Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Yüzey İşlem ve Teknolojileri Doktora Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Uludağ Üniversitesi Yüzey İşlem ve Teknolojileri Bölümü yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermekte olan multidisipliner bir bölümdür. Akademik kadrosunda farklı anabilim dallarında görev yapan 6 öğretim üyesinde bulunmakla birlikte, bu öğretim üyelerinin dışında ders veren koordinatörler bulunmaktadır.
2
Verilen Derece
Lisans diploması ile fen bilimleri için sayısal puan türünde Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosunun belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması şartı aranır. İngilizce dilinden; ÜDS, KPDS, TOEFL veya YÖK´ün kabul ettiği eşdeğer sınavlardan ya da Bursa Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından B.U.Ü. Senatosunun belirleyeceği taban puanı almış olması gerekir. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine B.U.Ü. Senatosu karar verir. Yabancı uyruklu adaylarda TÖMER tarafından verilen Türkçe yeterlik ve ilgili ALES sınavı sonuç belgesi veya YÖK tarafından uluslararası düzeyde eşdeğer kabul edilen GRE, GMAT ve benzeri sınavların herhangi birinden sınav sonuç belgesi aranır.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans diploması ile fen bilimleri için sayısal puan türünde Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosunun belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması şartı aranır. İngilizce dilinden; ÜDS, KPDS, TOEFL veya YÖK´ün kabul ettiği eşdeğer sınavlardan ya da Bursa Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından B.U.Ü. Senatosunun belirleyeceği taban puanı almış olması gerekir. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine B.U.Ü. Senatosu karar verir. Yabancı uyruklu adaylarda TÖMER tarafından verilen Türkçe yeterlik ve ilgili ALES sınavı sonuç belgesi veya YÖK tarafından uluslararası düzeyde eşdeğer kabul edilen GRE, GMAT ve benzeri sınavların herhangi birinden sınav sonuç belgesi aranır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 (CC) olması gerekir.
7
Program Profili
Uludağ Üniversitesi Yüzey İşlem ve Teknolojileri Bölümü yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermekte olan multidisipliner bir bölümdür. Akademik kadrosunda farklı anabilim dallarında görev yapan 6 öğretim üyesinde bulunmakla birlikte, bu öğretim üyelerinin dışında ders veren koordinatörler bulunmaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Bilgileri derinleştirerek otomotiv mühendisliği alanında uygulamaya koyabilme.
2. Analiz, sentez, eleştirel değerlendirme yeteneklerini geliştirerek karmaşık problemleri bağımsız olarak çözebilme.
3. Modern tasarım yöntemleri ve araçları kullanarak bir süreci ya da bir sistemi tasarlayabilme.
4. Bilimsel yöntemler kullanarak veri toplayabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme.
5. Çok disiplinli takımlarda yer alarak farklı alanlardan gelen bilgileri kendi alanıyla bütünleştirerek çözüm yöntemleri belirleyebilme.
6. Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilme, en az bir yabancı dilde iletişim kurabilme.
7. Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilme.
8. Toplumsal, çevresel ve etik değerleri dikkate alarak bilimsel araştırma yürütebilme.
9. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, alternatif çözüm yolları belirleyebilme.
10. Özgün ve bağımsız araştırma yapabilme.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Ulusal ve uluslararası özel ve kamuya ait farklı alanlarda faaliyet gösteren birimlerde çalışabilir.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar doktora programları başvuru ve kayıt şartlarını sağlamaları durumunda doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
BUÜ senato kararı ile alınan Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinin 32.maddesi gereği uygulanır.
12
Mezuniyet Koşulları
Ders başarı notları 100 (AA) üzerinden en az 70 (CC) olması, 70 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, seminerlerini başarı ile tamamlamak ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunmak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Anabilim dalı Başkanı: Prof. Dr. Hande GÜLER ÖZGÜL
B.U.Ü Otomotiv Mühendisliği Bölümü
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YIT6181 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 5
YIT6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 24
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FEN6000 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
YIT6172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 4
YIT6182 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 5
YIT6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YET6177 DOKTORA YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 10
YIT6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
YIT6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 15
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YIT6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
YIT6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YIT6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 5
YIT6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YIT6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 5
YIT6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YIT6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VII Zorunlu 4 0 0 5
YIT6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YIT6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VIII Zorunlu 4 0 0 5
YIT6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YIT6001 MODERN YÜZEY İŞLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
YIT6003 YAPI VE KRİSTALOGRAFİ Seçmeli 3 0 0 6
YIT6005 ELEKTROLİTİK KAPLAMALAR Seçmeli 3 0 0 6
YIT6007 X IŞINLARI Seçmeli 3 0 0 6
YIT6009 OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
YIT6011 KATILAŞTIRMA ESASLARI Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YIT6002 HASSAS FİLM KAPLAMA TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
YIT6004 ENERJİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
YIT6006 MÜHENDİSLİK TASARIMI VE ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
YIT6008 METALLERDE FAZ DÖNÜŞÜMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr