Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Otomotiv Mühendisliği
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Otomotiv Mühendisliği Bölümü 2010 Yılında kurulmuş, 2010-2011 eğitim-öğretim döneminde Yüksek Lisans, 2011-2012 döneminde lisans, 2012-2013 döneminde Doktora ve 2014-2015 döneminde İkinci Öğretim Yüksek Lisans düzeyinde eğitim vermeye başlamıştır. Türkiye´de Otomotiv Mühendisliği alanında öncü olmuş, ilk bölümlerden birisidir.
2
Verilen Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde Otomotiv Mühendisliği alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Otomotiv Mühendisliği alanında Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Otomotiv Mühendisliği Lisans Programına başvuracak adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Otomotivi Mühendisliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.Otomotiv Mühendisliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili
Otomotiv Mühendisliği Bölümü 2010 Yılında kurulmuş, Türkiye´de Otomotiv Mühendisliği alanında öncü olmuş, ilk bölümlerden birisidir. Otomotiv Mühendisliği Bölümü´nün amacı, Otomotiv Mühendisliği alanında günümüz ve geleceğin teknolojilerinin gelişimine yardımcı olabilecek, uluslararası düzeyde bilgi üretme ve yaymak, alanında uluslararası düzeyde eğitim veren ve özgün araştırma çalışmaları yapan, Otomotiv Mühendisliği eğitimi, bilgi üretimi ve araştırma çalışmaları ile ülkenin sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınmasının gerçekleşmesi hedeflerine önemli katkılar sağlayan, Uluslararası ölçütlere uygun ve sürekli gelişimi esas alan, sürekli gelişen ve örnek gösterilen bir Bölüm olmaktır.
Otomotiv Mühendisliği Bölümü, Lisans ve Lisansüstü programları ile Bursa ile yakın bölgesinin ve Türkiye´nin otomotiv alanında gelişimine destek vermeyi, Türk Otomotiv Endüstrisini daha ileriye götürecek, otomotiv sektörünün gereksinimi olan nitelikli araştırmacı, yenilikçi iş gücünün yetişmesine katkıda bulunmayı, otomotiv alanında Ar-Ge çalışmalarının yapılmasına ve Üniversite-Sanayi işbirliğinin geliştirilmesine destek olmayı amaçlamıştır. Ders Planları, bu amacı gerçekleştirmek ve Otomotiv Mühendisliği Bölümünden mezun olduğunda sektörde görev almaya hazır bilgi ve yeteneğe sahip mühendislerin yetiştirilmesine olanak sağlayacak şekilde, bölümün vizyon ve misyonuna uygun olarak yapılandırılmıştır. Otomotiv Mühendisliği Bölümü lisans programı içeriği ve ders planı otomotiv mühendisliği bölümleri ders planları ve Türkiye´de sektörün gereksinimleri göz önüne alınarak oluşturulmuştur.
Anlaşmalı olan yurtdışındaki Üniversitelerde Erasmus kapsamında eğitim alınabilir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme.
2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama.
3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma.
5. Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama.
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma.
7. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.
9. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci oluşturma.
10. Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık oluşturma.
11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık oluşturma
12. Mühendisliğin küresel, çevresel ve toplumsal etkilerini algılamada yardımcı olacak kültürü oluşturarak katkı sağlama.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
 • Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama.
 • Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme.
 • Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama.
 • Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık oluşturma
 • Mühendisliğin küresel, çevresel ve toplumsal etkilerini algılamada yardımcı olacak kültürü oluşturarak katkı sağlama.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilinci oluşturma.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
 • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma.
 • Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Mühendisliğin küresel, çevresel ve toplumsal etkilerini algılamada yardımcı olacak kültürü oluşturarak katkı sağlama.
 • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma.
 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
 • Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma.
 • Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık oluşturma.
Öğrenme Yetkinliği
 • Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.) 1,2 3
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama. 1,2 2
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme. 1,2 1,2
Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama. 1,2 5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma. 1,2 4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
2-Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
3-Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
4-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
5-Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci oluşturma. 1,2 1
Mühendisliğin küresel, çevresel ve toplumsal etkilerini algılamada yardımcı olacak kültürü oluşturarak katkı sağlama. 1,2
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık oluşturma 1,2 2
Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık oluşturma. 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
2-Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
3-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma. 1,2,3 1
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.) 1,2,3
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama. 1,2,3
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma. 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
2-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık oluşturma. 1,2,3,4,5
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi. 1,2,3,4,5 2,3
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma. 1,2,3,4,5
Mühendisliğin küresel, çevresel ve toplumsal etkilerini algılamada yardımcı olacak kültürü oluşturarak katkı sağlama. 1,2,3,4,5 5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma. 1,2,3,4,5 1,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
2-Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
3-Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
4-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
5-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma. 7
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.) 5
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama. 4
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme. 3
Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama. 1,2,3
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma. 1,6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme. 1,2,3 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
2-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
3-Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
4-Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
5-Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
6-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
7-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Otomotiv Mühendisliği Lisans mezunları; Otomotiv ana sanayii, Otomotiv yan sanayii, Ar-Ge (Araştırma-Geliştirme) kurumları, Danışmanlık şirketleri, Makine imalat sanayii, Ulaştırma sistemleri, Savunma ve Hava araçları sanayii alanlarında, genel olarak, ulusal ve uluslararası özel ve kamuya ait otomotiv alanında faaliyet gösteren birimlerde çalışabilir.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar yüksek lisans ve bütünleşik doktora programları başvuru ve kayıt şartlarını sağlamaları durumunda lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
BUÜ senato kararı ile alınan Lisans Öğretim Yönetmeliği uygulanır.
12
Mezuniyet Koşulları
Otomotivi Mühendisliği Lisans Eğitim Programını başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve stajlarını tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Başkanı
Prof. Dr. Ferruh ÖZTÜRK
Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA 16059 BURSA
Tel:+90 (224) 2942600
E-posta: ferruh@uludag.edu.tr

Bologna Koordinatörü
Doç. Dr. Rukiye Ertan
Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA 16059 BURSA
Tel:+90 (224) 2940653
E-posta: rukiye@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Otomotiv Mühendisliği Bölümü 2011 yılında ofisler, derslikler ve laboratuvarlardan oluşan yeni modern binasına taşınmıştır. Binada Konferanslar için özel olarak projelendirilmiş bir Konferans Salonu ve özel laboratuvar birimleri de yer almaktadır. Bina otomotiv mühendisliği bölümü öğretim elemanları ve öğrencilerinin eğitim ve araştırma çalışmalarına destek olacak şekilde projelendirilmiştir. Otomotiv Mühendisliği Bölümünde eğitim öğretim ve araştırma çalışmaları dört anabilim dalı altında toplanmıştır: Taşıt Tasarım, Taşıt Dinamiği ve Kontrol, Taşıt Tahrik ve Güç Sistemleri, Taşıt Transport Sistemleri Anabilim dallarında bilgisayar destekli sistemler etkin olarak eğitim ve araştırma çalışmalarında kullanılmaktadır. Otomotiv Mühendisliği Bölümü´nde 6 Profesör, 4 Doçent, 3 Doktor Öğretim Üyesi, 7 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Türkiye´de Otomotiv Mühendisliği alanında öncü olmuş, ilk bölümlerden birisidir ve otomotiv alanında eğitim, araştırma ve kamuya yönelik hizmetlerde öncü çalışmalar ile yer almayı görev edinmiş bir bölümdür.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FZK1071 TEMEL FİZİK I Zorunlu 3 0 2 6
KMY1077 TEMEL KİMYA Zorunlu 3 0 0 3
MAT1071 MATEMATİK I Zorunlu 3 2 0 6
OTO1001 OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
OTO1003 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM Zorunlu 2 1 0 3
OTO1005 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Zorunlu 2 0 1 3
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 YABANCI DİL Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FZK1072 TEMEL FİZİK II Zorunlu 3 0 2 6
MAT1072 MATEMATİK II Zorunlu 3 2 0 6
OTO1002 STATİK Zorunlu 3 0 0 3
OTO1004 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MÜHENDİSLİK Zorunlu 2 0 2 3
OTO1006 MALZEME BİLİMİ Zorunlu 3 0 0 3
OTO1008 İSTATİSTİK Zorunlu 2 0 0 3
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 YABANCI DİL Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ISG201 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I Zorunlu 2 0 0 2
MAT2083 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Zorunlu 3 2 0 6
OTO2001 MUKAVEMET Zorunlu 3 0 0 5
OTO2003 TERMODİNAMİK Zorunlu 3 0 0 5
OTO2005 ELEKTRİK VE ELEKTRONİK Zorunlu 3 0 0 5
OTO2007 DİNAMİK Zorunlu 3 0 0 6
Seçmeli dersler için tıklayınız. 1
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ISG202 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II Zorunlu 2 0 0 2
OTO2002 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
OTO2004 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Zorunlu 3 0 0 6
OTO2006 ISI TRANSFERİ Zorunlu 3 0 0 5
OTO2008 MAKİNE ELEMANLARI Zorunlu 3 0 0 5
OTO2010 SİSTEM DİNAMİĞİ VE KONRTOLÜ Zorunlu 3 0 0 5
ATA202 ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ III(NUTUK) Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 1
Toplam 37
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTO3001 TAŞIT TASARIMI Zorunlu 3 0 0 6
OTO3003 MOTORLAR Zorunlu 3 0 0 6
OTO3005 GÜÇ AKTARMA ORGANLARI Zorunlu 2 0 0 5
OTO3007 MAKİNE TEORİSİ Zorunlu 3 0 0 6
OTO3009 YAKITLAR VE YANMA Zorunlu 2 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 3
Toplam 51
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ISL3008 GİRİŞİMCİLİK Zorunlu 1 0 0 2
OTO3002 TAŞIT TASARIMI II Zorunlu 2 0 0 4
OTO3004 MOTORLAR II Zorunlu 2 0 0 4
OTO3006 TAŞIT DİNAMİĞİ Zorunlu 3 0 0 6
OTO3008 ALTERNATİF TAHRİK SİSTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 4
OTO3010 ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 3 0 0 4
OTO3012 SAYISAL ANALİZ Zorunlu 2 0 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 3
Toplam 51
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTO4001 OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ PROJESİ Zorunlu 0 4 0 3
OTO4003 OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI Zorunlu 0 0 2 2
OTO4201 STAJ I Zorunlu 0 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 21
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTO4002 BİTİRME ÖDEVİ Zorunlu 0 4 0 4
OTO4010 SEMİNER Zorunlu 0 1 0 1
OTO4202 STAJ II Zorunlu 0 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 21
Toplam 30
3.- 4.- 5.- 6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BEB4001 FİTNESS-GÜÇ GELİŞTİRME-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4002 FİTNESS-GÜÇ GELİŞTİRME II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4003 PLATES YENİ BAŞLAYAN-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4004 PLATES YENİ BAŞLAYAN II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4005 BASKETBOL YENİ BAŞLAYAN-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4006 BASKETBOL YENİ BAŞLAYAN II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4007 TENİS YENİ BAŞLAYAN-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4008 TENİS YENİ BAŞLAYAN II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4009 KAYAK YENİ BAŞLAYAN-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4011 ESKRİM FLÖRE-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4013 ESKRİM EPE-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4015 TEATRAL ESKRİM-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4019 KAYAK ORTA SEVİYE-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4023 FUTSAL I Seçmeli 2 0 2 3
BEB4025 TENİS ORTA SEVİYE-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4026 TENİS ORTA SEVİYE II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4027 EĞİTSEL OYUN-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4028 EĞİTSEL OYUN-II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4029 VOLEYBOL YENİ BAŞLAYAN-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4030 VOLEYBOL YENİ BAŞLAYAN-II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4031 BİSİKLET Seçmeli 2 0 0 3
BEB4033 YÜZME Seçmeli 2 0 0 3
BEB4037 MASA TENİSİ I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4039 BADMİNTON I Seçmeli 2 0 0 3
GSB0501 KÜLTÜREL ÇEVRE BİLİNCİ VE SOSYAL SORUMLULUK Seçmeli 3 0 0 3
GSB0502 SANAT BİLİNCİ Seçmeli 3 0 0 3
GSB0503 MÜZİK KÜLTÜRÜNE GİRİŞ I Seçmeli 1 2 0 3
GSB0504 MÜZİK KÜLTÜRÜNE GİRİŞ II Seçmeli 1 2 0 3
GSB0505 TÜRK SANAT MÜZİĞİNE GİRİŞ I Seçmeli 1 2 0 3
GSB0506 TÜRK SANAT MÜZİĞİNE GİRİŞ II Seçmeli 1 2 0 3
GSB0507 GELENEKSEL TÜRK BEZEME SANATI: KAAT'I I Seçmeli 1 2 0 3
GSB0508 GELENEKSEL TÜRK BEZEME SANATI: KAAT'I II Seçmeli 1 2 0 3
GSB0509 FOTOĞRAF I Seçmeli 1 0 2 3
GSB0510 FOTOĞRAF II Seçmeli 1 0 2 3
IIB1003 TÜRKİYE EKONOMİSİ Seçmeli 2 0 0 3
IIB2001 KAMU MALİYESİ Seçmeli 2 0 0 3
IIB3002 İŞ HUKUKU Seçmeli 2 0 0 3
IIB4001 GENEL İŞLETME Seçmeli 2 0 0 3
IIB4003 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
IIB4004 GENEL PAZARLAMA Seçmeli 2 0 0 3
IIB4005 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 2
IIB4006 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 0 3
IIB4007 İŞLETME FİNANSMANI Seçmeli 2 0 0 3
IIB4008 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 3
IIB4009 GENEL MUHASEBE Seçmeli 2 0 0 3
IIB5004 KAMU YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
IIB5005 ÇEVRE YÖNETİMİ ISO14000 Seçmeli 2 0 0 3
IIB6001 AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI Seçmeli 2 0 0 3
IIB6002 ULUSLARARASI İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 0 3
IIB7001 İSTATİSTİKSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
IIB7002 İSTATİSTİKSEL PAKET PROGRAMLARI Seçmeli 2 0 0 3
IIB7003 ALTI SİGMA Seçmeli 2 0 0 3
MAK2027 MÜHENDİSLİK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
MAK2081 READİNG AND SPEAKİNG İN ENGLİSH Seçmeli 2 0 0 3
MAK2084 BUSİNESS ENGLİSH Seçmeli 2 0 0 3
MAK3022 İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
MAK3028 PATENT VE ENDÜSTRİYEL TASARIM Seçmeli 2 0 0 3
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTO4101 PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
OTO4103 FABRİKA ORGANİZASYONU Seçmeli 2 0 0 3
OTO4105 ÖLÇME TEKNİKLERİ VE ANALİZİ Seçmeli 2 0 0 3
OTO4107 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Seçmeli 2 0 0 3
OTO4109 KALIP TASARIM VE İMALATI Seçmeli 2 0 0 3
OTO4111 PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
OTO4113 LOJİSTİK YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
OTO4115 MEKATRONİK Seçmeli 2 0 0 3
OTO4117 OPTİMİZAYON TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
OTO4119 HİDROLİK GÜÇ SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
OTO4121 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 2 0 0 3
OTO4123 İLERİ MUKAVEMET Seçmeli 2 0 0 3
OTO4021 OTOMOTİV MALZEMELERİ Seçmeli 3 0 0 5
OTO4023 MOTOR KONSTRÜKSİYON Seçmeli 3 0 0 5
OTO4025 OTOMOTİV ELEKTRONİĞİ Seçmeli 3 0 0 5
OTO4027 TAŞIT AEORODİNAMİĞİ Seçmeli 3 0 0 5
OTO4029 TAŞIT MEKANİĞİ Seçmeli 3 0 0 5
OTO4031 İŞ MAKİNELERİ Seçmeli 3 0 0 5
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTO4100 KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
OTO4102 ERGONOMİ Seçmeli 2 0 0 3
OTO4104 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR Seçmeli 2 0 0 3
OTO4106 GÖRSEL PROGRAMLAMA Seçmeli 2 0 0 3
OTO4108 KAYNAK TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
OTO4110 OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDE İNOVASYON Seçmeli 2 0 0 3
OTO4112 TEKNOLOJİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
OTO4114 METODİK KONSTRÜKSİYON Seçmeli 2 0 0 3
OTO4116 YALIN ÜRETİM Seçmeli 2 0 0 3
OTO4118 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ISI TEKNİĞİ HESAPLARI Seçmeli 2 0 0 3
OTO4120 MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 2 0 0 3
OTO4122 MİKRODENETLEYİCİLER Seçmeli 2 0 0 4
OTO4122 MİKRODENETLEYİCİLER Seçmeli 2 0 0 3
OTO4020 TİTREŞİM VE AKUSTİK Seçmeli 3 0 0 5
OTO4022 TAŞIT TEST VE SİMÜLASYONU Seçmeli 3 0 0 5
OTO4024 BİLGİSAYAR DESTEKLİ İMALAT Seçmeli 3 0 0 5
OTO4026 TAŞIT KAYNAKLI KİRLETİCİLER VE KONTROLU Seçmeli 3 0 0 5
OTO4028 TRANSPORT SİSTEMLER Seçmeli 3 0 0 5
OTO4030 OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDE YENİ TEKNOLOJİLER Seçmeli 3 0 0 5
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr