Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Endüstri Mühendisliği Bütünleşik Doktora Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, 1990 yılında kurulmuş ve ilk mezunlarını 1994 yılında vermiştir. 1994 yılında Yüksek Lisans Programını, 2006 yılında Doktora Programını, 2011 yılında ise Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans programını açmıştır. Her yıl ÖSYM aracılığı ile Endüstri Mühendisliği Lisans Programına 82 öğrenci yerleştirilmektedir.
2
Verilen Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde Endüstri Mühendisliği alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Endüstri Mühendisliği alanında Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Endüstri Mühendisliği Lisans Programına başvuracak adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. Ayrıca derslerin en az %30´unun İngilizce olarak okutulduğu Endüstri Mühendisliği Bölümünde, YÖKDİL, YDS, TOEFL veya Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesinde yapılan yabancı dil sınavları ile İngilizce Yeterliliğinin belgelenmesi gerekmektedir.İngilizce yeterliliği sağlayamayan öğrenciler için bir yıl İngilizce hazırlık sınıfı uygulanır. Başarısızlık halinde hazırlık sınıfı tekrarlanır. İkinci kez başarısızlık halinde öğrenciler, YÖK tarafından Türkçe eğitim veren başka bir eşdeğer bir programa yerleştirilirler.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Endüstri Mühendisliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili
Endüstri Mühendisliği Bölümü´nün amacı, uluslararası düzeyde bilgi üreten ve eğitim veren; üretim ve hizmet sektörlerine yönelik çalışmalarıyla topluma katkı sağlayan; araştırma, eğitim ve hizmet alanlarında sürekli kendini geliştiren ve örnek gösterilen bir bölüm olmaktır.
Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Programı Endüstri Mühendisliği başlığındaki temel derslerin haricinde, Endüstri Mühendisliği, Temel Mühendislik ve Sosyal seçmeli derslerden oluşmaktadır. Eğitim Planında 249 AKTS kredilik ders yükü yer almaktadır. Bu derslerin %70´i Türkçe, %30´u İngilizce olarak verilmektedir. Derslerin %25´i seçimli ders, %75´i zorunlu ders olarak okutulmaktadır. Seçimli derslerin %9,5´i sosyal seçmeli derslerden, %9,5´i temel mühendislik seçmeli derslerden, %39´u Türkçe meslek seçmeli derslerden, %19´u İngilizce meslek seçmeli derslerden, %14´ü İngilizce bilişim seçmeli derslerden ve %9´u yaz stajından oluşmaktadır.
Öğrenciler üç farklı kapsamda staj yapmak zorundadırlar. Mezuniyetten evvelki son iki dönemde Bütünleşik Sistem Tasarımı(BST) projesi yaparlar. Kamu kurumlarının ve özel sektör firmalarının uygulamalı proje konularında grup çalışması ile yapılan BST, yapılan 3 sunum ve çalışmanın sonunda öğrencilerin juri karşısında tezlerini savunmasını kapsamaktadır.
Ayrıca Yan Alan ve Çift Anadal Lisans Programı Yönergesinde belirtilen başvuru koşullarını yerine getiren başarılı lisans öğrencileri, ilgi duydukları bir alanda da yan alan lisans sertifikası veya Çift Anadal Lisans Diploması alabilirler.
Anlaşmalı olan yurtdışındaki Üniversitelerde Erasmus kapsamında eğitim alınabilir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Dünyada kabul gören bir entelektüel ortamda, üstün başarılı öğrencilerin tercih ettiği eğitim ve araştırma olanaklarını sağlamak ve korumak.
2. Evrensel ölçütleri koruyarak endüstri mühendisliği alanlarında ulusal gereksinimleri insancıl ve ekonomik olarak karşılayan eğitim ve araştırma olanaklarını sağlamak.
3. Teorik ve uygulamalı alanlarda çeşitli uzmanlık fırsatları sunabilen, özgün olarak ileri seviyede eğitim ve esnek araştırma ortamlarını sağlamak.
4. Yapılan araştırmaların sözlü, yazılı ve elektronik olarak paylaşıldığı etkileşimli bir ortamın sağlanması.
5. Öğrencilere endüstri mühendisliği çalışmalarını mesleki ve etik kurallara uygun biçimde yapma ve yaşam boyu öğrenme bilincini kazandırmak.
6. Uygulamaya yönelik araştırmaların değerini algılama yeteneği kazandırmak.
7. Özgün ve bağımsız araştırma yapabilme yeteneği kazandırmak.
8. Araştırma sonuçlarının yazılı ve sözlü ortamlarda sunabilme yeteneği kazandırmak.
9. Araştırmada çağdaş gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli geliştirme yeteneği kazandırmak.
10. Edinilen bilgileri öğretme yoluyla aktarabilme yeteneği kazandırmak.
11. Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip endüstri mühendisleri olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek.
12. Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 • Araştırmada çağdaş gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli geliştirme yeteneği kazandırmak.
 • Uygulamaya yönelik araştırmaların değerini algılama yeteneği kazandırmak.
 • Teorik ve uygulamalı alanlarda çeşitli uzmanlık fırsatları sunabilen, özgün olarak ileri seviyede eğitim ve esnek araştırma ortamlarını sağlamak.
 • Özgün ve bağımsız araştırma yapabilme yeteneği kazandırmak.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Özgün ve bağımsız araştırma yapabilme yeteneği kazandırmak.
 • Araştırmada çağdaş gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli geliştirme yeteneği kazandırmak.
 • Dünyada kabul gören bir entelektüel ortamda, üstün başarılı öğrencilerin tercih ettiği eğitim ve araştırma olanaklarını sağlamak ve korumak.
 • Teorik ve uygulamalı alanlarda çeşitli uzmanlık fırsatları sunabilen, özgün olarak ileri seviyede eğitim ve esnek araştırma ortamlarını sağlamak.
 • Uygulamaya yönelik araştırmaların değerini algılama yeteneği kazandırmak.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Öğrencilere endüstri mühendisliği çalışmalarını mesleki ve etik kurallara uygun biçimde yapma ve yaşam boyu öğrenme bilincini kazandırmak.
 • Araştırma sonuçlarının yazılı ve sözlü ortamlarda sunabilme yeteneği kazandırmak.
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 • Edinilen bilgileri öğretme yoluyla aktarabilme yeteneği kazandırmak.
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip endüstri mühendisleri olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Araştırma sonuçlarının yazılı ve sözlü ortamlarda sunabilme yeteneği kazandırmak.
 • Özgün ve bağımsız araştırma yapabilme yeteneği kazandırmak.
 • Yapılan araştırmaların sözlü, yazılı ve elektronik olarak paylaşıldığı etkileşimli bir ortamın sağlanması.
 • Teorik ve uygulamalı alanlarda çeşitli uzmanlık fırsatları sunabilen, özgün olarak ileri seviyede eğitim ve esnek araştırma ortamlarını sağlamak.
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip endüstri mühendisleri olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek.
 • Evrensel ölçütleri koruyarak endüstri mühendisliği alanlarında ulusal gereksinimleri insancıl ve ekonomik olarak karşılayan eğitim ve araştırma olanaklarını sağlamak.
 • Öğrencilere endüstri mühendisliği çalışmalarını mesleki ve etik kurallara uygun biçimde yapma ve yaşam boyu öğrenme bilincini kazandırmak.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 • Araştırma sonuçlarının yazılı ve sözlü ortamlarda sunabilme yeteneği kazandırmak.
 • Edinilen bilgileri öğretme yoluyla aktarabilme yeteneği kazandırmak.
 • Evrensel ölçütleri koruyarak endüstri mühendisliği alanlarında ulusal gereksinimleri insancıl ve ekonomik olarak karşılayan eğitim ve araştırma olanaklarını sağlamak.
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip endüstri mühendisleri olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek.
Öğrenme Yetkinliği
 • Yapılan araştırmaların sözlü, yazılı ve elektronik olarak paylaşıldığı etkileşimli bir ortamın sağlanması.
 • Araştırma sonuçlarının yazılı ve sözlü ortamlarda sunabilme yeteneği kazandırmak.
 • Özgün ve bağımsız araştırma yapabilme yeteneği kazandırmak.
 • Araştırmada çağdaş gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli geliştirme yeteneği kazandırmak.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırmada çağdaş gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli geliştirme yeteneği kazandırmak. 1,2,3,4 4,5
Dünyada kabul gören bir entelektüel ortamda, üstün başarılı öğrencilerin tercih ettiği eğitim ve araştırma olanaklarını sağlamak ve korumak. 1,5
Evrensel ölçütleri koruyarak endüstri mühendisliği alanlarında ulusal gereksinimleri insancıl ve ekonomik olarak karşılayan eğitim ve araştırma olanaklarını sağlamak. 5
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip endüstri mühendisleri olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek. 5
Öğrencilere endüstri mühendisliği çalışmalarını mesleki ve etik kurallara uygun biçimde yapma ve yaşam boyu öğrenme bilincini kazandırmak. 1,2,5
Özgün ve bağımsız araştırma yapabilme yeteneği kazandırmak. 1,2,3,4 1,2,3,4,5
Teorik ve uygulamalı alanlarda çeşitli uzmanlık fırsatları sunabilen, özgün olarak ileri seviyede eğitim ve esnek araştırma ortamlarını sağlamak. 1,2,3,4 1,2,3,4,5
Uygulamaya yönelik araştırmaların değerini algılama yeteneği kazandırmak. 1,2 1
Yapılan araştırmaların sözlü, yazılı ve elektronik olarak paylaşıldığı etkileşimli bir ortamın sağlanması. 1
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak. 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Bir alanda en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahiptir.
2-Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
3-Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde saptar ve uygular.
4-Alanında en son gelişmeler dâhil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibi olur.
5-Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygulama ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırmada çağdaş gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli geliştirme yeteneği kazandırmak. 1,2 2
Dünyada kabul gören bir entelektüel ortamda, üstün başarılı öğrencilerin tercih ettiği eğitim ve araştırma olanaklarını sağlamak ve korumak. 1,2
Özgün ve bağımsız araştırma yapabilme yeteneği kazandırmak. 1,2 1,2
Teorik ve uygulamalı alanlarda çeşitli uzmanlık fırsatları sunabilen, özgün olarak ileri seviyede eğitim ve esnek araştırma ortamlarını sağlamak. 1,2 1,2
Uygulamaya yönelik araştırmaların değerini algılama yeteneği kazandırmak. 1,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

1-Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde anlar ve uygular.
2-Alanında en son gelişmeler dâhil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibidir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırma sonuçlarının yazılı ve sözlü ortamlarda sunabilme yeteneği kazandırmak. 1,2,3 1,2
Araştırmada çağdaş gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli geliştirme yeteneği kazandırmak. 1
Edinilen bilgileri öğretme yoluyla aktarabilme yeteneği kazandırmak. 1,2,3 1,2
Evrensel ölçütleri koruyarak endüstri mühendisliği alanlarında ulusal gereksinimleri insancıl ve ekonomik olarak karşılayan eğitim ve araştırma olanaklarını sağlamak. 1
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip endüstri mühendisleri olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek. 1,2,3
Öğrencilere endüstri mühendisliği çalışmalarını mesleki ve etik kurallara uygun biçimde yapma ve yaşam boyu öğrenme bilincini kazandırmak. 1,2,3 1
Uygulamaya yönelik araştırmaların değerini algılama yeteneği kazandırmak. 1
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak. 1,2,3 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

1-Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirir ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.
2-Uzmanlık alanında çalışanlarla ve daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırma sonuçlarının yazılı ve sözlü ortamlarda sunabilme yeteneği kazandırmak. 1,2,3 1
Araştırmada çağdaş gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli geliştirme yeteneği kazandırmak. 1,2,3
Dünyada kabul gören bir entelektüel ortamda, üstün başarılı öğrencilerin tercih ettiği eğitim ve araştırma olanaklarını sağlamak ve korumak. 1,2,3
Evrensel ölçütleri koruyarak endüstri mühendisliği alanlarında ulusal gereksinimleri insancıl ve ekonomik olarak karşılayan eğitim ve araştırma olanaklarını sağlamak. 1,2,3 1,2,3
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip endüstri mühendisleri olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek. 1,2,3 1
Öğrencilere endüstri mühendisliği çalışmalarını mesleki ve etik kurallara uygun biçimde yapma ve yaşam boyu öğrenme bilincini kazandırmak. 1,2,3 3
Özgün ve bağımsız araştırma yapabilme yeteneği kazandırmak. 1,2 1,2
Teorik ve uygulamalı alanlarda çeşitli uzmanlık fırsatları sunabilen, özgün olarak ileri seviyede eğitim ve esnek araştırma ortamlarını sağlamak. 1,2,3 1,2
Uygulamaya yönelik araştırmaların değerini algılama yeteneği kazandırmak. 3
Yapılan araştırmaların sözlü, yazılı ve elektronik olarak paylaşıldığı etkileşimli bir ortamın sağlanması. 1,2,3 4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
2-Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
3-Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirme ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırma sonuçlarının yazılı ve sözlü ortamlarda sunabilme yeteneği kazandırmak. 1,2,3 2
Edinilen bilgileri öğretme yoluyla aktarabilme yeteneği kazandırmak. 1,2,3 2
Evrensel ölçütleri koruyarak endüstri mühendisliği alanlarında ulusal gereksinimleri insancıl ve ekonomik olarak karşılayan eğitim ve araştırma olanaklarını sağlamak. 1,2,3
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip endüstri mühendisleri olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek. 1,2,3
Özgün ve bağımsız araştırma yapabilme yeteneği kazandırmak. 1
Uygulamaya yönelik araştırmaların değerini algılama yeteneği kazandırmak. 1
Yapılan araştırmaların sözlü, yazılı ve elektronik olarak paylaşıldığı etkileşimli bir ortamın sağlanması. 1,2
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak. 1,2,3 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Uzmanlık alanındaki fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
2-Uzmanlık alanında çalışanlarla ve daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırma sonuçlarının yazılı ve sözlü ortamlarda sunabilme yeteneği kazandırmak. 1 4
Araştırmada çağdaş gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli geliştirme yeteneği kazandırmak. 1 1,4
Dünyada kabul gören bir entelektüel ortamda, üstün başarılı öğrencilerin tercih ettiği eğitim ve araştırma olanaklarını sağlamak ve korumak. 1,2,4
Evrensel ölçütleri koruyarak endüstri mühendisliği alanlarında ulusal gereksinimleri insancıl ve ekonomik olarak karşılayan eğitim ve araştırma olanaklarını sağlamak. 1,4
Öğrencilere endüstri mühendisliği çalışmalarını mesleki ve etik kurallara uygun biçimde yapma ve yaşam boyu öğrenme bilincini kazandırmak. 1,2,3
Özgün ve bağımsız araştırma yapabilme yeteneği kazandırmak. 1 1,2,3,4
Teorik ve uygulamalı alanlarda çeşitli uzmanlık fırsatları sunabilen, özgün olarak ileri seviyede eğitim ve esnek araştırma ortamlarını sağlamak. 1,2,3,4
Uygulamaya yönelik araştırmaların değerini algılama yeteneği kazandırmak. 2
Yapılan araştırmaların sözlü, yazılı ve elektronik olarak paylaşıldığı etkileşimli bir ortamın sağlanması. 1 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygulama ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir.
2-Bir alanda en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahip olur.
3-Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
4-Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Endüstri Mühendisliği Lisans mezunları; telekominikasyon, tarım, taşımacılık, tekstil, bilişim, otomotiv, demir-çelik, hastane, finans- banka, danışmanlık ve turizm sektörlerinde, üretim kontrol, kalite güvence, pazarlama/satış/ lojistik, satın alma, satış sonrası hizmet ,ürün tasarımı (AR-GE), süreç / sistem analizi, üretim, proje yönetimi alanlarında çalışabilir.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları, gerekli GANO’ya sahip olmaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler. Mezunlar, Endüstri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programına, Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisansı Programına ve Endüstri Mühendisliği Doktora Programına başvurabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Endüstri Mühendisliği Lisans Eğitim Programı için, her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı da % 60 oranındadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Endüstri Mühendisliği Lisans Eğitim Programını başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve stajlarını tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı:
Prof. Dr. Erdal EMEL
Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Görükle Yerleşkesi 16240 Nilüfer / BURSA
Tel:+90 (224) 2942081
Eğitim Komisyonu:
* Prof. Dr. Fatih ÇAVDUR, ** Prof. Dr. Tülin İNKAYA
Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Görükle Yerleşkesi 16240 Nilüfer / BURSA
* Tel:+90 (224) 2942077 ** Tel:+90 (224) 2942605
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Endüstri Mühendisliği Bölümünde tüm programlarda kullanılabilecek olan Bilgisayar, Robotik ve Üretim Otomasyonu, Bilgisayar Destekli Üretim, Ergonomi, Gürültü ve Titreşim Laboratuvarları bulunmaktadır.
Endüstri Mühendisliği Bölümünde tüm programlarda öğrenciler, Endüstri Mühendisliği Topluluğu,Teknik Geziler, Seminerler, Konferanslar, Kariyer Günleri, Türkiye Endüstri Mühendisliği Öğrencileri Buluşması, Geleneksel Endüstri Mühendisliği ve Sanayi Zirvesi, Vaka Analizleri,Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Öğrenci Projesi Yarışmaları, BUÜ Spor Tesisleri, Diğer Öğrenci Toplulukları ,(Fotoğrafçılık, Dağcılık, Dans, Sualtı, Satranç, Robotik...) gibi farklı aktivitelere katılabilirler ve sosyal imkanlardan yararlanabilirler.
Endüstri Mühendisliği Bölümü akademik personeli; 8 Profesör, 4 Doçent, 4 Dr. Öğretim Üyesi ve 2 Doktoralı Araştırma Görevlisinden oluşmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
END 5101 MATEMATİKSEL PROGRAMLAMA Zorunlu 3 0 0 7,5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 22,5
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
Seçmeli dersler için tıklayınız. 30
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
END6101 DOĞRUSAL PROGRAMLAMA Zorunlu 3 0 0 7,5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 22,5
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
END 6102 TAMSAYILI PROGRAMLAMA Zorunlu 3 0 0 7,5
END 6112 İLERİ SİMÜLASYON TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 7,5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 15
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
END5000 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNDE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
END6171 SEMİNER Zorunlu 0 0 0 5
YET6177 DOKTORA YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 23
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
END6182 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 5
END6192 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 23
FEN6002 TEKNOLOJİ TRANSFERİ, AR-GE VE İNOVASYON Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
END6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 5
END6193 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
END6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
END6194 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
9. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
END6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
END6195 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
10. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
END6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 5
END6196 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
Bilimsel Hazırlık Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
Toplam 0
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
END5113 BİLGİSAYAR DESTEKLİ İMALAT Seçmeli 3 0 0 8
END5115 SİMÜLASYON ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 8
END5117 İMALAT SÜREÇLERİNİN KONTROLÜ Seçmeli 3 0 0 8
END5119 SÜRDÜRÜLEBİLİR MÜHENDİSLİK Seçmeli 3 0 0 8
END5121 ALGORİTMA TASARIMI VE ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 8
END5123 SEZGİSEL ALGORİTMALAR Seçmeli 3 0 0 8
END5131 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 8
END5151 İSTATİSTİKSEL VERİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 8
END5153 DENEYSEL TASARIM Seçmeli 3 0 0 8
END5155 STOKASTİK SÜREÇLER Seçmeli 3 0 0 8
END5161 VERİ MADENCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 8
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
END 5110 ÜRETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 8
END 5112 İŞ SIRALAMA VE ÇİZELGELEME Seçmeli 3 0 0 8
END5114 ENVANTER SİSTEMLERİNİN ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 8
END5116 TESİS YERİ SEÇİMİ İŞYERİ DÜZENLEME Seçmeli 3 0 0 8
END5122 GÖMÜLÜ OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 8
END5124 KISIT PROGRAMLAMA Seçmeli 3 0 0 8
END5132 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 8
END5134 TEKNOLOJİ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 8
END5136 STRATEJİK KARAR DESTEK SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 8
END5138 ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME Seçmeli 3 0 0 8
END5140 GÜRÜLTÜ ETKİ DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 3 0 0 8
END5156 GÜVENİLİRLİK MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 3 0 0 8
END5162 UYGULAMALI MAKİNE ÖĞRENMESİ Seçmeli 3 0 0 8
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
END6105 DİNAMİK PROGRAMLAMA Seçmeli 3 0 0 8
END6107 ÇOK AMAÇLI OPTİMİZASYON Seçmeli 3 0 0 8
END6113 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 8
END6115 BÜTÜNLEŞİK İMALAT SİSTEMLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 8
END6117 ÜRÜN TASARIMI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 8
END6123 DERİN SİNİR AĞLARI Seçmeli 3 0 0 8
END6131 FİNANSMAN MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 3 0 0 8
END6141 İNSAN-MAKİNE SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 8
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
END6104 DOĞRUSAL OLMAYAN PROGRAMLAMA Seçmeli 3 0 0 8
END6114 BÜTÜNLEŞİK İMALAT SİSTEMLERİ TASARIMI Seçmeli 3 0 0 8
END6116 KALİTE KONTROLDE İLERİ KONULAR Seçmeli 3 0 0 8
END6122 YAPAY ZEKA Seçmeli 3 0 0 8
END6126 İLERİ VERİ MADENCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 8
END6142 ERGONOMİDE FİZYOLOJİ VE PSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 8
END6144 ÜRÜN TASARIMINDA ERGONOMİ Seçmeli 3 0 0 8
Genel Seçmeli Dersler
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr