Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Eğitim Bilimleri Enstitüsü içerisinde Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı içerisinde yer alan bir bilim dalıdır. Programda alan bilgisi ve araştırma bilgisinin yanı sıra uygulamaya ilişkin zorunlu ve seçmeli dersler verilmektedir. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Programı 2015 yılında açılmıştır. Programın amacı, eğitim yönetimi alanında kuramsal ve uygulamalı bilgi ve beceriler ile donanmış ve alandaki bilimsel gelişmelere katkıda bulunacak uzman personel yetiştirmektir. Eğitim Yönetimi Programı, 3 Profesör, 1 Yardımcı Doçent ve 1 Araştırma Görevlisi ile hizmet vermektedir
2
Verilen Derece
Bu program Eğitim Yönetimi alanında 120 AKTS kredilik ikinci aşama derece sistemine sahiptir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Eğitim Yönetimi Bilim alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
1-Kabul edilebilir alanlardan lisans diploması, 2 - Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puanı almış olanlar, 3 - Yeterli yabancı dil becerisine sahip olanlar başvurabilirler.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programın ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik ders, Seminer, Uzmanlık Alan Dersi ve Tez (120 AKTS karşılığı) çalışmalarının tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Eğitim Yönetimi alanında yüksek lisans diploması verilir.
7
Program Profili
Bu programın amacı eğitim yönetimi bilgi, beceri ve tutumlarına sahip, mesleğin etik kurallarını bilen ve uygulayan, mesleğindeki gelişmeleri takip eden, bilimsel araştırma yürütecek düzeyde istatistik ve bilimsel araştırma tekniklerini bilen uzmanlar yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Eğitim Yönetimi yaklaşımlarını bilmek
2. Türkiye’de eğitim yönetimi ile uygulamalar konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak
3. Eğitim yönetimi kademelerinde görev alma ve yönetme bilgi ve becerilerine sahip olmak
4. Bilgisayarda istatistik programlarını etkin kullanmak
5. Internette veri tabanlarını etkinlikle kullanmak
6. Verileri yorumlama bilgi ve becerisi edinmek
7. Bilimsel araştırma tekniklerine ve yazım ilkelerine uygun rapor yazmak
8. Eğitim yönetimi alanında İngilizce metinleri anlamak ve yazmak
9. Eğitim yönetimi alanında Orijinal bir Yüksek Lisans Tezi yapmak
10. Alanında ulusal ve uluslararası dergilerde makale yayınlamak
11. Alanında ulusal ve uluslararası kongrelerde bildiri sunmak
12. 12. Araştırmalarında mesleki ve bilimsel etik değerlere uygun davranmak.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Programı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra örgütlerinde, Resmi ve özel kurumların insan kaynakları bölümlerinde, resmi ve özel okullarda, üniversitelerde, işletmelerin insan kaynakları ve kalite geliştirme bölümlerinde yönetici ve uzman olarak çalışabilmektedirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders i yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir). Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 70 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalaması elde ederek başarmak ve hazırlanan bir yüksek lisans tezinin de savunularak kabul onayının alınmış olması gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Ana Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Feyyat GÖKÇE
e-mail: fgokce@uludag.edu.tr
Bologna Koordinatörü
Arş. Gör. Dr. Elif SEZER BAŞARAN
e-mail: elifsezer@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Programına devam eden öğrenciler, U.Ü kampüsündeki tüm olanaklardan (kütüphane, yemekhane, yurtlar, spor tesisleri, öğrenci kulüpleri vb.) faydalanabilirler, ayrıca eğitim fakültesi bünyesinde bulunan kütüphane ve bilgisayar laboratuarlarından faydalanabilirler.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EYT5101 EĞİTİM YÖNETİMİNDE KURAM VE YAKLAŞIMLAR Zorunlu 3 0 0 8
EYT5103 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ARAŞTIRMA ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 7
EYT5191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 14
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EYT5102 EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE İNSAN KAYNAKLARININ YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 6
EYT5104 EĞİTİM EKONOMİSİ VE PLANLAMASI Zorunlu 3 0 0 6
EYT5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 3
EYT5192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 14
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EYT5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
EYT5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EYT5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
EYT5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EYT5105 OKUL GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 3
EYT5111 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Seçmeli 2 0 0 3
EYT5181 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Seçmeli 4 0 0 5
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EYT5110 EĞİTİMDE STRATEJİK PLANLAMA Seçmeli 2 0 0 4
EYT5182 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Seçmeli 4 0 0 2
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr