Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Kamu Hukuku
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Kamu Hukuku Yüksek Lisans programı 2008-2009 öğretim yılından beri öğrenci kabul etmektedir. İlk mezunlarını ise 2011 senesinde vermiştir.
2
Verilen Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde Kamu Hukuku Anabilim Dalında Yüksek Lisans için 90-120 arası ECTS kredilik ikinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Kamu Hukuku alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek Lisans giriş koşulları 1- Lisans diploması, 2-Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puana sahip olma, (3yıl geçerlilik süresi aranmakta olup “Eşit Ağırlık” alanından en az “55” puan olmalıdır. Yabancı uyruklu öğrenciler için ALES belgesi ve Uluslararası alanda geçerli belgeler(GRE,GMAT vb.) geçerli olup, puan şartı aranmamaktadır.) 3- Yeterli yabancı dil becerisine sahip olma (UÜDS, KPDS, ÜDS için en az 50; TOEFL IBT için en az 50, TOEFL CBT için en az 130, TOEFL PBT için en az 450 ve eşdeğer diğer sınavlar olmalıdır. Yabancı uyruklu öğrencilerden (Türkiye’de eğitim görenler hariç) Türkçe bildiklerine dair Tömer belgesi) Değerlendirme: -ALES %50+ LIS.BAŞ.ORT.%15+ YAB.DİL%15+ MÜLAKAT %20= Adayların değerlendirme sonrası aldıkları ağırlıklı toplam puana göre sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak kontenjana göre öğrenci alınır. Yabancı Uyruklular için -ALES %50+ LIS.BAŞ.ORT.%25+ MÜLAKAT %25= Adayların değerlendirme sonrası aldıkları ağırlıklı toplam puana göre sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak kontenjana göre öğrenci alınır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Kamu Hukuku alanında yüksek lisans diploması verilir.
7
Program Profili
Uludağ Üniversitesi Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı, sağlam temelleri olan ve çağın gereklerine uygun bir hukuk eğitimi vermeyi amaçlarken, bu eğitim ile öğrencilerinin insan onurunun dokunulmazlığı ve hukukun üstünlüğü ilkelerini benimsemelerini hedefler. Program, Türk hukukunun temel alanlarına ilişkin zorunlu ve seçimlik derslerin yanında müfredatında bulunan uluslararası hukuk, Avrupa hukuku, uluslararası ilişkiler, iş hukuku ve kamu maliyesi gibi dersler sayesinde öğrencilerini yargı organları, kamu yönetimi ve özel sektördeki farklı pozisyonlar için hazırlar. Öğrenciler, bilgilerini genişletme ve derinleştirme ve akademik bir kariyer sürdürme fırsatı kazanırlar.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Kamu Hukuku alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2. Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde kamu hukuku bilgisini değerlendirebilme ve kullanabilme.
3. Kamu Hukuku mevzuat değişikliklerini etkin şekilde takip edebilmek.
4. Kamu Hukuku alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
5. Kamu hukuku alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
6. Kamu hukuku alanında yeni düşünceler geliştirebilme ve liderlik yaparak çözüm üretebilme.
7. Kamu hukuku alanında eksiklikleri tespit ederek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
8. Kamu hukuku alanında bir yabancı dili sözlü ve yazılı olarak kullanabilme ve yabancı literatürden yararlanabilme.
9. Kamu hukuku alanındaki uzman kişilerle tartışabilme, özgün görüşlerini savunabilme ve etkili iletişim kurabilme.
10. Kamu hukuku alanındaki sorunları inceleyebilme ve bunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanabilme.
11. Kamu hukuku alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Kamu Hukuku alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
 • Kamu Hukuku mevzuat değişikliklerini etkin şekilde takip edebilmek.
 • Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde kamu hukuku bilgisini değerlendirebilme ve kullanabilme.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Kamu Hukuku alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Kamu hukuku alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme.
 • Kamu hukuku alanındaki sorunları inceleyebilme ve bunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanabilme.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Kamu hukuku alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
 • Kamu hukuku alanında yeni düşünceler geliştirebilme ve liderlik yaparak çözüm üretebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Kamu hukuku alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme.
 • Kamu hukuku alanında bir yabancı dili sözlü ve yazılı olarak kullanabilme ve yabancı literatürden yararlanabilme.
 • Kamu hukuku alanındaki sorunları inceleyebilme ve bunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Kamu hukuku alanında eksiklikleri tespit ederek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
 • Kamu hukuku alanındaki uzman kişilerle tartışabilme, özgün görüşlerini savunabilme ve etkili iletişim kurabilme.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Kamu Hukuku alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme. 4 4
Kamu Hukuku mevzuat değişikliklerini etkin şekilde takip edebilmek. 3 3
Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde kamu hukuku bilgisini değerlendirebilme ve kullanabilme. 2 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerinde edindiği araştırma ve/veya uzmanlık düzeyindeki bilgileri kuramsal ve sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
2-Kamu hukuku ve özel hukuk alanları ve alt disiplinlerinde mevcut bir kavram ya da kurumu yeni bir düşünce, yaklaşım ya da yöntemle değerlendirir ya da yeni bir kavram ya da kurumu özgün bir bakış açısıyla araştırır, teşhis eder.
3-Kuramsal ve uygulamalı bilgilerden hareketle hukuk politikasına ilişkin çözüm önerileri geliştirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Kamu Hukuku alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

1-Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerine ait kavram, kurum ve yöntemlere ilişkin güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bu kavram, kurum ve yöntemlere il
2-Kamu hukuku ve özel hukuk alanları ve alt disiplinlerine ait kuram ve uygulamayı, edindiği araştırma ve/veya uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak analiz eder, değerlendirir ve buradan hareketle yeni ve özgün sonuç ve düşüncelere ulaşır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Kamu hukuku alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme. 11 11
Kamu hukuku alanındaki sorunları inceleyebilme ve bunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanabilme. 10 10
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

1-Hukuk kuram ve uygulamasından kaynaklanan ve toplumsal yaşamı etkileyen sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
2-Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını yaygınlaştırma ve topluma egemen kılma yolunda faaliyette bulunur.
3-Hukuk alanındaki değerleri topluma tanıtarak, toplumda hukuk ve adalet bilincinin yerleşmesine ve bunun sürdürülebilmesi sürecine katkıda bulunur.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Kamu hukuku alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme. 5 5
Kamu hukuku alanında yeni düşünceler geliştirebilme ve liderlik yaparak çözüm üretebilme. 6 6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Kamu hukuku ve özel hukuk alanları ve alt disiplinlerinde mevcut bir kavram ya da kurumu yeni bir düşünce, yaklaşım ya da yöntemle değerlendirir ya da yeni bir kavram ya da kurumu özgün bir bakış açısıyla araştıran özgün bir çalışmayı bağımsız olarak ge
2-En az bir bilimsel makaleyi hukuk alanına özgü ulusal veya uluslararası hakemli ve/veya saygın dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek hukuk kuram ve uygulamasının gelişimine katkıda bulunur.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Kamu hukuku alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme. 11 11
Kamu hukuku alanında bir yabancı dili sözlü ve yazılı olarak kullanabilme ve yabancı literatürden yararlanabilme. 8 8
Kamu hukuku alanındaki sorunları inceleyebilme ve bunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanabilme. 10 10
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerinde uzman olan kişiler ile bu alanlara ilişkin konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
2-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurar ve tartışır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Kamu hukuku alanında eksiklikleri tespit ederek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilme. 7 7
Kamu hukuku alanındaki uzman kişilerle tartışabilme, özgün görüşlerini savunabilme ve etkili iletişim kurabilme. 9 9
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerinde, yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programından mezun olanlar akademisyenlik, avukatlık, noterlik, hakim/savcılık, bürokratlık gibi çeşitli mesleklerde çalışma fırsatı edinirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar müracaat +mülakat =başarılı olmaları koşuluyla Doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından Yüksek Lisans için en az 70 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (90-120 AKTS karşılığı) geçmek ve tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Sosyal Bilimler Enstitüsü
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Kamu Hukuk Anabilim Dalında 2 Profesör, 1 Doçent, 6 yardımcı Doçent olmak üzere kadrolu 9 öğretim üyesi görev yapmaktadır. Doktora Programında eğitim dili Türkçe’dir.
Program katılımcıları ister Görükle merkez kampüsteki, isterlerse Gemlik Hukuk Fakültesindeki kütüphane, bilgisayar,vb imkanlardan yararlanabilmektedir.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KMH6101 BASIN CEZA HUKUKU Zorunlu 3 0 0 5
KMH6103 ANAYASA HUKUKUNDA YORUM Zorunlu 3 0 0 8
KMH6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 16
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KMH6102 AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA YARGI DÜZENİ Zorunlu 3 0 0 4
KMH6104 KABAHATLER HUKUKU Zorunlu 3 0 0 4
KMH6172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
KMH6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 16
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KMH6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 4
KMH6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 10
YET6177 YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 16
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KMH6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 4
KMH6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KMH6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 4
KMH6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KMH6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 4
KMH6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KMH6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 4
KMH6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KMH6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 4
KMH6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KMH6105 ULUSLAR ARASI TAHKİM Seçmeli 2 0 0 4
KMH6107 İDARE HUKUKUNDA SORUMLULUK Seçmeli 2 0 0 4
KMH6109 SUÇ SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
KMH6111 ULUSLAR ARASI ADALET DİVANI Seçmeli 2 0 0 4
KMH6113 MÜKELLEF HAKLARI Seçmeli 2 0 0 4
KMH6115 ÇOCUK HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
KMH6117 DEVLETİN GENEL TEORİSİ Seçmeli 2 0 0 4
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KMH6106 İDARİ İŞLEM TEORİSİ Seçmeli 2 0 0 4
KMH6108 ÇAĞDAŞ SİYASAL YÖNETİMLER Seçmeli 2 0 0 4
KMH6110 AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ ÇERÇEVESİNDE ADİL YARGILANMA HAKKI Seçmeli 2 0 0 4
KMH6112 SİYASAL DÜŞÜNCELER VE HUKUK FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 4
KMH6114 VERGİ DENETİM HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
KMH6116 VERGİ KABAHATLERİ Seçmeli 2 0 0 4
KMH6118 OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI Seçmeli 2 0 0 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr