Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Peyzaj Mimarlığı Tezli Yüksek Lisans Prg.
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
B.U.Ü. Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 29.06.1999 yılında kurulmuştur. Bölümümüzde 07.11.2014 tarihli YÖK kararı ile Yüksek Lisans seviyesinde eğitim-öğretim başlamıştır.
2
Verilen Derece
Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalında Yüksek Lisans Programı yükseköğretimde 90-120 AKTS kredilik sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans diploması ile fen bilimleri için sayısal puan türünde Uludağ Üniversitesi Senatosunun belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması şartı aranır. Adayın, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça ve Arapça gibi yabancı dillerin birinden; ÜDS, KPDS, TOEFL veya YÖK´ün kabul ettiği eşdeğer sınavlardan ya da Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından U.Ü. Senatosunun belirleyeceği taban puanı almış olması gerekir. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine U.Ü. Senatosu karar verir. Yabancı uyruklu adaylarda TÖMER tarafından verilen Türkçe yeterlik ve ilgili ALES sınavı sonuç belgesi veya YÖK tarafından uluslararası düzeyde eşdeğer kabul edilen GRE, GMAT ve benzeri sınavların herhangi birinden sınav sonuç belgesi aranır. Adayın Peyzaj Mimarlığı alanıyla ilgili yazılı, uygulama ve/veya mülakat sınavında başarılı olması gerekir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Peyzaj Mimarlığı Yüksek Lisans programı en az 2 yıllık eğitim-öğretim programını içermektedir. Öğrencilerin birinci yıllarında bölüm programında yer alan zorunlu ve seçmeli derslerini tamamlamaları ve ders aşaması seminerini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir ( 23 Kredi - 60 AKTS). İkinci yıllarında ise tez danışmanı tarafından belirlenen bir tez konusu üzerinde teorik ve uygulamalı tez çalışması yürütülür. Tez çalışmasını (60 AKTS) başarı ile tamamlayan ve yayın şartını yerine getiren öğrenci yüksek lisans tezini belirlenen jüri önünde savunur. Tez savunma jürisi tarafından yapılan sınavdan geçerli not alan öğrenciye Peyzaj Mimarlığı Anabilim dalında Yüksek Lisans derecesi ve Bilim Uzmanı unvanı verilir.
7
Program Profili
Temel Peyzaj Mimarlığı bilgi ve becerilerine sahip, lisans düzeyinde elde ettiği bilgileri sürekli olarak geliştirmeye ve derinleştirmeye istekli, peyzaj mimarlığı alanı temelinde disiplinler arası ilişkileri kavramış, uzmanlaştığı konudaki bilgileri kullanarak ve yorumlayarak bilgiler ve çözümler üretebilen, alanında edindiği uzmanlığı ilgili konularda yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, alanıyla ilgili konulardaki gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilen, yazılı-sözlü iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dili etkin kullanabilen ve peyzaj mimarlığı alanlının gerektirdiği bilgi teknolojilerini üst düzeyde kullanabilen Peyzaj Yüksek Mimarları yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Mimarlık, peyzaj mimarlığı ve çevresel psikoloji alanlarındaki ilgili kuramlar, kavramlar, farklı yaklaşımlar ve teknikler konusunda kapsamlı bir bilgi birikimine sahip olacak, bunları alanındaki bir araştırma problemine uygulayarak yeni teorik çerçeveler ve yaklaşımlar kurgulayabilecek
2. İnsan-çevre etkileşimi bağlamında çevresel algı, biliş ve davranış kuram ve metodolojileri ile ilgili disiplinler arası araştırmalar yürüterek peyzaj mimarlığı alanında uygulamaya yönelik pratik sonuçları olan bilimsel bulgular ortaya koyabilecek
3. Peyzaj Mimarlığında bitkisel tasarımlarda estetik ve işlevsel özellikleriyle kullanılan her tür bitki materyalinin üretilmesi ve üretim aşamasında ortaya çıkabilecek problemleri çözebilme becerisine sahip olacak
4. Özel ve sorunlu alanların yapısal ve bitkisel tasarımlarını yapabilme ve bitkisel tasarımlarda karşılaşılabilecek sorunları çözme becerisine sahip olacak
5. Korunan alan formlarını öğrenerek bu alanlarda çevre değerlerine saygılı turizm ve rekreasyonel planlama yapabilecekler
6. Kentlerde nitelikli açık yeşil alan kurgusu oluşturabilen kentsel yeşil ağ planlamaları ve kent-kır ilişkisi kurabilen yeşil yol planlamaları yapabilme becerisi kazanabilecekler
7. Sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip olabilecek
8. Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olabilecek
9. Ulusal ve uluslar arası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olabilecek
10. Kalite konularında bilgi sahibi olabilecek
11. Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisine sahip olabilecek
12. Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahip olabilecek
13. Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanabilecek
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • İnsan-çevre etkileşimi bağlamında çevresel algı, biliş ve davranış kuram ve metodolojileri ile ilgili disiplinler arası araştırmalar yürüterek peyzaj mimarlığı alanında uygulamaya yönelik pratik sonuçları olan bilimsel bulgular ortaya koyabilecek
 • Mimarlık, peyzaj mimarlığı ve çevresel psikoloji alanlarındaki ilgili kuramlar, kavramlar, farklı yaklaşımlar ve teknikler konusunda kapsamlı bir bilgi birikimine sahip olacak, bunları alanındaki bir araştırma problemine uygulayarak yeni teorik çerçeveler ve yaklaşımlar kurgulayabilecek
 • Kentlerde nitelikli açık yeşil alan kurgusu oluşturabilen kentsel yeşil ağ planlamaları ve kent-kır ilişkisi kurabilen yeşil yol planlamaları yapabilme becerisi kazanabilecekler
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Kalite konularında bilgi sahibi olabilecek
 • Ulusal ve uluslar arası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olabilecek
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • İnsan-çevre etkileşimi bağlamında çevresel algı, biliş ve davranış kuram ve metodolojileri ile ilgili disiplinler arası araştırmalar yürüterek peyzaj mimarlığı alanında uygulamaya yönelik pratik sonuçları olan bilimsel bulgular ortaya koyabilecek
 • Korunan alan formlarını öğrenerek bu alanlarda çevre değerlerine saygılı turizm ve rekreasyonel planlama yapabilecekler
 • Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olabilecek
 • Peyzaj Mimarlığında bitkisel tasarımlarda estetik ve işlevsel özellikleriyle kullanılan her tür bitki materyalinin üretilmesi ve üretim aşamasında ortaya çıkabilecek problemleri çözebilme becerisine sahip olacak
 • Kentlerde nitelikli açık yeşil alan kurgusu oluşturabilen kentsel yeşil ağ planlamaları ve kent-kır ilişkisi kurabilen yeşil yol planlamaları yapabilme becerisi kazanabilecekler
 • Mimarlık, peyzaj mimarlığı ve çevresel psikoloji alanlarındaki ilgili kuramlar, kavramlar, farklı yaklaşımlar ve teknikler konusunda kapsamlı bir bilgi birikimine sahip olacak, bunları alanındaki bir araştırma problemine uygulayarak yeni teorik çerçeveler ve yaklaşımlar kurgulayabilecek
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Özel ve sorunlu alanların yapısal ve bitkisel tasarımlarını yapabilme ve bitkisel tasarımlarda karşılaşılabilecek sorunları çözme becerisine sahip olacak
 • Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahip olabilecek
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip olabilecek
 • Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisine sahip olabilecek
Öğrenme Yetkinliği
 • Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanabilecek
 • Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahip olabilecek
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisine sahip olabilecek 2
İnsan-çevre etkileşimi bağlamında çevresel algı, biliş ve davranış kuram ve metodolojileri ile ilgili disiplinler arası araştırmalar yürüterek peyzaj mimarlığı alanında uygulamaya yönelik pratik sonuçları olan bilimsel bulgular ortaya koyabilecek 1,2,3 2
Kentlerde nitelikli açık yeşil alan kurgusu oluşturabilen kentsel yeşil ağ planlamaları ve kent-kır ilişkisi kurabilen yeşil yol planlamaları yapabilme becerisi kazanabilecekler 1,2,3
Mimarlık, peyzaj mimarlığı ve çevresel psikoloji alanlarındaki ilgili kuramlar, kavramlar, farklı yaklaşımlar ve teknikler konusunda kapsamlı bir bilgi birikimine sahip olacak, bunları alanındaki bir araştırma problemine uygulayarak yeni teorik çerçeveler ve yaklaşımlar kurgulayabilecek 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için gerekli bilişsel ve pratik becerileri kazanır.
2-Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelenin dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygular.
3-İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olur.
4-Bir akademik araştırmayı eleştirel olarak yürütür, akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Kalite konularında bilgi sahibi olabilecek 1,2 1,2
Ulusal ve uluslar arası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olabilecek 1,2 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.
2-Mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
İnsan-çevre etkileşimi bağlamında çevresel algı, biliş ve davranış kuram ve metodolojileri ile ilgili disiplinler arası araştırmalar yürüterek peyzaj mimarlığı alanında uygulamaya yönelik pratik sonuçları olan bilimsel bulgular ortaya koyabilecek 1,2,3 1,2,4,5
Kentlerde nitelikli açık yeşil alan kurgusu oluşturabilen kentsel yeşil ağ planlamaları ve kent-kır ilişkisi kurabilen yeşil yol planlamaları yapabilme becerisi kazanabilecekler 1,2,3 1,4,5
Korunan alan formlarını öğrenerek bu alanlarda çevre değerlerine saygılı turizm ve rekreasyonel planlama yapabilecekler 1,2,3 1,2,4,5
Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olabilecek 1,2,3
Mimarlık, peyzaj mimarlığı ve çevresel psikoloji alanlarındaki ilgili kuramlar, kavramlar, farklı yaklaşımlar ve teknikler konusunda kapsamlı bir bilgi birikimine sahip olacak, bunları alanındaki bir araştırma problemine uygulayarak yeni teorik çerçeveler ve yaklaşımlar kurgulayabilecek 1,2,3 1,4,5
Özel ve sorunlu alanların yapısal ve bitkisel tasarımlarını yapabilme ve bitkisel tasarımlarda karşılaşılabilecek sorunları çözme becerisine sahip olacak 1,5
Peyzaj Mimarlığında bitkisel tasarımlarda estetik ve işlevsel özellikleriyle kullanılan her tür bitki materyalinin üretilmesi ve üretim aşamasında ortaya çıkabilecek problemleri çözebilme becerisine sahip olacak 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Bir akademik araştırmayı sistemli ve eleştirel olarak yürütür, akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür; ulusal ve uluslararası ortamlarda bildiri sunar ve yayın yapar.
2-Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu kazanmak için gerekli yetkinliklere sahiptir.
3-Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirir ve karmaşık durumları ele alır, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretir.
4-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
5-Alanıyla ilgili kapsamlı projeler üretir: kazandığı bilgi, kavrayış ve becerileri kullanarak [disiplinler arası, çok disiplinli disiplinler üstü bir yaklaşımla] farklı ölçeklerde tasarım / planlama kararları verme konusundaki kapasitesini ortaya koyan,
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahip olabilecek 1,2,3
İnsan-çevre etkileşimi bağlamında çevresel algı, biliş ve davranış kuram ve metodolojileri ile ilgili disiplinler arası araştırmalar yürüterek peyzaj mimarlığı alanında uygulamaya yönelik pratik sonuçları olan bilimsel bulgular ortaya koyabilecek 3
Özel ve sorunlu alanların yapısal ve bitkisel tasarımlarını yapabilme ve bitkisel tasarımlarda karşılaşılabilecek sorunları çözme becerisine sahip olacak 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yönetir.
2-Çalışma ve öğrenim ortamlarında bağımsız davranır ve sorumluluk alır, bir proje tanımlar ve yönetir.
3-Karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren çalışma veya öğrenim bağlamlarını yönetir ve dönüştürür.
4-Alanında akademik ortamlarda veya uygulama ortamlarda çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve/veya stratejik başarımını gözden geçirmek amacıyla sorumluluk üstlenir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisine sahip olabilecek 1 1,2
Sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip olabilecek 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

1-Bir çalışmada ulaşılan bulgular ve sonuçlar ile bunların temelinde yatan bilgi ve rasyoneli uzman olan ve olmayan gruplarla açık ve sistemli bir biçimde paylaşır.
2-Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşündüğünü gösterir, değişim için öncülük eder.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
4-Dili, sembolleri, metinleri etkileşimli olarak kullanır.
5-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahip olabilecek 1
İnsan-çevre etkileşimi bağlamında çevresel algı, biliş ve davranış kuram ve metodolojileri ile ilgili disiplinler arası araştırmalar yürüterek peyzaj mimarlığı alanında uygulamaya yönelik pratik sonuçları olan bilimsel bulgular ortaya koyabilecek 1
Özel ve sorunlu alanların yapısal ve bitkisel tasarımlarını yapabilme ve bitkisel tasarımlarda karşılaşılabilecek sorunları çözme becerisine sahip olacak 1
Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanabilecek 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Öğrenimini büyük ölçüde kendi başına yönlendirmeye ya da bağımsız olarak sürdürmeye olanak veren öğrenme becerilerine sahiptir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Üniversiteler (fakülteler, meslek yüksekokulları ve rektörlüklere bağlı çevre düzenleme birimleri), Belediyeler (park ve bahçeler müdürlükleri, imar ve planlama müdürlükleri, mezarlıklar müdürlükleri), Çeşitli Bakanlıklara Bağlı Kuruluşlar Karayolları, İller Bankası, DSİ, Çevre Genel Müdürlüğü, Milli Parklar, Tarımsal Araştırma Enstitüleri, Tarım İl Müdürlükleri, Orman Genel Müdürlüğü, Turizm Planlaması Genel Müdürlüğü, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurumu, Emlak Bankası, Toplu Konut Genel Müdürlüğü, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü vb...), Peyzaj Mimarlığı, Mimarlık, Şehir Planlama ve İnşaat Büroları ile Şirketleri, Belediye Hizmetleri Üstlenen Özel Şirketler, Yapısal ve Bitkisel Materyal Üretme ve Pazarlama Kuruluşları, Yapı Kooperatifleri ve Turizm - Rekreasyon Tesisleri
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bu bölüm, ilgili derslerin ders tanıtım ve uygulama formlarında açıklanmaktadır.
12
Mezuniyet Koşulları
Yüksek lisans programını başarıyla tamamlamak için "Yeterlilik Koşulları ve Kuralları" bölümünde açıklanan koşulları yerine getirilmesi ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunması gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Prof.Dr. Murat ZENCİRKIRAN
e-mail: mzencirkiran@uludag.edu.tr
Telefon:0.224. 2941482
Fax:0.224. 2941637
Adres: Bursa Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Görükle Kampüsü, Nilüfer, BURSA.
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Peyzaj Mimarlığı Bölümü´nde halen 1 Profesör Dr., 3 Doçent Dr., 2 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Bölümümüze ait kütüphane ve yüksek lisans proje hazırlama odası bulunmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PYM5001 PEYZAJ MİMARLIĞINDA ARAŞTIRMA PROJELERİ HAZIRLAMA Zorunlu 3 0 0 6
PYM5181 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 5
PYM5191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FEN5000 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
PYM5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 4
PYM5182 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 5
PYM5192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PYM5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
PYM5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PYM5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
PYM5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PYM5003 KORUNAN ALANLAR VE PLANLAMA Seçmeli 3 0 0 6
PYM5005 İÇ MEKAN BİTKİLERİ VE TASARIM UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
PYM5009 ŞEHİRSEL KİMLİK VE ESTETİK DEĞERLER Seçmeli 3 0 0 6
PYM5011 REKREASYONEL ALAN PLANLAMASI Seçmeli 3 0 0 6
PYM5013 DONATI ELEMANLARI VE PEYZAJ MİMARLIĞINDA KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 6
PYM5017 YAPI YÜZEYLERİNDE BİTKİLENDİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
PYM5019 PEYZAJ MİMARLIĞINDA İLERİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
PYM5021 ULAŞIM VE PEYZAJ Seçmeli 3 0 0 6
PYM5023 KURAKÇIL PEYZAJ VE UYGULAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
PYM5025 İLERİ FİDANLIK TEKNİĞİ VE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
PYM5027 BOTANİK BAHÇELERİ VE PLANLAMA Seçmeli 3 0 0 6
PYM5031 SULAK ALAN EKOSİSTEMLERİ VE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
PYM5033 GEOFİTLER Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PYM5002 PEYZAJ MİMARLIĞINDA BİLİMSEL SUNU TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
PYM5004 PEYZAJ MİMARLIĞINDA BİTKİ MATERYALİ VE KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 6
PYM5006 PEYZAJ MİMARLIĞINDA SU VE SU BİTKİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
PYM5012 TARİHİ ÇEVRELERDE PEYZAJ PLANLAMA VE TASARIMI Seçmeli 3 0 0 6
PYM5014 TEMA PARKLARI TASARIMI Seçmeli 3 0 0 6
PYM5016 KENT İÇİ YEŞİL MEKAN TASARIM İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 6
PYM5018 TURİZM PLANLAMASI Seçmeli 3 0 0 6
PYM5020 KIYI ALANLARI VE PLANLAMASI Seçmeli 3 0 0 6
PYM5022 DOĞAL BİTKİLER VE PEYZAJ TASARIMINDA KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 6
PYM5024 KENTSEL DIŞ MEKANLARDA BAKIM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
PYM5028 KENTSEL MEKANLARDA BİTKİ KOMPOZİSYONU Seçmeli 3 0 0 6
PYM5030 GÖRSEL PEYZAJ DEĞERLENDİRME Seçmeli 3 0 0 6
PYM5034 KENTSEL TASARIMDA KURAM VE UYGULAMALAR Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr