Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
İlk ve Acil Yardım Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
İlk ve Acil Yardım programı 2020 yılında ön lisans düzeyinde eğitim vermeye başlamıştır.
2
Verilen Derece
Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İlk ve Acil Yardım alanında (5. seviye) Ön lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
İlk ve Acil Yardım Programına Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS)/Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanı ile giriş yapılmaktadır. 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı için öğrenci kontenjanı 62´dir. Kontenjanın açık kalması durumunda YGS-2 puan türü sonuçlarına göre ÖSYM tarafından Ek Yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
İlk ve Acil Yardım programını bitirip ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.
7
Program Profili
Programın amacı hastane öncesi dönemde hasta ve kazazedelere temel ve ileri yaşam desteği verebilen ve muhtemel kritik durumları tanıyarak acil bakım uygulayabilen, ilk müdahaleleri yapılmış hasta ya da yaralıların ambulansla güvenli bir şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayabilen nitelikli sağlık teknikeri yetiştirmektir. Programın eğitim süresi dört yarıyıl (Staj süresi dâhildir.) İkinci ve dördüncü yarıyılların sonunda 30’ar iş günlük staj yaptırılır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. İlk ve Acil Yardım alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.
2. İlk ve Acil Yardım alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
3. İlk ve Acil Yardım alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimi ve becerilerini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
4. İlk ve Acil Yardım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip içerisinde yer alarak kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenir.
5. İlk ve Acil Yardım alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
6. Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.
7. Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanır; İlk ve Acil Yardım alanında çalışan bir birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket eder.
8. İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanır.
9. İlk ve Acil Yardım alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.
10. İlk ve Acil Yardım ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirmek için gerekli programlara, mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve diğer çalışmalara katılır.
11. İlk ve Acil Yardım alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izler ve gelişmelere duyarlıdır.
12. Alanı ile ilgili mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirebilir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlar; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “Paramedik” unvanı ile çalışırlar. Sağlık kuruluşları başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşların acil sağlık hizmeti veren birimlerinde görev yaparlar. İstihdam alanları; Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarının Acil Servisleri, 112 Acil İstasyonları, 112 Komuta Kontrol Merkezleri, Özel Ambulans Hizmetleri vb. birimlerdir. Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) göre Paramedik (Sağlık Teknikeri) olarak atanabilmektedirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
İlk ve Acil Yardım programı öğrencileri Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile “Acil Yardım ve Afet Yönetimi”, “Hemşirelik” ve “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” lisans programlarına geçiş yapabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
BUÜ senato kararı ile alınan Önlisans ve Lisans Ogretim Yönetmeliğinin 32.maddesi gereği uygulanır.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 1. ve 2. sınıfın sonunda 30´ar işgünlük stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Başkanı
Öğr.Gör. Yeliz ŞAPULU ALAKAN
yelizsapulu@uludag.edu.tr
Dahili: 61744
Öğr.Gör.Dr. Seçil AKSOY
secilak@uludag.edu.tr
Dahili: 61727
Öğr.Gör. Gülen TÜMER
gtumer@uludag.edu.tr
Dahili: 61733
Öğr.Gör. Şeyma ZEYREK KURTOĞLU
seymakurtoglu@uludag.edu.tr
Dahili: 61727
Adres: İnegöl Meslek Yüksekokulu Turgutalp Mah. Mahmut Esat Bey Cd. No:208 16400 İnegöl / BURSA
+90 224 294 26 65
Mail : inegolmyo@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Öğretim dili Türkçe olup, Kontenjan sayısı 40’dır. Hazırlık programı ve ikinci öğretimi yoktur. Dersler okul dersliklerinde yapılmaktadır. Alan Uygulamaları ise İnegöl Devlet Hastahanesi Acil Servis, Kardiyoloji ve Yoğun Bakım ünitelerinde, 112 Komuta Merkezi ile Özel Hastane acil servislerinde yapılmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
İAYZ101 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ I Zorunlu 2 2 0 3
İAYZ105 BEDEN EĞİTİMİ VE VÜCUT GELİŞTİRME I Zorunlu 1 2 0 3
İAYZ107 ACİL HASTA BAKIMI I Zorunlu 3 3 0 5
İAYZ203 STAJ I Zorunlu 0 0 0 4
SHOZ101 ANATOMİ Zorunlu 2 0 0 3
SHOZ103 FİZYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
SHOZ105 TIBBİ TERMİNOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YABANCI DİL 2
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
İAYZ102 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ II Zorunlu 2 2 0 3
İAYZ106 BEDEN EĞİTİMİ VE VÜCUT GELİŞTİRME II Zorunlu 1 2 0 3
İAYZ108 ACİL HASTA BAKIMI II Zorunlu 3 3 0 5
İAYZ204 STAJ II Zorunlu 0 0 0 4
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
YABANCI DİL 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 7
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
İAYZ203 BEDEN EĞİTİMİ VE VÜCUT GELİŞTİRME III Zorunlu 1 2 0 3
İAYZ205 STAJ III Zorunlu 0 0 0 4
İAYZ207 RESUSİTASYON Zorunlu 3 4 0 6
İAYZ209 ACİL HASTA BAKIMI III Zorunlu 3 3 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
İAYZ202 TRAVMA Zorunlu 3 4 0 6
İAYZ204 BEDEN EĞİTİMİ VE VÜCUT GELİŞTİRME IV Zorunlu 1 2 0 3
İAYZ206 FARMAKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
İAYZ208 STAJ IV Zorunlu 0 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 15
Toplam 30
1. Yarıyıl Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YAD101 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
YAD111 YABANCI DİL I (ALMANCA) Zorunlu 2 0 0 2
YAD121 YABANCI DİL I (FRANSIZCA) Zorunlu 2 0 0 2
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ANEZ104 ENFEKSİYON HASTALIKLARI Seçmeli 2 0 0 3
İAYS102 İLAÇ TOKSİKOLOJİSİ VE ZEHİR BİLGİSİ Seçmeli 2 0 0 3
MAT115 MATEMATİK Seçmeli 2 0 0 3
OTPS007 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
OTPS010 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 1 0 2 3
OTPS013 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
SHOZ102 SİSTEM HASTALIKLARI Seçmeli 3 0 0 3
SOSP149 SAĞLIK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
TDSZ110 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Seçmeli 2 0 0 3
YAD112 YABANCI DİL II (ALMANCA) Zorunlu 2 0 0 2
YAD122 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) Zorunlu 2 0 0 2
2. Yarıyıl Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ANEZ104 ENFEKSİYON HASTALIKLARI Seçmeli 2 0 0 3
İAYS102 İLAÇ TOKSİKOLOJİSİ VE ZEHİR BİLGİSİ Seçmeli 2 0 0 3
MAT115 MATEMATİK Seçmeli 2 0 0 3
OTPS007 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
OTPS010 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 1 0 2 3
OTPS013 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
SHOZ102 SİSTEM HASTALIKLARI Seçmeli 3 0 0 3
SOSP149 SAĞLIK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
TDSZ110 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Seçmeli 2 0 0 3
YAD112 YABANCI DİL II (ALMANCA) Zorunlu 2 0 0 2
YAD122 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) Zorunlu 2 0 0 2
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FZK103 FİZİK Seçmeli 2 0 0 3
OTPS001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
OTPS002 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 0 3
OTPS003 İLK YARDIM Seçmeli 2 0 0 3
OTPS011 İŞLETME YÖNETİMİ I Seçmeli 2 0 0 3
OTPS021 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 2 0 0 3
TDSZ103 TIBBİ DOKÜMANTASYON I Seçmeli 2 0 0 3
TDSZ111 TEMEL BİYOİSTATİSTİK Seçmeli 2 0 0 3
TGTS209 MESLEKİ UYGULAMALAR I Seçmeli 0 8 0 12
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTPS004 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
OTPS005 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR Seçmeli 2 0 0 3
OTPS008 İSTATİSTİK Seçmeli 2 0 0 3
OTPS012 İŞLETME YÖNETİMİ II Seçmeli 2 0 0 3
OTPS022 MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 2 0 0 3
SISL137 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Seçmeli 2 0 0 3
TDSZ104 TIBBİ DOKÜMANTASYON II Seçmeli 2 0 0 3
TGTS210 MESLEKİ UYGULAMALAR II Seçmeli 0 8 0 12
TGTZ104 RADYOLOJİK ANATOMİ Seçmeli 2 0 0 3
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr