Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Laborant ve Veteriner Sağlık
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Uludağ Üniversitesi Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulunda 2012-2013 eğitim öğretim yılında Laborant ve Veteriner Sağlık Programı eğitime başlamıştır.
2
Verilen Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde Veteriner bölümü alanında 120 ECTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Laborant ve Veteriner Sağlık alanında önlisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.Ayrıca Veteriner sağlık meslek liselerinden sınavsız geçiş yapılabilmektedir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Laborant ve Veteriner Sağlık alanında önlisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili
Laboratuvar ve Veteriner Sağlık Programı´nın amacı, Hayvan Sağlığı ve Laboratuvar alanında teorik ve pratik bilgiye sahip emek-gücünü yükseltmektir. Mezun öğrenciler de Laboratuvarları ve hayvancılık sektöründe "Laborant ve Veteriner Yardımcı Teknisyeni" başlığı altında çalışması mümkün olacak
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Laboratuvar donanımlarının düzenli çalışmasını sağlamak ve etkin olarak kullanabilmek
2. Laboratuvar hijyen ve güvenliliğini bilinçli bir şekilde uygulamak
3. Mikrobiyolojik ,biyokimyasal,parazitolojik, patolojik ve yem numuneleri almak, işlemek ve gerekli testleri uygulamak
4. Hayvan hastanelerinde, özel veteriner kliniklerinde ve çiftliklerde veteriner hekim yardımcısı olarak hijyen, bakım ve sağlık hizmetlerini uygulamak
5. Salgın, bulaşıcı ve zoonoz hastalıklardan korunma ile ilgili ölçemleri uygulamak
6. Hayvanların çiftleştirilme zamanını belirleyebilmek ve aşım ve veteriner hekim sorumluluğunda tohumlamayı gerçekleştirmek normal ve gebelik ve doğum sürecini tanımak ve takip etmek
7. Hayvan refahı gereklerini sağlayarak işletmenin verimini en yüksek düzeye çıkarmak
8. Hayvanların önemli sorunlarından olan, döl verimi, meme ve ayak sağlığı konularında koruyucu önlemleri almak ve zamanında veteriner hekimi bilgilendirmek
9. Hayvanların doğru bakım ve beslenmesini sağlamak
10. Veteriner hekimin önerdiği tedavi protokollerini uygulayabilmek
11. Laboratuvar ve veteriner sağlık alanında kayıt ve arşivleme sistemini kullanmak
12. Mesleki ve toplumsal etik değerlere ve konusunda bilimsel formasyona sahip olmak ve takım çalışması yapabilmek
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Mikrobiyolojik ,biyokimyasal,parazitolojik, patolojik ve yem numuneleri almak, işlemek ve gerekli testleri uygulamak
 • Hayvanların çiftleştirilme zamanını belirleyebilmek ve aşım ve veteriner hekim sorumluluğunda tohumlamayı gerçekleştirmek normal ve gebelik ve doğum sürecini tanımak ve takip etmek
 • Hayvanların doğru bakım ve beslenmesini sağlamak
 • Veteriner hekimin önerdiği tedavi protokollerini uygulayabilmek
 • Hayvan refahı gereklerini sağlayarak işletmenin verimini en yüksek düzeye çıkarmak
 • Mesleki ve toplumsal etik değerlere ve konusunda bilimsel formasyona sahip olmak ve takım çalışması yapabilmek
 • Hayvan hastanelerinde, özel veteriner kliniklerinde ve çiftliklerde veteriner hekim yardımcısı olarak hijyen, bakım ve sağlık hizmetlerini uygulamak
 • Laboratuvar hijyen ve güvenliliğini bilinçli bir şekilde uygulamak
 • Salgın, bulaşıcı ve zoonoz hastalıklardan korunma ile ilgili ölçemleri uygulamak
 • Hayvanların önemli sorunlarından olan, döl verimi, meme ve ayak sağlığı konularında koruyucu önlemleri almak ve zamanında veteriner hekimi bilgilendirmek
 • Laboratuvar donanımlarının düzenli çalışmasını sağlamak ve etkin olarak kullanabilmek
 • Laboratuvar ve veteriner sağlık alanında kayıt ve arşivleme sistemini kullanmak
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Hayvan hastanelerinde, özel veteriner kliniklerinde ve çiftliklerde veteriner hekim yardımcısı olarak hijyen, bakım ve sağlık hizmetlerini uygulamak
 • Hayvanların çiftleştirilme zamanını belirleyebilmek ve aşım ve veteriner hekim sorumluluğunda tohumlamayı gerçekleştirmek normal ve gebelik ve doğum sürecini tanımak ve takip etmek
 • Hayvan refahı gereklerini sağlayarak işletmenin verimini en yüksek düzeye çıkarmak
 • Hayvanların doğru bakım ve beslenmesini sağlamak
 • Veteriner hekimin önerdiği tedavi protokollerini uygulayabilmek
 • Salgın, bulaşıcı ve zoonoz hastalıklardan korunma ile ilgili ölçemleri uygulamak
 • Mesleki ve toplumsal etik değerlere ve konusunda bilimsel formasyona sahip olmak ve takım çalışması yapabilmek
 • Mikrobiyolojik ,biyokimyasal,parazitolojik, patolojik ve yem numuneleri almak, işlemek ve gerekli testleri uygulamak
 • Hayvanların önemli sorunlarından olan, döl verimi, meme ve ayak sağlığı konularında koruyucu önlemleri almak ve zamanında veteriner hekimi bilgilendirmek
 • Laboratuvar donanımlarının düzenli çalışmasını sağlamak ve etkin olarak kullanabilmek
 • Laboratuvar ve veteriner sağlık alanında kayıt ve arşivleme sistemini kullanmak
 • Laboratuvar hijyen ve güvenliliğini bilinçli bir şekilde uygulamak
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Laboratuvar ve veteriner sağlık alanında kayıt ve arşivleme sistemini kullanmak
 • Hayvan hastanelerinde, özel veteriner kliniklerinde ve çiftliklerde veteriner hekim yardımcısı olarak hijyen, bakım ve sağlık hizmetlerini uygulamak
 • Mesleki ve toplumsal etik değerlere ve konusunda bilimsel formasyona sahip olmak ve takım çalışması yapabilmek
 • Salgın, bulaşıcı ve zoonoz hastalıklardan korunma ile ilgili ölçemleri uygulamak
 • Laboratuvar donanımlarının düzenli çalışmasını sağlamak ve etkin olarak kullanabilmek
 • Veteriner hekimin önerdiği tedavi protokollerini uygulayabilmek
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Hayvan refahı gereklerini sağlayarak işletmenin verimini en yüksek düzeye çıkarmak
 • Mikrobiyolojik ,biyokimyasal,parazitolojik, patolojik ve yem numuneleri almak, işlemek ve gerekli testleri uygulamak
 • Mesleki ve toplumsal etik değerlere ve konusunda bilimsel formasyona sahip olmak ve takım çalışması yapabilmek
 • Laboratuvar hijyen ve güvenliliğini bilinçli bir şekilde uygulamak
 • Veteriner hekimin önerdiği tedavi protokollerini uygulayabilmek
 • Hayvan hastanelerinde, özel veteriner kliniklerinde ve çiftliklerde veteriner hekim yardımcısı olarak hijyen, bakım ve sağlık hizmetlerini uygulamak
 • Hayvanların çiftleştirilme zamanını belirleyebilmek ve aşım ve veteriner hekim sorumluluğunda tohumlamayı gerçekleştirmek normal ve gebelik ve doğum sürecini tanımak ve takip etmek
 • Hayvanların doğru bakım ve beslenmesini sağlamak
 • Salgın, bulaşıcı ve zoonoz hastalıklardan korunma ile ilgili ölçemleri uygulamak
 • Hayvanların önemli sorunlarından olan, döl verimi, meme ve ayak sağlığı konularında koruyucu önlemleri almak ve zamanında veteriner hekimi bilgilendirmek
 • Laboratuvar donanımlarının düzenli çalışmasını sağlamak ve etkin olarak kullanabilmek
 • Laboratuvar ve veteriner sağlık alanında kayıt ve arşivleme sistemini kullanmak
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Hayvanların çiftleştirilme zamanını belirleyebilmek ve aşım ve veteriner hekim sorumluluğunda tohumlamayı gerçekleştirmek normal ve gebelik ve doğum sürecini tanımak ve takip etmek
 • Hayvan hastanelerinde, özel veteriner kliniklerinde ve çiftliklerde veteriner hekim yardımcısı olarak hijyen, bakım ve sağlık hizmetlerini uygulamak
 • Salgın, bulaşıcı ve zoonoz hastalıklardan korunma ile ilgili ölçemleri uygulamak
 • Veteriner hekimin önerdiği tedavi protokollerini uygulayabilmek
 • Hayvan refahı gereklerini sağlayarak işletmenin verimini en yüksek düzeye çıkarmak
 • Hayvanların önemli sorunlarından olan, döl verimi, meme ve ayak sağlığı konularında koruyucu önlemleri almak ve zamanında veteriner hekimi bilgilendirmek
 • Mesleki ve toplumsal etik değerlere ve konusunda bilimsel formasyona sahip olmak ve takım çalışması yapabilmek
 • Hayvanların doğru bakım ve beslenmesini sağlamak
 • Mikrobiyolojik ,biyokimyasal,parazitolojik, patolojik ve yem numuneleri almak, işlemek ve gerekli testleri uygulamak
 • Laboratuvar ve veteriner sağlık alanında kayıt ve arşivleme sistemini kullanmak
 • Laboratuvar donanımlarının düzenli çalışmasını sağlamak ve etkin olarak kullanabilmek
Öğrenme Yetkinliği
 • Hayvan hastanelerinde, özel veteriner kliniklerinde ve çiftliklerde veteriner hekim yardımcısı olarak hijyen, bakım ve sağlık hizmetlerini uygulamak
 • Hayvan refahı gereklerini sağlayarak işletmenin verimini en yüksek düzeye çıkarmak
 • Laboratuvar hijyen ve güvenliliğini bilinçli bir şekilde uygulamak
 • Hayvanların çiftleştirilme zamanını belirleyebilmek ve aşım ve veteriner hekim sorumluluğunda tohumlamayı gerçekleştirmek normal ve gebelik ve doğum sürecini tanımak ve takip etmek
 • Mikrobiyolojik ,biyokimyasal,parazitolojik, patolojik ve yem numuneleri almak, işlemek ve gerekli testleri uygulamak
 • Laboratuvar ve veteriner sağlık alanında kayıt ve arşivleme sistemini kullanmak
 • Hayvanların doğru bakım ve beslenmesini sağlamak
 • Hayvanların önemli sorunlarından olan, döl verimi, meme ve ayak sağlığı konularında koruyucu önlemleri almak ve zamanında veteriner hekimi bilgilendirmek
 • Mesleki ve toplumsal etik değerlere ve konusunda bilimsel formasyona sahip olmak ve takım çalışması yapabilmek
 • Salgın, bulaşıcı ve zoonoz hastalıklardan korunma ile ilgili ölçemleri uygulamak
 • Laboratuvar donanımlarının düzenli çalışmasını sağlamak ve etkin olarak kullanabilmek
 • Veteriner hekimin önerdiği tedavi protokollerini uygulayabilmek
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Hayvanların çiftleştirilme zamanını belirleyebilmek ve aşım ve veteriner hekim sorumluluğunda tohumlamayı gerçekleştirmek normal ve gebelik ve doğum sürecini tanımak ve takip etmek 1,2 2
Hayvanların doğru bakım ve beslenmesini sağlamak 1,2 1
Laboratuvar hijyen ve güvenliliğini bilinçli bir şekilde uygulamak 1,2
Veteriner hekimin önerdiği tedavi protokollerini uygulayabilmek 1,2 2,3,4
Laboratuvar donanımlarının düzenli çalışmasını sağlamak ve etkin olarak kullanabilmek 1,2 2
Laboratuvar ve veteriner sağlık alanında kayıt ve arşivleme sistemini kullanmak 1,2 2
Mesleki ve toplumsal etik değerlere ve konusunda bilimsel formasyona sahip olmak ve takım çalışması yapabilmek 1,2
Hayvan hastanelerinde, özel veteriner kliniklerinde ve çiftliklerde veteriner hekim yardımcısı olarak hijyen, bakım ve sağlık hizmetlerini uygulamak 1,2 2,3,4
Hayvanların önemli sorunlarından olan, döl verimi, meme ve ayak sağlığı konularında koruyucu önlemleri almak ve zamanında veteriner hekimi bilgilendirmek 1,2 2,4
Hayvan refahı gereklerini sağlayarak işletmenin verimini en yüksek düzeye çıkarmak 1,2 1
Mikrobiyolojik ,biyokimyasal,parazitolojik, patolojik ve yem numuneleri almak, işlemek ve gerekli testleri uygulamak 1,2 2
Salgın, bulaşıcı ve zoonoz hastalıklardan korunma ile ilgili ölçemleri uygulamak 1,2 2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Kuramsal olarak belirlenen besleme protokollerini hazırlar ve kullanır.
2-Hospitalize edilen hayvanlar ile pre- ve post-operatif dönem bakım verir.
3-Veteriner hekime klinik muayene, görüntüleme yöntemlerinin uygulanması, cerrahi uygulamalar sırasında talep edilen yardımda bulunur, (hayvanların sevk ve idaresi, anestezi altındaki hastanın monitorizasyonu sağlar vb).
4-Hastalıklardan korunma ve kontrolü ile tedavileri konusundaki uygulamalarda (invaziv olmayan ilaç ve aşı uygulamaları) hekime yardımcı olur.
5-Laboratuarlarda sorumlu hekim nezaretinde kayıt alma, test materyalinin hazırlanması ve test edilmesi becerilerine sahiptir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Hayvanların doğru bakım ve beslenmesini sağlamak 1 3
Salgın, bulaşıcı ve zoonoz hastalıklardan korunma ile ilgili ölçemleri uygulamak 1 4
Hayvanların çiftleştirilme zamanını belirleyebilmek ve aşım ve veteriner hekim sorumluluğunda tohumlamayı gerçekleştirmek normal ve gebelik ve doğum sürecini tanımak ve takip etmek 1 1
Laboratuvar hijyen ve güvenliliğini bilinçli bir şekilde uygulamak 1 2
Hayvan hastanelerinde, özel veteriner kliniklerinde ve çiftliklerde veteriner hekim yardımcısı olarak hijyen, bakım ve sağlık hizmetlerini uygulamak 1 1,3,4
Hayvan refahı gereklerini sağlayarak işletmenin verimini en yüksek düzeye çıkarmak 1 1
Mesleki ve toplumsal etik değerlere ve konusunda bilimsel formasyona sahip olmak ve takım çalışması yapabilmek 1
Mikrobiyolojik ,biyokimyasal,parazitolojik, patolojik ve yem numuneleri almak, işlemek ve gerekli testleri uygulamak 1 2
Veteriner hekimin önerdiği tedavi protokollerini uygulayabilmek 1 3,4
Hayvanların önemli sorunlarından olan, döl verimi, meme ve ayak sağlığı konularında koruyucu önlemleri almak ve zamanında veteriner hekimi bilgilendirmek 1 1
Laboratuvar donanımlarının düzenli çalışmasını sağlamak ve etkin olarak kullanabilmek 1 2
Laboratuvar ve veteriner sağlık alanında kayıt ve arşivleme sistemini kullanmak 1 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Hayvan türleri ve ırklarını, yapısal ve işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik ve biyokimyasal, vb) temel özelliklerini tanır.
2-Laboratuvarlarda sorumlu hekim nezaretinde kayıt alır, test materyallerini hazırlar ve test eder.
3-Hayvanların yaşamsal belirtilerini yorumlar ve gerekli durumlarda temel ilk yardım uygulamalarını yapar.
4-Asepsi ve antisepsi tekniklerini hatırlar, hospitalize edilen hayvanlar ile pre- ve post-operatif dönemde bakım konusunu işaret eder.
5-Parazit enfestasyonlarını tanır ve enfeksiyöz hastalıkların bulaş modelleri ile hastalıkların kontrolü için yapılacak çalışmalarda (aşı uygulaması, hijyen tedbirleri, ilaçlama vb) veteriner hekime yardımcı olur.
6-Klinik muayene ve görüntüleme cihazları ile cerrahi müdahale aletlerini tanır ve güvenli kullanımları sırasında veteriner hekime destek olur.
7-Resmi yazı ve tıbbı rapor yazar.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Hayvan refahı gereklerini sağlayarak işletmenin verimini en yüksek düzeye çıkarmak 1
Hayvanların doğru bakım ve beslenmesini sağlamak 1
Salgın, bulaşıcı ve zoonoz hastalıklardan korunma ile ilgili ölçemleri uygulamak 1,2 2
Laboratuvar donanımlarının düzenli çalışmasını sağlamak ve etkin olarak kullanabilmek 1,2 2,3
Mikrobiyolojik ,biyokimyasal,parazitolojik, patolojik ve yem numuneleri almak, işlemek ve gerekli testleri uygulamak 2,3
Hayvanların çiftleştirilme zamanını belirleyebilmek ve aşım ve veteriner hekim sorumluluğunda tohumlamayı gerçekleştirmek normal ve gebelik ve doğum sürecini tanımak ve takip etmek 1
Hayvanların önemli sorunlarından olan, döl verimi, meme ve ayak sağlığı konularında koruyucu önlemleri almak ve zamanında veteriner hekimi bilgilendirmek 3
Mesleki ve toplumsal etik değerlere ve konusunda bilimsel formasyona sahip olmak ve takım çalışması yapabilmek 1,2 3
Hayvan hastanelerinde, özel veteriner kliniklerinde ve çiftliklerde veteriner hekim yardımcısı olarak hijyen, bakım ve sağlık hizmetlerini uygulamak 1,2 1,2
Laboratuvar hijyen ve güvenliliğini bilinçli bir şekilde uygulamak 2,3
Laboratuvar ve veteriner sağlık alanında kayıt ve arşivleme sistemini kullanmak 1,2 3
Veteriner hekimin önerdiği tedavi protokollerini uygulayabilmek 1,2 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu hatırlar, hayvan refahını ve etik ilkeleri tüm uygulamalarda gözetir.
2-İş yeri ve iş güvenliği kavramlarına hâkim olma ve iş güvenliğini tehdit eden durumlarda gerekli sorumluluğu alır.
3-Çalışma alanı ile ilgili mevzuatları tanımlar ve güncellenen mevzuatı takip eder.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Hayvanların doğru bakım ve beslenmesini sağlamak 1,2,3 1
Mikrobiyolojik ,biyokimyasal,parazitolojik, patolojik ve yem numuneleri almak, işlemek ve gerekli testleri uygulamak 1,2,3 1
Hayvanların çiftleştirilme zamanını belirleyebilmek ve aşım ve veteriner hekim sorumluluğunda tohumlamayı gerçekleştirmek normal ve gebelik ve doğum sürecini tanımak ve takip etmek 1,2,3 1
Laboratuvar donanımlarının düzenli çalışmasını sağlamak ve etkin olarak kullanabilmek 1,2,3 1
Laboratuvar ve veteriner sağlık alanında kayıt ve arşivleme sistemini kullanmak 1,2,3 1
Salgın, bulaşıcı ve zoonoz hastalıklardan korunma ile ilgili ölçemleri uygulamak 1,2,3 1
Laboratuvar hijyen ve güvenliliğini bilinçli bir şekilde uygulamak 1,2,3 1
Veteriner hekimin önerdiği tedavi protokollerini uygulayabilmek 1,2,3 1
Hayvanların önemli sorunlarından olan, döl verimi, meme ve ayak sağlığı konularında koruyucu önlemleri almak ve zamanında veteriner hekimi bilgilendirmek 1,2,3 1
Mesleki ve toplumsal etik değerlere ve konusunda bilimsel formasyona sahip olmak ve takım çalışması yapabilmek 1,2,3
Hayvan hastanelerinde, özel veteriner kliniklerinde ve çiftliklerde veteriner hekim yardımcısı olarak hijyen, bakım ve sağlık hizmetlerini uygulamak 1,2,3 1
Hayvan refahı gereklerini sağlayarak işletmenin verimini en yüksek düzeye çıkarmak 1,2,3 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

1-Veteriner Hekim tarafından planlanan her türlü uygulamayı yürütür.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Mesleki ve toplumsal etik değerlere ve konusunda bilimsel formasyona sahip olmak ve takım çalışması yapabilmek 1,2,3,4 1,3
Salgın, bulaşıcı ve zoonoz hastalıklardan korunma ile ilgili ölçemleri uygulamak 1,2,3,4 1,2
Hayvanların doğru bakım ve beslenmesini sağlamak 1,2,3,4 1,2
Laboratuvar ve veteriner sağlık alanında kayıt ve arşivleme sistemini kullanmak 1,2,3,4 4
Laboratuvar donanımlarının düzenli çalışmasını sağlamak ve etkin olarak kullanabilmek 1,2,3,4 2,3
Hayvanların çiftleştirilme zamanını belirleyebilmek ve aşım ve veteriner hekim sorumluluğunda tohumlamayı gerçekleştirmek normal ve gebelik ve doğum sürecini tanımak ve takip etmek 1,2,3,4 1
Hayvan hastanelerinde, özel veteriner kliniklerinde ve çiftliklerde veteriner hekim yardımcısı olarak hijyen, bakım ve sağlık hizmetlerini uygulamak 1,2,3,4 1,2
Hayvan refahı gereklerini sağlayarak işletmenin verimini en yüksek düzeye çıkarmak 1,2,3,4 1
Mikrobiyolojik ,biyokimyasal,parazitolojik, patolojik ve yem numuneleri almak, işlemek ve gerekli testleri uygulamak 1,2,3,4 2,3
Veteriner hekimin önerdiği tedavi protokollerini uygulayabilmek 1,2,3,4 2
Hayvanların önemli sorunlarından olan, döl verimi, meme ve ayak sağlığı konularında koruyucu önlemleri almak ve zamanında veteriner hekimi bilgilendirmek 1,2,3,4 2
Laboratuvar hijyen ve güvenliliğini bilinçli bir şekilde uygulamak 2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Mesleki yetenek ve yetki-sorumluluklarından yola çıkarak toplum bilinci ile planlanan sosyal projelere katkı sağlar (çiftçi bilgilendirme toplantılarında kuramsal/uygulamalı çalışmalarda yer alır, vb).
2-Mesleki anlamda kullanacağı/kullanımına yardımcı olacağı cihazlara ilişkin teknolojik yenilikleri izler, bu cihazların kullanımına ilişkin etkinliklere katılır.
3-Mesleki uygulamaları sırasında ihtiyaç duyacağı düzeyde en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyi en az bir yabancı dili kullanır.
4-En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki uygulamalar ve sosyal ilişkiler düzeyinde ihtiyaç duyulabilecek diğer teknolojik araçları kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Mesleki ve toplumsal etik değerlere ve konusunda bilimsel formasyona sahip olmak ve takım çalışması yapabilmek 1,2,3 1
Mikrobiyolojik ,biyokimyasal,parazitolojik, patolojik ve yem numuneleri almak, işlemek ve gerekli testleri uygulamak 1,2,3 1,2
Hayvan refahı gereklerini sağlayarak işletmenin verimini en yüksek düzeye çıkarmak 1,2,3 1
Hayvanların doğru bakım ve beslenmesini sağlamak 1,2,3 1
Laboratuvar donanımlarının düzenli çalışmasını sağlamak ve etkin olarak kullanabilmek 1,2,3 2
Veteriner hekimin önerdiği tedavi protokollerini uygulayabilmek 1,2,3 2
Hayvanların çiftleştirilme zamanını belirleyebilmek ve aşım ve veteriner hekim sorumluluğunda tohumlamayı gerçekleştirmek normal ve gebelik ve doğum sürecini tanımak ve takip etmek 1,2,3 2
Laboratuvar hijyen ve güvenliliğini bilinçli bir şekilde uygulamak 1,2,3 1,2
Salgın, bulaşıcı ve zoonoz hastalıklardan korunma ile ilgili ölçemleri uygulamak 1,2,3 1,2
Hayvanların önemli sorunlarından olan, döl verimi, meme ve ayak sağlığı konularında koruyucu önlemleri almak ve zamanında veteriner hekimi bilgilendirmek 1,2,3 1,2
Laboratuvar ve veteriner sağlık alanında kayıt ve arşivleme sistemini kullanmak 1,2,3 1
Hayvan hastanelerinde, özel veteriner kliniklerinde ve çiftliklerde veteriner hekim yardımcısı olarak hijyen, bakım ve sağlık hizmetlerini uygulamak 1,2,3 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

1-Bilimsel bilgiyi kullanıma sokar, metotlarını tanır.
2-Sahip olduğu bilgi ve beceriyi eleştirel yolla değerlendirerek, edinmesi gereken yeni bilgi ve beceriler konusunda günceli takip eder, doğru bilgi kaynaklarını belirler ve bilgiye ulaşma yetkinliğine sahip olur.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Hayvancılık işletmeleri, hayvan hastaneleri, özel veteriner klinikleri,Tarım Bakanlığı il ve ilçe müdürlükleri,TİGEM işletmeleri,Yem Fabrikaları,Veteriner Laboratuvarları ,Hayvanat bahçeleri,Veteriner ilaç sanayi,Veteriner sağlık ve bakım ürünleri sektörü,
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Öniisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS sınavı ile Veteriner Fakültelerine geçiş yapabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60. şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 30. puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genelağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Başkanı / Bologna Coordinator Head of Programme
Dr. Öğr. Üyesi EMİN KARAKAŞ
ekarakas@uludag.edu.tr
Dahili: 62043
Programın Diğer Öğretim Görevlileri
Öğr. Gör. Ergun GÖKOĞLU
gokoglu@uludag.edu.tr
Dahili:62045
Öğr. Gör. Reyhane ARSLAN
reyhane@uludag.edu.tr
Dahili:62036
Adres: Bursa Uludağ Üniversitesi Yenişehir İbrahim Orhan M.Y.O. İznik yolu Üzeri 3. Km Yenişehir/BURSA
Tel: +90 224 7736069- 0224 2942671
Fax: 0 224 773 60 41
Mail : yenisehirmyo@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GESZ101 TEMEL MATEMATİK I Zorunlu 2 0 0 3
LVSZ101 ANATOMİ VE FİZYOLOJİ Zorunlu 2 0 2 7
LVSZ103 HAYVAN DAVRANIŞLARI Zorunlu 2 0 0 3
LVSZ105 MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 0 2 8
OTPZ010 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 1 3
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 YABANCI DİL Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
LVSZ104 FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
LVSZ106 BİYOKİMYA Zorunlu 1 0 2 5
LVSZ108 BİYOGÜVENLİK VE ÇEVRE SAĞLIĞI Zorunlu 3 0 0 6
LVSZ110 ZOOTEKNİ VE HAYVAN REFAHI Zorunlu 2 2 0 4
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 YABANCI DİL Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 6
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
LVSZ203 DOĞUM VE SUNİ TOHUMLAMA Zorunlu 2 2 0 4
LVSZ205 VETERİNER LABORATUVAR TEKNİKLERİ Zorunlu 2 0 2 3
LVSZ207 AYAK BAKIMI VE HASTALIKLARI Zorunlu 1 2 0 3
LVSZ209 SALGIN VE ZOONOZ HASTALIKLAR VE KORUNMA Zorunlu 3 0 0 4
YEN01 STAJ I Zorunlu 0 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
LVSZ204 HAYVAN BESLEME VE RASYON BİLGİSİ Zorunlu 2 0 2 3
LVSZ206 HAYVAN SAĞLIĞI VE HİJYENİ Zorunlu 3 0 0 4
LVSZ208 PARAZİTER HASTALIKLAR VE KORUNMA Zorunlu 1 2 0 3
LVSZ210 SAĞIM HİJYENİ VE MASTİTİS PROFLAKSİSİ Zorunlu 2 2 0 4
YEN02 STAJ II Zorunlu 0 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTPS007 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
OTPS009 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 3
OTPS011 İŞLETME YÖNETİMİ I Seçmeli 2 0 0 3
SBHS230 ORGANİK HAYVANCILIK Seçmeli 1 2 0 3
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
LVSS201 MERA VE YEM BİLGİSİ Seçmeli 1 2 0 3
LVSS231 İŞYERİ EĞİTİMİ I Seçmeli 0 16 0 12
LVSS233 HAYVANCILIKTA MEKANİZASYON Seçmeli 2 0 0 3
LVSS235 KANATLI HAYVAN HASTALIKLARI VE KORUNMA Seçmeli 2 0 0 3
LVSS237 KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 0 3
LVSS239 HAYVANSAL ÜRÜNLER TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
LVSS241 KANATLI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE HİJYENİ Seçmeli 2 0 0 3
LVSS243 AT YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 0 3
LVSS245 SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 0 3
LVSS247 LABORATUVAR HİJYENİ VE SANİTASYON TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
LVSS249 DENGELİ BESLENME Seçmeli 2 0 0 3
LVSS251 KAFES KUŞLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 0 3
LVSS253 HAYVAN SAĞLIĞI UYGULAMALARI I Seçmeli 0 8 0 6
LVSS255 HOBİ HAYVANLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 0 3
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
LVSS232 İŞYERİ EĞİTİMİ II Seçmeli 0 16 0 12
LVSS234 FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli 2 0 0 3
LVSS236 BEDEN DİLİ VE DİKSİYON Seçmeli 2 0 0 3
LVSS238 KULUÇKAHANE ÜRETİM TEKN.VE HİJYENİ Seçmeli 2 0 0 3
LVSS242 ARI BAKIM VE SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 0 3
LVSS244 DENEY HAYV. YETİŞ. VE SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 0 3
LVSS246 DAVRANIŞ PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
LVSS248 SÜRÜ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
LVSS250 KÜLTÜR BALIKÇILIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 0 3
LVSS252 HAYVAN SAĞLIĞI UYGULAMALARI II Seçmeli 0 8 0 6
OTPS001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
OTPS012 İŞLETME YÖNETİMİ II Seçmeli 2 0 0 3
OTPS013 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
OTPS018 YAZIŞMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr