Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Peyzaj Mimarlığı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 29.06.1999 yılında kurulmuştur. Bölümümüzde 07.11.2014 tarihli YÖK kararı ile Yüksek Lisans, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında da Lisans ve 16 Haziran 2021 tarihli YÖK kararı ile Doktora seviyesinde eğitim-öğretime başlanmıştır.
2
Verilen Derece
Programı başarılı bir şekilde tamamlayan ve program yeterlilikleri sağlayan öğrenciler Peyzaj Mimarlığı Bilim alanında lisans derecesine sahip olur ve Peyzaj Mimarı ünvanı kazanır.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Yükseköğretim Kurumları Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
7
Program Profili
Doğaya ve doğal dengenin korunmasına duyarlı, toplumsal gereksinimlere saygılı, peyzaj planlama, peyzaj tasarımı, peyzaj onarımı ve peyzaj yönetimi, peyzaj bitkileri gibi Peyzaj Mimarlığı meslek disiplininin farklı alanlarında hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahip, çevre etiği başta olmak üzere etik değerlere uymayı ilke edinmiş, dünyayı ve ülkesindeki gelişmeleri yakından izleyen, yaşam boyu kendini geliştirmenin ve yenilemenin önemini kavramış, bilgi ve iletişim teknolojilerini üst düzeyde kullanabilen, analitik ve eleştirel düşünebilen çağdaş Peyzaj Mimarları yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Avrupa Peyzaj Sözleşmesi temelinde peyzajların belirlenmesi, planlanması, korunması ve yönetimi konularında çalışabilme bilgi ve becerisi
2. Planlama, Tasarım, Ekoloji ve Sanat bilgilerini doğal ve yapılı çevredeki Peyzaj Mimarlığı konu ve problemlerine uygulayabilme
3. Peyzaj Mimarlığı ile ilgili fiziksel planlama, tasarım, onarım ve mühendislik sorunlarını analiz edebilme ve çözebilme becerisi
4. Doğal ve kültürel peyzaj alanlarını ekolojik, fonksiyonel, estetik ve kullanıcı istekleri doğrultusunda planlama, tasarlama ve yönetme becerisi
5. Peyzaj uygulamalarında kullanılan bitkisel materyalin tanınması, üretimi, tasarımı ve kullanımı konusunda bilgi sahibi olma
6. Tanımlı bir hedefe giden bir süreçte gerekli verileri elde etme, analiz etme ve sentezleyebilme
7. Peyzaj Mimarlığı ile ilgili çağdaş bilgi, materyal, teknik ve yöntemleri kullanabilme
8. Mesleki sorumluluk ve etik değerlere sahip olabilme
9. Peyzaj Mimarlığında kullanılan yapı malzemeleri ve bitkisel materyalleri tanıyabilme ve kullanabilme becerisi
10. Tasarım konularında yaratıcı olabilme ve bağımsız davranabilme ve inisiyatif kullanma
11. Ulusal ve küresel ölçekteki çevre sorunlarına duyarlı davranabilme ve çözümler üretebilme
12. Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve ulusalararası gelişmeleri bu yönde takip edebilme
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Planlama, Tasarım, Ekoloji ve Sanat bilgilerini doğal ve yapılı çevredeki Peyzaj Mimarlığı konu ve problemlerine uygulayabilme
 • Tanımlı bir hedefe giden bir süreçte gerekli verileri elde etme, analiz etme ve sentezleyebilme
 • Doğal ve kültürel peyzaj alanlarını ekolojik, fonksiyonel, estetik ve kullanıcı istekleri doğrultusunda planlama, tasarlama ve yönetme becerisi
 • Peyzaj uygulamalarında kullanılan bitkisel materyalin tanınması, üretimi, tasarımı ve kullanımı konusunda bilgi sahibi olma
 • Avrupa Peyzaj Sözleşmesi temelinde peyzajların belirlenmesi, planlanması, korunması ve yönetimi konularında çalışabilme bilgi ve becerisi
 • Peyzaj Mimarlığı ile ilgili fiziksel planlama, tasarım, onarım ve mühendislik sorunlarını analiz edebilme ve çözebilme becerisi
 • Peyzaj Mimarlığında kullanılan yapı malzemeleri ve bitkisel materyalleri tanıyabilme ve kullanabilme becerisi
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Peyzaj uygulamalarında kullanılan bitkisel materyalin tanınması, üretimi, tasarımı ve kullanımı konusunda bilgi sahibi olma
 • Planlama, Tasarım, Ekoloji ve Sanat bilgilerini doğal ve yapılı çevredeki Peyzaj Mimarlığı konu ve problemlerine uygulayabilme
 • Peyzaj Mimarlığında kullanılan yapı malzemeleri ve bitkisel materyalleri tanıyabilme ve kullanabilme becerisi
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Avrupa Peyzaj Sözleşmesi temelinde peyzajların belirlenmesi, planlanması, korunması ve yönetimi konularında çalışabilme bilgi ve becerisi
 • Mesleki sorumluluk ve etik değerlere sahip olabilme
 • Peyzaj Mimarlığında kullanılan yapı malzemeleri ve bitkisel materyalleri tanıyabilme ve kullanabilme becerisi
 • Peyzaj Mimarlığı ile ilgili çağdaş bilgi, materyal, teknik ve yöntemleri kullanabilme
 • Planlama, Tasarım, Ekoloji ve Sanat bilgilerini doğal ve yapılı çevredeki Peyzaj Mimarlığı konu ve problemlerine uygulayabilme
 • Ulusal ve küresel ölçekteki çevre sorunlarına duyarlı davranabilme ve çözümler üretebilme
 • Peyzaj Mimarlığı ile ilgili fiziksel planlama, tasarım, onarım ve mühendislik sorunlarını analiz edebilme ve çözebilme becerisi
 • Doğal ve kültürel peyzaj alanlarını ekolojik, fonksiyonel, estetik ve kullanıcı istekleri doğrultusunda planlama, tasarlama ve yönetme becerisi
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Tasarım konularında yaratıcı olabilme ve bağımsız davranabilme ve inisiyatif kullanma
 • Peyzaj Mimarlığı ile ilgili fiziksel planlama, tasarım, onarım ve mühendislik sorunlarını analiz edebilme ve çözebilme becerisi
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Mesleki sorumluluk ve etik değerlere sahip olabilme
 • Ulusal ve küresel ölçekteki çevre sorunlarına duyarlı davranabilme ve çözümler üretebilme
 • Peyzaj Mimarlığı ile ilgili çağdaş bilgi, materyal, teknik ve yöntemleri kullanabilme
 • Peyzaj Mimarlığında kullanılan yapı malzemeleri ve bitkisel materyalleri tanıyabilme ve kullanabilme becerisi
Öğrenme Yetkinliği
 • Avrupa Peyzaj Sözleşmesi temelinde peyzajların belirlenmesi, planlanması, korunması ve yönetimi konularında çalışabilme bilgi ve becerisi
 • Peyzaj Mimarlığı ile ilgili fiziksel planlama, tasarım, onarım ve mühendislik sorunlarını analiz edebilme ve çözebilme becerisi
 • Tanımlı bir hedefe giden bir süreçte gerekli verileri elde etme, analiz etme ve sentezleyebilme
 • Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve ulusalararası gelişmeleri bu yönde takip edebilme
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Avrupa Peyzaj Sözleşmesi temelinde peyzajların belirlenmesi, planlanması, korunması ve yönetimi konularında çalışabilme bilgi ve becerisi 1
Doğal ve kültürel peyzaj alanlarını ekolojik, fonksiyonel, estetik ve kullanıcı istekleri doğrultusunda planlama, tasarlama ve yönetme becerisi 1,2 1,5
Peyzaj Mimarlığı ile ilgili çağdaş bilgi, materyal, teknik ve yöntemleri kullanabilme 4
Peyzaj Mimarlığı ile ilgili fiziksel planlama, tasarım, onarım ve mühendislik sorunlarını analiz edebilme ve çözebilme becerisi 1,2
Peyzaj Mimarlığında kullanılan yapı malzemeleri ve bitkisel materyalleri tanıyabilme ve kullanabilme becerisi 1,2 3,4
Peyzaj uygulamalarında kullanılan bitkisel materyalin tanınması, üretimi, tasarımı ve kullanımı konusunda bilgi sahibi olma 1,2 4
Planlama, Tasarım, Ekoloji ve Sanat bilgilerini doğal ve yapılı çevredeki Peyzaj Mimarlığı konu ve problemlerine uygulayabilme 1,2 1,5,6
Tanımlı bir hedefe giden bir süreçte gerekli verileri elde etme, analiz etme ve sentezleyebilme 1,2
Tasarım konularında yaratıcı olabilme ve bağımsız davranabilme ve inisiyatif kullanma 1,3,4
Ulusal ve küresel ölçekteki çevre sorunlarına duyarlı davranabilme ve çözümler üretebilme 6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Mimari tasarım / planlama / tasarım alanlarında kavram geliştirme becerisine sahiptir.
2-Mimari tasarım / planlama / tasarım etkinlikleri ve araştırmaları için söylem, kuram ve kılgı (pratik) bütünlüğünü sağlama becerisine sahiptir.
3-Mimari tasarım / planlama / tasarım konularında, olgular, potansiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme becerilerine sahiptir.
4-Alanıyla ilgili kuramsal / kavramsal bilgiyi, bilişsel ve kılgısal becerileri, araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır.
5-Alternatif mimari tasarım, planlama kurguları ve çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir.
6-Disiplinler arası etkileşimli mimari tasarım / planlama / tasarım konusunda beceri sahibi olur. Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerileri bağlama ilişkin verilerin yorumunda, sorunların tanımında, ustalık ve inovasyon sergileyen almaşık mimari tasarım
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Avrupa Peyzaj Sözleşmesi temelinde peyzajların belirlenmesi, planlanması, korunması ve yönetimi konularında çalışabilme bilgi ve becerisi 1,5
Mesleki sorumluluk ve etik değerlere sahip olabilme 6
Peyzaj Mimarlığı ile ilgili çağdaş bilgi, materyal, teknik ve yöntemleri kullanabilme 3,7
Peyzaj Mimarlığı ile ilgili fiziksel planlama, tasarım, onarım ve mühendislik sorunlarını analiz edebilme ve çözebilme becerisi 3,5
Peyzaj Mimarlığında kullanılan yapı malzemeleri ve bitkisel materyalleri tanıyabilme ve kullanabilme becerisi 1
Peyzaj uygulamalarında kullanılan bitkisel materyalin tanınması, üretimi, tasarımı ve kullanımı konusunda bilgi sahibi olma 1 3
Planlama, Tasarım, Ekoloji ve Sanat bilgilerini doğal ve yapılı çevredeki Peyzaj Mimarlığı konu ve problemlerine uygulayabilme 1 3
Tanımlı bir hedefe giden bir süreçte gerekli verileri elde etme, analiz etme ve sentezleyebilme 5
Ulusal ve küresel ölçekteki çevre sorunlarına duyarlı davranabilme ve çözümler üretebilme 1,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-İlgili temel alanda, mimari tasarım / planlama / tasarım etkinlikleri ve araştırmaları için yerel, bölgesel, ulusal ve küresel bağlamda, söylemsel, kuramsal, olgusal bilgi ile profesyonel hizmet duyarlılıklarını kapsayan çok boyutlu bilgileri, çok çeşit
2-Bu çerçevede, alanda gerekli, düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal tarihsel ve kültürel alt yapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir.
3-İlgili alanda insan ve toplum odaklı, çevreye (doğal ve yapılı) duyarlı mimari tasarım / planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir.
4-İlgili alanda ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürebilirlik ilkeleri ve standartları ile afetlerle ilgili konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.
5-Alanıyla ilgili ilkeler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir.
6-Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir.
7-İlgili alanın tarihsel, coğrafi, toplumsal ve kültürel bağlam içindeki yerine / önemine ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Avrupa Peyzaj Sözleşmesi temelinde peyzajların belirlenmesi, planlanması, korunması ve yönetimi konularında çalışabilme bilgi ve becerisi 1
Doğal ve kültürel peyzaj alanlarını ekolojik, fonksiyonel, estetik ve kullanıcı istekleri doğrultusunda planlama, tasarlama ve yönetme becerisi 1,2
Mesleki sorumluluk ve etik değerlere sahip olabilme 2 2,4
Peyzaj Mimarlığı ile ilgili çağdaş bilgi, materyal, teknik ve yöntemleri kullanabilme 2
Peyzaj Mimarlığı ile ilgili fiziksel planlama, tasarım, onarım ve mühendislik sorunlarını analiz edebilme ve çözebilme becerisi 1 3
Peyzaj Mimarlığında kullanılan yapı malzemeleri ve bitkisel materyalleri tanıyabilme ve kullanabilme becerisi 1
Planlama, Tasarım, Ekoloji ve Sanat bilgilerini doğal ve yapılı çevredeki Peyzaj Mimarlığı konu ve problemlerine uygulayabilme 1
Tanımlı bir hedefe giden bir süreçte gerekli verileri elde etme, analiz etme ve sentezleyebilme 2
Ulusal ve küresel ölçekteki çevre sorunlarına duyarlı davranabilme ve çözümler üretebilme 2 1,4,6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Meslek alanında, mesleki uygulamada ve mesleki araştırmalarda, etik ve davranış kurallarına ilişkin kavrayış, davranma alışkanlığı ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eder.
2-Mimari tasarım / planlama / tasarım süreçlerinde olası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak karar verebilmek için gerekli temeli oluşturacak verileri toplar, değerlendirir ve yorumlar.
3-Alanındaki mevcut bilgiyi eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla değerlendirebilme, sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerileri disiplininin gerektirdiği profesyonel bir yaklaşımla etik ilkelerin ışığında, mesleki davranış kuralları, ölçütler ve standart
4-İnsan değerinin bilgisiyle, insan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı göstererek, adalet bilinciyle karar verir ve hareket eder.
5-Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, kalite kültürü, doğal ve kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, profesyonel hizmet vermeye özgü yasal
6-Yaşadığı tarihsel dönemde, yerel, bölgesel, ulusal ve küresel genel ve mesleki sorunlar hakkında bilgi ve bilinç sahibidir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Peyzaj Mimarlığı ile ilgili fiziksel planlama, tasarım, onarım ve mühendislik sorunlarını analiz edebilme ve çözebilme becerisi 1 1
Peyzaj Mimarlığında kullanılan yapı malzemeleri ve bitkisel materyalleri tanıyabilme ve kullanabilme becerisi 2
Peyzaj uygulamalarında kullanılan bitkisel materyalin tanınması, üretimi, tasarımı ve kullanımı konusunda bilgi sahibi olma 3
Planlama, Tasarım, Ekoloji ve Sanat bilgilerini doğal ve yapılı çevredeki Peyzaj Mimarlığı konu ve problemlerine uygulayabilme 1,3
Tasarım konularında yaratıcı olabilme ve bağımsız davranabilme ve inisiyatif kullanma 1,2,3 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Bir mimari tasarım / planlama / tasarım projesini bağımsız olarak yürütür, bu süreçler için araştırma projeleri planlar ve yürütür, yeni sentezler üretir.
2-Alanıyla ilgili bireysel çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve çok disiplinli, disiplinler arası ve disiplinler üstü çalışmalarda bireysel ve ortak sorumluluk alır. Bunun için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.
3-Bir mimari tasarım / planlama / tasarım projesinde ortak çalışmaları planlar, sorumluluk alır ve yürütür.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Avrupa Peyzaj Sözleşmesi temelinde peyzajların belirlenmesi, planlanması, korunması ve yönetimi konularında çalışabilme bilgi ve becerisi 1
Doğal ve kültürel peyzaj alanlarını ekolojik, fonksiyonel, estetik ve kullanıcı istekleri doğrultusunda planlama, tasarlama ve yönetme becerisi 1,2
Mesleki sorumluluk ve etik değerlere sahip olabilme 3
Peyzaj Mimarlığı ile ilgili çağdaş bilgi, materyal, teknik ve yöntemleri kullanabilme 1,5 4
Peyzaj Mimarlığında kullanılan yapı malzemeleri ve bitkisel materyalleri tanıyabilme ve kullanabilme becerisi 1 1,2
Tasarım konularında yaratıcı olabilme ve bağımsız davranabilme ve inisiyatif kullanma 1,2
Ulusal ve küresel ölçekteki çevre sorunlarına duyarlı davranabilme ve çözümler üretebilme 3
Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve ulusalararası gelişmeleri bu yönde takip edebilme 3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır, bilgiyi nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
2-Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için projeler, işbirlikleri ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.
4-En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim (bilgi ve iletişim) teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Avrupa Peyzaj Sözleşmesi temelinde peyzajların belirlenmesi, planlanması, korunması ve yönetimi konularında çalışabilme bilgi ve becerisi 1
Peyzaj Mimarlığı ile ilgili fiziksel planlama, tasarım, onarım ve mühendislik sorunlarını analiz edebilme ve çözebilme becerisi 1 3
Peyzaj uygulamalarında kullanılan bitkisel materyalin tanınması, üretimi, tasarımı ve kullanımı konusunda bilgi sahibi olma 3,2
Planlama, Tasarım, Ekoloji ve Sanat bilgilerini doğal ve yapılı çevredeki Peyzaj Mimarlığı konu ve problemlerine uygulayabilme 1
Tanımlı bir hedefe giden bir süreçte gerekli verileri elde etme, analiz etme ve sentezleyebilme 1 1,2
Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve ulusalararası gelişmeleri bu yönde takip edebilme 3 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel ve diyalektik (eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen) bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir.
2-Geleceğe yönelik olur, kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur, öğrenme gereksinimlerini belirler, bunun için planlar yapar ve bunları uygular.
3-Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Üniversiteler (fakülteler, meslek yüksek okulları ve rektörlüklere bağlı çevre birimleri), Belediyeler (park ve bahçeler müdürlükleri, imar ve cevre düzenleme birimleri), Çeşitli Bakanlıklara Bağlı planlama müdürlükleri, mezarlıklar müdürlükleri, Kuruluşlar Karayolları, İller Bankası, DSİ, Çevre Genel Müdürlüğü, Milli Parklar, Tarımsal Araştırma Enstitüleri, Tarım İl Müdürlükleri, Orman Genel Müdürlüğü, Turizm Planlaması Genel Müdürlüğü, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurumu, Emlak Bankası, Toplu Konut Genel Müdürlüğü, Beden Terbiyesi Genel Mudurlugu, Peyzaj Mimarlığı, Mimarlık, Şehir Planlama ve İnşaat Büroları vb., Yapısal ve Bitkisel Belediye Hizmetleri Üstlenen Özel Şirketler ile Şirketleri Turizm -Yapı Kooperatifleri Materyal Üretme ve Pazarlama Kuruluşları Rekreasyon Tesisleri. Ayrıca akademik kariyer yapmak isteyenler için üniversitelerin ilgili bölümlerinde Yüksek Lisans ya da Doktora olanaklarından yararlanılabilmektedir.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bir dersin her yarıyılda en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları dekanlıkça belirlenerek, ilan edilen tarih, yer ve saatte yapılır. Fakülte Kurul kararıyla ayrıca staj, uygulama, laboratuvar sınavları açılabilir. Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için; 1. Teorik dersin en az % 70´ine devam etmek, 2. Dersin varsa uygulama ve laboratuvarının en az % 80´ine devam etmek ve başarılı olmak, 3. Yarıyıl içinde yapılan ara sınavlara katılmak gerekir. Bu değerlendirmede ara sınav ve/veya ara sınav yerine geçen diğer çalışmaların başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu veya yılsonu sınavından alınan notun başarı notuna katkısı %60´tır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Prof.Dr. Murat ZENCİRKIRAN
e-mail: mzencirkiran@uludag.edu.tr
Telefon:0.224. 2941482
Fax:0.224. 2941637
Adres: Bursa Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Görükle Kampüsü, Nilüfer, BURSA.
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bölümde 1 Profesör, 3 Doçent, 2 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 6 öğretim elemanı bulunmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BYL1183 BOTANİK Zorunlu 2 2 0 3
MAT1075 TEMEL MATEMATİK I Zorunlu 2 0 0 3
PYZ1001 PEYZAJ MİMARLIĞINA GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
PYZ1003 ANLATIM TEKNİKLERİ : GÖRSEL İLETİŞİM, ÇİZİM , PERSPEKTİF VE MAKET Zorunlu 2 2 0 6
PYZ1005 TEMEL TASARIM VE GÖRSEL SANATLAR Zorunlu 2 2 0 6
PYZ1007 PEYZAJ EKOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PYZ1002 PEYZAJ SANAT TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 3
PYZ1004 PEYZAJ BİTKİLERİ I Zorunlu 2 2 0 5
PYZ1006 DOĞAL SİSTEMLER VE TASARIM Zorunlu 2 2 0 3
PYZ1008 PEYZAJ PROJESİ I (MİMARLIK BİLGİSİ VE PROJEYE GİRİŞ) Zorunlu 2 2 0 6
TEK1702 EKONOMİ Zorunlu 2 0 0 3
TEK1704 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 2 2 0 4
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ISG201 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I Zorunlu 2 0 0 2
PYZ2001 PEYZAJ KONSTRÜKSİYONU I (PEYZAJ MÜHENDİSLİĞİ) Zorunlu 2 2 0 4
PYZ2003 PEYZAJ PROJESİ II Zorunlu 2 4 0 6
PYZ2005 PEYZAJ SANAT TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 3
PYZ2007 PEYZAJ BİTKİLERİ II Zorunlu 2 2 0 5
PYZ2009 PEYZAJ MİMARLIĞINDA BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Zorunlu 2 2 0 4
STJ1 STAJ (TUAM) Zorunlu 0 0 0 2
TPR2901 TOPRAK BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BSM1502 ÖLÇME BİLGİSİ Zorunlu 1 2 0 4
ISG202 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II Zorunlu 2 0 0 2
PYZ2002 PEYZAJ KONSTRÜKSİYONU II (MALZEME VE DETAY BİLGİSİ) Zorunlu 2 2 0 4
PYZ2004 PEYZAJ PROJESİ III Zorunlu 2 4 0 6
PYZ2006 PEYZAJ BİTKİLERİ III Zorunlu 2 2 0 4
PYZ2008 BİTKİSEL TASARIM Zorunlu 2 2 0 4
PYZ2010 PEYZAJ MİMARLIĞI KURAMI Zorunlu 2 0 0 2
STJ2 STAJ (FİDANLIK) Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PYZ3001 PEYZAJ KONSTRÜKSİYONU III (PEYZAJ UYGULAMA TEKNİĞİ) Zorunlu 2 0 0 3
PYZ3003 PEYZAJ PROJESİ IV Zorunlu 2 4 0 6
PYZ3005 PEYZAJ PLANLAMA I Zorunlu 2 2 0 3
PYZ3007 PEYZAJ BİTKİLERİ IV Zorunlu 2 2 0 4
STJ3 STAJ (OFİS I ) Zorunlu 0 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PYZ3002 PEYZAJ KONSTRÜKSİYONU V (PEYZAJ ONARIM TEKNİKLERİ) Zorunlu 2 0 0 3
PYZ3004 PEYZAJ PROJESİ V Zorunlu 2 4 0 5
PYZ3006 PEYZAJ PLANLAMA II Zorunlu 2 2 0 3
PYZ3008 PEYZAJ PLANLAMADA UZAKTAN ALGILAMA VE CBS Zorunlu 1 2 0 3
STJ4 STAJ (OFİS II ) Zorunlu 0 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PYZ4001 PEYZAJ PROJESİ VI Zorunlu 2 4 0 5
PYZ4001SİL PEYZAJ PROJESİ VI Zorunlu 2 4 0 6
PYZ4003 PEYZAJ FİDANLIK TEKNİĞİ VE AĞAÇLANDIRMA Zorunlu 2 0 0 3
PYZ4005 MEZUNİYET PROJESİ I Zorunlu 0 2 0 4
PYZ4005SİL MEZUNİYET PROJESİ I Zorunlu 0 2 0 6
Seçmeli dersler için tıklayınız. 6
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PYZ4002 PEYZAJ MİMARLIĞINDA MESLEK PRATİĞİ VE ETİK Zorunlu 2 0 0 3
PYZ4004 PEYZAJ YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 4
PYZ4006 MEZUNİYET PROJESİ II Zorunlu 0 2 0 5
PYZ4006SİL MEZUNİYET PROJESİ II Zorunlu 0 2 0 8
Seçmeli dersler için tıklayınız. 10
Toplam 30
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BTK3617-S PARK VE SÜS BİTKİLERİ HASTALIKLARI Seçmeli 2 0 0 3
PYZ3009-S DOĞAL BİTKİ ÖRTÜSÜ Seçmeli 2 0 0 3
PYZ3011-S TURİZM PEYZAJLARI Seçmeli 2 0 0 3
PYZ3013-S BİTKİ SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
PYZ3015-S DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR Seçmeli 2 0 0 3
PYZ3017-S DONATI TASARIMI VE KENT MOBİLYALARI Seçmeli 1 2 0 3
PYZ3019-S PEYZAJ ANALİZİ Seçmeli 2 0 0 3
PYZ3021-S PEYZAJ MEKANİZASYONU Seçmeli 2 0 0 3
PYZ3023-S DÜNYA PEYZAJI Seçmeli 2 0 0 3
PYZ3025-S PEYZAJDA MODELLEME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 2 3
PYZ3027-S PEYZAJDA ULAŞIM PLANLAMASI Seçmeli 2 0 0 3
PYZ3029-S EKOLOJİK PLANLAMA Seçmeli 2 0 0 3
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PYZ3010-S TASARIM BİTKİLERİNİN ÇOĞALTILMASI Seçmeli 1 2 0 3
PYZ3012-S KENT VE BÖLGE PLANLAMA Seçmeli 2 0 0 3
PYZ3014-S KÜLTÜREL PEYZAJLAR Seçmeli 2 0 0 3
PYZ3016-S KENT SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
PYZ3018-S AYDINLATMA TASARIMI Seçmeli 1 2 0 3
PYZ3020-S ÇEVRE SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 3
PYZ3022-S YAYA MEKANLARI Seçmeli 2 0 0 3
PYZ3024-S TASARIMDA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Seçmeli 2 0 0 3
PYZ3026-S PHOTOSHOP UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 2 3
PYZ3028-S YEŞİL ALAN PLANLAMASI Seçmeli 2 0 0 3
PYZ3030-S HOBİ BAHÇELERİ TASARIMI Seçmeli 2 0 0 3
PYZ3032-S PEYZAJ MİMARLIĞINDA SULAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
TPR4926-S PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİNİN BESLENMESİ Seçmeli 2 0 0 3
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BTK4611-S PARK VE SÜS BİTKİLERİ ZARARLILARI Seçmeli 2 2 0 3
PYZ4007-S İÇ MEKAN TASARIMINDA BİTKİLER Seçmeli 2 0 0 3
PYZ4009-S TURİZM VE REKREASYON PLANLANMASI Seçmeli 2 0 0 3
PYZ4011-S ERİŞİLEBİLİR PEYZAJ TASARIM Seçmeli 2 0 0 3
PYZ4013-S ÇATI BAHÇELERİ Seçmeli 2 0 0 3
PYZ4015-S ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 0 0 3
PYZ4017-S PEYZAJ POLİTİKALARI VE KANUNLAR Seçmeli 2 0 0 3
PYZ4019-S PEYZAJ TASARIMI VE ERGONOMİ Seçmeli 2 0 0 3
PYZ4021-S PEYZAJ EKONOMİSİ Seçmeli 2 0 0 3
PYZ4023-S KARAYOLU PEYZAJI Seçmeli 2 0 0 3
PYZ4025-S PERMAKÜLTÜR Seçmeli 2 0 0 3
BEB4003PDS PLATES YENİ BAŞLAYAN-I Seçmeli 2 0 0 3
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PYZ4008-S EKOTURİZM Seçmeli 2 0 0 3
PYZ4010-S ÖZEL NİTELİKLİ BİTKİLENDİRMELER Seçmeli 2 0 0 3
PYZ4012-S KIYI PEYZAJLARI Seçmeli 2 0 0 3
PYZ4014-S KENT KİMLİĞİ VE ESTETİK Seçmeli 2 0 0 3
PYZ4016-S ÇOCUK OYUN VE TASARIM Seçmeli 2 0 0 3
PYZ4018-S PEYZAJ BAKIMI Seçmeli 2 0 0 3
PYZ4020-S PORTFOLYO Seçmeli 2 0 0 3
PYZ4022-S İHALE DOSYASI HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 3
PYZ4024-S EĞİTİM KAMPÜSLERİ PLANMASI Seçmeli 2 0 0 3
TAR3310-S ÇAYIR MERA EKOLOJİSİ VE SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 3
BTK3616PDS SERA BİTKİLERİ HASTALIKLARI Seçmeli 1 2 0 3
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr