Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Süt ve Ürünleri Teknolojisi
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programı 2010 yılında açıldı. 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılından itibaren İKMEP’e uyumlu ders planları uygulanarak, öğrenci alımına başlamıştır. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında program kapatılmış, bu tarih itibariyle öğrenci alımı yapılmamıştır.
2
Verilen Derece
Bu program, Gıda İşleme Bölümü- Süt ve Ürünleri Teknolojisi alanında 120 AKTS kredilik ve 2 yıllık ön lisans sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Süt ve Ürünleri Teknolojisi alanında Ön Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından YGS 2 puan türünden yeterli puanı almış olması gerekmektedir veya sınavsız geçiş hakkı ile meslek liselerinin ilgili bölümlerinden geçiş yapılabilmektedir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Süt ve Ürünleri Teknolojisi programından ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili
Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programın amacı, sütün işlenmesi, kimyasal ve mikrobiyolojik kalite kontrolü, süt ürünlerinin muhafazası ve pazarlanması, gıda güvenliği ve gıda mevzuatı hakkında teorik ve pratik bilgilere sahip, bu bilgi birikimi ile Süt Sanayiinde üretim ve kalite kontrol laboratuvarlarında “Süt Teknikeri” ünvanı ile çalışabilecek insan gücünü yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Araştırma yöntem ve tekniklerine hakim, bilişim teknolojilerini kullanan, teknolojik yenilikleri takip eden, organizasyon yeteneğine sahip olmak
2. Süt ürünleri üretiminin hijyen-sanitasyon standartlarına, mevzuata ve Türk Gıda Kodeksine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak bilgi ve beceriye sahip olmak
3. Süt ve Ürünlerinin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapabilme ve sonuçları yorumlamak.
4. Süt işletmelerinde temel teknolojik işlemleri yürütebilecek bilgi ve pratiğe sahip olmak
5. Süt ve ürünleri üretim tekniklerini bilgi ve uygulama becerisine sahip olmak
6. Süt endüstrisinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemlerini uygulamak.
7. Süt endüstrisinde kullanılan makineler hakkında bilgi birikimine ve beceriye sahip olmak
8. Süt Ürünleri Kalite kontrol laboratuvarı cihazlarını kullanmak.
9. Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olmak
10. Alanı ile ilgili bilgisayar programlarını çalıştırabilme, kayıt ve dokümantasyonu yapabilme yeteneği kazanmak
11. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olmak
12. Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Alanı ile ilgili bilgisayar programlarını çalıştırabilme, kayıt ve dokümantasyonu yapabilme yeteneği kazanmak
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olmak
 • Süt ve ürünleri üretim tekniklerini bilgi ve uygulama becerisine sahip olmak
 • Araştırma yöntem ve tekniklerine hakim, bilişim teknolojilerini kullanan, teknolojik yenilikleri takip eden, organizasyon yeteneğine sahip olmak
 • Süt ve Ürünlerinin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapabilme ve sonuçları yorumlamak.
 • Süt Ürünleri Kalite kontrol laboratuvarı cihazlarını kullanmak.
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek
 • Süt endüstrisinde kullanılan makineler hakkında bilgi birikimine ve beceriye sahip olmak
 • Süt işletmelerinde temel teknolojik işlemleri yürütebilecek bilgi ve pratiğe sahip olmak
 • Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olmak
 • Süt endüstrisinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemlerini uygulamak.
 • Süt ürünleri üretiminin hijyen-sanitasyon standartlarına, mevzuata ve Türk Gıda Kodeksine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak bilgi ve beceriye sahip olmak
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Alanı ile ilgili bilgisayar programlarını çalıştırabilme, kayıt ve dokümantasyonu yapabilme yeteneği kazanmak
 • Süt endüstrisinde kullanılan makineler hakkında bilgi birikimine ve beceriye sahip olmak
 • Süt ve Ürünlerinin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapabilme ve sonuçları yorumlamak.
 • Süt ve ürünleri üretim tekniklerini bilgi ve uygulama becerisine sahip olmak
 • Araştırma yöntem ve tekniklerine hakim, bilişim teknolojilerini kullanan, teknolojik yenilikleri takip eden, organizasyon yeteneğine sahip olmak
 • Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olmak
 • Süt endüstrisinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemlerini uygulamak.
 • Süt işletmelerinde temel teknolojik işlemleri yürütebilecek bilgi ve pratiğe sahip olmak
 • Süt Ürünleri Kalite kontrol laboratuvarı cihazlarını kullanmak.
 • Süt ürünleri üretiminin hijyen-sanitasyon standartlarına, mevzuata ve Türk Gıda Kodeksine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak bilgi ve beceriye sahip olmak
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olmak
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Süt endüstrisinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemlerini uygulamak.
 • Süt işletmelerinde temel teknolojik işlemleri yürütebilecek bilgi ve pratiğe sahip olmak
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olmak
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek
 • Süt ve ürünleri üretim tekniklerini bilgi ve uygulama becerisine sahip olmak
 • Araştırma yöntem ve tekniklerine hakim, bilişim teknolojilerini kullanan, teknolojik yenilikleri takip eden, organizasyon yeteneğine sahip olmak
 • Süt endüstrisinde kullanılan makineler hakkında bilgi birikimine ve beceriye sahip olmak
 • Süt ve Ürünlerinin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapabilme ve sonuçları yorumlamak.
 • Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olmak
 • Süt Ürünleri Kalite kontrol laboratuvarı cihazlarını kullanmak.
 • Alanı ile ilgili bilgisayar programlarını çalıştırabilme, kayıt ve dokümantasyonu yapabilme yeteneği kazanmak
 • Süt ürünleri üretiminin hijyen-sanitasyon standartlarına, mevzuata ve Türk Gıda Kodeksine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak bilgi ve beceriye sahip olmak
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Süt ve Ürünlerinin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapabilme ve sonuçları yorumlamak.
 • Süt ve ürünleri üretim tekniklerini bilgi ve uygulama becerisine sahip olmak
 • Alanı ile ilgili bilgisayar programlarını çalıştırabilme, kayıt ve dokümantasyonu yapabilme yeteneği kazanmak
 • Süt ürünleri üretiminin hijyen-sanitasyon standartlarına, mevzuata ve Türk Gıda Kodeksine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak bilgi ve beceriye sahip olmak
 • Araştırma yöntem ve tekniklerine hakim, bilişim teknolojilerini kullanan, teknolojik yenilikleri takip eden, organizasyon yeteneğine sahip olmak
 • Süt endüstrisinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemlerini uygulamak.
 • Süt Ürünleri Kalite kontrol laboratuvarı cihazlarını kullanmak.
 • Süt endüstrisinde kullanılan makineler hakkında bilgi birikimine ve beceriye sahip olmak
 • Süt işletmelerinde temel teknolojik işlemleri yürütebilecek bilgi ve pratiğe sahip olmak
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olmak
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Araştırma yöntem ve tekniklerine hakim, bilişim teknolojilerini kullanan, teknolojik yenilikleri takip eden, organizasyon yeteneğine sahip olmak
 • Süt endüstrisinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemlerini uygulamak.
 • Süt işletmelerinde temel teknolojik işlemleri yürütebilecek bilgi ve pratiğe sahip olmak
 • Süt Ürünleri Kalite kontrol laboratuvarı cihazlarını kullanmak.
 • Süt endüstrisinde kullanılan makineler hakkında bilgi birikimine ve beceriye sahip olmak
 • Süt ve Ürünlerinin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapabilme ve sonuçları yorumlamak.
 • Süt ve ürünleri üretim tekniklerini bilgi ve uygulama becerisine sahip olmak
 • Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olmak
 • Alanı ile ilgili bilgisayar programlarını çalıştırabilme, kayıt ve dokümantasyonu yapabilme yeteneği kazanmak
 • Süt ürünleri üretiminin hijyen-sanitasyon standartlarına, mevzuata ve Türk Gıda Kodeksine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak bilgi ve beceriye sahip olmak
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olmak
Öğrenme Yetkinliği
 • Süt Ürünleri Kalite kontrol laboratuvarı cihazlarını kullanmak.
 • Alanı ile ilgili bilgisayar programlarını çalıştırabilme, kayıt ve dokümantasyonu yapabilme yeteneği kazanmak
 • Araştırma yöntem ve tekniklerine hakim, bilişim teknolojilerini kullanan, teknolojik yenilikleri takip eden, organizasyon yeteneğine sahip olmak
 • Süt endüstrisinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemlerini uygulamak.
 • Süt endüstrisinde kullanılan makineler hakkında bilgi birikimine ve beceriye sahip olmak
 • Süt ve Ürünlerinin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapabilme ve sonuçları yorumlamak.
 • Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olmak
 • Süt ve ürünleri üretim tekniklerini bilgi ve uygulama becerisine sahip olmak
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olmak
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek
 • Süt ürünleri üretiminin hijyen-sanitasyon standartlarına, mevzuata ve Türk Gıda Kodeksine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak bilgi ve beceriye sahip olmak
 • Süt işletmelerinde temel teknolojik işlemleri yürütebilecek bilgi ve pratiğe sahip olmak
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili bilgisayar programlarını çalıştırabilme, kayıt ve dokümantasyonu yapabilme yeteneği kazanmak 1,2 1
Araştırma yöntem ve tekniklerine hakim, bilişim teknolojilerini kullanan, teknolojik yenilikleri takip eden, organizasyon yeteneğine sahip olmak 1,2 1
Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olmak 1,2 1
Süt endüstrisinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemlerini uygulamak. 1,2 1
Süt endüstrisinde kullanılan makineler hakkında bilgi birikimine ve beceriye sahip olmak 1,2 1
Süt işletmelerinde temel teknolojik işlemleri yürütebilecek bilgi ve pratiğe sahip olmak 1,2 1
Süt Ürünleri Kalite kontrol laboratuvarı cihazlarını kullanmak. 1,2 1
Süt ürünleri üretiminin hijyen-sanitasyon standartlarına, mevzuata ve Türk Gıda Kodeksine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak bilgi ve beceriye sahip olmak 1,2 1
Süt ve ürünleri üretim tekniklerini bilgi ve uygulama becerisine sahip olmak 1,2 1
Süt ve Ürünlerinin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapabilme ve sonuçları yorumlamak. 1,2 1
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olmak 1,2 1
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları tanımlar, sorunları genel ölçekte tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili bilgisayar programlarını çalıştırabilme, kayıt ve dokümantasyonu yapabilme yeteneği kazanmak 1 2
Araştırma yöntem ve tekniklerine hakim, bilişim teknolojilerini kullanan, teknolojik yenilikleri takip eden, organizasyon yeteneğine sahip olmak 1 1,2
Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olmak 1 2
Süt endüstrisinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemlerini uygulamak. 1 1,2
Süt endüstrisinde kullanılan makineler hakkında bilgi birikimine ve beceriye sahip olmak 1 1,2
Süt işletmelerinde temel teknolojik işlemleri yürütebilecek bilgi ve pratiğe sahip olmak 1 1,2
Süt Ürünleri Kalite kontrol laboratuvarı cihazlarını kullanmak. 1 1,2
Süt ürünleri üretiminin hijyen-sanitasyon standartlarına, mevzuata ve Türk Gıda Kodeksine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak bilgi ve beceriye sahip olmak 1 1,2
Süt ve ürünleri üretim tekniklerini bilgi ve uygulama becerisine sahip olmak 1 1,2
Süt ve Ürünlerinin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapabilme ve sonuçları yorumlamak. 1 1,2
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olmak 1 2
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarıyla ilgili temel bilgilere sahiptir.
2-Edindiği bilgilerin doğruluğu, güvenirliliği ve güncelliğini kavrar ve değerlendirir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili bilgisayar programlarını çalıştırabilme, kayıt ve dokümantasyonu yapabilme yeteneği kazanmak 1 1,2
Araştırma yöntem ve tekniklerine hakim, bilişim teknolojilerini kullanan, teknolojik yenilikleri takip eden, organizasyon yeteneğine sahip olmak 1 1,2,3
Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olmak 1,2 2,3,4
Süt endüstrisinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemlerini uygulamak. 1 1,3
Süt endüstrisinde kullanılan makineler hakkında bilgi birikimine ve beceriye sahip olmak 1 1
Süt işletmelerinde temel teknolojik işlemleri yürütebilecek bilgi ve pratiğe sahip olmak 1 1,2,3
Süt Ürünleri Kalite kontrol laboratuvarı cihazlarını kullanmak. 1 1,3
Süt ürünleri üretiminin hijyen-sanitasyon standartlarına, mevzuata ve Türk Gıda Kodeksine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak bilgi ve beceriye sahip olmak 1 1,2,3,4
Süt ve ürünleri üretim tekniklerini bilgi ve uygulama becerisine sahip olmak 1 1,2,3
Süt ve Ürünlerinin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapabilme ve sonuçları yorumlamak. 1 1,2,3
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olmak 1 1
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Alanında verileri toplar ve sonuçlarının uygulamaya aktarır.
2-Bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
3-Alanıyla ilgili mevzuata uygun davranır.
4-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili bilgisayar programlarını çalıştırabilme, kayıt ve dokümantasyonu yapabilme yeteneği kazanmak 1,3 1
Araştırma yöntem ve tekniklerine hakim, bilişim teknolojilerini kullanan, teknolojik yenilikleri takip eden, organizasyon yeteneğine sahip olmak 1,2 1
Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olmak 1
Süt endüstrisinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemlerini uygulamak. 1,2,3 1,2
Süt endüstrisinde kullanılan makineler hakkında bilgi birikimine ve beceriye sahip olmak 1 1,2
Süt işletmelerinde temel teknolojik işlemleri yürütebilecek bilgi ve pratiğe sahip olmak 1,2 1,2
Süt Ürünleri Kalite kontrol laboratuvarı cihazlarını kullanmak. 1,2,3 1,2
Süt ürünleri üretiminin hijyen-sanitasyon standartlarına, mevzuata ve Türk Gıda Kodeksine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak bilgi ve beceriye sahip olmak 1,2 1
Süt ve ürünleri üretim tekniklerini bilgi ve uygulama becerisine sahip olmak 1,2 1,2
Süt ve Ürünlerinin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapabilme ve sonuçları yorumlamak. 1,2 1,2
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olmak 1,3 1
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek 1 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

1-Alanı ile ilgili bir çalışmayı gerçekleştirmede ve uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmede ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
2-Sorumluluğu altında çalışanları yönetir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili bilgisayar programlarını çalıştırabilme, kayıt ve dokümantasyonu yapabilme yeteneği kazanmak 1,2,4 1,2,4
Araştırma yöntem ve tekniklerine hakim, bilişim teknolojilerini kullanan, teknolojik yenilikleri takip eden, organizasyon yeteneğine sahip olmak 1,2,4 1,2,4
Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olmak 1 1,2
Süt endüstrisinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemlerini uygulamak. 1,2 1,2,4
Süt endüstrisinde kullanılan makineler hakkında bilgi birikimine ve beceriye sahip olmak 1 1,2,4
Süt işletmelerinde temel teknolojik işlemleri yürütebilecek bilgi ve pratiğe sahip olmak 1,2 1,2,4
Süt Ürünleri Kalite kontrol laboratuvarı cihazlarını kullanmak. 1,2 1,2,4
Süt ürünleri üretiminin hijyen-sanitasyon standartlarına, mevzuata ve Türk Gıda Kodeksine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak bilgi ve beceriye sahip olmak 1,2 1,2
Süt ve ürünleri üretim tekniklerini bilgi ve uygulama becerisine sahip olmak 1,2 1,2,4
Süt ve Ürünlerinin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapabilme ve sonuçları yorumlamak. 1,2 1,2,4
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olmak 1,4 1,2,4
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izler.
2-Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini aktarır ve sorumlularla paylaşır.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşları ile iletişim kurar.
4-Çalışma alanlarının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili bilgisayar programlarını çalıştırabilme, kayıt ve dokümantasyonu yapabilme yeteneği kazanmak 1 2
Araştırma yöntem ve tekniklerine hakim, bilişim teknolojilerini kullanan, teknolojik yenilikleri takip eden, organizasyon yeteneğine sahip olmak 1,3 1,2
Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olmak 1 1
Süt endüstrisinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemlerini uygulamak. 1,2,3 1,2
Süt endüstrisinde kullanılan makineler hakkında bilgi birikimine ve beceriye sahip olmak 1 1,2
Süt işletmelerinde temel teknolojik işlemleri yürütebilecek bilgi ve pratiğe sahip olmak 1,2 1,2
Süt Ürünleri Kalite kontrol laboratuvarı cihazlarını kullanmak. 1 1,2
Süt ürünleri üretiminin hijyen-sanitasyon standartlarına, mevzuata ve Türk Gıda Kodeksine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak bilgi ve beceriye sahip olmak 1 1,2
Süt ve ürünleri üretim tekniklerini bilgi ve uygulama becerisine sahip olmak 1,2 1,2
Süt ve Ürünlerinin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapabilme ve sonuçları yorumlamak. 1,2 1,2
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olmak 1,3 1,2
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek 1 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

1-Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
2-Bilgiye ulaşma yollarını bilir ve etkin bir şekilde kullanır.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programı mezunları, kamuda (Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda, Hıfzısıhha Enstitüsü, Belediyeler, İl Sağlık Müdürlükleri vb.) özel sektörde ( Süt fabrikaları, mandıralar, süt ürünleri katkı maddeleri ve ambalaj üreticileri, yemek sanayiinde), özel laboratuvarlar ve bunların AR-GE ve kalite kontrol laboratuvarlarında “Süt Teknikeri” olarak çalışabilmektedirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar, ÖSYM’nin düzenlediği DGS ( Dikey Geçiş Sınavı)’ndan yeterli puana sahip olmaları koşuluyla, üniversitelerin “Gıda Mühendisliği”, “Kimya”, “Beslenme ve Diyetetik”, “Süt Teknolojisi” Bölümleri gibi 4 yıllık lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması zorunludur ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %50, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 30 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler, o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Başkanı Öğr. Gör. Dr. Pınar AYDINOL SÖNMEZ
U.Ü. Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programı 16500 Mustafakemalpaşa/BURSA
Tel:0 224 6133102(61511)
E-mail:paydinol@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu, Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programında iki tanesi Doktor Öğretim Görevlisi olmak üzere üç öğretim elemanı görev yapmaktadır. Gıda İşleme Bölümüne ait olan gıda laboratuvarında süt ve ürünleri üretim ve analizleri yaptırılarak, öğrencilerin teorik bilgilerinin uygulamaya geçirilmesi sağlanmaktadır.
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr