Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Eklemeli İmalat Doktora Programı (Disiplinlerarası)
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Displinlerarası Eklemeli İmalat Doktora Programı 2022-2023 Güz Yarıyılında açılmış ve eğitim öğretime başlamıştır. Program disiplinlerarası bir içerikte oluşturulmuştur. Bu alanda Türkiye´de açılan ilk doktora programıdır. Eklemeli İmalat alanındaki temel derslerin yanında Optik ve Fotonik, Biyomalzemeler, Otomotiv Mühendisliği, Polimer Malzemeler ve Yüzey İşlem ve Teknolojileri doktora programlarında dersler de içermektedir.
2
Verilen Derece
Eklemeli İmalat doktora programı başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Eklemeli İmalat alanında Doktora derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına başvurabilmek için adayların ALES veya eşdeğeri sınavdan en az 55 (elli beş) puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen ALES veya eş değer puana sahip olmaları gerekir. Doktora başvuruları için yabancı dil puanı talep edilmemekte, fakat adaylardan eşit puana sahip olanlardan İngilizce puanı daha yüksek olan tercih edilecektir. Program displinlerarası bir programdır. Eklemeli İmalat, Makine Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği ve Malzeme Mühendisliği programlarında Yüksek Lisans yapmış öğrenciler kabul edilebilecektir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Anabilim Dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının doktora programlarında mevcut olan seçmeli derslerden en az 7 tane (42 AKTS), 1 zorunlu ders (2 AKTS) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 75 ağırlıklı not ortalaması elde eden, tez semineri (4 AKTS) veren, doktora yeterlilik sınavını başarıyla geçen (10 AKTS) ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi öğretim üyelerinden oluşan jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Eklemeli İmalat alanında doktora diploması verilir. Programın toplam kredisi 240 AKTS’dir.
7
Program Profili
Eklemeli İmalat doktora programı disiplinlerarası eğitim veren bir programdır. Akademik kadrosunda farklı anabilim dallarında görev yapan 6 öğretim üyesi bulunmaktadır. Eklemeli İmalat doktora programı akademik kadrosu dışından da öğretim üyeleri ders vermekte ve öğrenci danışmanlığı alabilmektedir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Bilgileri derinleştirerek eklemeli imalat alanında uygulamaya koyabilme
2. Analiz, sentez, eleştirel değerlendirme yeteneklerini geliştirerek karmaşık problemleri bağımsız olarak çözebilme
3. Modern tasarım yöntemleri ve araçları kullanarak bir süreci ya da bir sistemi tasarlayabilme.
4. Bilimsel yöntemler kullanarak veri toplayabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme.
5. Çok disiplinli takımlarda yer alarak farklı alanlardan gelen bilgileri kendi alanıyla bütünleştirerek çözüm yöntemleri belirleyebilme
6. Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilme, en az bir yabancı dilde iletişim kurabilme
7. Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilme
8. Toplumsal, çevresel ve etik değerleri dikkate alarak bilimsel araştırma yürütebilme.
9. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, alternatif çözüm yolları belirleyebilme
10. Özgün ve bağımsız araştırma yapabilme.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Eklemeli İmalat doktora programından mezun olacak öğrenciler, Makine, Otomotiv, Havacılık, Uzay, Savunma ve Medikal sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarda çalışma imkanı bulabileceklerdir.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktorayı başarıyla tamamlayan mezunlarımız yurtiçinde veya yurt dışında akademik personel olabilmek veya devlete bağlı Ar-Ge merkezlerinde uzmak pozisyonu alabilmek için aynı veya ilgili disiplinlere başvurabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bursa Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uygulanır.
12
Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler, ‘Dereceye Yönelik Düzenlemeler’ de verilen programda tüm zorunlu ve seçmeli dersleri başarıyla geçmek zorundadırlar (toplam 180-240 ECTS eşdeğerliliği). Müfredattaki tüm dersleri başarıyla tamamlayanlara Eklemeli İmalat Doktora Programında doktora derecesi verilir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Başkanı:
Prof. Dr. Necmettin Kaya
Tel:+90 (224) 2941979
E-posta: necmi@uludag.edu.tr
İdari personel:
Esra Bozkurt
0 (224) 294 1952
makfen@uludag.edu.tr
Adres:
Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Görükle Kampüsü 16059 BURSA
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Dersler Makina Mühendisliği Bölümü ile ortak kullanılan 18 sınıfta yapılmaktadır. Bu sınıflar çağdaş bir mühendislik eğitimi için gerekli özelliklere sahiptir. Bu sınıfların tamamı klima ve projeksiyon cihazı ile donatılmıştır. Bölümde eğitim ve araştırma faaliyetleri için kullanılan 9 adet laboratuvar bulunmaktadır. Bu laboratuvarlar aşağıda sıralanmıştır:
Termodinamik ve Isı Tekniği Laboratuvarı,
Makine Teorisi ve Dinamiği Laboratuvarı,
Otomatik Kontrol Laboratuvarı,
Motor Laboratuvarı,
Malzeme Laboratuvarı,
Takım Tezgahları Laboratuvarı,
Makine Elemanları Laboratuvarı,
Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarı,
Bilgisayar Destekli Tasarım Laboratuvarı.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EIM6181 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 5
EIM6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 24
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EIM6172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 4
EIM6182 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 5
EIM6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
FEN6002 TEKNOLOJİ TRANSFERİ, AR-GE VE İNOVASYON Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EIM6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
EIM6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 15
YET6177 DOKTORA YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 10
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EIM6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
EIM6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EIM6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 5
EIM6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EIM6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 5
EIM6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EIM6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VII Zorunlu 4 0 0 5
EIM6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EIM6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VIII Zorunlu 4 0 0 5
EIM6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EIM6001 EKLEMELİ İMALATIN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 6
EIM6003 METAL EKLEMELİ İMALAT TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
END6117 ÜRÜN TASARIMI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 8
MAK6201 MALZEMELERİN KARAKTERİZASYONU Seçmeli 3 0 0 6
MAK6203 KATILAŞTIRMA PRENSİPLERİ Seçmeli 3 0 0 6
MAK6213 İLERİ TERMODİNAMİK Seçmeli 3 0 0 6
MAK6235 MAKİNA TASARIMINDA ÖMÜR HESAPLARI Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EIM6002 EKLEMELİ VE GELENEKSEL İMALATTA METROLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
EIM6004 EKLEMELİ İMALAT İÇİN İLERİ TASARIM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
EIM6006 EKLEMELİ İMALATTA METAMODELLEME VE YAPAY ZEKA UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
END6144 ÜRÜN TASARIMINDA ERGONOMİ Seçmeli 3 0 0 8
MAK6226 ATOMİZASYON VE PULVARİZASYON MEKANİZMALARI Seçmeli 3 0 0 6
MAK6228 FAZ DÖNÜŞÜMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
MAK6232 BİYOMEKANİKTE DENEYSEL VE SAYISAL METOTLAR Seçmeli 3 0 0 6
MAK6234 GÜVENİLİRLİK TABANLI TASARIM OPTİMİZASYONU VE PROGRAMLAMA Seçmeli 3 0 0 6
OTO6128 MÜHENDİSLİK KIRILMA MEKANİĞİ TEORİSİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr