Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Otomotiv Mühendisliği
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Uludağ Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü 2010 yılında kurulmuş ve 2011 döneminde yüksek lisans ve 2013 yılında Doktora düzeyinde eğitim vermeye başlamıştır. Otomotiv Mühendisliği Bölümü Türkiye´de Otomotiv Mühendisliği alanında öncü olmuş, ilk bölümlerden birisidir. Otomotiv Mühendisliği Bölümünde tezli ve tezsiz yüksek lisans programları, lisans mezunlarının başvurabildiği bütünleşik doktora ve yüksek lisans mezunlarının başvurabildiği doktora programı bulunmaktadır. Tezsiz yüksek lisans programı (MSc in Automotive Engineering) İtalya Torino Politeknik Üniversitesi desteği ile yürütülmektedir. Yüksek Lisans programında 60 ve Doktora programında 5 öğrenci, toplam 65 öğrenci lisansüstü programlarında öğrenim görmektedir.
2
Verilen Derece
Bu bölüm, yükseköğretimde Otomotiv Mühendisliği Bilim alanında 180-240 AKTS kredilik sekizinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Otomotiv Mühendisliği Bilim alanında Doktora derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans diplomasına sahip olunmalıdır. Lisans mezunu adaylar bütünleşik doktora programına başvurabilir. Doktora programına başvuru, yüksek lisans diploması ile doktoranın uyumluğuna bağlıdır. Adaylar, Uludağ Üniversitesi Senatosunun belirlemiş olduğu lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puana sahip olmalıdırlar. Öğrenciler, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça ve Arapça dillerinde, yabancı öğreciler için İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinde senato tarafından belirlenen en düşük yabancı dil puanını, ÜDS, TOEFL veya Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından kabul edilen eşdeğer bir yabancı dil sınavından almak zorundadırlar. Diğer yabancı dil belgelerinin eşdeğerliliğine UÜ senatosu karar verir. Yabancı adaylar, TÖMER tarafından verilen Türkçe yeterliliğine ve ALES sınav sonucuna sahip olmalıdırlar veya GRE, GMAT ve uluslararası düzeyde YÖK tarafından kabul edilen diğer sınavlara girmek zorundadırlar.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Anabilim Dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının doktora programlarında mevcut olan derslerden en az 24-30 kredilik (56-69 AKTS) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 75 ağırlıklı not ortalaması elde eden, tez semineri veren ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi öğretim üyelerinden oluşan jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Otomotiv Mühendisliği alanında doktora diploması verilir. Ayrıca, kredisiz Gelişim ve Öğrenme, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Araştırma Yöntemleri derslerini almak zorundadırlar.
7
Program Profili
Otomotiv Mühendisliği Doktora Programının amacı, uluslararası düzeyde bilgi üreten ve eğitim veren; Otomotiv Mühendisliği eğitimi, bilgi üretimi ve araştırma çalışmaları ile ülkenin sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınmasının gerçekleşmesi hedeflerine önemli katkılar sağlayan, Uluslararası ölçütlere uygun ve sürekli gelişimi esas alan, sürekli gelişen ve örnek gösterilen bir program olmaktır. Bu program ile Bursa ile yakın bölgesinin ve Türkiye’ nin otomotiv alanında gelişimine destek vermeyi, Türk Otomotiv Endüstrisini daha ileriye götürecek, otomotiv sektörünün gereksinimi olan nitelikli araştırmacının yetişmesine katkıda bulunmayı, otomotiv alanında Ar-Ge çalışmalarının yapılmasına ve Üniversite-Sanayi işbirliğinin geliştirilmesine destek olmayı amaçlanmıştır.
Otomotiv Mühendisliği Doktora Programında öğrenciler, toplam 1 adet zorunlu ders ve en az 7 adet seçmeli ders alırlar. Ayrıca uzmanlık alan dersi, seminer, yeterlik sınavı ve tez çalışmaları sorumluluklarını yerine getirirler.
Anlaşmalı olan yurtdışındaki Üniversitelerde Erasmus kapsamında eğitim alınabilir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Lisans ve lisansüstü düzeyinde edinilen bilgileri derinleştirerek otomotiv mühendisliği alanında uygulamaya koyabilme.
2. Analiz, sentez, eleştirel değerlendirme yeteneklerini geliştirerek karmaşık problemleri bağımsız olarak çözebilme.
3. Modern tasarım yöntemleri ve araçları kullanarak bir süreci ya da bir sistemi tasarlayabilme.
4. Bilimsel yöntemler kullanarak veri toplayabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme.
5. Çok disiplinli takımlarda yer alarak farklı alanlardan gelen bilgileri kendi alanıyla bütünleştirerek çözüm yöntemleri belirleyebilme.
6. Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilme, en az bir yabancı dilde iletişim kurabilme.
7. Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilme.
8. Toplumsal, çevresel ve etik değerleri dikkate alarak bilimsel araştırma yürütebilme.
9. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, alternatif çözüm yolları belirleyebilme.
10. Otomotiv Mühendisliği alanında özgün ve bağımsız araştırma yapabilme.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Otomotiv Mühendisliği Doktora programından mezun olanlar, Ülkemizde ve Dünya´da Otomotiv ve Yan sanayi firmalarında Araştırma Geliştirme birimlerinde, Üniversitelerde akademisyen olarak, devlet veya özel araştırma kurumlarında uzman personel ve yönetici olarak, kendi işlerini kurup uzmanlık alanlarında danışmanlık yaparak istihdam olabilmektedirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
BUÜ senato kararı ile alınan Önlisans ve Lisans Ogretim Yönetmeliğinin 32.maddesi gereği uygulanır.
12
Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler, ‘Dereceye Yönelik Düzenlemeler’ de verilen programda tüm zorunlu ve seçmeli dersleri başarıyla geçmek zorundadırlar (toplam 180-240 ECTS eşdeğerliliği). Müfredattaki tüm dersleri başarıyla tamamlayanlara Otomotiv Mühendisliği Programında doktora derecesi verilir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Anabilim Dalı Başkanı:
Prof. Dr. Ferruh Öztürk
T:+90 (224) 294163
Bologna Komisyonu:
Prof.Dr. İhsan Karamangil
T: +90 (224) 2941978
Doç. Dr. Murat Yazıcı
T: +90 (224) 2942630
Yrd.Doç.Dr. Erol Solmaz
T: +90 (224) 2941985
Arş.Gör. Ferdi Pir
T: +90 (224) 2942626
Adres:
Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Görükle Kampüsü 16059 BURSA
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Otomotiv Mühendisliği Bölümü 2011 yılında ofisler, derslikler ve laboratuvarlardan oluşan yeni modern binasına taşınmıştır. Binada Konferanslar için özel olarak projelendirilmiş bir Konferans Salonu ve ayrıca Video Konferans olanakları sunan, uzaktan eğitim olanağı sağlayan ayrı bir video konferans salonu da yer almaktadır. Bina otomotiv mühendisliği bölümü öğretim elemanları ve öğrencilerinin eğitim ve araştırma çalışmalarına destek olacak şekilde projelendirilmiştir. Otomotiv Mühendisliği Bölümünde eğitim öğretim ve araştırma çalışmaları dört bilim dalı altında toplanmıştır: Taşıt Tasarım, Taşıt Dinamiği ve Kontrol, Taşıt Tahrik ve Güç Sistemleri, Taşıt Transport Sistemleri.dallarında bilgisayar destekli sistemler etkin olarak eğitim ve araştırma çalışmalarında kullanılmaktadır. Derslerde öğrencilerin ödev ve projeleri çalışmalarını bilgisayar sistemleri ile yapmaları istenmektedir. Bilgisayar laboratuvarları yüksek hesaplama özelliklerine sahip modern bilgisayarları içermektedir. Otomotiv Mühendisliği Bölümü´nde 2 Profesör, 1 Doçent, 4 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ve 6 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Türkiye´de Otomotiv Mühendisliği alanında öncü olmuş, ilk bölümlerden birisidir ve otomotiv alanında eğitim, araştırma ve kamuya yönelik hizmetlerde öncü çalışmalar ile yer almayı görev edinmiş bir Bölümdür.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FEN6001 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 4
OTO6101 OTOMOTİV TASARIM, İMALAT VE PROJE YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 5
OTO6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 20
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTO6172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 4
OTO6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 25
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTO6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
OTO6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 15
YET6177 DOKTORA YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 10
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTO6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
OTO6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTO6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 5
OTO6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTO6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 5
OTO6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTO6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VII Zorunlu 4 0 0 5
OTO6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTO6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VIII Zorunlu 4 0 0 5
OTO6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTO6111 TAŞITLARDA ÇARPMA ANALİZİ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 5
OTO6113 TAŞITLARDA İLERİ MALZEMELERİN KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 5
OTO6115 TAŞITLARDA HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 5
OTO6117 OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİNDE MEKATRONİK Seçmeli 3 0 0 5
OTO6119 OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİNDE İLERİ DÜZEY PROGRAMLAMA Seçmeli 3 0 0 5
OTO6121 MÜHENDİSLER İÇİN ELASTİSİTE TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 6
OTO6123 YAKIT ENJEKSİYON MEKANİZMALARI Seçmeli 3 0 0 6
OTO6181 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Seçmeli 4 0 0 5
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTO6112 OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİNDE KONTROL SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 5
OTO6114 TAŞIT FREN SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 5
OTO6116 OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİNDE ÖZEL KONULAR Seçmeli 3 0 0 5
OTO6118 EMİSYON KONTROLÜ VE DENETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
OTO6120 TAŞITLARDA KOMPOZİT VE SANDVİÇ YAPILAR Seçmeli 3 0 0 5
OTO6122 YAKIT HÜCRELERİ Seçmeli 3 0 0 5
OTO6124 TAŞITLARDA ELEKTRONİK KONTROL ÜNİTESİ TASARIMI Seçmeli 3 0 0 5
OTO6126 TAŞITLARDA HASAR ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 5
OTO6128 MÜHENDİSLİK KIRILMA MEKANİĞİ TEORİSİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
OTO6130 PLASTİSİTE TEORİSİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
OTO6182 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Seçmeli 4 0 0 5
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr