Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Hemşirelik Bölümü Yüksek Lisans Programı; eğitime Sağlık Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak 2015 yılında başlamıştır. Programımız seçkin öğretim üyesi kadrosuyla hemşirelik mesleğinde kendini geliştirmek ya da akademik alanda araştırmacı olmak isteyen öğrencilerine, bilimsellik anlayışı kazandırmayı, mesleki bilgi, beceri ve yetkinlikleri edindirmeyi hedeflemektedir.
2
Verilen Derece
Hemşirelik alanında yüksek lisans derecesi ile mezun olanlar uzman ünvanı alır
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bu programa Sağlık Bilimleri Enstitüsünün Hemşirelik programına kabul koşullarını sağlayan lisans mezunları kabul edilir
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Hemşirelik Anabilim Dalının öngördüğü zorunlu ve seçmeli dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler, belirledikleri bir konuda tez çalışması yapar ve bu çalışmayı sözlü olarak başarı ile sunduktan sonra mezun olmaya hak kazanırlar.
7
Program Profili
Sağlığın korunması, geliştirilmesi, hastalık durumunda iyileşme ve kaliteli yaşam sağlanması için hemşirelik uygulamalarını araştırmaya ve hemşireliğin bilimsel alt yapısına temellendiren uzman hemşireler yetiştirmek
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Bu program mezunları tüm kamu ve özel sağlık kurumlarında yönetici ve klinisyen hemşire olarak, eğitim kurumlarında okul hemşiresi, çeşitli kurumlarda kurum hemşiresi ve hemşire yetiştiren okullarda eğitici (pedagojik formasyon eğitimi almış olanlar), üniversitelerde öğretim elemanı olarak çalışabilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Hemşirelikte yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlamış olan öğrenciler aynı dalda ya da bu dalda yüksek lisans yapmış olanların kabul edildikleri programlarda doktora eğitimi alabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Anabilim dalı Yüksek Lisans programına ait dönemlik derslerin dönem sonunda sınavları yapılır. Bu sınavlar yazılı, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Yüksek Lisans öğrencisi bu sınavlardan 100 üzerinden en az 70 puan almalıdır.
12
Mezuniyet Koşulları
Sağlık Bilimleri Enstitüsünün belirlediği kredi ve AKTS saatini tamamladıktan ve alınan derslerden geçme koşulunu sağladıktan sonra seçilen özel bir konuda tez çalışmasını başarı ile bitirme
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Anabilim Dalı.
tel:2942470
e-posta:nurcanoz@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bölümde 3 doçent, 3 yardımcı doçent olmak üzere toplam 6 öğretim üyesi bulunmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SAB 5001 BİYOİSTATİSTİK Zorunlu 2 2 0 5
SHE5001 FİZYOPATOLOJİ Zorunlu 2 0 0 4
SHE5003 HEMŞİRELİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ Zorunlu 2 0 0 4
SHE5175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 16
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SHE5002 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA Zorunlu 2 0 0 4
SHE5004 HEMŞİRELİKTE ETİK Zorunlu 2 0 0 4
SHE5030 HEMŞİRELİKTE İLETİŞİM Zorunlu 2 0 0 5
SHE5172 SEMİNER (DERSTE) Zorunlu 0 2 0 5
SHE5192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 11
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SHE5173 SEMİNER (TEZDE) Zorunlu 0 2 0 5
SHE5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
SHE5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 20
SHE5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SHE5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
SHE6192 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SHE5005 ÇOCUK HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I Seçmeli 2 2 0 7
SHE5007 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I Seçmeli 2 2 0 7
SHE5009 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I Seçmeli 2 2 0 7
SHE5011 PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ I Seçmeli 2 2 0 7
SHE5013 ÇOCUK HEMŞİRELİĞİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 2 0 4
SHE5015 ACİL BAKIM HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
SHE5017 AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
SHE5019 ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
SHE5021 ÇOCUK SAĞLIĞI Seçmeli 2 2 0 4
SHE5023 ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
SHE5025 CERRAHİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 2 0 4
SHE5027 TOPLUM RUH SAĞLIĞI VE SOSYAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
SHE5029 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ I Seçmeli 2 2 0 7
SHE5181 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Seçmeli 4 0 0 5
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SHE5006 ÇOCUK HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II Seçmeli 2 2 0 3
SHE5008 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II Seçmeli 2 2 0 3
SHE5010 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II Seçmeli 2 2 0 3
SHE5012 PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ II Seçmeli 2 2 0 3
SHE5014 ÇOCUKLARDA BÜYÜME VE GELİŞME Seçmeli 2 2 0 3
SHE5016 REHABİLİTASYON HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 2 0 3
SHE5018 HASTA GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 2 0 3
SHE5020 KONSÜLTASYON LİYAZON PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 2 0 3
SHE5022 YENİDOĞAN HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 2 0 3
SHE5024 GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 2 0 3
SHE5026 ONKOLOJİK CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 2 0 3
SHE5028 PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNDE SAĞLIK POLİTİKALARI Seçmeli 2 2 0 3
SHE5182 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Seçmeli 4 0 0 5
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Tel : 0224 294 05 00
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr