Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Yapay Zeka Tezli Yüksek Lisans Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Displinlerarası Yapay Zeka Yüksek Lisans Programı 2021-2022 Güz Yarıyılında açılmış ve eğitim öğretime başlamıştır. Program disiplinlerarası bir içerikte oluşturulmuştur. Bu alanda Türkiye´de açılan ilk yüksek lisans programıdır. Yapay Zeka alanındaki temel derslerin yanında Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Makina Mühendisliği ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans programlarında dersler de içermektedir.
2
Verilen Derece
Yapay Zeka Yüksek Lisans programı başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Yapay Zeka alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların ALES veya eşdeğeri sınavdan en az 55 (elli beş) puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen ALES veya eş değer puana sahip olmaları gerekir. Yüksek Lisans başvuruları için yabancı dil puanı talep edilmemekte, fakat adaylardan eşit puana sahip olanlardan İngilizce puanı daha yüksek olan tercih edilecektir. Program displinlerarası bir programdır. Makine Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği ve Malzeme Mühendisliği programlarından öğrenci kabul edilebilecektir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Anabilim Dalı ya da ilişkili olan diğer Anabilim Dalları lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS ve hazırladığı tezi öğretim üyelerinden oluşan jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Makine Mühendisliği alanında yüksek lisans diploması verilir. Seminer hariç derslerde başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde edilmelidir. Öğrencinin mezun olabilmesi için ayrıca Senato kararı ile belirlenen yayın veya bilimsel faaliyet şartını yerine getirmesi zorunludur.
7
Program Profili
Yapay Zeka yüksek lisans programı disiplinlerarası eğitim veren bir programdır. Akademik kadrosunda farklı anabilim dallarında görev yapan 6 öğretim üyesinde bulunmaktadır. Yapay Zeka Yüksek Lisans programı akademik kadrosu dışından da öğretim üyeleri ders vermekte ve öğrenci danışmanlığı alabilmektedir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Yapay Zeka Yüksek Lisans programından mezun olacak öğrenciler, Makine, Otomotiv, Havacılık, Uzay, Savunma ve Medikal sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarda çalışma imkanı bulabileceklerdir.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar doktora programları başvuru ve kayıt şartlarını sağlamaları durumunda doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bursa Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uygulanır.
12
Mezuniyet Koşulları
Yapay Zeka Yüksek Lisans programını başarıyla tamamlamak için 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, enstitü anabilim dalı başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçmeli en az sekiz ders ile seminer dersi, her yarıyıl alınacak uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından başarılı olunması gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Başkanı:
Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız
Tel:+90 (224) 2755249
E-posta: aliriza@uludag.edu.tr
İdari personel:
Zehra Yılmaz
0 (224) 294 2797
yapayzeka@uludag.edu.tr
Adres:
Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Görükle Kampüsü 16059 BURSA
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Dersler Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği ve Makina Mühendisliği Bölümü ile ortak kullanılan 18 sınıfta yapılmaktadır. Bu sınıflar çağdaş bir mühendislik eğitimi için gerekli özelliklere sahiptir. Bu sınıfların tamamı klima ve projeksiyon cihazı ile donatılmıştır. Bölümde eğitim ve araştırma faaliyetleri için kullanılan 9 adet laboratuvar bulunmaktadır. Bu laboratuvarlar aşağıda sıralanmıştır:
Termodinamik ve Isı Tekniği Laboratuvarı,
Makine Teorisi ve Dinamiği Laboratuvarı,
Otomatik Kontrol Laboratuvarı,
Motor Laboratuvarı,
Malzeme Laboratuvarı,
Takım Tezgahları Laboratuvarı,
Makine Elemanları Laboratuvarı,
Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarı,
Bilgisayar Destekli Tasarım Laboratuvarı.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BM5103 ALGORİTMALAR Zorunlu 3 0 0 6
YZ5181 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 5
YZ5191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FEN5000 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
YZ5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 4
YZ5182 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 5
YZ5192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YZ5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
YZ5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YZ5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
YZ5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
END5161 VERİ MADENCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 8
BM5113 BİLGİSAYARLA GÖRME Seçmeli 3 0 0 6
BM5115 DOĞAL DİL İŞLEME Seçmeli 3 0 0 6
BM5121 GÖRÜNTÜ İŞLEME VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
BM5701 BİLGİ ERİŞİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 6
ELN5415 NESNE TANIMA Seçmeli 3 0 0 6
ELN5503 SAYISAL HESAPLAMA VE PROGRAMLAMA Seçmeli 3 0 0 6
END5123 SEZGİSEL ALGORİTMALAR Seçmeli 3 0 0 8
END5151 İSTATİSTİKSEL VERİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 8
MAK5217 BİLGİSAYAR GRAFİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
MAK5265 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDE YAPISAL TASARIM VE OPTİMİZASYON Seçmeli 3 0 0 6
YIT5017 MÜHENDİSLİKTE METAMODELLEME VE YAPAY ZEKA UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BM5116 YAPAY ZEKA TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 6
BM5130 BİYOİNFORMATİK ALGORİTMALARI Seçmeli 3 0 0 6
BM5138 DOĞAL DİL İŞLEMEDE İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
BM5142 VERİ MADENCİLİĞİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 6
ELN5418 YAPAY SİNİR AĞLARI İLE NESNE TANIMA Seçmeli 3 0 0 6
END5101 MATEMATİKSEL PROGRAMLAMA Seçmeli 3 0 0 8
END5124 KISIT PROGRAMLAMA Seçmeli 3 0 0 8
END5162 UYGULAMALI MAKİNE ÖĞRENMESİ Seçmeli 2 0 1 8
MAK5268 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDE YAPAY ZEKA VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr