Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Veteriner-Genetik Tezli Yüksek Lisans Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Genetik Yüksek Lisans programı 2020 yılında açılmıştır.
2
Verilen Derece
Veteriner Genetik Yüksek Lisans programını başarı ile tamamlayanlara Veteriner Genetik alanında “Master” (MSc) ünvanı verilir.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Veteriner Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi (Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği, Biyomühendislik), Fen Edebiyat Fakültesi (Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji Bölümleri), Sağlık Bilimleri Fakültesi (Biyomühendislik), Ziraat Fakültesi, Eğitim Fakültesi (Biyoloji ve Fen Bilimleri Öğretmenliği), bölümü mezunu olmak gerekmektedir. Bir öğrencinin tezli yüksek lisans programına başvurabilmesi için; ilanda belirtilen alan(lar)da Lisans derecesine sahip olması ve Sağlık Bilimleri için sayısal puan türünde Senatonun belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması şartı aranır. Yabancı dil İngilizce olarak; ÜDS, KPDS, TOEFL veya YÖK´ün kabul ettiği eşdeğer sınavlardan ya da Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından Senatonun belirleyeceği taban puanı ve (varsa) ilandaki yabancı dil taban puanı şartını sağlamış olması gerekir. Bu yıl için Yüksek Lisans eğitimine başvuruda adayların en az 55 ALES puanına, 50 ÜDS/KPDS/UÜDS/TOEFL IBT, 130 TOFEL CBT, 450 TOFEL PBT puanına ya da eşdeğeri Yabancı Dil Puanına sahip olmaları gerekmektedir. Yabancı uyruklu adaylarda TÖMER tarafından verilen Türkçe yeterlik ve ilgili ALES sınavı sonuç belgesi veya YÖK tarafından uluslararası düzeyde eşdeğer kabul edilen GRE, GMAT ve benzeri sınavların herhangi birinden sınav sonuç belgesi aranır. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin; Türkçe bildiklerine dair TÖMER Belgesi (Türkiye’de eğitim görenler hariç),Yabancı Dil Puanları Eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puanların muadili bir puan aldığına dair belgeleri sunması gerekir.(http://www.yok.gov.tr/content/view/709/266/lang.tr_TR/). Değerlendirme ölçütleri: ALES puanının %50’si, Yabancı Dil Puanının %15’i, Lisans diploması not ortalamasının %15’i ve mülakat notunun %20’si toplanarak Genel Başarı Notu hesaplanır. Genel başarı notu 60 puanın altında olan adaylar başarısız sayılır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Veteriner Genetik Yüksek Lisans eğitiminde Yeterlilik sınavı uygulanmamaktadır.
7
Program Profili
Önerilen bu yüksek lisans programı, veteriner, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik, kimya, biyokimya, eczacılık, tıp, diş hekimliği, mühendislik gibi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olan öğrencilerin, genetik alanında bilgi, görgü ve deneyimlerini artırarak nitelikli araştırmacı olmalarını sağlar.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Temel Genetik konularında uzman düzeyinde bilgi sahibi olur.
2. Bilimsel çalışma yapma, sunma ve yayınlama konusunda gerekli etik değerleri hassasiyetle gözetir.
3. Bilimsel çalışmaları okuyup yorumlayabilir ve tartışabilir.
4. Yeni bilimsel çalışma planlayabilir ve gerçekleştirebilir.
5. Çalışmalarını yazılı ve sözlü olarak sunabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
6. Bilimsel bilgiye ulaşma konusunda bilgi ve beceri kazanır.
7. Meslektaşları ve alanındaki uzman kişilerle rahat iletişim kurabilir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri ile ilgili alanlarda doktora programlarına başvurabilirler. Araştırma enstitülerinde ve AR-GE laboratuvarlarında çalışabilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisansı başarı ile tamamlayanlar senato ve bölümümüz tarafından uygun görülen not ortalaması, ALES ve yabancı dil puanına sahip olmaları koşulu ile doktora programına başvurabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
BUÜ senato kararı ile Lisansüstü Ögretim Yönetmeliğinin ilgili maddesi uygulanır.
12
Mezuniyet Koşulları
Veteriner Genetik Yüksek Lisans derecesi ile mezun olabilmek için; öğrencilerin 120 AKTS kredisinden az olmamak koşulu ile, programda alması gereken ortak ve alan zorunlu en az 7 ders ile seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasını başarı ile tamamlaması gerekir. Öğrencilerin başarılı sayılabilmesi için her bir dersin sınavından 100 üzerinden en az 70 (CC) puan alması gerekir. Tez dönemi sonunda konusuyla ilgili alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrenciler yeterli kabul edilir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı/Yarı Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
B.U.Ü. Veteriner Fakültesi Genetik A.D.
Nilüfer/Bursa
Tel: 0 224 2941340
Email: halesamli@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bölümde 1 profesör, 2 doçent, 1 Dr. Öğr. Üyesi olmak üzere 4 adet öğretim üyesi bulunmaktadır. Veteriner Genetik Laboratuvarı genetik çalışma tekniklerini kullanmaya uygun altyapıya sahiptir. Bölümde, sekans dışındaki tüm çalışmalar için gerekli cihaz donanımı mevcuttur.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SEB5001 VET-BİYOİSTATİSTİK Zorunlu 2 2 0 5
VGN5001 GENETİK VE GENOMİKTE TEMEL KONULAR Zorunlu 4 0 0 5
VGN5003 MOLEKÜLER TEKNİKLER VE LABORATUVAR UYGULAMALARI Zorunlu 4 2 0 5
VGN5005 LİTERATÜR TARAMA YÖNTEMLERİ VE ARAŞTIRMA ETİĞİ Zorunlu 4 0 0 4
VGN5191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 10
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SEB5002 VET-BİYOİSTATİSTİK. Zorunlu 2 2 0 5
VGN5002 MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİNDE TEMEL KONULAR Zorunlu 4 0 0 5
VGN5004 GENETİKTE BİLİMSEL PROJE HAZIRLAMA Zorunlu 4 0 0 5
VGN5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
VGN5192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 9
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
VGN5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
VGN5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
VGN5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
VGN5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
VGN5007 VETERİNER HEKİMLİKTE KLİNİK GENETİK Seçmeli 4 0 0 5
VGN5009 HÜCRE KÜLTÜRÜ VE SİTOTOKSİSİTE UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 5
VGN5011 HAYVAN ISLAHINDA GENETİK YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 5
VGN5013 GENETİKTE DENEYSEL TASARIM VE ANALİZLER Seçmeli 3 0 0 5
VGN5181 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Seçmeli 4 0 0 5
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
VGN5006 ÇİFTLİK HAYVANLARI GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 5
VGN5008 REKOMBİNANT DNA TEKNOLOJİSİ VE GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR Seçmeli 3 0 0 5
VGN5010 MOLEKÜLER EVRİM KONULARINA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 4
VGN5182 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Seçmeli 4 0 0 5
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr