Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Atçılık ve Antrenörlüğü
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Uludağ Üniversitesi Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulunda 2013-2014 eğitim öğretim yılında Atçılık ve Antrenörlüğü Programı eğitime başlamıştır.
2
Verilen Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde Bitkisel ve Hayvansal Üretim bölümü alanında 120 ECTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Atçılık ve Antrenörlüğü alanında önlisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. Veteriner sağlık meslek liselerinden sınavsız geçiş yapılabilmektedir. Kayıt olacak öğrenci bedensel ve psikolojik olarak herhangi bir rahatsızlığının olmadığını sağlık raporu ile belgelendirmelidir. Eğitim ve öğretim sırasında yapılacak uygulamalarda, ahır içinde tulum, sweet shirt, çizme, bone, maske ve eldiven, ahır dışında ise tok, binicilik pantolonu, binicilik çizmesi, eldiven ve koruyucu yelek gibi kıyafetleri öğrenci giymek zorundadır. Bunların temini öğrenciye aittir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Atçılık ve Antrenörlüğü alanında önlisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili
Atçılık ve Antrenörlüğü programının amacı atçılık konusunda teorik ve uygulamalı bilgilerle donatılmış teknik eleman yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Atçılık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları yorumlayabilmek ve ülkemizde atçılığın gelişmesini görev edinmek
2. At ve atçılık hakkında genel bilgi ve beceri sahibi olmak ve çalışma sahasında bunları kullanabilmek
3. Atlı sporlar ve geleneksel türk atçılığı hakkında bilgi sahibi olmak
4. Spor atlarına uygun antrenman tekniklerini belirleyerek uygulayabilmek
5. At yetiştiriciliğinde üreme, bakım ve besleme teknikleri ve uygulamaları hakkında yeterli bilgi sahibi olmak
6. Binicilik ve binici eğitim teknikleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak
7. Atçılık işletmelerinin yönetim ve organizasyonu hakkında bilgi sahibi olmak
8. At ayak hastalıkları ve nallama teknikleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak
9. Hayvan hastanelerinde, özel veteriner kliniklerinde, çiftliklerde, haralar ve aşım istasyonlarında veteriner hekimin önerdiği hijyen, bakım, tedavi ve sağlık hizmetlerini uygulayabilmek ve Veteriner hekim sorumluluğunda atçılıkta salgın, bulaşıcı ve zoonoz hastalıklardan korunma ile ilgili ölçemleri uygulayabilmek
10. Mesleki ve toplumsal etik değerlere, gerekli bilimsel formasyona sahip atçılar olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek, gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek ve tavır, tutum ve davranışlarıyla topluma örnek olabilmek
11. Atçılık işletmelerinin daha verimli ve daha etkin yönetilmelerine katkıda bulunabilmek
12. Atları ve binicileri yarışlara/müsabakalara uygun şekilde hazırlayabilmek ve bu kapsamdaki prosedürlere hâkim olmak ve Atçılıkla ilgili mevzuatı, müsabaka ve yarış kurallarını, genel hükümleri anlayarak uygulayabilmek
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • At yetiştiriciliğinde üreme, bakım ve besleme teknikleri ve uygulamaları hakkında yeterli bilgi sahibi olmak
 • Atçılık işletmelerinin yönetim ve organizasyonu hakkında bilgi sahibi olmak
 • Mesleki ve toplumsal etik değerlere, gerekli bilimsel formasyona sahip atçılar olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek, gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek ve tavır, tutum ve davranışlarıyla topluma örnek olabilmek
 • Spor atlarına uygun antrenman tekniklerini belirleyerek uygulayabilmek
 • Atçılık işletmelerinin daha verimli ve daha etkin yönetilmelerine katkıda bulunabilmek
 • Atları ve binicileri yarışlara/müsabakalara uygun şekilde hazırlayabilmek ve bu kapsamdaki prosedürlere hâkim olmak ve Atçılıkla ilgili mevzuatı, müsabaka ve yarış kurallarını, genel hükümleri anlayarak uygulayabilmek
 • Atlı sporlar ve geleneksel türk atçılığı hakkında bilgi sahibi olmak
 • Atçılık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları yorumlayabilmek ve ülkemizde atçılığın gelişmesini görev edinmek
 • Binicilik ve binici eğitim teknikleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak
 • At ve atçılık hakkında genel bilgi ve beceri sahibi olmak ve çalışma sahasında bunları kullanabilmek
 • Hayvan hastanelerinde, özel veteriner kliniklerinde, çiftliklerde, haralar ve aşım istasyonlarında veteriner hekimin önerdiği hijyen, bakım, tedavi ve sağlık hizmetlerini uygulayabilmek ve Veteriner hekim sorumluluğunda atçılıkta salgın, bulaşıcı ve zoonoz hastalıklardan korunma ile ilgili ölçemleri uygulayabilmek
 • At ayak hastalıkları ve nallama teknikleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Atları ve binicileri yarışlara/müsabakalara uygun şekilde hazırlayabilmek ve bu kapsamdaki prosedürlere hâkim olmak ve Atçılıkla ilgili mevzuatı, müsabaka ve yarış kurallarını, genel hükümleri anlayarak uygulayabilmek
 • Mesleki ve toplumsal etik değerlere, gerekli bilimsel formasyona sahip atçılar olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek, gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek ve tavır, tutum ve davranışlarıyla topluma örnek olabilmek
 • Hayvan hastanelerinde, özel veteriner kliniklerinde, çiftliklerde, haralar ve aşım istasyonlarında veteriner hekimin önerdiği hijyen, bakım, tedavi ve sağlık hizmetlerini uygulayabilmek ve Veteriner hekim sorumluluğunda atçılıkta salgın, bulaşıcı ve zoonoz hastalıklardan korunma ile ilgili ölçemleri uygulayabilmek
 • Spor atlarına uygun antrenman tekniklerini belirleyerek uygulayabilmek
 • At ve atçılık hakkında genel bilgi ve beceri sahibi olmak ve çalışma sahasında bunları kullanabilmek
 • Atçılık işletmelerinin daha verimli ve daha etkin yönetilmelerine katkıda bulunabilmek
 • Atçılık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları yorumlayabilmek ve ülkemizde atçılığın gelişmesini görev edinmek
 • Binicilik ve binici eğitim teknikleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak
 • At ayak hastalıkları ve nallama teknikleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak
 • At yetiştiriciliğinde üreme, bakım ve besleme teknikleri ve uygulamaları hakkında yeterli bilgi sahibi olmak
 • Atçılık işletmelerinin yönetim ve organizasyonu hakkında bilgi sahibi olmak
 • Atlı sporlar ve geleneksel türk atçılığı hakkında bilgi sahibi olmak
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • At ayak hastalıkları ve nallama teknikleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak
 • Atçılık işletmelerinin yönetim ve organizasyonu hakkında bilgi sahibi olmak
 • Hayvan hastanelerinde, özel veteriner kliniklerinde, çiftliklerde, haralar ve aşım istasyonlarında veteriner hekimin önerdiği hijyen, bakım, tedavi ve sağlık hizmetlerini uygulayabilmek ve Veteriner hekim sorumluluğunda atçılıkta salgın, bulaşıcı ve zoonoz hastalıklardan korunma ile ilgili ölçemleri uygulayabilmek
 • Atlı sporlar ve geleneksel türk atçılığı hakkında bilgi sahibi olmak
 • Binicilik ve binici eğitim teknikleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak
 • Atçılık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları yorumlayabilmek ve ülkemizde atçılığın gelişmesini görev edinmek
 • At ve atçılık hakkında genel bilgi ve beceri sahibi olmak ve çalışma sahasında bunları kullanabilmek
 • Atları ve binicileri yarışlara/müsabakalara uygun şekilde hazırlayabilmek ve bu kapsamdaki prosedürlere hâkim olmak ve Atçılıkla ilgili mevzuatı, müsabaka ve yarış kurallarını, genel hükümleri anlayarak uygulayabilmek
 • Mesleki ve toplumsal etik değerlere, gerekli bilimsel formasyona sahip atçılar olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek, gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek ve tavır, tutum ve davranışlarıyla topluma örnek olabilmek
 • At yetiştiriciliğinde üreme, bakım ve besleme teknikleri ve uygulamaları hakkında yeterli bilgi sahibi olmak
 • Atçılık işletmelerinin daha verimli ve daha etkin yönetilmelerine katkıda bulunabilmek
 • Spor atlarına uygun antrenman tekniklerini belirleyerek uygulayabilmek
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Atlı sporlar ve geleneksel türk atçılığı hakkında bilgi sahibi olmak
 • Mesleki ve toplumsal etik değerlere, gerekli bilimsel formasyona sahip atçılar olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek, gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek ve tavır, tutum ve davranışlarıyla topluma örnek olabilmek
 • Spor atlarına uygun antrenman tekniklerini belirleyerek uygulayabilmek
 • Atçılık işletmelerinin daha verimli ve daha etkin yönetilmelerine katkıda bulunabilmek
 • Atçılık işletmelerinin yönetim ve organizasyonu hakkında bilgi sahibi olmak
 • Binicilik ve binici eğitim teknikleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak
 • At ve atçılık hakkında genel bilgi ve beceri sahibi olmak ve çalışma sahasında bunları kullanabilmek
 • Atçılık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları yorumlayabilmek ve ülkemizde atçılığın gelişmesini görev edinmek
 • At ayak hastalıkları ve nallama teknikleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak
 • At yetiştiriciliğinde üreme, bakım ve besleme teknikleri ve uygulamaları hakkında yeterli bilgi sahibi olmak
 • Atları ve binicileri yarışlara/müsabakalara uygun şekilde hazırlayabilmek ve bu kapsamdaki prosedürlere hâkim olmak ve Atçılıkla ilgili mevzuatı, müsabaka ve yarış kurallarını, genel hükümleri anlayarak uygulayabilmek
 • Hayvan hastanelerinde, özel veteriner kliniklerinde, çiftliklerde, haralar ve aşım istasyonlarında veteriner hekimin önerdiği hijyen, bakım, tedavi ve sağlık hizmetlerini uygulayabilmek ve Veteriner hekim sorumluluğunda atçılıkta salgın, bulaşıcı ve zoonoz hastalıklardan korunma ile ilgili ölçemleri uygulayabilmek
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Atçılık işletmelerinin yönetim ve organizasyonu hakkında bilgi sahibi olmak
 • Mesleki ve toplumsal etik değerlere, gerekli bilimsel formasyona sahip atçılar olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek, gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek ve tavır, tutum ve davranışlarıyla topluma örnek olabilmek
 • Atları ve binicileri yarışlara/müsabakalara uygun şekilde hazırlayabilmek ve bu kapsamdaki prosedürlere hâkim olmak ve Atçılıkla ilgili mevzuatı, müsabaka ve yarış kurallarını, genel hükümleri anlayarak uygulayabilmek
 • Hayvan hastanelerinde, özel veteriner kliniklerinde, çiftliklerde, haralar ve aşım istasyonlarında veteriner hekimin önerdiği hijyen, bakım, tedavi ve sağlık hizmetlerini uygulayabilmek ve Veteriner hekim sorumluluğunda atçılıkta salgın, bulaşıcı ve zoonoz hastalıklardan korunma ile ilgili ölçemleri uygulayabilmek
 • At ve atçılık hakkında genel bilgi ve beceri sahibi olmak ve çalışma sahasında bunları kullanabilmek
 • Atçılık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları yorumlayabilmek ve ülkemizde atçılığın gelişmesini görev edinmek
 • Binicilik ve binici eğitim teknikleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak
 • Spor atlarına uygun antrenman tekniklerini belirleyerek uygulayabilmek
 • At ayak hastalıkları ve nallama teknikleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak
 • At yetiştiriciliğinde üreme, bakım ve besleme teknikleri ve uygulamaları hakkında yeterli bilgi sahibi olmak
 • Atlı sporlar ve geleneksel türk atçılığı hakkında bilgi sahibi olmak
 • Atçılık işletmelerinin daha verimli ve daha etkin yönetilmelerine katkıda bulunabilmek
Öğrenme Yetkinliği
 • Atçılık işletmelerinin yönetim ve organizasyonu hakkında bilgi sahibi olmak
 • Atlı sporlar ve geleneksel türk atçılığı hakkında bilgi sahibi olmak
 • Binicilik ve binici eğitim teknikleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak
 • At ayak hastalıkları ve nallama teknikleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak
 • At yetiştiriciliğinde üreme, bakım ve besleme teknikleri ve uygulamaları hakkında yeterli bilgi sahibi olmak
 • Hayvan hastanelerinde, özel veteriner kliniklerinde, çiftliklerde, haralar ve aşım istasyonlarında veteriner hekimin önerdiği hijyen, bakım, tedavi ve sağlık hizmetlerini uygulayabilmek ve Veteriner hekim sorumluluğunda atçılıkta salgın, bulaşıcı ve zoonoz hastalıklardan korunma ile ilgili ölçemleri uygulayabilmek
 • Spor atlarına uygun antrenman tekniklerini belirleyerek uygulayabilmek
 • At ve atçılık hakkında genel bilgi ve beceri sahibi olmak ve çalışma sahasında bunları kullanabilmek
 • Atçılık işletmelerinin daha verimli ve daha etkin yönetilmelerine katkıda bulunabilmek
 • Atçılık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları yorumlayabilmek ve ülkemizde atçılığın gelişmesini görev edinmek
 • Atları ve binicileri yarışlara/müsabakalara uygun şekilde hazırlayabilmek ve bu kapsamdaki prosedürlere hâkim olmak ve Atçılıkla ilgili mevzuatı, müsabaka ve yarış kurallarını, genel hükümleri anlayarak uygulayabilmek
 • Mesleki ve toplumsal etik değerlere, gerekli bilimsel formasyona sahip atçılar olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek, gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek ve tavır, tutum ve davranışlarıyla topluma örnek olabilmek
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
At ayak hastalıkları ve nallama teknikleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak 1,2 3,4,5
Binicilik ve binici eğitim teknikleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak 1,2
At yetiştiriciliğinde üreme, bakım ve besleme teknikleri ve uygulamaları hakkında yeterli bilgi sahibi olmak 1,2 1,2,3,4,5
Mesleki ve toplumsal etik değerlere, gerekli bilimsel formasyona sahip atçılar olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek, gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek ve tavır, tutum ve davranışlarıyla topluma örnek olabilmek 1,2 3,4,5
Atlı sporlar ve geleneksel türk atçılığı hakkında bilgi sahibi olmak 1,2 1
Spor atlarına uygun antrenman tekniklerini belirleyerek uygulayabilmek 1,2 1,3,4,5
Atçılık işletmelerinin yönetim ve organizasyonu hakkında bilgi sahibi olmak 1,2 1,2,5
Atları ve binicileri yarışlara/müsabakalara uygun şekilde hazırlayabilmek ve bu kapsamdaki prosedürlere hâkim olmak ve Atçılıkla ilgili mevzuatı, müsabaka ve yarış kurallarını, genel hükümleri anlayarak uygulayabilmek 1,2
Hayvan hastanelerinde, özel veteriner kliniklerinde, çiftliklerde, haralar ve aşım istasyonlarında veteriner hekimin önerdiği hijyen, bakım, tedavi ve sağlık hizmetlerini uygulayabilmek ve Veteriner hekim sorumluluğunda atçılıkta salgın, bulaşıcı ve zoonoz hastalıklardan korunma ile ilgili ölçemleri uygulayabilmek 1,2 1,2,3,4,5
At ve atçılık hakkında genel bilgi ve beceri sahibi olmak ve çalışma sahasında bunları kullanabilmek 1,2 1,2,3,4,5
Atçılık işletmelerinin daha verimli ve daha etkin yönetilmelerine katkıda bulunabilmek 1,2 3,4,5
Atçılık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları yorumlayabilmek ve ülkemizde atçılığın gelişmesini görev edinmek 1,2 3,4,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Kuramsal olarak belirlenen besleme protokollerini hazırlar ve kullanır.
2-Hospitalize edilen hayvanlar ile pre- ve post-operatif dönem bakım verir.
3-Veteriner hekime klinik muayene, görüntüleme yöntemlerinin uygulanması, cerrahi uygulamalar sırasında talep edilen yardımda bulunur, (hayvanların sevk ve idaresi, anestezi altındaki hastanın monitorizasyonu sağlar vb).
4-Hastalıklardan korunma ve kontrolü ile tedavileri konusundaki uygulamalarda (invaziv olmayan ilaç ve aşı uygulamaları) hekime yardımcı olur.
5-Laboratuarlarda sorumlu hekim nezaretinde kayıt alma, test materyalinin hazırlanması ve test edilmesi becerilerine sahiptir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
At yetiştiriciliğinde üreme, bakım ve besleme teknikleri ve uygulamaları hakkında yeterli bilgi sahibi olmak 1 1,2,3,4,5,6
Atçılık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları yorumlayabilmek ve ülkemizde atçılığın gelişmesini görev edinmek 1 1
Atları ve binicileri yarışlara/müsabakalara uygun şekilde hazırlayabilmek ve bu kapsamdaki prosedürlere hâkim olmak ve Atçılıkla ilgili mevzuatı, müsabaka ve yarış kurallarını, genel hükümleri anlayarak uygulayabilmek 1 1
Binicilik ve binici eğitim teknikleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak 1 1
At ayak hastalıkları ve nallama teknikleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak 1 1,3,4,5,6
At ve atçılık hakkında genel bilgi ve beceri sahibi olmak ve çalışma sahasında bunları kullanabilmek 1 1,2,3,4,5,6
Atçılık işletmelerinin daha verimli ve daha etkin yönetilmelerine katkıda bulunabilmek 1 1,2,3,4,5,6
Atlı sporlar ve geleneksel türk atçılığı hakkında bilgi sahibi olmak 1 1
Hayvan hastanelerinde, özel veteriner kliniklerinde, çiftliklerde, haralar ve aşım istasyonlarında veteriner hekimin önerdiği hijyen, bakım, tedavi ve sağlık hizmetlerini uygulayabilmek ve Veteriner hekim sorumluluğunda atçılıkta salgın, bulaşıcı ve zoonoz hastalıklardan korunma ile ilgili ölçemleri uygulayabilmek 1 1,2,3,4,5,6,7
Spor atlarına uygun antrenman tekniklerini belirleyerek uygulayabilmek 1 1,2,3
Atçılık işletmelerinin yönetim ve organizasyonu hakkında bilgi sahibi olmak 1 1,2,4,5
Mesleki ve toplumsal etik değerlere, gerekli bilimsel formasyona sahip atçılar olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek, gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek ve tavır, tutum ve davranışlarıyla topluma örnek olabilmek 1 2,5,6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Hayvan türleri ve ırklarını, yapısal ve işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik ve biyokimyasal, vb) temel özelliklerini tanır.
2-Laboratuvarlarda sorumlu hekim nezaretinde kayıt alır, test materyallerini hazırlar ve test eder.
3-Hayvanların yaşamsal belirtilerini yorumlar ve gerekli durumlarda temel ilk yardım uygulamalarını yapar.
4-Asepsi ve antisepsi tekniklerini hatırlar, hospitalize edilen hayvanlar ile pre- ve post-operatif dönemde bakım konusunu işaret eder.
5-Parazit enfestasyonlarını tanır ve enfeksiyöz hastalıkların bulaş modelleri ile hastalıkların kontrolü için yapılacak çalışmalarda (aşı uygulaması, hijyen tedbirleri, ilaçlama vb) veteriner hekime yardımcı olur.
6-Klinik muayene ve görüntüleme cihazları ile cerrahi müdahale aletlerini tanır ve güvenli kullanımları sırasında veteriner hekime destek olur.
7-Resmi yazı ve tıbbı rapor yazar.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Atları ve binicileri yarışlara/müsabakalara uygun şekilde hazırlayabilmek ve bu kapsamdaki prosedürlere hâkim olmak ve Atçılıkla ilgili mevzuatı, müsabaka ve yarış kurallarını, genel hükümleri anlayarak uygulayabilmek 1,2 1,2,3
Binicilik ve binici eğitim teknikleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak 1,2 1
Spor atlarına uygun antrenman tekniklerini belirleyerek uygulayabilmek 1,2 1,2
Atlı sporlar ve geleneksel türk atçılığı hakkında bilgi sahibi olmak 1,2 3
Mesleki ve toplumsal etik değerlere, gerekli bilimsel formasyona sahip atçılar olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek, gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek ve tavır, tutum ve davranışlarıyla topluma örnek olabilmek 1,2 2
Atçılık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları yorumlayabilmek ve ülkemizde atçılığın gelişmesini görev edinmek 1,2 1,2,3
Hayvan hastanelerinde, özel veteriner kliniklerinde, çiftliklerde, haralar ve aşım istasyonlarında veteriner hekimin önerdiği hijyen, bakım, tedavi ve sağlık hizmetlerini uygulayabilmek ve Veteriner hekim sorumluluğunda atçılıkta salgın, bulaşıcı ve zoonoz hastalıklardan korunma ile ilgili ölçemleri uygulayabilmek 1,2 1,2,3
At yetiştiriciliğinde üreme, bakım ve besleme teknikleri ve uygulamaları hakkında yeterli bilgi sahibi olmak 1,2 1,2,3
Atçılık işletmelerinin yönetim ve organizasyonu hakkında bilgi sahibi olmak 1,2 1,2,3
At ayak hastalıkları ve nallama teknikleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak 1,2 1,2
Atçılık işletmelerinin daha verimli ve daha etkin yönetilmelerine katkıda bulunabilmek 1,2 2,3
At ve atçılık hakkında genel bilgi ve beceri sahibi olmak ve çalışma sahasında bunları kullanabilmek 1,2 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu hatırlar, hayvan refahını ve etik ilkeleri tüm uygulamalarda gözetir.
2-İş yeri ve iş güvenliği kavramlarına hâkim olma ve iş güvenliğini tehdit eden durumlarda gerekli sorumluluğu alır.
3-Çalışma alanı ile ilgili mevzuatları tanımlar ve güncellenen mevzuatı takip eder.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Atçılık işletmelerinin daha verimli ve daha etkin yönetilmelerine katkıda bulunabilmek 1,2,3 1
Spor atlarına uygun antrenman tekniklerini belirleyerek uygulayabilmek 1,2,3 1
At yetiştiriciliğinde üreme, bakım ve besleme teknikleri ve uygulamaları hakkında yeterli bilgi sahibi olmak 1,2,3 1
At ayak hastalıkları ve nallama teknikleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak 1,2,3 1
At ve atçılık hakkında genel bilgi ve beceri sahibi olmak ve çalışma sahasında bunları kullanabilmek 1,2,3 1
Binicilik ve binici eğitim teknikleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak 1,2,3
Hayvan hastanelerinde, özel veteriner kliniklerinde, çiftliklerde, haralar ve aşım istasyonlarında veteriner hekimin önerdiği hijyen, bakım, tedavi ve sağlık hizmetlerini uygulayabilmek ve Veteriner hekim sorumluluğunda atçılıkta salgın, bulaşıcı ve zoonoz hastalıklardan korunma ile ilgili ölçemleri uygulayabilmek 1,2,3 1
Atçılık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları yorumlayabilmek ve ülkemizde atçılığın gelişmesini görev edinmek 1,2,3 1
Atları ve binicileri yarışlara/müsabakalara uygun şekilde hazırlayabilmek ve bu kapsamdaki prosedürlere hâkim olmak ve Atçılıkla ilgili mevzuatı, müsabaka ve yarış kurallarını, genel hükümleri anlayarak uygulayabilmek 1,2,3 1
Atlı sporlar ve geleneksel türk atçılığı hakkında bilgi sahibi olmak 1,2,3 1
Mesleki ve toplumsal etik değerlere, gerekli bilimsel formasyona sahip atçılar olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek, gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek ve tavır, tutum ve davranışlarıyla topluma örnek olabilmek 1,2,3 1
Atçılık işletmelerinin yönetim ve organizasyonu hakkında bilgi sahibi olmak 1,2,3 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

1-Veteriner Hekim tarafından planlanan her türlü uygulamayı yürütür.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Atları ve binicileri yarışlara/müsabakalara uygun şekilde hazırlayabilmek ve bu kapsamdaki prosedürlere hâkim olmak ve Atçılıkla ilgili mevzuatı, müsabaka ve yarış kurallarını, genel hükümleri anlayarak uygulayabilmek 1,2,3,4 1
Hayvan hastanelerinde, özel veteriner kliniklerinde, çiftliklerde, haralar ve aşım istasyonlarında veteriner hekimin önerdiği hijyen, bakım, tedavi ve sağlık hizmetlerini uygulayabilmek ve Veteriner hekim sorumluluğunda atçılıkta salgın, bulaşıcı ve zoonoz hastalıklardan korunma ile ilgili ölçemleri uygulayabilmek 1,2,3,4 1
At ve atçılık hakkında genel bilgi ve beceri sahibi olmak ve çalışma sahasında bunları kullanabilmek 1,2,3,4 1,2,3,4
Binicilik ve binici eğitim teknikleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak 1,2,3,4 1
Spor atlarına uygun antrenman tekniklerini belirleyerek uygulayabilmek 1,2,3,4 2,4
Atçılık işletmelerinin yönetim ve organizasyonu hakkında bilgi sahibi olmak 1,2,3,4 1,2,3,4
Atlı sporlar ve geleneksel türk atçılığı hakkında bilgi sahibi olmak 1,2,3,4 1,3,4
Mesleki ve toplumsal etik değerlere, gerekli bilimsel formasyona sahip atçılar olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek, gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek ve tavır, tutum ve davranışlarıyla topluma örnek olabilmek 1,2,3,4 1
Atçılık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları yorumlayabilmek ve ülkemizde atçılığın gelişmesini görev edinmek 1,2,3,4 1,2,3,4
At ayak hastalıkları ve nallama teknikleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak 1,2,3,4 2
Atçılık işletmelerinin daha verimli ve daha etkin yönetilmelerine katkıda bulunabilmek 1,2,3,4 1,2,3,4
At yetiştiriciliğinde üreme, bakım ve besleme teknikleri ve uygulamaları hakkında yeterli bilgi sahibi olmak 1,2,3,4 2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Mesleki yetenek ve yetki-sorumluluklarından yola çıkarak toplum bilinci ile planlanan sosyal projelere katkı sağlar (çiftçi bilgilendirme toplantılarında kuramsal/uygulamalı çalışmalarda yer alır, vb).
2-Mesleki anlamda kullanacağı/kullanımına yardımcı olacağı cihazlara ilişkin teknolojik yenilikleri izler, bu cihazların kullanımına ilişkin etkinliklere katılır.
3-Mesleki uygulamaları sırasında ihtiyaç duyacağı düzeyde en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyi en az bir yabancı dili kullanır.
4-En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki uygulamalar ve sosyal ilişkiler düzeyinde ihtiyaç duyulabilecek diğer teknolojik araçları kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Atçılık işletmelerinin daha verimli ve daha etkin yönetilmelerine katkıda bulunabilmek 1,2,3 1,2
Binicilik ve binici eğitim teknikleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak 1,2,3 1,2
Spor atlarına uygun antrenman tekniklerini belirleyerek uygulayabilmek 1,2,3 1,2
At ayak hastalıkları ve nallama teknikleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak 1,2,3 1,2
Atları ve binicileri yarışlara/müsabakalara uygun şekilde hazırlayabilmek ve bu kapsamdaki prosedürlere hâkim olmak ve Atçılıkla ilgili mevzuatı, müsabaka ve yarış kurallarını, genel hükümleri anlayarak uygulayabilmek 1,2,3 1,2
Atçılık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları yorumlayabilmek ve ülkemizde atçılığın gelişmesini görev edinmek 1,2,3 1,2
Hayvan hastanelerinde, özel veteriner kliniklerinde, çiftliklerde, haralar ve aşım istasyonlarında veteriner hekimin önerdiği hijyen, bakım, tedavi ve sağlık hizmetlerini uygulayabilmek ve Veteriner hekim sorumluluğunda atçılıkta salgın, bulaşıcı ve zoonoz hastalıklardan korunma ile ilgili ölçemleri uygulayabilmek 1,2,3 1,2
Mesleki ve toplumsal etik değerlere, gerekli bilimsel formasyona sahip atçılar olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek, gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek ve tavır, tutum ve davranışlarıyla topluma örnek olabilmek 1,2,3 1,2
At ve atçılık hakkında genel bilgi ve beceri sahibi olmak ve çalışma sahasında bunları kullanabilmek 1,2,3 1,2
At yetiştiriciliğinde üreme, bakım ve besleme teknikleri ve uygulamaları hakkında yeterli bilgi sahibi olmak 1,2,3 1,2
Atlı sporlar ve geleneksel türk atçılığı hakkında bilgi sahibi olmak 1,2,3 1,2
Atçılık işletmelerinin yönetim ve organizasyonu hakkında bilgi sahibi olmak 1,2,3 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

1-Bilimsel bilgiyi kullanıma sokar, metotlarını tanır.
2-Sahip olduğu bilgi ve beceriyi eleştirel yolla değerlendirerek, edinmesi gereken yeni bilgi ve beceriler konusunda günceli takip eder, doğru bilgi kaynaklarını belirler ve bilgiye ulaşma yetkinliğine sahip olur.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Atçılık ve Antrenörlüğü program öğrencileri Hipodromlarda, Tarım İşletmeleri Atçılık birimlerinde, TJK haraları, atlı spor kulüpleri, Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi, özel çiftlikler, bakanlık teşkilatında istihdam edilebilmektedirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS sınavı ile Veteriner Fakültelerine geçiş yapabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %50, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %50. şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 30. puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri

Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu
Atçılık ve Antrenörlüğü Programı
Öğr.Gör.Dr.Hasan Basri TEK
hbtek@uludag.edu.tr
Dahili:55244
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Programda 1 doçent, 5 öğretim görevlisi çalışmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
AAAZ101 AT ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 4
AAAZ103 AT DAVRANIŞLARI VE ATA YAKLAŞIM Zorunlu 2 0 0 3
AAAZ105 AT DONANIM, EKİPMAN VE TESİSLER Zorunlu 2 0 0 3
AAAZ107 GENEL ENFEKSİYON BİLGİSİ VE HİJYEN Zorunlu 1 2 0 3
AAAZ109 AT VE AHIR BAKIMI I Zorunlu 2 2 0 5
AAAZ111 AT SPORLARI Zorunlu 2 0 0 3
AAAZ113 AT ANATOMİSİ Zorunlu 2 0 0 3
OTPZ010 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 3
32ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 33
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
AAAZ104 BİNİCİLİK I Zorunlu 1 2 0 4
AAAZ106 AT VE AHIR BAKIMI II Zorunlu 2 2 0 5
AAAZ110 AT YETİŞTİRİCİLİĞİ VE IRKLARI Zorunlu 2 0 0 3
AAAZ112 AT ENFEKSİYON HASTALIKLARI Zorunlu 2 0 0 3
AAAZ114 AT AYAK SAĞLIĞI Zorunlu 2 0 0 3
AAAZ116 AT BESLEME VE YEM BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 3
32YAD102 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 3
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
AAAZ201 BİNİCİLİK II Zorunlu 3 2 0 4
AAAZ203 AT ANTRENMAN TEKNİKLERİ I Zorunlu 2 0 0 3
AAAZ205 AT ÜREME SAĞLIĞI VE HİJYENİ Zorunlu 2 0 0 3
AAAZ209 STAJ I Zorunlu 0 0 0 4
AAAZ211 NALLAMA TEKNİKLERİ I Zorunlu 2 2 0 3
AAAZ213 GENEL YARIŞÇILIK BİLGİSİ Zorunlu 1 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 11
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
AAAZ202 BİNİCİLİK III Zorunlu 3 2 0 4
AAAZ204 AT ANTRENMAN TEKNİKLERİ II Zorunlu 2 0 0 3
AAAZ208 AT İŞLETMECİLİĞİ Zorunlu 2 0 0 3
AAAZ210 STAJ II Zorunlu 0 0 0 4
AAAZ212 NALLAMA TEKNİKLERİ II Zorunlu 2 2 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
AAAS120 HARA HİJYENİ VE BİYOGÜVENLİK Seçmeli 2 0 0 3
AAAS124 AT FOTOĞRAFÇILIĞI Seçmeli 2 0 0 3
AAAS126 AT KAZALARI VE İLKYARDIM Seçmeli 2 0 0 3
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
AAAS231 İŞ YERİ EĞİTİMİ I Seçmeli 0 16 0 12
AAAS235 BİNİCİ ANTRENMAN VE KONDİSYONU Seçmeli 2 0 0 3
AAAS237 ATLARDA KONFORMASYON VE BİYOMEKANİK Seçmeli 2 0 0 3
AAAS241 İLERİ BİNİCİLİK TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
AAAS243 AT SATIŞLARI VE SOY KÜTÜĞÜ ANALİZLERİ Seçmeli 2 0 0 3
AAAS245 ATÇILIK UYGULAMALARI I Seçmeli 0 8 0 6
AAAS249 ATÇILIK MEVZUATI VE DEONTOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
AAAS251 BİNİCİ ANTRENÖRLÜĞÜ Seçmeli 2 2 0 3
OTPS004 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
OTPS009 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 3
OTPS011 İŞLETME YÖNETİMİ I Seçmeli 2 0 0 3
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
AAAS232 İŞ YERİ EĞİTİMİ II Seçmeli 0 16 0 12
AAAS234 PARKUR VE SAHA DÜZENLEMESİ Seçmeli 2 0 0 3
AAAS236 AT TERBİYESİ Seçmeli 2 0 0 3
AAAS238 HİPPOTERAPİ Seçmeli 2 0 0 3
AAAS242 HARA YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU Seçmeli 2 0 0 3
AAAS244 SARACİYE Seçmeli 2 0 0 3
AAAS246 AT EĞİTİM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
AAAS248 ATÇILIK UYGULAMALARI II Seçmeli 0 8 0 6
AAAS250 BİNİCİLİK 3 Seçmeli 3 2 0 4
AAAS252 YARIŞÇILIK UYGULAMALARI Seçmeli 3 2 0 4
OTPS001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
OTPS012 İŞLETME YÖNETİMİ II Seçmeli 2 0 0 3
OTPS013 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr