Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Avcılık ve Yaban Hayatı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Uludağ Üniversitesi Büyükorhan Meslek Yüksekokulu 2009 yılında kurulmuştur. Ormancılık Bölümü bünyesindeki Avcılık ve Yaban Hayatı Programı ise 2012 yılında kurulan ve yaban hayatı alanında uygulayıcı personel yetiştirmek amacıyla planlanmış bir programdır. İlk öğrencilerini 2012 yılında alarak ön lisans programına başlamıştır.
2
Verilen Derece
Bu program, yüksek öğretimde Ormancılık alanında 120 ECTS kredilik ön lisans derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Avcılık ve Yaban Hayatı Programı mezunu derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların bu programa başlayabilmeleri Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. T.C. Yüksek Öğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi sınavlarda Uludağ Üniversitesi Büyükorhan Meslek Yüksekokulu Avcılık ve Yaban Hayatı Programında öğrenci olma hakkı kazanan aday, Rektörlükçe ilan edilen süre içinde yine Rektörlükçe belirlenen belgelerle kesin kaydını yaptırır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder. Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere kimlik kartı verilir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Avcılık ve Yaban Hayatı Programı mezunu derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması ve ayrıca stajını yapmış olması gerekir.
7
Program Profili
Yaban hayatı biliminde ve uygulamalarında temel bilgilere sahip, alanıyla ilgili mevzuata uygun davranan, sorunları çözmede ekip üyesi olarak sorumluluk alan, teknik konularda donanımlı, edindiği bilgi ve becerileri yaban hayatı kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, ekolojik, ekonomik ve sosyal açıdan korunması ve işletilmesinde kullanabilen teknik elemanlar yetiştirmek.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Alanında temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı güncel bilgilere sahip olma.
2. Ekosistemlerin yapısındaki ekolojik birimler, bileşenler ve birbirleri arasındaki ilişki ve etkileşimleri temel düzeyde kavrayabilme.
3. Bilişim ve iletişim teknolojileri kullanımında yeterli düzeye ulaşmış olma.
4. Türkiye’nin yaban hayatı kaynaklarını ve biyocoğrafyasını tanıyabilme, alanında saha çalışmaları yapabilme, elde edilen verileri analiz etme, istatistiksel ve eko-sosyolojik değerlendirme ve yorumda bulunabilme bilgi ve becerisine sahip olma.
5. Orman ve yaban hayatı amenajmanı ile korunan alan tayini ve yönetiminin temel esaslarını öğrenerek koruma-kullanma ve sürdürülebilir gelişim felsefesini kazanmış olma.
6. Yaban hayvanlarının çeşitliliği, envanteri, hastalıkları, korunması, nakledilmesi, üretilmesi, izlenmesi, habitatlarının iyileştirilmesi, yapay ve doğal avlaklar, kontrollü avcılık, pazarlama usulleri, av ve yaban hayatı turizmi konularında bilgi ve beceriye sahip olma.
7. Doğada zor koşullarda çalışabilme, alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmede ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme ve sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
8. Ormancılık ve yaban hayatı uygulamalarında çağdaş teknoloji ve uygun yöntemleri, gerekli araç ve gereçleri kullanabilme.
9. Ulusal ve uluslararası çevre ve ormancılık politikalarını, yasalar ve diğer yazılı hukuk kuralları ile yükümlülükleri kavrayabilme
10. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, halkla ilişkiler, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Ekosistemlerin yapısındaki ekolojik birimler, bileşenler ve birbirleri arasındaki ilişki ve etkileşimleri temel düzeyde kavrayabilme.
 • Türkiye’nin yaban hayatı kaynaklarını ve biyocoğrafyasını tanıyabilme, alanında saha çalışmaları yapabilme, elde edilen verileri analiz etme, istatistiksel ve eko-sosyolojik değerlendirme ve yorumda bulunabilme bilgi ve becerisine sahip olma.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Alanında temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı güncel bilgilere sahip olma.
 • Türkiye’nin yaban hayatı kaynaklarını ve biyocoğrafyasını tanıyabilme, alanında saha çalışmaları yapabilme, elde edilen verileri analiz etme, istatistiksel ve eko-sosyolojik değerlendirme ve yorumda bulunabilme bilgi ve becerisine sahip olma.
 • Yaban hayvanlarının çeşitliliği, envanteri, hastalıkları, korunması, nakledilmesi, üretilmesi, izlenmesi, habitatlarının iyileştirilmesi, yapay ve doğal avlaklar, kontrollü avcılık, pazarlama usulleri, av ve yaban hayatı turizmi konularında bilgi ve beceriye sahip olma.
 • Orman ve yaban hayatı amenajmanı ile korunan alan tayini ve yönetiminin temel esaslarını öğrenerek koruma-kullanma ve sürdürülebilir gelişim felsefesini kazanmış olma.
 • Ekosistemlerin yapısındaki ekolojik birimler, bileşenler ve birbirleri arasındaki ilişki ve etkileşimleri temel düzeyde kavrayabilme.
 • Ormancılık ve yaban hayatı uygulamalarında çağdaş teknoloji ve uygun yöntemleri, gerekli araç ve gereçleri kullanabilme.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Ulusal ve uluslararası çevre ve ormancılık politikalarını, yasalar ve diğer yazılı hukuk kuralları ile yükümlülükleri kavrayabilme
 • Orman ve yaban hayatı amenajmanı ile korunan alan tayini ve yönetiminin temel esaslarını öğrenerek koruma-kullanma ve sürdürülebilir gelişim felsefesini kazanmış olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, halkla ilişkiler, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Doğada zor koşullarda çalışabilme, alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmede ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme ve sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Ormancılık ve yaban hayatı uygulamalarında çağdaş teknoloji ve uygun yöntemleri, gerekli araç ve gereçleri kullanabilme.
 • Alanında temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı güncel bilgilere sahip olma.
 • Yaban hayvanlarının çeşitliliği, envanteri, hastalıkları, korunması, nakledilmesi, üretilmesi, izlenmesi, habitatlarının iyileştirilmesi, yapay ve doğal avlaklar, kontrollü avcılık, pazarlama usulleri, av ve yaban hayatı turizmi konularında bilgi ve beceriye sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, halkla ilişkiler, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Bilişim ve iletişim teknolojileri kullanımında yeterli düzeye ulaşmış olma.
Öğrenme Yetkinliği
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, halkla ilişkiler, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Bilişim ve iletişim teknolojileri kullanımında yeterli düzeye ulaşmış olma.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Ekosistemlerin yapısındaki ekolojik birimler, bileşenler ve birbirleri arasındaki ilişki ve etkileşimleri temel düzeyde kavrayabilme. 1,2
Yaban hayvanlarının çeşitliliği, envanteri, hastalıkları, korunması, nakledilmesi, üretilmesi, izlenmesi, habitatlarının iyileştirilmesi, yapay ve doğal avlaklar, kontrollü avcılık, pazarlama usulleri, av ve yaban hayatı turizmi konularında bilgi ve beceriye sahip olma. 1
Türkiye’nin yaban hayatı kaynaklarını ve biyocoğrafyasını tanıyabilme, alanında saha çalışmaları yapabilme, elde edilen verileri analiz etme, istatistiksel ve eko-sosyolojik değerlendirme ve yorumda bulunabilme bilgi ve becerisine sahip olma. 1,2 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerisine sahiptir.
2-Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilişim ve iletişim teknolojileri kullanımında yeterli düzeye ulaşmış olma. 1
Ormancılık ve yaban hayatı uygulamalarında çağdaş teknoloji ve uygun yöntemleri, gerekli araç ve gereçleri kullanabilme. 1
Alanında temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı güncel bilgilere sahip olma. 1 1
Türkiye’nin yaban hayatı kaynaklarını ve biyocoğrafyasını tanıyabilme, alanında saha çalışmaları yapabilme, elde edilen verileri analiz etme, istatistiksel ve eko-sosyolojik değerlendirme ve yorumda bulunabilme bilgi ve becerisine sahip olma. 1
Orman ve yaban hayatı amenajmanı ile korunan alan tayini ve yönetiminin temel esaslarını öğrenerek koruma-kullanma ve sürdürülebilir gelişim felsefesini kazanmış olma. 1
Yaban hayvanlarının çeşitliliği, envanteri, hastalıkları, korunması, nakledilmesi, üretilmesi, izlenmesi, habitatlarının iyileştirilmesi, yapay ve doğal avlaklar, kontrollü avcılık, pazarlama usulleri, av ve yaban hayatı turizmi konularında bilgi ve beceriye sahip olma. 1
Ekosistemlerin yapısındaki ekolojik birimler, bileşenler ve birbirleri arasındaki ilişki ve etkileşimleri temel düzeyde kavrayabilme. 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, halkla ilişkiler, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma. 1,2 1,2
Ulusal ve uluslararası çevre ve ormancılık politikalarını, yasalar ve diğer yazılı hukuk kuralları ile yükümlülükleri kavrayabilme 1,2 1,2
Orman ve yaban hayatı amenajmanı ile korunan alan tayini ve yönetiminin temel esaslarını öğrenerek koruma-kullanma ve sürdürülebilir gelişim felsefesini kazanmış olma. 1,2 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir.
2-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Doğada zor koşullarda çalışabilme, alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmede ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme ve sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme. 1,2,3 2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

1-Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
2-Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
3-Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı güncel bilgilere sahip olma. 1,2,3,4 1
Bilişim ve iletişim teknolojileri kullanımında yeterli düzeye ulaşmış olma. 1,2,3,4 4
Ormancılık ve yaban hayatı uygulamalarında çağdaş teknoloji ve uygun yöntemleri, gerekli araç ve gereçleri kullanabilme. 1,2,3,4
Türkiye’nin yaban hayatı kaynaklarını ve biyocoğrafyasını tanıyabilme, alanında saha çalışmaları yapabilme, elde edilen verileri analiz etme, istatistiksel ve eko-sosyolojik değerlendirme ve yorumda bulunabilme bilgi ve becerisine sahip olma. 1
Yaban hayvanlarının çeşitliliği, envanteri, hastalıkları, korunması, nakledilmesi, üretilmesi, izlenmesi, habitatlarının iyileştirilmesi, yapay ve doğal avlaklar, kontrollü avcılık, pazarlama usulleri, av ve yaban hayatı turizmi konularında bilgi ve beceriye sahip olma. 1,2,3,4
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, halkla ilişkiler, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma. 1,2,3,4 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarır.
2-Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurar.
4-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilişim ve iletişim teknolojileri kullanımında yeterli düzeye ulaşmış olma. 1,2,3
Türkiye’nin yaban hayatı kaynaklarını ve biyocoğrafyasını tanıyabilme, alanında saha çalışmaları yapabilme, elde edilen verileri analiz etme, istatistiksel ve eko-sosyolojik değerlendirme ve yorumda bulunabilme bilgi ve becerisine sahip olma. 1,2
Orman ve yaban hayatı amenajmanı ile korunan alan tayini ve yönetiminin temel esaslarını öğrenerek koruma-kullanma ve sürdürülebilir gelişim felsefesini kazanmış olma. 2,3
Ormancılık ve yaban hayatı uygulamalarında çağdaş teknoloji ve uygun yöntemleri, gerekli araç ve gereçleri kullanabilme. 1,2,3
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, halkla ilişkiler, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma. 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

1-Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler ve karşılar.
2-Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.
3-Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Bu programdan mezun olanlar Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve ilgili Genel Müdürlüklerde Orman Muhafaza Memuru ve korunan alanlarda, özel avlaklarda ve hayvanat bahçelerinde Av ve Yaban Hayatı Teknikeri olarak çalışmaktadır.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavı (DGS)’nda başarılı olmaları halinde Orman Fakültelerinin Orman Mühendisliği ve Yaban Hayatı ve Ekolojisi Yönetimi bölümünde Lisans eğitimi görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bologna Koordinatörü: Öğr. Gör. Dr. Emre Yılmaz
Büyükorhan MYO Avcılık ve Yaban Hayatı
Program Başkanı: Öğr. Gör. Dr. Nurhan SÜMER
nsumer@uludag.edu.tr
Dahili: 62522
Diğer öğretim görevlileri
Öğr. Gör. Dr. Gülşah Bağçıvan
glshbahcivan@uludag.edu.tr
Dahili: 62505
Uludağ Üniversitesi Büyükorhan Meslek Yüksekokulu, Orhan Mah., Dr. İbrahim Öktem Cad., No: 28, 16990 Büyükorhan/Bursa.
Telefon : +90 (224) 8412439
Faks: +90 (224) 8412440
e-mail: buyukorhanmyo@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Uludağ Üniversitesi Büyükorhan Meslek Yüksekokulu Bursa ili Büyükorhan ilçesinde 2009 yılında kurulmuştur. Yüksekokulumuz Bursa ilinin 86 km güneybatısında yer alan Büyükorhan ilçesinde 1595 m2’lik kapalı alana sahip 3 katlı binada eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Ormancılık Bölümünde kadrolu beş Öğretim Görevlisi bulunmaktadır. Her biri 30 öğrenci kapasiteli 8 derslik, 2 bilgisayar laboratuvarı, 1 ormancılık laboratuvarı ve 1 zooloji laboratuvarı yer almaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
AYHZ101 ORMAN YABAN HAYATI Zorunlu 2 0 0 3
AYHZ103 GENEL BOTANİK Zorunlu 2 0 0 3
AYHZ105 DOĞAL KAYNAK EKONOMİSİ Zorunlu 2 0 0 3
AYHZ107 GENEL JEOLOJİ VE TOPRAK BİLGİSİ Zorunlu 2 0 1 5
AYHZ109 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Zorunlu 1 0 2 4
AYHZ111 BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE KORUMA Zorunlu 2 0 0 3
OTPZ007 MESLEK ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 3
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YABANCI DİL 2
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
AYHZ 110 ORMANCILIK BİLGİSİ Zorunlu 1 2 0 3
AYHZ102 GENEL ZOOLOJİ Zorunlu 2 0 0 4
AYHZ104 ORMAN BOTANİĞİ Zorunlu 1 0 2 4
AYHZ106 EKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
AYHZ108 KORUNAN ALANLAR YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 4
OTPZ010 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Zorunlu 1 0 2 3
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YABANCI DİL 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 3
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
AYHZ 203 YABAN HAYATINDA ETÜT VE ENVANTER Zorunlu 2 2 0 4
AYHZ 207 BİYOLOJİK MÜZE TEKNİKLERİ Zorunlu 2 2 0 4
AYHZ201 AV VE YABAN HAYATI MEVZUATI Zorunlu 2 0 0 3
AYHZ205 SULAK ALANLAR Zorunlu 2 0 0 3
BMYO001 STAJ I Zorunlu 0 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
AYHZ 204 YABAN HAYVANLARI ÜRETİMİ VE HASTALIKLARI Zorunlu 2 2 0 4
AYHZ 206 AVCILIK VE AVLAK YÖNETİMİ Zorunlu 2 2 0 3
AYHZ202 YABAN HAYATI ALANLARININ ISLAHI Zorunlu 1 2 0 4
AYHZ208 YABAN HAYATI VE SİLVİKÜLTÜR Zorunlu 2 0 0 3
BMYO002 STAJ II Zorunlu 0 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
1. Yarıyıl Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YAD101 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
AYHS102 ÇEVRE KİRLİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
AYHS104 PROJE TASARIMI VE UYGULAMASI Seçmeli 1 2 0 3
AYHS106 İSTATİSTİK YÖNTEMLER Seçmeli 2 0 0 3
AYHS108 ORMAN KORUMA Seçmeli 1 2 0 3
AYHS110 ORMAN SUÇLARI Seçmeli 1 2 0 3
ISL138 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
OTPS004 İLK YARDIM Seçmeli 1 2 0 3
OTPS006 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
YAD102 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
2. Yarıyıl Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
AYHS102 ÇEVRE KİRLİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
AYHS104 PROJE TASARIMI VE UYGULAMASI Seçmeli 1 2 0 3
AYHS106 İSTATİSTİK YÖNTEMLER Seçmeli 2 0 0 3
AYHS108 ORMAN KORUMA Seçmeli 1 2 0 3
AYHS110 ORMAN SUÇLARI Seçmeli 1 2 0 3
ISL138 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
OTPS004 İLK YARDIM Seçmeli 1 2 0 3
OTPS006 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
YAD102 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
AYHS201 ORMAN BAKIMI Seçmeli 1 2 0 3
AYHS203 ORMAN KADASTRO BİLGİSİ Seçmeli 1 2 0 3
AYHS205 ORMAN HASILAT BİLGİSİ Seçmeli 2 0 0 3
AYHS207 KAVAK VE HIZLI GELİŞEN TÜRLER Seçmeli 2 0 0 3
AYHS209 EROZYON VE SEL KONTROLÜ Seçmeli 2 0 0 3
AYHS211 ODUN KUSURLARI Seçmeli 2 0 0 3
AYHS213 BİTKİ COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 3
AYHS215 YABAN HAYVANLARININ İZLENMESİ VE TRANSFERİ Seçmeli 1 2 0 3
AYHS217 BİTKİ KORUMA Seçmeli 2 0 0 3
AYHS219 İÇSU ÜRÜNLERİ Seçmeli 1 2 0 3
AYHS221 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 0 3
AYHS223 POPULASYONLARIN DÜZENLENMESİ Seçmeli 2 0 0 3
AYHS225 YABAN HAYATI EKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
AYHS227 HAYATTA KALMA VE ARAZİ TEKNİKLERİ Seçmeli 1 2 0 3
AYHS229 YABAN HAYATI AMENAJMANI Seçmeli 1 2 0 3
AYHS231 İŞYERİ EĞİTİMİ I Seçmeli 0 16 0 12
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
AYHS202 ORMANCILIKTA MEKANİZASYON Seçmeli 2 0 0 3
AYHS204 SÜS BİTKİSİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 1 2 0 3
AYHS206 PARK,BAHÇE VE PEYZAJ MİMARİSİ Seçmeli 2 0 0 3
AYHS208 ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ Seçmeli 2 0 0 3
AYHS210 ORMANCILIK HUKUKU Seçmeli 1 2 0 3
AYHS212 PALİNOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
AYHS214 ODUN KORUMA TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
AYHS216 ORMAN ÜRÜNLERİNİN PAZARLANMASI Seçmeli 1 2 0 3
AYHS218 ORMANCILIKTA TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Seçmeli 1 2 0 3
AYHS220 DENDROLOJİ Seçmeli 1 2 0 3
AYHS222 AVLANMA YÖNTEMLERİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 1 2 0 3
AYHS224 DOĞA VE AV TURİZMİ Seçmeli 2 0 0 3
AYHS226 HAYVAN COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 3
AYHS228 YABAN HAYVANLARI HASTALIKLARI Seçmeli 2 0 0 3
AYHS230 HAYVAN DAVRANIŞLARI Seçmeli 2 0 0 3
AYHS232 YANGIN EKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
AYHS234 KORUNAN ALANLAR VE DOĞA TURİZMİ Seçmeli 2 0 0 3
AYHS236 DOĞA FOTOĞRAFCILIĞI Seçmeli 1 2 0 3
AYHS240 İŞ YERİ EĞİTİMİ II Seçmeli 0 16 0 12
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr