Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Peyzaj Mimarlığı Doktora Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 29.06.1999 tarihinde kurulmuş ve 2018-2019 eğitim & öğretim yılından itibaren Lisans seviyesinde öğrenci alımına başlamıştır. Bölümümüzde 07.11.2014 tarihli YÖK (Yüksek Öğretim Kurulu) kararı ile Yüksek Lisans, 16 06.2021 tarihli YÖK kararı ile de Doktora seviyesinde eğitim & öğretim başlamıştır.
2
Verilen Derece
Peyzaj Mimarlığı Programı yükseköğretimde 180-240 AKTS kredilik altıncı aşama derece sistemine tabiidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp program yeterlilikleri sağlandığında Peyzaj Mimarlığı Anabilim dalında Doktora derecesine sahip olunmaktadır.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans diploması ile doktora programına başvuru, doktora programının özel uygunluk koşuluna bağlıdır. Doktora programına başvuran adaylardan, fen bilimleri sayısal puan türünde Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosu’nun belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması şartı aranmaktadır. Türkiye vatandaşı adaylar için İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça ve Arapça dillerinin birinden, YDS, YÖKDİL, TOEFL veya YÖK´ün kabul ettiği diğer eşdeğer sınavlardan Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosu’nun belirleyeceği taban puanı almış olması gerekmektedir. Aynı şekilde, yabancı uyruklu adaylar için ise İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinin birinden, YDS, YÖKDİL, TOEFL veya YÖK´ün kabul ettiği diğer eşdeğer sınavlardan Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosu’nun belirleyeceği taban puanı almış olması gerekmektedir. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosu karar verir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora programı ders aşaması, seminer, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez savunmasından oluşmaktadır. Yeterlilik sınavından önce 1 seminer sunumu yapılmalıdır. Kredili derslerini tamamlayan adaylar yeterlilik sınavına girerek başarılı olmalıdır. Yeterlilik sınavından sonra adaylar tez konusu belirlemeli ve tez çalışmasını başarı ile tamamlamalıdır. Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen mezuniyet şartlarını sağlayan adaylara Peyzaj Mimarlığı dalında doktora diploması verilir.
7
Program Profili
Diğer seviyelerde elde ettiği bilgileri özgün araştırmalar biçimine dönüştürebilme becerisine sahip, uzmanlığıyla ilgili bilimsel bir araştırmayı bağımsız olarak kurgulayabilme ve sonuçlandırabilme kapasitesi olan, teorik ve uygulama alanında karşılaşılan problemlere yönelik çözüm üretebilen ve evrensel bilimin geliştirilmesine katkıda bulunan uzman bireyler yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Peyzaj planlama ve tasarımı konularında kapsamlı araştırmalar yapabilecek ve yeni yaklaşımları kurgulayabilecek
2. Peyzaj mimarlığında tasarım ve onarım çalışmalarında kullanılacak peyzaj bitkilerinin temel özellikleri ve seçim yaklaşımlarını üretebilecek
3. Peyzaj mimarlığında doğa ve çevrenin önemini kavrayarak bunların korunması, geliştirilmesi ve insan ile ilişkileri çözümleyecek metodolojik yaklaşımlar ortaya koyabilecek
4. Peyzaj mimarlığı ile ilgili ulusal, bölgesel ve yerel sorunların çözümüne yönelik görüş, çözüm ve geliştirme becerisine sahip olacak
5. İletişim becerilerini etkin bir şekilde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme becerisine sahip olacak
6. Alanı ile ilgili disiplinlerle işbirliği içerisinde yeni bilgiler oluşturabilme ve çözümleyebilme becerisine sahip olacak
7. Alanında yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün çalışma gerçekleştirme beceri gösterebilecek
8. Mesleki etik ve sorumluluk sahibi, yaşam boyu öğrenme becerisine sahip olacak
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Üniversiteler (fakülteler, meslek yüksek okulları ve rektörlüklere bağlı çevre düzenleme birimleri), Belediyeler (park ve bahçeler, imar ve planlama ile mezarlıklar müdürlükleri), Çeşitli Bakanlıklara Bağlı Kuruluşlar, (Karayolları, İller Bankası, DSİ, Çevre Genel Müdürlüğü, Milli Parklar, Tarımsal Araştırma Enstitüleri, Tarım İl Müdürlükleri, Orman Genel Müdürlüğü, Turizm Planlaması Genel Müdürlüğü, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurumu, Emlak Bankası, Toplu Konut Genel Müdürlüğü, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü vb...), Peyzaj Mimarlığı, Mimarlık, Şehir Planlama ve İnşaat Büroları ile Şirketleri, Belediye Hizmetleri Üstlenen Özel Şirketler, Yapısal ve Bitkisel Materyal (Peyzaj ve Süs Bitkileri Fidanlıkları) Üretme ve Pazarlama Kuruluşları, Yapı Kooperatifleri ve Turizm - Rekreasyon Tesisleri
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bu bölüm, ilgili derslerin ders tanıtım ve uygulama formlarında açıklanmaktadır.
12
Mezuniyet Koşulları
Doktora programını başarı ile tamamlamak için, adayın ‘Yeterlilik Koşulları ve Kuralları’ bölümünde açıklanan koşulları yerine getirilmesi, 27.06.2019 tarih ve 2019-10 sayılı Bursa Uludağ Üniversitesi Senato toplantısında alınan 1 nolu karar gereği yayın şartını sağlaması ve alanıyla ilgili bir konuda hazırladığı tezini seçilmiş jüri önünde başarıyla savunması gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Prof.Dr. Murat ZENCİRKIRAN
e-mail: mzencirkiran@uludag.edu.tr
Telefon:0.224. 2941482
Fax:0.224. 2941637
Adres: Bursa Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Görükle Kampüsü, Nilüfer, BURSA.
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Peyzaj Mimarlığı Bölümü´nde halen 1 Profesör Dr., 3 Doçent Dr., 2 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Bölümümüze ait kütüphane ve doktora proje hazırlama odası bulunmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PYM6181 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 5
PYM6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 24
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FEN6002 TEKNOLOJİ TRANSFERİ, AR-GE VE İNOVASYON Zorunlu 2 0 0 2
PYM6172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 4
PYM6182 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 5
PYM6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PYM6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
PYM6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 15
YET6177 DOKTORA YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 10
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PYM6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
PYM6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PYM6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 5
PYM6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PYM6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 5
PYM6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PYM6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VII Zorunlu 4 0 0 5
PYM6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PYM6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VIII Zorunlu 4 0 0 5
PYM6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PYM6001 SORUNLU ALANLARDA PEYZAJ ONARIM VE KORUMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
PYM6003 PEYZAJ MİMARLIĞINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Seçmeli 3 0 0 6
PYM6005 PEYZAJ ARKEOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
PYM6007 PEYZAJ PLANLAMA VE PEYZAJ TASARIMINDA KATILIMCI YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 0 6
PYM6009 PLANTASYON TEKNİK VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
PYM6011 EKOLOJİK TEMELLİ TURİZM PLANLAMASI Seçmeli 3 0 0 6
PYM6013 ÇOÇUKLAR İÇİN KENTSEL MEKÂN TASARIMI Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PYM6004 PEYZAJ TASARIMINDA İKLİM VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM Seçmeli 3 0 0 6
PYM6006 PEYZAJ MİMARLIĞINDA ÇEVRE YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
PYM6008 KÜLTÜREL MİRAS ALANLARINDA PEYZAJ PLANLAMA Seçmeli 3 0 0 6
PYM6010 BİYOTOP HARİTALAMA Seçmeli 3 0 0 6
PYM6012 KIRSAL REKREASYONDA PLANLAMA VE TASARIM Seçmeli 3 0 0 6
PYM6014 KIRSAL PEYZAJ PLANLAMADA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
PYM6016 DIŞ MEKANLAR VE YAYA İLİŞKİSİ Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr