Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Hemşirelik Bölümü Yüksek Lisans Programı; Sağlık Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak 2015 yılında eğitime başlamıştır. Programımız seçkin öğretim üyesi kadrosuyla hemşirelik mesleğinde kendini geliştirmek ya da akademik alanda araştırmacı olmak isteyen öğrencilerine, bilimsellik anlayışı kazandırmayı, mesleki bilgi, beceri ve yetkinlikleri edindirmeyi hedeflemektedir.
2
Verilen Derece
Hemşirelik alanında yüksek lisans derecesi ile mezun olanlar uzman ünvanı alır
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bu programa Sağlık Bilimleri Enstitüsü´nün Hemşirelik programına kabul koşullarını sağlayan lisans mezunları kabul edilir
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Hemşirelik Anabilim Dalının öngördüğü zorunlu ve seçmeli dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler, belirledikleri bir konuda tez çalışması yapar ve bu çalışmayı sözlü olarak başarı ile sunduktan sonra mezun olmaya hak kazanırlar.
7
Program Profili
Sağlığın korunması, geliştirilmesi, hastalık durumunda iyileşme ve kaliteli yaşam sağlanması için hemşirelik uygulamalarını araştırmaya ve hemşireliğin bilimsel alt yapısına temellendiren uzman hemşireler yetiştirmek
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Hemşirelik alanı ile ilgili mesleki uygulamalara temel oluşturan uzmanlık düzeyinde bilgi ve becerilere sahiptir.
2. Bireyin, ailenin ve toplumun sağlık gereksinimlerini/sorunlarını belirleyebilir, sorunların çözümünde kanıt temelli hemşirelik girişimlerini uygulayabilir ve sonuçlarını değerlendirebilir
3. Hemşirelik alanındaki bilgilerini farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilir.
4. Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme ilkelerini bilir ve uygulayabilir
5. Tüm mesleki uygulamalarını etik ilke ve kurallar doğrultusunda yerine getirir, konu ile ilgili mevzuatları bilir.
6. Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, meslektaşlarına ve diğer gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde bunları aktarabilir.
7. Bireysel ve mesleki yaşamında sorumluluk alarak çözüm üretir, tutum ve davranışları ile meslektaşlarına rol modeli olabilir
8. Alanının gerektirdiği şekilde teknolojik gelişmeleri takip eder ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9. Mesleki uygulamalarını ekiple işbirliği içinde sürdürebilir.
10. Hemşireliğin farklı uygulama alanlarında yaşanan sorunlara çözüm üretmek üzere araştırmalar yapar, istatistik hakkında bilgi sahibidir.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, meslektaşlarına ve diğer gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde bunları aktarabilir.
 • Bireyin, ailenin ve toplumun sağlık gereksinimlerini/sorunlarını belirleyebilir, sorunların çözümünde kanıt temelli hemşirelik girişimlerini uygulayabilir ve sonuçlarını değerlendirebilir
 • Hemşireliğin farklı uygulama alanlarında yaşanan sorunlara çözüm üretmek üzere araştırmalar yapar, istatistik hakkında bilgi sahibidir.
 • Hemşirelik alanı ile ilgili mesleki uygulamalara temel oluşturan uzmanlık düzeyinde bilgi ve becerilere sahiptir.
 • Hemşirelik alanındaki bilgilerini farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilir.
 • Tüm mesleki uygulamalarını etik ilke ve kurallar doğrultusunda yerine getirir, konu ile ilgili mevzuatları bilir.
 • Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme ilkelerini bilir ve uygulayabilir
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, meslektaşlarına ve diğer gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde bunları aktarabilir.
 • Alanının gerektirdiği şekilde teknolojik gelişmeleri takip eder ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Bireyin, ailenin ve toplumun sağlık gereksinimlerini/sorunlarını belirleyebilir, sorunların çözümünde kanıt temelli hemşirelik girişimlerini uygulayabilir ve sonuçlarını değerlendirebilir
 • Hemşireliğin farklı uygulama alanlarında yaşanan sorunlara çözüm üretmek üzere araştırmalar yapar, istatistik hakkında bilgi sahibidir.
 • Hemşirelik alanı ile ilgili mesleki uygulamalara temel oluşturan uzmanlık düzeyinde bilgi ve becerilere sahiptir.
 • Hemşirelik alanındaki bilgilerini farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilir.
 • Mesleki uygulamalarını ekiple işbirliği içinde sürdürebilir.
 • Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme ilkelerini bilir ve uygulayabilir
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, meslektaşlarına ve diğer gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde bunları aktarabilir.
 • Bireyin, ailenin ve toplumun sağlık gereksinimlerini/sorunlarını belirleyebilir, sorunların çözümünde kanıt temelli hemşirelik girişimlerini uygulayabilir ve sonuçlarını değerlendirebilir
 • Bireysel ve mesleki yaşamında sorumluluk alarak çözüm üretir, tutum ve davranışları ile meslektaşlarına rol modeli olabilir
 • Hemşireliğin farklı uygulama alanlarında yaşanan sorunlara çözüm üretmek üzere araştırmalar yapar, istatistik hakkında bilgi sahibidir.
 • Hemşirelik alanındaki bilgilerini farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilir.
 • Mesleki uygulamalarını ekiple işbirliği içinde sürdürebilir.
 • Tüm mesleki uygulamalarını etik ilke ve kurallar doğrultusunda yerine getirir, konu ile ilgili mevzuatları bilir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanının gerektirdiği şekilde teknolojik gelişmeleri takip eder ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Bireyin, ailenin ve toplumun sağlık gereksinimlerini/sorunlarını belirleyebilir, sorunların çözümünde kanıt temelli hemşirelik girişimlerini uygulayabilir ve sonuçlarını değerlendirebilir
 • Bireysel ve mesleki yaşamında sorumluluk alarak çözüm üretir, tutum ve davranışları ile meslektaşlarına rol modeli olabilir
 • Hemşirelik alanı ile ilgili mesleki uygulamalara temel oluşturan uzmanlık düzeyinde bilgi ve becerilere sahiptir.
 • Hemşirelik alanındaki bilgilerini farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, meslektaşlarına ve diğer gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde bunları aktarabilir.
 • Alanının gerektirdiği şekilde teknolojik gelişmeleri takip eder ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Bireyin, ailenin ve toplumun sağlık gereksinimlerini/sorunlarını belirleyebilir, sorunların çözümünde kanıt temelli hemşirelik girişimlerini uygulayabilir ve sonuçlarını değerlendirebilir
 • Hemşireliğin farklı uygulama alanlarında yaşanan sorunlara çözüm üretmek üzere araştırmalar yapar, istatistik hakkında bilgi sahibidir.
 • Mesleki uygulamalarını ekiple işbirliği içinde sürdürebilir.
 • Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme ilkelerini bilir ve uygulayabilir
Öğrenme Yetkinliği
 • Bireyin, ailenin ve toplumun sağlık gereksinimlerini/sorunlarını belirleyebilir, sorunların çözümünde kanıt temelli hemşirelik girişimlerini uygulayabilir ve sonuçlarını değerlendirebilir
 • Hemşirelik alanındaki bilgilerini farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilir.
 • Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme ilkelerini bilir ve uygulayabilir
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, meslektaşlarına ve diğer gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde bunları aktarabilir. 1,2,3
Bireyin, ailenin ve toplumun sağlık gereksinimlerini/sorunlarını belirleyebilir, sorunların çözümünde kanıt temelli hemşirelik girişimlerini uygulayabilir ve sonuçlarını değerlendirebilir 1 1
Hemşireliğin farklı uygulama alanlarında yaşanan sorunlara çözüm üretmek üzere araştırmalar yapar, istatistik hakkında bilgi sahibidir. 3 2,5,6
Hemşirelik alanı ile ilgili mesleki uygulamalara temel oluşturan uzmanlık düzeyinde bilgi ve becerilere sahiptir. 1 1
Hemşirelik alanındaki bilgilerini farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilir. 2 2
Mesleki uygulamalarını ekiple işbirliği içinde sürdürebilir. 2
Tüm mesleki uygulamalarını etik ilke ve kurallar doğrultusunda yerine getirir, konu ile ilgili mevzuatları bilir. 3
Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme ilkelerini bilir ve uygulayabilir 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
2-Sağlık alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirir.
3-Yaptığı araştırmanın raporunu yazar.
4-Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemleri ve sorunları çözümler.
5-Alanındaki istatistik yazılımlarını etkin kullanır, istatistiksel yöntemleri doğru seçer, doğru hesaplar ve doğru yorumlar.
6-Deneysel araştırma planlar, yapar.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, meslektaşlarına ve diğer gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde bunları aktarabilir. 1,2 2
Alanının gerektirdiği şekilde teknolojik gelişmeleri takip eder ve iletişim teknolojilerini kullanır. 1 3,4
Bireyin, ailenin ve toplumun sağlık gereksinimlerini/sorunlarını belirleyebilir, sorunların çözümünde kanıt temelli hemşirelik girişimlerini uygulayabilir ve sonuçlarını değerlendirebilir 1 1
Hemşireliğin farklı uygulama alanlarında yaşanan sorunlara çözüm üretmek üzere araştırmalar yapar, istatistik hakkında bilgi sahibidir. 1 4
Hemşirelik alanı ile ilgili mesleki uygulamalara temel oluşturan uzmanlık düzeyinde bilgi ve becerilere sahiptir. 1 1
Hemşirelik alanındaki bilgilerini farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilir. 1,2 2
Mesleki uygulamalarını ekiple işbirliği içinde sürdürebilir. 1,2 2
Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme ilkelerini bilir ve uygulayabilir 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak sağlık alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
2-Sağlık alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır.
3-Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
4-Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, meslektaşlarına ve diğer gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde bunları aktarabilir. 2 4,5
Bireyin, ailenin ve toplumun sağlık gereksinimlerini/sorunlarını belirleyebilir, sorunların çözümünde kanıt temelli hemşirelik girişimlerini uygulayabilir ve sonuçlarını değerlendirebilir 1,4 4
Bireysel ve mesleki yaşamında sorumluluk alarak çözüm üretir, tutum ve davranışları ile meslektaşlarına rol modeli olabilir 1
Hemşireliğin farklı uygulama alanlarında yaşanan sorunlara çözüm üretmek üzere araştırmalar yapar, istatistik hakkında bilgi sahibidir. 3
Hemşirelik alanındaki bilgilerini farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilir. 3 3
Mesleki uygulamalarını ekiple işbirliği içinde sürdürebilir. 3 3
Tüm mesleki uygulamalarını etik ilke ve kurallar doğrultusunda yerine getirir, konu ile ilgili mevzuatları bilir. 1,2 1,2,7
Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme ilkelerini bilir ve uygulayabilir 3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirebilme ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.
2-Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
3-Sağlık alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
4-Sağlık alanındaki güncel gelişmeleri toplumun temel birimi olan çocuk ve aileyi de kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
5-Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
6-Sağlığın daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur.
7-Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir, etik davranır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, meslektaşlarına ve diğer gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde bunları aktarabilir. 4,5
Alanının gerektirdiği şekilde teknolojik gelişmeleri takip eder ve iletişim teknolojilerini kullanır. 2 4
Bireyin, ailenin ve toplumun sağlık gereksinimlerini/sorunlarını belirleyebilir, sorunların çözümünde kanıt temelli hemşirelik girişimlerini uygulayabilir ve sonuçlarını değerlendirebilir 1 1,2
Bireysel ve mesleki yaşamında sorumluluk alarak çözüm üretir, tutum ve davranışları ile meslektaşlarına rol modeli olabilir 2,3 2,3
Hemşireliğin farklı uygulama alanlarında yaşanan sorunlara çözüm üretmek üzere araştırmalar yapar, istatistik hakkında bilgi sahibidir. 5
Hemşirelik alanı ile ilgili mesleki uygulamalara temel oluşturan uzmanlık düzeyinde bilgi ve becerilere sahiptir. 1 1
Hemşirelik alanındaki bilgilerini farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilir. 2 2
Mesleki uygulamalarını ekiple işbirliği içinde sürdürebilir. 3
Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme ilkelerini bilir ve uygulayabilir 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Sağlık alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
2-Sağlık alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
3-Sağlık alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür.
4-Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
5-Alanı ve toplum sağlığı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik ve/veya tanımlayıcı araştırma/sunum/yayın yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, meslektaşlarına ve diğer gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde bunları aktarabilir. 1,2
Alanının gerektirdiği şekilde teknolojik gelişmeleri takip eder ve iletişim teknolojilerini kullanır. 4
Bireyin, ailenin ve toplumun sağlık gereksinimlerini/sorunlarını belirleyebilir, sorunların çözümünde kanıt temelli hemşirelik girişimlerini uygulayabilir ve sonuçlarını değerlendirebilir 4 2
Hemşireliğin farklı uygulama alanlarında yaşanan sorunlara çözüm üretmek üzere araştırmalar yapar, istatistik hakkında bilgi sahibidir. 3
Mesleki uygulamalarını ekiple işbirliği içinde sürdürebilir. 1 1,2
Tüm mesleki uygulamalarını etik ilke ve kurallar doğrultusunda yerine getirir, konu ile ilgili mevzuatları bilir. 2
Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme ilkelerini bilir ve uygulayabilir 1,2 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

1-Sağlık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.
2-Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, meslektaşlarına ve diğer gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde bunları aktarabilir. 1,3
Alanının gerektirdiği şekilde teknolojik gelişmeleri takip eder ve iletişim teknolojilerini kullanır. 3
Bireyin, ailenin ve toplumun sağlık gereksinimlerini/sorunlarını belirleyebilir, sorunların çözümünde kanıt temelli hemşirelik girişimlerini uygulayabilir ve sonuçlarını değerlendirebilir 1 1,2
Bireysel ve mesleki yaşamında sorumluluk alarak çözüm üretir, tutum ve davranışları ile meslektaşlarına rol modeli olabilir 1
Hemşireliğin farklı uygulama alanlarında yaşanan sorunlara çözüm üretmek üzere araştırmalar yapar, istatistik hakkında bilgi sahibidir. 3
Hemşirelik alanındaki bilgilerini farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilir. 1
Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme ilkelerini bilir ve uygulayabilir 1 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Sağlık alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
2-Sağlık alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
3-İstatistiksel analiz konusunda, bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar ve kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Bu program mezunları tüm kamu ve özel sağlık kurumlarında yönetici ve klinisyen hemşire olarak, eğitim kurumlarında okul hemşiresi, çeşitli kurumlarda kurum hemşiresi ve hemşire yetiştiren okullarda eğitici (pedagojik formasyon eğitimi almış olanlar), üniversitelerde öğretim elemanı olarak çalışabilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Hemşirelikte yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlamış olan öğrenciler aynı dalda ya da bu dalda yüksek lisans yapmış olanların kabul edildikleri programlarda doktora eğitimi alabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
BUÜ senato kararı ile alınan Önlisans ve Lisans Ogretim Yönetmeliğinin 32.maddesi gereği uygulanır.
12
Mezuniyet Koşulları
Sağlık Bilimleri Enstitüsü´nün belirlediği kredi ve AKTS ders yükünü tamamladıktan ve alınan derslerden geçme koşulunu sağladıktan sonra seçilen özel bir konuda tez çalışmasını başarı ile bitirme
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Hicran Yıldız
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölüm Başkanı.
tel:2942470
e-posta:nurcanoz@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bölümde 1 profesör, 3 doçent, 3 yardımcı doçent olmak üzere toplam 7 öğretim üyesi görev yapmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SAB 5001 BİYOİSTATİSTİK Zorunlu 2 2 0 5
SHE5001 FİZYOPATOLOJİ Zorunlu 2 0 0 4
SHE5003 HEMŞİRELİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ Zorunlu 2 0 0 4
SHE5175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 16
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SHE5002 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA Zorunlu 2 0 0 4
SHE5004 HEMŞİRELİKTE ETİK Zorunlu 2 0 0 4
SHE5030 HEMŞİRELİKTE İLETİŞİM Zorunlu 2 0 0 5
SHE5172 SEMİNER (DERSTE) Zorunlu 0 2 0 5
SHE5192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 11
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SHE5173 SEMİNER (TEZDE) Zorunlu 0 2 0 5
SHE5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
SHE5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 20
SHE5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 55
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SHE5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
SHE6192 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SHE5005 ÇOCUK HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I Seçmeli 2 2 0 7
SHE5007 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I Seçmeli 2 2 0 7
SHE5009 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I Seçmeli 2 2 0 7
SHE5011 PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ I Seçmeli 2 2 0 7
SHE5013 ÇOCUK HEMŞİRELİĞİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 2 0 4
SHE5015 ACİL BAKIM HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
SHE5017 AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
SHE5019 ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
SHE5021 ÇOCUK SAĞLIĞI Seçmeli 2 2 0 4
SHE5023 ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
SHE5025 CERRAHİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 2 0 4
SHE5027 TOPLUM RUH SAĞLIĞI VE SOSYAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
SHE5029 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ I Seçmeli 2 2 0 7
SHE5181 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Seçmeli 4 0 0 5
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SHE5006 ÇOCUK HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II Seçmeli 2 2 0 3
SHE5008 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II Seçmeli 2 2 0 3
SHE5010 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II Seçmeli 2 2 0 3
SHE5012 PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ II Seçmeli 2 2 0 3
SHE5014 ÇOCUKLARDA BÜYÜME VE GELİŞME Seçmeli 2 2 0 3
SHE5016 REHABİLİTASYON HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 2 0 3
SHE5018 HASTA GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 2 0 3
SHE5020 KONSÜLTASYON LİYAZON PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 2 0 3
SHE5022 YENİDOĞAN HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 2 0 3
SHE5024 GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 2 0 3
SHE5026 ONKOLOJİK CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 2 0 3
SHE5028 PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNDE SAĞLIK POLİTİKALARI Seçmeli 2 2 0 3
SHE5182 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Seçmeli 4 0 0 5
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr