Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
İnşaat Mühendisliği
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Uludağ Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yükseköğretim Kurulunun 24.11.1994 tarih ve 2695 sayılı yazısıyla kurulmuştur. 2011-2012 eğitim-öğretim yılında yüksek lisans eğitimine başlanmıştır
2
Verilen Derece
İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 120 AKTS’lik kredinin başarıyla tamamlanmasının gerektirir. 120 AKTS’lik krediden oluşan programı başarıyla tamamlayanlara İnşaat Mühendisliğinde Yüksek Lisans derecesi verilir.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek Lisans programına alınmak için İnşaat Mühendisliğinde Lisans derecesine sahip olmak ve alt limiti üniversite senatosu tarafından belirlenen ALES sınav sonucuna sahip olmak gerekmektedir. Ek olarak, YDS, TOEFL, IELTS veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavınlarının birinden İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça veya Arapça dil puanı istenebilir. Yabancı uyruklu adayların ULUTÖMER’in düzenlediği veya eşdeğer bir sınavdan C1 düzeyinde Türkçe sınav sonucu alması gerekmektedir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans programı, zorunlu ve seçmeli dersler, seminer ve tez çalışmasından oluşan 120 AKTS’nin başarıyla tamamlanmasının gerektirir. Yüksek lisans tezi Fen Bilimleri Enstitüsünün belirlediği kurallara göre yazılmalıdır. Tez, 1 tanesi kurum dışından olmak üzere 3 veya 5 üyeden oluşan jürinin önünde savunulmalı ve başarılı bulunmalıdır. Tüm gereklilikleri yerine getiren öğrencilere İnşaat Mühendisliğinde Yüksek Lisans derecesi verilir.
7
Program Profili
İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans programının amacı öğrencilere daha iyi mühendislik yetenekleri, araştırma kapasitesi, özgün düşünme, yönetme yetenekleri ve bilgiyi pratiğe dökebilme yeteneği kazandırmayı amaçlar. Kalifiye öğretim elemanı kadrosu ve gelişmiş altyapısı ile İnşaat Mühendisliği Bölümü, lisansüstü eğitim verme hedefini gerçekleştirebilmektedir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. İnşaat mühendisliğinde yüksek lisans yaptığı alanda edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
2. Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve edindiği bilgileri, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3. Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
4. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme
5. Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
6. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
7. Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
8. Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme
9. Bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
10. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
11. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme
12. Alanı il ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve edindiği bilgileri, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
 • İnşaat mühendisliğinde yüksek lisans yaptığı alanda edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Alanı il ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve edindiği bilgileri, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
 • Bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
 • İnşaat mühendisliğinde yüksek lisans yaptığı alanda edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı il ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve edindiği bilgileri, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
 • İnşaat mühendisliğinde yüksek lisans yaptığı alanda edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı il ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve edindiği bilgileri, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
 • İnşaat mühendisliğinde yüksek lisans yaptığı alanda edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
 • Bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanı il ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve edindiği bilgileri, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
 • Bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme
9
Mezunların İstihdam Profilleri
İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans programından birçok öğrenci mezun olmuştur. Mezunlar ve halen kayıtlı öğrenciler, özel şirketlerde veya kamu kurumlarında çalışmaktadırlar. Mezunlar, çok çeşitli inşaat sektörlerinde çalışmaktadırlar. Örneğin, planlama, tasarım, yapı, yönetim, bakım, altyapı yenilenmesi, ulaşım, enerji ve sulama sistemleri gibi. Türk inşaat mühendisli hizmetlerinin dünya inşaat pazarında giderek artan payı ile mezunlar için yurtdışı iş olanakları da artmaktadır.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans derecesi ile mezun olanlar, ulusal veya uluslararası üniversitelerde aynı veya benzer alanlarda doktora programlarına katılabilecek düzeydedirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler, danışmanlarının onayı ile derslere kayıt olmakla yükümlüdürler. Yarıyıl sonu sınavına girebilmek için, teorik derslerde %70 ve uygulama derslerinde %80 devam koşulunu sağlamalıdırlar. Dersin değerlendirmesi yarıyıl sonu sınavından alınan nota göre yapılır. Yarıyıl sonu sınavı, yazılı, sözlü veya uygulama şeklinde yapılır. Dersten başarılı olmak için, bir yüksek lisans öğrencisi yarıyıl sonu sınavından 100 üzerinden en az 70 puan almalıdır. Harf notları aşağıdaki gibidir Harf Notu (Açıklama) Katsayısı Puan AA 4.00 90-100 BA 3.50 85-89 BB 3.00 80-84 CB 2.50 75-79 CC 2.00 70-74 FF 0.00 0-69 G 0 K 0 D 0
12
Mezuniyet Koşulları
İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans programı, zorunlu ve seçmeli dersler, seminer ve tez çalışmasından oluşan 120 AKTS’nin başarıyla tamamlanmasının gerektirir. Yüksek lisans tezi Fen Bilimleri Enstitüsünün belirlediği kurallara göre yazılmalıdır. Tez, 1 tanesi kurum dışından olmak üzere 3 veya 5 üyeden oluşan jürinin önünde savunulmalı ve başarılı bulunmalıdır. Tüm gereklilikleri yerine getiren öğrencilere İnşaat Mühendisliğinde Yüksek Lisans derecesi verilir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Başkanı ve Koordinatörü:: Prof.Dr.Adem Doğangün,
Tel: 0 224 294 19 61,
email: adogangun@uludag.edu.tr ,
Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Görükle Kampüsü, 16059, BURSA
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
İnşaat Mühendisliği Bölümü Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü içinde yeralmaktadır. Bölüm kadrosunda, 3 profesör, 6 doçent, 3 dr. öğretim üyesi ve 7 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Yapı, malzeme, hidrolik, geoteknik ve bilgisayar laboratuarları eğitim ve araştırma amacıyla kullanılmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
INS5043 YAPISAL TASARIM * Zorunlu 3 0 0 6
INS5181 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 5
INS5191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Bilim Dalı Zorunlu Dersi Havuzu için Tıklayınız 7
Seçmeli dersler için tıklayınız. 11
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FEN5000 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
INS5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 4
INS5182 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 5
INS5192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
INS5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
INS5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
INS5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
INS5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
INS5011 ELASTİSİTE TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 6
INS5015 İLERİ MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
INS5023 YAPILARIN STABİLİTESİ Seçmeli 3 0 0 6
INS5031 YAPI DİNAMİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
INS5033 İLERİ BETONARME Seçmeli 3 0 0 6
INS5035 YIĞMA YAPILAR Seçmeli 3 0 0 6
INS5037 PERFORMANSA DAYALI TASARIM Seçmeli 3 0 0 6
INS5041 KİMYASAL KATKILAR Seçmeli 3 0 0 6
INS5045 DEPREM YALITIMLI BİNA TASARIMI Seçmeli 3 0 0 6
INS5047 İLERİ ÇELİK YAPILAR I Seçmeli 3 0 0 6
INS5049 İLERİ BETON TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
INS5051 YERALTI SUYU HİDROLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
INS5053 AÇIK KANAL HİDROLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
INS5061 KIYI HİDRODİNAMİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
INS5063 SU KAYNAKLI ENERJİ ÜRETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
INS5065 KURAKLIK VE TAŞKIN HİDROLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
INS5071 YAPI-ZEMİN ETKİLEŞİMİ Seçmeli 3 0 0 6
INS5075 DERİN KAZILAR VE DAYANMA YAPILARI Seçmeli 3 0 0 6
INS5077 GEOTEKNİK DEPREM MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
INS5081 MOTORSUZ ULAŞIM PLANLAMA VE İŞLETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
INS5087 KENTSEL ULAŞIM SİSTEMLERİ VE PLANLAMASI Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
INS5014 BİLGİSAYAR DESTEKLİ SONLU ELEMANLAR Seçmeli 3 0 0 6
INS5016 KOMPOZİT MALZEMELER MEKANİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
INS5018 DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE İLERİ MATRİS METOTLAR Seçmeli 3 0 0 6
INS5024 PLAK TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 6
INS5032 YAPISAL DEPREM MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
INS5034 BETONARME YAPILARIN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
INS5038 BETONARME KÖPRÜLER Seçmeli 3 0 0 6
INS5042 ÖZEL BETONLAR Seçmeli 3 0 0 6
INS5044 ENDÜSTRİYEL ÇELİK YAPILAR Seçmeli 3 0 0 6
INS5056 HİDROLİKTE İLERİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
INS5058 HİDROLOJİDE İLERİ CBS UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
INS5064 KIYI VE LİMAN YAPILARININ TASARIMI Seçmeli 3 0 0 6
INS5066 BARAJLARIN PLANLANMASI VE TASARIMI Seçmeli 3 0 0 6
INS5072 İLERİ TEMEL MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
INS5076 ARAZİ DENEYLERİ VE GEOTEKNİK TASARIM Seçmeli 3 0 0 6
INS5086 KAPLAMA TASARIMI VE ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr