Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Yönetim Bilişim Sistemleri
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, İnegöl İşletme Fakültesi bünyesinde olup, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında 45 kontenjan ile öğrenci kabulüne başlamıştır. Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü´nün "Yönetim Bilimi" ve "Bilişim Sistemleri" olmak üzere iki anabilim dalı bulunmaktadır.
2
Verilen Derece
Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Yönetim Bilişim Sistemleri Bilimi alanında Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yönetim Bilişim Sistemleri alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili
Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü, kamuda ve özel sektörde bilişim sistemlerini kuracak, geliştirecek ve sürdürecek yöneticiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bilişim ve yönetim dersleriyle birlikte bu iki alanı birleştiren bölüm derslerinden oluşmaktadır. Laboratuvar ve projelerle desteklenen derslerle öğrencilerin teori ile birlikte uygulama kabiliyetleri de geliştirilmektedir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. İşletme ve kamu yönetimi, yönetim fonksiyon ve stratejileri hakkında bilgi sahibi olur, rekabet avantajı sağlayacak temel iş zekâsı uygulamalarını bilir.
2. Bilgisayar donanımını tanır, parçaların teknik özelliklerini ayırt eder, bilgisayar ağlarının tasarımı, kurulumu ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olur.
3. Bilginin (bilgisayar ve diğer bilgi teknolojilerini kullanarak) elde edilmesi, saklanması, yeniden erişilmesi ve güvenliği konusunda gerekli veritabanı sistemleri geliştirir ve yönetir.
4. Yazılım türleri, yazılım seçimi ve satın alma kararı ile ilgili bilgi sahibi olur, yazılım geliştirme süreçlerini planlayıp yönetir.
5. Organizasyondaki iş süreçlerini, problemleri ve fırsatları analiz eder, işletme faaliyetlerinin daha hızlı, güvenli ve verimli yürütülmesi için bilgi sistemlerini ve internet uygulamalarını geliştirir ve yönetir.
6. İşletme problemlerinin üstesinden gelmek için temel program yapıları ve sistem geliştirme tekniklerini kullanır.
7. Bir bilgi sisteminin tasarlanması ve geliştirilmesi için gerekli analiz, projelendirme, planlama, örgütleme, uygulama ve denetleme faaliyetlerini yapar ve yönetir.
8. Mesleki gelişimin sürekliliği bilinciyle bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri hangi kaynaklardan ve nasıl takip edeceğini bilir.
9. Sözlü ve yazılı iletişim konularında bilgi ve beceri sahibidir, meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilir.
10. Bilişim uygulamalarının farklı boyutlardaki etkilerini bilir, bilgisini yeniliklere açık, girişimci bir anlayış dâhilinde kullanır.
11. Bilgisayar ve iletişim hukukunu bilir, mesleki bilgisini bilişim hukuku ve etiği doğrultusunda bilişim suçu teşkil etmeyecek şekilde kullanır.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlarımız gerek kamu ve gerekse modern iş hayatında e-ticaret, karar alma sistemleri, yazılım analizi, yazılım geliştirme, veri tabanı yönetimi, sanallaştırma, ağ yönetimi gibi alanlarda görev alabileceklerdir.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla Yönetim Bilişim Ssitemleri bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında lisansüstü doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %50yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 40 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Yönetim Bilişim Sistemleri alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı: Doç.Dr. Melih ENGİN,
Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü.
0224 294 26 95- melihengin@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Halihazırda 3 öğretim üyesi ve 3 araştırma görevlisi kadrosuna sahip olan Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde öğrencilerin, aldıkları teorik bilginin yanı sıra çeşitli konularda düzenlenecek sempozyum, kongre ve paneller ile fakülteye davet edilen konuşmacılar aracılığıyla uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanacaktır. İlgili bölümün öğrencilerine sunulacak diğer bir imkan ise Erasmus öğrenci değişim programı olacaktır. Bu program ile öğrenciler bir ya da iki dönemlerini AB ülkelerinde geçirme imkânına sahip olabilecektirler.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
IIZ1103 İŞLETME Zorunlu 3 0 0 5
IIZ1301 MUHASEBE I Zorunlu 3 0 0 5
IUZ1101 İKTİSAT I Zorunlu 3 0 0 4
IYZ1103 TOPLUM BİLİMİ Zorunlu 3 0 0 5
IYZ1105 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 1
MAT1501 MATEMATİK I Zorunlu 3 0 0 5
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 31
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
IIZ1302 MUHASEBE II Zorunlu 3 0 0 5
IIZ1502 HUKUKA GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 5
IUZ1102 İKTİSAT II Zorunlu 3 0 0 4
IYZ1102 YÖNETİM BİLİMİ Zorunlu 3 0 0 5
IYZ1202 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Zorunlu 2 2 0 5
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EKO2209 İSTATİSTİK I Zorunlu 3 0 0 9
IYZ2103 TOPLUM VE TEKNOLOJİ Zorunlu 3 0 0 6
IYZ2105 MODERN YÖNETİM TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 6
IYZ2207 NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA I Zorunlu 3 0 0 9
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EKO2210 İSTATİSTİK II Zorunlu 3 0 0 4
EKO2302 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI Zorunlu 3 0 0 4
IYZ2202 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 5
IYZ2206 VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ Zorunlu 2 2 0 4
IYZ2212 NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA II Zorunlu 3 0 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 8
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
IIZ3105 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 4
IYZ3113 BİLİŞİM HUKUKU Zorunlu 3 0 0 7
IYZ3203 MOBİL PROGRAMLAMA Zorunlu 2 2 0 7
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
IIZ3208 PAZARLAMA Zorunlu 3 0 0 6
IYZ3104 MESLEK ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 6
IYZ3106 BİLGİ TOPLUMU VE E-DEVLET Zorunlu 3 0 0 6
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
IYZ4201 PROJE GELİŞTİRME I Zorunlu 2 2 0 6
IYZ4203 WEB TABANLI PROGRAMLAMA Zorunlu 2 2 0 3
IYZ4205 VERİ MADENCİLİĞİ Zorunlu 3 0 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
IYZ4110 SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 3
IYZ4202 PROJE GELİŞTİRME II Zorunlu 2 2 0 6
IYZ4206 KARAR DESTEK SİSTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL2106 SOSYAL POLİTİKA Seçmeli 3 0 0 4
IIS2102 ÖRGÜT KÜLTÜRÜ Seçmeli 3 0 0 4
IIS2206 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
IIS3306 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Seçmeli 3 0 0 4
IIS3316 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 4
IYS2112 GÖRSEL ALGI VE YARATICILIK Seçmeli 3 0 0 4
IYS2208 BETİK DİLLER Seçmeli 3 0 0 4
IYS2210 AĞ TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 4
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL3205 İŞ HUKUKU Seçmeli 3 0 0 4
IIS3113 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 4
IIS3311 YÖNETİM MUHASEBESİ Seçmeli 3 0 0 4
IIS3506 BORÇLAR HUKUKU Seçmeli 3 0 0 4
IIT3203 ÜRETİM YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
IUS3207 TAŞIMACILIK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
IUS3209 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE LOJİSTİK Seçmeli 3 0 0 4
IYS3105 TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI Seçmeli 3 0 0 4
IYS3109 KAMU-ÖZEL KESİM YAPISI VE İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 4
IYS3111 YÖNETİM SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
IYS3115 İSTATİSTİK PAKET PROGRAMLARI Seçmeli 3 0 0 4
IYS3205 VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA Seçmeli 3 0 0 4
IYS3207 BİLGİSAYAR DONANIMI VE SİSTEM YAZILIMI Seçmeli 3 0 0 4
IYS3209 E-İŞ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
IYS3211 VERİ İLETİŞİMİ VE BİLGİ AĞLARI Seçmeli 3 0 0 4
IYS3213 KURUM BİLGİ SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
IYS3217 MASAÜSTÜ YAYINCILIK Seçmeli 2 2 0 4
IYS3221 WEB ARAYÜZ TASARIMI Seçmeli 2 2 0 4
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
IIS3104 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
IIS3108 BANKA VE SİGORTA İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
IIS3120 STRATEJİK YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 4
IIS3206 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Seçmeli 3 0 0 4
IIS3304 MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
IIS3312 MALİYET MUHASEBESİ Seçmeli 3 0 0 4
IIS3402 VERİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 4
IIS3504 GÜMRÜK İŞLEMLERİ VE MEVZUATI Seçmeli 3 0 0 4
IUS3104 DÜNYA EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 4
IUS3106 DAVRANIŞSAL İKTİSAT Seçmeli 3 0 0 4
IUS3210 ULAŞTIRMA EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 4
IYS3104 RİSK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
IYS3112 YEREL YÖNETİMLER Seçmeli 3 0 0 4
IYS3114 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE AKREDİTASYON Seçmeli 3 0 0 4
IYS3204 BİLİŞİM GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
IYS3206 GRAFİK TASARIMI VE ANİMASYON Seçmeli 3 0 0 4
IYS3208 BİLİŞİM SUÇLARI VE HUKUKU Seçmeli 3 0 0 4
IYS3210 BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN ETİK VE İNSANİ YÖNÜ Seçmeli 3 0 0 4
IYS3212 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
IYS3216 BİLİŞİM HUKUKU VE ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
IYS3218 ELEKTRONİK HESAP TABLOLARI Seçmeli 2 2 0 4
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
IIS4107 PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
IIS4113 İŞYERİ UYGULAMASI (GÜZ) Seçmeli 0 18 0 18
IIS4117 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Seçmeli 3 0 0 6
IIS4201 ULUSLARARASI PAZARLAMA Seçmeli 3 0 0 6
IIS4209 PAZARLAMA BİLGİ SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
IIS4211 MARKA YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
IIS4303 ENVANTER BİLANÇO Seçmeli 3 0 0 6
IIS4317 FİNANSAL YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 6
IUS4103 ENDÜSTRİ EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 6
IUS4105 DENEYSEL İKTİSAT Seçmeli 3 0 0 6
IUS4107 BİLİM VE TEKNOLOJİ POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 6
IUS4213 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Seçmeli 3 0 0 6
IYS4105 ÇOKULUSLU İŞLETMELERDE YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 6
IYS4109 İŞLETME ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ: ISO 14000 Seçmeli 3 0 0 6
IYS4115 SOSYAL PROBLEMLER Seçmeli 3 0 0 6
IYS4207 İLERİ PROGRAMLAMA Seçmeli 3 0 0 6
IYS4209 E-CRM (E-MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ) Seçmeli 3 0 0 6
IYS4211 XML TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
IYS4213 BÜYÜK VERİ Seçmeli 3 0 0 6
IYS4215 SOSYAL AĞ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
KAM4103 SİYASET BİLİMİ Seçmeli 3 0 0 6
MAL4305 MALİYE POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 6
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL4204 SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Seçmeli 3 0 0 6
IIS4106 KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
IIS4110 ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK Seçmeli 3 0 0 6
IIS4114 İŞYERİ UYGULAMASI (BAHAR) Seçmeli 0 18 0 18
IIS4202 PAZARLAMA STRATEJİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
IIS4208 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 6
IIS4308 PARA VE SERMAYE PİYASALARI Seçmeli 3 0 0 6
IIS4316 MUHASEBE DENETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
IIS4508 TİCARET HUKUKU Seçmeli 3 0 0 6
IUS4102 AVRUPA BİRLİĞİ EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 6
IUS4206 İHRACAT TEŞVİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
IUS4208 SATIN ALMA VE ENVANTER YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
IYS4102 AB'YE UYUM SÜRECİNDE YÖNETSEL YAPILANMA Seçmeli 3 0 0 6
IYS4104 KÜRESELLEŞME SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
IYS4106 PERFORMANS YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
IYS4112 SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
IYS4114 PORTFOLYO TASARIMI VE SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
IYS4208 E-SCM (E-TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ) Seçmeli 3 0 0 6
IYS4210 SUNUCU İŞLETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
IYS4212 PYTHON PROGRAMLAMA Seçmeli 3 0 0 6
IYS4214 SİBER GÜVENLİK Seçmeli 3 0 0 6
IYS4216 YAPAY ZEKA Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr