Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Otomotiv Mühendisliği (Tezsiz Yüksek Lisans)
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Uludağ Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü 2010 yılında kurulmuş ve 2011 döneminde yüksek lisans düzeyinde eğitim vermeye başlamıştır. Türkiye´de Otomotiv Mühendisliği alanında öncü olmuş, ilk bölümlerden birisidir. Otomotiv Mühendisliği Bölümünde tezli ve tezsiz yüksek lisans programları bulunmaktadır. Tezsiz Yüksek Lisans programı (MSc in Automotive Engineering) İtalya Torino Politeknik Üniversitesi desteği ile yürütülmektedir. Eğitim dili İngilizcedir. Otomotiv alanında Avrupa´nın en iyi üniversitelerinden biri olan Torino Politeknik Üniversitesi ve TOFAŞ A.Ş. desteği ile yürütülen Otomotiv Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans programında 40 öğrenci öğrenim görmektedir.
2
Verilen Derece
Otomotiv Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans programında 36 kredi (90 AKTS) ders alınması gerekir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, bir Otomotiv Mühendisliği Projesini başarıyla savunan öğrencilere, Otomotiv Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans diploması verilir.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Otomotiv Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Başvuru Koşulları; Lisans diploması ile fen bilimleri için sayısal, puan türünde Uludağ Üniversitesi Senatosunun belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması şartı aranır. İngilizce dilinden; ÜDS, KPDS, TOEFL veya YÖK´ün kabul ettiği eşdeğer sınavlardan ya da Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından U.Ü. Senatosunun belirleyeceği taban puanı almış olması gerekir. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine U.Ü. Senatosu karar verir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Otomotiv Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans programı öğrencileri, öğrenimleri boyunca toplam 36 kredi (90 AKTS) almak koşuluyla oniki dersi, bir seminer ve bir Otomotiv Mühendisliği Projesi çalışmasını başarmak zorundadır. İlgili şartları yerine getiren öğrencilere Otomotiv Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans diploması verilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 (AA) üzerinden 70 (CC) olması gerekir.
7
Program Profili
Otomotiv Mühendisliği Bölümü 2010 Yılında kurulmuş, Türkiye´de Otomotiv Mühendisliği alanında öncü olmuş, ilk bölümlerden birisidir. Otomotiv Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans programının amacı, Türk Otomotiv Endüstrisini daha ileriye götürecek otomotiv sektörünün gereksinimi olan nitelikli iş gücünün yetişmesine katkıda bulunmak, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarında sürekli kendini geliştiren ve örnek gösterilen bir program olmaktır. Programdaki dersler gerçek uluslararası ve güncel endüstri tecrübesi ile oluşturulmuş, tasarım ve ürün bilgisi kabiliyeti yanı sıra, üretim ve yönetimi gibi alanlarda da öğrencilere gerekli donanımı vermeyi ve sektörde çalışmaya hazır yüksek mühendisleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Türkiye´de ilk olan yurt dışı destekli Otomotiv Mühendisliğinde Tezsiz Yüksek Lisans Programı Üniversiteler ile otomotiv sektörünün işbirliği mekanizmalarının güçlendirilmesi açısından da öncü bir programdır.
Otomotiv Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programının yaklaşık % 40 ı Video konferans yolu ile Politecnico di Torino´dan öğretim elemanları ile, kalan kısmı ise Uludağ Üniversitesi ve diğer Üniversitelerden öğretim elemanlarının yanında TOFAŞ´tan uzmanlar tarafından esas olarak Torino Politeknik Üniversitesi ders notları takip edilerek verilmektedir.
Otomotiv Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans programı, zorunlu ve seçmeli lisansüstü dersler ve proje çalışması içeren dört yarıyıldan oluşmaktadır. Öğrencilerin, dört yarıyıl içinde 36 kredilik (90 AKTS) on zorunlu ve iki seçmeli ders alması gerekmektedir. Tüm öğrenciler ders yükünün yanında bir seminer sunması ve proje çalışması yapmaları gerekmektedir. Yüksek lisans proje çalışmasının sektörde yer alan kuruluşlarla ortak projeler şeklinde yapılması planlanmıştır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Otomotiv Mühendisliği alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2. Otomotiv Mühendisliği alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
3. Otomotiv Mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
4. Otomotiv Mühendisliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
5. Otomotiv Mühendisliği alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
6. Otomotiv Mühendisliği alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
7. Otomotiv Mühendisliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
8. Otomotiv Mühendisliği alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
9. Otomotiv Mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yönlendirebilme.
10. Otomotiv Mühendisliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
11. Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
12. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
13. Otomotiv Mühendisliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
14. Otomotiv Mühendisliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme
15. Otomotiv endüstrisinde pratik uygulamalara yönelik bilgi edinerek sektörde uygun kariyer çalışmalarını yürütebilme, sektör çalışmalarına erken safhalarda uyum sağlayabilme
16. Otomotiv endüstrisinde otomotiv mühendisliği projelerini uygulayabilme ve yönetebilme, otomotiv endüstrisinde proje çalışmalarında otomotiv mühendisliği bilgilerini ve tekniklerini sektör gereksinimlerine göre kullanabilme
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Otomotiv Mühendisliği alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Otomotiv Mühendisliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Otomotiv Mühendisliği alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Otomotiv Mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
YETKİNLİK Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Otomotiv Mühendisliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Otomotiv Mühendisliği alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Otomotiv Mühendisliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme
 • Otomotiv Mühendisliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Otomotiv Mühendisliği alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Otomotiv Mühendisliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
 • Otomotiv endüstrisinde otomotiv mühendisliği projelerini uygulayabilme ve yönetebilme, otomotiv endüstrisinde proje çalışmalarında otomotiv mühendisliği bilgilerini ve tekniklerini sektör gereksinimlerine göre kullanabilme
 • Otomotiv Mühendisliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
 • Otomotiv Mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yönlendirebilme.
 • Otomotiv Mühendisliği alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Otomotiv endüstrisinde pratik uygulamalara yönelik bilgi edinerek sektörde uygun kariyer çalışmalarını yürütebilme, sektör çalışmalarına erken safhalarda uyum sağlayabilme
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Otomotiv Mühendisliği alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme. 1,2,3 2,3
Otomotiv endüstrisinde otomotiv mühendisliği projelerini uygulayabilme ve yönetebilme, otomotiv endüstrisinde proje çalışmalarında otomotiv mühendisliği bilgilerini ve tekniklerini sektör gereksinimlerine göre kullanabilme 1
Otomotiv Mühendisliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme. 1,2,3
Otomotiv Mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. 1,2,3
Otomotiv Mühendisliği alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme. 1,2,3 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
2-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
3-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
4-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Otomotiv Mühendisliği alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme. 3,4
Otomotiv endüstrisinde otomotiv mühendisliği projelerini uygulayabilme ve yönetebilme, otomotiv endüstrisinde proje çalışmalarında otomotiv mühendisliği bilgilerini ve tekniklerini sektör gereksinimlerine göre kullanabilme 2
Otomotiv Mühendisliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme 1
Otomotiv Mühendisliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme. 4
Otomotiv Mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yönlendirebilme. 2
Otomotiv Mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. 4
Otomotiv Mühendisliği alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme. 3,4
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme. 3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1-Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
2-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
3-Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
4-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme. 1,2,3
Otomotiv Mühendisliği alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme. 3,4
Otomotiv Mühendisliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme. 1,2,3
Otomotiv Mühendisliği alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. 1,2,3
Otomotiv Mühendisliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme 2,4,6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

6-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
1-Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
2-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
3-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
4-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
5-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme. 1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Otomotiv Mühendisliği alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme. 2
Otomotiv endüstrisinde pratik uygulamalara yönelik bilgi edinerek sektörde uygun kariyer çalışmalarını yürütebilme, sektör çalışmalarına erken safhalarda uyum sağlayabilme 3,4,7,8
Otomotiv Mühendisliği alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme. 1,2,3,4 1,2
Otomotiv Mühendisliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme. 6
Otomotiv Mühendisliği alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. 1,2,3
Otomotiv Mühendisliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme 1,2,3,4
Otomotiv Mühendisliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme. 1,2,3,4 1
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme. 1,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

6-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
7-Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
8-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
1-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
2-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
3-Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.
4-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
5-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Otomotiv Mühendisliği alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme. 1
Otomotiv endüstrisinde otomotiv mühendisliği projelerini uygulayabilme ve yönetebilme, otomotiv endüstrisinde proje çalışmalarında otomotiv mühendisliği bilgilerini ve tekniklerini sektör gereksinimlerine göre kullanabilme 1,2 3
Otomotiv endüstrisinde pratik uygulamalara yönelik bilgi edinerek sektörde uygun kariyer çalışmalarını yürütebilme, sektör çalışmalarına erken safhalarda uyum sağlayabilme 1,2
Otomotiv Mühendisliği alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme. 1
Otomotiv Mühendisliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme. 1 3
Otomotiv Mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yönlendirebilme. 1
Otomotiv Mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. 3
Otomotiv Mühendisliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1-Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
2-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygulama; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
3-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
4-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Otomotiv Mühendisliği Yüksek Lisans Programı mezunları; Otomotiv ana sanayii, Otomotiv yan sanayii, Ar-Ge (Araştırma-Geliştirme) kurumları, Danışmanlık şirketleri, Makine imalat sanayii, Ulaştırma sistemleri, Savunma ve Hava araçları sanayii alanlarında ve genel olarak, ulusal ve uluslararası özel ve kamuya ait otomotiv alanında faaliyet gösteren birimlerde çalışabilir.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar doktora programları başvuru ve kayıt şartlarını sağlamaları durumunda doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Otomotiv Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı için, her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise kuramsal derslerde % 70, uygulamalı derslerde % 80 devam etmiş olma şartı aranır. Derslerin sınavı; yazılı, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Başarılı olmak için yüksek lisans programında 100 (AA) üzerinden en az 70 (CC) puan almak gerekir. 100 üzerinden alınan puanların harf notları ile değerlendirilmesinde; AA, BA, BB, CB ve CC notlarını alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.
12
Mezuniyet Koşulları
Otomotiv Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans programını başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerden on zorunlu ve iki seçmeli 36 kredilik (90 AKTS) ders alması ve ders başarı notları 100 (AA) üzerinden en az 70 (CC) olması, 70 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, seminerini başarı ile tamamlamak ve proje çalışmasını seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunmak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı:
Prof. Dr. Ferruh Öztürk
T:+90 (224) 2942602
Bologna Komisyonu:
Doç. Dr. Rukiye Ertan
T: +90 (224) 294 0653
Dr. Öğr. Üyesi Zeliha K. Kocabıçak
T:+90 (224) 2941992
Arş.Gör. Muhammed Dönmez
T:+90 (224) 275 52 79
Adres:
Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Görükle Kampüsü 16059 BURSA
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Otomotiv Mühendiliği Bölümü 2011 yılında ofisler, derslikler ve laboratuvarlardan oluşan yeni modern binasına taşınmıştır. Binada Konferanslar için özel olarak projelendirilmiş bir Konferans Salonu ve ayrıca Video Konferans olanakları sunan, uzaktan eğitim olanağı sağlayan ayrı bir video konferans salonu da yer almaktadır. Biina otomotiv mühendisliği bölümü öğretim elemanları ve öğrencilerinin eğitim ve araştırma çalışmalarına destek olacak şekilde projelendirilmiştir. Otomotiv Mühendisliği Bölümünde eğitim öğretim ve araştırma çalışmaları dört bilim dalı altında toplanmıştır: Taşıt Tasarım, Taşıt Dinamiği ve Kontrol, Taşıt Tahrik ve Güç Sistemleri, Taşıt Transport Sistemleri.dallarında bilgisayar destekli sistemler etkin olarak eğitim ve araştırma çalışmalarında kullanılmaktadır. Derslerde öğrencilerin ödev ve projeleri çalışmalarını bilgisayar sistemleri ile yapmaları istenmektedir. Bilgisayar laboratuvarları yüksek hesaplama özelliklerine sahip modern bilgisayarları içermektedir. Otomotiv Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programının yaklaşık % 40 ı Video konferans yolu ile Politecnico di Torino´ dan öğretim elemanları ile, kalan kısmı ise Uludağ Üniversitesi ve diğer Üniversitelerden öğretim elemanlarının yanında TOFAŞ´ tan uzmanlar tarafından esas olarak Torino Politeknik Üniversitesi ders notları takip edilerek verilmektedir. Otomotiv Mühendisliği Bölümü´nde 1 Profesör, 2 Doçent, 2 Yardımcı Doçent, 1 Doktoralı Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Türkiye´de Otomotiv Mühendisliği alanında öncü olmuş, ilk bölümlerden birisidir ve otomotiv alanında eğitim, araştırma ve kamuya yönelik hizmetlerde öncü çalışmalar ile yer almayı görev edinmiş bir Bölümdür.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTO5119 TAŞIT TRANSMİSYON SİSTEMLERİ TASARIMI Zorunlu 3 0 0 7,5
OTO5123 TAŞITLARDA ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SİSTEMLER Zorunlu 3 0 0 7,5
OTO5159 SİSTEM MODELLEME VE BENZETİM Zorunlu 3 0 0 7,5
OTO5165 TAŞIT TASARIM ESASLARI Zorunlu 3 0 0 7,5
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTO5102 OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİNDE NUMERİK ANALİZ VE OPTİMİZASYON YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 7,5
OTO5162 İLERİ TAŞIT DİNAMİĞİ Zorunlu 3 0 0 7,5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 15
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTO5101 PROJE YÖNETİMİ Zorunlu 0 2 0 7,5
OTO5121 GÖVDE TASARIM VE FORM GELİŞTİRME Zorunlu 3 0 0 7,5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 15
Toplam 30
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTO5114 ALTERNATİF TAHRİK SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 8
OTO5136 İÇTEN YANMALI MOTORLARDA ÖZEL KONULAR Seçmeli 3 0 0 8
OTO5140 TAŞITLARDA İLERİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 8
OTO5142 OTOMOTİV ELEKTRONİĞİNDE ARA YÜZ DEVRELERİ Seçmeli 3 0 0 8
OTO5144 TAŞITLARDA GÖMÜLÜ KONTROL SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 8
OTO5146 İÇTEN YANMALI MOTOR TESTLERİ Seçmeli 3 0 0 8
OTO5148 OTOMOTİVDE TRİBOLOJİK SİSTEMLER Seçmeli 3 0 0 8
OTO5150 OTOMOTİVDE AKIŞKAN DENETİM SİSTEMLERİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 8
OTO5154 OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ SİMÜLASYON Seçmeli 3 0 0 8
OTO5158 GÜVENİLİRLİK TEMELLİ TASARIM Seçmeli 3 0 0 8
OTO5160 TAŞIT EMİSYONLARI VE KONTROL SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 8
OTO5164 TAŞITLARDA AYRIK ZAMANLI DENETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 8
OTO5166 ELEKTRİKLİ VE HİBRİD ARAÇLARIN TASARIM ESASLARI Seçmeli 3 0 0 8
OTO5168 EKLEMELİ İMALAT TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 8
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTO5129 MOTORLARDA KARIŞIM OLUŞUM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 8
OTO5133 İÇTEN YANMALI MOTORLARIN TAŞITLARDA UYGULANMASI Seçmeli 3 0 0 8
OTO5143 TAŞITLARDA SENSÖR VE EYLEYİCİLER Seçmeli 3 0 0 8
OTO5145 TAŞITLARDA BÜTÜNLEŞİK TANI KOYMA SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 8
OTO5147 OTOMOTİVDE MÜHENDİSLİK SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ Seçmeli 3 0 0 8
OTO5149 TAŞITLARDA POLİMERLERİN KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 8
OTO5153 İLERİ MUKAVEMET Seçmeli 3 0 0 8
OTO5155 OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİNDE YAPAY ZEKA UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 8
OTO5157 OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİNDE YAPISAL TASARIM VE OPTİMİZASYON Seçmeli 3 0 0 8
OTO5167 OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİNDE MALZEME SEÇİMİ Seçmeli 3 0 0 8
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr