Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
The Department of International Relations, that was established as a part of the Faculty of Economics and Administrative Sciences of Uludag University and began to receive bachelor students in 1982, has thousands of graduates today. The aims of the Department; in which there are three minors, international relatiions, international law and political history, are to comprehend the issues in international politics by giving special emphasis to Turkish foreign policy, to grasp Turkey´s national interests, and to enlighten scientists and public opinion in this direction.
Parallel to the enlargement in the meaning of international relations together with the globalization process, the program of the Department is being continuously updated. In this sense, the students are provided with the necessary abilities for their carrier plans both by compulsory and selective courses.
2
Verilen Derece
Department of International Relations is subject to 240 ECTS credits in the fields of international relations science. When the program is completed successfully and program´s qualifications are met, Bachelor degree is achieved in the field of international relations.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Candidates have to have a high school diploma or its equivalent, and get an adequate score at University Entrance Exam.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Students should fulfill 240 ECTS which has been predetermined at department programme including must and elective courses. In addition, Cumulative Grade Point Average (CGPA) must be at least 2.00/4.00 to earn Bachelor´s degree from international relations.
7
Program Profili
The members of the department have devoted their selves to educate patriotic individuals who have global concerns, equipped with modern knowledge and culture; have abilities in communicating, researching, analyzing, coping with the problems, have leadership features, making research and have a duty to transfer the findings to the people in global standards. In this sense, the students are provided with the necessary abilities for their carrier plans both by compulsory and selective courses.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Uluslararası İlişkiler alanında temel kavramlar ile teorik bilgileri anlayabilme ve bunların detaylarına hakim olabilme.
2. Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; uluslararası ilişkiler, siyasi tarih, hukuk, uluslararası hukuk, iktisat, kamu yönetimi, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma ve bunları kullanabilme.
3. Uluslararası ilişkiler alanında kuramsal bilgileri analiz etme, değerlendirebilme ve çözüm önerileri üretebilme.
4. Uluslararası ilişkiler alanı ile ilgili çalışmalarda sorumluluk alarak, bunları planlayabilme ve bağımsız olarak yürütebilme.
5. Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci ile uluslararası ilişkiler alanında alternatif çözümler üretebilme ve paylaşabilme.
6. Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme.
7. Uluslararası ilişkiler alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme.
8. Having competence of written and verbal communication in Turkish; being able to speak a foreign language at a level to exchange ideas on the field of international relations.
9. Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma, değişime ve yeniliğe açık olma.
10. Uluslararası İlişkiler alanında güncel gelişmelere dair görüşlerini ortaya koyabilme, geliştirebilme ve olayları yorumlamada kullanabilme.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; uluslararası ilişkiler, siyasi tarih, hukuk, uluslararası hukuk, iktisat, kamu yönetimi, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma ve bunları kullanabilme.
 • Uluslararası ilişkiler alanında kuramsal bilgileri analiz etme, değerlendirebilme ve çözüm önerileri üretebilme.
 • Uluslararası ilişkiler alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; uluslararası ilişkiler, siyasi tarih, hukuk, uluslararası hukuk, iktisat, kamu yönetimi, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma ve bunları kullanabilme.
 • Uluslararası İlişkiler alanında temel kavramlar ile teorik bilgileri anlayabilme ve bunların detaylarına hakim olabilme.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme.
 • Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma, değişime ve yeniliğe açık olma.
 • Uluslararası İlişkiler alanında güncel gelişmelere dair görüşlerini ortaya koyabilme, geliştirebilme ve olayları yorumlamada kullanabilme.
 • Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci ile uluslararası ilişkiler alanında alternatif çözümler üretebilme ve paylaşabilme.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Uluslararası ilişkiler alanı ile ilgili çalışmalarda sorumluluk alarak, bunları planlayabilme ve bağımsız olarak yürütebilme.
 • Uluslararası ilişkiler alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Having competence of written and verbal communication in Turkish; being able to speak a foreign language at a level to exchange ideas on the field of international relations.
 • Uluslararası ilişkiler alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme.
 • Uluslararası ilişkiler alanında kuramsal bilgileri analiz etme, değerlendirebilme ve çözüm önerileri üretebilme.
 • Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci ile uluslararası ilişkiler alanında alternatif çözümler üretebilme ve paylaşabilme.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Uluslararası ilişkiler alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme. 1 2,4
Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; uluslararası ilişkiler, siyasi tarih, hukuk, uluslararası hukuk, iktisat, kamu yönetimi, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma ve bunları kullanabilme. 1 1,4,5
Uluslararası ilişkiler alanında kuramsal bilgileri analiz etme, değerlendirebilme ve çözüm önerileri üretebilme. 2 1,4,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
2-Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır.
3-Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyerek bilgi elde eder ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) rapor haline getirip sunma becerisine sahiptir.
4-Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.
5-Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; uluslararası ilişkiler, siyasi tarih, hukuk, uluslararası hukuk, iktisat, kamu yönetimi, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma ve bunları kullanabilme. 1 1,3
Uluslararası İlişkiler alanında temel kavramlar ile teorik bilgileri anlayabilme ve bunların detaylarına hakim olabilme. 1 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde ileri düzeyde sahiptir.
2-Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrayabilme, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
3-İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
4-Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
5-Sosyal Araştırma ve Planlama bilgisine sahiptir
6-İleri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Uluslararası İlişkiler alanında güncel gelişmelere dair görüşlerini ortaya koyabilme, geliştirebilme ve olayları yorumlamada kullanabilme. 1,2 1,4
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma, değişime ve yeniliğe açık olma. 1,2 1,3
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme. 1 3,4
Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci ile uluslararası ilişkiler alanında alternatif çözümler üretebilme ve paylaşabilme. 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
3-Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
4-Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibidir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Uluslararası ilişkiler alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme. 2 2,3
Uluslararası ilişkiler alanı ile ilgili çalışmalarda sorumluluk alarak, bunları planlayabilme ve bağımsız olarak yürütebilme. 1,2 1,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahiptir.
2-Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.
3-Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerektiğinde inisiyatif alır.
4-Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenildiği ölçüde ve zamanında yerine getirir.
5-Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda davranır, tutum ve tavırlarıyla topluma örnek olur.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Having competence of written and verbal communication in Turkish; being able to speak a foreign language at a level to exchange ideas on the field of international relations. 1,4 1,3,6
Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci ile uluslararası ilişkiler alanında alternatif çözümler üretebilme ve paylaşabilme. 1,4
Uluslararası ilişkiler alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme. 2 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2-Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirir ve uygulama yetkinliğine sahiptir.
3-İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
4-Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanır.
5-Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
6-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7-Alanının gerektirdiği ölçüde Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Uluslararası ilişkiler alanında kuramsal bilgileri analiz etme, değerlendirebilme ve çözüm önerileri üretebilme. 1 1,4,6
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme. 1,2 1,2,6
Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci ile uluslararası ilişkiler alanında alternatif çözümler üretebilme ve paylaşabilme. 3 1,4,7
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden ? sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir.
2-Neyi nasıl öğreneceğini bilir.
3-Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
4-Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyede olduğunu gösterir.
5-Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.
6-Bilgiyi paylaşma ve birlikte öğrenme yetkinliğine sahiptir.
7-Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanmıştır.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Graduates, who have successfully completed undergraduate degree, providing at least minimum acceptable ALES (Academic Personnel and Postgraduate Education Entrance Exam) score and have a sufficient command on a foreign language, may apply to graduate programmes in Turkey or abroad.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
It is applied that 32 clauses education of associate degree and bachelor program regulations by making BUÜ senate decision.
12
Mezuniyet Koşulları
Department of International Relations is subject to 240 ECTS credits in the fields of international relations science. When the program is completed successfully and program´s qualifications are met, Bachelor degree is achieved in the field of international relations.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Uludağ Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
16 059 Görükle Kampüsü, Nilüfer-BURSA
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Tayyar ARI
Tel: 0 224 294 10 52
Faks: 0 224 294 11 72
E-posta: atayyar@uludag.edu.tr
Bologna Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Samet Yılmaz
E-posta: sametyilmaz@uludag.edu.tr
Erasmus Koordinatörü: Doç.Dr. Kader Özlem
E-posta:kaderozlem@uludag.edu.tr
Farabi Koordinatörü: Doç.Dr. Mehmet Mustafa Halil Bektaş
E-posta: mhmbektas@uludag.edu.tr
Mevlana Koordinatörü: Doç.Dr. Mehmet Mustafa Halil Bektaş
E-posta: mhmbektas@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Education language is Turkish in the Department. A library, reading room, and a computer lab is avaible for students´ use. Students have the opportunity of studying at contracting universities during at most two semesters within the Erasmus and Farabi programmes.
In the Department, at present there are seven professors, four associate professors, one assistant professors, three research assistants, and three project assistants on duty.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ATA101 ATATURK'S PRINCIPALS AND HISTORY OF REVOLUTIONS I Zorunlu 2 0 0 2
IKT1201 ECONOMICS I Zorunlu 3 0 0 5
ISL1003 BUSINESS Zorunlu 3 0 0 5
KAM1107 POLITICAL SCIENCE Zorunlu 3 0 0 5
KAM1201 INTRODUCTION TO LAW Zorunlu 3 0 0 4
ULU1001 CAREER PLANNING Zorunlu 1 0 0 1
ULU1101 INTERNATIONAL RELATIONS I Zorunlu 3 0 0 5
TUD101 TURKISH LANGUAGE I Zorunlu 2 0 0 2
YABANCI DİL 2
Toplam 31
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPALS AND HISTORY OF REVOLUTIONS II Zorunlu 2 0 0 2
IKT1202 ECONOMICS II Zorunlu 3 0 0 5
KAM1108 SOCIOLOGY Zorunlu 3 0 0 5
KAM1406 CONSTITUTIONAL LAW Zorunlu 3 0 0 4
ULU1102 INTERNATIONAL RELATIONS II Zorunlu 3 0 0 5
TUD102 TURKISH LANGUAGE II Zorunlu 2 0 0 2
YABANCI DİL 2
Toplam 25
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KAM2105 HISTORY OF POLITICAL THOUGHTS Zorunlu 3 0 0 5
ULU2101 THEORIES OF INTERNATIONAL RELATIONS I Zorunlu 3 0 0 7
ULU2201 DIPLOMATIC HISTORY I Zorunlu 3 0 0 6
ULU2301 INTERNATIONAL LAW I Zorunlu 3 0 0 7
Seçmeli dersler için tıklayınız. 5
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KAM2208 ADMINISTRATIVE LAW Zorunlu 3 0 0 6
ULU2102 THEORIES OF INTERNATIONAL RELATIONS II Zorunlu 3 0 0 6
ULU2202 DIPLOMATIC HISTORY II Zorunlu 3 0 0 6
ULU2302 INTERNATIONAL LAW II Zorunlu 3 0 0 7
Seçmeli dersler için tıklayınız. 5
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ULU3101 TURKISH FOREIGN POLICY I Zorunlu 3 0 0 6
ULU3203 OTTOMAN DIPLOMATIC HISTORY Zorunlu 3 0 0 5
ULU3303 INTERNATIONAL ORGANIZATIONS Zorunlu 3 0 0 7
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ULU3002 RESEARCH METHODS Zorunlu 3 0 0 5
ULU3102 TURKISH FOREIGN POLICY II Zorunlu 3 0 0 5
ULU3104 CENTRAL ASIA AND CAUCASUS Zorunlu 3 0 0 5
ULU3106 MIDDLE EAST POLITICS Zorunlu 3 0 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 10
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ULU4001 CONTEMPORARY ISSUES Zorunlu 3 0 0 5
ULU4105 U.S.FOREIGN POLICY Zorunlu 3 0 0 5
ULU4115 INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY Zorunlu 3 0 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 15
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ULU4302 THE EUROPEAN UNION LAW Zorunlu 3 0 0 7
ULU4304 INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS Zorunlu 3 0 0 8
Seçmeli dersler için tıklayınız. 15
Toplam 30
14. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ULU3301SİL INTERNATIONAL LAW III Zorunlu 3 0 0 7
Toplam 7
1. Yarıyıl Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YAD101 FOREIGN LANGUAGE I (ENGLISH I) Zorunlu 2 0 0 2
YAD111 FOREIGN LANGUAGE I (GERMAN I) Zorunlu 2 0 0 2
YAD121 FOREIGN LANGUAGE I (FRENCH I) Zorunlu 2 0 0 2
2. Yarıyıl Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YAD102 FOREIGN LANGUAGE II (ENGLISH II) Zorunlu 2 0 0 2
YAD112 FOREIGN LANGUAGE II (GERMAN II) Zorunlu 2 0 0 2
YAD122 FOREIGN LANGUAGE II (FRENCH II) Zorunlu 2 0 0 2
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EKO2003 OFFICE PROGRAMS WORD PROCESSING Seçmeli 3 0 0 5
IKT2401 ECONOMIC HISTORY OF THE OTTOMAN EMPIRE Seçmeli 3 0 0 5
KAM2401 CRIMINAL LAW Seçmeli 3 0 0 5
KAM2403 LAW OF OBLIGATIONS Seçmeli 3 0 0 5
MAL2107 PUBLIC FINANCE Seçmeli 3 0 0 5
MAL2401 TAX LAW Seçmeli 3 0 0 5
TRH2093 OTTOMAN TURKISH I Seçmeli 3 0 0 5
ULU2103 ANALYSIS OF INTERNATIONAL SYSTEM Seçmeli 3 0 0 5
ULU2105 ASYMMETRICAL WAR AND INTRASTATE CONFLICT Seçmeli 3 0 0 5
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EKO2004 SPREADSHEETS İN OFFICE PROGRAMS Seçmeli 3 0 0 5
IKT2402 ECONOMIC SYSTEMS Seçmeli 3 0 0 5
ISL2504 LAW OF TRADE Seçmeli 3 0 0 5
KAM2104 POLITICAL SOCIOLOGY Seçmeli 3 0 0 5
KAM2402 CIVIL LAW Seçmeli 3 0 0 5
TRH2094 OTTOMAN TURKISH II Seçmeli 3 0 0 5
ULU2104 INTERNATIONAL SECURITY STRATEGIES Seçmeli 3 0 0 5
ULU2106 POLITICS IN BALKANS AFTER THE COLD WAR Seçmeli 3 0 0 5
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
IKT3103 MONETARY THEORY AND POLICY Seçmeli 3 0 0 5
IKT3305 WORLD ECONOMY Seçmeli 3 0 0 5
IKT3307 THEORY OF INTERNATIONAL ECONOMY Seçmeli 3 0 0 5
ISL3105 HUMAN RESOURCES MANAGEMENT Seçmeli 3 0 0 5
ISL3215 PORTFOLIO ANALYSIS Seçmeli 3 0 0 5
KAM3109 INTRODUCTION TO POLITICAL PHILOSOPHY Seçmeli 3 0 0 5
KAM3301 URBAN POLİTİCAL ECOLOGY AND ECONOMY Seçmeli 3 0 0 5
MAL3403 FOREIGN TRADE PROCEDURES AND TAXES Seçmeli 3 0 0 5
ULU3001 GERMAN I Seçmeli 3 0 0 5
ULU3103 CRISIS MANAGEMENT İN FOREIGN POLICY Seçmeli 3 0 0 5
ULU3105 FOREIGN POLICIY ANALYSIS Seçmeli 3 0 0 5
ULU3201 INTERNATIONAL MIGRATION AND POPULATION MOVEMENTS Seçmeli 3 0 0 5
ULU3305 LAW OF DIPLOMACY Seçmeli 3 0 0 5
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EKO3010 ADVANCED EXCEL Seçmeli 3 0 0 5
IKT3206 WELFARE ECONOMICS Seçmeli 3 0 0 5
IKT3304 ECONOMIC PLANNING Seçmeli 3 0 0 5
IKT3308 INTERNATIONAL ECONOMIC POLICY Seçmeli 3 0 0 5
ISL3216 SECURITIES ANALYSIS Seçmeli 3 0 0 5
KAM3104 MODERN POLITICAL MOVEMENTS Seçmeli 3 0 0 5
MAL3408 INTERNATIONAL TAX LAW Seçmeli 3 0 0 5
ULU3002 GERMAN II Seçmeli 3 0 0 5
ULU3108 RUSSIAN FOREIGN POLICY Seçmeli 3 0 0 5
ULU3110 FOREIGN RELATIONS OF EUROPEAN UNION Seçmeli 3 0 0 5
ULU3302 UNITED NATIONS AND PROTECTION OF PEACE Seçmeli 3 0 0 5
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL4103 DIGITAL TRANSFORMATION AND WORK Seçmeli 3 0 0 5
IKT4109 TURKISH ECONOMY Seçmeli 3 0 0 5
ILH4001 PERSIAN LANGUAGE I Seçmeli 3 0 0 5
ISL4105 PUBLIC RELATIONS Seçmeli 3 0 0 5
ISL4201 AUDITING Seçmeli 3 0 0 5
ISL4301 ADVERTISING Seçmeli 3 0 0 5
ISL4303 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Seçmeli 3 0 0 5
MAL4305 FISCAL POLICY Seçmeli 3 0 0 5
ULU4001 FRENCH LANGUAGE I Seçmeli 3 0 0 5
ULU4101 THIRD WORLD IN INTERNATIONAL RELATIONS Seçmeli 3 0 0 5
ULU4103 INTERNATIONAL TERRORISM AND SECURITY Seçmeli 3 0 0 5
ULU4107 GERMANY'S FOREIGN POLICY Seçmeli 3 0 0 5
ULU4109 MINORITIES AND ETHNIC ISSUES Seçmeli 3 0 0 5
ULU4111 WOMEN, GENDER AND INTERNATONAL RELATIONS Seçmeli 3 0 0 5
ULU4113 UNITED NATIONS PEACE MISSIONS AND ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION Seçmeli 3 0 0 5
ULU4117 POSTCOLONIAL CIRITICISM AND GEOPOLITICS OF RELIGION Seçmeli 3 0 0 5
ULU4119 DIGITAL DIPLOMACY Seçmeli 3 0 0 5
ULU4201 TURKEY-ARMENIAN RELATIONS Seçmeli 3 0 0 5
ULU4203 TURKEY-BULGARIA RELATIONS Seçmeli 3 0 0 5
ULU4303 LAW OF SEA Seçmeli 3 0 0 5
ULU4307 INTERNATIONAL JUSTICE SYSTEMS Seçmeli 3 0 0 5
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
IKT4302 INTERNATIONAL FINANCE Seçmeli 3 0 0 5
ILH4002 PERSIAN LANGUAGE II Seçmeli 3 0 0 5
ISL4110 MULTINATIONAL BUSINESS MANAGEMENT Seçmeli 3 0 0 5
ISL4310 INTERNATIONAL MARKETING Seçmeli 3 0 0 5
KAM4112 TURKISH POLITICAL LIFE Seçmeli 3 0 0 5
KAM4404 ADMINISTRATIVE JURISDICTION Seçmeli 3 0 0 5
MAL4102 FISCAL INCENTIVE SYSTEM Seçmeli 3 0 0 5
MAL4302 GLOBALIZATION AND FISCAL STRUCTURE Seçmeli 3 0 0 5
MAL4404 TAX APPLICATIONS Seçmeli 3 0 0 5
ULU4002 FRENCH LANGUAGE II Seçmeli 3 0 0 5
ULU4104 EURASIA IN WORLD POLITICS Seçmeli 3 0 0 5
ULU4106 TURKEY-MIDDLE EAST RELATIONS Seçmeli 3 0 0 5
ULU4108 RELIGIOUS MOVEMENTS IN THE MIDDLE EAST Seçmeli 3 0 0 5
ULU4110 CONFLICT MANAGEMENT AND PEACE BUILDING Seçmeli 3 0 0 5
ULU4202 SECURITY AND DEFENSE POLICY OF THE EUROPEAN UNION Seçmeli 3 0 0 5
ULU4204 TURKEY-GREECE RELATIONS Seçmeli 3 0 0 5
ULU4306 TURKEY-EUROPEAN UNION RELATIONS Seçmeli 3 0 0 5
ULU4308 NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS İN INTERNATIONAL LAW Seçmeli 3 0 0 5
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr