Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Seramik ve Cam Tasarımı Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksekokulu El sanatları Bölümü, Seramik ve Cam Tasarımı Programı ‘nda 2020-2021 eğitim –öğretim yılından bu yana eğitim verilmektedir.
2
Verilen Derece
120 AKTS kredilik program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Seramik ve Cam alanında önlisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Seramik ve Cam Tasarımı Programı Ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili
Seramik ve Cam Tasarımı Programı Programı’nın amacı: Seramik sektöründeki kuruluşların teknik ve sanatsal anlamda ihtiyacına cevap verebilecek, teorik ve pratik bilgisi yeterli, girişimci, analitik düşünme yeteneğine sahip meslek elemanları yetiştirmektir.
Programı, lise öğrenimi sonrasında iki yıllık eğitim vermektedir. Programın I.öğretimine yaklaşık 25 öğrenci alınmaktadır. Öğrencilerin mesleği ile ilgili alanlarda 30 iş gününü kapsayan bir stajı tamamlaması da zorunludur. Öğrenciler, programda bulunan tüm zorunlu dersleri almak ve geçmek zorundadır. Zorunlu derslerin yanı sıra II. , III. ve IV. Yarıyılda seçimlik dersler de almaları gerekmektedir. Öğrencilerin mezun olabilmesi için, en az 2.00 ortalamaya sahip olması şartı aranmaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
2. Modern teknikleri, araçları ve bilgileri seçip kullanabilmekkullanabilme becerisi kazanmak.
3. Tasarım unsurlarını ve ilkelerini bilerek mesleki yetilerini gösterebileceği araştırma veya uygulama projesi gerçekleştirmek.
4. Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
5. İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
6. Alanı ile ilgili model tasarlama, şekillendirme kalıbını alma ve seri olarak üretebilme uygulamalı bilgilerini kazanmak.
7. Mesleğinin gerektirdiği form yapısına ve tekniğine uygun desen hazırlama, motif çizme ve dekorlama becerisine sahip olmak.
8. Teknik resim, bilgisayar destekli çizim, programları kullanarak tasarım yapma ve çeşitli yazılımları kullanarak alanı ile ilgili, temel boyutlandırma hesaplarını yapabilme, mesleki plan ve projeleri çizebilme becerisini kazanmak.
9. Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
10. Temel sanat ve temel tasarım, kuramsal ve uygulamalı ilkeleri bilmek. Sorunları tanımlamak, çevresindeki nesneleri, sanat eserlerini gözlem, analiz içinde yorumlayarak çözüm önerileri oluşturmak. Eleştiri yapmak. Etik değerlere sahip çıkmak, alanıyla ilgili doğru aktarım yapmak. Disiplinler arası düşünmek, hedef kitlesi tanımlamak, ilişki kurmak.
11. Geleneksel ve endüstriyel süsleme sanatında kullanılan motif, desen ve kompozisyon kurallarına hakim olmak ve çeşitli form ve yüzeylere uygulamak.
12. Seramik ve cam yapımında kullanılan malzeme ve teknik altyapı hakkında bilgi sahibi olmak.
13. Seramik ve Cam üretiminde kullanılan alet, makine ve teçhizatın işleyişi ve kullanımı konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
14. Kendi alanının dışında benzer özellikler gösteren diğer geleneksel sanatlar hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak.
15. Mesleki problemlerin matematiksel modellerini oluşturabilir.
16. Somut sayısal düşünme yeteneğini geliştirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Seramik ve Cam Fabrikalarında çalışabilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş sınavından yeterli not almaları koşuluyla ilgili alanlarda lisans programlarına başvurabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
BUÜ senato kararı ile alınan Önlisans ve Lisans Ogretim Yönetmeliğinin 32.maddesi gereği uygulanır.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 30 iş günlük stajı tamamlamış olmak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
İznik MYO - Seramik ve Cam Tasarımı Program Başkanı
Öğr. Gör. Şahin Selim YAZICI
selimyazici@uludag.edu.tr
Dahili: 61807
Öğr. Gör. Gülseren KOÇ
gkdeney@uludag.edu.tr
Dahili: 61835
Öğr. Gör. Aylin AYDIN SEL
aylinaydin@uludag.edu.tr
Dahili: 61829
Adres: Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksek Okulu 16860 İznik/Bursa
Tel:0(224) 2942668
Fax:0(224) 7571991
İznik MYO Mail: iznogis@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Seramik ve Cam Tasarımı Programının atölye ve laboratuar şartları yeterlidir.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SRCT101 SERAMİK TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 3 0 0 4
SRCT103 TEMEL TASARIM EĞİTİMİ I Zorunlu 1 2 0 4
SRCT105 MESLEKİ MATEMATİK Zorunlu 2 0 0 3
SRCT107 TEMEL TEKNİK RESİM Zorunlu 2 2 0 4
SRCT109 KİMYA Zorunlu 2 0 0 3
SRCT113 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Zorunlu 1 2 0 3
SRCT115 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 1
SRCT117 SERAMİK TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
28-ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
28-TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
28-YAD101 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 31
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SRCT102 SERAMİK TEKNOLOJİSİ II Zorunlu 3 0 0 4
SRCT104 TEMEL TASARIM EĞİTİMİ II Zorunlu 1 2 0 4
SRCT106 TÜRK İSLAM SERAMİKLERİ Zorunlu 2 0 0 3
SRCT108 CAM DEKOR TEKNİKLERİ Zorunlu 1 2 0 3
SRCT110 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Zorunlu 2 2 0 4
28-ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
28-TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
28-YAD102 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 6
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SRCT201 SERAMİK LABORATUVARI I Zorunlu 2 2 0 4
SRCT203 CAM ŞEKİLLENDİRME TEKNİKLERİ I Zorunlu 2 2 0 3
SRCT205 TASARIM VE ALÇI ŞEKİLLENDİRME Zorunlu 2 2 0 4
SRCT209 CAM TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 3
STJ001 STAJ I Zorunlu 0 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SRCT202 SERAMİK LABORATUVARI II Zorunlu 2 2 0 4
SRCT204 CAM ŞEKİLLENDİRME TEKNİKLERİ II Zorunlu 2 2 0 3
SRCT210 CAM TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
SRCT212 ÜRETİM Zorunlu 3 2 0 4
STJ002 STAJ II Zorunlu 0 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SRCT152 MESLEKİ TEKNİK RESİM Seçmeli 1 2 0 3
SRCT154 KALIP TEKNOLOJİSİNE GİRİŞ Seçmeli 1 2 0 3
SRCT156 SERAMİK TORNA TEKNİKLERİ Seçmeli 1 2 0 3
SRCT158 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli 1 2 0 3
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SRCT251 DESEN TASARIMI I Seçmeli 1 2 0 3
SRCT253 SERAMİK DEKOR TEKNİKLERİ Seçmeli 1 2 0 3
SRCT255 SERAMİK SERBERST ŞEKİLLENDİRME I Seçmeli 1 2 0 3
SRCT257 ARTİSTİK SIR TEKNİKLERİ I Seçmeli 1 2 0 3
SRCT259 MİNERALOJİ Seçmeli 2 0 0 3
SRCT261 TAKI TASARIMI Seçmeli 1 2 0 3
SRCT263 MİNYATÜR Seçmeli 1 2 0 3
SRCT265 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SRCT252 DESEN TASARIMI II Seçmeli 1 2 0 3
SRCT254 MODEL VE KALIPÇILIK Seçmeli 1 2 0 3
SRCT256 SERAMİK SERBERST ŞEKİLLENDİRME II Seçmeli 1 2 0 3
SRCT258 ARTİSTİK SIR TEKNİKLERİ II Seçmeli 1 2 0 3
SRCT260 ÇİNİ MOZAİK Seçmeli 1 2 0 3
SRCT262 SERİGRAFİ Seçmeli 1 2 0 3
SRCT264 BİLGİSAYAR DESTEKLİ DESEN TASARIMI Seçmeli 1 2 0 3
SRCT266 TÜRK İSLAM MİTOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr