Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Hemşirelik
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 1996 Yılında "Hemşirelik", 1998 Yılında "Sağlık Memurluğu" bölümlerinde lisans eğitim programına başlamıştır. Yüksek Öğretim Genel Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda 2008 yılında bu iki bölüm "Hemşirelik Bölümü" adı altında birleştirilmiş, 2016 yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi olmuştur.
2
Verilen Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde Hemşirelik bilimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Hemşirelik Bilimi alanında Lisans derecesine sahip olunur
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite öğrenci seçme sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. Yurt içi eş değer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci YÖK ün belirlemiş olduğu kurallara ve mevzuata uygun olarak yatay geçiş yapabilir. (http://www.yok.gov.tr)
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Hemşirelik alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir
7
Program Profili
Evrensel değerler, ülke gerçekleri ve gereksinimleri doğrultusunda birey, aile ve toplum sağlığını koruyan, sürdüren, geliştiren ve bozulduğu durumlarda hemşirelik bakımı veren, yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen meslek üyesidir
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Mesleki rol ve işlevleriyle ilgili temel bilgi, tutum ve beceri kazandırmak
2. Hemşirelikle ilgili bilimsel ve güncel bilgiye ulaşarak, bu bilginin mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda kullanılmasını sağlamak
3. Hemşirelik bakımının, kanıta dayalı olarak bütüncül bir yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda uygulamasını sağlamak
4. Birey/aile/toplum ve sağlık bakım ekibi üyeleriyle etkili iletişim kurma becerisini kazandırmak
5. Hemşirelik uygulamalarında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kazandırmak
6. Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyerek sürekli mesleki ve bireysel gelişimin sürdürmesini kazandırmak
7. Bilişim ve bakım teknolojilerini hemşirelik uygulama ve araştırmalarında kullanılmasını desteklemek
8. Hemşirelik uygulamalarını etik ilkeler ve yasal düzenlemeler doğrultusunda gerçekleştirmesini sağlamak
9. Yabancı dil kullanarak mesleki bilgi ve gelişmelerin izlenmesini desteklemek
10. Hemşirelik alanına ilişkin bilimsel araştırma, proje ve etkinliklerde sorumluluk alınmasını desteklemek
11. Toplumsal sorumluluk bilincini kazanmasını sağlamak
12. Birey/aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi vermek
13. Hemşirelik uygulama ve araştırmalarında diğer disiplinlerle işbirliği yapılmasını desteklemek
14. Kalite yönetimi ve süreçlerine ilişkin farkındalığı artırmak ve katılımı desteklemek
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlarımız, kamu hastaneleri, aile sağlığı merkezleri, özel sağlık kurumları, hemşire istihdamını gerektiren muayenehane, okul, fabrika, medikal firma gibi özel işletmeler, sağlık meslek liseleri ve akademik birimlerde istihdam edilebilebilmektedir.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar, ölçme ve değerlendirmeler, Bursa Uludağ Üniversitesi Önisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği´ne göre yapılmaktadır. (20 Haziran 2020, Sayı : 31250)
12
Mezuniyet Koşulları
Lisans programında en az 240 AKTS kredilik dersi başarıyla tamamlayan, GANO’su en az 2.00 olan ve programa ait alması gereken tüm derslerin yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ön lisans veya lisans diploması, diploma eki ve not durum belgesi (transkript) verilir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bologna Bölüm Koordinatörü
Bologna Department Coordinator
Doç. Dr. Seda PEHLİVAN
Tel: 0224 29 42 462
pehlivans@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bölümümüzde, 4 Profesör, 5 Doçent, 8 Doktor Öğretim Üyesi, 4 Öğretim Görevlisi, 4 Araştırma Görevlisi ve 1 uzman görev yapmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
HEM1003 ANATOMİ Zorunlu 2 0 2 6
HEM1005 FİZYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
HEM1009 HEMŞİRELİKTE KİŞİLER ARASI İLİŞKİLER Zorunlu 2 0 0 3
HEM1017 MİKROBİYOLOJİ VE PARAZİTOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
HEM1019 BİYOKİMYA Zorunlu 2 0 0 3
HEM1021 BESLENME Zorunlu 2 0 0 3
PSİ1071 PSİKOLOJİYE GİRİŞ I Zorunlu 2 0 0 3
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
HEM1002 HEMŞİRELİK ESASLARI Zorunlu 5 8 4 13
HEM1016 FARMAKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
HEM1018 PATOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
HEM1020 TOPLUMSAL DUYARLILIK Zorunlu 1 0 0 5
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
HEM2001 DAHİLİ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ Zorunlu 5 8 0 9
HEM2019 HEMŞİRELİKTE ÖĞRETİM Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 19
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
HEM2002 CERRAHİ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ Zorunlu 5 8 0 9
Seçmeli dersler için tıklayınız. 21
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
HEM3001 DOĞUM-KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Zorunlu 5 8 0 10
HEM3015 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Zorunlu 5 8 0 10
Seçmeli dersler için tıklayınız. 10
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
HEM3006 PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ Zorunlu 5 8 0 10
HEM3008 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ Zorunlu 5 8 0 10
Seçmeli dersler için tıklayınız. 10
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
HEM4007 İNTÖRNLÜK UYGULAMASI I Zorunlu 1 24 0 25
HEM4009 HEMŞİRELİKTE YÖNETİM Zorunlu 4 4 0 5
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
HEM4008 İNTÖRNLÜK UYGULAMASI II Zorunlu 1 24 0 30
Toplam 30
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
HEM2103 HEMŞİRELİKTE TEKNOLOJİ KULLANIMI Seçmeli 2 0 0 3
HEM2201 HEMŞİRELİK FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 3
HEM2205 DİYABET HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
HEM2207 HEMŞİRELİKTE LİDERLİK Seçmeli 2 0 0 3
HEM2209 HEMŞİRELİK SÜRECİ Seçmeli 2 0 0 3
HEM2211 TAMAMLAYICI TEDAVİLER Seçmeli 2 0 0 3
HEM2213 OSTOMİ HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
HEM2215 HASTA GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
HEM2217 HEMŞİRELİKTE İNOVATİF YÖNETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
FTR2021 FİZİKSEL AKTİVİTE VE SAĞLIKLI YAŞAM Seçmeli 2 0 0 3
IIS4124 SAĞLIK SEKTÖRÜNDE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
ING4503 OKUMA İNGİLİZCESİ I Seçmeli 2 0 0 3
RES4509 SİNEMA VE MEDYA Seçmeli 2 0 0 3
SOS2009 SANAT VE ESTETİK Seçmeli 2 0 0 3
YAD253 MESLEKİ İNGİLİZCE I Seçmeli 2 0 0 3
BİL1051 BİLGİSAYAR Seçmeli 2 0 0 4
HEM2100 HEMŞİRELİKTE İLAÇ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 2
SSY4086 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
HEM2202 GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
HEM2204 DİYALİZ HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
HEM2206 KARDİYOLOJİ HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
HEM2210 ÖZEL DURUMLARDA BESLENME Seçmeli 2 0 0 3
HEM2212 YARA BAKIMI Seçmeli 2 0 0 3
HEM2214 İLETİŞİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
HEM2216 KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK Seçmeli 2 0 0 3
HEM2218 SAĞLIK HUKUKU Seçmeli 2 0 0 3
HEM2220 BÜYÜME-GELİŞME Seçmeli 2 0 0 3
HEM2222 SAĞLIK EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 3
BTK3622 BAHÇE BİTKİLERİ HASTALIK VE ZARARLILARI Seçmeli 2 0 0 3
BTU3104 PARK VE SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
BYL2102 MESLEKLERE ÖZGÜ TOKSİKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
ING4504 OKUMA İNGİLİZCESİ II Seçmeli 2 0 0 3
YAD254 MESLEKİ İNGİLİZCE II Seçmeli 2 0 0 3
HEM2102 BİYOİSTATİSTİK Seçmeli 2 0 0 4
HEM2104 EPİDEMİYOLOJİ Seçmeli 2 0 0 4
HEM2106 BULAŞICI HASTALIKLAR Seçmeli 2 0 0 4
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
HEM3201 YENİDOĞAN HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
HEM3205 YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
HEM3209 AİLE PLANLAMASI VE CİNSEL EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 3
HEM3213 SAĞLIK POLİTİKALARI Seçmeli 2 0 0 3
HEM3215 EVDE HASTA BAKIMI Seçmeli 2 0 0 3
BAH3119 ORGANİK TARIM Seçmeli 2 0 0 3
BAH3125 SÜS BİTKİLERİNE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
BDY4103 FONKSİYONEL GIDALAR VE BESLENME Seçmeli 2 0 0 3
BTK4625 PESTİSİTLER VE ÇEVRE Seçmeli 2 0 0 3
FTR3020 YUTMA BOZUKLUKLARINDA DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 0 0 3
REH3117 GRUP REHBERLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
TIP3255 TEMEL EMBRİYOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
HEM3103 İLK YARDIM VE ACİL BAKIM Seçmeli 2 0 0 4
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
HEM3206 ANA ÇOCUK SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 0 3
HEM3212 İŞ YERİ HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
HEM3218 KARŞILAŞTIRMALI SAĞLIK SİTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
HEM3220 ÇOCUK ERGEN RUH SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
HEM3222 DOĞUM ÖNCESİ HAZIRLIK Seçmeli 2 0 0 3
HEM3224 İNFERTİLİTE HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
BAH3110-S EGZOTİK MEYVELER Seçmeli 2 0 0 3
BAH4130 İÇ MEKAN SÜS BİTKİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
OKU3102 ÇOCUK İHMALİ VE İSTİSMARI Seçmeli 2 0 0 3
RES3510 İLETİŞİM VE BEDEN DİLİ Seçmeli 2 0 0 3
SIN4204 CİNSEL BİLGİLER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 3
SOS3108 BURSA TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
SSY3016 KİTLE İLETİŞİM TEORİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
SSY3066 TEKNOLOJİ TARTIŞMALARI VE TOPLUM Seçmeli 2 0 0 3
YAD256 HEMŞİRELİKTE İNGİLİZCE METİN OKUMA Seçmeli 2 0 0 3
HEM3202 HEMŞİRELİKTE ETİK Seçmeli 2 0 0 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr