Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 2011 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuş bir bölümdür. Lisans programına ise 2014 yılında öğrenci alınarak öğretime başlanmıştır. Yüksek lisans öğretimine ise 2013 yılında başlamıştır. Moleküle Biyoloji ve Genetik bölümü lisans ve yüksek lisans programlarının ders dağılımları ve ders içerikleri bu alanda Dünya’da önde gelen üniversitelerin programları örnek alınarak hazırlanmıştır. Bölüm öğrencilerine alanlarında iyi bir araştırmacı olabilmeleri için moleküler biyoloji ve genetik alanındaki güncel bilgilere ek olarak bu alandaki teknikleri de başarı ile uygulayabilecek şekilde uygulamalı eğitim verilmektedir. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde yaygın öğrenci ve akademisyen değişimi programları ile yurtiçi ve yurt dışındaki Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri ile de eğitim ve araştırma alanında ortak projeler yürütülmektedir.
2
Verilen Derece
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü yüksek öğretimde Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama sistemine tabidir. Lisans programı başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında lisans derecesine ve biyolog unvanına sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı’ndan yeterli puan alması gerekir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili
Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programı 4 yıllık eğitim-öğretim programı içermektedir. Programın birinci yılında temel fen dersleri (Temel Moleküler biyoloji, Fizik, Genel Kimya, Matematik gibi) bulunmaktadır. İkinci ve üçüncü yıllar ise, moleküler biyoloji ve genetik alanında zorunlu ve seçimlik dersler bulunmaktadır. Lisans programındaki ders dağılımında uluslararası standartlar dikkate alınmıştır. Dördüncü yıldaki derslerin tamamı seçmeli derslerdir. Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü lisans programından mezun öğrenciler Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında Lisans derecesi ve “Biyolog” unvanı alırlar. Moleküler biyoloji ve genetik bölümü lisans programı mezunları yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerin ilgili enstitülerinde moleküler biyoloji ve genetik alanında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimine hak kazanırlar. Programın amacı “Moleküler Biyoloji ve Genetik” alanında güncel bilgi ve teknikleri kavramış, araştırma deneyimi olan, alanındaki bilgileri kullanarak güncel sorunlara kalıcı çözümler üretebilen ve farklı sektörlere hizmet edecek uzman moleküler biyologlar yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Hücrenin özelliklerini bilir
2. Farklı organizmalarda genom yapısını bilir
3. Genlerin moleküler yapısını ve kontrol mekanizmalarını bilir
4. Genomiks bilimlerindeki temel kavramları bilir
5. Moleküler biyoloji ve genetiğin biyoteknoloji ve genetik mühendislik alanındaki uygulamalarını bilir
6. İşlemsel biyolojinin moleküler genetikte uygulamalarını bilir
7. Biyoinformatikteki temel kavramları ve moleküler biyoloji ve genetik alanındaki uygulamalarını bilir
8. Gen ve hücre teknolojileri alanında edindiği bilgi ve becerilerini ülkemizde karşılaşılan sorunların çözümü için uygular
9. Gen ve hücre teknolojileri alanında elde ettiği bilgi ve becerileri evrensel bilim etiği kurallarını dikkate alarak değerlendirir ve uygulamaya aktarır
10. Gen ve hücre teknolojileri alanında elde ettiği bilgi ve becerilerini yaşam boyu öğrenme ilkesi çerçevesinde sürekli olarak geliştirir ve yeniler.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Gen ve hücre teknolojileri alanında edindiği bilgi ve becerilerini ülkemizde karşılaşılan sorunların çözümü için uygular
 • Gen ve hücre teknolojileri alanında elde ettiği bilgi ve becerilerini yaşam boyu öğrenme ilkesi çerçevesinde sürekli olarak geliştirir ve yeniler.
 • Biyoinformatikteki temel kavramları ve moleküler biyoloji ve genetik alanındaki uygulamalarını bilir
 • Genomiks bilimlerindeki temel kavramları bilir
 • İşlemsel biyolojinin moleküler genetikte uygulamalarını bilir
 • Moleküler biyoloji ve genetiğin biyoteknoloji ve genetik mühendislik alanındaki uygulamalarını bilir
 • Gen ve hücre teknolojileri alanında elde ettiği bilgi ve becerileri evrensel bilim etiği kurallarını dikkate alarak değerlendirir ve uygulamaya aktarır
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Gen ve hücre teknolojileri alanında elde ettiği bilgi ve becerileri evrensel bilim etiği kurallarını dikkate alarak değerlendirir ve uygulamaya aktarır
 • Genomiks bilimlerindeki temel kavramları bilir
 • Gen ve hücre teknolojileri alanında elde ettiği bilgi ve becerilerini yaşam boyu öğrenme ilkesi çerçevesinde sürekli olarak geliştirir ve yeniler.
 • Genlerin moleküler yapısını ve kontrol mekanizmalarını bilir
 • Moleküler biyoloji ve genetiğin biyoteknoloji ve genetik mühendislik alanındaki uygulamalarını bilir
 • Biyoinformatikteki temel kavramları ve moleküler biyoloji ve genetik alanındaki uygulamalarını bilir
 • Gen ve hücre teknolojileri alanında edindiği bilgi ve becerilerini ülkemizde karşılaşılan sorunların çözümü için uygular
 • Hücrenin özelliklerini bilir
 • İşlemsel biyolojinin moleküler genetikte uygulamalarını bilir
 • Farklı organizmalarda genom yapısını bilir
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Biyoinformatikteki temel kavramları ve moleküler biyoloji ve genetik alanındaki uygulamalarını bilir
 • Genomiks bilimlerindeki temel kavramları bilir
 • İşlemsel biyolojinin moleküler genetikte uygulamalarını bilir
 • Moleküler biyoloji ve genetiğin biyoteknoloji ve genetik mühendislik alanındaki uygulamalarını bilir
 • Gen ve hücre teknolojileri alanında edindiği bilgi ve becerilerini ülkemizde karşılaşılan sorunların çözümü için uygular
 • Gen ve hücre teknolojileri alanında elde ettiği bilgi ve becerileri evrensel bilim etiği kurallarını dikkate alarak değerlendirir ve uygulamaya aktarır
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • İşlemsel biyolojinin moleküler genetikte uygulamalarını bilir
 • Moleküler biyoloji ve genetiğin biyoteknoloji ve genetik mühendislik alanındaki uygulamalarını bilir
 • Biyoinformatikteki temel kavramları ve moleküler biyoloji ve genetik alanındaki uygulamalarını bilir
 • Genomiks bilimlerindeki temel kavramları bilir
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Gen ve hücre teknolojileri alanında edindiği bilgi ve becerilerini ülkemizde karşılaşılan sorunların çözümü için uygular
 • Gen ve hücre teknolojileri alanında elde ettiği bilgi ve becerileri evrensel bilim etiği kurallarını dikkate alarak değerlendirir ve uygulamaya aktarır
Öğrenme Yetkinliği
 • Genlerin moleküler yapısını ve kontrol mekanizmalarını bilir
 • Moleküler biyoloji ve genetiğin biyoteknoloji ve genetik mühendislik alanındaki uygulamalarını bilir
 • Farklı organizmalarda genom yapısını bilir
 • Biyoinformatikteki temel kavramları ve moleküler biyoloji ve genetik alanındaki uygulamalarını bilir
 • Genomiks bilimlerindeki temel kavramları bilir
 • Gen ve hücre teknolojileri alanında elde ettiği bilgi ve becerilerini yaşam boyu öğrenme ilkesi çerçevesinde sürekli olarak geliştirir ve yeniler.
 • Hücrenin özelliklerini bilir
 • İşlemsel biyolojinin moleküler genetikte uygulamalarını bilir
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Biyoinformatikteki temel kavramları ve moleküler biyoloji ve genetik alanındaki uygulamalarını bilir 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6
Gen ve hücre teknolojileri alanında edindiği bilgi ve becerilerini ülkemizde karşılaşılan sorunların çözümü için uygular 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6
Gen ve hücre teknolojileri alanında elde ettiği bilgi ve becerileri evrensel bilim etiği kurallarını dikkate alarak değerlendirir ve uygulamaya aktarır 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6
Gen ve hücre teknolojileri alanında elde ettiği bilgi ve becerilerini yaşam boyu öğrenme ilkesi çerçevesinde sürekli olarak geliştirir ve yeniler. 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6
Genomiks bilimlerindeki temel kavramları bilir 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6
İşlemsel biyolojinin moleküler genetikte uygulamalarını bilir 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6
Moleküler biyoloji ve genetiğin biyoteknoloji ve genetik mühendislik alanındaki uygulamalarını bilir 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Alanında edindiği bilgileri ortaöğretime uyarlar ve aktarır.
2-Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
3-Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler.
4-Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
5-Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.
6-Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Biyoinformatikteki temel kavramları ve moleküler biyoloji ve genetik alanındaki uygulamalarını bilir 1 1
Farklı organizmalarda genom yapısını bilir 1 1
Gen ve hücre teknolojileri alanında edindiği bilgi ve becerilerini ülkemizde karşılaşılan sorunların çözümü için uygular 1 1
Gen ve hücre teknolojileri alanında elde ettiği bilgi ve becerileri evrensel bilim etiği kurallarını dikkate alarak değerlendirir ve uygulamaya aktarır 1 1
Gen ve hücre teknolojileri alanında elde ettiği bilgi ve becerilerini yaşam boyu öğrenme ilkesi çerçevesinde sürekli olarak geliştirir ve yeniler. 1 1
Genlerin moleküler yapısını ve kontrol mekanizmalarını bilir 1 1
Genomiks bilimlerindeki temel kavramları bilir 1 1
Hücrenin özelliklerini bilir 1 1
İşlemsel biyolojinin moleküler genetikte uygulamalarını bilir 1 1
Moleküler biyoloji ve genetiğin biyoteknoloji ve genetik mühendislik alanındaki uygulamalarını bilir 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Biyoinformatikteki temel kavramları ve moleküler biyoloji ve genetik alanındaki uygulamalarını bilir 1,2 1,2
Gen ve hücre teknolojileri alanında edindiği bilgi ve becerilerini ülkemizde karşılaşılan sorunların çözümü için uygular 1,2 1,2
Gen ve hücre teknolojileri alanında elde ettiği bilgi ve becerileri evrensel bilim etiği kurallarını dikkate alarak değerlendirir ve uygulamaya aktarır 1,2 1,2
Genomiks bilimlerindeki temel kavramları bilir 1,2 1,2
İşlemsel biyolojinin moleküler genetikte uygulamalarını bilir 1,2 1,2
Moleküler biyoloji ve genetiğin biyoteknoloji ve genetik mühendislik alanındaki uygulamalarını bilir 1,2 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranma ve katılma (Kalite kültürünün yerine) ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Biyoinformatikteki temel kavramları ve moleküler biyoloji ve genetik alanındaki uygulamalarını bilir 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5
Genomiks bilimlerindeki temel kavramları bilir 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5
İşlemsel biyolojinin moleküler genetikte uygulamalarını bilir 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5
Moleküler biyoloji ve genetiğin biyoteknoloji ve genetik mühendislik alanındaki uygulamalarını bilir 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
2-Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
3-Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
4-Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar.
5-Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Gen ve hücre teknolojileri alanında edindiği bilgi ve becerilerini ülkemizde karşılaşılan sorunların çözümü için uygular 1,2,3,6 1,2,3,6
Gen ve hücre teknolojileri alanında elde ettiği bilgi ve becerileri evrensel bilim etiği kurallarını dikkate alarak değerlendirir ve uygulamaya aktarır 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2-Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
3-Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
4-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
5-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
6-Alanı ile ilgili sahip olduğu insan sağlığı ve çevre bilinci konularındaki bilgi birikimini toplum yararına kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Biyoinformatikteki temel kavramları ve moleküler biyoloji ve genetik alanındaki uygulamalarını bilir 1,2,3,4 1,2,3,4
Farklı organizmalarda genom yapısını bilir 1,2,3,4 1,2,3,4
Gen ve hücre teknolojileri alanında elde ettiği bilgi ve becerilerini yaşam boyu öğrenme ilkesi çerçevesinde sürekli olarak geliştirir ve yeniler. 1,2,3,4 1,2,3,4
Genlerin moleküler yapısını ve kontrol mekanizmalarını bilir 1,2,3,4 1,2,3,4
Genomiks bilimlerindeki temel kavramları bilir 1,2,3,4 1,2,3,4
Hücrenin özelliklerini bilir 1,2,3,4 1,2,3,4
İşlemsel biyolojinin moleküler genetikte uygulamalarını bilir 1,2,3,4 1,2,3,4
Moleküler biyoloji ve genetiğin biyoteknoloji ve genetik mühendislik alanındaki uygulamalarını bilir 1,2,3,4 1,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2-Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
3-Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
4-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programını mezunları tarım, eczacılık ve gıda sektörü gibi alanlarda faaliyet gösteren özel sektöre ait kurumların Ar-Ge, kalite kontrol veya analiz laboratuar birimlerinde uzman moleküler biyolog olarak istihdam edilebilmektedirler. Gerekli koşulları sağlayan mezunlar (KPSS gibi) bazı kamu kuruluşlarında da çalışabilmektedirler. Pedagojik formasyon sertifika programını başarıyla tamamlayan bölüm mezunları gerekli şartları sağladıkları takdirde sağlık alan öğretmeni olma hakkını kazanırlar. Ayrıca, kendi alanlarında akademisyen olabilmek için yurtiçi ve yurt dışındaki üniversitelerde lisansüstü eğitim öğretim programlarına devam edebilmektedirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ilan edilen düzeyde ALES ve Yabancı Dil bilgisine (TOEFL-IELTS-KPDS-UDS vb sınavlarla belgelemek koşulu ile) sahip olmaları koşuluyla lisansüstü eğitim-öğrenim programlarına kaydolabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Derslere devam zorunluluğu vardır. Bu zorunluluk teorik derslerde en az %70, uygulamalarda ise en az %80´dir. Devam zorunluluğunu yerine getirenler, dönem sonu sınavına girebilirler. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınav katkısı %50, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Ara sınav notu olarak ödev, laboratuar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için yarıyıl sonu sınavından en az 40 puan alması zorunludur. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Ancak öğrencinin genel ağırlıklı not ortalaması en az 2.0 ise DC ve DD notları da şartlı başarılı notlar olarak değerlendirilir.
12
Mezuniyet Koşulları
Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programını başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan 240 AKTS´lik zorunlu ve seçmeli derslerin tümünü geçmek ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program başkanı ve koordinatörü:
Prof.Dr. Aydın TÜRKEÇ,
Bursa Uludag Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü,
16059-Bursa.
E-posta: mbgenetik@uludag.edu.tr
Tel: (0224) 294 2861
Faks: (0224) 294 1898
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde tam zamanlı olarak 2 Prof.Dr., 4 Dr. öğretim üyesi. ve 1 araştırma görevlisi almaktadır. Bölümde Moleküler Genetik, Moleküler Hücre Biyolojisi ve Biyoinformatik ve İşlemsel Biyoloji olmak üzere üç anabilim dalı bulunmaktadır. Bölümde lisans programındaki öğrencilerin kullanımına da açık, teknik olarak donanımlı ve her türlü moleküler biyoloji araştırmasının yapılabileceği dört farklı araştırma laboratuvarı vardır. Bunlar moleküler mikrobiyoloji, bitki moleküler biyolojisi, insan genetiği ve kanser biyolojisi araştırma laboratuvarlarıdır. Lisans öğrencileri istedikleri takdirde bölümde görevli öğretim üyelerinin danışmanlığı ve rehberliğinde araştırma projelerine katılabilmektedirler.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FZK1083 FİZİK I Zorunlu 3 0 0 4
FZK1583 FİZİK I LABORATUVARI Zorunlu 0 0 2 2
KIM1035 GENEL KİMYA I Zorunlu 3 0 0 4
KIM1065 GENEL KİMYA I LABORATUVARI Zorunlu 0 0 2 2
MAT1083 MATEMATİK Zorunlu 3 0 0 5
MBG1001 TEMEL VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ I Zorunlu 3 0 0 5
MBG1051 TEMEL VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ LABORATUVARI I Zorunlu 0 0 2 2
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YABANCI DİL 2
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FZK1084 FİZİK II Zorunlu 3 0 0 4
FZK1584 FİZİK II LABORATUVARI Zorunlu 0 0 2 2
KIM1066 GENEL KİMYA II LABORATUVARI Zorunlu 0 0 2 2
KMY1036 GENEL KİMYA II Zorunlu 3 0 0 4
MAT1084 MATEMATİK II Zorunlu 3 0 0 5
MBG1002 TEMEL VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ II Zorunlu 3 0 0 5
MBG1052 TEMEL VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ LABORATUVARI II Zorunlu 0 0 2 2
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YABANCI DİL 2
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KIM2433 ORGANİK KİMYA Zorunlu 3 0 0 4
KIM2463 ORGANİK KİMYA LABORATUVARI Zorunlu 0 0 2 2
MBG2001 MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 5
MBG2003 GENEL MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 3 0 0 5
MBG2005 GELİŞİM BİYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 5
MBG2007 İŞLEMSEL MOLEKÜLER BİYOLOJİ Zorunlu 2 2 0 5
MBG2051 MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİ LABORATUVARI Zorunlu 0 0 2 2
MBG2053 GENEL MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI Zorunlu 0 0 2 2
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MBG2002 MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 3 0 0 6
MBG2004 BİYOİSTATİSTİK Zorunlu 2 2 0 6
MBG2006 MOLEKÜLER BİYOLOJİ TEKNİKLERİ Zorunlu 2 2 0 6
MBG2008 GENETİK Zorunlu 3 0 0 6
MBG2010 BİYOMOLEKÜLLERİN KİMYASI Zorunlu 3 0 0 4
MBG2058 GENETİK LABORATUVARI Zorunlu 0 0 2 2
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MBG3001 MOLEKÜLER GENETİK Zorunlu 3 0 0 6
MBG3003 BİYOİNFORMATİK Zorunlu 2 2 0 5
MBG3005 BİYOKİMYA I Zorunlu 3 0 0 6
MBG3051 MOLEKÜLER GENETİK LABORATUVARI Zorunlu 0 0 2 2
MBG3055 BİYOKİMYA I LABORATUVARI Zorunlu 0 0 2 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 9
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MBG3002 POPÜLASYON GENETİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
MBG3004 BİYOKİMYA II Zorunlu 3 0 0 5
MBG3006 GENETİK MÜHENDİSLİK Zorunlu 2 2 0 5
MBG3008 İNSAN FİZYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 5
MBG3010 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 9
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MBG4001 BİTİRME PROJESİ I Zorunlu 0 2 0 6
Seçmeli dersler için tıklayınız. 24
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MBG4002 BİTİRME PROJESİ II Zorunlu 0 2 0 6
Seçmeli dersler için tıklayınız. 24
Toplam 30
1. Yarıyıl Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YAD101 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
2. Yarıyıl Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YAD102 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAT0504 LİNEER CEBİR II Seçmeli 3 0 0 4
ARK0524 ROMA MİTOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0525 YUNAN MİTOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0526 BİLGİNİN ARKEOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0527 ROMA İMPARATORLARI Seçmeli 3 0 0 4
ARK0529 ROMA ARKEOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0541 ANTİK KENTLER Seçmeli 3 0 0 4
BMB0516 MATEMATİKSEL PROGRAMLAMA Seçmeli 3 0 0 4
BYL0510 GÖLLERDE YAŞAM Seçmeli 3 0 0 5
BYL0515 BİYOLOJİK VE KÜLTÜREL EVRİM Seçmeli 3 0 0 5
BYL0516 BİYOKİMYA UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 5
BYL0517 DAVRANIŞ GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 5
BYL0518 GENETİK VE EVCİLLEŞTİRMENİN KÖKENİ Seçmeli 3 0 0 5
BYL0521 SAĞLIĞIMIZ VE BİYOKİMYA Seçmeli 3 0 0 5
BYL0522 BİTKİ YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 5
BYL0525 PARK VE ORMAN AĞAÇLARI Seçmeli 3 0 0 5
BYL0527 İNSAN DAVRANIŞ BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
BYL0531 DOKU BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
COG0501 TÜRK DÜNYASI COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 4
COG0502 SİYASİ COĞRAFYA Seçmeli 2 0 0 5
COG0503 ÇEVRE SORUNLARI VE COĞRAFYA Seçmeli 2 0 0 4
COG0504 ORTADOĞU COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 5
FLS0515 İNSAN HAKLARI VE ETİK I Seçmeli 3 0 0 4
FLS0528 BİLİM VE FELSEFE II Seçmeli 2 0 0 4
FZK0508 DOĞA FELSEFESİ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
FZK0509 DOĞANIN SIRLARI Seçmeli 2 0 0 4
KIM0502 ÇEVRE BİLİMLERİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 4
KIM0505 TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ Seçmeli 3 0 0 4
KIM0508 BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ Seçmeli 3 0 0 4
KMY0501 KİMYA VE TOPLUM Seçmeli 3 0 0 4
SAT0501 ANADOLU SANATI I Seçmeli 2 0 0 4
SAT0504 ANADOLU SANATI II Seçmeli 2 0 0 4
SAT0505 ÇAĞLAR BOYU İSTANBUL Seçmeli 2 0 0 4
SAT0508 BARINAKTAN KENTE YERLEŞİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
SAT0509 ANADOLU OSMANLI MİMARİSİ I Seçmeli 2 0 0 4
SAT0510 ANADOLU'DA OSMANLI MİMARİSİ II Seçmeli 2 0 0 4
SAT0517 NÜMİZMATİĞE GİRİŞ I Seçmeli 2 0 0 4
SAT0518 NÜMİZMATİĞE GİRİŞ II Seçmeli 2 0 0 4
TDE0501 GÜNÜMÜZ DİL SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 4
TDE0509 EDEBİYAT VE HAYAT Seçmeli 2 0 0 4
TDE0511 TEMEL OSMANLI TÜRKÇESİ Seçmeli 2 0 0 4
TDE0512 EDEBİYAT VE İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 4
TDE0514 OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 4
TRH0502 ÇAĞDAŞ ORTA ASYA TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
TRH0503 TÜRK TASAVVUF KÜLTÜRÜ Seçmeli 2 0 0 4
TRH0512 TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ Seçmeli 2 0 0 4
MBG3103 MOLEKÜLER BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 3 0 0 5
MBG3105 BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜ METODLARI Seçmeli 2 2 0 5
MBG3111 KOMPLEKS HASTALIKLAR GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 5
MBG3113 İNSAN GENETİĞİNDE GÜNCEL KONULAR Seçmeli 3 0 0 5
TDE0510 ETKİLİ KONUŞMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MBG3012 BİYOKİMYASAL GENETİK Seçmeli 3 0 0 5
MBG3102 KLİNİK BİYOKİMYA Seçmeli 3 0 0 5
MBG3104 BİYOİNFORMATİK UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 5
MBG3106 MOLEKÜLER ENDOKRİNOLOJİ Seçmeli 3 0 0 5
MBG3108 MOLEKÜLER İMMÜNOLOJİ Seçmeli 3 0 0 5
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MBG4103 İNSAN MOLEKÜLER GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
MBG4105 MOLEKÜLER VİROLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
MBG4107 ENZİMOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
MBG4115 TRANSGENİK BİTKİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
MBG4119 KÖK HÜCRE BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
MBG4121 PROTEİN SAFLAŞTIRMA VE KARAKTERİZASYONU Seçmeli 3 0 0 6
MBG4123 YENİ ISLAH YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
MBG4125 GENOTOKSİKOLOJİ VE DNA ONARIMI Seçmeli 3 0 0 6
MBG4127 BİTKİ ISLAHINDA BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MBG4102 SİTOGENETİK Seçmeli 3 0 0 6
MBG4104 BİTKİ GENETİĞİ VE MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
MBG4108 MOLEKÜLER EVRİM Seçmeli 3 0 0 6
MBG4114 KANSER BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
MBG4116 MOLEKÜLER MARKÖRLER Seçmeli 3 0 0 6
MBG4118 MAYA GENETİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
MBG4120 APOPTOZ VE MOLEKÜLER UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
MBG4122 BİYOETİK Seçmeli 3 0 0 6
MBG4126 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr