Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Sos.Bil.-Muhasebe ve Denetim Tezli Yüksek Lisans Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
İnegöl İşletme Anabilim Dalı, 1982 yılında kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarını yürütmektedir. Anabilim dalındaki akademik faaliyetler aşağıdaki iki bilim dalı tarafından yürütülmektedir:İşletme Bölümünün eğitim dili TÜRKÇE’dir.
2
Verilen Derece
Bu anabilim dalı, yüksek öğretimde tezli yüksek lisans derecesi için 120 AKTS gerekmektedir. Yüksek Lisans programı ikinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İşletme alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
1.Lisans diploması, 2.Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puana sahip olma (3 yıl geçerlilik süresi aranmakta olup Eşit Ağırlıklı ve en az 55 puan olmalıdır. Yabancı uyruklu öğrenciler için ALES belgesi ve Uluslararası alanda geçerli belgeler [GRE, GMAT vb.] geçerli olup, puan şartı aranmamaktadır). 3.Yeterli yabancı dil becerisine sahip olma (UÜDS, YDS için en az 50, TOEFL IBT için en az 50, TOEFL CBT için en az 130, TOEFL PBT için en az 450 ve eşdeğer diğer sınavlar olmalıdır. Yabancı uyruklu öğrencilerden (Türkiye´de eğitim görenler hariç) Türkçe bildiklerine dair TÖMER belgesi). - ALES %50 + LİSANS.BAŞ.ORT.%20 + YAZILI/ MÜLAKAT %30 = Adayların değerlendirme sonrası aldıkları ağırlıklı toplam puana göre sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak kontenjana göre öğrenci alınır (Genel başarı notunun en az 65 olması gerekmektedir). Yabancı Uyruklular için LİSANS NOTU %50 + YABANCI DİL PUANI %50 = Adayların değerlendirme sonrası aldıkları ağırlıklı toplam puana göre sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak kontenjana göre öğrenci alınır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Tezli Yüksek Lisans ders planındaki derslerden 30 kredi ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 70 alan ve konusuyla ilgili alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere işletme alanında Yüksek Lisans diplomasi verilir.
7
Program Profili
Programın temel amacı, günümüzün ve geleceğin çalışma hayatındaki gereksinimleri karşılayabilecek düzeyde bilgi ve becerilere sahip, özgüvenli özgüvenli, uzman bireyler yetiştirmektir. Tezsiz yüksek lisans programı 1 senesi ders aşaması 1 yılı tez aşaması olmak üzere toplam 2 yıl sürmektedir. Her öğrenciye bir danışman atanmaktadır ve öğrenciler ders tercihlerini danışman öğretim üyelerinin yardımıyla yapmaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. İşletme bilimi ile ilgili edinilen bilgileri geliştirerek; ulusal işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknikleri ile bilimsel kaynak ve verileri gerekli düzeyde kullanabilme,
2. İşletme alanındaki kavramları, fikirleri, sorun alanlarını belirleme, analiz etme, kanıta ve araştırmalara dayalı öngörüler/öneriler geliştirebilme
3. Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarla, farklı kültür ve profillerdeki kişi ve gruplarla çalışabilme, sorumluluk alabilme,
4. Yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak kendini sürekli yenilenebilme
5. Çağın sorunları hakkında edilen bilgileri, ulusal ve uluslararası boyutlarda değerlendirebilme ve analiz edebilme
6. Maliye, hukuk, iktisat ve diğer alanlarda ihtiyaç duyduğu temel bilgileri ulusal ve uluslararası işletmecilik alanında kullanabilme,
7. Birlikte hareket etmenin karar vermenin bireysellikten daha verimli olduğunu algılayabilme,
8. Olayları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek temel mesleki bilgileri kullanabilme
9. Öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme,
10. Türkçeyi ve gerektiği yerde yabancı dil bilgisini kullanarak, düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme
11. İş yaşamının hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını kavrayabilme ve toplumsal dönüşümü algılayacak mesleki ve etik sorumluluk bilinci edinebilme, kalite, hukuk bilgi ve becerisine sahip olabilme
12. İş dünyasının ihtiyaç duyduğu, nitelikli elemanlarda aranan; insan kaynakları, muhasebe, finans, yönetim,, kalite, hukuk bilgi ve becerisine sahip olabilme
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • İşletme alanındaki kavramları, fikirleri, sorun alanlarını belirleme, analiz etme, kanıta ve araştırmalara dayalı öngörüler/öneriler geliştirebilme
 • İş dünyasının ihtiyaç duyduğu, nitelikli elemanlarda aranan; insan kaynakları, muhasebe, finans, yönetim,, kalite, hukuk bilgi ve becerisine sahip olabilme
 • Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarla, farklı kültür ve profillerdeki kişi ve gruplarla çalışabilme, sorumluluk alabilme,
 • Maliye, hukuk, iktisat ve diğer alanlarda ihtiyaç duyduğu temel bilgileri ulusal ve uluslararası işletmecilik alanında kullanabilme,
 • Çağın sorunları hakkında edilen bilgileri, ulusal ve uluslararası boyutlarda değerlendirebilme ve analiz edebilme
 • İşletme bilimi ile ilgili edinilen bilgileri geliştirerek; ulusal işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknikleri ile bilimsel kaynak ve verileri gerekli düzeyde kullanabilme,
 • Olayları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek temel mesleki bilgileri kullanabilme
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarla, farklı kültür ve profillerdeki kişi ve gruplarla çalışabilme, sorumluluk alabilme,
 • Maliye, hukuk, iktisat ve diğer alanlarda ihtiyaç duyduğu temel bilgileri ulusal ve uluslararası işletmecilik alanında kullanabilme,
 • İşletme alanındaki kavramları, fikirleri, sorun alanlarını belirleme, analiz etme, kanıta ve araştırmalara dayalı öngörüler/öneriler geliştirebilme
 • İşletme bilimi ile ilgili edinilen bilgileri geliştirerek; ulusal işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknikleri ile bilimsel kaynak ve verileri gerekli düzeyde kullanabilme,
 • Yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak kendini sürekli yenilenebilme
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarla, farklı kültür ve profillerdeki kişi ve gruplarla çalışabilme, sorumluluk alabilme,
 • İş yaşamının hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını kavrayabilme ve toplumsal dönüşümü algılayacak mesleki ve etik sorumluluk bilinci edinebilme, kalite, hukuk bilgi ve becerisine sahip olabilme
 • Çağın sorunları hakkında edilen bilgileri, ulusal ve uluslararası boyutlarda değerlendirebilme ve analiz edebilme
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • İşletme alanındaki kavramları, fikirleri, sorun alanlarını belirleme, analiz etme, kanıta ve araştırmalara dayalı öngörüler/öneriler geliştirebilme
 • Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarla, farklı kültür ve profillerdeki kişi ve gruplarla çalışabilme, sorumluluk alabilme,
 • Çağın sorunları hakkında edilen bilgileri, ulusal ve uluslararası boyutlarda değerlendirebilme ve analiz edebilme
 • Öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme,
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme,
 • İşletme alanındaki kavramları, fikirleri, sorun alanlarını belirleme, analiz etme, kanıta ve araştırmalara dayalı öngörüler/öneriler geliştirebilme
 • Olayları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek temel mesleki bilgileri kullanabilme
 • Türkçeyi ve gerektiği yerde yabancı dil bilgisini kullanarak, düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme
 • Çağın sorunları hakkında edilen bilgileri, ulusal ve uluslararası boyutlarda değerlendirebilme ve analiz edebilme
 • İşletme bilimi ile ilgili edinilen bilgileri geliştirerek; ulusal işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknikleri ile bilimsel kaynak ve verileri gerekli düzeyde kullanabilme,
Öğrenme Yetkinliği
 • Öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme,
 • Yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak kendini sürekli yenilenebilme
 • İşletme alanındaki kavramları, fikirleri, sorun alanlarını belirleme, analiz etme, kanıta ve araştırmalara dayalı öngörüler/öneriler geliştirebilme
 • Olayları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek temel mesleki bilgileri kullanabilme
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarla, farklı kültür ve profillerdeki kişi ve gruplarla çalışabilme, sorumluluk alabilme, 2
İşletme alanındaki kavramları, fikirleri, sorun alanlarını belirleme, analiz etme, kanıta ve araştırmalara dayalı öngörüler/öneriler geliştirebilme 2,3 2,3
Birlikte hareket etmenin karar vermenin bireysellikten daha verimli olduğunu algılayabilme, 1
Çağın sorunları hakkında edilen bilgileri, ulusal ve uluslararası boyutlarda değerlendirebilme ve analiz edebilme 2 2,3
İş dünyasının ihtiyaç duyduğu, nitelikli elemanlarda aranan; insan kaynakları, muhasebe, finans, yönetim,, kalite, hukuk bilgi ve becerisine sahip olabilme 1
İşletme bilimi ile ilgili edinilen bilgileri geliştirerek; ulusal işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknikleri ile bilimsel kaynak ve verileri gerekli düzeyde kullanabilme, 1
Maliye, hukuk, iktisat ve diğer alanlarda ihtiyaç duyduğu temel bilgileri ulusal ve uluslararası işletmecilik alanında kullanabilme, 1
Olayları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek temel mesleki bilgileri kullanabilme 1 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
2-Alana ilişkin bilgileri analitik ve sistematik olarak analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
3-Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarla, farklı kültür ve profillerdeki kişi ve gruplarla çalışabilme, sorumluluk alabilme, 2 2
İşletme alanındaki kavramları, fikirleri, sorun alanlarını belirleme, analiz etme, kanıta ve araştırmalara dayalı öngörüler/öneriler geliştirebilme 1
İşletme bilimi ile ilgili edinilen bilgileri geliştirerek; ulusal işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknikleri ile bilimsel kaynak ve verileri gerekli düzeyde kullanabilme, 1 1
Maliye, hukuk, iktisat ve diğer alanlarda ihtiyaç duyduğu temel bilgileri ulusal ve uluslararası işletmecilik alanında kullanabilme, 2
Yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak kendini sürekli yenilenebilme 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinlerle etkileşimi açıklar.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarla, farklı kültür ve profillerdeki kişi ve gruplarla çalışabilme, sorumluluk alabilme, 3
Çağın sorunları hakkında edilen bilgileri, ulusal ve uluslararası boyutlarda değerlendirebilme ve analiz edebilme 1 3
İş dünyasının ihtiyaç duyduğu, nitelikli elemanlarda aranan; insan kaynakları, muhasebe, finans, yönetim,, kalite, hukuk bilgi ve becerisine sahip olabilme 4
İş yaşamının hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını kavrayabilme ve toplumsal dönüşümü algılayacak mesleki ve etik sorumluluk bilinci edinebilme, kalite, hukuk bilgi ve becerisine sahip olabilme 2 4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
2-Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilme ve etkin biçimde yürütür.
3-Alana ilişkin yapılacak çalışmalarda özgünlük ve katkı sağlar.
4-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarla, farklı kültür ve profillerdeki kişi ve gruplarla çalışabilme, sorumluluk alabilme, 2,3 2
İşletme alanındaki kavramları, fikirleri, sorun alanlarını belirleme, analiz etme, kanıta ve araştırmalara dayalı öngörüler/öneriler geliştirebilme 2
Çağın sorunları hakkında edilen bilgileri, ulusal ve uluslararası boyutlarda değerlendirebilme ve analiz edebilme 2
Öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme, 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alana ilişkin uzmanlık gerektiren konularda bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirir.
2-Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
3-Örgüt/Kurum için vizyon, amaç ve hedef belirler.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
İşletme alanındaki kavramları, fikirleri, sorun alanlarını belirleme, analiz etme, kanıta ve araştırmalara dayalı öngörüler/öneriler geliştirebilme 2
Çağın sorunları hakkında edilen bilgileri, ulusal ve uluslararası boyutlarda değerlendirebilme ve analiz edebilme 2
İşletme bilimi ile ilgili edinilen bilgileri geliştirerek; ulusal işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknikleri ile bilimsel kaynak ve verileri gerekli düzeyde kullanabilme, 4 4
Olayları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek temel mesleki bilgileri kullanabilme 2
Öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme, 2
Türkçeyi ve gerektiği yerde yabancı dil bilgisini kullanarak, düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme 1,3 1,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2-Alana ilişkin çalışma yapanlarla iletişim kurar.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
4-Çalışma alanlarına ilişkin veri giriş ve analizlerini yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
İşletme alanındaki kavramları, fikirleri, sorun alanlarını belirleme, analiz etme, kanıta ve araştırmalara dayalı öngörüler/öneriler geliştirebilme 1 1
Çağın sorunları hakkında edilen bilgileri, ulusal ve uluslararası boyutlarda değerlendirebilme ve analiz edebilme 1
Maliye, hukuk, iktisat ve diğer alanlarda ihtiyaç duyduğu temel bilgileri ulusal ve uluslararası işletmecilik alanında kullanabilme, 1
Olayları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek temel mesleki bilgileri kullanabilme 1 1
Öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme, 1
Yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak kendini sürekli yenilenebilme 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Program mezunları, yüksek öğretim kurumlarında akademisyenlik, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışabilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES ve Yabancı Dil Sınavlarından Yeterli Puana Sahip olmak koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından Yüksek Lisans için en az 70 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünden(90-120 AKTS karşılığı) geçmek ve tezi başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Director: Doç.Dr. Orhan BOZKURT
E-mail: obozkurt@uludag.edu.tr
224 2942695
İnegöl İşletme Fakültesi/ İnegöl-BURSA
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Anabilim Dalımızda 2 Doçent, 2 Dr. Öğretim Üyesi, 1 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. İnegöl İşletme Anabilim Dalında; Muhasebe ve Denetim,Uluslararası Ticaret Eğitim dili Türkçedir.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
IMD5101 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI Zorunlu 3 0 0 7
IMD5169 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
IMD5175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
IMD5102 TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA VE TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI Zorunlu 3 0 0 6
IMD5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
IMD5176 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
IMD5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 4
IMD5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
IMD5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 4
IMD5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
IMD5103 MALİYET YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
IMD5105 İLERİ DÜZEY FİNANSAL YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 6
IMD5107 BÜTÇE VE RAPORLAMA Seçmeli 3 0 0 6
IMD5113 İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
IMD5121 MARKA YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
IMD5125 VERGİ DENETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
IMD5131 ULUSLARARASI STRATEJİK YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 6
IMD5135 BİLGİSAYAR DESTEKLİ DENETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
IMD5104 YÖNETİM MUHASEBESİ Seçmeli 3 0 0 6
IMD5114 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ Seçmeli 3 0 0 6
IMD5116 ÜRETİM PLANLAMASI VE STOK KONTROLÜ Seçmeli 3 0 0 6
IMD5120 İLERİ DÜZEY FİNANSAL MUHASEBE Seçmeli 3 0 0 6
IMD5122 İŞLETMELERİN VERGİLENDİRİLMESİ Seçmeli 3 0 0 6
IMD5126 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
IMD5128 UYGULAMALI DENETİM Seçmeli 3 0 0 6
IMD5130 RİSK VE KURUMSAL YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 6
IMD5136 MALİYET MUHASEBESİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr