Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Bilgisayar Mühendsiliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkeleri çerçevesinde, 1982 yılında kurulmuş olan Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yürütmektir.
2
Verilen Derece
Bilgisayar Mühendisliği Programı yükseköğretimde 90-120 AKTS kredilik sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Elektronik Mühendisliği dalında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bilgisayar Mühendisliği Programı Tezli Yüksek Lisans Kabul ve Kayıt Koşulları; Lisans diploması ile fen bilimleri için sayısal, puan türünde Uludağ Üniversitesi Senatosunun belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması şartı aranır. Yabancı uyruklu adaylarda TÖMER tarafından verilen Türkçe yeterlik ve ilgili ALES sınavı sonuç belgesi veya YÖK tarafından uluslararası düzeyde eşdeğer kabul edilen GRE, GMAT ve benzeri sınavların herhangi birinden sınav sonuç belgesi aranır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yüksek lisans programı öğrencileri, öğrenimleri boyunca toplam 21-24 kredi (60 AKTS) almak koşuluyla en az yedi dersi, bir semineri ve tez çalışmalarını, yayın şartını başarmak zorundadır. İlgili şartları yerine getiren öğrencilere Bilgisayar Mühendisliği dalında Yüksek Lisans diploması verilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir.
7
Program Profili
Eğitim Amaçları;
1-) Ulusal ve uluslararası işletmeler, araştırma ve geliştirme kuruluşları ve akademik enstitülerde kariyer hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak ileri düzeyde bilgi ve beceriye sahip, yüksek mühendisler yetiştirmek,
2-) Yüksek mühendis adaylarının bilimsel yöntemler kullanarak ve etik değerleri dikkate alarak problem çözebilme, çok disiplinli çalışmalar yapabilme, bilgi ve deneyimlerini sözlü ve yazılı olarak sunabilme ve yaşam boyu öğrenme becerilerini geliştirmek.
Eğitim Planı;
Eğitim planında Bilgisayar Mühendisliği alanında yer alan güncel araştırma konularını içeren zorunlu ve seçmeli statüdeki derslerdir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini ileri araştırmada kullanma becerisi
2. Mühendislik problemlerini çözebilecek özgün bir sistemi analiz etme, tasarlama ve/veya gerçekleme becerisi
3. Uzmanlık alanındaki araştırmalar için gerekli olan yazılım, donanım ve modern ölçüm araçlarını kullanma becerisi
4. Bağımsız araştırma ve detaylı plan yapabilme becerisi
5. Literatür takibi, teknik sunu yapma ve dinleme ve akademik düzeyde makale yazabilme becerisi
6. Yenilikçi ve sorgulayıcı düşünüp, özgün yollar bulabilme becerisi
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlarımızın ulusal veya uluslararası üniversiteler, araştırma merkezleri ve şirketlerde akademisyen, araştırmacı ve uzman olarak görev alması hedeflenmektedir.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bu bölüm, ilgili derslerin ders tanıtım ve uygulama formlarında açıklanmaktadır.
12
Mezuniyet Koşulları
Yüksek lisans programını başarıyla tamamlamak için ´Yeterlilik Koşulları ve Kuralları´ bölümünde açıklanan koşulları yerine getirilmesi ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunması gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Mühendislik Fakültesi
Uludağ Üniversitesi
16059, Nilüfer, Bursa
Bölüm Sekreterliği
Tel.: (224) 294 2797
Fax: (224) 294 1903
E-posta: bilgisayar at uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Laboratuvar çalışmaları akademik personel tarafından yürütülen araştırma projeleri kapsamında alınan kaynaklar ile sürdürülmektedir.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BM5103 ALGORİTMALAR Zorunlu 3 0 0 6
BM5181 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 5
BM5191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BM5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 4
BM5182 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 5
BM5192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
FEN5000 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BM5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
BM5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BM5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
BM5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BM5111 PARALEL ALGORİTMALAR Seçmeli 3 0 0 6
BM5113 BİLGİSAYARLA GÖRME Seçmeli 3 0 0 6
BM5115 DOĞAL DİL İŞLEME Seçmeli 3 0 0 6
BM5117 ARABAĞLAŞIM VE MOBİL UYGULAMALAR Seçmeli 3 0 0 6
BM5119 BİLGİSAYAR AĞLARINDA GÜVENLİK Seçmeli 3 0 0 6
BM5121 GÖRÜNTÜ İŞLEME VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
BM5123 SEZGİSEL ALGORİTMALARA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 6
BM5125 BİLGİSAYAR AĞLARINDA TEMEL PROTOKOLLER Seçmeli 3 0 0 6
BM5127 VERİ SIKIŞTIRMA VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
BM5129 NESNEYE YÖNELİK ÇÖZÜMLEME VE TASARIM Seçmeli 3 0 0 6
BM5131 MOBİL BULUT BİLİŞİM Seçmeli 3 0 0 6
BM5133 BİLGİSAYAR DESTEKLİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ ARAÇLARI Seçmeli 3 0 0 6
BM5135 MÜHENDİSLİKTE RASTGELE SÜREÇLER Seçmeli 3 0 0 6
BM5137 İLERİ BİLGİSAYAR MİMARİSİ Seçmeli 3 0 0 6
BM5143 E-TİCARET Seçmeli 3 0 0 6
BM5701 BİLGİ ERİŞİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BM5110 MOBİL ROBOTLARA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 6
BM5112 TELSİZ AĞ PROTOKOLLERİ Seçmeli 3 0 0 6
BM5114 KRİPTOGRAFİ Seçmeli 3 0 0 6
BM5116 YAPAY ZEKA TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 6
BM5118 YAZILIM GEÇERLEME VE DOĞRULAMA Seçmeli 3 0 0 6
BM5120 NESNEYE YÖNELİK KOŞUT PROGRAMLAMA Seçmeli 3 0 0 6
BM5122 GERÇEK ZAMANLI SİSTEM TASARIMI Seçmeli 3 0 0 6
BM5124 HESAPLAMA KURAMI Seçmeli 3 0 0 6
BM5126 YENİDEN YAPILANDIRILABİLİR HESAPLAMA Seçmeli 3 0 0 6
BM5130 BİYOİNFORMATİK ALGORİTMALARI Seçmeli 3 0 0 6
BM5132 KABLOSUZ GÖMÜLÜ SİSTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
BM5134 SANAL VE ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
BM5136 ANLAMSAL WEB Seçmeli 3 0 0 6
BM5138 DOĞAL DİL İŞLEMEDE İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
BM5140 ÇOKLU SENSÖR VERİ FİZYONU Seçmeli 3 0 0 6
BM5142 VERİ MADENCİLİĞİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 6
BM5702 MAKİNE ÖĞRENMESİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr