Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Uludağ Üniversitesi Harmancık Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı 2012 yılında açılmıştır.
2
Verilen Derece
120 AKTS kredilik program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı Ön Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programında Ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.
7
Program Profili

İnsan kaynaklarının mesleki eğitim yoluyla geliştirilmesi projesi (İKMEP), beşinci seviye meslek standartlarına dayalı olan bu program, Turizm Otel İşletmeciliği ve Seyahat Sektörünün ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve donanıma sahip olan öğrencilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, lise öğrenimi sonrasında iki yıllık önlisans eğitimi vermektedir. Bu süreçte, teorik ve işyeri uygulamasına dayalı pratik eğitim verilmektedir. Programın I. ve II. Öğretiminin her birine yaklaşık 30 öğrenci alınmaktadır. Öğrenciler, ikinci sınıfta, zorunlu derslerinin yanında ayrıca 8 kredilik İşyeri Eğitimi yada mesleki anlamda bilgilerini arttıracak seçimlik dersler alabilmektedir. Öğrencilerin mesleği ile ilgili alanlarda 30 işgününü kapsayan bir stajı tamamlaması zorunludur. Öğrencilerin mezun olabilmesi için en az 2.00 ortalamaya sahip olması şartı aranmaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Turizm sektörü hakkında genel bilgi sahibi olabilmek ve bu temel bilgileri çalışma hayatında kullanma becerisine sahip olabilmek.
2. Gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisine sahip olabilmek.
3. Turizm sektöründe yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilmek.
4. Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte otel ve seyahat işletmeciliği alanındaki yazılım ve donanımı kullanabilmek.
5. Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine ve yüksek ikna gücüne sahip olabilmek.
6. Toplumsal ve mesleki etik değerlerin farkında olabilmek.
7. Disipliniçi ve disiplinlerarası takımlarda uyum ve çalışma becerisi sahibi olabilmek.
8. Otel işletmelerinin temel faaliyet konularıyla ilgili bilgi ve beceriye sahip olabilmek.
9. Turizm pazarlaması, seyahat acentacılığı ve tur operatörlüğü konusunda organizasyon bilgisine sahip olabilmek.
10. Turizm rehberliği mesleğininin temel esaslarını kavrayabilmek.
11. Mesleki yasal mevzuatı anlama ve uygulama becerisine sahip olabilmek.
12. Mesleki özgüven becerisine sahip olabilmek.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisine sahip olabilmek.
 • Otel işletmelerinin temel faaliyet konularıyla ilgili bilgi ve beceriye sahip olabilmek.
 • Turizm sektörü hakkında genel bilgi sahibi olabilmek ve bu temel bilgileri çalışma hayatında kullanma becerisine sahip olabilmek.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Mesleki yasal mevzuatı anlama ve uygulama becerisine sahip olabilmek.
 • Otel işletmelerinin temel faaliyet konularıyla ilgili bilgi ve beceriye sahip olabilmek.
 • Turizm rehberliği mesleğininin temel esaslarını kavrayabilmek.
 • Turizm sektörü hakkında genel bilgi sahibi olabilmek ve bu temel bilgileri çalışma hayatında kullanma becerisine sahip olabilmek.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Disipliniçi ve disiplinlerarası takımlarda uyum ve çalışma becerisi sahibi olabilmek.
 • Mesleki özgüven becerisine sahip olabilmek.
 • Toplumsal ve mesleki etik değerlerin farkında olabilmek.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Disipliniçi ve disiplinlerarası takımlarda uyum ve çalışma becerisi sahibi olabilmek.
 • Gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisine sahip olabilmek.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisine sahip olabilmek.
 • Mesleki özgüven becerisine sahip olabilmek.
 • Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte otel ve seyahat işletmeciliği alanındaki yazılım ve donanımı kullanabilmek.
 • Turizm sektöründe yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilmek.
 • Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine ve yüksek ikna gücüne sahip olabilmek.
Öğrenme Yetkinliği
 • Mesleki özgüven becerisine sahip olabilmek.
 • Turizm pazarlaması, seyahat acentacılığı ve tur operatörlüğü konusunda organizasyon bilgisine sahip olabilmek.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Disipliniçi ve disiplinlerarası takımlarda uyum ve çalışma becerisi sahibi olabilmek. 2
Gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisine sahip olabilmek. 2 4
Mesleki özgüven becerisine sahip olabilmek. 6
Otel işletmelerinin temel faaliyet konularıyla ilgili bilgi ve beceriye sahip olabilmek. 1 1,2
Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte otel ve seyahat işletmeciliği alanındaki yazılım ve donanımı kullanabilmek. 5
Turizm sektörü hakkında genel bilgi sahibi olabilmek ve bu temel bilgileri çalışma hayatında kullanma becerisine sahip olabilmek. 2 2
Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine ve yüksek ikna gücüne sahip olabilmek. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır.
2-Alanında faaliyet gösteren örgütlerin iç ve dış çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar, karar verir ve değişimlere uyum sağlar.
4-Alanı ile ilgili sorunları tespit eder, çözümler üretir ve sunar.
5-Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur.
6-Öz değerlendirme yapar ve uygulamalardan sonuç çıkarır.
3-Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisine sahip olabilmek. 4
Mesleki özgüven becerisine sahip olabilmek. 3
Mesleki yasal mevzuatı anlama ve uygulama becerisine sahip olabilmek. 1 2
Otel işletmelerinin temel faaliyet konularıyla ilgili bilgi ve beceriye sahip olabilmek. 1 1,3,4
Turizm rehberliği mesleğininin temel esaslarını kavrayabilmek. 1 1
Turizm sektörü hakkında genel bilgi sahibi olabilmek ve bu temel bilgileri çalışma hayatında kullanma becerisine sahip olabilmek. 1 1,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.
2-Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
4-Alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibidir.
3-Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgi sahibidir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Disipliniçi ve disiplinlerarası takımlarda uyum ve çalışma becerisi sahibi olabilmek. 2 7
Mesleki özgüven becerisine sahip olabilmek. 2
Toplumsal ve mesleki etik değerlerin farkında olabilmek. 2 7
Turizm sektörü hakkında genel bilgi sahibi olabilmek ve bu temel bilgileri çalışma hayatında kullanma becerisine sahip olabilmek. 1
Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine ve yüksek ikna gücüne sahip olabilmek. 7
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Alanı ile ilgili düzenli olarak, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi yapar.
2-Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.
4-Hizmet sunulan kişilerin özel hayatlarının mahremiyeti ve gizliliği konusunda yeterli bilince sahip olur.
5-Alanı ile ilgili işleri gerçekleştirirken insan sağlığını, sosyal ve doğal çevreyi dikkate alır.
6-Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
7-İnsanlar ve kültürler arasındaki farklılıklara duyarlı olur, hoşgörü ve saygı gösterir.
3-Alanı ile ilgili etik değerlere bağlı kalır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Disipliniçi ve disiplinlerarası takımlarda uyum ve çalışma becerisi sahibi olabilmek. 2
Gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisine sahip olabilmek. 2 3
Mesleki özgüven becerisine sahip olabilmek. 1
Otel işletmelerinin temel faaliyet konularıyla ilgili bilgi ve beceriye sahip olabilmek. 2
Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine ve yüksek ikna gücüne sahip olabilmek. 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

1-Alanındaki işleri ve mesleğini yerine getirirken bağımsız çalışır.
2-Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
4-Alanı ile ilgili gelişmeleri ve uygulamaları takip eder, uygulamada ve mesleğinde kullanır.
5-Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
3-Alanı ile ilgili teknik ve mesleki faaliyetleri karmaşık ve öngörülemeyen durumlarda yönetir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Disipliniçi ve disiplinlerarası takımlarda uyum ve çalışma becerisi sahibi olabilmek. 1
Gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisine sahip olabilmek. 2 2
Mesleki özgüven becerisine sahip olabilmek. 3,4
Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte otel ve seyahat işletmeciliği alanındaki yazılım ve donanımı kullanabilmek. 4 3
Toplumsal ve mesleki etik değerlerin farkında olabilmek. 1
Turizm pazarlaması, seyahat acentacılığı ve tur operatörlüğü konusunda organizasyon bilgisine sahip olabilmek. 4
Turizm sektöründe yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilmek. 3 4
Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine ve yüksek ikna gücüne sahip olabilmek. 1 1,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Bireylerarası ve kültürlerarası etkin iletişim kurar.
2-Alanı ile ilgili rapor hazırlar, bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunar.
4-Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
3-Alanının gerektirdiği en az Avrupa bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Mesleki özgüven becerisine sahip olabilmek. 3
Otel işletmelerinin temel faaliyet konularıyla ilgili bilgi ve beceriye sahip olabilmek. 2
Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte otel ve seyahat işletmeciliği alanındaki yazılım ve donanımı kullanabilmek. 2
Turizm pazarlaması, seyahat acentacılığı ve tur operatörlüğü konusunda organizasyon bilgisine sahip olabilmek. 2
Turizm sektörü hakkında genel bilgi sahibi olabilmek ve bu temel bilgileri çalışma hayatında kullanma becerisine sahip olabilmek. 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

1-Kendi kendine öğrenir, kendini ve zamanı yönetir ve kendi başarısını değerlendirir.
2-Alanı ve mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri takip eder.
3-Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Turizm ve Otel İşletmeciliği programından mezun olan öğrenciler, konaklama işletmeleri, tur operatörleri ve seyahat acentaları ile yiyecek-içecek işletmeleri ve ağırlama hizmeti veren kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmektedirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş sınavından geçerli not almaları koşuluyla lisans programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
BUÜ senato kararı ile alınan Önlisans ve Lisans Ogretim Yönetmeliğinin 32.maddesi gereği uygulanır.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bologna Koordinatörü
Prof. Dr. Rıdvan Ezentaş
Tel.: +90.2242942304
E-mail:rezentas@uludag.edu.tr
Program Koordinatörü
Öğr. Gör. Yılmaz SEVER
U.Ü. Harmancık Meslek Yüksekokulu Harmancık - BURSA
Tel:0.224.88132 11 / 63117
Fax:0.224.881 32 18
E-mail:ysever@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı kadrosunda 1 öğretim görevlisi bulunmaktadır. İnternet bağlantılı bilgisayar laboratuarı ve konferans salonu bulunmaktadır.
Projeksiyon ve internet bağlantısı gibi teknik donanımlarla sınıflarda eğitim verilmektedir.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TOTZ129 TURİZM EKONOMİSİ Zorunlu 3 0 0 5
TOTZ131 KAT HİZMETLERİ Zorunlu 3 0 0 5
TOTZ133 OTEL İŞLETMECİLİĞİ Zorunlu 3 0 0 5
TSEZ008 TURİZM COĞRAFYASI Zorunlu 3 0 0 5
TSEZ105 GENEL TURİZM Zorunlu 3 0 0 4
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 YABANCI DİL Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MVUZ019 GENEL MUHASEBE Zorunlu 3 0 0 4
TOTZ120 ÖN BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 5
TOTZ122 GIDA TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 4
TSEZ011 TUR OPERATÖRLÜĞÜ VE SEYAHAT ACENTACILIĞI Zorunlu 3 0 0 5
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 YABANCI DİL Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 6
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ISYZ239 HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM Zorunlu 1 2 0 3
STJ1001 STAJ I Zorunlu 0 0 0 4
TOTZ231 GIDA VE PERSONEL HİJYENİ Zorunlu 3 0 0 3
TOTZ233 TURİZM İŞLETMELERİNDE MALİYET ANALİZİ Zorunlu 3 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 16
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
STJ1002 STAJ II Zorunlu 0 0 0 4
TOTZ025 TURİZM PAZARLAMASI Zorunlu 3 0 0 4
TOTZ232 TURİZM MEVZUATI Zorunlu 3 0 0 3
TOTZ234 YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 16
Toplam 30
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
END2018 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
TOTS017 TURİSTİK ÜRÜN ÇEŞİTLERİ Seçmeli 2 0 0 3
TOTS018 ÜLKELER VE KÜLTÜRLERİ Seçmeli 2 0 0 3
TOTS019 OTELCİLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
TOTS020 ODALAR BÖLÜMÜ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ASLS011 BESLENME İLKELERİ Seçmeli 1 2 0 3
ISYS015 İLETİŞİM Seçmeli 1 2 0 3
OTPS010 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 1 3
TOTS021 MUTFAK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 1 2 0 3
TOTS022 ÖN BÜRODA ODA İŞLEMLERİ Seçmeli 1 2 0 3
TOTS023 TURİZMDE TANITIM Seçmeli 1 2 0 3
TOTS024 TÜRK VE DÜNYA MUTFAK KÜLTÜRÜ Seçmeli 1 2 0 3
TOTS209 İŞYERİ EĞİTİMİ I Seçmeli 0 16 0 12
TSES019 ALTERNATİF TURİZM Seçmeli 1 2 0 3
OSPZ003 MESLEKİ YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Seçmeli 3 0 0 4
OSPZ052 MESLEKİ YABANCI DİL I (ALMANCA) Seçmeli 3 0 0 4
OSPZ054 MESLEKİ YABANCI DİL I (FRANSIZCA) Seçmeli 3 0 0 4
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TOTS025 MENÜ YÖNETİMİ Seçmeli 1 2 0 3
TOTS027 TURİZMDE ÜRÜN GELİŞTİRME Seçmeli 1 2 0 3
TOTS028 ZİYAFET SERVİS YÖNETİMİ Seçmeli 1 2 0 3
TOTS210 İŞYERİ EĞİTİMİ II Seçmeli 0 16 0 12
TRBS002 AVRUPA BİRLİĞİ VE TURİZM Seçmeli 1 2 0 3
TRBS003 ULUSLARARASI TURİZM HAREKETLERİ Seçmeli 1 2 0 3
TSES003 HOST VE HOSTESLİK Seçmeli 1 2 0 3
TSES006 GÜNCEL TURİZM SORUNLARI Seçmeli 1 2 0 3
OSPZ002 MESLEKİ YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Seçmeli 3 0 0 4
OSPZ053 MESLEKİ YABANCI DİL II (ALMANCA) Seçmeli 3 0 0 4
OSPZ055 MESLEKİ YABANCI DİL II (FRANSIZCA) Seçmeli 3 0 0 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr