Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Çini Sanatı ve Tasarımı Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksekokulu El sanatları Bölümü, Çini Sanatı ve Tasarımı Programı ‘nda 2020-2021 eğitim –öğretim yılından bu yana eğitim verilmektedir.
2
Verilen Derece
120 AKTS kredilik program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Çini Sanatı alanında önlisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Çini Sanatı ve Tasarımı Programı Ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili
Çini Sanatı ve Tasarımı Programı’nın amacı: Çini sektöründeki kuruluşların teknik ve sanatsal anlamda ihtiyacına cevap verebilecek, teorik ve pratik bilgisi yeterli, girişimci, analitik düşünme yeteneğine sahip meslek elemanları yetiştirmektir.
Programı, lise öğrenimi sonrasında iki yıllık eğitim vermektedir. Programın I.öğretimine yaklaşık 20 öğrenci alınmaktadır. Öğrencilerin mesleği ile ilgili alanlarda 30 iş gününü kapsayan bir stajı tamamlaması da zorunludur. Öğrenciler, programda bulunan tüm zorunlu dersleri almak ve geçmek zorundadır. Zorunlu derslerin yanı sıra II. , III. ve IV. Yarıyılda seçimlik dersler de almaları gerekmektedir. Öğrencilerin mezun olabilmesi için, en az 2.00 ortalamaya sahip olması şartı aranmaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
2. Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek.
3. Tasarım unsurlarını ve ilkelerini bilerek mesleki yetilerini gösterebileceği araştırma veya uygulama projesi gerçekleştirmek.
4. Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
5. İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
6. Alanı ile ilgili model tasarlama, şekillendirme kalıbını alma ve seri olarak üretebilme uygulamalı bilgilerini kazanmak.
7. Mesleğinin gerektirdiği form yapısına ve tekniğine uygun desen hazırlama, motif çizme ve dekorlama becerisine sahip olmak.
8. Teknik resim, bilgisayar destekli çizim, programları kullanarak tasarım yapma ve çeşitli yazılımları kullanarak alanı ile ilgili, temel boyutlandırma hesaplarını yapabilme, mesleki plan ve projeleri çizebilme becerisini kazanmak.
9. Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
10. Temel sanat ve temel tasarım, kuramsal ve uygulamalı ilkeleri bilmek. Sorunları tanımlamak, çevresindeki nesneleri, sanat eserlerini gözlem, analiz içinde yorumlayarak çözüm önerileri oluşturmak. Eleştiri yapmak. Etik değerlere sahip çıkmak, alanıyla ilgili doğru aktarım yapmak. Disiplinler arası düşünmek, hedef kitlesi tanımlamak, ilişki kurmak.
11. Geleneksel Türk Çini Sanatında kullanılan motif, desen ve kompozisyon kurallarına hakim olmak ve çeşitli form ve yüzeylere uygulamak.
12. Çini sanatında kullanılan malzeme ve teknik altyapı hakkında bilgi sahibi olmak.
13. Çini üretiminde kullanılan alet, makine ve teçhizatın işleyişi ve kullanımı konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
14. Farklı kültür ve coğrafyalar bağlamında alanıyla ilgili tarih sürecinde yaşanan gelişmelere hakim olmak.
15. Kendi alanının dışında benzer özellikler gösteren diğer geleneksel sanatlar hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Bu bölüm mezunları, çoğunlukla özel sektörde çalışabilirler. Çini konusunda üretim yapan atölyelerde ve fabrikalarda, tasarımdan üretime kadar birçok işi yapabilirler. Ayrıca kendi özel atölyelerinde kendi tasarımlarını ve üretimlerini yapıp pazarlayabilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş sınavından yeterli not almaları koşuluyla ilgili alanlarda lisans programlarına başvurabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
BUÜ senato kararı ile alınan Önlisans ve Lisans Ogretim Yönetmeliğinin 32.maddesi gereği uygulanır.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 30 iş günlük stajı tamamlamış olmak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
İznik MYO - Çini Sanatı ve Tasarımı Program Başkanı
Öğr. Gör. Mehmet ARAS
mehmetaras@uludag.edu.tr
Dahili: 61833 - 61813
Öğr. Gör. Şahin Selim YAZICI
selimyazici@uludag.edu.tr
Dahili: 61807
Öğr. Gör. Senanur DODEVSKİ
senanur@uludag.edu.tr
Dahili: 61812
Adres: Bursa Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksekokulu 16860 İznik / Bursa
Tel: 0 (224) 294 2668
Fax: 0 (224) 757 1991
İznik MYO Mail: iznogis@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Çini Sanatı ve Tasarımı Programının atölye ve laboratuar şartları yeterlidir.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CNST101 ÇİNİ TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 3 0 0 4
CNST103 TEMEL TASARIM EĞİTİMİ I Zorunlu 1 2 0 4
CNST105 MOTİF VE DESEN BİLGİSİ Zorunlu 1 2 0 3
CNST107 ÇİNİ VE SERAMİK TERMİNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
CNST109 TEKNİK RESİM Zorunlu 2 2 0 4
CNST111 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Zorunlu 1 2 0 3
CNST113 UYGARLIK TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
CNST115 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 1
28-ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
28-TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
28-YAD101 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 31
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CNST102 ÇİNİ TEKNOLOJİSİ II Zorunlu 3 0 0 4
CNST104 TEMEL TASARIM EĞİTİMİ II Zorunlu 1 2 0 4
CNST106 DESEN TASARIM VE UYGULAMA Zorunlu 1 2 0 3
CNST108 ÇİNİ VE SERAMİK TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
CNTS110 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Zorunlu 2 2 0 4
28-ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
28-TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
28-YAD102 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 6
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CNST201 ÇİNİ LABORATUVARI I Zorunlu 2 2 0 4
CNST203 ÇİNİ ŞEKİLLENDİRME I Zorunlu 2 2 0 3
CNST205 TASARIM VE ALÇI ŞEKİLLENDİRME I Zorunlu 2 2 0 4
CNST207 ÇİNİ BEZEME I Zorunlu 2 2 0 3
STJ001 STAJ I Zorunlu 0 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CNST202 ÇİNİ LABORATUVARI II Zorunlu 2 2 0 4
CNST204 ÇİNİ ŞEKİLLENDİRME II Zorunlu 2 2 0 3
CNST206 TASARIM VE ALÇI ŞEKİLLENDİRME II Zorunlu 2 2 0 4
CNST208 ÇİNİ BEZEME II Zorunlu 2 2 0 3
STJ002 STAJ II Zorunlu 0 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CNST152 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
CNST154 KALIP TEKNOLOJİSİNE GİRİŞ Seçmeli 1 2 0 3
CNST156 TÜRK İSLAM MİTOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
CNST158 BİLGİSAYAR DESTEKLİ DESEN TASARIMI Seçmeli 1 2 0 3
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CNST251 TÜRK ÇİNİ DESENLERİ I Seçmeli 1 2 0 3
CNST253 ÇİNİ RESTORASYONU I Seçmeli 1 2 0 3
CNST255 MİNYATÜR Seçmeli 1 2 0 3
CNST257 TAKI TASARIMI Seçmeli 1 2 0 3
CNST259 MİNERALOJİ Seçmeli 2 0 0 2
CNST261 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
CNST263 ARTİSTİK SIR TEKNİKLERİ I Seçmeli 1 2 0 3
CNST265 SERBEST ŞEKİLLENDİRME I Seçmeli 1 2 0 3
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CNST252 TÜRK ÇİNİ DESENLERİ II Seçmeli 1 2 0 3
CNST254 ÇİNİ RESTORASYONU II Seçmeli 1 2 0 3
CNST256 ÜRETİM Seçmeli 1 2 0 3
CNST258 ÇİNİ MOZAİK Seçmeli 1 2 0 3
CNST260 SERİGRAFİ Seçmeli 1 2 0 3
CNST262 MODEL VE KALIPÇILIK Seçmeli 1 2 0 3
CNST264 ARTİSTİK SIR TEKNİKLERİ II Seçmeli 1 2 0 3
CNST266 SERBEST ŞEKİLLENDİRME II Seçmeli 1 2 0 3
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr