Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Biyoteknoloji Doktora Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 2011 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuş bir bölümdür. Lisans programına ise 2014 yılında öğrenci alınarak öğretime başlanmıştır. Yüksek lisans öğretimine ise 2013 yılında başlamıştır. Moleküle Biyoloji ve Genetik bölümü lisans ve yüksek lisans programlarının ders dağılımları ve ders içerikleri bu alanda Dünya’da önde gelen üniversitelerin programları örnek alınarak hazırlanmıştır. Bölüm öğrencilerine alanlarında iyi bir araştırmacı olabilmeleri için moleküler biyoloji ve genetik alanındaki güncel bilgilere ek olarak bu alandaki teknikleri de başarı ile uygulayabilecek şekilde uygulamalı eğitim verilmektedir. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde yaygın öğrenci ve akademisyen değişimi programları ile yurtiçi ve yurt dışındaki Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri ile de eğitim ve araştırma alanında ortak projeler yürütülmektedir.
2
Verilen Derece
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü yüksek öğretimde Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama sistemine tabidir. Lisans programı başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında lisans derecesine ve biyolog unvanına sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı’ndan yeterli puan alması gerekir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili
Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programı 4 yıllık eğitim-öğretim programı içermektedir. Programın birinci yılında temel fen dersleri (Temel Moleküler biyoloji, Fizik, Genel Kimya, Matematik gibi) bulunmaktadır. İkinci ve üçüncü yıllar ise, moleküler biyoloji ve genetik alanında zorunlu ve seçimlik dersler bulunmaktadır. Lisans programındaki ders dağılımında uluslararası standartlar dikkate alınmıştır. Dördüncü yıldaki derslerin tamamı seçmeli derslerdir. Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü lisans programından mezun öğrenciler Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında Lisans derecesi ve “Biyolog” unvanı alırlar. Moleküler biyoloji ve genetik bölümü lisans programı mezunları yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerin ilgili enstitülerinde moleküler biyoloji ve genetik alanında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimine hak kazanırlar. Programın amacı “Moleküler Biyoloji ve Genetik” alanında güncel bilgi ve teknikleri kavramış, araştırma deneyimi olan, alanındaki bilgileri kullanarak güncel sorunlara kalıcı çözümler üretebilen ve farklı sektörlere hizmet edecek uzman moleküler biyologlar yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Matematik, fen, istatistik ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi.
2. İstenen gereksinimleri/ürünleri karşılayacak biçimde biyolojik bir sistemi, işlemi ya da süreci tasarlama becerisi.
3. Biyoteknoloji konularındaki mühendislik problemlerini saptama, tanımlama ve en güncel teknik ve bilişim araçları kullanarak çözme becerisi.
4. Disiplinlerarası takımlarda verimli çalışabilme ve sorumluluk alarak karar almada belirleyici olma becerisi.
5. Biyoteknoloji alanında etkin iletişim kurabilme ve kendini sosyal ve bilimsel arenalarda ifade edebilme becerisi.
6. Mesleki ahlak ve sosyal sorumluluk bilinci kazanmış, güncel konularda meslek etiğine uygun söz, beyan ve uygulamalarda bulunma becerisi.
7. Mesleki ve etik sorumluluk bilincinde toplumsal, hukuksal ve ekonomik konularda farkındalık.
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi.
9. Genetik ve biyoteknoloji ürün ve çözümlerinin, çevresel, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlama becerisi.
10. Kendini global alanda ingilizce olarak yeterli seviyede yazılı ve sözlü olarak ifade becerisi.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Matematik, fen, istatistik ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi.
 • Biyoteknoloji alanında etkin iletişim kurabilme ve kendini sosyal ve bilimsel arenalarda ifade edebilme becerisi.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincinde toplumsal, hukuksal ve ekonomik konularda farkındalık.
 • Genetik ve biyoteknoloji ürün ve çözümlerinin, çevresel, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlama becerisi.
 • İstenen gereksinimleri/ürünleri karşılayacak biçimde biyolojik bir sistemi, işlemi ya da süreci tasarlama becerisi.
 • Disiplinlerarası takımlarda verimli çalışabilme ve sorumluluk alarak karar almada belirleyici olma becerisi.
 • Mesleki ahlak ve sosyal sorumluluk bilinci kazanmış, güncel konularda meslek etiğine uygun söz, beyan ve uygulamalarda bulunma becerisi.
 • Biyoteknoloji konularındaki mühendislik problemlerini saptama, tanımlama ve en güncel teknik ve bilişim araçları kullanarak çözme becerisi.
 • Kendini global alanda ingilizce olarak yeterli seviyede yazılı ve sözlü olarak ifade becerisi.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Disiplinlerarası takımlarda verimli çalışabilme ve sorumluluk alarak karar almada belirleyici olma becerisi.
 • Biyoteknoloji alanında etkin iletişim kurabilme ve kendini sosyal ve bilimsel arenalarda ifade edebilme becerisi.
 • İstenen gereksinimleri/ürünleri karşılayacak biçimde biyolojik bir sistemi, işlemi ya da süreci tasarlama becerisi.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincinde toplumsal, hukuksal ve ekonomik konularda farkındalık.
 • Biyoteknoloji konularındaki mühendislik problemlerini saptama, tanımlama ve en güncel teknik ve bilişim araçları kullanarak çözme becerisi.
 • Kendini global alanda ingilizce olarak yeterli seviyede yazılı ve sözlü olarak ifade becerisi.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi.
 • Matematik, fen, istatistik ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi.
 • Genetik ve biyoteknoloji ürün ve çözümlerinin, çevresel, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlama becerisi.
 • Mesleki ahlak ve sosyal sorumluluk bilinci kazanmış, güncel konularda meslek etiğine uygun söz, beyan ve uygulamalarda bulunma becerisi.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Kendini global alanda ingilizce olarak yeterli seviyede yazılı ve sözlü olarak ifade becerisi.
 • İstenen gereksinimleri/ürünleri karşılayacak biçimde biyolojik bir sistemi, işlemi ya da süreci tasarlama becerisi.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi.
 • Biyoteknoloji alanında etkin iletişim kurabilme ve kendini sosyal ve bilimsel arenalarda ifade edebilme becerisi.
 • Biyoteknoloji konularındaki mühendislik problemlerini saptama, tanımlama ve en güncel teknik ve bilişim araçları kullanarak çözme becerisi.
 • Matematik, fen, istatistik ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincinde toplumsal, hukuksal ve ekonomik konularda farkındalık.
 • Genetik ve biyoteknoloji ürün ve çözümlerinin, çevresel, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlama becerisi.
 • Mesleki ahlak ve sosyal sorumluluk bilinci kazanmış, güncel konularda meslek etiğine uygun söz, beyan ve uygulamalarda bulunma becerisi.
 • Disiplinlerarası takımlarda verimli çalışabilme ve sorumluluk alarak karar almada belirleyici olma becerisi.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Biyoteknoloji alanında etkin iletişim kurabilme ve kendini sosyal ve bilimsel arenalarda ifade edebilme becerisi.
 • Genetik ve biyoteknoloji ürün ve çözümlerinin, çevresel, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlama becerisi.
 • Mesleki ahlak ve sosyal sorumluluk bilinci kazanmış, güncel konularda meslek etiğine uygun söz, beyan ve uygulamalarda bulunma becerisi.
 • İstenen gereksinimleri/ürünleri karşılayacak biçimde biyolojik bir sistemi, işlemi ya da süreci tasarlama becerisi.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincinde toplumsal, hukuksal ve ekonomik konularda farkındalık.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi.
 • Matematik, fen, istatistik ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi.
 • Disiplinlerarası takımlarda verimli çalışabilme ve sorumluluk alarak karar almada belirleyici olma becerisi.
 • Biyoteknoloji konularındaki mühendislik problemlerini saptama, tanımlama ve en güncel teknik ve bilişim araçları kullanarak çözme becerisi.
 • Kendini global alanda ingilizce olarak yeterli seviyede yazılı ve sözlü olarak ifade becerisi.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Biyoteknoloji konularındaki mühendislik problemlerini saptama, tanımlama ve en güncel teknik ve bilişim araçları kullanarak çözme becerisi.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi.
 • Disiplinlerarası takımlarda verimli çalışabilme ve sorumluluk alarak karar almada belirleyici olma becerisi.
 • Biyoteknoloji alanında etkin iletişim kurabilme ve kendini sosyal ve bilimsel arenalarda ifade edebilme becerisi.
 • İstenen gereksinimleri/ürünleri karşılayacak biçimde biyolojik bir sistemi, işlemi ya da süreci tasarlama becerisi.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincinde toplumsal, hukuksal ve ekonomik konularda farkındalık.
 • Matematik, fen, istatistik ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi.
 • Kendini global alanda ingilizce olarak yeterli seviyede yazılı ve sözlü olarak ifade becerisi.
 • Genetik ve biyoteknoloji ürün ve çözümlerinin, çevresel, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlama becerisi.
 • Mesleki ahlak ve sosyal sorumluluk bilinci kazanmış, güncel konularda meslek etiğine uygun söz, beyan ve uygulamalarda bulunma becerisi.
Öğrenme Yetkinliği
 • Biyoteknoloji alanında etkin iletişim kurabilme ve kendini sosyal ve bilimsel arenalarda ifade edebilme becerisi.
 • Biyoteknoloji konularındaki mühendislik problemlerini saptama, tanımlama ve en güncel teknik ve bilişim araçları kullanarak çözme becerisi.
 • İstenen gereksinimleri/ürünleri karşılayacak biçimde biyolojik bir sistemi, işlemi ya da süreci tasarlama becerisi.
 • Matematik, fen, istatistik ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincinde toplumsal, hukuksal ve ekonomik konularda farkındalık.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi.
 • Kendini global alanda ingilizce olarak yeterli seviyede yazılı ve sözlü olarak ifade becerisi.
 • Mesleki ahlak ve sosyal sorumluluk bilinci kazanmış, güncel konularda meslek etiğine uygun söz, beyan ve uygulamalarda bulunma becerisi.
 • Genetik ve biyoteknoloji ürün ve çözümlerinin, çevresel, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlama becerisi.
 • Disiplinlerarası takımlarda verimli çalışabilme ve sorumluluk alarak karar almada belirleyici olma becerisi.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Mesleki ahlak ve sosyal sorumluluk bilinci kazanmış, güncel konularda meslek etiğine uygun söz, beyan ve uygulamalarda bulunma becerisi. 1,2,3
Biyoteknoloji alanında etkin iletişim kurabilme ve kendini sosyal ve bilimsel arenalarda ifade edebilme becerisi. 2,4,6 12,3,4,5,6
Biyoteknoloji konularındaki mühendislik problemlerini saptama, tanımlama ve en güncel teknik ve bilişim araçları kullanarak çözme becerisi. 1,2,3 12,3,4,5,6
Mesleki ve etik sorumluluk bilincinde toplumsal, hukuksal ve ekonomik konularda farkındalık. 2,4,8 12,3,4,5,6
Genetik ve biyoteknoloji ürün ve çözümlerinin, çevresel, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlama becerisi. 4,7,9 12,3,4,5,6
İstenen gereksinimleri/ürünleri karşılayacak biçimde biyolojik bir sistemi, işlemi ya da süreci tasarlama becerisi. 1,5,9 12,3,4,5,6
Disiplinlerarası takımlarda verimli çalışabilme ve sorumluluk alarak karar almada belirleyici olma becerisi. 1,4,8 12,3,4,5,6
Matematik, fen, istatistik ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi. 1, 6
Kendini global alanda ingilizce olarak yeterli seviyede yazılı ve sözlü olarak ifade becerisi. 5,6,9 12,3,4,5,6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi. 3,4,6 12,3,4,5,6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
2-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
3-Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
4-Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
İstenen gereksinimleri/ürünleri karşılayacak biçimde biyolojik bir sistemi, işlemi ya da süreci tasarlama becerisi. 1,2,3
Mesleki ahlak ve sosyal sorumluluk bilinci kazanmış, güncel konularda meslek etiğine uygun söz, beyan ve uygulamalarda bulunma becerisi. 2,5,6, 12,3,4,5,6
Biyoteknoloji alanında etkin iletişim kurabilme ve kendini sosyal ve bilimsel arenalarda ifade edebilme becerisi. 43,5,8 12,3,4,5,6
Genetik ve biyoteknoloji ürün ve çözümlerinin, çevresel, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlama becerisi. 2,5,6,
Biyoteknoloji konularındaki mühendislik problemlerini saptama, tanımlama ve en güncel teknik ve bilişim araçları kullanarak çözme becerisi. 4,5,6,
Disiplinlerarası takımlarda verimli çalışabilme ve sorumluluk alarak karar almada belirleyici olma becerisi. 1i3,6
Kendini global alanda ingilizce olarak yeterli seviyede yazılı ve sözlü olarak ifade becerisi. 3,5,6 12,3,4,5,6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi. 3,6,8
Matematik, fen, istatistik ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi. 1, 2, 5
Mesleki ve etik sorumluluk bilincinde toplumsal, hukuksal ve ekonomik konularda farkındalık. 3,4,6 12,3,4,5,6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

1-Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Matematik, fen, istatistik ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi. 1,7,6 12,3,4,5,6
Mesleki ahlak ve sosyal sorumluluk bilinci kazanmış, güncel konularda meslek etiğine uygun söz, beyan ve uygulamalarda bulunma becerisi. 2,5,8 12,3,4,5,6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi. 5i9,10 12,3,4,5,6
Biyoteknoloji alanında etkin iletişim kurabilme ve kendini sosyal ve bilimsel arenalarda ifade edebilme becerisi. 1,5,7 12,3,4,5,6
Disiplinlerarası takımlarda verimli çalışabilme ve sorumluluk alarak karar almada belirleyici olma becerisi. 1,3,5 12,3,4,5,6
Genetik ve biyoteknoloji ürün ve çözümlerinin, çevresel, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlama becerisi. 1,5,6
İstenen gereksinimleri/ürünleri karşılayacak biçimde biyolojik bir sistemi, işlemi ya da süreci tasarlama becerisi. 2,3,8
Kendini global alanda ingilizce olarak yeterli seviyede yazılı ve sözlü olarak ifade becerisi. 2,6,8 12,3,4,5,6
Biyoteknoloji konularındaki mühendislik problemlerini saptama, tanımlama ve en güncel teknik ve bilişim araçları kullanarak çözme becerisi. 1,5,7 12,3,4,5,6
Mesleki ve etik sorumluluk bilincinde toplumsal, hukuksal ve ekonomik konularda farkındalık. 1,4,7
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

1-Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
2-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
3-Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
İstenen gereksinimleri/ürünleri karşılayacak biçimde biyolojik bir sistemi, işlemi ya da süreci tasarlama becerisi. 1,5,8 12,3,4,5,6
Matematik, fen, istatistik ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi. 4,5, 6
Genetik ve biyoteknoloji ürün ve çözümlerinin, çevresel, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlama becerisi. 1,2,6
Mesleki ahlak ve sosyal sorumluluk bilinci kazanmış, güncel konularda meslek etiğine uygun söz, beyan ve uygulamalarda bulunma becerisi. ,4,6,9, 12,3,4,5,6
Mesleki ve etik sorumluluk bilincinde toplumsal, hukuksal ve ekonomik konularda farkındalık. 2,4,7 12,3,4,5,6
Biyoteknoloji alanında etkin iletişim kurabilme ve kendini sosyal ve bilimsel arenalarda ifade edebilme becerisi. 7,8,6 12,3,4,5,6
Biyoteknoloji konularındaki mühendislik problemlerini saptama, tanımlama ve en güncel teknik ve bilişim araçları kullanarak çözme becerisi. 7,8,9 12,3,4,5,6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi. 4,5,6 12,3,4,5,6
Disiplinlerarası takımlarda verimli çalışabilme ve sorumluluk alarak karar almada belirleyici olma becerisi. 1,7,9
Kendini global alanda ingilizce olarak yeterli seviyede yazılı ve sözlü olarak ifade becerisi. 2,6,8 12,3,4,5,6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye ka
2-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
3-Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
İstenen gereksinimleri/ürünleri karşılayacak biçimde biyolojik bir sistemi, işlemi ya da süreci tasarlama becerisi. 1,3,6 12,3,4,5,6
Matematik, fen, istatistik ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi. 1,6,9
Mesleki ahlak ve sosyal sorumluluk bilinci kazanmış, güncel konularda meslek etiğine uygun söz, beyan ve uygulamalarda bulunma becerisi. 4,6,7 12,3,4,5,6
Disiplinlerarası takımlarda verimli çalışabilme ve sorumluluk alarak karar almada belirleyici olma becerisi. 4,5,6 12,3,4,5,6
Biyoteknoloji alanında etkin iletişim kurabilme ve kendini sosyal ve bilimsel arenalarda ifade edebilme becerisi. 5,6,9 12,3,4,5,6
Kendini global alanda ingilizce olarak yeterli seviyede yazılı ve sözlü olarak ifade becerisi. 1,7,9 12,3,4,5,6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi. 1,6, 8 12,3,4,5,6
Biyoteknoloji konularındaki mühendislik problemlerini saptama, tanımlama ve en güncel teknik ve bilişim araçları kullanarak çözme becerisi. 4,5,8 12,3,4,5,6
Genetik ve biyoteknoloji ürün ve çözümlerinin, çevresel, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlama becerisi. 5,9,10 12,3,4,5,6
Mesleki ve etik sorumluluk bilincinde toplumsal, hukuksal ve ekonomik konularda farkındalık. 1,5,10 12,3,4,5,6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
2-Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
4-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek, problemlerini çözecek şekilde araştırmalarında etkin olarak kullanır.
5-Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Biyoteknoloji konularındaki mühendislik problemlerini saptama, tanımlama ve en güncel teknik ve bilişim araçları kullanarak çözme becerisi. 1,5,6 12,3,4,5,6
Genetik ve biyoteknoloji ürün ve çözümlerinin, çevresel, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlama becerisi. 3,4,7 12,3,4,5,6
Mesleki ve etik sorumluluk bilincinde toplumsal, hukuksal ve ekonomik konularda farkındalık. 2,3,4
Disiplinlerarası takımlarda verimli çalışabilme ve sorumluluk alarak karar almada belirleyici olma becerisi. 1,2,3 12,3,4,5,6
İstenen gereksinimleri/ürünleri karşılayacak biçimde biyolojik bir sistemi, işlemi ya da süreci tasarlama becerisi. 1i2,7
Kendini global alanda ingilizce olarak yeterli seviyede yazılı ve sözlü olarak ifade becerisi. 2,3,4 12,3,4,5,6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi. 1,6,9 12,3,4,5,6
Biyoteknoloji alanında etkin iletişim kurabilme ve kendini sosyal ve bilimsel arenalarda ifade edebilme becerisi. 3,5,6 12,3,4,5,6
Matematik, fen, istatistik ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi. 1,2,7 12,3,4,5,6
Mesleki ahlak ve sosyal sorumluluk bilinci kazanmış, güncel konularda meslek etiğine uygun söz, beyan ve uygulamalarda bulunma becerisi. 2,4,6,
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programını mezunları tarım, eczacılık ve gıda sektörü gibi alanlarda faaliyet gösteren özel sektöre ait kurumların Ar-Ge, kalite kontrol veya analiz laboratuar birimlerinde uzman moleküler biyolog olarak istihdam edilebilmektedirler. Gerekli koşulları sağlayan mezunlar (KPSS gibi) bazı kamu kuruluşlarında da çalışabilmektedirler. Pedagojik formasyon sertifika programını başarıyla tamamlayan bölüm mezunları gerekli şartları sağladıkları takdirde sağlık alan öğretmeni olma hakkını kazanırlar. Ayrıca, kendi alanlarında akademisyen olabilmek için yurtiçi ve yurt dışındaki üniversitelerde lisansüstü eğitim öğretim programlarına devam edebilmektedirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ilan edilen düzeyde ALES ve Yabancı Dil bilgisine (TOEFL-IELTS-KPDS-UDS vb sınavlarla belgelemek koşulu ile) sahip olmaları koşuluyla lisansüstü eğitim-öğrenim programlarına kaydolabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Derslere devam zorunluluğu vardır. Bu zorunluluk teorik derslerde en az %70, uygulamalarda ise en az %80´dir. Devam zorunluluğunu yerine getirenler, dönem sonu sınavına girebilirler. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınav katkısı %50, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Ara sınav notu olarak ödev, laboratuar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için yarıyıl sonu sınavından en az 40 puan alması zorunludur. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Ancak öğrencinin genel ağırlıklı not ortalaması en az 2.0 ise DC ve DD notları da şartlı başarılı notlar olarak değerlendirilir.
12
Mezuniyet Koşulları
Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programını başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan 240 AKTS´lik zorunlu ve seçmeli derslerin tümünü geçmek ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program başkanı ve koordinatörü:
Prof.Dr. Aydın TÜRKEÇ,
Bursa Uludag Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü,
16059-Bursa.
E-posta: mbgenetik@uludag.edu.tr
Tel: (0224) 294 2861
Faks: (0224) 294 1898
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde tam zamanlı olarak 2 Prof.Dr., 4 Dr. öğretim üyesi. ve 1 araştırma görevlisi almaktadır. Bölümde Moleküler Genetik, Moleküler Hücre Biyolojisi ve Biyoinformatik ve İşlemsel Biyoloji olmak üzere üç anabilim dalı bulunmaktadır. Bölümde lisans programındaki öğrencilerin kullanımına da açık, teknik olarak donanımlı ve her türlü moleküler biyoloji araştırmasının yapılabileceği dört farklı araştırma laboratuvarı vardır. Bunlar moleküler mikrobiyoloji, bitki moleküler biyolojisi, insan genetiği ve kanser biyolojisi araştırma laboratuvarlarıdır. Lisans öğrencileri istedikleri takdirde bölümde görevli öğretim üyelerinin danışmanlığı ve rehberliğinde araştırma projelerine katılabilmektedirler.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BYT6007 İLERİ BİYOTEKNOLOJİ I Zorunlu 3 0 0 6
BYT6181 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 5
BYT6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BYT6008 İLERİ BİYOTEKNOLOJİ II Zorunlu 3 0 0 6
BYT6172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 4
BYT6182 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 5
BYT6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
FEN6002 TEKNOLOJİ TRANSFERİ, AR-GE VE İNOVASYON Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BYT6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
BYT6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 15
YET6177 DOKTORA YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 10
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BYT6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
BYT6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BYT6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 5
BYT6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BYT6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 5
BYT6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BYT6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VII Zorunlu 4 0 0 5
BYT6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BYT6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VIII Zorunlu 4 0 0 5
BYT6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIO6203 HÜCRE SİKLUSU VE REGÜLASYONU Seçmeli 3 0 0 6
BIO6215 NANOTOKSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
BYT6009 İLERİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
BYT6011 İLERİ BİYOKİMYA Seçmeli 3 0 0 6
BYT6013 KANSER GENETİĞİ VE HÜCRE SİNYAL YOLAKLARI Seçmeli 3 0 0 6
BYT6015 HAYYAN BESLEMEDE BİYOTEKNOLOJİ KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 6
BYT6017 İLERİ BİTKİ FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
BYT6021 BİLİM TARİHİ VE BİLİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
BYT6023 İLERİ GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
BYT6025 ÇEVRE BİYOTEKNOLOJİSİNİN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 6
BYT6027 BİYOTEKNOLOJİK ÜRÜNLERDE GIDA GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
BYT6029 NUTRİGENOMİK Seçmeli 3 0 0 6
BYT6031 MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
BYT6033 İLERİ PROTEİN BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
BYT6037 İLERİ MOLEKÜLER BİTKİ PATOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
BYT6039 BİTKİ ISLAHI VE BİYOTEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIO6200 GENETİK TOKSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO6202 GELİŞİM GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
BYT6010 GENETİK MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
BYT6012 ÇİFTLİK HAYVANLARI GENETİĞİ VE BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
BYT6014 HÜCRESEL METABOLİZMA Seçmeli 3 0 0 6
BYT6016 BİTKİ MOLEKÜLER GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
BYT6018 BİTKİ EKOLOJİSİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 6
BYT6022 TEKSTİLDE ENZİM KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 6
BYT6024 GIDA BİLİMİNDE FOODOMİK VE GENOMİK Seçmeli 3 0 0 6
BYT6026 İLERİ GIDA GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
BYT6028 ÇEVRE BİYOTEKNOLOJİSİ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
BYT6030 İLERİ GEN BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
BYT6032 MAYA BİYOTEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
BYT6034 NUTRİENTLER VE BESLENME Seçmeli 3 0 0 6
BYT6036 BİYOAKTİF GIDA BİLEŞENLERİ VE FONKSİYONEL BESİNLER Seçmeli 3 0 0 6
BYT6038 BİYOPROSES TEKNOLOJİSİ VE KONTROL SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
BYT6040 ANTİBAKTERİYEL ETKİNLİK VE İNVİTRO DUYARLILIK TESTLERİ Seçmeli 3 0 0 6
BYT6042 KANSER BİYOLOJİSİNDE HÜCRE KÜLTÜRLERİ Seçmeli 3 0 0 6
TEK6012 BİO-TIP UYGULAMALARI İÇİN TEKSTİL MALZEMELERİ Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr