Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Emlak ve Emlak Yönetimi
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Emlak ve Emlak Yönetimi Programı, 2002 tarihinden itibaren Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu bünyesinde eğitim öğretim hizmeti vermektedir.
2
Verilen Derece
120 AKTS kredilik program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Emlak ve Emlak Yönetimi Ön Lisans derecesine sahip olunur
3
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması ve/veya ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamış olması gerekmektedir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Emlak ve Emlak Yönetimi alanında önlisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili
Emlak ve Emlak Yönetimi Önlisans Programının amacı; emlak sektörü ile ilişkili temel işletmecilik bilgi ve becerilerine sahip, emlak işletmelerinde ara eleman, yönetici yardımcısı veya orta kademe yönetici olarak çalışabilecek, teknolojik ve bilimsel değişimi takip edebilen ve uygulayabilen, piyasaların ihtiyaç duyduğu donanımlara sahip ve sosyal ilişkilerde başarılı mezunlar yetiştirmektir.
Emlak ve Emlak Yönetimi Programında okuyan öğrenciler; gayrimenkul mevzuatı, gayrimenkul muhasebesi, gayrimenkul finansmanı ve değerlemesi konularının da içinde bulunduğu ders müfredatından edindikleri mesleki donanımlarını teorik ve uygulamalı eğitimlerle pekiştirerek emlak sektöründe faaliyet gösteren ilgili kurumlarda mesleki eleman olarak istihdam edilmektedirler.
Emlak ve Emlak Yönetimi Programı’nda, I. ve/veya II. Eğitim olarak lise öğrenimi sonrasında iki yıllık eğitim verilmektedir. Öğrencilerin mesleği ile ilgili alanlarda 30 iş gününü kapsayan bir stajı tamamlaması zorunludur. Öğrenciler, programda bulunan tüm zorunlu dersleri almak ve geçmek zorundadır. Öğrencilerin mezun olabilmesi için zorunlu derslerin yanı sıra seçimlik dersleri de alıp başarmaları ve en az 2.00 ortalamaya sahip olmaları gerekir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Emlak şirket ve bürolarında, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Şirketlerinde, konut siteleri ve alışveriş merkezlerinde yönetici olarak çalışabilme becerisine sahip olmak,
2. Mesleki bilgileri sentezleme, analiz etme, yorumlama, mesleki yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisine sahip olmak,
3. Emlak işletmelerinde ara elaman ve alt ve orta kademe yöneticilik sorumluluğunu üstlenebilmek,
4. Türkiye ve Dünya ekonomisinde emlak sektöründe yaşanan iktisadi sorunları emlak danışmanı gözüyle anlama ve analiz edebilmek,
5. Takım çalışmasına yetkin, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olabilmek,
6. İş hayatında kullanılan belgeleri tanıyabilme ve mevzuata uygun usul ve esaslara göre düzenleyebilmek,
7. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak,
8. Emlak sektöründeki toplumsal sorunların tespit edilmesi ve çözümü konusunda bireysel sorumluluk üstlenebilmek,
9. Emlak ve Emlak yönetimi alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla uzman olan ve olmayan kişilere aktarabilmek,
10. İçinde yaşadığı kentte veya bölgede mekânsal organizasyon ve sosyal oluşum süreçlerini analiz ederek emlak sektöründeki gelişmeleri yorumlayabilme becerisine sahip olmak,
11. Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yetkinliğine sahip olmak,
12. Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak,
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • İş hayatında kullanılan belgeleri tanıyabilme ve mevzuata uygun usul ve esaslara göre düzenleyebilmek,
 • Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak,
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak,
 • Takım çalışmasına yetkin, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olabilmek,
 • Emlak ve Emlak yönetimi alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla uzman olan ve olmayan kişilere aktarabilmek,
 • Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yetkinliğine sahip olmak,
 • Türkiye ve Dünya ekonomisinde emlak sektöründe yaşanan iktisadi sorunları emlak danışmanı gözüyle anlama ve analiz edebilmek,
 • Emlak işletmelerinde ara elaman ve alt ve orta kademe yöneticilik sorumluluğunu üstlenebilmek,
 • İçinde yaşadığı kentte veya bölgede mekânsal organizasyon ve sosyal oluşum süreçlerini analiz ederek emlak sektöründeki gelişmeleri yorumlayabilme becerisine sahip olmak,
 • Mesleki bilgileri sentezleme, analiz etme, yorumlama, mesleki yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisine sahip olmak,
 • Emlak sektöründeki toplumsal sorunların tespit edilmesi ve çözümü konusunda bireysel sorumluluk üstlenebilmek,
 • Emlak şirket ve bürolarında, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Şirketlerinde, konut siteleri ve alışveriş merkezlerinde yönetici olarak çalışabilme becerisine sahip olmak,
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • İçinde yaşadığı kentte veya bölgede mekânsal organizasyon ve sosyal oluşum süreçlerini analiz ederek emlak sektöründeki gelişmeleri yorumlayabilme becerisine sahip olmak,
 • İş hayatında kullanılan belgeleri tanıyabilme ve mevzuata uygun usul ve esaslara göre düzenleyebilmek,
 • Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yetkinliğine sahip olmak,
 • Türkiye ve Dünya ekonomisinde emlak sektöründe yaşanan iktisadi sorunları emlak danışmanı gözüyle anlama ve analiz edebilmek,
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak,
 • Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak,
 • Takım çalışmasına yetkin, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olabilmek,
 • Emlak sektöründeki toplumsal sorunların tespit edilmesi ve çözümü konusunda bireysel sorumluluk üstlenebilmek,
 • Emlak işletmelerinde ara elaman ve alt ve orta kademe yöneticilik sorumluluğunu üstlenebilmek,
 • Emlak şirket ve bürolarında, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Şirketlerinde, konut siteleri ve alışveriş merkezlerinde yönetici olarak çalışabilme becerisine sahip olmak,
 • Mesleki bilgileri sentezleme, analiz etme, yorumlama, mesleki yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisine sahip olmak,
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • İş hayatında kullanılan belgeleri tanıyabilme ve mevzuata uygun usul ve esaslara göre düzenleyebilmek,
 • Türkiye ve Dünya ekonomisinde emlak sektöründe yaşanan iktisadi sorunları emlak danışmanı gözüyle anlama ve analiz edebilmek,
 • Takım çalışmasına yetkin, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olabilmek,
 • İçinde yaşadığı kentte veya bölgede mekânsal organizasyon ve sosyal oluşum süreçlerini analiz ederek emlak sektöründeki gelişmeleri yorumlayabilme becerisine sahip olmak,
 • Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yetkinliğine sahip olmak,
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak,
 • Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak,
 • Emlak sektöründeki toplumsal sorunların tespit edilmesi ve çözümü konusunda bireysel sorumluluk üstlenebilmek,
 • Emlak şirket ve bürolarında, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Şirketlerinde, konut siteleri ve alışveriş merkezlerinde yönetici olarak çalışabilme becerisine sahip olmak,
 • Emlak işletmelerinde ara elaman ve alt ve orta kademe yöneticilik sorumluluğunu üstlenebilmek,
 • Mesleki bilgileri sentezleme, analiz etme, yorumlama, mesleki yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisine sahip olmak,
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Emlak işletmelerinde ara elaman ve alt ve orta kademe yöneticilik sorumluluğunu üstlenebilmek,
 • Emlak sektöründeki toplumsal sorunların tespit edilmesi ve çözümü konusunda bireysel sorumluluk üstlenebilmek,
 • Emlak ve Emlak yönetimi alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla uzman olan ve olmayan kişilere aktarabilmek,
 • Mesleki bilgileri sentezleme, analiz etme, yorumlama, mesleki yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisine sahip olmak,
 • Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak,
 • Takım çalışmasına yetkin, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olabilmek,
 • İçinde yaşadığı kentte veya bölgede mekânsal organizasyon ve sosyal oluşum süreçlerini analiz ederek emlak sektöründeki gelişmeleri yorumlayabilme becerisine sahip olmak,
 • İş hayatında kullanılan belgeleri tanıyabilme ve mevzuata uygun usul ve esaslara göre düzenleyebilmek,
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak,
 • Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yetkinliğine sahip olmak,
 • Türkiye ve Dünya ekonomisinde emlak sektöründe yaşanan iktisadi sorunları emlak danışmanı gözüyle anlama ve analiz edebilmek,
 • Emlak şirket ve bürolarında, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Şirketlerinde, konut siteleri ve alışveriş merkezlerinde yönetici olarak çalışabilme becerisine sahip olmak,
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak,
 • Emlak sektöründeki toplumsal sorunların tespit edilmesi ve çözümü konusunda bireysel sorumluluk üstlenebilmek,
 • Emlak işletmelerinde ara elaman ve alt ve orta kademe yöneticilik sorumluluğunu üstlenebilmek,
 • İçinde yaşadığı kentte veya bölgede mekânsal organizasyon ve sosyal oluşum süreçlerini analiz ederek emlak sektöründeki gelişmeleri yorumlayabilme becerisine sahip olmak,
 • İş hayatında kullanılan belgeleri tanıyabilme ve mevzuata uygun usul ve esaslara göre düzenleyebilmek,
 • Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yetkinliğine sahip olmak,
 • Mesleki bilgileri sentezleme, analiz etme, yorumlama, mesleki yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisine sahip olmak,
 • Türkiye ve Dünya ekonomisinde emlak sektöründe yaşanan iktisadi sorunları emlak danışmanı gözüyle anlama ve analiz edebilmek,
 • Takım çalışmasına yetkin, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olabilmek,
 • Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak,
 • Emlak şirket ve bürolarında, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Şirketlerinde, konut siteleri ve alışveriş merkezlerinde yönetici olarak çalışabilme becerisine sahip olmak,
 • Emlak ve Emlak yönetimi alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla uzman olan ve olmayan kişilere aktarabilmek,
Öğrenme Yetkinliği
 • Emlak şirket ve bürolarında, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Şirketlerinde, konut siteleri ve alışveriş merkezlerinde yönetici olarak çalışabilme becerisine sahip olmak,
 • Takım çalışmasına yetkin, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olabilmek,
 • İçinde yaşadığı kentte veya bölgede mekânsal organizasyon ve sosyal oluşum süreçlerini analiz ederek emlak sektöründeki gelişmeleri yorumlayabilme becerisine sahip olmak,
 • İş hayatında kullanılan belgeleri tanıyabilme ve mevzuata uygun usul ve esaslara göre düzenleyebilmek,
 • Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yetkinliğine sahip olmak,
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak,
 • Türkiye ve Dünya ekonomisinde emlak sektöründe yaşanan iktisadi sorunları emlak danışmanı gözüyle anlama ve analiz edebilmek,
 • Emlak sektöründeki toplumsal sorunların tespit edilmesi ve çözümü konusunda bireysel sorumluluk üstlenebilmek,
 • Emlak işletmelerinde ara elaman ve alt ve orta kademe yöneticilik sorumluluğunu üstlenebilmek,
 • Emlak ve Emlak yönetimi alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla uzman olan ve olmayan kişilere aktarabilmek,
 • Mesleki bilgileri sentezleme, analiz etme, yorumlama, mesleki yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisine sahip olmak,
 • Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak,
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Emlak işletmelerinde ara elaman ve alt ve orta kademe yöneticilik sorumluluğunu üstlenebilmek, 1,2 1,2
Emlak sektöründeki toplumsal sorunların tespit edilmesi ve çözümü konusunda bireysel sorumluluk üstlenebilmek, 2 1,2
Emlak şirket ve bürolarında, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Şirketlerinde, konut siteleri ve alışveriş merkezlerinde yönetici olarak çalışabilme becerisine sahip olmak, 1,2 1,2
Emlak ve Emlak yönetimi alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla uzman olan ve olmayan kişilere aktarabilmek, 2 2
İçinde yaşadığı kentte veya bölgede mekânsal organizasyon ve sosyal oluşum süreçlerini analiz ederek emlak sektöründeki gelişmeleri yorumlayabilme becerisine sahip olmak, 2 1
İş hayatında kullanılan belgeleri tanıyabilme ve mevzuata uygun usul ve esaslara göre düzenleyebilmek, 1 1,2
Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yetkinliğine sahip olmak, 1 1
Mesleki bilgileri sentezleme, analiz etme, yorumlama, mesleki yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisine sahip olmak, 1,2 1,2
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak, 2
Takım çalışmasına yetkin, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olabilmek, 1 1,2
Türkiye ve Dünya ekonomisinde emlak sektöründe yaşanan iktisadi sorunları emlak danışmanı gözüyle anlama ve analiz edebilmek, 1,2 1,2
Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak, 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
2-Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Emlak işletmelerinde ara elaman ve alt ve orta kademe yöneticilik sorumluluğunu üstlenebilmek, 1 1
Emlak sektöründeki toplumsal sorunların tespit edilmesi ve çözümü konusunda bireysel sorumluluk üstlenebilmek, 1 1
Emlak şirket ve bürolarında, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Şirketlerinde, konut siteleri ve alışveriş merkezlerinde yönetici olarak çalışabilme becerisine sahip olmak, 1 1
Emlak ve Emlak yönetimi alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla uzman olan ve olmayan kişilere aktarabilmek, 1
İçinde yaşadığı kentte veya bölgede mekânsal organizasyon ve sosyal oluşum süreçlerini analiz ederek emlak sektöründeki gelişmeleri yorumlayabilme becerisine sahip olmak, 1 1
İş hayatında kullanılan belgeleri tanıyabilme ve mevzuata uygun usul ve esaslara göre düzenleyebilmek, 1 1
Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yetkinliğine sahip olmak, 1 1
Mesleki bilgileri sentezleme, analiz etme, yorumlama, mesleki yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisine sahip olmak, 1 1
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak, 1 1
Takım çalışmasına yetkin, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olabilmek, 1 1
Türkiye ve Dünya ekonomisinde emlak sektöründe yaşanan iktisadi sorunları emlak danışmanı gözüyle anlama ve analiz edebilmek, 1 1
Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak, 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Emlak işletmelerinde ara elaman ve alt ve orta kademe yöneticilik sorumluluğunu üstlenebilmek, 1,2,3 1,3
Emlak sektöründeki toplumsal sorunların tespit edilmesi ve çözümü konusunda bireysel sorumluluk üstlenebilmek, 3 1,2
Emlak şirket ve bürolarında, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Şirketlerinde, konut siteleri ve alışveriş merkezlerinde yönetici olarak çalışabilme becerisine sahip olmak, 1,2,3 1,2,3
İçinde yaşadığı kentte veya bölgede mekânsal organizasyon ve sosyal oluşum süreçlerini analiz ederek emlak sektöründeki gelişmeleri yorumlayabilme becerisine sahip olmak, 3 1
İş hayatında kullanılan belgeleri tanıyabilme ve mevzuata uygun usul ve esaslara göre düzenleyebilmek, 2
Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yetkinliğine sahip olmak, 3 3
Mesleki bilgileri sentezleme, analiz etme, yorumlama, mesleki yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisine sahip olmak, 1,2,3 1,2,3
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak, 1 1,2,3
Takım çalışmasına yetkin, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olabilmek, 1,2 3
Türkiye ve Dünya ekonomisinde emlak sektöründe yaşanan iktisadi sorunları emlak danışmanı gözüyle anlama ve analiz edebilmek, 2,3 3
Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak, 3 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
2-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
3-Değişime ve yeniliğe açıktır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Emlak işletmelerinde ara elaman ve alt ve orta kademe yöneticilik sorumluluğunu üstlenebilmek, 1,2 1,2
Emlak sektöründeki toplumsal sorunların tespit edilmesi ve çözümü konusunda bireysel sorumluluk üstlenebilmek, 2 1,2
Emlak şirket ve bürolarında, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Şirketlerinde, konut siteleri ve alışveriş merkezlerinde yönetici olarak çalışabilme becerisine sahip olmak, 1,2 1,2
Emlak ve Emlak yönetimi alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla uzman olan ve olmayan kişilere aktarabilmek, 2
İçinde yaşadığı kentte veya bölgede mekânsal organizasyon ve sosyal oluşum süreçlerini analiz ederek emlak sektöründeki gelişmeleri yorumlayabilme becerisine sahip olmak, 2 2
İş hayatında kullanılan belgeleri tanıyabilme ve mevzuata uygun usul ve esaslara göre düzenleyebilmek, 2 1
Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yetkinliğine sahip olmak, 1 1
Mesleki bilgileri sentezleme, analiz etme, yorumlama, mesleki yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisine sahip olmak, 1,2 1,2
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak, 1 1,2
Takım çalışmasına yetkin, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olabilmek, 2 1,2
Türkiye ve Dünya ekonomisinde emlak sektöründe yaşanan iktisadi sorunları emlak danışmanı gözüyle anlama ve analiz edebilmek, 1,2 1,2
Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak, 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

1-Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
2-Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Emlak işletmelerinde ara elaman ve alt ve orta kademe yöneticilik sorumluluğunu üstlenebilmek, 1,2,4 2
Emlak sektöründeki toplumsal sorunların tespit edilmesi ve çözümü konusunda bireysel sorumluluk üstlenebilmek, 1
Emlak şirket ve bürolarında, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Şirketlerinde, konut siteleri ve alışveriş merkezlerinde yönetici olarak çalışabilme becerisine sahip olmak, 1,4 1,2,3,4
Emlak ve Emlak yönetimi alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla uzman olan ve olmayan kişilere aktarabilmek, 1 1
İçinde yaşadığı kentte veya bölgede mekânsal organizasyon ve sosyal oluşum süreçlerini analiz ederek emlak sektöründeki gelişmeleri yorumlayabilme becerisine sahip olmak, 2
İş hayatında kullanılan belgeleri tanıyabilme ve mevzuata uygun usul ve esaslara göre düzenleyebilmek, 1 1
Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yetkinliğine sahip olmak, 4 4
Mesleki bilgileri sentezleme, analiz etme, yorumlama, mesleki yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisine sahip olmak, 1,2,4 1
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak, 1
Takım çalışmasına yetkin, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olabilmek, 2 1
Türkiye ve Dünya ekonomisinde emlak sektöründe yaşanan iktisadi sorunları emlak danışmanı gözüyle anlama ve analiz edebilmek, 1 1
Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak, 3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2-Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
3-Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
4-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Emlak işletmelerinde ara elaman ve alt ve orta kademe yöneticilik sorumluluğunu üstlenebilmek, 1,2,3 1,2
Emlak sektöründeki toplumsal sorunların tespit edilmesi ve çözümü konusunda bireysel sorumluluk üstlenebilmek, 1,2 1,2,3
Emlak şirket ve bürolarında, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Şirketlerinde, konut siteleri ve alışveriş merkezlerinde yönetici olarak çalışabilme becerisine sahip olmak, 1,3 1,2,3
Emlak ve Emlak yönetimi alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla uzman olan ve olmayan kişilere aktarabilmek, 1
İçinde yaşadığı kentte veya bölgede mekânsal organizasyon ve sosyal oluşum süreçlerini analiz ederek emlak sektöründeki gelişmeleri yorumlayabilme becerisine sahip olmak, 2
İş hayatında kullanılan belgeleri tanıyabilme ve mevzuata uygun usul ve esaslara göre düzenleyebilmek, 1,3
Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yetkinliğine sahip olmak, 1 3
Mesleki bilgileri sentezleme, analiz etme, yorumlama, mesleki yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisine sahip olmak, 1,2,3 1,2,3
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak, 3 3
Takım çalışmasına yetkin, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olabilmek, 2 1
Türkiye ve Dünya ekonomisinde emlak sektöründe yaşanan iktisadi sorunları emlak danışmanı gözüyle anlama ve analiz edebilmek, 1,2,3 1
Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak, 2 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
2-Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
3-Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Emlak ve Emlak Yönetimi Programı’ndan mezun olanlar öğrenciler “emlak danışmanı” unvanına sahip olurlar. Bu unvan ile mezun olan kişilerin çalışma alanları şunlardır; - Emlak Danışmanlığı, - Emlak Değerleme Uzmanlığı, - Emlak Geliştirme Uzmanlığı, - Bankalar, - Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Şirketleri - Bina-Site-Alışveriş Merkezi Yönetimleri - Sigorta Şirketleri - Konut Geliştirme ve Finansmanı Şirketleri - Toplu Konut İdaresi - Yerel Yönetimler - Yapı Denetim Firmaları.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş sınavından geçerli not almaları koşuluyla lisans programlarında öğrenim görebilirler yada Açıköğretim programlarına sınavsız olarak devam edebilirler. Dikey Geçiş Sınavı ile kayıt yaptırılabilen lisans programları şunlardır; İşletme İşletme Enformatiği İşletme-Ekonomi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav katkısı %50, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 30 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve alanı ilgili olarak faaliyet gösteren bir işyerinde 30 günlük mesleki stajlarını başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Başkanı: Öğr. Gör. Dr. Elif KARAKURT TOSUN
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/ Osmangazi – Bursa
karakurtelif@gmail.com
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Programda 2 adet Öğretim Görevlisi bulunmaktadır.
Yüksekokulda bulunan konferans salonu, kütüphane, internet bağlantılı bilgisayar laboratuarı ve teknolojik donanıma sahip (projeksiyon, akıllı tahta, internet bağlantısı) sınıflarda eğitim verilmektedir. Ayrıca iş dünyasından uzman ve yöneticilerin bilgi ve deneyimlerini aktardığı çeşitli seminerler düzenlenmektedir. İşletmelerdeki uygulamaları yerinde görmek ve öğrenmek amacıyla teknik geziler de yapılmaktadır.
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr