Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 2011 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuş bir bölümdür. Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı yüksek lisans programına öğrenci kabulü de 2013-2014 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında başlamıştır. Moleküle Biyoloji ve Genetik bölümü lisans ve yüksek lisans programlarının ders dağılımları ve ders içerikleri bu alanda Dünya’da önde gelen üniversitelerin programları örnek alınarak hazırlanmıştır. Bölüm öğrencilerine alanlarında iyi bir araştırmacı olabilmeleri için moleküler biyoloji ve genetik alanındaki güncel bilgilere ek olarak bu alandaki teknikleri de başarı ile uygulayabilecek şekilde uygulamalı eğitim verilmektedir. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde yaygın öğrenci ve akademisyen değişimi programları ile yurtiçi ve yurt dışındaki Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri ile de eğitim ve araştırma alanında ortak projeler yürütülmektedir.
2
Verilen Derece
Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim dalı tezli yüksek lisans programı 120 AKTS kredilik sisteme tabidir. Programı başarılı bir şekilde tamamlayıp program yeterlilikleri sağlandığında Moleküler Biyoloji ve Genetik bilim alanında bilim uzmanı derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programına öğrenci kabulü ve başvurusu için Lisans diploması ile fen bilimleri için sayısal puan türünde Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosunun belirleyeceği ALES taban puanına sahip olunması şartı aranır. Yüksek lisans programına başvuru, değerlendirme ve kayıtlar için Fen Bilimleri Enstitüsünün mevcut yönetmeliklerinde belirlenen şartlar uygulanır. Yüksek lisans programına başvuru şartları Fen Bilimleri Enstitüsü Internet adresinde yayınlanmaktadır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Moleküler Biyoloji ve Genetik programında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda mevcut olan derslerden 23 kredilik (60 AKTS) ders alması, ders aşaması, tez aşaması seminerlerini ve alanında hazırladığı yüksek lisans tezini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Yüksek lisans öğrencilerinin ilgili dersten başarılı sayılabilmeleri için başarı notunun 100 üzerinden en az 70 olması gerekmektedir. Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans programı en az 2 yıllık eğitim-öğretim programını içermektedir. Öğrencilerin birinci yıllarında bölüm programında yer alan zorunlu ve seçmeli derslerini tamamlamaları ve ders aşaması seminerini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir (60 AKTS). İkinci yıllarında ise tez danışmanı tarafından belirlenen bir tez konusu üzerinde teorik ve uygulamalı tez çalışması yürütülür. Tez çalışmasını ve tez aşaması seminerini (60 AKTS) başarı ile tamamlayan öğrenci yüksek lisans tezini belirlenen jüri önünde savunur. Tez savunma jürisi tarafından yapılan sınavdan geçerli not alan öğrenciye Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim dalında Yüksek Lisans derecesi ve Bilim Uzmanı unvanı verilir.
7
Program Profili
Moleküler genetik alanında güncel bilgi ve teknikleri kavramış, araştırma deneyimi olan, gen teknolojisi alanındaki bilgileri kullanarak güncel sorunlara kalıcı çözümler üretebilen ve farklı sektörlere hizmet edecek uzman moleküler biyologlar yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Genlerin moleküler yapısını ve genetik kontrol mekanizmalarını bilir.
2. Hücrenin moleküler özelliklerini bilir.
3. Gen ve hücre teknolojilerinin genetik mühendislik ve biyoteknoloji alanındaki uygulamalarını bilir.
4. Gen ve hücre moleküler biyolojisi hakkındaki bilgileri farklı organizma gruplarının moleküler özelliklerinin analizinde kullanır.
5. Gen ve hücre yapı ve işleyişi ile ilgili bilgi ve becerilerini farklı disiplinlere uygulama becerisi kazanır.
6. Gen ve hücre teknolojileri alanında edindiği bilgi ve becerilerini ülkemizde karşılaşılan sorunların çözümü için uygular.
7. Gen ve hücre teknolojileri alanında elde ettiği bilgi ve becerileri evrensel bilim etiği kurallarını dikkate alarak değerlendirir ve uygulamaya aktarır.
8. Özgün araştırma sonuçlarını ulusal ve uluslararası düzeyde yayımlayıp moleküler biyoloji ve genetik alanında ülkemizin temsil edilmesine ve bilimsel birikiminin artmasına katkı sağlar.
9. Moleküler biyoloji ve genetik alanında bağımsız araştırma planlayabilme ve araştırma yürütebilme bilgi ve becerisi kazanır.
10. Gen ve hücre teknolojileri alanında elde ettiği bilgi ve becerilerini yaşam boyu öğrenme ilkesi çerçevesinde sürekli olarak geliştirir ve yeniler.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Gen ve hücre moleküler biyolojisi hakkındaki bilgileri farklı organizma gruplarının moleküler özelliklerinin analizinde kullanır.
 • Gen ve hücre yapı ve işleyişi ile ilgili bilgi ve becerilerini farklı disiplinlere uygulama becerisi kazanır.
 • Gen ve hücre teknolojileri alanında elde ettiği bilgi ve becerileri evrensel bilim etiği kurallarını dikkate alarak değerlendirir ve uygulamaya aktarır.
 • Gen ve hücre teknolojilerinin genetik mühendislik ve biyoteknoloji alanındaki uygulamalarını bilir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Gen ve hücre yapı ve işleyişi ile ilgili bilgi ve becerilerini farklı disiplinlere uygulama becerisi kazanır.
 • Gen ve hücre teknolojileri alanında elde ettiği bilgi ve becerilerini yaşam boyu öğrenme ilkesi çerçevesinde sürekli olarak geliştirir ve yeniler.
 • Genlerin moleküler yapısını ve genetik kontrol mekanizmalarını bilir.
 • Hücrenin moleküler özelliklerini bilir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Gen ve hücre teknolojilerinin genetik mühendislik ve biyoteknoloji alanındaki uygulamalarını bilir.
 • Gen ve hücre yapı ve işleyişi ile ilgili bilgi ve becerilerini farklı disiplinlere uygulama becerisi kazanır.
 • Gen ve hücre moleküler biyolojisi hakkındaki bilgileri farklı organizma gruplarının moleküler özelliklerinin analizinde kullanır.
 • Gen ve hücre teknolojileri alanında elde ettiği bilgi ve becerilerini yaşam boyu öğrenme ilkesi çerçevesinde sürekli olarak geliştirir ve yeniler.
 • Gen ve hücre teknolojileri alanında edindiği bilgi ve becerilerini ülkemizde karşılaşılan sorunların çözümü için uygular.
 • Gen ve hücre teknolojileri alanında elde ettiği bilgi ve becerileri evrensel bilim etiği kurallarını dikkate alarak değerlendirir ve uygulamaya aktarır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Gen ve hücre teknolojilerinin genetik mühendislik ve biyoteknoloji alanındaki uygulamalarını bilir.
 • Moleküler biyoloji ve genetik alanında bağımsız araştırma planlayabilme ve araştırma yürütebilme bilgi ve becerisi kazanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Özgün araştırma sonuçlarını ulusal ve uluslararası düzeyde yayımlayıp moleküler biyoloji ve genetik alanında ülkemizin temsil edilmesine ve bilimsel birikiminin artmasına katkı sağlar.
Öğrenme Yetkinliği
 • Genlerin moleküler yapısını ve genetik kontrol mekanizmalarını bilir.
 • Gen ve hücre teknolojileri alanında edindiği bilgi ve becerilerini ülkemizde karşılaşılan sorunların çözümü için uygular.
 • Hücrenin moleküler özelliklerini bilir.
 • Gen ve hücre moleküler biyolojisi hakkındaki bilgileri farklı organizma gruplarının moleküler özelliklerinin analizinde kullanır.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Gen ve hücre moleküler biyolojisi hakkındaki bilgileri farklı organizma gruplarının moleküler özelliklerinin analizinde kullanır. 1,2,3 1,2,3
Gen ve hücre teknolojileri alanında elde ettiği bilgi ve becerileri evrensel bilim etiği kurallarını dikkate alarak değerlendirir ve uygulamaya aktarır. 1,2,3 1,2,3
Gen ve hücre teknolojilerinin genetik mühendislik ve biyoteknoloji alanındaki uygulamalarını bilir. 1,2,3 1,2,3
Gen ve hücre yapı ve işleyişi ile ilgili bilgi ve becerilerini farklı disiplinlere uygulama becerisi kazanır. 1,2,3 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
2-Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
3-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Gen ve hücre teknolojileri alanında elde ettiği bilgi ve becerilerini yaşam boyu öğrenme ilkesi çerçevesinde sürekli olarak geliştirir ve yeniler. 1,2 1,2
Gen ve hücre yapı ve işleyişi ile ilgili bilgi ve becerilerini farklı disiplinlere uygulama becerisi kazanır. 1,2 1,2
Genlerin moleküler yapısını ve genetik kontrol mekanizmalarını bilir. 1,2 1,2
Hücrenin moleküler özelliklerini bilir. 1,2 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Gen ve hücre moleküler biyolojisi hakkındaki bilgileri farklı organizma gruplarının moleküler özelliklerinin analizinde kullanır. 3 3
Gen ve hücre teknolojileri alanında edindiği bilgi ve becerilerini ülkemizde karşılaşılan sorunların çözümü için uygular. 1,2 1,2
Gen ve hücre teknolojileri alanında elde ettiği bilgi ve becerileri evrensel bilim etiği kurallarını dikkate alarak değerlendirir ve uygulamaya aktarır. 1 1
Gen ve hücre teknolojileri alanında elde ettiği bilgi ve becerilerini yaşam boyu öğrenme ilkesi çerçevesinde sürekli olarak geliştirir ve yeniler. 2 2
Gen ve hücre teknolojilerinin genetik mühendislik ve biyoteknoloji alanındaki uygulamalarını bilir. 3 3
Gen ve hücre yapı ve işleyişi ile ilgili bilgi ve becerilerini farklı disiplinlere uygulama becerisi kazanır. 3 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
2-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
3-Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
4-Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Gen ve hücre teknolojilerinin genetik mühendislik ve biyoteknoloji alanındaki uygulamalarını bilir. 1,2,3 1,2,3
Moleküler biyoloji ve genetik alanında bağımsız araştırma planlayabilme ve araştırma yürütebilme bilgi ve becerisi kazanır. 1,2,3 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
2-Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
3-Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Özgün araştırma sonuçlarını ulusal ve uluslararası düzeyde yayımlayıp moleküler biyoloji ve genetik alanında ülkemizin temsil edilmesine ve bilimsel birikiminin artmasına katkı sağlar. 1,2,3,4 1,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

1-Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
2-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
4-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Gen ve hücre moleküler biyolojisi hakkındaki bilgileri farklı organizma gruplarının moleküler özelliklerinin analizinde kullanır. 1 1
Gen ve hücre teknolojileri alanında edindiği bilgi ve becerilerini ülkemizde karşılaşılan sorunların çözümü için uygular. 1 1
Genlerin moleküler yapısını ve genetik kontrol mekanizmalarını bilir. 1 1
Hücrenin moleküler özelliklerini bilir. 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Yüksek lisans programını başarılı bir şekilde tamamlayan Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim dalı mezunları sağlık, gıda, tarım gibi sektörlerde faaliyet gösteren özel sektöre ait kurumların Ar-Ge, kalite kontrol veya analiz laboratuar birimlerinde uzman moleküler biyolog olarak istihdam edilebilmektedirler. Gerekli koşulları sağlayan mezunlar (KPSS gibi) bazı kamu kuruluşlarında da çalışabilmektedirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar gerekli koşulları sağlamaları durumunda yurt içi ve yurt dışındaki moleküler biyoloji ve genetik alanındaki doktora programlarına devam edebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bu konudaki uygulamalar ilgili derslerin tanıtım ve uygulama formlarında açıklanmaktadır. Ders ve uygulamalara devam zorunluluğu vardır. Değerlendirmede esas olarak Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü yönetmeliğinde ilgili program için belirtilen esaslar uygulanır.
12
Mezuniyet Koşulları
Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Yüksek Lisans programından bilim uzmanı olarak mezun olabilmek için Yeterlilik Koşulları ve Kuralları (Madde 5) bölümünde açıklanan koşulların yerine getirilmesi ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı yüksek lisans tezini seçilmiş bilim jürisi önünde başarıyla savunması gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program başkanı ve koordinatörü:
Prof.Dr. Aydın TÜRKEÇ
Uludag Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü,
16059-Bursa.
E-posta: sturkel@uludag.edu.tr
Tel: (0224) 294 2861
Faks: (0224) 294 1899
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü yüksek lisans programında 2 Prof.Dr., 4 Dr öğretim üyesi görev almaktadır. Anabilim dalına "Moleküler Genetik" bilim dalı için öğrenci kabul edilmektedir. Bölümde yüksek lisans programındaki öğrencilerin kullanımına açık, teknik olarak donanımlı ve moleküler biyoloji araştırmasının yapılabileceği dört farklı araştırma laboratuvarı vardır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MBG5181 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 5
MBG5191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
MBG5401 MOLEKÜLER BİYOLOJİ YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 6
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FEN5000 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
MBG5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 4
MBG5182 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 5
MBG5192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MBG5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
MBG5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MBG5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
MBG5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MBG5403 HÜCRE MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
MBG5405 BİTKİ MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
MBG5407 İNSAN MOLEKÜLER GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
MBG5411 BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
MBG5417 BİTKİ DOKU KÜLTÜRLERİ Seçmeli 3 0 0 6
MBG5423 GENETİK ANALİZ METODLARI Seçmeli 3 0 0 6
MBG5425 İŞLEVSEL GENOMİK Seçmeli 3 0 0 6
MBG5429 İNSAN GENETİĞİNDE GÜNCEL YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
MBG5431 YAYGIN HASTALIKLARIN GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
MBG5433 HÜCRE DÖNGÜSÜ VE KONTROL MEKANİZMALARI Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MBG5400 GEN MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
MBG5404 EPİGENETİK Seçmeli 3 0 0 6
MBG5406 HAYVAN HÜCRE KÜLTÜRLERİ Seçmeli 3 0 0 6
MBG5422 GEN TRANSFER METODLARI VE VEKTÖRLER Seçmeli 3 0 0 6
MBG5424 PROTEOMİK Seçmeli 3 0 0 6
MBG5428 GENETİK EPİDEMİYOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
MBG5430 KANSER MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
MBG5432 HALK SAĞLIĞI GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
MBG5434 İLERİ BİTKİ MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
MBG5436 REKOMBİNANT DNA TEKNOLOJİSİ VE  GENETİK MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr