Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Bursa Uludağ Üniversitesi Harmancık Meslek Yüksekokulu Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü, Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı 2009 yılında açılmıştır.
2
Verilen Derece
120 AKTS kredilik program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı Ön Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Turizm ve Seyahat Hizmetleri programında Ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.
7
Program Profili
Turizm ve Seyahat Hizmetleri programının amacı; teorik ve pratik eğitim yoluyla seyahat hizmetleri mesleğinin temel becerilerine sahip, girişimci, etkin iletişim becerisi olan ve alanı ile ilgili bilgisayar programlarını kullanabilen bireyler yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Turizm ve seyahat hizmetleri alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisine sahip olmak
2. Seyahat hizmetleri ile ilgili gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi
3. Disiplinler arası da dahil olmak üzere takımlarda çalışma becerisi
4. Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi
5. Mesleği ile ilgili etik ve sorumluluk bilinci
6. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi
7. Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
8. 2634 ve 1618 Sayılı Meslekle ilgili yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi
9. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
10. Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları(GDS ve CRS vb) ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi,
11. Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi
12. En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahiptir.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi
 • Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi
 • Seyahat hizmetleri ile ilgili gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi
 • 2634 ve 1618 Sayılı Meslekle ilgili yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi
 • Turizm ve seyahat hizmetleri alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisine sahip olmak
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • 2634 ve 1618 Sayılı Meslekle ilgili yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi
 • Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları(GDS ve CRS vb) ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi,
 • Turizm ve seyahat hizmetleri alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisine sahip olmak
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Mesleği ile ilgili etik ve sorumluluk bilinci
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi
 • Mesleği ile ilgili etik ve sorumluluk bilinci
 • Disiplinler arası da dahil olmak üzere takımlarda çalışma becerisi
 • Turizm ve seyahat hizmetleri alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisine sahip olmak
 • Seyahat hizmetleri ile ilgili gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi
 • Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi
 • Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları(GDS ve CRS vb) ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi,
 • Disiplinler arası da dahil olmak üzere takımlarda çalışma becerisi
 • Turizm ve seyahat hizmetleri alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisine sahip olmak
 • En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahiptir.
 • Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Mesleği ile ilgili etik ve sorumluluk bilinci
 • Seyahat hizmetleri ile ilgili gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi
Öğrenme Yetkinliği
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi
 • Turizm ve seyahat hizmetleri alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisine sahip olmak
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
2634 ve 1618 Sayılı Meslekle ilgili yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi 2 2
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları(GDS ve CRS vb) ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi, 1,5
Disiplinler arası da dahil olmak üzere takımlarda çalışma becerisi 2
Mesleği ile ilgili etik ve sorumluluk bilinci 3
Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi 2 4
Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi 2 2,3,4
Seyahat hizmetleri ile ilgili gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi 2 3,4,5
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 2,3
Turizm ve seyahat hizmetleri alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisine sahip olmak 1 1,4,5,6
Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 4
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır.
2-Alanında faaliyet gösteren örgütlerin iç ve dış çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar, karar verir ve değişimlere uyum sağlar.
4-Alanı ile ilgili sorunları tespit eder, çözümler üretir ve sunar.
5-Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur.
6-Öz değerlendirme yapar ve uygulamalardan sonuç çıkarır.
3-Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
2634 ve 1618 Sayılı Meslekle ilgili yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi 1 2
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları(GDS ve CRS vb) ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi, 1 4
Disiplinler arası da dahil olmak üzere takımlarda çalışma becerisi 3
Mesleği ile ilgili etik ve sorumluluk bilinci 2
Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi 4
Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi 2,4
Seyahat hizmetleri ile ilgili gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi 2,3,4
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 2
Turizm ve seyahat hizmetleri alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisine sahip olmak 1 1,3,4
Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 4
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi 1 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.
2-Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
4-Alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibidir.
3-Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgi sahibidir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
2634 ve 1618 Sayılı Meslekle ilgili yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi 2
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları(GDS ve CRS vb) ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi, 2
Disiplinler arası da dahil olmak üzere takımlarda çalışma becerisi 7
Mesleği ile ilgili etik ve sorumluluk bilinci 1,2 2,4,5
Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi 1
Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi 4
Seyahat hizmetleri ile ilgili gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi 2,3,4
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 2 2,5,7
Turizm ve seyahat hizmetleri alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisine sahip olmak 1,5,6,7
Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 7
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Alanı ile ilgili düzenli olarak, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi yapar.
2-Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.
4-Hizmet sunulan kişilerin özel hayatlarının mahremiyeti ve gizliliği konusunda yeterli bilince sahip olur.
5-Alanı ile ilgili işleri gerçekleştirirken insan sağlığını, sosyal ve doğal çevreyi dikkate alır.
6-Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
7-İnsanlar ve kültürler arasındaki farklılıklara duyarlı olur, hoşgörü ve saygı gösterir.
3-Alanı ile ilgili etik değerlere bağlı kalır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 4
Turizm ve seyahat hizmetleri alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisine sahip olmak 1 1,2,4,5
Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 2,3 2,3
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi 4
2634 ve 1618 Sayılı Meslekle ilgili yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi 4
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları(GDS ve CRS vb) ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi, 3
Disiplinler arası da dahil olmak üzere takımlarda çalışma becerisi 2,3 2,5
Mesleği ile ilgili etik ve sorumluluk bilinci 2 2
Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi 2,3 2,3
Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi 5
Seyahat hizmetleri ile ilgili gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi 2,3 4,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

1-Alanındaki işleri ve mesleğini yerine getirirken bağımsız çalışır.
2-Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
4-Alanı ile ilgili gelişmeleri ve uygulamaları takip eder, uygulamada ve mesleğinde kullanır.
5-Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
3-Alanı ile ilgili teknik ve mesleki faaliyetleri karmaşık ve öngörülemeyen durumlarda yönetir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
2634 ve 1618 Sayılı Meslekle ilgili yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi 4
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları(GDS ve CRS vb) ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi, 4 4
Disiplinler arası da dahil olmak üzere takımlarda çalışma becerisi 2 1
En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahiptir. 3 4
Mesleği ile ilgili etik ve sorumluluk bilinci 2 2
Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi 2
Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi 2 2
Seyahat hizmetleri ile ilgili gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi 2 2
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 1
Turizm ve seyahat hizmetleri alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisine sahip olmak 1 1
Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 2 1
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi 3,4 3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Bireylerarası ve kültürlerarası etkin iletişim kurar.
2-Alanı ile ilgili rapor hazırlar, bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunar.
4-Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
3-Alanının gerektirdiği en az Avrupa bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
2634 ve 1618 Sayılı Meslekle ilgili yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi 2
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları(GDS ve CRS vb) ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi, 2,3
Disiplinler arası da dahil olmak üzere takımlarda çalışma becerisi 3
Mesleği ile ilgili etik ve sorumluluk bilinci 3
Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi 1
Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi 3
Seyahat hizmetleri ile ilgili gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi 2
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 3
Turizm ve seyahat hizmetleri alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisine sahip olmak 1,3 1,2,3
Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 2
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi 2,3 2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

1-Kendi kendine öğrenir, kendini ve zamanı yönetir ve kendi başarısını değerlendirir.
2-Alanı ve mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri takip eder.
3-Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler turizm sektöründe;1618 Sayılı Yasa’da belirtilen Seyahat Acentelerinde (A-B ve C Grubu), Fuar –Kongre ve Organizasyon Firmalarında, Ulaştırma işletmelerinin ilgili departmanlarında (biletleme, yer hizmetleri vb.)gibi alanlarda çalışabilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş sınavından yeterli not almaları koşuluyla ilgili alanlarda lisans programlarına başvurabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`i, uygulamaların ise en az %80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuar sınavı, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, hiçbir dersten FF ve FD notu almamış olmak ve zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bursa Uludağ Üniversitesi Harmancık MYO- Turizm ve Seyahat Hizmetleri Program Başkanı
Öğr. Gör. Elif ZENGER
elifzenger@uludag.edu.tr
Dahili: 63118
Adres: Merkez Mah. Zekai Gümüşdiş Cad. No:1, 16770 Harmancık/Bursa
Telefon:0.224.88132 11
Fax:0.224.881 32 18
Harmancık MYO e-mail:harmancik@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı kadrosunda 1 öğretim görevlisi bulunmaktadır. İnternet bağlantılı bilgisayar laboratuarı ve konferans salonu bulunmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MVUZ1010 SEYAHAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE Zorunlu 3 0 0 4
TOTZ129 TURİZM EKONOMİSİ Zorunlu 3 0 0 5
TSEZ001 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 1
TSEZ011 TUR OPERATÖRLÜĞÜ VE SEYAHAT ACENTACILIĞI Zorunlu 3 0 0 5
TSEZ107 KARŞILAYICI ACENTA Zorunlu 3 0 0 5
TSEZ109 GENEL TURİZM Zorunlu 3 0 0 5
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YABANCI DİL 2
Toplam 31
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TOTZ025 TURİZM PAZARLAMASI Zorunlu 3 0 0 4
TSEZ008 TURİZM COĞRAFYASI Zorunlu 3 0 0 5
TSEZ106 REZERVASYON Zorunlu 3 0 0 5
TSEZ108 ÖZEL İLGİ TURİZMİ Zorunlu 3 0 0 4
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YABANCI DİL 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 6
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
STJ1001 STAJ I Zorunlu 0 0 0 4
TOTZ233 TURİZM İŞLETMELERİNDE MALİYET ANALİZİ Zorunlu 3 0 0 4
TSEZ209 KONGRE VE FUAR ORGANİZASYONU Zorunlu 3 0 0 3
TSEZ211 REHBERLİK HİZMETLERİ VE İLETİŞİM Zorunlu 1 2 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 16
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
STJ1002 STAJ II Zorunlu 0 0 0 4
TSEZ208 TUR PROGRAMLAMA Zorunlu 3 0 0 3
TSEZ210 BİLETLEME Zorunlu 3 0 0 4
TSEZ212 SEYAHAT İŞLETMELERİ YÖNETİMİ VE ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 16
Toplam 30
1. Yarıyıl Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YAD101 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
YAD111 YABANCI DİL I (ALMANCA) Zorunlu 2 0 0 2
YAD121 YABANCI DİL I (FRANSIZCA) Zorunlu 2 0 0 2
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BYS109 BÜRO YÖNETİMİ VE İLETİŞİM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
PZRS022 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
TOTS030 TURİZM MEVZUATI Seçmeli 2 0 0 3
TSES005 REKREASYON VE ANİMASYON Seçmeli 2 0 0 3
TSES017 KARŞILAYICI ACENTA OTOMASYONU Seçmeli 2 0 0 3
YAD102 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
YAD112 YABANCI DİL II (ALMANCA) Zorunlu 2 0 0 2
YAD122 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) Zorunlu 2 0 0 2
2. Yarıyıl Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BYS109 BÜRO YÖNETİMİ VE İLETİŞİM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
PZRS022 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
TOTS030 TURİZM MEVZUATI Seçmeli 2 0 0 3
TSES005 REKREASYON VE ANİMASYON Seçmeli 2 0 0 3
TSES017 KARŞILAYICI ACENTA OTOMASYONU Seçmeli 2 0 0 3
YAD102 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
YAD112 YABANCI DİL II (ALMANCA) Zorunlu 2 0 0 2
YAD122 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) Zorunlu 2 0 0 2
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ISYS015 İLETİŞİM Seçmeli 1 2 0 3
ISYS041 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli 1 2 0 3
OTPS010 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 1 3
PZRS022 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 1 2 0 3
PZRS025 HİZMET PAZARLAMASI Seçmeli 1 2 0 3
TOTS023 TURİZMDE TANITIM Seçmeli 1 2 0 3
TSES008 YATÇILIK VE MARİNA İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli 1 2 0 3
TSES019 ALTERNATİF TURİZM Seçmeli 1 2 0 3
TSES020 BİLETLEME OTOMASYONU Seçmeli 1 2 0 3
TSES209 İŞYERİ EĞİTİMİ I Seçmeli 0 16 0 12
OSPZ003 MESLEKİ YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Seçmeli 3 0 0 4
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ISYS005 GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Seçmeli 1 2 0 3
ISYS014 E-TİCARET Seçmeli 1 2 0 3
OSPS015 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 1 2 0 3
PZRS031 SATIŞ TEKNİKLERİ Seçmeli 1 2 0 3
PZRS034 REKLAM KAMPANYALARI Seçmeli 1 2 0 3
TOTS027 TURİZMDE ÜRÜN GELİŞTİRME Seçmeli 1 2 0 3
TOTS028 ZİYAFET SERVİS YÖNETİMİ Seçmeli 1 2 0 3
TOTS029 TÜRKİYE'NİN DOĞAL TURİZM KAYNAKLARI Seçmeli 1 2 0 3
TRBS002 AVRUPA BİRLİĞİ VE TURİZM Seçmeli 1 2 0 3
TRBS003 ULUSLARARASI TURİZM HAREKETLERİ Seçmeli 1 2 0 3
TSES003 HOST VE HOSTESLİK Seçmeli 1 2 0 3
TSES006 GÜNCEL TURİZM SORUNLARI Seçmeli 1 2 0 3
TSES210 İŞYERİ EĞİTİMİ II Seçmeli 0 16 0 12
OSPZ002 MESLEKİ YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Seçmeli 3 0 0 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr