Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
İnşaat Mühendisliği
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Uludağ Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yükseköğretim Kurulunun 24.11.1994 tarih ve 2695 sayılı yazısıyla kurulmuştur. 2011-2012 eğitim-öğretim yılında lisans ve yüksek lisans eğitimine başlanmıştır
2
Verilen Derece
4 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 240 AKTS’ye sahip öğrenciler İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olurlar. Mezunları İnşaat Mühendisi olarak görev yapar.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
İnşaat Mühendisliği Bölümüne ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı sonucuna göre öğrenci alınmaktadır. Merkezî Yerleştirmede adaylar İnşaat Mühendisliği Bölümüne, LYS puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. İnşaat Mühendisliği Bölümüne yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. Ayrıca İnşaat Mühendisliği Bölümüne Meslek Yüksekokullarından mezun olan başarılı öğrencilere ÖSYM tarafından yapılan DGS ( Dikey Geçiş Sınavı) ile de öğrenci alınmaktadır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrenci dört yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlamalıdır. Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalaması elde etmek gerekir. Ayrıca, her bir öğrenci 60 iş gün zorunlu stajını tamamlamış olmalıdır.
7
Program Profili
Uludağ Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün misyonu öğrencilerini, mesleklerinin ve toplumun ihtiyaçlarına karşı sorumluluk bilinci içinde inşaat mühendisliği mesleğinin gereği olan bilgi ve becerilerle donatmaktır. Bölüm nitelikli akademik kadrosu ve gelişen olanakları ile bu misyonu aşağıda verilen hedefler doğrultusunda gerçekleştirmeye kararlıdır.
Uludağ Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu bir öğrenci;
İnşaat Mühendisliği ve bu mesleğin uygulanmasına dair prensipler ile ilgili geniş bilgi birikimine sahip olmalıdır.
21. yüzyılın çok disiplinli ortamında, gelişen teknoloji, sosyal değişimler ile profesyonel standartlara uyum sağlayabilecek şekilde başarıyı yakalayabilecek becerilere sahip olmalıdır,
İnşaat Mühendisinin etik, toplumsal ve profesyonel sorumluluklarının farkında ve önemini kavramış olmalıdır.
Hayat boyu mesleki gelişimin değerine inanmalı; mesleki ve kişisel gelişimi yönünde sorumluluk almayı öğrenmiş olmalıdır.
Takip edilen öğretim felsefesi ve ders programları ile günümüz inşaat mühendisliği mesleğinin başlıca bileşenlerini kapsayacak şekilde projelerde çalışabilmelidir.
İnşaat mühendisliği uygulamalarını gerçekleştirirken insan ve çevre faktörünü daima göz önünde tutmalıdır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Matematik, fen bilimleri ve inşaat mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri inşaat mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2. Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3. Karmaşık bir sistemi, süreci veya imalatı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4. İnşaat mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5. İnşaat mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7. Sözlü, yazılı ve çizim tekniklerini kullanarak etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
10. Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
11. İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
12. Ulusal ve uluslararası düzeyde var olan çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak ve İnşaat Mühendisliği’nin bu sorunlarla ilişkilerinin farkında olmak
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Matematik, fen bilimleri ve inşaat mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri inşaat mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
 • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
 • İnşaat mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
 • Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
 • Karmaşık bir sistemi, süreci veya imalatı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
 • Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
 • İnşaat mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • İnşaat mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
 • İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
 • Sözlü, yazılı ve çizim tekniklerini kullanarak etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
 • Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
 • Matematik, fen bilimleri ve inşaat mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri inşaat mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
 • İnşaat mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
 • Karmaşık bir sistemi, süreci veya imalatı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
 • Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde var olan çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak ve İnşaat Mühendisliği’nin bu sorunlarla ilişkilerinin farkında olmak
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Sözlü, yazılı ve çizim tekniklerini kullanarak etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
 • İnşaat mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
 • Karmaşık bir sistemi, süreci veya imalatı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
 • İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde var olan çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak ve İnşaat Mühendisliği’nin bu sorunlarla ilişkilerinin farkında olmak
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
 • Matematik, fen bilimleri ve inşaat mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri inşaat mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
 • Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
 • İnşaat mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
 • Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Matematik, fen bilimleri ve inşaat mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri inşaat mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
 • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
 • İnşaat mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
 • Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
 • Karmaşık bir sistemi, süreci veya imalatı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
 • Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
 • İnşaat mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Karmaşık bir sistemi, süreci veya imalatı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
 • Matematik, fen bilimleri ve inşaat mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri inşaat mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
 • İnşaat mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde var olan çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak ve İnşaat Mühendisliği’nin bu sorunlarla ilişkilerinin farkında olmak
 • Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
 • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
 • Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
 • İnşaat mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
 • Sözlü, yazılı ve çizim tekniklerini kullanarak etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
Öğrenme Yetkinliği
 • Karmaşık bir sistemi, süreci veya imalatı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
 • Sözlü, yazılı ve çizim tekniklerini kullanarak etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
 • İnşaat mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
 • Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
 • İnşaat mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
 • Matematik, fen bilimleri ve inşaat mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri inşaat mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
 • Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi 1,2
İnşaat mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 1,2
İnşaat mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi 1,2
Karmaşık bir sistemi, süreci veya imalatı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 1,2
Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi 1,2
Matematik, fen bilimleri ve inşaat mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri inşaat mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. 1,2
Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık 1,2
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
2-Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
3-Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
4-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
5-Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
İnşaat mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 1
İnşaat mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi 1
İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık 1
Karmaşık bir sistemi, süreci veya imalatı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 1
Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi 1
Matematik, fen bilimleri ve inşaat mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri inşaat mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. 1
Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık 1
Sözlü, yazılı ve çizim tekniklerini kullanarak etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi 1
Ulusal ve uluslararası düzeyde var olan çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak ve İnşaat Mühendisliği’nin bu sorunlarla ilişkilerinin farkında olmak 1
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
İnşaat mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 1,2
İnşaat mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi 1,2
İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık 1,2
Karmaşık bir sistemi, süreci veya imalatı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 1,2
Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi 1,2
Matematik, fen bilimleri ve inşaat mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri inşaat mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. 1,2
Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık 1,2
Sözlü, yazılı ve çizim tekniklerini kullanarak etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi 1,2
Ulusal ve uluslararası düzeyde var olan çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak ve İnşaat Mühendisliği’nin bu sorunlarla ilişkilerinin farkında olmak 1,2
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
2-Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
3-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi 1,2,3
İnşaat mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 1,2,3
İnşaat mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi 1,2,3
Karmaşık bir sistemi, süreci veya imalatı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 1,2,3
Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi 1,2,3
Matematik, fen bilimleri ve inşaat mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri inşaat mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. 1,2,3
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci 1,2,3
Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık 1,2,3
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
2-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi 1,2,3,4,5
İnşaat mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 1,2,3,4,5
İnşaat mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi 1,2,3,4,5
Karmaşık bir sistemi, süreci veya imalatı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 1,2,3,4,5
Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi 1,2,3,4,5
Matematik, fen bilimleri ve inşaat mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri inşaat mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. 1,2,3,4,5
Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık 1,2,3,4,5
Sözlü, yazılı ve çizim tekniklerini kullanarak etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi 1,2,3,4,5
Ulusal ve uluslararası düzeyde var olan çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak ve İnşaat Mühendisliği’nin bu sorunlarla ilişkilerinin farkında olmak 1,2,3,4,5
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 1,2,3,4,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
2-Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
3-Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
4-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
5-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
İnşaat mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 1,2,3
İnşaat mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi 1,2,3
Karmaşık bir sistemi, süreci veya imalatı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 1,2,3
Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi 1,2,3
Matematik, fen bilimleri ve inşaat mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri inşaat mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. 1,2,3
Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık 1,2,3
Sözlü, yazılı ve çizim tekniklerini kullanarak etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi 1,2,3
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
2-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
3-Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
4-Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
5-Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
6-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
7-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
İnşaat mühendisleri, her türlü bina, baraj, havaalanı, köprü, yol, su kemerleri, liman, kanalizasyon, su şebekesi, su arıtma istasyonu, tünel, demiryolu, hızlı tren projeleri, metro vb. hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi konuları ile ilgili kamu ve özel kurumlarda tasarımcı veya şantiyeci olarak görev alabilirler. Kendi işyerlerini kurabilirler. Çeşitli inşaat firmalarına bağlı ya da bağımsız olarak yurt dışında çalışabilirler. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,Karayolları, Devlet Su İşleri, Devlet Demiryolları,belediyelerde, İl Özel İdareler gibi tüm kamu kurum ve kuruluşlarında inşaat mühendisi olarak çalışabilirler
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans Programına başvurulabilmesi için; -ALES puanı ilgili alan türünde en az 55 olmalıdır.Yabancı uyruklu öğrenciler için ALES belgesi ve uluslararası alanda geçerli belgeler (GRE, GMAT) geçerli olup puan şartı aranmamaktadır. -Yabancı Dil Başarı Notu için aşağıdakilerden herhangi birinin sağlanması gerekmektedir. ÜDS >= 50 KPDS >= 50 UÜDS >= 50 TOFEL IBT>=50 TOFEL CBT>=130 TOFEL PBT >=450 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi yüksek lisans programına başvuran öğrencilerin yabancı dil başarı notu en az 80 *Yabancı Uyruklu Öğrencilerden; yüksek lisans programları için Türkçe bildiklerine dair TÖMER Belgesi (Türkiye’de eğitim görenler hariç), Yüksek Lisans ve Doktora için; İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça dillerinden yabancı dil sınav sonucunun en az55 olması ve Türkçe Yeterlik Belgesi getirmesi gerekmektedir (Türkiye’de eğitim görenler hariç). Değerlendirmede ALES puanı %50, Yabancı Dil Puanı %15, Lisans Ortalaması %15 ve Mülakat %20 etkili olacaktır. Değerlendirme sonucunda güz ve bahar dönemlerinde belirli sayıda öğrenci yüksek lisans programlarına kabul edilmektedir. Doktora Programına Başvurulabilmesi için; -ALES puanı ilgili alan türünde en az 55 olmalıdır. Yabancı uyruklu öğrenciler için ALES belgesi ve uluslararası alanda geçerli belgeler (GRE, GMAT) geçerli olup puan şartı aranmamaktadır. *Lisans eğitimine dayalı Doktora başvurularında ALES puanının ilgili puan türünde en az 70 olması gerekmektedir. -Yabancı Dil Başarı Notu için aşağıdakilerden herhangi birinin sağlanması gerekmektedir. ÜDS >= 55 KPDS >=55 TOFEL IBT>=55 TOFEL CBT>=134 TOFEL PBT>= 453 *Yabancı Uyruklu Öğrencilerden; yüksek lisans programları için Türkçe bildiklerine dair TÖMER Belgesi (Türkiye’de eğitim görenler hariç), Yüksek Lisans ve Doktora için; İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça dillerinden yabancı dil sınav sonucunun en az55 olması ve Türkçe Yeterlik Belgesi getirmesi gerekmektedir (Türkiye’de eğitim görenler hariç). Değerlendirmede ALES puanı %50, Yabancı Dil Puanı %15, Yüksek Lisans Ortalaması %15 ve Mülakat %20 etkili olmaktadır. Değerlendirme sonucunda güz ve bahar dönemlerinde belirli sayıda öğrenci doktora programlarına kabul edilecektir. Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü; Üniversitedeki veya diğer bir yükseköğretim kurumundaki eşdeğer bir lisansüstü programda en az bir yarıyılını başarı ile tamamlamış öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş için enstitünün ilgili lisansüstü programına başvuru koşullarındaki şartlar geçerlidir. Yatay geçiş için başvuran öğrencinin not dökümü ve ders içerikleri, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunca oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilir. Komisyon gerekli görmesi halinde ilgili öğrencinin müracaat ettiği programa intibakı için ek dersler almasını önerebilir. Yatay geçiş değerlendirmesi ile ilgili komisyon raporu enstitüye bildirilir. Yatay geçiş işlemi, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
(1) Ara sınavlar ve yarıyıl sonu sınavları her yarıyıl için programlanır. Ara sınavlar, yarıyılın başlangıcını izleyen yirmi beş iş günü içinde bölümün veya programın önerisi dikkate alınarak, dersin kodunun ait olduğu bölümün veya programın ilgili yönetimi tarafından düzenlenir ve ilgili birim yönetim kurulu tarafından duyurulur. Ders planında yer alan dersler için en az bir ara sınav yapılır. Herhangi bir yarıyılın öğretim planında yer alan derslerin sınavları aynı anda olmayacak şekilde programlanır. Aynı günde; Nutuk dersinin sınavları ile 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında okutulan Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi derslerinin sınavları hariç, aynı yarıyıla ait en çok iki dersin sınavı yapılabilir. (2) Yapılması öngörülen en az bir ara sınava ek olarak; ödev, uygulama ve küçük sınavlar da yapılabilir. Bu durumda, o dersin yarıyıl içi çalışmalarının birbirlerine göre ağırlıklarının nasıl belirleneceği, önce bölüm veya programın akademik kurulunda, daha sonra birim kurulunda görüşüldükten sonra, bölüm veya program başkanlıkları tarafından yarıyılın başlangıcını izleyen on beş iş günü içinde ilân edilir. Yarıyıl içi çalışmalar ve tüm sınavlar 100 tam puan üzerinden verilen notlar ile değerlendirilir. (3) Belirlenen ilkelere göre yarıyıl içi not ortalaması hesaplanır. Bir dersin yarıyıl içi not ortalamasının yarıyıl sonu ham başarı notuna etkisi % 50, yarıyıl sonu sınavının etkisi de % 50´dir. Bir dersin yarıyıl sonu sınavına mazeretsiz olarak girmeyen veya girdiği halde sınavdan yarıyıl sonu sınav limiti (YSSL) altında not alan öğrenciler başarısız kabul edilir ve dönem sonu başarı notu olarak doğrudan (FF) notu verilir. (4) Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için o derse kayıt yaptırmak, devam şartını sağlamış olmak ve aynı kod numarası ile belirlenen derse bağlı uygulamalarda başarılı olmak gerekir. Aynı kod numarası ile belirlenen uygulamalar için, ayrıca sınav tarihi ilân edilmez ve bu uygulamaların değerlendirilmesi, sözlü, yazılı, uygulamalı veya yarıyıl içindeki farklı çalışmaların değerlendirilmesi şeklinde yapılabilir. (5) Yarıyıl sonu sınav programları dersin kodunun ait olduğu ilgili bölüm veya program başkanlığınca düzenlenir. Birim yönetimi tarafından onaylanır. Yarıyıl bitiminden en geç on beş iş günü önce yeri, tarihi ve saati ilân edilir. Yarıyıl sonu sınavları en çok üç hafta sürer. (6) Sınavdan sorumlu öğretim elemanı, yaptığı her sınavın soru ve cevaplarını sınavı izleyen bir hafta içinde öğrencilere duyurur. (7) Öğretim elemanı gerek ara sınavlar, gerekse yarıyıl sonu sınavlarının kağıtlarını, sorular ve cevapları ile birlikte birim yönetim kurulu tarafından belirlenen ilkelere göre düzenleyerek bölüm veya program başkanlığına teslim eder. (8) İlgili öğretim elemanları, bir ders için öğrencilerin 100 tam puan üzerinden verilen notlarla belirlenen yarıyıl sonu ham başarı notlarını, ortalamalarını, standart sapmalarını ve 32 nci maddeye göre belirledikleri harf notu cinsinden dönem sonu başarı notlarını bölüme veya programa kayıtlı öğrencilere ders veren öğretim elemanlarından oluşan bölüm veya program akademik kurulunda açıklar. Bölümün veya programın tüm derslerinin dönem sonu başarı notları, bölüm kurullarında değerlendirildikten sonra, sınavların bitimini izleyen en geç beş iş günü içinde ilân edilir. (9) Mazeret sınavları birim Yönetim Kurulları tarafından kabul edilen haklı ve geçerli nedenlerden ya da sağlık raporu ile belgelediği sağlık sorunlarından dolayı sınavlara giremeyen öğrenci, mazeretinin bitim tarihini izleyen en geç üç iş günü içinde bir dilekçe ile dersi veren birim yönetimine başvurmak zorundadır. (10) Ara sınavlara mazeretleri nedeniyle giremeyen ve mazeretleri, dersi veren birim yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler için, her yarıyılın en geç son haftasına kadar mazeret ara sınavları yapılır. (11) Yarıyıl sonu sınavına giremeyen ve mazereti kabul edilen öğrenciler için yarıyıl sonu sınavlarının bitim tarihini izleyen beş iş günü içinde, yarıyıl sonu mazeret sınavları yapılır. Mazeretin bu sürede de devam etmesi durumunda bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükümleri uygulanabilir. Bütünleme sınavı için öğrenciye mazeret sınavı hakkı verilmez. (12) Bağıl değerlendirme sistemi uygulanan birimlerde bütünleme sınavı açılamaz. Ancak ilgili birimin önerisi halinde Senatonun kararı ile bütünleme sınavı aşağıdaki esaslara göre uygulanabilir. a) Bütünleme sınavı hakkı verilen birimlerde yaz öğretimi açılmaz. b) Bir dersin devam koşulunu yerine getiren ancak yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya girdiği halde (FF), (FD) alarak başarısız olan öğrenci bütünleme sınavına girebilir. c) Bir dersin yarıyıl içi not ortalamasının yarıyıl sonu ham başarı notuna etkisi %50, bütünleme sınavının etkisi de %50’dir. ç) Bütünleme sınavında da yarıyıl sonu sınav limiti uygulanır. Bütünleme sınavına giren öğrencinin bütünleme sınav notu yarıyıl içi not ortalamaları göz önüne alınarak o derse ait yarıyıl sonu sınav not cetvelindeki harf notu aralıkları dikkate alınarak harf notuna çevrilir. Dönem sonu başarı notları (1) Her eğitim-öğretim yılı başında; bağıl değerlendirmeye katma sınırı (BDKS), ham başarı notu alt sınırı (HBAS), yarıyıl sonu sınav limiti (YSSL) ve bağıl değerlendirme sistemi ile değerlendirilemeyecek özellikteki dersler Senato tarafından belirlenir. (2) Dersi veren öğretim elemanı belirlenen sınırlara ve ilkelere göre saptadığı yarıyıl sonu ham başarı notlarının dağılımını, ortalamasını ve standart sapmasını kullanarak her bir öğrenci için dersi alan tüm öğrenciler arasındaki bağıl başarı derecesine göre aşağıdaki tablodan yararlanarak harf notu cinsinden dönem sonu başarı notu verir. Bağıl Değerlendirme Sistemi ile değerlendirilemeyecek dersler için başarı derecelerinin karşılığı harf notları, dersi veren öğretim elemanlarının takdiri ile belirlenir. (3) Başarı dereceleri, harf notları, ağırlık katsayıları ve diğer işaretler aşağıdaki gibidir. Başarı Derecesi Harf Notu Ağırlık Katsayısı Mükemmel AA 4.0 Pekiyi BA 3.5 İyi BB 3.0 Orta CB 2.5 Geçer CC 2.0 Koşullu Geçer DC 1.5 Koşullu Geçer DD 1.0 Başarısız FD 0.5 Başarısız FF 0.0 Diğer işaretler Açıklama D Devamsız S Süren Çalışma E Eksik G Geçer M Muaf K Kalır İ İptal a) (D) derse devam yükümlülüğünü veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmeyen öğrenciye verilir. (D) not ortalaması hesabına (FF) olarak dahil edilir. b) (S) not ortalamalarına katılmayan dersleri sürdürmekte olan öğrenciye verilir. c) (E) yarıyıl sonu sınavına girdiği halde, belgelenmiş makul ve geçerli nedenle laboratuvar, proje, ödev ve benzeri yükümlülüğünü yerine getiremeyen öğrenciye verilir. (E) alan öğrenci, notların öğrenci işlerine teslim tarihinden itibaren on beş gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde (E) kendiliğinden (FF) notuna dönüşür. Ancak, ilgili birim tarafından mazereti kabul edilen hallerde bölüm veya program başkanlığının önerisi ve birim yönetim kurulunun onayı ile (E) işaretinin süresi daha sonraki kayıt başına kadar uzatılabilir. ç) (G) kredisiz derslerde başarılı olan öğrenciye verilir. (G) ortalamalara katılmaz. d) (M) Yatay veya dikey geçiş intibak işlemini tamamlayan öğrencinin muaf olduğu derslere veya ilgili bölüme ÖSYM tarafından yapılan sınav ile kayıt yaptıran, fakat daha önce eşdeğer veya benzer bölümden bazı dersleri alan ve başarılı olan ve bu derslerin denkliği bölüm veya program başkanlığının önerisi birim yönetim kurulunca tanınan derslere verilir. e) (K) kredisiz derslerde başarısız olan öğrenciye verilir. f) (İ) Mezuniyet Toplam Kredi yükü dikkate alınarak müfredattan kaldırılan ve muadelet/muafiyeti de yapılmamış bir dersi daha önce alıp da başarısız olan öğrenciler için mezuniyet öncesi tüm transkriptlerinde bu ders İptal (İ) ile işaretlenir, (İ) ile işaretlenen bu tip dersler mezuniyet sonrası verilen transkript ve diploma ekinde yer almaz. g) GANO değeri en az 2.00 olan öğrenci herhangi bir dersinin (FF), (FD), (D) veya (K) olmaması koşulu ile başarılı kabul edilir. Ek sınav hakkı (1) Lisans programındaki tüm dersleri alan, devam koşulunu yerine getirerek yarıyıl sonu sınavlarına giren öğrenciye, aşağıdaki koşullarda ek sınav hakkı verilir: a) Not ortalamasına katılan en çok iki dersten (FF) veya (FD) notu alan veya bir dersten çok olmamak şartıyla, kredisiz dersinden (K) alan öğrenciye bir sonraki yarıyılın başına kadar ek sınav hakkı verilir. b) Son iki yarıyılda (FF) veya (FD) notu almadıkları halde, mezun olmaları için, gerekli GANO 2.00´den az olan öğrencilere, GANO’sunu 2.00´ye yükseltmeleri için (DD), (DC), (CC) notunu aldıkları en çok kredili iki ders için ek sınav hakkı verilir. (2) Ek sınava giren öğrencinin ek sınav notu, ara sınav notları göz önüne alınmadan, o derse ait bir önceki sınavın not cetvelindeki harf notu aralıkları dikkate alınarak harf notuna çevrilir. (3) Bu maddede belirtilen koşullardaki öğrenci, ek sınav hakkından yararlanmak için, yarıyıl sonu veya yaz öğretimi sınav sonuçlarının açıklanmasını izleyen beş iş günü içinde, dersin verildiği bölüm veya program başkanlığına bir dilekçe ile başvurur. Öğrencinin durumu incelendikten sonra, bölüm veya program başkanı, ek sınav hakkından yararlanacak öğrenci isimlerini, birimin ilgili kurulunun onayına sunar, sınava girebilecek öğrenciler ve sınav günleri ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bu hükümle belirlenen ek sınav hakları her öğrenciye sadece bir defa tanınır.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve bitirme tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir. (1) Lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin ilgili bölümünün öğretim planında öngörülen ve Senato tarafından belirlenen kredi alt sınırı kadar dersi başarması ve GANO’nun en az 2.00 olması gerekir. a) Lisans öğrenimine kayıtlı öğrencilerden; öğretim planındaki ilk dört yarıyılın derslerinden başarılı olan ve lisans öğrenimine devam etmek istemeyenlere GANO’su 2.00 olmak koşuluyla önlisans diploması verilir. (2) Önlisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin ilgili programının öğretim planında öngörülen kredi alt sınırı kadar dersi başarması ve GANO’nun en az 2.00 olması gerekir. (3) Mezuniyet genel akademik not ortalaması 4.00 üzerinden hesap edilir. a) Genel akademik not ortalamaları 3.00-3.49 olan öğrenciler onur, 3.50 veya daha yukarı olanlar yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar ve bu durumları diplomalarında belirtilir. (4) Diplomanın ön yüzünde öğrencinin adı, soyadı, birimi, bölümü ve/veya programı, önlisans/lisans derecesi ve varsa sahip olduğu yasal haklar diplomanın düzenlenme tarihi ve diploma numarası, diplomanın arka yüzünde ise T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, baba adı, anne adı, doğum yeri, doğum tarihi, öğrenci numarası, mezuniyet tarihi ve GANO’su ile Öğrenci İşleri Daire Başkanının onayı bulunur. Fakülte mezunlarının diplomaları rektör ve dekan, yüksekokul mezunlarının diplomaları rektör ve müdür, fakültelere bağlı yüksekokul mezunlarının diplomaları rektör, dekan ve müdür tarafından imzalanır. (5) Üniversite diplomalarına soğuk damga ve sıcak hologram uygulanır. (6) Mezun olan öğrenciler diplomalarını mezun oldukları birimden şahsen veya noter vekaletnamesi ile tayin ettikleri vekil aracılığı ile alır. (7) Diplomanın kaybedilmesi halinde, Türkiye genelinde bir gazetede yayımlanacak kayıp ilânı ile birlikte yapılacak yazılı başvuruya dayanarak “ikinci kez düzenlenmiştir” ibaresi yer alan diploma hazırlanarak verilir. (8) Üniversiteden önlisans veya lisans derecesi alabilmek için başka üniversitelerden yatay ve dikey geçiş yapan öğrencilerin, en az son iki yarıyıllarını, Üniversitede geçirmiş olmaları gerekir. (9) Öğrencilerin mezuniyet tarihi, tüm eğitim-öğretim çalışmaları ve sınavlarının bitimini izleyen ilk iş günüdür.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Başkanı ve Koordinatörü: Prof.Dr.Adem Doğangün,Tel: 0 224 294 19 61,
email: adogangun@uludag.edu.tr ,
Bursa Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Görükle Kampüsü, 16059, BURSA
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
İnşaat Mühendisliği Bölümü Görükle Kampusunda eğitim vermekte olup alt yapı ve laboratuvar imkânları şöyledir:Bölümde 6 Profesör, 4 Doçent, 2 Dr. Öğr. Üyesi, 5 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Bölüm çalışanlarının araştırma alanları İnşaat Mühendisliği alanında geniş yelpazeye dağılmıştır. Bölüm hem eğitim hem de araştırma için kullanılmak üzere; Yapı, Yapı Malzemesi, Hidrolik, Zemin Mekaniği laboratuvarlarına sahiptir.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FZK1071 TEMEL FİZİK I Zorunlu 3 0 2 6
INS1001 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 2
INS1003 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ÇİZİMLERİ Zorunlu 1 2 0 4
INS1005 TEMEL BİLGİSAYAR Zorunlu 1 2 0 3
INS1007 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 1
KIM1077 GENEL KİMYA Zorunlu 3 0 0 3
MAT1071 MATEMATİK I Zorunlu 3 2 0 6
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YABANCI DİL 2
Toplam 31
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BMB1002 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Zorunlu 2 0 2 6
FZK1072 TEMEL FİZİK II Zorunlu 3 0 2 6
INS1008 İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
INS1012 STATİK Zorunlu 3 0 0 4
MAT1072 MATEMATİK II Zorunlu 3 2 0 6
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YABANCI DİL 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 0
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
INS2001 İSTATİSTİK Zorunlu 2 0 0 3
INS2003 ÖLÇME BİLGİSİ Zorunlu 2 1 0 5
INS2005 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Zorunlu 2 0 0 3
INS2011 MUKAVEMET I Zorunlu 3 1 0 5
INS2031 MALZEME BİLİMİ Zorunlu 2 1 0 4
ISG201 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I Zorunlu 2 0 0 2
MAT2083 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Zorunlu 3 2 0 6
Seçmeli dersler için tıklayınız. 2
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
INS2004 SAYISAL ANALİZ Zorunlu 3 0 0 4
INS2012 MUKAVEMET II Zorunlu 3 1 0 6
INS2014 DİNAMİK Zorunlu 3 0 0 5
INS2032 YAPI MALZEMESİ Zorunlu 2 1 1 5
ISG202 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II Zorunlu 2 0 0 2
MAT2098 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ Zorunlu 4 0 0 6
Seçmeli dersler için tıklayınız. 2
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
INS3031 YAPI STATİĞİ Zorunlu 3 2 0 5
INS3033 BETONARME I Zorunlu 3 1 0 5
INS3053 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Zorunlu 2 0 1 5
INS3071 ZEMİN MEKANİĞİ I Zorunlu 2 1 0 5
INS3085 ULAŞIM I Zorunlu 2 1 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 5
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
INS3032 BETONARME II Zorunlu 2 1 0 5
INS3052 HİDROLOJİ Zorunlu 2 1 0 5
INS3054 HİDROLİK Zorunlu 2 1 0 4
INS3072 ZEMİN MEKANİĞİ II Zorunlu 2 1 1 5
INS3086 ULAŞIM II Zorunlu 2 1 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 6
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
INS4001 STAJ I Zorunlu 0 0 0 8
INS4003 İLERİ İSTATİSTİK Zorunlu 2 1 0 5
INS4013 DENEYSEL TASARIM Zorunlu 1 0 2 6
INS4033 ÇELİK YAPILAR Zorunlu 2 2 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 7
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
INS4000 BİTİRME PROJESİ Zorunlu 0 2 0 6
INS4002 STAJ II Zorunlu 0 0 0 8
INS4004 İLERİ SAYISAL ANALİZ Zorunlu 2 1 0 6
INS4006 SEMİNER Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 9
Toplam 30
1. Yarıyıl Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YAD101 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
YAD111 YABANCI DİL I (ALMANCA) Zorunlu 2 0 0 2
YAD121 YABANCI DİL I (FRANSIZCA) Zorunlu 2 0 0 2
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
INS1004 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
YAD102 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
YAD112 YABANCI DİL II (ALMANCA) Zorunlu 2 0 0 2
YAD122 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) Zorunlu 2 0 0 2
2. Yarıyıl Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
INS1004 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
YAD102 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
YAD112 YABANCI DİL II (ALMANCA) Zorunlu 2 0 0 2
YAD122 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) Zorunlu 2 0 0 2
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
INS2007 YABANCI DİLDE OKUMA VE YAZMA I Seçmeli 2 0 0 2
INS2009 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 2 0 0 2
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
INS2006 YABANCI DİLDE OKUMA VE YAZMA II Seçmeli 2 0 0 2
INS2008 MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 2 0 0 2
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
INS3001 YABANCI DİLDE OKUMA VE YAZMA III Seçmeli 2 0 0 2
INS3003 MESLEKİ YABANCI DİL III Seçmeli 2 0 0 2
INS3015 GAYRİMENKUL DEĞERLEME Seçmeli 2 0 0 3
INS3017 İŞ MAKİNALARI Seçmeli 2 0 0 3
MAK3024 PATENT VE ENDÜSTRİYEL TASARIM Seçmeli 2 0 0 3
MIM3099 MİMARLIK BİLGİSİ Seçmeli 2 0 0 3
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
INS3020 BETON TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 1 0 5
INS3030 DEPREME DAYANIKLI BETONARME YAPI TASARIMI Seçmeli 2 1 0 5
INS3036 YAPI DİNAMİĞİNE GİRİŞ Seçmeli 2 1 0 5
INS3038 İLERİ YAPISAL ANALİZ Seçmeli 2 1 0 5
CAL3206 İŞ HUKUKU Seçmeli 2 0 0 3
INS3042 İZOLASYON TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
MAK2027 MÜHENDİSLİK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
INS4023 FARS DİLİ VE EDEBİYATI Seçmeli 2 0 0 3
INS4011 SONLU ELEMANLARA GİRİŞ Seçmeli 3 1 0 5
INS4021 İLERİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER Seçmeli 3 1 0 5
INS4035 BETONARME YAPI PROJESİ Seçmeli 3 1 0 5
INS4051 SU KAYNAKLARI MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 3 1 0 5
INS4053 KIYI MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 3 1 0 5
INS4055 SU TEMİNİ VE ÇEVRE SAĞLIĞI Seçmeli 3 1 0 5
INS4073 TEMELLERİN TASARIMI Seçmeli 3 1 0 5
INS4087 TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 3 1 0 5
INS4015 MÜHENDİSLİKTE OPTİMİZASYON Seçmeli 2 1 0 4
INS4017 NANOTEKNOLOJİ VE NANOMEKANİĞE GİRİŞ Seçmeli 2 1 0 4
INS4019 MÜHENDİSLİKTE MATRİS METOTLAR Seçmeli 2 1 0 4
INS4031 BİLGİSAYAR DESTEKLİ YAPI ANALİZİ Seçmeli 2 1 0 4
INS4037 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK ÇİZİM Seçmeli 2 1 0 4
INS4039 YAPI MALZEME TESTLERİ Seçmeli 2 1 0 4
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
INS4018 BİLİMİN DOĞASI VE BİLİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
INS4022 YAPI MEKANİĞİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 4
INS4046 YAPI MÜHENDİSLİĞİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 4
INS4052 HİDROLİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 4
INS4078 GEOTEKNİKTE MÜHENDİSLİĞİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 4
INS4098 ULAŞIM MÜHENDİSLİĞİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 4
INS4030 ÇELİK YAPI PROJESİ Seçmeli 2 1 0 3
INS4034 YIĞMA YAPI TASARIM İLKELERİ Seçmeli 2 1 0 3
INS4036 DEPREM MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Seçmeli 2 1 0 3
INS4042 AHŞAP YAPILAR Seçmeli 2 1 0 3
INS4054 HİDROLOJİDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Seçmeli 2 1 0 3
INS4062 KIYI VE LİMAN YAPILARI Seçmeli 2 1 0 3
INS4072 DAYANMA YAPILARI Seçmeli 2 1 0 3
INS4074 KAZIKLI TEMELLER Seçmeli 2 1 0 3
INS4086 DEMİR YOLLARI Seçmeli 2 1 0 3
INS4006 YABANCI DİLDE OKUMA VE YAZMA IV Seçmeli 2 0 0 2
INS4008 MESLEKİ YABANCI DİL IV Seçmeli 2 0 0 2
INS4032 İNŞAAT YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 6
INS4038 ŞANTİYE TEKNİĞİ Seçmeli 2 2 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr