Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Yüzey İşlem ve Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Uludağ Üniversitesi Yüzey İşlem ve Teknolojileri Bölümü yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermekte olan multidisipliner bir bölümdür. Akademik kadrosunda farklı anabilim dallarında görev yapan 6 öğretim üyesinde bulunmakla birlikte, bu öğretim üyelerinin dışında ders veren koordinatörler bulunmaktadır.
2
Verilen Derece
Lisans diploması ile fen bilimleri için sayısal puan türünde Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosunun belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması şartı aranır. İngilizce dilinden; ÜDS, KPDS, TOEFL veya YÖK´ün kabul ettiği eşdeğer sınavlardan ya da Bursa Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından B.U.Ü. Senatosunun belirleyeceği taban puanı almış olması gerekir. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine B.U.Ü. Senatosu karar verir. Yabancı uyruklu adaylarda TÖMER tarafından verilen Türkçe yeterlik ve ilgili ALES sınavı sonuç belgesi veya YÖK tarafından uluslararası düzeyde eşdeğer kabul edilen GRE, GMAT ve benzeri sınavların herhangi birinden sınav sonuç belgesi aranır.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans diploması ile fen bilimleri için sayısal puan türünde Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosunun belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması şartı aranır. İngilizce dilinden; ÜDS, KPDS, TOEFL veya YÖK´ün kabul ettiği eşdeğer sınavlardan ya da Bursa Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından B.U.Ü. Senatosunun belirleyeceği taban puanı almış olması gerekir. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine B.U.Ü. Senatosu karar verir. Yabancı uyruklu adaylarda TÖMER tarafından verilen Türkçe yeterlik ve ilgili ALES sınavı sonuç belgesi veya YÖK tarafından uluslararası düzeyde eşdeğer kabul edilen GRE, GMAT ve benzeri sınavların herhangi birinden sınav sonuç belgesi aranır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 (CC) olması gerekir.
7
Program Profili
Uludağ Üniversitesi Yüzey İşlem ve Teknolojileri Bölümü yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermekte olan multidisipliner bir bölümdür. Akademik kadrosunda farklı anabilim dallarında görev yapan 6 öğretim üyesinde bulunmakla birlikte, bu öğretim üyelerinin dışında ders veren koordinatörler bulunmaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Bilgileri derinleştirerek otomotiv mühendisliği alanında uygulamaya koyabilme.
2. Analiz, sentez, eleştirel değerlendirme yeteneklerini geliştirerek karmaşık problemleri bağımsız olarak çözebilme.
3. Modern tasarım yöntemleri ve araçları kullanarak bir süreci ya da bir sistemi tasarlayabilme.
4. Bilimsel yöntemler kullanarak veri toplayabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme.
5. Çok disiplinli takımlarda yer alarak farklı alanlardan gelen bilgileri kendi alanıyla bütünleştirerek çözüm yöntemleri belirleyebilme.
6. Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilme, en az bir yabancı dilde iletişim kurabilme.
7. Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilme.
8. Toplumsal, çevresel ve etik değerleri dikkate alarak bilimsel araştırma yürütebilme.
9. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, alternatif çözüm yolları belirleyebilme.
10. Özgün ve bağımsız araştırma yapabilme.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Ulusal ve uluslararası özel ve kamuya ait farklı alanlarda faaliyet gösteren birimlerde çalışabilir.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar doktora programları başvuru ve kayıt şartlarını sağlamaları durumunda doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
BUÜ senato kararı ile alınan Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinin 32.maddesi gereği uygulanır.
12
Mezuniyet Koşulları
Ders başarı notları 100 (AA) üzerinden en az 70 (CC) olması, 70 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, seminerlerini başarı ile tamamlamak ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunmak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Anabilim dalı Başkanı: Prof. Dr. Hande GÜLER ÖZGÜL
B.U.Ü Otomotiv Mühendisliği Bölümü
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YIT5001 İLERİ MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ Zorunlu 3 0 0 6
YIT5181 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 5
YIT5191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FEN6000 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
YIT5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 4
YIT5182 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 5
YIT5192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YIT5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
YIT5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YIT5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
YIT5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YIT5003 YÜZEY HAZIRLAMA VE TEZMİZLEME YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
YIT5005 PLAZMA TEKNOLOJİSİNİN MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
YIT5007 MİKROSKOBİK KARAKTERİZASYON Seçmeli 3 0 0 6
YIT5009 TRİBOLOJİNİN PRENSİPLERİ Seçmeli 3 0 0 6
YIT5011 İLERİ ÜRETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
YIT5013 FİZİKSEL METALURJİNİN ESASLARI Seçmeli 3 0 0 6
YIT5015 İLETKEN POLİMERLER VE YÜZEY KAPLAMA UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
YIT5017 MÜHENDİSLİKTE METAMODELLEME VE YAPAY ZEKA UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YIT5002 YÜZEY İŞLEMLERİ TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
YIT5004 İLERİ KOROZYON VE KONTROL Seçmeli 3 0 0 6
YIT5006 İLERİ TEKNOLOJİK SERAMİK MALZEMELERE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 6
YIT5008 KOMPOZİT MALZEME VE MEKANİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
YIT5010 FİZİKSEL KALİTE KONTROL YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
YIT5012 YÜZEY KARAKTERİZASYONU Seçmeli 3 0 0 6
YIT5014 BİLGİSAYAR DESTEKLİ İMAL USÜLLERİ Seçmeli 3 0 0 6
YIT5016 İLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
YIT5018 MEKANİK METALURJİNİN ESASLARI Seçmeli 3 0 0 6
YIT5020 SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
YIT5022 METAL KESME PRENSİPLERİ Seçmeli 3 0 0 6
YIT5024 BİLİM YAZIMI Seçmeli 3 0 0 6
YIT5026 TEKSTİL YÜZEYLERİ İÇİN YENİLİKÇİ PROSESLER Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr