Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Veteriner-Farmakoloji ve Toksikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
U.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Yüksek Lisans programı
2
Verilen Derece
Yüksek Lisans
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bir öğrencinin Yüksek Lisans programına başvurabilmesi için; Veteriner fakültesi diplomasına veya eczacılık fakültesi, Fen edebiyat fakültesi Kimya ve Biyoloji lisans diplomasına sahip olması gerekir. - lisans diplomasıyla başvuranlardan; sağlık bilimleri için sayısal puan türünde Senatonun belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması şartı aranır. -Yabancı uyruklu adaylarda TÖMER tarafından verilen Türkçe yeterlik ve ilgili ALES sınavı sonuç belgesi veya YÖK tarafından uluslararası düzeyde eşdeğer kabul edilen GRE, GMAT ve benzeri sınavların herhangi birinden sınav sonuç belgesi aranır. - Yüksek Lisans eğitimine başvuru için adayların en az 50 ALES puanına sahip olmaları gerekmektedir. Yabancı Uyruklu Öğrencilerden; Türkçe bildiklerine dair TÖMER Belgesi (Türkiye’de eğitim görenler hariç),Yabancı Dil Puanları Eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puanların muadili bir puan almakta kabul edilir. Genel başarı notu 60 puanın altında olan adaylar başarısız sayılır. Değerlendirme aralığı olarak TUS/ALES puanı %50, Yabancı Dil Puanı %15, Lisans/Y.Lisans Not ortalaması %15, Mülakat notu %20 ağırlığa sahiptir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Farmakoloji-Toksikolji alanında Yüksek Lisans eğitimine başvurabilmek için Veteriner Fakültesi, Eczacılık, Kimya ve Biyoloji bölümü mezunu olmak gerekmektedir. Yüksek Lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken ortak ve alan zorunlu derslerin tümünü başarı ile tamamlamak, her bir dersten 100 üzerinden en az 70 alınması gerekmektedir. Enstitü zorunlu dersi olarak 7,5 AKTS’lik Biyoistatistik alan zorunlu dersleri olarak
7
Program Profili
Yüksek Lisans programında yer alan öğrencilerin Farmakoloji ve Toksikoloji bilgileri edinmelerinin yanı sıra, besin değeri olan hayvanlarda veteriner ilaç kalıntılarının halk sağlığına etkileri, çevre ve besin kirliliği, toksikolojik olguların çözümlenmesi, ilaçlarda kalite kontrolü yem ve gıdalarda mikotoksinler ve kalıntı analizleri alanlarında güncel ve sorunları çözümlemeyi hedefleyen bilgiler edinmeleri amaçlanır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Farmakoloji ve toksikoloji ile ilgili alanlar hakkında bilgilere sahip olmak.
2. Farmakoloji ve toksikolojisi alanında araştırma tasarlayabilecek beceriler edinmek, araştırma yöntemleri seçmek ve bilimsel bilgileri yorumlamak.
3. Farmakoloji ve toksikoloji alanında yeni bir fikir veya yöntem geliştirebilmek.
4. Farmakoloji ve toksikoloji alanında bağımsız araştırma yürütebilmek.
5. Farmakoloji ve toksikoloji veya diğer disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer ve literatür saatlerine katılarak çalışma alanıyla ilgili bilgileri paylaşmak.
6. Farmakoloji ve toksikoloji ile ilgili makaleler yazma becerisi kazanmak.
7. Farmakoloji ve toksikoloji alanında edindiği bilgileri kullanarak halk ve hayvan sağlığı ve çevre toksikolojisi ile ilgili sorunların tanımlanması ve çözümüyle ilgilenen komisyonlarda bulunmak.
8. Farmakoloji ve toksikoloji alanındaki kuruluş ve komisyonlarda görev almak.
9. Literatür takip etmek ve iletişim kurabilmek için iyi bir yabancı dil bilgisine sahip olabilmek
10. Farmakoloji ve toksikoloji alanındaki her türlü bilgiyi derlemek ve değerlendirmek.
11. Farmakoloji ve toksikoloji alanındaki güncel bilgileri (bilimsel bilgi, düzenleme v.b.) izleyebilmek ve kullanabilmek.
12. Araştırmalardan elde edilen bilgilerin en önemli kazanım olduğunu bilmek ve yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinmek.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Farmakoloji ve toksikoloji ile ilgili makaleler yazma becerisi kazanmak.
 • Araştırmalardan elde edilen bilgilerin en önemli kazanım olduğunu bilmek ve yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinmek.
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanında bağımsız araştırma yürütebilmek.
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanında edindiği bilgileri kullanarak halk ve hayvan sağlığı ve çevre toksikolojisi ile ilgili sorunların tanımlanması ve çözümüyle ilgilenen komisyonlarda bulunmak.
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanında yeni bir fikir veya yöntem geliştirebilmek.
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanındaki güncel bilgileri (bilimsel bilgi, düzenleme v.b.) izleyebilmek ve kullanabilmek.
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanındaki her türlü bilgiyi derlemek ve değerlendirmek.
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanındaki kuruluş ve komisyonlarda görev almak.
 • Farmakoloji ve toksikoloji ile ilgili alanlar hakkında bilgilere sahip olmak.
 • Farmakoloji ve toksikoloji veya diğer disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer ve literatür saatlerine katılarak çalışma alanıyla ilgili bilgileri paylaşmak.
 • Farmakoloji ve toksikolojisi alanında araştırma tasarlayabilecek beceriler edinmek, araştırma yöntemleri seçmek ve bilimsel bilgileri yorumlamak.
 • Literatür takip etmek ve iletişim kurabilmek için iyi bir yabancı dil bilgisine sahip olabilmek
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Farmakoloji ve toksikoloji ile ilgili makaleler yazma becerisi kazanmak.
 • Araştırmalardan elde edilen bilgilerin en önemli kazanım olduğunu bilmek ve yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinmek.
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanında bağımsız araştırma yürütebilmek.
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanında edindiği bilgileri kullanarak halk ve hayvan sağlığı ve çevre toksikolojisi ile ilgili sorunların tanımlanması ve çözümüyle ilgilenen komisyonlarda bulunmak.
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanında yeni bir fikir veya yöntem geliştirebilmek.
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanındaki güncel bilgileri (bilimsel bilgi, düzenleme v.b.) izleyebilmek ve kullanabilmek.
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanındaki her türlü bilgiyi derlemek ve değerlendirmek.
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanındaki kuruluş ve komisyonlarda görev almak.
 • Farmakoloji ve toksikoloji ile ilgili alanlar hakkında bilgilere sahip olmak.
 • Farmakoloji ve toksikoloji veya diğer disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer ve literatür saatlerine katılarak çalışma alanıyla ilgili bilgileri paylaşmak.
 • Farmakoloji ve toksikolojisi alanında araştırma tasarlayabilecek beceriler edinmek, araştırma yöntemleri seçmek ve bilimsel bilgileri yorumlamak.
 • Literatür takip etmek ve iletişim kurabilmek için iyi bir yabancı dil bilgisine sahip olabilmek
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Farmakoloji ve toksikoloji ile ilgili makaleler yazma becerisi kazanmak.
 • Araştırmalardan elde edilen bilgilerin en önemli kazanım olduğunu bilmek ve yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinmek.
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanında bağımsız araştırma yürütebilmek.
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanında edindiği bilgileri kullanarak halk ve hayvan sağlığı ve çevre toksikolojisi ile ilgili sorunların tanımlanması ve çözümüyle ilgilenen komisyonlarda bulunmak.
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanında yeni bir fikir veya yöntem geliştirebilmek.
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanındaki güncel bilgileri (bilimsel bilgi, düzenleme v.b.) izleyebilmek ve kullanabilmek.
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanındaki her türlü bilgiyi derlemek ve değerlendirmek.
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanındaki kuruluş ve komisyonlarda görev almak.
 • Farmakoloji ve toksikoloji ile ilgili alanlar hakkında bilgilere sahip olmak.
 • Farmakoloji ve toksikoloji veya diğer disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer ve literatür saatlerine katılarak çalışma alanıyla ilgili bilgileri paylaşmak.
 • Farmakoloji ve toksikolojisi alanında araştırma tasarlayabilecek beceriler edinmek, araştırma yöntemleri seçmek ve bilimsel bilgileri yorumlamak.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Farmakoloji ve toksikoloji ile ilgili makaleler yazma becerisi kazanmak.
 • Araştırmalardan elde edilen bilgilerin en önemli kazanım olduğunu bilmek ve yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinmek.
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanında bağımsız araştırma yürütebilmek.
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanında edindiği bilgileri kullanarak halk ve hayvan sağlığı ve çevre toksikolojisi ile ilgili sorunların tanımlanması ve çözümüyle ilgilenen komisyonlarda bulunmak.
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanında yeni bir fikir veya yöntem geliştirebilmek.
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanındaki güncel bilgileri (bilimsel bilgi, düzenleme v.b.) izleyebilmek ve kullanabilmek.
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanındaki her türlü bilgiyi derlemek ve değerlendirmek.
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanındaki kuruluş ve komisyonlarda görev almak.
 • Farmakoloji ve toksikoloji ile ilgili alanlar hakkında bilgilere sahip olmak.
 • Farmakoloji ve toksikoloji veya diğer disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer ve literatür saatlerine katılarak çalışma alanıyla ilgili bilgileri paylaşmak.
 • Farmakoloji ve toksikolojisi alanında araştırma tasarlayabilecek beceriler edinmek, araştırma yöntemleri seçmek ve bilimsel bilgileri yorumlamak.
 • Literatür takip etmek ve iletişim kurabilmek için iyi bir yabancı dil bilgisine sahip olabilmek
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Farmakoloji ve toksikoloji ile ilgili makaleler yazma becerisi kazanmak.
 • Araştırmalardan elde edilen bilgilerin en önemli kazanım olduğunu bilmek ve yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinmek.
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanında bağımsız araştırma yürütebilmek.
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanında edindiği bilgileri kullanarak halk ve hayvan sağlığı ve çevre toksikolojisi ile ilgili sorunların tanımlanması ve çözümüyle ilgilenen komisyonlarda bulunmak.
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanında yeni bir fikir veya yöntem geliştirebilmek.
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanındaki güncel bilgileri (bilimsel bilgi, düzenleme v.b.) izleyebilmek ve kullanabilmek.
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanındaki her türlü bilgiyi derlemek ve değerlendirmek.
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanındaki kuruluş ve komisyonlarda görev almak.
 • Farmakoloji ve toksikoloji ile ilgili alanlar hakkında bilgilere sahip olmak.
 • Farmakoloji ve toksikoloji veya diğer disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer ve literatür saatlerine katılarak çalışma alanıyla ilgili bilgileri paylaşmak.
 • Farmakoloji ve toksikolojisi alanında araştırma tasarlayabilecek beceriler edinmek, araştırma yöntemleri seçmek ve bilimsel bilgileri yorumlamak.
 • Literatür takip etmek ve iletişim kurabilmek için iyi bir yabancı dil bilgisine sahip olabilmek
Öğrenme Yetkinliği
 • Farmakoloji ve toksikoloji ile ilgili makaleler yazma becerisi kazanmak.
 • Araştırmalardan elde edilen bilgilerin en önemli kazanım olduğunu bilmek ve yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinmek.
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanında bağımsız araştırma yürütebilmek.
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanında edindiği bilgileri kullanarak halk ve hayvan sağlığı ve çevre toksikolojisi ile ilgili sorunların tanımlanması ve çözümüyle ilgilenen komisyonlarda bulunmak.
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanında yeni bir fikir veya yöntem geliştirebilmek.
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanındaki güncel bilgileri (bilimsel bilgi, düzenleme v.b.) izleyebilmek ve kullanabilmek.
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanındaki her türlü bilgiyi derlemek ve değerlendirmek.
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanındaki kuruluş ve komisyonlarda görev almak.
 • Farmakoloji ve toksikoloji ile ilgili alanlar hakkında bilgilere sahip olmak.
 • Farmakoloji ve toksikoloji veya diğer disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer ve literatür saatlerine katılarak çalışma alanıyla ilgili bilgileri paylaşmak.
 • Farmakoloji ve toksikolojisi alanında araştırma tasarlayabilecek beceriler edinmek, araştırma yöntemleri seçmek ve bilimsel bilgileri yorumlamak.
 • Literatür takip etmek ve iletişim kurabilmek için iyi bir yabancı dil bilgisine sahip olabilmek
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Tarım, Orman ve Köy işleri Bakanlığı bünyesindeki Gıda Araştırma, Toksikoloji ve farmakoloji laboratuarları; İlaç sanayi, Üniversite
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programı
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
-Derslerin sınavı; yazılı, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Lisansüstü programlarda alınan derslerden sınava girebilmek için; kuramsal derslerde % 70, uygulamalı derslerde % 80 devam etmiş olma şartı aranır. Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Başarılı olmak için tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir. -Yukarıdaki esaslar çerçevesinde 100 üzerinden alınan puanların harf notları ile değerlendirilmesinde; yüksek lisans ve bilimsel hazırlık programlarında AA, BA, BB, CB ve CC notlarını alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. -Lisansüstü programlarda; herhangi bir dersin sınavında başarısız olan öğrenci, izleyen dönemde o ders açılmasa dahi yarıyıl sonunda yapılacak sınavlara girebilir. Bu sınavda da başarısız olan, devamsızlık sebebiyle başarısız sayılan veya ilgili dersin ön koşullarını yerine getirmeyen öğrenci, açıldığı dönemde dersi tekrarlar. Dersin açılmaması veya programdan çıkartılmış olması halinde, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve yönetim kurulu kararı ile o dersin yerine eşdeğer bir ders belirlenir. Bu durumda öğrenci başarısız olup da tekrarlamak zorunda olduğu ders yerine eşdeğer dersten sorumlu olur. -Erasmus ve Farabi gibi ulusal veya uluslararası değişim programından yararlanan öğrencilerin aldıkları derslerin notlarının intibakı anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ile enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Bu notlar öğrencinin not döküm belgesine işlenir. -Öğrencinin başarı durumu, her yarıyıl sonunda ilgili yönetmeliğin 22 nci maddesindeki tabloda harf notu karşılığı olarak verilen katsayılar üzerinden hesaplanan yarıyıl akademik not ortalaması (YANO) ve genel akademik not ortalaması (GANO) ile belirlenir. YANO, öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır. GANO, öğrencinin lisansüstü programa girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu anabilim/anasanat dalının ders programındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak ders dönemi sonunda hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır.
12
Mezuniyet Koşulları
Yüksek Lisans programı; Lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 24 krediden az, 30 krediden fazla olmamak kaydıyla en az sekiz adet ders, ders aşamasında bir adet seminer, tez çalışması, tez sınavı ve bu Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yayımlardan oluşur. Yüksek Lisans çalışması sonucunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini sağlaması gerekir
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Prof.Dr. Hasan Hüseyin ORUÇ
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
16059, Nilufer, Bursa
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Programda görevli Öğretim üyesi sayısı 6 dır.
Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı´nda temel laboratuar araç ve gereçleri ile
Kimograf-izole organ banyosu, yüksek performanslı sıvı kromatogarfi cihazı (fluoresan ve diodarray dedektör), spektrofotometre, ince tabaka kromatografi aygıtı, vakum manifold, azotla evaporasyon sistemi, ultrasonik banyo, soğutuculu santrifüj, mikro plaka okuyucu, etüv, inkübatör, soğutuculu inkübatör, kuru blok ısıtıcı, mikro santrifüj, spin down santrifüj, dansidometre, spiral karıştırıcı, vorteks, termal döngü cihazı, koloni sayım/gel görüntüleme sistemi, jel-elektroforez, Class II güvenlik kabini, spiral hücre yayıcı sistem bulunmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SAB5001 BİYOİSTATİSTİK Zorunlu 2 2 0 5
VFR5001 VETERİNER GENEL FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 5
VFR5003 SİSTEMLERE ETKİYEN İLAÇLAR Zorunlu 2 0 0 5
VFR5005 ORGANİK ZEHİRLER Zorunlu 2 0 0 5
VFR5191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 9
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
VFR 5172 SEMİNER (DERSTE) Zorunlu 0 2 0 5
VFR 5192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
VFR5002 DENEYSEL FARMAKOLOJİ Zorunlu 1 2 0 4
VFR5004 İNORGANİK ZEHİRLER Zorunlu 2 0 0 5
VFR5006 TOKSİKOLOJİDE TANI Zorunlu 2 2 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 10
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
VFR 5173 SEMİNER (TEZDE) Zorunlu 0 2 0 5
VFR 5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
VFR 5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 20
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
VFR 5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
VFR 5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
VFR5007 VETERİNER HEKİMLİKTE KULLANILAN İLAÇ PREPARATLARI Seçmeli 1 2 0 4
VFR5009 KEMOTERAPİ Seçmeli 2 0 0 5
VFR5011 KİMYASAL KİRLETİCİLER VE ETKİLERİ Seçmeli 1 0 0 3
VFR5181 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Seçmeli 4 0 0 5
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
VFR 5182 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Seçmeli 4 0 0 5
VFR5008 TIBBİ VE ZEHİRLİ BİTKİLER Seçmeli 2 0 0 5
VFR5010 PESTİSİDLER Seçmeli 2 0 0 5
VFR5012 İLAÇ KALINTILARI VE İLAÇ KULLANIMINDA BEKLEME SÜRELERİ Seçmeli 2 0 0 4
VFR5014 İLAÇLARIN RUHSATLANDIRILMASI VE DENETLENMESİ Seçmeli 1 0 0 3
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr