Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Biyosistem Mühendisliği Bütünleşik Doktora Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Biyosistem Mühendisliği Lisans Programı ağırlıklı olarak ABD´de geliştirilmiş ve eğitim vermeye başlamıştır. Ayrıca, ABD dışında Kanada ve Avustralya gibi eğitim sistemi daha çok ABD´ye benzeyen ülkelerde öne çıkmaktadır. Biyosistem Mühendisliği programına geçiş Avrupa´da daha yenidir. Buna rağmen, İrlanda (Dublin), Belçika (Leuven), İspanya (Barcelona-Katalunya) ve Slovenya (Maribor) Üniversitelerinde Biyosistem ve benzer mühendislikler adı altında eğitim verilmektedir. Ülkemizde ise, dünyadaki gelişmelere paralel olarak, önce "Tarımsal Mekanizasyon Kurulu", 2007 yılında Bursa da 2. Eğitim Çalıştayında, ABD ve AB ülkelerinde değişik isimler altında ziraat ve benzer mühendislik eğitimleri yapıldığını, bunlardan en uygun olanın "Biyosistem Mühendisliği" olduğunu, konularının ise Tarım Makinaları ile Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümlerinin konularını içerdiğini ve bu nedenle her iki bölümün içerisinde yer alacağı ve uluslararası düzeyde akredite olabilecek bir "Biyosistem Mühendisliği" programının açılması gerektiğine karar vermiştir. Daha sonra, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanları 2007´de Ankara´da yaptıkları toplantıda, ülkemizde Ziraat Fakültelerinin yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünün Tarım Makinaları Bölümü ile birlikte "Biyosistem Mühendisliği" Lisans Programı açabileceğine karar almışlardır. Bu tarihi kararlardan sonra Uludağ Üniversitesi başta olmak üzere Kahramanmaraş Sütçü İmam, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitelerinin ilgili bölümleri 2009 yılında "Biyosistem Mühendisliği Bölümü"nü kurmuşlar ve 2009-2010 eğitim-öğretim yılında öğrenci almaya başlamışlardır. Daha sonra, Namık Kemal (Tekirdağ), Yüzüncü Yıl (Van), Bozok (Yozgat), Mustafa Kemal (Hatay), Erciyes (Kayseri), Bingöl (Bingöl), Adıyaman (Adıyaman), Niğde (Niğde) ve Uluslarası Kıbrıs (Lefkoşa-KKTC) Üniversiteleri aynı bölümü açmışlardır.
2
Verilen Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde Biyosistem Mühendisiliği alanında 140 kredilik ( 240 ECTS) birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Biyosistem Mühendisiliği alanında Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Biyosistem Mühendisliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 140 kredi ve 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması, 45 iş günü mesleki stajı ve bitirme tezini başarıyla tamamlaması gerekir.
7
Program Profili
Programın amacı, güncel gelişme ve gereksinimlere bağlı olarak Biyosistem Mühendisliği ile ilgili bağımsız araştırma yapabilen ve bilgisayar ile bilgi teknolojilerini kullanabilen, grup çalışmasına yatkın, analitik düşünebilen, tasarım bilgisine ve deneyimine sahip olan, problemlerin tanımlanması, detaylandırılması ve çeşitli bilgi esaslarına göre olası çözümler geliştirebilen, belli konularda bilgiye ulaşan, bu bilgileri derleme ve derlediği bilgileri bir topluluk önünde sunabilme becerisine sahip gerek yurt içinde gerekse yurtdışında hizmette bulunacak, mühendisler yetiştirmektir.
Programın eğitim süresi, bir yıl İngilizce hazırlık sınıfı dahil olmak üzere toplam beş yıldır. Program, Uludağ Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine (özellikle seçmeli dersler için Madde 21 b bendi; seçmeli dersler dört yıllık lisans programındaki toplam kredinin en az % 25´i, en fazla % 40´ı olmak zorunda), ABET Kriterlerine (programın en az % 25 Temel Bilim ve Matematik, % 37,5 Mühendislik Dersleri içermesi) uymaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Lisans derecesi yeterliklerine dayalı olarak alanındaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte, özgün bir konuda bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak araştırma sürecini algılayabilmek, tasarlayabilmek, uygulayabilmek ve sonuçlandırabilmek
2. Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir yaklaşımla sahip olmak ve kavramanın yanında, bu alanla ilgili araştırmalarda, yöntem ve becerilerde üst düzeyde ustalık kazanmak
3. Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi, bir alana uygulayan özgün bir çalışmanın en az bir bölümünü, ulusal ve/veya uluslararası hakemli saygın dergilerde yayınlayıp, alanındaki bilginin sınırlarını genişleterek bilime katkıda bulunmak
4. Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapma yeterliliğine sahip olmak
5. Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak
6. Uzmanlık alanları ile ilgili olarak alanında çalışanlarla, alanı dışındaki daha geniş bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile hem kendi dilinde hem de bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişimi ileri düzeyde kurma yetkinliğine ulaşmak
7. Alanıyla ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri, temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini etkin bir şekilde kullanarak özgün sonuçlara ulaşmak
8. Bilime yenilik gerektiren, yeni bir bilimsel veya teknolojik yöntemi geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilmek; özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, tasarlayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilmek
9. Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesinde stratejik karar verme süreçleri ile işlevsel etkileşim kurarak liderlik yapabilmek
10. Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilmek
11. Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilmek
12. Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilmek ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilmek
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Bilime yenilik gerektiren, yeni bir bilimsel veya teknolojik yöntemi geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilmek; özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, tasarlayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilmek
 • Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapma yeterliliğine sahip olmak
 • Alanıyla ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri, temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini etkin bir şekilde kullanarak özgün sonuçlara ulaşmak
 • Lisans derecesi yeterliklerine dayalı olarak alanındaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte, özgün bir konuda bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak araştırma sürecini algılayabilmek, tasarlayabilmek, uygulayabilmek ve sonuçlandırabilmek
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Alanıyla ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri, temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini etkin bir şekilde kullanarak özgün sonuçlara ulaşmak
 • Lisans derecesi yeterliklerine dayalı olarak alanındaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte, özgün bir konuda bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak araştırma sürecini algılayabilmek, tasarlayabilmek, uygulayabilmek ve sonuçlandırabilmek
 • Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir yaklaşımla sahip olmak ve kavramanın yanında, bu alanla ilgili araştırmalarda, yöntem ve becerilerde üst düzeyde ustalık kazanmak
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak
 • Lisans derecesi yeterliklerine dayalı olarak alanındaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte, özgün bir konuda bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak araştırma sürecini algılayabilmek, tasarlayabilmek, uygulayabilmek ve sonuçlandırabilmek
 • Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilmek ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilmek
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesinde stratejik karar verme süreçleri ile işlevsel etkileşim kurarak liderlik yapabilmek
 • Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi, bir alana uygulayan özgün bir çalışmanın en az bir bölümünü, ulusal ve/veya uluslararası hakemli saygın dergilerde yayınlayıp, alanındaki bilginin sınırlarını genişleterek bilime katkıda bulunmak
 • Lisans derecesi yeterliklerine dayalı olarak alanındaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte, özgün bir konuda bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak araştırma sürecini algılayabilmek, tasarlayabilmek, uygulayabilmek ve sonuçlandırabilmek
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak
 • Uzmanlık alanları ile ilgili olarak alanında çalışanlarla, alanı dışındaki daha geniş bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile hem kendi dilinde hem de bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişimi ileri düzeyde kurma yetkinliğine ulaşmak
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilmek
Öğrenme Yetkinliği
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilmek
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri, temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini etkin bir şekilde kullanarak özgün sonuçlara ulaşmak 1,2,3,4 1,2,3,4
Bilime yenilik gerektiren, yeni bir bilimsel veya teknolojik yöntemi geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilmek; özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, tasarlayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilmek 1,2,3,4 1,2,3,4
Lisans derecesi yeterliklerine dayalı olarak alanındaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte, özgün bir konuda bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak araştırma sürecini algılayabilmek, tasarlayabilmek, uygulayabilmek ve sonuçlandırabilmek 1,2,3,4 1,2,3,4
Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapma yeterliliğine sahip olmak 1,2,3,4 1,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Alanındaki güncel bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
2-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, uyarlar ve uygular.
3-Yeni ve farklı düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
4-Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey becerilere sahiptir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir yaklaşımla sahip olmak ve kavramanın yanında, bu alanla ilgili araştırmalarda, yöntem ve becerilerde üst düzeyde ustalık kazanmak 1,2 1,2
Alanıyla ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri, temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini etkin bir şekilde kullanarak özgün sonuçlara ulaşmak 1,2 1,2
Lisans derecesi yeterliklerine dayalı olarak alanındaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte, özgün bir konuda bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak araştırma sürecini algılayabilmek, tasarlayabilmek, uygulayabilmek ve sonuçlandırabilmek 1,2 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

1-Yüksek lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara
2-Uzmanlaştığı alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar, yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak 1,2,3 1,2,3,4
Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilmek ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilmek 1,2,3 1,2,3
Lisans derecesi yeterliklerine dayalı olarak alanındaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte, özgün bir konuda bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak araştırma sürecini algılayabilmek, tasarlayabilmek, uygulayabilmek ve sonuçlandırabilmek 1,2,3 1,2,3,4
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesinde stratejik karar verme süreçleri ile işlevsel etkileşim kurarak liderlik yapabilmek 1,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

1-Alanında özel konularda uzmanlaşır.
2-Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel gelişmeleri tanıtır, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
3-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
4-Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi, bir alana uygulayan özgün bir çalışmanın en az bir bölümünü, ulusal ve/veya uluslararası hakemli saygın dergilerde yayınlayıp, alanındaki bilginin sınırlarını genişleterek bilime katkıda bulunmak 1,2,3 1,2,3
Lisans derecesi yeterliklerine dayalı olarak alanındaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte, özgün bir konuda bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak araştırma sürecini algılayabilmek, tasarlayabilmek, uygulayabilmek ve sonuçlandırabilmek 1,2 1,2,3
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesinde stratejik karar verme süreçleri ile işlevsel etkileşim kurarak liderlik yapabilmek 1,2,3 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve /veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye k
2-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel çalışmayı ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
3-Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapabilir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak 1,2,3 1,2,3
Bilime yenilik gerektiren, yeni bir bilimsel veya teknolojik yöntemi geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilmek; özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, tasarlayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilmek 1,2,3
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilmek 1,2,3 1,2,3
Uzmanlık alanları ile ilgili olarak alanında çalışanlarla, alanı dışındaki daha geniş bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile hem kendi dilinde hem de bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişimi ileri düzeyde kurma yetkinliğine ulaşmak 1,2,3 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir.
2-Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilmek 1 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
2-Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Biyosistem Mühendisleri, daha önce Ziraat Mühendisliği Programı altında alt programlar biçiminde eğitim vermekte olan Tarımsal Yapılar ve Sulama ile Tarım Makinaları Alt Programlarının içinde yer aldığı bir bölümden (Biyosistem Mühendisliği Bölümü) mezun olacaklarından, Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzüğün üçüncü bölümünde yer alan Lisans ve Uzmanlık Alanlarına Göre Görev ve Yetkilerin (Sulama-Drenaj, Tarımsal Yapılar, Tarım Alet ve Makinaları) tamamından yararlanacaklardır. Buna göre, Biyosistem Mühendisleri sulama suyu ihtiyacı saniyede 500 litreye kadar olan sulama tesisleri, sulama suyu ve hayvan içmesuyu sağlamak için yapılacak göletleri, drenaj, toprak erozyonunu önleyici toprak ve su muhafaza edici tesisleri, tarımsal yapılarla ilgili araştırma, etüd, plan, proje uygulama ve kontrol hizmetlerini yapmaya; sulama tesislerinde suyun tarımda kullanılmasıyla ilgili arazi tesviyesi, tarla başı kanalları, tarla grup yolları, tarla içi sulama ve drenaj tesisleri, arazi ıslahı, toplulaştırması, dağıtımı ve benzeri toprak ve su kullanımını geliştirme projeleri, toprak su bitki ilişkileri etüdleri, fizibilite, planlama, projelendirme uygulama ve kontrolü yapmaya; tarım alet ve makinelerinin tasarımlarını yapmaya, projelerini hazırlamaya ve imzalamaya, tarım alet ve makinelerinin imalatı, pazarlanması, ithal ve ihracı için gerekli belge veya ruhsatlandırma işlemleriyle ilgili inceleme, deneme ve analizleri yapmaya yetkili olacaklardır. Bölümden mezun olan Biyosistem Mühendisleri, yukarıda belirtilen çalışma konuları ile ilgili olarak; Kamu kuruluşları (İl Özel İdareleri, Gıda-Tarım ve Hayvancılık, Çevre ve Şehircilik, Orman ve Su İşleri Bakanlıkları, Belediyeler, DSİ, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu vb.), Arazi Toplulaştırması Müteahhitlik Firmaları, Üniversiteler (Öğretim elemanı olarak), Tarım Makineleri Sanayi, Traktör Sanayi, Tarımsal Danışmanlık Kuruluşları,Tarıma Dayalı Kooperatifler, Kamu ve Özel Bankalar, Tarım Makineleri Müteahhitlik Kuruluşları, Sulama Birlikleri, Sulama-Drenaj Müteahhitlik Firmaları, Özel Mühendislik ve Danışmanlık Büroları, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Tarımsal Yapılarla İlgili Müteahhitlik Firmaları, Tarıma Dayalı Uluslararası Şirketler, Hayvancılığa Dayalı Makine Sanayi, Gıda Makineleri Sanayi, Büyük Tarımsal İşletmeler´de istihdam edileceklerdir.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %50, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 30 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve bitirme tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Ercan ŞİMŞEK (Program Başkanı)
Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü 16059 BURSA
Tel: 0-224-2941622
E-posta: esimsek@uludag.edu.tr
Doç. Dr. İlknur ALİBAŞ (Bologna Koordinatörü)
Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü 16059 BURSA
Tel: 0-224-2941608
e_posta: ialibas@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bölümümüzde, 17 Öğretim Üyesi ve 6 Araştırma Görevlisi tam zamanlı olarak istihdam edilmektedir. Ayrıca 3 100/2000 doktora bursiyeri bulunmaktadır. Fakültemize ait 18 adet derslik, 2 adet bilgisayar laboratuarı ve 1 adet çizim salonu bulunmaktadır. Bölümümüze ait 8 adet laboratuar, 1 adet proje dershanesi ve 1 adet atölye bulunmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BSM6181 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 5
BSM6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 24
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BSM6182 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 5
BSM6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 24
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BSM6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
BSM6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 24
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BSM6174 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 2
BSM6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
BSM6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 1
FEN5000 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
FEN6002 TEKNOLOJİ TRANSFERİ, AR-GE VE İNOVASYON Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BSM6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 5
BSM6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 15
YET6177 DOKTORA YETERLİLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 10
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BSM6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 5
BSM6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BSM6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VII Zorunlu 4 0 0 5
BSM6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BSM6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VIII Zorunlu 4 0 0 5
BSM6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
9. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BSM6189 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IX Zorunlu 4 0 0 5
BSM6199 TEZ DANIŞMANLIĞI IX Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
10. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BSM6190 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ X Zorunlu 4 0 0 5
BSM6200 TEZ DANIŞMANLIĞI X Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BSM5001 TOPRAK VE SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM5003 KIRSAL ALAN FİZİKSEL PLANLAMASI VE ARAZİ TOPLULAŞTIRMA İLİŞKİSİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM5005 BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİNDE KONUMSAL TEKNOLOJİLER Seçmeli 3 0 0 6
BSM5007 KÜLTÜR BİTKİLERİNİN SULANMASI Seçmeli 3 0 0 6
BSM5009 SULAMA YÖNÜNDEN TOPRAK - BİTKİ -SU İLİŞKİLERİ (ARAZİ VE SU KAYNAKLARI BİLİM DALI) Seçmeli 3 0 0 6
BSM5011 ARAZİ TOPLULAŞTIRMASINDA VERİ TABANI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM5013 SU KAYNAKLARINDA SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM5015 BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİNDE İLERİ TERMODİNAMİK UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
BSM5017 TARIMDA ENERJİ KULLANIMI (TARIMSAL ENERJİ SİSTEMLERİ BİLİM DALI) Seçmeli 3 0 0 6
BSM5019 TARIMSAL AMAÇLI POMPAJ TESİSLERİNİN PROJELENDİRİLMESİ (TARIMSAL MAKİNE SİSTEMLERİ BİLİM DALI) Seçmeli 3 0 0 6
BSM5021 İLERİ TARIM MAKİNELERİ İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM5023 TARIM TEKNOLOJİLERİNDE ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME Seçmeli 2 2 0 6
BSM5025 SÜT SAĞIM MEKANİZASYONU VE SÜT İŞLETME MAKİNELERİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM5027 TARIM MAKİNELERİ SİSTEMLERİNİN ANALİZİ VE PLANLANMASI Seçmeli 3 0 0 6
BSM5029 BİYOLOJİK MATERYALİN TEKNİK ÖZELLİKLERİNİ BELİRLEME SİSTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 6
BSM5033 TARIMSAL YAPILARDA İÇ ORTAM HAVA KALİTESİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM5035 HİPERSTATİK YAPI SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM5037 TARIMSAL YAPI ELEMANLARININ TASARIMINDA İLERİ UYGULAMALAR (TARIMSAL YAPILAR BİLİM DALI) Seçmeli 3 0 0 6
BSM5039 ATIKSULARLA SULAMA Seçmeli 3 0 0 6
BSM5041 BİTKİ GELİŞİMİ VE YÖNETİMİNDE BİLGİSAYAR SİMÜLASYON MODELLERİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM5043 TARIMSAL YAPILARDA KOKU KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ Seçmeli 3 0 0 6
BSM5045 HİDROLİK DEVRE TASARIMI VE KONTROL Seçmeli 3 0 0 6
BSM5047 HAYVANSAL ÜRETİM YAPILARININ TASARIMI VE MODELLENMESİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM5049 TARIM TEKNOLOJİLERİNDE SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME Seçmeli 3 0 0 6
BSM5051 SULAMA MÜHENDİSLİĞİNDE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM5053 BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİNDE BİLİMSEL PROJE HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM5055 TARIMSAL KURUTMA UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
BSM5059 TARIM MAKİNELERİNDE KULLANILAN MAKİNE ELEMANLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIMI Seçmeli 3 0 0 6
BSM5061 BİTKİ KORUMA MAKİNALARININ ÇALIŞMA KARAKTERİSTİKLERİ, İŞLETİLMESİ VE BAKIMI Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BSM5002 DRENAJ MÜHENDİSLİĞİNDE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM5004 BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Seçmeli 2 2 0 6
BSM5006 BASINÇLI SULAMA SİSTEM VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM5008 COĞRAFI BİLGİ SİSTEMİ VE DOĞAL KAYNAKLARIN YÖNETİMİ (ARAZİ VE SU KAYNAKLARI BİLİM DALI) Seçmeli 3 0 0 6
BSM5010 SULAMA ŞEBEKELERİNDE ORGANİZASYON VE YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 6
BSM5012 TARIM MAKİNELERİNDE ÖLÇME TEKNİĞİ Seçmeli 2 2 0 6
BSM5020 BİTKİSEL ÜRETİMDE HASSAS TARIM Seçmeli 3 0 0 6
BSM5022 TARIM TEKNOLOJİLERİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 6
BSM5024 TARIM TEKNOLOJİLERİNDE ERGONOMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM5026 TARIM MAKİNASI FABRİKALARINDA İMALAT ORGANİZASYONU VE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM5028 BAHÇE VE SERA TARIM MEKANİZASYONU (TARIMSAL MAKİNE SİSTEMLERİ BİLİM DALI) Seçmeli 3 0 0 6
BSM5030 TARIM MAKİNELERİNDE KULLANILAN MEKANİZMALARIN ANALİZ TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM5032 TARIM ÜRÜNLERİNİN ÖN SOĞUTULMASINDA KULLANILAN MAKİNELERİN ÇALIŞMA PRENSİBİ (TARIMSAL ENERJİ SİSTEMLERİ BİLİM DALI) Seçmeli 2 2 0 6
BSM5034 TANELİ ÜRÜNLERİN DEPOLANMASI VE İŞLETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM5036 DAMIZLIK SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETME YAPILARININ PLANLAMA VE TASARIMI (TARIMSAL YAPILAR BİLİM DALI) Seçmeli 3 0 0 6
BSM5038 TARIMSAL YAPILARDA PARTİKÜLER MADDE KİRLİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM5040 TARIM TEKNOLOJİLERİNDE STANDARDİZASYON VE KALİTE Seçmeli 3 0 0 6
BSM5042 SULAMA ZAMANININ PLANLANMASI TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM5044 BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİNDE VERİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM5046 İLERİ SERA TASARIMI Seçmeli 3 0 0 6
BSM5048 GÜNEŞ ENERJİSİNİN TARIMSAL UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 6
BSM5050 BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİNDE TEMEL LABORATUVAR TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 2 6
BSM5054 ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI PROJELERİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
BSM5056 HAYVANSAL ÜRETİM VE MEKANİZASYONUNDA PLANLAMA TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM5058 TARIMSAL ÜRÜNLERİ KURUTMA TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BSM6001 KÜÇÜK SU HAVZALARINDA HİDROLOJİK MODELLEME Seçmeli 3 0 0 6
BSM6003 İNFİLTRASYON TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM6005 YERALTI SULARININ GELİŞTİRİLMESİ Seçmeli 2 2 0 6
BSM6007 YÜZEY SULAMA HİDROLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM6009 HİDROLOJİK ANALİZLERDE İLERİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (ARAZİ VE SU KAYNAKLARI BİLİM DALI) Seçmeli 3 0 0 6
BSM6011 TRAKTÖR - ALET MEKANİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM6013 SOĞUTMA MAKİNELERİ VE ISI POMPALARININ YAPISAL ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
BSM6017 TARIM TEKNOLOJİLERİNDE MODELLEME İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 6
BSM6019 RÜZGAR ENERJİSİNİN TARIMSAL UYGULAMALARI (TARIMSAL ENERJİ SİSTEMLERİ BİLİM DALI) Seçmeli 2 2 0 6
BSM6021 TARIM MAKİNELERİ İMALATINDA CNC PROGRAMLAMA ESASLARI (TARIMSAL MAKİNE SİSTEMLERİ BİLİM DALI) Seçmeli 3 0 0 6
BSM6025 TARIMSAL YAPILARDA NOKTASAL OLMAYAN KAYNAK KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ ( TARIMSAL YAPILAR BİLİM DALI) Seçmeli 3 0 0 6
BSM6027 TARIMSAL YAPILARDA ÇELİK YAPI ELEMANLARININ TASARIMI Seçmeli 3 0 0 6
BSM6029 ARAZİ TOPLULAŞTIRMASINDA DAĞITIM MODELLEMELERİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM6031 TARIMSAL KAYNAKLI KİRLİLİK ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM6033 TARIMSAL YAPILARDA AHŞAP YAPI ELEMANLARININ TASARIMI Seçmeli 3 0 0 6
BSM6035 İLERİ BİTKİ SU TÜKETİMİ MODELLEME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM6037 KIRSAL ALAN DÜZENLEMESİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM6039 UYGULAMALI BİYOKÜTLE ENERJİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BSM6002 POROZ ORTAM HİDROLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM6004 İLERİ HİDROLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM6006 DRENAJ MÜHENDİSLİĞİNDE SİMÜLASYON MODELLERİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM6008 İLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Seçmeli 3 0 0 6
BSM6010 SULAMA PROJELERİNİN İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM6014 SULAMA MAKİNELERİ TASARIMI Seçmeli 2 2 0 6
BSM6020 HASAT - HARMAN MAKİNELERİNİN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ VE TASARIMI Seçmeli 3 0 0 6
BSM6022 TARIM MAKİNELERİNDE DENEY TEKNİĞİ Seçmeli 2 2 0 6
BSM6024 TARIMSAL ÜRÜNLERDE TEMİZLEME VE SINIFLANDIRMA İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 6
BSM6026 İLERİTARIMSAL ATIK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM6028 BİYOLOJİK SİSTEMLERDE YAŞAM DÖNGÜSÜ DEĞERLENDİRMESİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM6030 KIRSAL ALAN DÜZENLENMESİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
BSM6032 TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KORUNMASINDA ARAZİ TOPLULAŞTIRMA UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
BSM6034 TARIMSAL YAPILARDA İLERİ ÇEVRESEL KONTROL VE TASARIM Seçmeli 3 0 0 6
BSM6036 HAYVANCILIK İŞLETMELERİNDE BİYOPROSES UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
BSM6038 TARIMDA TERMİK MOTOR UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
BSM6040 İLERİ GIDA İŞLEME VE HAZIRLAMA MEKANİZASYONU Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr