Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Veteriner-Farmakoloji ve Toksikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
U.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Yüksek Lisans programı
2
Verilen Derece
Yüksek Lisans
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bir öğrencinin Yüksek Lisans programına başvurabilmesi için; Veteriner fakültesi diplomasına veya eczacılık fakültesi, Fen edebiyat fakültesi Kimya ve Biyoloji lisans diplomasına sahip olması gerekir. - lisans diplomasıyla başvuranlardan; sağlık bilimleri için sayısal puan türünde Senatonun belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması şartı aranır. -Yabancı uyruklu adaylarda TÖMER tarafından verilen Türkçe yeterlik ve ilgili ALES sınavı sonuç belgesi veya YÖK tarafından uluslararası düzeyde eşdeğer kabul edilen GRE, GMAT ve benzeri sınavların herhangi birinden sınav sonuç belgesi aranır. - Yüksek Lisans eğitimine başvuru için adayların en az 50 ALES puanına sahip olmaları gerekmektedir. Yabancı Uyruklu Öğrencilerden; Türkçe bildiklerine dair TÖMER Belgesi (Türkiye’de eğitim görenler hariç),Yabancı Dil Puanları Eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puanların muadili bir puan almakta kabul edilir. Genel başarı notu 60 puanın altında olan adaylar başarısız sayılır. Değerlendirme aralığı olarak TUS/ALES puanı %50, Yabancı Dil Puanı %15, Lisans/Y.Lisans Not ortalaması %15, Mülakat notu %20 ağırlığa sahiptir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Farmakoloji-Toksikolji alanında Yüksek Lisans eğitimine başvurabilmek için Veteriner Fakültesi, Eczacılık, Kimya ve Biyoloji bölümü mezunu olmak gerekmektedir. Yüksek Lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken ortak ve alan zorunlu derslerin tümünü başarı ile tamamlamak, her bir dersten 100 üzerinden en az 70 alınması gerekmektedir. Enstitü zorunlu dersi olarak 7,5 AKTS’lik Biyoistatistik alan zorunlu dersleri olarak
7
Program Profili
Yüksek Lisans programında yer alan öğrencilerin Farmakoloji ve Toksikoloji bilgileri edinmelerinin yanı sıra, besin değeri olan hayvanlarda veteriner ilaç kalıntılarının halk sağlığına etkileri, çevre ve besin kirliliği, toksikolojik olguların çözümlenmesi, ilaçlarda kalite kontrolü yem ve gıdalarda mikotoksinler ve kalıntı analizleri alanlarında güncel ve sorunları çözümlemeyi hedefleyen bilgiler edinmeleri amaçlanır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Farmakoloji ve toksikoloji ile ilgili alanlar hakkında bilgilere sahip olmak.
2. Farmakoloji ve toksikolojisi alanında araştırma tasarlayabilecek beceriler edinmek, araştırma yöntemleri seçmek ve bilimsel bilgileri yorumlamak.
3. Farmakoloji ve toksikoloji alanında yeni bir fikir veya yöntem geliştirebilmek.
4. Farmakoloji ve toksikoloji alanında bağımsız araştırma yürütebilmek.
5. Farmakoloji ve toksikoloji veya diğer disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer ve literatür saatlerine katılarak çalışma alanıyla ilgili bilgileri paylaşmak.
6. Farmakoloji ve toksikoloji ile ilgili makaleler yazma becerisi kazanmak.
7. Farmakoloji ve toksikoloji alanında edindiği bilgileri kullanarak halk ve hayvan sağlığı ve çevre toksikolojisi ile ilgili sorunların tanımlanması ve çözümüyle ilgilenen komisyonlarda bulunmak.
8. Farmakoloji ve toksikoloji alanındaki kuruluş ve komisyonlarda görev almak.
9. Literatür takip etmek ve iletişim kurabilmek için iyi bir yabancı dil bilgisine sahip olabilmek
10. Farmakoloji ve toksikoloji alanındaki her türlü bilgiyi derlemek ve değerlendirmek.
11. Farmakoloji ve toksikoloji alanındaki güncel bilgileri (bilimsel bilgi, düzenleme v.b.) izleyebilmek ve kullanabilmek.
12. Araştırmalardan elde edilen bilgilerin en önemli kazanım olduğunu bilmek ve yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinmek.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Araştırmalardan elde edilen bilgilerin en önemli kazanım olduğunu bilmek ve yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinmek.
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanındaki her türlü bilgiyi derlemek ve değerlendirmek.
 • Farmakoloji ve toksikoloji veya diğer disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer ve literatür saatlerine katılarak çalışma alanıyla ilgili bilgileri paylaşmak.
 • Farmakoloji ve toksikoloji ile ilgili makaleler yazma becerisi kazanmak.
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanında bağımsız araştırma yürütebilmek.
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanında edindiği bilgileri kullanarak halk ve hayvan sağlığı ve çevre toksikolojisi ile ilgili sorunların tanımlanması ve çözümüyle ilgilenen komisyonlarda bulunmak.
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanında yeni bir fikir veya yöntem geliştirebilmek.
 • Farmakoloji ve toksikoloji ile ilgili alanlar hakkında bilgilere sahip olmak.
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanındaki güncel bilgileri (bilimsel bilgi, düzenleme v.b.) izleyebilmek ve kullanabilmek.
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanındaki kuruluş ve komisyonlarda görev almak.
 • Farmakoloji ve toksikolojisi alanında araştırma tasarlayabilecek beceriler edinmek, araştırma yöntemleri seçmek ve bilimsel bilgileri yorumlamak.
 • Literatür takip etmek ve iletişim kurabilmek için iyi bir yabancı dil bilgisine sahip olabilmek
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanındaki güncel bilgileri (bilimsel bilgi, düzenleme v.b.) izleyebilmek ve kullanabilmek.
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanındaki kuruluş ve komisyonlarda görev almak.
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanında yeni bir fikir veya yöntem geliştirebilmek.
 • Literatür takip etmek ve iletişim kurabilmek için iyi bir yabancı dil bilgisine sahip olabilmek
 • Farmakoloji ve toksikoloji ile ilgili makaleler yazma becerisi kazanmak.
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanındaki her türlü bilgiyi derlemek ve değerlendirmek.
 • Farmakoloji ve toksikoloji veya diğer disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer ve literatür saatlerine katılarak çalışma alanıyla ilgili bilgileri paylaşmak.
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanında bağımsız araştırma yürütebilmek.
 • Farmakoloji ve toksikoloji ile ilgili alanlar hakkında bilgilere sahip olmak.
 • Araştırmalardan elde edilen bilgilerin en önemli kazanım olduğunu bilmek ve yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinmek.
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanında edindiği bilgileri kullanarak halk ve hayvan sağlığı ve çevre toksikolojisi ile ilgili sorunların tanımlanması ve çözümüyle ilgilenen komisyonlarda bulunmak.
 • Farmakoloji ve toksikolojisi alanında araştırma tasarlayabilecek beceriler edinmek, araştırma yöntemleri seçmek ve bilimsel bilgileri yorumlamak.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanındaki kuruluş ve komisyonlarda görev almak.
 • Farmakoloji ve toksikoloji ile ilgili alanlar hakkında bilgilere sahip olmak.
 • Farmakoloji ve toksikoloji ile ilgili makaleler yazma becerisi kazanmak.
 • Farmakoloji ve toksikoloji veya diğer disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer ve literatür saatlerine katılarak çalışma alanıyla ilgili bilgileri paylaşmak.
 • Farmakoloji ve toksikolojisi alanında araştırma tasarlayabilecek beceriler edinmek, araştırma yöntemleri seçmek ve bilimsel bilgileri yorumlamak.
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanında bağımsız araştırma yürütebilmek.
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanında edindiği bilgileri kullanarak halk ve hayvan sağlığı ve çevre toksikolojisi ile ilgili sorunların tanımlanması ve çözümüyle ilgilenen komisyonlarda bulunmak.
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanındaki güncel bilgileri (bilimsel bilgi, düzenleme v.b.) izleyebilmek ve kullanabilmek.
 • Araştırmalardan elde edilen bilgilerin en önemli kazanım olduğunu bilmek ve yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinmek.
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanında yeni bir fikir veya yöntem geliştirebilmek.
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanındaki her türlü bilgiyi derlemek ve değerlendirmek.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Araştırmalardan elde edilen bilgilerin en önemli kazanım olduğunu bilmek ve yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinmek.
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanında bağımsız araştırma yürütebilmek.
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanında edindiği bilgileri kullanarak halk ve hayvan sağlığı ve çevre toksikolojisi ile ilgili sorunların tanımlanması ve çözümüyle ilgilenen komisyonlarda bulunmak.
 • Farmakoloji ve toksikoloji ile ilgili alanlar hakkında bilgilere sahip olmak.
 • Farmakoloji ve toksikoloji ile ilgili makaleler yazma becerisi kazanmak.
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanında yeni bir fikir veya yöntem geliştirebilmek.
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanındaki her türlü bilgiyi derlemek ve değerlendirmek.
 • Farmakoloji ve toksikoloji veya diğer disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer ve literatür saatlerine katılarak çalışma alanıyla ilgili bilgileri paylaşmak.
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanındaki kuruluş ve komisyonlarda görev almak.
 • Farmakoloji ve toksikolojisi alanında araştırma tasarlayabilecek beceriler edinmek, araştırma yöntemleri seçmek ve bilimsel bilgileri yorumlamak.
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanındaki güncel bilgileri (bilimsel bilgi, düzenleme v.b.) izleyebilmek ve kullanabilmek.
 • Literatür takip etmek ve iletişim kurabilmek için iyi bir yabancı dil bilgisine sahip olabilmek
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanındaki güncel bilgileri (bilimsel bilgi, düzenleme v.b.) izleyebilmek ve kullanabilmek.
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanında yeni bir fikir veya yöntem geliştirebilmek.
 • Literatür takip etmek ve iletişim kurabilmek için iyi bir yabancı dil bilgisine sahip olabilmek
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanındaki kuruluş ve komisyonlarda görev almak.
 • Farmakoloji ve toksikolojisi alanında araştırma tasarlayabilecek beceriler edinmek, araştırma yöntemleri seçmek ve bilimsel bilgileri yorumlamak.
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanında edindiği bilgileri kullanarak halk ve hayvan sağlığı ve çevre toksikolojisi ile ilgili sorunların tanımlanması ve çözümüyle ilgilenen komisyonlarda bulunmak.
 • Araştırmalardan elde edilen bilgilerin en önemli kazanım olduğunu bilmek ve yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinmek.
 • Farmakoloji ve toksikoloji ile ilgili makaleler yazma becerisi kazanmak.
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanında bağımsız araştırma yürütebilmek.
 • Farmakoloji ve toksikoloji ile ilgili alanlar hakkında bilgilere sahip olmak.
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanındaki her türlü bilgiyi derlemek ve değerlendirmek.
 • Farmakoloji ve toksikoloji veya diğer disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer ve literatür saatlerine katılarak çalışma alanıyla ilgili bilgileri paylaşmak.
Öğrenme Yetkinliği
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanındaki kuruluş ve komisyonlarda görev almak.
 • Farmakoloji ve toksikoloji ile ilgili alanlar hakkında bilgilere sahip olmak.
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanında bağımsız araştırma yürütebilmek.
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanında edindiği bilgileri kullanarak halk ve hayvan sağlığı ve çevre toksikolojisi ile ilgili sorunların tanımlanması ve çözümüyle ilgilenen komisyonlarda bulunmak.
 • Farmakoloji ve toksikoloji ile ilgili makaleler yazma becerisi kazanmak.
 • Farmakoloji ve toksikoloji veya diğer disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer ve literatür saatlerine katılarak çalışma alanıyla ilgili bilgileri paylaşmak.
 • Farmakoloji ve toksikolojisi alanında araştırma tasarlayabilecek beceriler edinmek, araştırma yöntemleri seçmek ve bilimsel bilgileri yorumlamak.
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanındaki güncel bilgileri (bilimsel bilgi, düzenleme v.b.) izleyebilmek ve kullanabilmek.
 • Araştırmalardan elde edilen bilgilerin en önemli kazanım olduğunu bilmek ve yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinmek.
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanında yeni bir fikir veya yöntem geliştirebilmek.
 • Farmakoloji ve toksikoloji alanındaki her türlü bilgiyi derlemek ve değerlendirmek.
 • Literatür takip etmek ve iletişim kurabilmek için iyi bir yabancı dil bilgisine sahip olabilmek
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Farmakoloji ve toksikoloji ile ilgili makaleler yazma becerisi kazanmak. 1,2,3 1,3
Araştırmalardan elde edilen bilgilerin en önemli kazanım olduğunu bilmek ve yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinmek. 1,2,3 1,2,3
Farmakoloji ve toksikoloji alanında bağımsız araştırma yürütebilmek. 1,2,3 1
Farmakoloji ve toksikoloji alanında edindiği bilgileri kullanarak halk ve hayvan sağlığı ve çevre toksikolojisi ile ilgili sorunların tanımlanması ve çözümüyle ilgilenen komisyonlarda bulunmak. 1,2,3 1,3
Farmakoloji ve toksikoloji alanında yeni bir fikir veya yöntem geliştirebilmek. 1,2,3 1,2
Farmakoloji ve toksikoloji alanındaki güncel bilgileri (bilimsel bilgi, düzenleme v.b.) izleyebilmek ve kullanabilmek. 1,2,3 1,3
Farmakoloji ve toksikoloji alanındaki her türlü bilgiyi derlemek ve değerlendirmek. 1,2 1,3
Farmakoloji ve toksikoloji alanındaki kuruluş ve komisyonlarda görev almak. 1,2 1,3
Farmakoloji ve toksikoloji ile ilgili alanlar hakkında bilgilere sahip olmak. 1,2.3 1
Farmakoloji ve toksikoloji veya diğer disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer ve literatür saatlerine katılarak çalışma alanıyla ilgili bilgileri paylaşmak. 2 1,3
Farmakoloji ve toksikolojisi alanında araştırma tasarlayabilecek beceriler edinmek, araştırma yöntemleri seçmek ve bilimsel bilgileri yorumlamak. 1,3 1,2
Literatür takip etmek ve iletişim kurabilmek için iyi bir yabancı dil bilgisine sahip olabilmek 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Eğitim aldığı alanda edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
2-Alanında edindiği bilgileri kullanarak, uzmanlık gerektiren sorunlara çözüm önerileri oluşturur.
3-Uzmanlık alanına ilgili bilgileri farklı disiplin alanlarına ilişkin bilgiler ile bütünleştirerek yorumlar ve gerekli durumlarda çözüme katkı sağlayacak bilimsel bilgi ve çözüm önerisi oluşturur.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Farmakoloji ve toksikoloji ile ilgili makaleler yazma becerisi kazanmak. 1
Araştırmalardan elde edilen bilgilerin en önemli kazanım olduğunu bilmek ve yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinmek. 1,2 1,2
Farmakoloji ve toksikoloji alanında bağımsız araştırma yürütebilmek. 1,2 1
Farmakoloji ve toksikoloji alanında edindiği bilgileri kullanarak halk ve hayvan sağlığı ve çevre toksikolojisi ile ilgili sorunların tanımlanması ve çözümüyle ilgilenen komisyonlarda bulunmak. 1,2 1,2
Farmakoloji ve toksikoloji alanında yeni bir fikir veya yöntem geliştirebilmek. 1 2
Farmakoloji ve toksikoloji alanındaki güncel bilgileri (bilimsel bilgi, düzenleme v.b.) izleyebilmek ve kullanabilmek. 1,2 1,2
Farmakoloji ve toksikoloji alanındaki her türlü bilgiyi derlemek ve değerlendirmek. 1,2 1
Farmakoloji ve toksikoloji alanındaki kuruluş ve komisyonlarda görev almak. 2 2,3
Farmakoloji ve toksikoloji ile ilgili alanlar hakkında bilgilere sahip olmak. 1,2 1,2
Farmakoloji ve toksikoloji veya diğer disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer ve literatür saatlerine katılarak çalışma alanıyla ilgili bilgileri paylaşmak. 1,2 1,2
Farmakoloji ve toksikolojisi alanında araştırma tasarlayabilecek beceriler edinmek, araştırma yöntemleri seçmek ve bilimsel bilgileri yorumlamak. 1 1
Literatür takip etmek ve iletişim kurabilmek için iyi bir yabancı dil bilgisine sahip olabilmek 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, herhangi bir veteriner hekimliği çalışma alanı ile ilgili uzmanlık düzeyinde geliştirilmiş bilgilere sahiptir.
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayarak tanımlar.
3-Alanı ile ilgili ulusal ve uluslar arası kanun ve yönetmelikleri tanır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Farmakoloji ve toksikoloji ile ilgili makaleler yazma becerisi kazanmak. 1
Araştırmalardan elde edilen bilgilerin en önemli kazanım olduğunu bilmek ve yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinmek. 1,2,3 1,2
Farmakoloji ve toksikoloji alanında bağımsız araştırma yürütebilmek. 1 1
Farmakoloji ve toksikoloji alanında edindiği bilgileri kullanarak halk ve hayvan sağlığı ve çevre toksikolojisi ile ilgili sorunların tanımlanması ve çözümüyle ilgilenen komisyonlarda bulunmak. 1,2,3 1,3
Farmakoloji ve toksikoloji alanında yeni bir fikir veya yöntem geliştirebilmek. 1 1,2
Farmakoloji ve toksikoloji alanındaki güncel bilgileri (bilimsel bilgi, düzenleme v.b.) izleyebilmek ve kullanabilmek. 2,3 1,2,3
Farmakoloji ve toksikoloji alanındaki her türlü bilgiyi derlemek ve değerlendirmek. 3 1
Farmakoloji ve toksikoloji alanındaki kuruluş ve komisyonlarda görev almak. 1,2 1
Farmakoloji ve toksikoloji ile ilgili alanlar hakkında bilgilere sahip olmak. 1 1
Farmakoloji ve toksikoloji veya diğer disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer ve literatür saatlerine katılarak çalışma alanıyla ilgili bilgileri paylaşmak. 1 1
Farmakoloji ve toksikolojisi alanında araştırma tasarlayabilecek beceriler edinmek, araştırma yöntemleri seçmek ve bilimsel bilgileri yorumlamak. 1 1,4
Literatür takip etmek ve iletişim kurabilmek için iyi bir yabancı dil bilgisine sahip olabilmek 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Alanı ile ilgili her türlü verinin (saha gözlemleri, üretilmiş bilimsel bilgi, vb) derler ve amaca yönelik olarak değerlendirilerek yorumlar.
2-Alanı ile ilgili konularda strateji geliştirir ve kullanır.
3-Uzmanlık düzeyinde edindiği bilgiyi ülke ve bölgenin ihtiyaçlarının bilincinde olarak uygular ve savunma yeterliliğine sahip olur.
4-Çevre sağlığı kurallarını tanımlar ve korumaya yönelik uygulamaları yapar.
5-Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar.
6-Alanıyla ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder ve gerektiğinde kullanır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Farmakoloji ve toksikoloji ile ilgili makaleler yazma becerisi kazanmak. 1 1,3
Araştırmalardan elde edilen bilgilerin en önemli kazanım olduğunu bilmek ve yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinmek. 2,3 1,3
Farmakoloji ve toksikoloji alanında bağımsız araştırma yürütebilmek. 1,2 1
Farmakoloji ve toksikoloji alanında edindiği bilgileri kullanarak halk ve hayvan sağlığı ve çevre toksikolojisi ile ilgili sorunların tanımlanması ve çözümüyle ilgilenen komisyonlarda bulunmak. 2,3 1,2,3
Farmakoloji ve toksikoloji alanında yeni bir fikir veya yöntem geliştirebilmek. 1,2 1,2,3
Farmakoloji ve toksikoloji alanındaki güncel bilgileri (bilimsel bilgi, düzenleme v.b.) izleyebilmek ve kullanabilmek. 3 1
Farmakoloji ve toksikoloji alanındaki her türlü bilgiyi derlemek ve değerlendirmek. 1 3
Farmakoloji ve toksikoloji alanındaki kuruluş ve komisyonlarda görev almak. 2 3
Farmakoloji ve toksikoloji ile ilgili alanlar hakkında bilgilere sahip olmak. 1,2 1
Farmakoloji ve toksikoloji veya diğer disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer ve literatür saatlerine katılarak çalışma alanıyla ilgili bilgileri paylaşmak. 1 1,2,3
Farmakoloji ve toksikolojisi alanında araştırma tasarlayabilecek beceriler edinmek, araştırma yöntemleri seçmek ve bilimsel bilgileri yorumlamak. 1 1,4
Literatür takip etmek ve iletişim kurabilmek için iyi bir yabancı dil bilgisine sahip olabilmek 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Eğitimini tamamladığı yüksek lisans programının kendisine sağladığı yetki v sorumlulukların farkında olarak mesleği icra etme bilincinde olur.
2-Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
3-Varsa kendi uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlarla ilişki kurarak, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
4-Eğitim aldığı alanda edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak ve mesleki paydaşlarla da iletişimde olarak bölgesel veya uluslararası düzeydeki alanına ilgili sorunlara çözüm yolları geliştirir, sorunu çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Farmakoloji ve toksikoloji ile ilgili makaleler yazma becerisi kazanmak. 1 1
Araştırmalardan elde edilen bilgilerin en önemli kazanım olduğunu bilmek ve yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinmek. 1,2,3,4 1
Farmakoloji ve toksikoloji alanında bağımsız araştırma yürütebilmek. 1 1
Farmakoloji ve toksikoloji alanında edindiği bilgileri kullanarak halk ve hayvan sağlığı ve çevre toksikolojisi ile ilgili sorunların tanımlanması ve çözümüyle ilgilenen komisyonlarda bulunmak. 1 1,2,3
Farmakoloji ve toksikoloji alanında yeni bir fikir veya yöntem geliştirebilmek. 1 1,3
Farmakoloji ve toksikoloji alanındaki güncel bilgileri (bilimsel bilgi, düzenleme v.b.) izleyebilmek ve kullanabilmek. 1,4 1,2,3
Farmakoloji ve toksikoloji alanındaki her türlü bilgiyi derlemek ve değerlendirmek. 1,2,4 1
Farmakoloji ve toksikoloji alanındaki kuruluş ve komisyonlarda görev almak. 1 1,2
Farmakoloji ve toksikoloji ile ilgili alanlar hakkında bilgilere sahip olmak. 1 1,2
Farmakoloji ve toksikoloji veya diğer disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer ve literatür saatlerine katılarak çalışma alanıyla ilgili bilgileri paylaşmak. 1,2 1,2
Farmakoloji ve toksikolojisi alanında araştırma tasarlayabilecek beceriler edinmek, araştırma yöntemleri seçmek ve bilimsel bilgileri yorumlamak. 1 1
Literatür takip etmek ve iletişim kurabilmek için iyi bir yabancı dil bilgisine sahip olabilmek 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

1-Yüksek lisans alanına ilişkin bilgilerini kullanarak, halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgiler verir ve etkinlikler düzenler.
2-Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır.
3-Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir.
4-Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirmek ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanır.
5-Gerek mesleki uygulamaları ve gerekse sosyal ilişkiler düzeyinde ihtiyaç duyulabilecek teknolojik araçları ileri düzeyde kullanır.
6-Dünya gündemini yakından takip eder, olaylara duyarlılık gösterir.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Farmakoloji ve toksikoloji ile ilgili makaleler yazma becerisi kazanmak. 1 1
Araştırmalardan elde edilen bilgilerin en önemli kazanım olduğunu bilmek ve yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinmek. 1 1,2,3
Farmakoloji ve toksikoloji alanında bağımsız araştırma yürütebilmek. 1 1,2
Farmakoloji ve toksikoloji alanında edindiği bilgileri kullanarak halk ve hayvan sağlığı ve çevre toksikolojisi ile ilgili sorunların tanımlanması ve çözümüyle ilgilenen komisyonlarda bulunmak. 1 2,3
Farmakoloji ve toksikoloji alanında yeni bir fikir veya yöntem geliştirebilmek. 1 1,2,3
Farmakoloji ve toksikoloji alanındaki güncel bilgileri (bilimsel bilgi, düzenleme v.b.) izleyebilmek ve kullanabilmek. 1 1,2,3
Farmakoloji ve toksikoloji alanındaki her türlü bilgiyi derlemek ve değerlendirmek. 1 1,2
Farmakoloji ve toksikoloji alanındaki kuruluş ve komisyonlarda görev almak. 1 2
Farmakoloji ve toksikoloji ile ilgili alanlar hakkında bilgilere sahip olmak. 1 1,2
Farmakoloji ve toksikoloji veya diğer disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer ve literatür saatlerine katılarak çalışma alanıyla ilgili bilgileri paylaşmak. 1 1,2,3
Farmakoloji ve toksikolojisi alanında araştırma tasarlayabilecek beceriler edinmek, araştırma yöntemleri seçmek ve bilimsel bilgileri yorumlamak. 1 1,2
Literatür takip etmek ve iletişim kurabilmek için iyi bir yabancı dil bilgisine sahip olabilmek 1 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar.
2-Yüksek lisans eğitimi sırasında kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanıyla ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinliklere katılır.
3-Mesleki gelişimini sağlayacak her türlü etkinlik ve üretilmiş bilgiyi değerlendirerek, gerçekleştireceği çalışmalarda kullanır.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Tarım, Orman ve Köy işleri Bakanlığı bünyesindeki Gıda Araştırma, Toksikoloji ve farmakoloji laboratuarları; İlaç sanayi, Üniversite
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programı
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
-Derslerin sınavı; yazılı, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Lisansüstü programlarda alınan derslerden sınava girebilmek için; kuramsal derslerde % 70, uygulamalı derslerde % 80 devam etmiş olma şartı aranır. Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Başarılı olmak için tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir. -Yukarıdaki esaslar çerçevesinde 100 üzerinden alınan puanların harf notları ile değerlendirilmesinde; yüksek lisans ve bilimsel hazırlık programlarında AA, BA, BB, CB ve CC notlarını alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. -Lisansüstü programlarda; herhangi bir dersin sınavında başarısız olan öğrenci, izleyen dönemde o ders açılmasa dahi yarıyıl sonunda yapılacak sınavlara girebilir. Bu sınavda da başarısız olan, devamsızlık sebebiyle başarısız sayılan veya ilgili dersin ön koşullarını yerine getirmeyen öğrenci, açıldığı dönemde dersi tekrarlar. Dersin açılmaması veya programdan çıkartılmış olması halinde, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve yönetim kurulu kararı ile o dersin yerine eşdeğer bir ders belirlenir. Bu durumda öğrenci başarısız olup da tekrarlamak zorunda olduğu ders yerine eşdeğer dersten sorumlu olur. -Erasmus ve Farabi gibi ulusal veya uluslararası değişim programından yararlanan öğrencilerin aldıkları derslerin notlarının intibakı anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ile enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Bu notlar öğrencinin not döküm belgesine işlenir. -Öğrencinin başarı durumu, her yarıyıl sonunda ilgili yönetmeliğin 22 nci maddesindeki tabloda harf notu karşılığı olarak verilen katsayılar üzerinden hesaplanan yarıyıl akademik not ortalaması (YANO) ve genel akademik not ortalaması (GANO) ile belirlenir. YANO, öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır. GANO, öğrencinin lisansüstü programa girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu anabilim/anasanat dalının ders programındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak ders dönemi sonunda hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır.
12
Mezuniyet Koşulları
Yüksek Lisans programı; Lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 24 krediden az, 30 krediden fazla olmamak kaydıyla en az sekiz adet ders, ders aşamasında bir adet seminer, tez çalışması, tez sınavı ve bu Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yayımlardan oluşur. Yüksek Lisans çalışması sonucunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini sağlaması gerekir
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Prof.Dr. Hasan Hüseyin ORUÇ
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
16059, Nilufer, Bursa
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Programda görevli Öğretim üyesi sayısı 6 dır.
Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı´nda temel laboratuar araç ve gereçleri ile
Kimograf-izole organ banyosu, yüksek performanslı sıvı kromatogarfi cihazı (fluoresan ve diodarray dedektör), spektrofotometre, ince tabaka kromatografi aygıtı, vakum manifold, azotla evaporasyon sistemi, ultrasonik banyo, soğutuculu santrifüj, mikro plaka okuyucu, etüv, inkübatör, soğutuculu inkübatör, kuru blok ısıtıcı, mikro santrifüj, spin down santrifüj, dansidometre, spiral karıştırıcı, vorteks, termal döngü cihazı, koloni sayım/gel görüntüleme sistemi, jel-elektroforez, Class II güvenlik kabini, spiral hücre yayıcı sistem bulunmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SAB5001 BİYOİSTATİSTİK Zorunlu 2 2 0 5
VFR5001 VETERİNER GENEL FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 5
VFR5003 SİSTEMLERE ETKİYEN İLAÇLAR Zorunlu 2 0 0 5
VFR5005 ORGANİK ZEHİRLER Zorunlu 2 0 0 5
VFR5191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 9
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
VFR 5172 SEMİNER (DERSTE) Zorunlu 0 2 0 5
VFR 5192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
VFR5002 DENEYSEL FARMAKOLOJİ Zorunlu 1 2 0 4
VFR5004 İNORGANİK ZEHİRLER Zorunlu 2 0 0 5
VFR5006 TOKSİKOLOJİDE TANI Zorunlu 2 2 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 10
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
VFR 5173 SEMİNER (TEZDE) Zorunlu 0 2 0 5
VFR 5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
VFR 5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 20
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
VFR 5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
VFR 5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
VFR5007 VETERİNER HEKİMLİKTE KULLANILAN İLAÇ PREPARATLARI Seçmeli 1 2 0 4
VFR5009 KEMOTERAPİ Seçmeli 2 0 0 5
VFR5011 KİMYASAL KİRLETİCİLER VE ETKİLERİ Seçmeli 1 0 0 3
VFR5181 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Seçmeli 4 0 0 5
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
VFR 5182 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Seçmeli 4 0 0 5
VFR5008 TIBBİ VE ZEHİRLİ BİTKİLER Seçmeli 2 0 0 5
VFR5010 PESTİSİDLER Seçmeli 2 0 0 5
VFR5012 İLAÇ KALINTILARI VE İLAÇ KULLANIMINDA BEKLEME SÜRELERİ Seçmeli 2 0 0 4
VFR5014 İLAÇLARIN RUHSATLANDIRILMASI VE DENETLENMESİ Seçmeli 1 0 0 3
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr