Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programı, Eğitim Bilimleri Enstitüsü içerisinde Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı altında yer almaktadır. Programda alan bilgisi, araştırma bilgisinin yanı sıra uygulamaya ilişkin zorunlu ve seçmeli dersler verilmektedir. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programı, 1994 yılında, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine gereksinim duyulan çeşitli alanlarda bu hizmetleri sunabilecek, kuramsal ve uygulamalı bilgi ve beceriler ile donanmış ve alandaki bilimsel gelişmelere katkıda bulunacak uzman personel yetiştirmek için açılmıştır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı, 4 Profesör, 5 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi ve 3 Araştırma Görevlisi ile hizmet vermektedir.
2
Verilen Derece
Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bilim alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
1-Kabul edilebilir alanlardan lisans diploması, 2 - Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puanı almış olanlar, 3 - Yeterli yabancı dil becerisine sahip olanlar başvurabilirler.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programın ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 28 kredilik ders, Seminer, Uzmanlık Alan Dersi ve Tez (120 AKTS karşılığı) çalışmalarının tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Rehberlik ve Psikolojik danışma alanında yüksek lisans diploması verilir.
7
Program Profili
Bu programın amacı rehberlik ve psikolojik danışmanlık bilgi, beceri ve tutumlarına sahip, mesleğin etik kurallarını bilen ve uygulayan, mesleğindeki gelişmeleri takip eden, bilimsel araştırma yürütecek düzeyde istatistik ve bilimsel araştırma tekniklerini bilen uzmanlar yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Farklı sorunları olan danışanlarla uygun kuram, ilke ve teknikleri kullanarak bireysel psikolojik danışma yapmak..
2. Grupla psikolojik danışma uygulaması yapmak..
3. Bilimsel yöntemleri kullanarak mesleki yönlendirme ve kariyer danışmanlığı yapmak.
4. Özgün bir araştırma planlayarak gerçekleştirmek
5. Etik ilkelerin ve etik kuralların meslek açısından önemini bilmek ve etik davranmak.
6. Bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz ve yöntem bilgisine sahip olmak
7. Rehberlik ve psikolojik danışma alanındaki gelişmeleri izlemek, yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilmek
8. Bilimsel düşünme, yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilmek.
9. Farklı psikolojik danışma kuramlarını derinlemesine bilmek, problemin niteliğine göre en uygun olanı seçebilmek.
10. Psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalarında yeterliklerinin ve sınırlılıklarının farkına varmak.
11. Çocuklarda ve ergenlerdeki duygu ve davranış bozukluklarını tanımak ve çalışamayacağı vakaları uygun kişilere sevk etmek.
12. Alanında ki Ulusal ve Uluslararası yayınları takip ederek bilgisini genişletmek.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı mezunları, resmi ve özel okullarda, Rehberlik Araştırma Merkezlerinde, dershanelerde, üniversitelerde, sosyal hizmet kurumlarında, Adalet ve Çalışma Bakanlığı´nda, işletmelerin insan kaynakları bölümlerinde psikolojik danışman olarak çalışabilmektedirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders i yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir). Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 70 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalaması elde ederek başarmak ve hazırlanan bir yüksek lisans tezinin de savunularak kabul onayının alınmış olması gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Ana Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Rahşan ÇETİNKAYA
e-mail: srahsan@uludag.edu.tr
Bologna Koordinatörü
Arş. Gör. Dr. Elif SEZER BAŞARAN
e-mail: elifsezer@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programına devam eden öğrenciler, Bursa Uludağ Üniversitesi kampüsündeki tüm olanaklardan (kütüphane, yemekhane, yurtlar, spor tesisleri, öğrenci kulüpleri vb.) faydalanabilirler, ayrıca eğitim fakültesi bünyesinde bulunan kütüphane ve bilgisayar laboratuvarlarından faydalanabilirler.
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr