teknik ve bilişim araçları kullanarak çözme becerisi.
 • Genetik ve biyoteknoloji ürün ve çözümlerinin, çevresel, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlama becerisi
 • Mesleki ahlak ve sosyal sorumluluk bilinci kazanmış, güncel konularda meslek etiğine uygun söz, beyan ve uygulamalarda bulunma becerisi
 • Matematik, fen, istatistik ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi.
 • Biyoteknoloji alanında etkin iletişim kurabilme ve kendini sosyal ve bilimsel arenalarda ifade edebilme becerisi.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincinde toplumsal, hukuksal ve ekonomik konularda farkındalık.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • İstenen gereksinimleri/ürünleri karşılayacak biçimde biyolojik bir sistemi, işlemi ya da süreci tasarlama becerisi.
 • Kendini global alanda ingilizce olarak yeterli seviyede yazılı ve sözlü olarak ifade becerisi.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi.
 • Matematik, fen, istatistik ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi.
 • Genetik ve biyoteknoloji ürün ve çözümlerinin, çevresel, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlama becerisi
 • Mesleki ahlak ve sosyal sorumluluk bilinci kazanmış, güncel konularda meslek etiğine uygun söz, beyan ve uygulamalarda bulunma becerisi
 • Disiplinlerarası takımlarda verimli çalışabilme ve sorumluluk alarak karar almada belirleyici olma becerisi.
 • Biyoteknoloji alanında etkin iletişim kurabilme ve kendini sosyal ve bilimsel arenalarda ifade edebilme becerisi.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincinde toplumsal, hukuksal ve ekonomik konularda farkındalık.
 • Biyoteknoloji konularındaki mühendislik problemlerini saptama, tanımlama ve en güncel teknik ve bilişim araçları kullanarak çözme becerisi.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Matematik, fen, istatistik ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi.
 • Mesleki ahlak ve sosyal sorumluluk bilinci kazanmış, güncel konularda meslek etiğine uygun söz, beyan ve uygulamalarda bulunma becerisi
 • İstenen gereksinimleri/ürünleri karşılayacak biçimde biyolojik bir sistemi, işlemi ya da süreci tasarlama becerisi.
 • Kendini global alanda ingilizce olarak yeterli seviyede yazılı ve sözlü olarak ifade becerisi.
 • Biyoteknoloji konularındaki mühendislik problemlerini saptama, tanımlama ve en güncel teknik ve bilişim araçları kullanarak çözme becerisi.
 • Genetik ve biyoteknoloji ürün ve çözümlerinin, çevresel, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlama becerisi
 • Biyoteknoloji alanında etkin iletişim kurabilme ve kendini sosyal ve bilimsel arenalarda ifade edebilme becerisi.
 • Disiplinlerarası takımlarda verimli çalışabilme ve sorumluluk alarak karar almada belirleyici olma becerisi.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincinde toplumsal, hukuksal ve ekonomik konularda farkındalık.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi.
 • Disiplinlerarası takımlarda verimli çalışabilme ve sorumluluk alarak karar almada belirleyici olma becerisi.
 • Kendini global alanda ingilizce olarak yeterli seviyede yazılı ve sözlü olarak ifade becerisi.
 • Matematik, fen, istatistik ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi.
 • Biyoteknoloji alanında etkin iletişim kurabilme ve kendini sosyal ve bilimsel arenalarda ifade edebilme becerisi.
 • Biyoteknoloji konularındaki mühendislik problemlerini saptama, tanımlama ve en güncel teknik ve bilişim araçları kullanarak çözme becerisi.
 • Genetik ve biyoteknoloji ürün ve çözümlerinin, çevresel, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlama becerisi
 • İstenen gereksinimleri/ürünleri karşılayacak biçimde biyolojik bir sistemi, işlemi ya da süreci tasarlama becerisi.
 • Mesleki ahlak ve sosyal sorumluluk bilinci kazanmış, güncel konularda meslek etiğine uygun söz, beyan ve uygulamalarda bulunma becerisi
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincinde toplumsal, hukuksal ve ekonomik konularda farkındalık.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Disiplinlerarası takımlarda verimli çalışabilme ve sorumluluk alarak karar almada belirleyici olma becerisi.
 • İstenen gereksinimleri/ürünleri karşılayacak biçimde biyolojik bir sistemi, işlemi ya da süreci tasarlama becerisi.
 • Mesleki ahlak ve sosyal sorumluluk bilinci kazanmış, güncel konularda meslek etiğine uygun söz, beyan ve uygulamalarda bulunma becerisi
 • Kendini global alanda ingilizce olarak yeterli seviyede yazılı ve sözlü olarak ifade becerisi.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi.
 • Biyoteknoloji alanında etkin iletişim kurabilme ve kendini sosyal ve bilimsel arenalarda ifade edebilme becerisi.
 • Genetik ve biyoteknoloji ürün ve çözümlerinin, çevresel, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlama becerisi
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincinde toplumsal, hukuksal ve ekonomik konularda farkındalık.
 • Matematik, fen, istatistik ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi.
 • Biyoteknoloji konularındaki mühendislik problemlerini saptama, tanımlama ve en güncel teknik ve bilişim araçları kullanarak çözme becerisi.
Öğrenme Yetkinliği
 • İstenen gereksinimleri/ürünleri karşılayacak biçimde biyolojik bir sistemi, işlemi ya da süreci tasarlama becerisi.
 • Biyoteknoloji alanında etkin iletişim kurabilme ve kendini sosyal ve bilimsel arenalarda ifade edebilme becerisi.
 • Disiplinlerarası takımlarda verimli çalışabilme ve sorumluluk alarak karar almada belirleyici olma becerisi.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincinde toplumsal, hukuksal ve ekonomik konularda farkındalık.
 • Biyoteknoloji konularındaki mühendislik problemlerini saptama, tanımlama ve en güncel teknik ve bilişim araçları kullanarak çözme becerisi.
 • Genetik ve biyoteknoloji ürün ve çözümlerinin, çevresel, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlama becerisi
 • Mesleki ahlak ve sosyal sorumluluk bilinci kazanmış, güncel konularda meslek etiğine uygun söz, beyan ve uygulamalarda bulunma becerisi
 • Kendini global alanda ingilizce olarak yeterli seviyede yazılı ve sözlü olarak ifade becerisi.
 • Matematik, fen, istatistik ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Mesleki ahlak ve sosyal sorumluluk bilinci kazanmış, güncel konularda meslek etiğine uygun söz, beyan ve uygulamalarda bulunma becerisi 1,2,3
Mesleki ve etik sorumluluk bilincinde toplumsal, hukuksal ve ekonomik konularda farkındalık. 2,4,8 12,3,4,5,6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi. 3,4,6 12,3,4,5,6
Biyoteknoloji alanında etkin iletişim kurabilme ve kendini sosyal ve bilimsel arenalarda ifade edebilme becerisi. 2,4,6 12,3,4,5,6
Biyoteknoloji konularındaki mühendislik problemlerini saptama, tanımlama ve en güncel teknik ve bilişim araçları kullanarak çözme becerisi. 1,2,3 12,3,4,5,6
Disiplinlerarası takımlarda verimli çalışabilme ve sorumluluk alarak karar almada belirleyici olma becerisi. 1,4,8 12,3,4,5,6
Genetik ve biyoteknoloji ürün ve çözümlerinin, çevresel, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlama becerisi 4,7,9 12,3,4,5,6
İstenen gereksinimleri/ürünleri karşılayacak biçimde biyolojik bir sistemi, işlemi ya da süreci tasarlama becerisi. 1,5,9 12,3,4,5,6
Kendini global alanda ingilizce olarak yeterli seviyede yazılı ve sözlü olarak ifade becerisi. 5,6,9 12,3,4,5,6
Matematik, fen, istatistik ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi. 1,6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
2-Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
3-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Biyoteknoloji alanında etkin iletişim kurabilme ve kendini sosyal ve bilimsel arenalarda ifade edebilme becerisi. 4,3,5,8 12,3,4,5,6
Biyoteknoloji konularındaki mühendislik problemlerini saptama, tanımlama ve en güncel teknik ve bilişim araçları kullanarak çözme becerisi. 4,5,6
Disiplinlerarası takımlarda verimli çalışabilme ve sorumluluk alarak karar almada belirleyici olma becerisi. 1,3,6
Genetik ve biyoteknoloji ürün ve çözümlerinin, çevresel, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlama becerisi 2,5,6
İstenen gereksinimleri/ürünleri karşılayacak biçimde biyolojik bir sistemi, işlemi ya da süreci tasarlama becerisi. 1,2,3
Kendini global alanda ingilizce olarak yeterli seviyede yazılı ve sözlü olarak ifade becerisi. 3,5,6 12,3,4,5,6
Matematik, fen, istatistik ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi. 1,2,5
Mesleki ahlak ve sosyal sorumluluk bilinci kazanmış, güncel konularda meslek etiğine uygun söz, beyan ve uygulamalarda bulunma becerisi 2,5,6 12,3,4,5,6
Mesleki ve etik sorumluluk bilincinde toplumsal, hukuksal ve ekonomik konularda farkındalık. 3,4,6 12,3,4,5,6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi. 3,6,8
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Biyoteknoloji alanında etkin iletişim kurabilme ve kendini sosyal ve bilimsel arenalarda ifade edebilme becerisi. 1,5,7 12,3,4,5,6
Biyoteknoloji konularındaki mühendislik problemlerini saptama, tanımlama ve en güncel teknik ve bilişim araçları kullanarak çözme becerisi. 1,5,7 12,3,4,5,6
Disiplinlerarası takımlarda verimli çalışabilme ve sorumluluk alarak karar almada belirleyici olma becerisi. 1,3,5 12,3,4,5,6
Genetik ve biyoteknoloji ürün ve çözümlerinin, çevresel, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlama becerisi 1,5,6
İstenen gereksinimleri/ürünleri karşılayacak biçimde biyolojik bir sistemi, işlemi ya da süreci tasarlama becerisi. 2,3,8
Kendini global alanda ingilizce olarak yeterli seviyede yazılı ve sözlü olarak ifade becerisi. 2,6,8 12,3,4,5,6
Matematik, fen, istatistik ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi. 1,7,6 12,3,4,5,6
Mesleki ahlak ve sosyal sorumluluk bilinci kazanmış, güncel konularda meslek etiğine uygun söz, beyan ve uygulamalarda bulunma becerisi 2,5,8 12,3,4,5,6
Mesleki ve etik sorumluluk bilincinde toplumsal, hukuksal ve ekonomik konularda farkındalık. 1,4,7 12,3,4,5,6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi. 5,9,10 12,3,4,5,6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
2-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
3-Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
4-Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
İstenen gereksinimleri/ürünleri karşılayacak biçimde biyolojik bir sistemi, işlemi ya da süreci tasarlama becerisi. 1,5,8 12,3,4,5,6
Kendini global alanda ingilizce olarak yeterli seviyede yazılı ve sözlü olarak ifade becerisi. 2,6,8 12,3,4,5,6
Matematik, fen, istatistik ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi. 4,5,6
Mesleki ahlak ve sosyal sorumluluk bilinci kazanmış, güncel konularda meslek etiğine uygun söz, beyan ve uygulamalarda bulunma becerisi 4,6,9 12,3,4,5,6
Mesleki ve etik sorumluluk bilincinde toplumsal, hukuksal ve ekonomik konularda farkındalık. 2,4,7 12,3,4,5,6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi. 4,5,6 12,3,4,5,6
Biyoteknoloji alanında etkin iletişim kurabilme ve kendini sosyal ve bilimsel arenalarda ifade edebilme becerisi. 7,8,6 12,3,4,5,6
Biyoteknoloji konularındaki mühendislik problemlerini saptama, tanımlama ve en güncel teknik ve bilişim araçları kullanarak çözme becerisi. 7,8,9 12,3,4,5,6
Disiplinlerarası takımlarda verimli çalışabilme ve sorumluluk alarak karar almada belirleyici olma becerisi. 1,7,9
Genetik ve biyoteknoloji ürün ve çözümlerinin, çevresel, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlama becerisi 1,2,6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
2-Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
3-Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Mesleki ahlak ve sosyal sorumluluk bilinci kazanmış, güncel konularda meslek etiğine uygun söz, beyan ve uygulamalarda bulunma becerisi 4,6,7 12,3,4,5,6
Mesleki ve etik sorumluluk bilincinde toplumsal, hukuksal ve ekonomik konularda farkındalık. 1,5,10 12,3,4,5,6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi. 1,6,8 12,3,4,5,6
Biyoteknoloji alanında etkin iletişim kurabilme ve kendini sosyal ve bilimsel arenalarda ifade edebilme becerisi. 5,6,9 12,3,4,5,6
Biyoteknoloji konularındaki mühendislik problemlerini saptama, tanımlama ve en güncel teknik ve bilişim araçları kullanarak çözme becerisi. 4,5,8 12,3,4,5,6
Disiplinlerarası takımlarda verimli çalışabilme ve sorumluluk alarak karar almada belirleyici olma becerisi. 4,5,6 12,3,4,5,6
Genetik ve biyoteknoloji ürün ve çözümlerinin, çevresel, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlama becerisi 5,9,10 12,3,4,5,6
İstenen gereksinimleri/ürünleri karşılayacak biçimde biyolojik bir sistemi, işlemi ya da süreci tasarlama becerisi. 1,3,6 12,3,4,5,6
Kendini global alanda ingilizce olarak yeterli seviyede yazılı ve sözlü olarak ifade becerisi. 1,7,9 12,3,4,5,6
Matematik, fen, istatistik ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi. 1,6,9
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

1-Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
2-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
4-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Biyoteknoloji alanında etkin iletişim kurabilme ve kendini sosyal ve bilimsel arenalarda ifade edebilme becerisi. 3,5,6 12,3,4,5,6
Biyoteknoloji konularındaki mühendislik problemlerini saptama, tanımlama ve en güncel teknik ve bilişim araçları kullanarak çözme becerisi. 1,5,6 12,3,4,5,6
Disiplinlerarası takımlarda verimli çalışabilme ve sorumluluk alarak karar almada belirleyici olma becerisi. 1,2,3 12,3,4,5,6
Genetik ve biyoteknoloji ürün ve çözümlerinin, çevresel, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlama becerisi 3,4,7 12,3,4,5,6
İstenen gereksinimleri/ürünleri karşılayacak biçimde biyolojik bir sistemi, işlemi ya da süreci tasarlama becerisi. 1,2,7
Kendini global alanda ingilizce olarak yeterli seviyede yazılı ve sözlü olarak ifade becerisi. 2,6,4 12,3,4,5,6
Matematik, fen, istatistik ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi. 1,2,7 12,3,4,5,6
Mesleki ahlak ve sosyal sorumluluk bilinci kazanmış, güncel konularda meslek etiğine uygun söz, beyan ve uygulamalarda bulunma becerisi 2,4,6
Mesleki ve etik sorumluluk bilincinde toplumsal, hukuksal ve ekonomik konularda farkındalık. 2,3,4 12,3,4,5,6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi. 1,6,9 12,3,4,5,6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programını mezunları tarım, eczacılık ve gıda sektörü gibi alanlarda faaliyet gösteren özel sektöre ait kurumların Ar-Ge, kalite kontrol veya analiz laboratuar birimlerinde uzman moleküler biyolog olarak istihdam edilebilmektedirler. Gerekli koşulları sağlayan mezunlar (KPSS gibi) bazı kamu kuruluşlarında da çalışabilmektedirler. Pedagojik formasyon sertifika programını başarıyla tamamlayan bölüm mezunları gerekli şartları sağladıkları takdirde sağlık alan öğretmeni olma hakkını kazanırlar. Ayrıca, kendi alanlarında akademisyen olabilmek için yurtiçi ve yurt dışındaki üniversitelerde lisansüstü eğitim öğretim programlarına devam edebilmektedirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ilan edilen düzeyde ALES ve Yabancı Dil bilgisine (TOEFL-IELTS-KPDS-UDS vb sınavlarla belgelemek koşulu ile) sahip olmaları koşuluyla lisansüstü eğitim-öğrenim programlarına kaydolabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Derslere devam zorunluluğu vardır. Bu zorunluluk teorik derslerde en az %70, uygulamalarda ise en az %80´dir. Devam zorunluluğunu yerine getirenler, dönem sonu sınavına girebilirler. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınav katkısı %50, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Ara sınav notu olarak ödev, laboratuar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için yarıyıl sonu sınavından en az 40 puan alması zorunludur. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Ancak öğrencinin genel ağırlıklı not ortalaması en az 2.0 ise DC ve DD notları da şartlı başarılı notlar olarak değerlendirilir.
12
Mezuniyet Koşulları
Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programını başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan 240 AKTS´lik zorunlu ve seçmeli derslerin tümünü geçmek ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program başkanı ve koordinatörü:
Prof.Dr. Aydın TÜRKEÇ,
Bursa Uludag Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü,
16059-Bursa.
E-posta: mbgenetik@uludag.edu.tr
Tel: (0224) 294 2861
Faks: (0224) 294 1898
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde tam zamanlı olarak 2 Prof.Dr., 4 Dr. öğretim üyesi. ve 1 araştırma görevlisi almaktadır. Bölümde Moleküler Genetik, Moleküler Hücre Biyolojisi ve Biyoinformatik ve İşlemsel Biyoloji olmak üzere üç anabilim dalı bulunmaktadır. Bölümde lisans programındaki öğrencilerin kullanımına da açık, teknik olarak donanımlı ve her türlü moleküler biyoloji araştırmasının yapılabileceği dört farklı araştırma laboratuvarı vardır. Bunlar moleküler mikrobiyoloji, bitki moleküler biyolojisi, insan genetiği ve kanser biyolojisi araştırma laboratuvarlarıdır. Lisans öğrencileri istedikleri takdirde bölümde görevli öğretim üyelerinin danışmanlığı ve rehberliğinde araştırma projelerine katılabilmektedirler.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BYT5001 BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ I Zorunlu 3 0 0 6
BYT5181 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 5
BYT5191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BYT5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 4
BYT5182 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 5
BYT5192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
FEN5000 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
BYT5002 BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ II Zorunlu 3 0 0 6
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BYT5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
BYT5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BYT5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
BYT5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIO5209 ONKOGENLER VE KARSİNOGENEZ Seçmeli 3 0 0 6
BIO5211 EKOTOKSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
BM5701 BİLGİ ERİŞİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
BYM5007 BİYOMALZEMELERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
BYT5003 ÇEVRE BİYOTEKNOLOJİSİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 6
BYT5005 POPÜLASYON GENETİĞİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 6
BYT5009 MOLEKÜLER BİYOLOJİ UYGULAMALARINA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 6
BYT5011 TEMEL GIDA GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
BYT5013 BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 6
BYT5015 TEKSTİLDE BİYOTEKNOLOJİK VE BİYOMİMETİK UYGULAMALAR Seçmeli 3 0 0 6
BYT5017 FONKSİYONEL GIDALARA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 6
CEV5305 BİYOYAKIT ÜRETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB5031 GIDA SANAYİDE ENZİM KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 6
MBG5415 PROTEİN VE ENZİM BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
MBG5425 İŞLEVSEL GENOMİK Seçmeli 3 0 0 6
MBG5433 HÜCRE DÖNGÜSÜ VE KONTROL MEKANİZMALARI Seçmeli 3 0 0 6
TAB5007 YEM BİTKİLERİ EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
TMK5001 MİKROBİYOLOJİDE TANI YÖNTEMLERİ I Seçmeli 3 0 0 6
VBK5003 BİYOKİMYASAL METOTLAR Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIO5206 EKOGENETİK Seçmeli 3 0 0 6
BM5130 BİYOİNFORMATİK ALGORİTMALARI Seçmeli 3 0 0 6
BYT5004 BİTKİ ISLAHINA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 6
BYT5006 HAYVAN BESLEMENİN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 6
BYT5010 REKOMBİNANT DNA TEKNOLOJİSİ VE GENETİK MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
BYT5012 HAYVAN BİYOTEKNOLOJİSİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 6
BYT5014 BİLİM TARİHİ VE ETİĞİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 6
BYT5016 ATIK VE ATIK SU İÇİN BİYOKİMYA Seçmeli 3 0 0 6
GMB5030 GIDA AROMA MADDELERİ VE AROMA KİMYASI Seçmeli 2 0 2 6
MBG5400 GEN MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
MBG5402 MAYA GENETİĞİ VE MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
MBG5424 PROTEOMİK Seçmeli 3 0 0 6
MBG5430 KANSER MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
TMK5002 MİKROBİYOLOJİDE TANI YÖNTEMLERİ II Seçmeli 3 0 0 6
VBK5010 KANSER METABOLİZMASI Seçmeli 3 0 0 6
ZTK5304 ÇİFTLİK HAYVANLARINDA GENOM ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr